20-jarig Jubileum Uitbreiding

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 20th Anniversary Expansion and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

De 20-jarig Jubileum Uitbreiding is in 2021 door Hans im Glück uitgebracht voor de nieuwe editie als onderdeel van de 20-jarig Jubileum Editie.

Dit is een feestelijke uitbreiding die dient als eerbetoon aan de drie grote uitbreidingen. Het maakt niet uit of je ze wel of niet kent, het spelverloop wordt door deze mini-uitbreiding wordt niet beïnvloed.

Deze uitbreiding heeft steden vol met gebouwen.

Deze uitbreiding is ontworpen voor het basisspel van Carcassonne. Alle standaard spelregels zijn van kracht, aangevuld met de spelregels voor deze uitbreiding. Je kunt deze uitbreiding – op eigen risico – ook met andere uitbreidingen combineren, er zijn namelijk geen officiële regels voor die combinaties.

Aanpassingen aan de 20-jarig Jubileum Uitbreiding

De regels voor de 20-jarig Jubileum Uitbreiding blijven hetzelfde, behalve dat rollen van sommige meeples zijn geüpdatet:

 • Struikrovers zijn nu vrouwelijke reizigers
 • Ridders blijven hetzelfde
 • Monniken worden nu ook nonnen genoemd
 • Boeren zijn nu vrouwelijke boeren

Uitgevers hebben de nieuwe rollen in de regels gevolgd door HiG, hoewel sommige van deze veranderingen niet merkbaar zijn in andere talen.

Aantekening: Omwille van de consistentie met alle bestaande regels houden we voorlopig vast aan het klassieke rollenspel. HiG kan besluiten de regels in de toekomst bij te werken om deze nieuwe naamgevingsconventie te volgen voor nieuwe releases en herdrukken.

20th Anniversary Edition C2 Medal medium.png

Speelmateriaal

 • 15 nieuwe landtegels gemarkeerd met een "20" symbool. Deze nieuwe tegels zijn te verdelen in 3 groepen van 5. Elke groep heeft één van de volgende symbolen.
Pijl-symbolen op de uitbreidingstegels

Spelregels

Voorbereiding

Schud de 20-jarig Jubileum Uitbreiding tegels door die uit het basisspel.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

Wanneer je een 20-jarig Jubileum Uitbreiding tegel trekt, leg je deze volgens de gebruikelijke spelregels aan. Afhankelijk van de richting waarin het pijlsymbool wijst, kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Als je een tegel met een pijlsymbool zo aanlegt dat de pijl niet naar een andere tegel wijst, krijg je 2 punten en vervolg je je beurt zoals gebruikelijk.
Voorbeeld 1a: Het pijlsymbool op de zojuist aangelegde tegel wijst niet naar een aangrenzende tegel
 • Leg je de tegel met een pijlsymbool zo aan dat de pijl naar een andere tegel wijst, dan wordt het pijlsymbool geactiveerd en kan afhankelijk van het type de bijbehorende actie worden uitgevoerd (zie 2. Een meeple zetten en 4. Extra beurt actie).
Voorbeeld 1b: Het pijlsymbool op de zojuist aangelegde tegel wijst naar een aangrenzende tegel
 • Als je een willekeurige tegel (geen pijlsymbool vereist) aan een tegel met een pijlsymbool aanlegt zodat de pijl naar de zojuist aangelegde tegel wijst, dan activeer je het pijlsymbool en mag, afhankelijk van het type, de bijbehorende actie uitgevoerd worden (zie 2. Een meeple zetten en 4. Extra beurt actie).
Voorbeeld 1c: Het pijlsymbool op een tegel in het speelveld wijst naar de zojuist aangelegde tegel

2. Een meeple zetten

Je mag, zoals gebruikelijk, een meeple op de zojuist gelegde tegel zetten. Heb je echter een pijlsymbool geactiveerd, dan heb je afhankelijk van het symbool de volgende opties:

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png

In plaats van een meeple op de zojuist gelegde tegel te zetten, mag je deze bij een van jouw meeples ergens op het speelveld zetten zodat er nu twee meeples naast elkaar staan of liggen. Dit betekent dat je bij de puntentelling een meeple meer op het project hebt om de meerderheid veilig te stellen (in je eentje).
Opmerking: Je mag deze actie niet gebruiken om een derde meeple toe te voegen aan de twee die al naast elkaar staan.

 

Voorbeeld 2a: Rood zet een extra ridder bij de ridder die hij al in de stad elders op het speelveld heeft staan.

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png

In plaats van op de gebruikelijke manier een meeple op de zojuist aangelegde tegel te zetten, mag je die op een willekeurig leeg, nog niet afgebouwd project (een weg, een stad, een weide, een klooster of zelfs een abt op een klooster of tuin) ergens op het speelveld zetten - dat hoeft dus niet op de zojuist aangelegde tegel te zijn. Merk op dat ook volledig omsloten weiden als nog niet afgebouwd gelden, omdat die pas bij de eindtelling worden geteld.

 

Voorbeeld 2b: Rood zet een meeple in een stad elders op het speelveld.

3. Puntentellingen afhandelen

Als je een project afbouwt met een 20-jarig Jubileum Uitbreiding tegel, dan worden de punten volgens de gebruikelijke spelregels geteld.

De eindtelling

Aan het einde van het spel worden projecten met 20-jarig Jubileum Uitbreiding tegels volgens de gebruikelijke spelregels geteld.

