Carcassonne herní plány - základní pravidla

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Carcassonne Maps - Basic Rules and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Carcassonne herní plány  > Carcassonne herní plány - základní pravidla


Úvod

Pravidla pro rozšíření herní plány v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo základní německá pravidla v roce 2019. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotných herních plánech naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Carcassonne herní plány představují variantu nové edice, která hráčům nabízí možnost hrát Carcassonne přikládáním kartiček na mapu. HiG navrhlo několik variant pravidel, ale vybízí hráče, aby si navrhli i vlastní.

Herní materiál

Carcassonne Herní plány
 • 1 Carcassonne herní plán (nebo 2, pokud kombinujete herní plány USA).
Dále potřebujete:
 • Kartičky krajiny: Doporučujeme použít kartičky základní hry + 1. a 2. rozšíření, tedy rozšíření 1 - Hostince a katedrály a rozšíření 2 - Kupci a stavitelé. [1] Hráči mohou kombinovat vše, co chtějí vyzkoušet. U každého herního plánu je uveden doporučený počet kartiček pro co nejlepší zážitek ze hry. Doporučujeme vynechat další pravidla z rozšíření (např. hrát 2. rozšíření bez zboží, stavitele, selátka atd.).
Doporučený počet kartiček se u jednotlivých herních plánů liší:
 • Benelux: 110-120 kartiček
 • Francie: 110-120 kartiček
 • Německo: 110-120 kartiček
 • Pyrenejský poloostrov: 110-120 kartiček
 • Taiwan: 110-120 kartiček [2]
 • Ukrajina: 110-120 kartiček
 • USA východ: 110-120 kartiček
 • USA západ: 110-120 kartiček
 • USA západ + východ: 220-240 kartiček (Budete potřebovat dvakrát tolik kartiček.)
 • Velká Británie: 90-100 kartiček
 • Družiníci: Každý hráč by měl hrát s 9 místo se 7 družiníky (+ 1 družiník na počítadle bodů). [3]


Pravidla

Příprava hry  

Příprava evropských herních plánů

Každý herní plán má několik startovních polí. Na každém z nich je „malé město“ a jsou označeny červeným okrajem. Doporučujeme hrát s alespoň 2 startovacími poli. Vezměte startovní kartičku krajiny (s tmavou zadní stranou) a další 1 až 2 náhodně vybrané kartičky a umístěte je na 2 až 3 startovací pole. Hru následně zahájíte přiložením první kartičky vedle některé z těchto kartiček.

Příklad: Startovní pole z různých map

Následující tabulka uvádí počet počátečních polí, které je třeba v jednotlivých mapách použít: [4]

Carcassonne Mapa Použitá startovní pole Počet startovních polí
Benelux 2 3
Francie 2 3
Německo 2 3
Velká Británie 3 3
Pyrenejský poloostrov 3 4

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše ignorujete na jednotlivých mapách předtištěné symboly, např. lahve vína na mapě Francie, barevné pruhy na mapě Pyrenejského poloostrova, barevné ostrovy na mapě Beneluxu atd. Základní pravidla hry zůstávají a s použitím mapových žetonů se přidává několik nových pravidel.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)


Příprava herních plánů USA

Na každé mapě jsou dvě startovní pole. Jsou označeny hnědým okrajem. Doporučujeme hrát s oběma startovacími poli. Vezměte startovní kartičku krajiny (s tmavou zadní stranou) a ještě jednu náhodně vybranou kartičku a umístěte je na 2 startovací pole. Hru následně zahájíte přiložením první kartičky vedle některé z těchto kartiček.

USA západ: Startovní pole na mapě USA západ (označené šipkami).
USA východ: Startovní pole na mapě USA východ (označené šipkami).

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše ignorujete na jednotlivých mapách předtištěné symboly. Základní pravidla hry zůstávají a s použitím mapových žetonů se přidává několik nových pravidel.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)


Příprava herního plánu Taiwan

Na mapě jsou dvě startovní pole. Na každém z nich je „hora“ a jsou označeny červeným okrajem. Doporučujeme hrát s oběma startovacími poli. Vezměte startovní kartičku krajiny (s tmavou zadní stranou) a ještě jednu náhodně vybranou kartičku a umístěte je na 2 startovací pole. Hru následně zahájíte přiložením první kartičky vedle některé z umístěných kartiček.

Příklad: Startovní pole na mapě Taiwanu.

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše na mapě ignorujete předtištěné symboly. Základní pravidla hry zůstávají a s použitím mapových žetonů se přidává několik nových pravidel.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)

Příprava herního plánu Ukrajina

Na každé mapě se nacházejí tři startovní pole. Jsou označeny hnědým okrajem a začíná se na každé z nich. Doporučujeme hrát s oběma startovacími poli. Vezměte startovní kartičku krajiny (s tmavým rubem) a jednu náhodnou kartičku kartičku krajiny z hromádky, obě umístěte na 2 vybrané startovní pole na mapě. Hru zahájíte umístěním kartičky vedle těchto umístěných kartiček.

