Německé katedrály

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Cathedrals in Germany and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Německé katedrály


Kartičky s německými katedrálami

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření Německé katedrály v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2020. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto minirozšíření obsahující šest známých německých katedrál, dává hráčům možnost získat s pomocí arcibiskupa a lupičů vyšší počet bodů.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Německé katedrály můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny s vyobrazenými německými katedrálami

Každá z těchto 6 katedrál má tři nebo čtyři části cest vedoucí od katedrály. [1]

Pravidla

Příprava hry  

Všech šest kartiček krajiny s katedrálami zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Všechna pravidla základní hry Carcassonne zůstávají stejné.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku s katedrálou, přiložte ji do krajiny podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky s katedrálou můžete umístit svého družiníka podle běžných pravidel. Můžete jej umístit na cestu, louku nebo na katedrálu jako arcibiskupa.

3. Započítání bodů

Vyhodnocení uzavřené cesty

Jakmile dokončíte cestu vedoucí přímo ke katedrále, získáte za vašeho lupiče 2 body za každý úsek cesty. [2] [3]

Zvláštní pravidlo pro hodnocení cesty

Oproti pravidlům základní hry se cesta, která začíná a končí na stejné kartičce s katedrálou, počítá a hodnotí každý úsek cesty zvlášť.

Příklad 1 - Vyhodnocení dokončené cesty: Červený získá 10 bodů za dokončenou cestu. Na kartičce s katedrálou získá body zvlášť za každou část cesty.
Vyhodnocení katedrály

Katedrála je dokončená ve chvíli, kdy jsou dokončeny všechny cesty které z ní vedou. Arcibiskup vám přinese body za všechny tyto cesty - 1 bod za každou kartičku s cestou. Tři nebo čtyři úseky cest vedoucí z katedrály se počítají každá zvlášť. [3]

Pozor: Cesta, která začíná i končí u katedrály je v takovém případě počítána pouze jako jedna a nebude znovu počítána. [4]

Příklad 2 - Vyhodnocení dokončené německé katedrály: Červený získá 8 bodů za dokončenou katedrálu (Dvě uzavřené cesty: 1x za 5 bodů a 1x za 3 body). Modrý získá 6 bodů za dokončenou cestu.

Po vyhodnocení si jako obvykle vezměte svého družiníka zpět do své zásoby.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry vám nedokončené cesty vedoucí ke katedrálám a nedokončené katedrály přinesou body. Lupiči a arcibiskupové vám přidají jeden bod za každou kartičku cesty, která vede ke katedrále (úseky cest na kartičce s německou katedrálou se počítají zvlášť.) [3] [5]

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Symbol InnsCathedrals C1C2.png Hostince a katedrály

 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství při hraní s rozšířením Hostince a katedrály získáte za každou uzavřenou cestu s hostincem [6] která vede ke katedrále, 3 body místo 2 za každou kartičku cesty a 2 body místo jednoho za arcibiskupa. [7] Nedokončené cesty mají na konci hry stále hodnotu 0 bodů. To platí pro loupežníka i arcibiskupa. [3]

Symbol PrincessDragon C1C2.png Princezna a drak

 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se, při hře s rozšířením Princezna a drak drak přesune na kartičku krajiny s katedrálou, sežere arcibiskupa.

Symbol CountKingRobber C1C2.png Král, hrabě a řeka:

 • Výklad pravidel komunitou Německé katedrály nejsou kláštery a nemohou se zapojit do souboje se svatyní.

 Výklad pravidel komunitou Otázka: Pokud hrajeme s německými katedrálami a svatyněmi, fungují německé katedrály jako druh kláštera?

Odpověď: Ne, nedochází k žádnému souboji, jako je tomu mezi kláštery a svatyněmi.

Symbol MageWitch C1C2.png Mág a čarodějnice

 • Výklad pravidel komunitou Mág (viz Mág a čarodějnice) by se měl brát v úvahu skutečný počet silničních dlaždic jako obvykle, včetně dlaždic německé katedrály. Proto se úseky silnic na německých katedrálách neuvažují samostatně.
příklad - Vyhodnocení cesty s mágem: Červený dokončil cestu ze 4 kartiček vedoucí zpět k německé katedrále. Mág je na cestě také. Červený získá celkem 14 bodů:
 • (3 úseky cest + 2 části cesty na kartičce s německou katedrálou) x 2 body = 5 x 2 body = 10 bodů.
 • 4 kartičky x 1 bod za Mága = 4 body

Symbol Leipzig C2.png Trhy v Lipsku

 • Výklad pravidel komunitou Bonus za čtvrt kolářů (viz Trhy v Lipsku) by měl zohledňovat skutečný počet kartiček s cestou jako obvykle, včetně kartičky německé katedrály. Proto se úseky cest na německých katedrálách nepočítají zvlášť.

