Půlky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Halflings and the translation is 100% complete.
Other languages:
Ukázka kartiček půlek: Spirály ukazují kartičky půlek I (vlevo) a půlek II (vpravo).
Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Plato
Symbol půlky I
Symbol půlky II
Více informací o rozšíření Půlky I a Půlky II naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne. Kromě níže uvedených pravidel rozšíření stále platí všechna pravidla základní hry. Můžete jej libovolně kombinovat s jinými rozšířeními - ale na vlastní nebezpečí - tj. pro tyto kombinace nebudou platit žádná oficiální pravidla.

Herní materiál

 • 24 polovičních kartiček krajiny ve tvaru trojúhelníku
Příklady nových půlených kartiček s různými prvky
Toto rozšíření obsahuje 4 kartičky s prvky z jiných rozšíření. Rozšíření 9 - Ovce a kopce a Mini #7 - Kruhy v obilí

Pravidla

Příprava hry  

Při první hře zamíchejte všechny trojúhelníkové destičky lícem dolů (kromě těch s prvky z jiných rozšíření). Každý hráč si vylosuje 3 trojúhelníkové kartičky, podívá se na ně a položí před sebe lícem dolů.

Pokud jste již „půlky“ hráli, můžete zkusit následující variantu: Na začátku hry položte všechny trojúhelníkové kartičky lícem nahoru. Určete začínajícího hráče. Hráč, který je na řadě jako poslední, si vybere kartičku a položí ji před sebe lícem dolů. Zbývající hráči pokračují stejným způsobem proti směru hodinových ručiček, dokud si každý nevezme 3 kartičky. Zbývající trojúhelníkové kartičky se odloží zpět do krabice. Pokud chcete hrát s více trojúhelníkovými kartičkami, můžete tak učinit (v závislosti na počtu hráčů).

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Místo sebrání a přiložení standardní kartičky krajiny můžete umístit jednu ze svých trojúhelníkových kartiček. Poloviční kartičku lze umístit dle všech obvyklých pravidel základní hry Carcassonne – myšleno tak, že alespoň jedna strana kartičky musí navazovat na ostatní kartičky krajiny pomocí jedné či více stran kartičky. Delší strana trojúhelníkové kartičky nesmí být nikdy umístěna vedle běžné kartičky krajiny. Je ovšem možné umístit 2 poloviční kartičky k sobě dlouhou stranou, pokud na nich navazuje krajina.

Příklad 1: Dva příklady přiložení kartičky s poloviční velikosti.
Příklad 2: Takto poloviční kartičku přiložit nelze.

Konec hry [1]

Hra končí v okamžiku kdy je přiložena poslední běžná (nikoli poloviční) kartička krajiny. Pokud má některý z hráčů stále před sebou nějaké nezahrané kartičky poloviční velikosti, nesmí s nimi již hrát.

2. Umístění družiníka

Poté, co jste přiložili poloviční kartičku, můžete na ni umístit družiníka podle běžných pravidel základní hry.

Družiníka lze umístit na poloviční kartičku i v případě, že na vedlejší poloviční kartičce již je umístěna jiná figurka. [2] [3]

Příklad: Dva družiníci mohou stát na dvou sousedních trojúhelníkových kartičkách.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte území poloviční kartičkou, je vyhodnoceno podle všech obvyklých pravidel, ale s ohledem na obsazená místa (oblasti), nikoli na jednotlivé kartičky. [4]

 Icon Open Book.png Otázka: Jak bychom měli při vyhodnocení města nebo cesty počítat dvě poloviční kartičky na jednom místě?

Odpověď: Poloviční kartičky se počítají jako jeden obsazený prostor (oblast). (Všimněte si, že prostory obsazené jedním nebo dvěma polovičními kartičkami jsou srovnatelné s běžnou kartičkou krajiny.) (1/2021)

> Cesta a město

Podle pravidel základní hry nemohou dokončená města obsahovat mezery. V tomto případě to znamená, že nemohou obsahovat čtvercové ani trojúhelníkové mezery. Stejné pravidlo platí i pro cesty: Cesta s trojúhelníkovou mezerou bude rovněž považována za nedokončenou.

Příklad 1: Toto „město“ s trojúhelníkovou mezeru je považováno za neúplné a není proto dokončené. Ve skutečnosti obrázek ukazuje 3 samostatná neúplná města.
Příklad 2: Toto město obsahující trojúhelníkové kartičku je dokončeno a lze jej vyhodnotit. Neobsahuje žádné trojúhelníkové (ani čtvercové) mezery.

Vyhodnocení dokončeného města nebo cesty se provádí podle obvyklých pravidel, ale jedena nebo dvě trojúhelníkové kartičky na jednom čtvercovém prostoru se počítají jako jedena běžná kartička.

Příklad 3: Červený hráč zahraje poloviční kartičku a dokončí své město. Získá 8 bodů, protože dvě trojúhelníkové kartičky se počítají jako jedna běžná kartička. Při vyhodnocení se město počítá jako se třemi běžnými kartičkami a jedním erbem.
Příklad 4: Modrý hráč zahraje poloviční kartičku a dokončí svou cestu. Získá 4 body, protože dvě trojúhelníkové kartičky se počítají jako jedna běžná kartička. Při vyhodnocení se cesta počítá jako se čtyřmi běžnými kartičkami.

