Rozšíření Jubilejní edice 20 let

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 20th Anniversary Expansion and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Rozšíření Jubilejní edice 20 let


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření jubilejní edice 20 let v třetí edici (C3) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2021 a vydány jako součást Jubilejní edice 20 let. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Abychom slavné jubileum co nejvíce uctili, pokusili jsme se toto vydání zpracovat kvalitněji, s hezčími „oslavnými“ ilustracemi. Kartičky z tohoto minirozšíření odkazují na tři velká rozšíření základní hry, která možná už také znáte (pokud ne, vůbec to nevadí, na hru s tímto minirozšířením to nemá žádný vliv).

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Rozšíření jubilejní edice 20 let můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Změny v pravidlech HiG pro jubilejní edici (20 let)

Pravidla v jubilejní edici 20 let zůstávají stejná, HiG akorát mění role některých družiníků:

 • Z lupičů se stávají cestovatelky.
 • Rytíři se nemění.
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
 • Z sedláků se stávají selky.

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: V zájmu jednotnosti všech stávajících pravidel se na těchto stránkách u družiníků prozatím stále držíme původních rolí. HiG se může v budoucnu u nových vydání a dotisků rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby se používaly tato nová pojmenování.

20th Anniversary Edition C2 Medal medium.png

Herní materiál

 • 15 kartiček krajiny označených symbolem „20“. Tohoto rozšíření se dělí na 3 skupiny po 5. Každé skupině náleží jeden z těchto symbolů.
Symboly šipek na kartičkách rozšíření

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte 15 nových kartiček mezi ostatní kartičky krajiny.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Kartičku se symbolem přiložte podle všech obvyklých pravidel. Podle toho, na kterou stranu míří šipka symbolu, mohou nastat následující situace:

 • Nová kartička se symbolem je přiložena tak, že šipka nesměřuje k žádné sousedící kartičce. Symbol není aktivován. Hráč, který kartičku přiložil, získá 2 body, jinak probíhá jeho tah jako obvykle.
Příklad 1a: Šipka symbolu na přiložené kartičce nesměřuje k žádné sousedící kartičce.
 • Nová kartička se symbolem je přiložena tak, že šipka směřuje k sousedící kartičce. Symbol je aktivován a podle jeho druhu je možné provést příslušnou akci (viz 2. Umístění družiníka a 4. Tah navíc).
Příklad 1b: Šipka symbolu na přiložené kartičce směřuje k sousedící kartičce.
 • Běžná kartička bez symbolu je přiložena tak, že se dotýká kartičky se symbolem stranou, k níž směřuje šipka. Symbol je aktivován a podle jeho druhu je možné provést příslušnou akci (viz 2. Umístění družiníka a 4. Tah navíc).
Příklad 1c: Šipka na kartičce na herním plánu směřuje k nově přiložené kartičce.

2. Umístění družiníka

Na nově přiloženou kartičku se symbolem lze umístit figurku podle všech běžných pravidel.

Pokud však došlo k aktivaci symbolu, máte následující možnosti podle toho, o jaký symbol se jedná:

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png

Místo umístění figurky na právě přiloženou kartičku můžete jednoho svého družiníka přidat k jinému svému družiníkovi kdekoli na herním plánu, takže tam teď budou dva u sebe. To znamená, že na herním plánu máte o jednoho družiníka více a můžete si tak při vyhodnocení zajistit početní převahu. [1]
Pozor - třetího družiníka už ke dvěma stávajícím přidat nesmíte.

 

Příklad 2a: Červený postaví druhou figurku rytíře ke svému rytíři ve městě jinde na herním plánu.

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png

Místo umístění figurky na právě přiloženou kartičku můžete svou libovolnou figurku umístit na libovolné neobsazené a neuzavřené území (cestu, město, louku, klášter, případně i opata na klášter nebo na zahradu) kdekoli na herním plánu – nemusí to tedy být na právě přiloženou kartičku. [2] Upozorňujeme, že i louky zcela ohraničené se považují za neuzavřené, protože se vždy hodnotí až při závěrečném vyhodnocení na konci hry. [3]

 

Příklad 2b: Červený umístí družiníka do města, na jiné místo herního plánu.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte bonusovou hru s kartičkami rozšíření Jubilejní edice 20 let, získáte body podle běžných pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry se kartičky z rozšíření Jubilejní edice 20 let vyhodnocují podle všech obvyklých pravidel.

4. Tah navíc

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png

Aktivací tohoto symbolu získáváte tah navíc. Nejprve dokončete podle všech obvyklých pravidel svůj tah, v němž došlo k aktivaci symbolu, poté proveďte úplný další tah. Pozor – pokud byste v něm znovu měli aktivovat tento symbol, nebude mít žádný efekt. Třetí tah za sebou bez přerušení už nezískáte.
Oba ostatní symboly můžete aktivovat i v dodatečném tahu. [4]

Shrnutí  

 • Pokud přiložíte kartičku se symbolem tak, že symbol není aktivován, získáte 2 body, jinak se nic nemění.
 • Symbol se aktivuje tak, že kartičku s ním přiložíte šipkou směřující k sousedící kartičce, nebo přiložíte jinou kartičku tak, že sousedí se stranou kartičky se symbolem na herním plánu (s její stranou, k níž směřuje šipka).
 • V jednom tahu je možné aktivovat nejvýše 1 symbol. Kdybyste jich mohli aktivovat více, smíte si vybrat jen jeden z nich.
 • Přiložíte-li kartičku se symbolem tak, že aktivujete symbol na jiné kartičce na herním plánu, získáte obvyklé 2 body (protože symbol na přikládané kartičce neaktivujete).