Fanouškovská rozšíření

Podívejte se na následující fanouškovská rozšíření, která obsahují Německé katedrály v pravidlech.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 6
German Cathedrals C2 Tile 01.png 1×
German Cathedrals C2 Tile 02.png 1×
German Cathedrals C2 Tile 03.png 1×
German Cathedrals C2 Tile 04.png 1×
German Cathedrals C2 Tile 05.png 1×
German Cathedrals C2 Tile 06.png 1×

Podrobné informace o katedrálách

Katedrála sv. Petra (Severní Porýní-Vestfálsko)

Katedrála sv. Petra (Severní Porýní-Vestfálsko)

Katedrála sv. Petra patří mezi největší gotické katedrály na světě. Její základní kámen byl položen ve 13. století, ale dokončena byla až ve století devatenáctém. Dnes je kolínská katedrála zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. www.Koelner-dom.de


Katedrála v Mnichově (Bavorsko)

Katedrála v Mnichově (Bavorsko)

Kostel Frauenkirche v hlavním městě Bavorska byl postaven v pozdně gotickém slohu. Již v roce 1494 byl vysvěcen jako místo bohoslužeb. Se svými téměř 100 metrů vysokými věžemi je charakteristickým prvkem mnichovského panoramatu. www.muencher-dom.de


Katedrála nejsvatější trojice (Sasko)

Katedrála nejsvatější trojice (Sasko)

Katedrála nejsvatější trojice v Drážďanech byla postavena v barokním slohu v letech 1725-1743. Během druhé světové války byla těžce zasažena spojeneckými nálety a ráno 15. února 1945 se zřítila. Přestavba začala v roce 1994 a byla dokončena o 11 let později. www.frauenkirche-dresden.de


Kostel sv. Michaela (Hamburg)

Kostel sv. Michaela (Hamburg)

Hlavní evangelický kostel sv. Michala zvaný „Michel“ („Mike“) je nejznámějším kostelem v Hamburku a dominantou hanzovního města. Je považován za nejvýznamnější barokní kostel v severním Německu a je zasvěcen archandělu Michaelovi, jehož obrovská bronzová socha stojí nad hlavním portálem. www.st-michaelis.de


Velechrám v Ulmu (BádenskoWürttembersko)

Velechrám v Ulmu (BádenskoWürttembersko)

Velechrám v Ulmu byl postaven v gotickém stylu a má nejvyšší kostelní věž na světě (161,5 m). Jeho základní kámen byl položen v roce 1377, kdy byl Ulm ještě převážně katolický. Dnes je největší protestantskou církevní stavbou v Německu. www.ulmer-muenster.de


Katedrála Panny Marie (Severní Porýní-Vestfálsko)

Katedrála Panny Marie (Severní Porýní-Vestfálsko)

Během 600 let bylo v katedrále v Cáchách korunováno 40 německých králů - její stavba byla zahájena v roce 796. V roce 1978 byla katedrála jako první německá kulturní památka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. www.aachenerdom.de


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Poznámka autorů: Skutečné katedrály se samozřejmě nacházejí uvnitř měst. Chtěli jsme je odlišit od katedrál z prvního rozšíření Hostince a katedrály. Katedrály v tomto rozšíření tedy stojí na loukách a mají svou vlastní funkci. Jsme si také vědomi toho, že v protestantské církvi nejsou žádné katedrály a arcibiskupství. Zjednodušili jsme názvy kvůli snazšímu čtení. Děkujeme za pochopení.
 2. Výklad pravidel komunitou Nachází-li se na dokončené cestě více katedrál získáte body navíc pouze za jenu z nich.

   Výklad pravidel komunitou Otázka: Pokud cesta začíná u jedné katedrály a končí u jiné katedrály, hodnotí se cesta stále s 2 body za kartičku s cestou?

  Odpověď: Ano, stále 2 body za každou kartičku s cestou. Německé katedrály se nepočítají vícekrát. (3/2016)

 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Výklad pravidel komunitou Následující tabulka shrnuje různé případy vyhodnocení. Vezměte v úvahu, že úseky cest na německé katedrále se počítají samostatně a získávají stejné body jako jakákoli kartička s cestou:
  Funkce Dokončená obyčejná cesta Dokončená cesta s hostincem (hostinci) ! Nedokončená obyčejná cesta Nedokončená cesta s hostincem (hostinci)
  Vyhodnocení během hry
  Cesta vedoucí ke katedrále 2 body / kartička 3 body / kartička
  Arcibiskup na katedrále 1 bod / kartička 2 body / kartička
  Hodnocení na konci hry
  Cesta vedoucí ke katedrále 1 bod / kartička 0 bodů / kartička
  Arcibiskup na katedrále 1 bod / kartička 2 body / kartička 1 bod / kartička 0 bodů / kartička
 4. Výklad pravidel komunitou Tato poznámka obsažená v prvním vydání byla v novém vydání vypuštěna.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tento odstavec byl aktualizován tak, aby odrážel původní význam pravidel HiG. V poskytnutých oficiálních vysvětleních bylo uvedeno, že:
  • Lupiči na nedokončených cestách se vyhodnocují jako obvykle, tj. s přihlédnutím k převaze.
  • Arcibiskupové na nedokončených katedrálách získávají 1 bod za kartičku ze všech dokončených i nedokončených cest vedoucích ke katedrále.
  V každém případě se úseky cest na kartičce s katedrálou počítají zvlášť pro cesty začínající a končící u katedrály. (4/2016)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Více hostinců se nesčítá: Pokud je na cestě více než jeden hostinec, získáte za cestu stále 2 body za každou kartičku cesty.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Arcibiskup získá 2 body za každou kartičku s cestou na dokončené cestě s hostincem během hry i na konci. (4/2016)