Obléhání / Kataři (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Besiegers Cathars Siege (1st edition) and the translation is 100% complete.

Hlavní strana  > Carcassonne  > Obléhání / Kataři (První edice)


Úvod

Spielbox Issue 5 2004
Carcassonne Almanach (2005)
Krabička Kultovní místa, obléhání a tvořivost
Müller edice

Pravidla pro rozšíření obléhání / kataři v původní edici (C1) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství Spielbox vydalo německá pravidla k rozšíření kataři v roce 2004. Vydavatelství Rio Grande Games vydalo anglická pravidla k rozšíření Kultovní místa, obléhání a tvořivost v roce 2008. V roce 2013 byly německá pravidla vydavatelstvím HiG znovu vydány v rozšíření obléhání II. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o jednotlivých rozšířeních Kataři, Obléhání a Obléhání II naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

V 11. a 12. století se v jižní Francii rozvinulo nové náboženství zvané katarství. Římská církev toto náboženství prohlásila za kacířské. Na počátku 13. století se Carcassonne stalo baštou katarského náboženství. Po nevyslyšení varování a zavraždění církevního legáta zahájil papež Inocenc III. křížovou výpravu proti katarům. Obléhání Carcassonne v roce 1209 znamenalo začátek 40 let trvající války.


Symbol katarů
Symbol obléhání II


Herní materiál

 • Kataři: 4 nové kartičky s katary
 • Obléhání: 4 nové kartičky s obléhateli
 • Obléhání II: 6 nových kartiček s obléhateli

Pravidla

Přiložení kartičky  

Všechny nové kartičky krajiny se zamíchají mezi ostatní kartičky hry.

Vyhodnocení dokončených cest, měst a klášterů  

Dokončené město

Dokončené město ve kterém se nachází kartička s obléhateli/katary, se považuje za obléhané. [1] Kdykoli je v průběhu hry dokončeno obléhané město, počítá každá kartička a každý erb [2] v tomto městě pouze za 1 bod namísto obvyklých 2 bodů. Pokud město obsahuje katedrálu, získá hráč za každou kartičku a erb pouze 2 body (místo obvyklých 3 bodů).

Útěk z obléhaného města

Z obleženého města je možné uniknout přes sousední klášter. [3] [4] Pokud klášter přímo sousedí s obléhací nebo katarskou kartičkou, [5] i diagonálně, pak na konci tahu hráče [6], může odstranit jednoho rytíře [7] [8] z obleženého města a vrátit jej do své zásoby. [9] [10]

Červený chce odstranit svého družiníka z obleženého města. Protože klášter sousedí s kartičkou obléhatelů vpravo, může svého družiníka na konci tahu odstranit.

Konec hry  

Vyhodnocení měst

Pokud město zůstane do konce hry nedokončené, nezíská hráč při závěrečném vyhodnocení žádné body. Řídí se pravidlem „-1 bod za kartičku a erb“.

Vyhodnocení luk

Sedláci zásobují obléhatele i obléhané. Sedlákům přinese každé dokončené obležené město dvojnásobek, tedy 6 bodů. Pokud je na louce prasátko získá sedlák 8 bodů za dokončené obležené město. [11] Vícenásobné obležení téhož města nemá žádný přídavný účinek. [12]

Na konci hry se obležené město započítává do celkového počtu za louku. Modrý získá 6 bodů. Červený získá 6 bodů za sedláka vlevo nahoře a 8 bodů za spodního sedláka s prasátkem. Celkově obležené město přináší červenému 14 bodů.

Seznam kartiček

Obléhaná II  

Celkem kartiček: 6
Besiegers C1 01.png 1x
Besiegers C1 02.png 1x
Besiegers C1 03.png 1x
Besiegers C1 04.png 1x
Besiegers C1 05.png 1x
Besiegers C1 06.png 1x

Kataři  

Celkem kartiček: 4
Cathars C1 01.png 1x
Cathars C1 02.png 1x
Cathars C1 03.png 1x
Cathars C1 04.png 1x

Obléhání  

Celkem kartiček: 4
Siege C1 01.png 1x
Siege C1 02.png 1x
Siege C1 03.png 1x
Siege C1 04.png 1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že na počtu kartiček s obléhateli/katary ve městě nezáleží. Všechna obléhaná města se při hodnocení posuzují stejně, bez ohledu na počet obléhacích kartiček. (12/2014)
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V původních pravidlech pro katary a obléhání nebyly erby zmíněny, byly ale zahrnuty v pozdějším upřesnění.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Rytíř z obleženého města může uniknout také přes opatství nebo kultovní místo/svatyně, protože i ty mají vlastnosti kláštera.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Starosta a vůz mohou také uniknout z obleženého města přes klášter, opatství nebo kultovní místo/svatyni, protože každý družiník ve městě je považován za rytíře.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Všimněte si, že v rozšířeních Obléhání II a Kataři musí být klášter umístěn hned vedle kartičky obléhatelů/katarů, aby rytíř mohl uniknout. Nicméně RGG v pravidlech pro Obléhání uvedlo, že klášter umožňuje útěk na klášter který může být umístěn vedle libovolné kartičky obléhaného města (i diagonálně). V zájmu jednotnosti by bylo vhodné na začátku hry při kombinování kartiček z těchto sad zvolit pouze jedno z těchto pravidel.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství To je v okamžiku, kdy se rozhodnete, že už nemáte co dělat.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Může se stát, že vedle kláštera je více obléhaných měst. V takovém případě může uniknout pouze jeden rytíř ze všech obležených měst za tah.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při dvojím tahu stavitele může být rytíř odstraněn z obléhaného města v obou tazích dvojího tahu. (3/2015)
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme na konci tahu jednoduše osvobodit rytíře, pokud klášter hraničí s (obléhaným městem), nebo musíme (ve stejném tahu) přiložit město nebo klášter? Odpověď: Rytíři mohou uniknout, pokud jsou splněny podmínky (klášter vedle kartičky obléhatelů). Hráč není povinen stavět město ani klášter. Musí prostě mít ve městě rytíře.
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pro upřesnění předchozí otázky: Může hráč umožnit družiníkovi útěk z obleženého města přes klášter a umístit téhož družiníka do města Carcassonne ve stejném tahu? (Kdy dojde k útěku družiníka?) Odpověď: Rytíř uniká na konci tahu, a proto nemůže být ve stejném tahu znovu umístěn. (5/2007)
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč stále získává dvojnásobek bodů za obléhané město, pokud leží na louce se statkem.
 12. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta byla přidána roku 2014 do verze HiG pravidel pro obléhání. (12/2014)