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png

Smíte přidat svého družiníka k jinému svému družiníkovi na herním plánu, takže tam budete mít 2 (na jednom místě u sebe mohou být nejvýše 2 družiníci). [5]

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png

Smíte umístit svou figurku na libovolné neobsazené a neuzavřené území kdekoli na herním plánu.

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png

Máte další tah navíc (nejvýše dva tahy za sebou). [6]

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Všeobecné pravidlo

Výklad pravidel komunitou K umístění družiníka na platné území můžete použít pouze symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png nebo 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png, tj. území, která lze vlastnit a hodnotit. Ostatní speciální oblasti by neměly být povoleny:

Symbol TradersBuilders C2.png Kupci a stavitelé

Výklad pravidel komunitou Tah navíc a stavitel: Pokud aktivujete během dvojitého tahu symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png a získáte tah navíc, dokončíte nejprve svůj dvojitý tah v plném rozsahu a poté provedete tah navíc.

Symbol PrincessDragon C1C2.png Princezna a drak

Výklad pravidel komunitou Tajná chodba: Nemělo by vám být povoleno používat symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png k umístění družiníka na tajnou chodbu. Tento symbol již funguje jako tajná chodba, měly by proto platit stejná omezení.

Symbol UnderTheBigTop C2.png Cirkus

Otázka bez oficiálního vysvětlení Artisti v pyramidě: Nemělo by vám být povoleno používat symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png k přidání družiníka do pyramidy artistů, kde již družiník je. Tento symbol umožňuje změnit převahu na území, ale neměl by se dát použít u prvků, kde převaha neplatí. Bylo by nutné oficiální vysvětlení.

Symbol Flier C1C2.png Létající stroje

Výklad pravidel komunitou Létající stroj: Nemělo by vám být povoleno používat symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png k umístění družiníka na létající stroj. Tento symbol funguje jako tajná chodba, měla by tak pro něj platit stejná omezení.

Symbol Monasteries C1C2.png Německé kláštery / Japonské budovy / Holandsko-belgické kláštery

Výklad pravidel komunitou Umístění druhého družiníka na speciální klášter: Při použití symbolu 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png k umístění druhého družiníka na speciální klášter, musí být družiník umístěn do stejné pozice jako ten, který je již na klášteře (jako druhý mnich nebo druhý opat). [7]

Výklad pravidel komunitou Umístění družiníka na speciální klášter: Mělo by vám být umožněno použít symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png k umístění družiníka jako mnicha nebo opata na neobsazený a nedokončený speciální klášter. [8]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 15
20th Anniversary Expansion C2 Tile A.png  1x
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile B.png  1x
(T)
20th Anniversary Expansion C2 Tile C.png  1x
(W)
20th Anniversary Expansion C2 Tile D.png  1x
(G)
20th Anniversary Expansion C2 Tile E.png  1x
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile F.png  1x
(W)
20th Anniversary Expansion C2 Tile G.png  1x
(B)
20th Anniversary Expansion C2 Tile H.png  1x
(K)
20th Anniversary Expansion C2 Tile I.png  1x
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile J.png  1x
(T)
20th Anniversary Expansion C2 Tile K.png  1x
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile L.png  1x
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile M.png  1x
(E)
20th Anniversary Expansion C2 Tile N.png  1x
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile O.png  1x
 
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední věta není obsažena v pravidlech Mindoku.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG zahrnují dodatečné upřesnění pro kláštery a zahrady:
  „Na neobsazené kláštery (nebo zahrady), které ještě nejsou obklopeny 8 kartičkami, můžete umístit normálního družiníka (nebo opata).“
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG používají pro tuto větu jinou formulaci a zdá se, že je chybně přeložena, protože louky jsou vždy považovány za nedokončené, bez ohledu na to, že jsou zcela obklopeny (ponecháváme v původním znění):
  „Fields which are not completely surrounded count as not yet completed, since they are not scored until the end of the game.“
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato poslední věta je přidána pouze do pravidel Mindoku.
 5. Výklad pravidel komunitou Toto rozšíření neumožňuje k sobě umístit více než dva družiníky. Ostatní rozšíření, jako například mini 1 - Létající stroje nebo mini 7 - Kruhy v obilí, toto omezení nemají.
 6. Výklad pravidel komunitou S tímto symbolem můžete provést pouze jeden celý tah navíc.
 7. Výklad pravidel komunitou Smyslem této akce je výhodný pro velké družiníky z rozšíření 1, protože nový družiník je přidán na území, aby se zvýšila šance převahy hráče při vyhodnocení. Měli byste tedy mít možnost přidat druhého družiníka umístěného jako mnicha, pokud byl první také tak umístěn, nebo jako opata, pokud byl první umístěn jako opat. Míchání pozic družiníků by nemělo být povoleno, protože by se podíleli na různých hodnoceních, což by zmařilo původní účel.
 8. Výklad pravidel komunitou Pokud je speciální klášter dokončen, nemělo by být možné na něj umístit družiníka jako opata, měla by platit stejná omezení jako pro tajnou chodbu.