Příklad: Počáteční pole mapy Ukrajiny

Výjimky pro herní plány USA

Hra pouze s jedním herním plánem USA

Pokud používáte pouze jeden ze dvou herních plánů, nejsou poloviční pole na pravé straně herního plánu USA západ a na levé straně herního plánu USA východ, součástí hry. Kartičky se zde nedají položit.

Hrajete-li pouze s herním plánem USA západ: Nelze použít poloviční pole na pravé straně (označené červeně).
Hrajete-li pouze s herním plánem USA východ: Nelze použít poloviční pole na levé straně (označeny červeně).

Hra s oběma herními plány USA

Můžete hrát s použitím obou herních plánů současně. Pro tento případ doporučujeme:

 • Posuňte východní mapu přes západní, až dosáhnete čárkované čáry a slepte je lepící páskou.
 • Protože poloviční pole při spojení obou map vytvoří pole celá, lze na ně pokládat kartičky.
 • Použijte dvojnásobné množství kartiček. Tedy 220-240. [5]
 • Umístěte kartičky na 4 startovní pole
 • Pravidla zůstávají stejná, berte však v potaz, že dva herní plány vytváří jeden velký.
Hra s oběma herními plány USA: Mapy se překrývají v místě čárkované čáry (viz kroužek) a na rozhraní vytvoří celá pole, na které lze normálně pokládat kartičky. Výsledkem je jedna velká mapa.


Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Kartičku můžete položit pouze na předtištěná pole. Jako obvykle musíte přiložit kartičku vedle již umístěné kartičky.

Příklad 1: Přiložte odpovídající kartičku ke startovní kartičce (na Rostocku [6] například).

Velká města

Na pole s předtištěnými velkými městy (např. Berlín, Londýn, Paříž, Amsterdam nebo Barcelona) nemůžete položit kartičku. Jakmile takovou „velkoměstskou kartičku“ připojíte přiložením jiné kartičky, je propojena. Od této chvíle může každý hráč přikládat své kartičky do všech otevřených stran tohoto velkého města.

Příklad 2: Spojili jste Berlín na západě pomocí odpovídající kartičky. V dalších tazích můžete již přikládat kartičky na sousední pole.

Malá města

Pole s malými městy (např. Brémy, Bordeaux, Oxford, Štrasburk, Utrecht, Salamanca) jsou považována za normální pole. Můžete na ně položit kartičku podle běžných pravidel. Na některých herních plánech se pravidla pro tyto pole liší. Některé varianty naleznete níže v části Varianty.

Příklad 3: Na toto pole můžete položit kartičku podle běžných pravidel.

Okrajová pole s městem nebo cestou

Pokud jsou cesty a města vytištěny na okraji mapy, musíte k nim vždy přiložit odpovídající kartičku krajiny.


Příklad 4: Zde bylo město s okrajem spojeno odpovídající kartičkou.
Příklad 5: Zde byla cesta s okrajem spojena odpovídající kartičkou.

Okrajové pole bez spojení

Pokud na okraji mapy není vytištěná žádná cesta ani město, je považován za „neutrální“, což znamená, že na něj můžete umístit libovolné území kartičky.

Příklad 6: U těchto okrajových polí nezáleží které území na kartičce směřuje ven.

Trajektová spojení (Herní plány Benelux, Pyrenejský poloostrov a Taiwan)

Pokud je na okraji mapy trajektové spojení s cestou, může každý hráč pokračovat na druhé straně tohoto spojení.

Příklad 7: Trajekt byl připojen, nyní může každý hráč přiložit odpovídající kartičku na druhý konec trajektového spojení.

Vlny (herní plán Benelux)

Mapa Beneluxu obsahuje tři pole s vlnami. Na tato pole nemůžete položit žádnou kartičky krajiny.

Příklad 8: Pole s vlnami, na které nelze položit žádnou kartičku.

Ostrovní pole s erby (herní plán Pyrenejský poloostrov a Taiwan)

Na ostrovní pole mapy Pyrenejského poloostrova lze položit kartičku, pouze pokud byl ostrov připojen trajektem z pevniny (viz obecná pravidla na této stránce). Pokud položíte kartičku na pole s erbem, získáte za každý erb 2 body.

Příklad 9: Ostrov byl spojen s pevninou. Na ostrov položíte kartičku a okamžitě získáte 4 body (za dva erby).

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Erb přidává další 2 body, ať už je na cestě nebo ve městě.

1) Velká města

Pokud uzavřete velké město, získáte body podle obvyklých pravidel. Předtištěné velké městské kartičky se počítají jako normální části města. Erby dává majiteli města další body.

Příklad 1: Berlín je dokončen. Za dokončení obdržíte 20 bodů (6 kartiček + 4 erby, z nichž každý přináší 2 body).