4. Extra beurt actie

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png

Als je dit symbool geactiveerd hebt, krijg je een extra beurt. Rond eerst je huidige beurt (die waarin het symbool geactiveerd werd) volgens de gebruikelijke spelregels af, en voer daarna een volledige extra beurt uit. Let op: Als je dit symbool nogmaals activeert, heeft het geen effect meer. Je krijgt geen drie beurten na elkaar. Je mag in de extra beurt wel één van de andere symbolen activeren. [1]

Samenvatting

 • Als je een tegel met een pijlsymbool zo aanlegt dat het symbool niet geactiveerd wordt, krijg je onmiddellijk 2 punten, verder verandert er niets.
 • Je activeert een pijlsymbool door de tegel met de pijl zo aan te leggen dat die naar een aangrenzende tegel wijst, of door een tegel zo aan te leggen dat een tegel met een pijlsymbool naar de zojuist aangelegde tegel wijst.
 • Per beurt kan er maximaal één symbool geactiveerd worden. Als je er meer dan één kunt activeren, mag je er maar één kiezen.
 • Als je een tegel met een pijlsymbool aanlegt en daarmee het pijlsymbool op een bestaande tegel op het speelveld activeert, krijg je de gebruikelijke 2 punten (aangezien je het symbool op de zojuist aangelegde tegel niet geactiveerd hebt).

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png

Je mag je meeple bij een andere meeple op het speelveld zetten, zodat er 2 staan (er mogen maximaal 2 meeples tegelijk staan). [2]

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png

Je mag je meeple op een willekeurig onbezet, onafgebouwd project ergens op het speelveld zetten.

20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png

Je krijgt een extra beurt (maximaal twee opeenvolgende beurten).

Andere uitbreidingen

Algemene opmerkingen

Icon World Black.png Je kunt de pijlsymbolen 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png en 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png alleen gebruiken om een geldige meeple op normale projecten te zetten, dat wil zeggen, projecten die bezet en geteld kunnen worden. Andere plaatsen zijn niet toegestaan:

Symbol TradersBuilders C2.png Kooplieden en Bouwmeesters

Icon World Black.png Extra beurt en de bouwmeester: Als je tijdens een dubbele beurt een 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png pijlsymbool activeert waarmee je een extra beurt krijgt, maak je eerst de volledige dubbele beurt af voordat je je extra beurt uitvoert.

Symbol PrincessDragon C1C2.png De Draak, de Fee en de Jonkvrouw

Icon World Black.png Magische poorten: Je mag het pijlsymbool 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png niet gebruiken om je meeple op een magische poort te zetten. Dit actiesymbool werkt al als een magische poort en dus zijn dezelfde beperkingen van toepassing.

Symbol Flier C1C2.png De Vliegtuigen

Icon World Black.png De Vliegtuigen: Het is niet toegestaan om een 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png pijlsymbool te gebruiken om je meeple op een vliegtuig te zetten. Dit actiesymbool werkt als een magische poort en dus zijn dezelfde beperkingen van toepassing.

Symbol Monasteries C1C2.png Kloosters in Duitsland / Japanse Gebouwen / Kloosters in België & Nederland

Icon World Black.png Een tweede meeple op een speciaal klooster zetten: Als je het pijlsymbool 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png gebruikt om een tweede meeple op een speciaal klooster te zetten, moet het in dezelfde stand gezet worden als de meeple die er al staat: een tweede monnik of een tweede abt.[3]

Icon World Black.png Een meeple op een bijzonder klooster zetten: Het is toegestaan om het pijlsymbool 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png te gebruiken om een meeple als monnik of als abt op een onbezet, onafgebouwd bijzonder klooster te zetten. [4]

Tegelverdeling

Aantal tegels: 15

20th Anniversary Expansion C2 Tile A.png x1
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile B.png x1
(W)
20th Anniversary Expansion C2 Tile C.png x1
(S)
20th Anniversary Expansion C2 Tile D.png x1
(T)
20th Anniversary Expansion C2 Tile E.png x1
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile F.png x1
(S)
20th Anniversary Expansion C2 Tile G.png x1
(B)
20th Anniversary Expansion C2 Tile H.png x1
(K)
20th Anniversary Expansion C2 Tile I.png x1
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile J.png x1
(W)
20th Anniversary Expansion C2 Tile K.png x1
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile L.png x1
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile M.png x1
(E)
20th Anniversary Expansion C2 Tile N.png x1
 
20th Anniversary Expansion C2 Tile O.png x1
(B)

Op sommige tegels staat een kleine illustratie. De letters tussen haakjes geven aan om welke illustratie het gaat:

Feature Farmhouse C2.png
B | Boerderij
Feature Donkeys C2.png
E | Ezelsstal
Feature Cows C2.png
K | Koeienstal
Feature Highwayman C2.png
S | Struikrovers
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature WaterTower C2.png
W | Watertoren

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

 1. Icon Double Arrow Black.png Deze laatste zin is aan de regels toegevoegd door MindOK.
 2. Icon World Black.png Deze uitbreiding staat je niet toe op deze manier meer dan twee meeples bij elkaar te zetten. Andere uitbreidingen zoals Mini #1 - De Vliegtuigen of Mini #7 - Graancirkels, hebben deze beperking niet.
 3. Icon World Black.png Het idee achter deze actie is om hulde te bewijzen aan de grote meeples uit uitbreiding 1, dus de nieuwe meeple wordt aan het project toegevoegd om mee te tellen voor de meerderheid bij de puntentelling. Het is dus toegestaan om een tweede meeple als monnik te zetten als de eerste als monnik was gezet, of een tweede meeple als abt als de eerste als abt was gezet. De meeple-standen mengen is niet toegestaan aangezien ze dan bij verschillende puntentellingen betrokken zouden raken wat niet in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel.
 4. Icon World Black.png Als het bijzondere klooster afgebouwd is, mag je er geen meeple meer op zetten als abt aangezien dezelfde beperkingen van toepassing zijn als die voor magische poorten gelden.