2a) Okrajová pole s městem nebo cestou

Cesta vedoucí z okraje mapy ukončuje cestu. Pokud je v hodnocení zahrnuta tištěná cesta nebo město, počítá se jako normální kartička. Majitel získává další body i za erby.

Příklad 2: Vaše cesta je dokončená (končí v Denmarku [6]). Získáte 8 bodů. (4 body za 4 úseky cesty a 4 body za dva erby).
Příklad 3: Vaše město je uzavřeno. Získáte 10 bodů. (3 kartičky s častí města + 2 erby, z nichž každý přináší 2 body).

2b) Okrajové pole bez spojení

Město, cesta nebo louka, která leží na okraji mapy, se považuje za uzavřenou. Hodnotíte je podle běžných pravidel.

Příklad 4: Vaše (poloviční) město je uzavřeno okrajem mapy. Získáte 2 body (1 kartička).

3) Trajektová spojení

Trajektové spojení se počítá za 1 bod za cestu plus 2 body za každý erb patřící k tomuto spojení. Tyto body se samozřejmě započítávají, až nebude cesta uzavřena.

Příklad 5: Vaše cesta s trajektem je dokončena. Získáte 7 bodů. (3 body za 3 cesty a 4 body za 2 erby).

4) Klášter na okrajovém poli

Klášter na okraji mapy nepotřebuje k dokončení všech 8 sousedících kartiček. Kartičky musí být obklopeny pouze sousedními poli (i diagonálními). V takovém případě klášter přináší pouze body za tyto kartičky (počítají se také předtištěná velká města). [7]

Příklad 6: Dokončily jste svůj klášter na okraji mapy. Získáte 6 bodů (1 bod za klášter a každou sousední kartičku).
Závěrečné vyhodnocení

Stejně jako v základní hře i zde části nedokončených měst a jejich erby přináší pouze 1 bod. U nedokončených cest se erby počítají také pouze za 1 bod.

Příklad 7: Za nedokončenou silnici získáte 4 body (3 body za kartičky a 1 bod za erb).

Varianty

Malá města

Můžete také vyzkoušet následující varianty pravidel pro pole s malými městy:

 1. Pokud zakryjete malé město kartičkou, můžete okamžitě provést další tah. Tento tah lze provést pouze 1 v rámci vašeho tahu.
 2. Přiložíte-li na malé město kartičku, dosatnete okamžitě 2 trestné body.
 3. Při hodnocení cesty získáte další 2 body za každé malé město, které je stále viditelné a je umístěno vodorovně, nebo svisle vedle cesty.

Seznam herních plánů

Carcassonne herní plán - Benelux

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map Benelux.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - Francie

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map France.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - Německa

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map Germany.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - Velké Británie

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map British Isles.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - Pyrenejský poloostrov

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map Iberian Peninsula.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - Taiwan

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map Taiwan.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - Ukrajina

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map Ukraine.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - USA východ

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map USA East.jpg
 x1

Carcassonne herní plán - USA západ

Celkem herních plánů: 1

Maps C2 Map USA West.jpg
 x1


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To obnáší (72 + 18 + 24 =) 114 kartiček, jak je uvedeno v původních pravidlech pro herní plán Carcassonne - Německo.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla herního plánu Taiwan doporučují použít 125-130 kartiček včetně stejných rozšíření jako u ostatních herních plánů, jedná se velmi pravděpodobně o chybu. Kromě toho je na mapě Taiwanu místo pouze pro 121 kartiček.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud potřebujete další družiníky: můžete si objednat sadu se 2 základními družiníky v každé barvě navíc. cundco.de webshop.
 4. Výklad pravidel komunitou Stejný údaj je požadován u každého herního plánu.
 5. Domácí pravidla nebo varianty Při hře s oběma herními plány použijte 250-270 kartiček, aby centrální část nezůstala prázdná. (Děkujeme corinthiens13.)
 6. 6.0 6.1 Výklad pravidel komunitou Tento příklad předpokládá, že hrajete s herním plánem Německa.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Předtištěné úseky měst a cest v okrajové a předtištěná trajektová spojení se při hodnocení kláštera neberou v úvahu. Proto se při hodnocení klášterů berou v úvahu pouze:
  • Běžné kartičky krajiny podle běžných pravidel.
  • Předtištěná velká města, které mohou sousedit s klášterem.
  Území na okraji mapy tedy při hodnocení zohledňují předtištěná území odlišně (rovněž uvedeno v tabulce níže):
  • Cesty zohledňují běžné kartičky, pole s předtištěnými velkými městy s cestami, předtištěné úseky cest na okrajích a trajektová spojení.
  • Města berou v úvahu běžné kartičky, pole s předtištěnými velkými městy a předtištěné části města na okrajích.
  • Kláštery berou v úvahu běžné kartičky a pole s předtištěnými velkými městy.
  Území Běžná kartička krajiny Pole s předtištěnými velkými městy Předtištěná území na okrajích Předtištěná trajektová spojení
  Cesta (úsek cesty) (úsek cesty)
  Město (část města)
  Klášter