> Klášter

Trojúhelníková kartička v okolí kláštera se počítá stejně jako běžná kartička krajiny (má hodnotu 1 bod a může i uzavřít klášter). Pro dokončení kláštera nemusí poloviční kartička přiléhat ke kartičce s klášterem.

Pokud byly místo běžné kartičky krajiny přiloženy dva poloviční kartičky, získáte stále pouze 1 bod. [5]

Příklad 5: Ve všech třech příkladech je klášter dokončen a získáváte za něj 9 bodů.
Závěrečné vyhodnocení

> Klášter

Na konci hry získáte za nedokončený klášter 1 bod za kartičku s klášterem a 1 bod za každé obsazené místo sousedství klášteru.

Příklad závěrečného vyhodnocení 1: Modrý získá za svůj klášter 6 bodů:
 • 1 bod za kartičku s klášterem, i když je zabraný dvěma trojúhelníkovými kartičkami.
 • 1 bod za každé obsazené sousední čtvercové políčko, obsazené čtvercovými kartičkami.
Červený získá pro svůj klášter 5 bodů:
 • 1 bod za kartičku s klášterem
 • 1 bod za každé obsazená sousední čtvercové políčko bez ohledu na to, zda mají 1 nebo 2 trojúhelníkové nebo čtvercové kartičky.

> Louka

Vyhodnocení luk je ovlivněno trojúhelníkovými mezerami v krajině. Trojúhelníkové mezery přerušují kontinuitu louky a vymezují hranice. (1/2021)

Příklad závěrečného vyhodnocení 2: družiníci zabírají dvě oddělená louky:
 • Červený a modrý vlastní společně louku vlevo a každý z nich získá 3 body.
 • Vpravo na louce je červený sám a získá 3 body.

Kartičky s prvky z dalších rozšíření  

Následující 3 kartičky s prvky z 9. rozšíření Ovce a kopce používají následující pravidla. Pravidla kartiček 1 a 2 lze použít bez dalšího herního materiálu. Pro použití ovcí na kartičce 3 potřebujete herní materiál obsažený v 9. rozšíření.

Halflings C2 Tile Features Hills And Sheep.png

1 Vinohrad | Pokud je dokončen klášter, získává jeho majitel navíc 3 body za každý vinohrad vyobrazený na kartičkách obklopujících klášter (čtvercové políčko s klášterem a 8 políček okolo). [6]

2 Kopec | : Pokud umístíte trojúhelníkovou kartičku s kopcem, vezmete si standardní kartičku dle pravidel 9. rozšíření a umístíte ji pod kartičku s kopcem. Volné trojúhelníkové místo může být později vyplněno přiložením další poloviční kartičky. Kopec se počítá pro celé místo a také pro potenciální druhou poloviční kartičku. Pokud máte svého družiníka umístěného na území s kopcem a při započítání bodů se máte dělit s jiným hráčem, počítají se body ve váš prospěch.

3 Ovce | Za ovce na této kartičce získáte 3 body, pokud své stádo zaženete do ovčince. [7] Vlk nemůže tyto ovce zastrašit.

Kartička s obrazcem v obilí má svá vlastní pravidla, která jsou odlišná od pravidel Kruhů v obilí.

Halflings C2 Tile Features Crop Circles.png

4 Obrazec v obilí | Poloviční kartičku přiložte běžným způsobem na herní plán. Poté určíte typ družiníka (rytíř, lupič nebo sedlák) a vyberete jednu z akcí, kterou všichni hráči (včetně vás) musí splnit. Začíná hráč po vaší levici.

Každý hráč buď...

A) ... může vzít jednoho družiníka ze své zásoby a umístit ho vedle jiného družiníka tohoto druhu na stejnou kartičku krajiny. [8]

NEBO

B) ... musí odebrat jednoho svého družiníka určeného typu z kartičky zpět do své zásoby.

Pokud hráč nemá žádného družiníka daného typu, akci A ani B neprovede.

Změny pravidel  

Pravidla pro poloviční kartičky se stala zdrojem velkých kontroverzí kvůli mnoha mezerám a závěrům, které jsou ponechány na čtenáři.

Pravidla se zaměřují na vysvětlení zvláštního případu pouze pro kláštery: Pravidla z roku 2014 se vůbec nezmiňují o tom, jak se mají cesty a města vyhodnocovat, a pravidla z roku 2020 pouze uvádějí, že dokončené cesty a města s trojúhelníkovými kartičkami se vyhodnocují podle běžných pravidel.

V roce 2014 vedl nedostatek informací o hodnocení cest a měst k výkladu, že by měly být hodnoceny podle zásady stanovené pro kláštery, že dva trojúhelníkové kartičky na jednom čtvercovém prostoru se počítají jako jedna kartička. Tento předpoklad by měl určité důsledky při posuzování kombinací s jinými rozšířeními, protože trojúhelníkové kartičky by v některých případech nebyly považovány za samostatné kartičky.

 • Hodnocení podle pravidel z roku 2014:
  • Cesta a města se vyhodnocují podle počtu čtvercových kartiček (2 trojúhelníkové kartičky se považují za 1 čtvercovou kartičku).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle počtu obsazených čtvercových polí kartičkami (2 trojúhelníkové kartičky jsou považovány za 1 kartičku) - Kláštery mohou získat až 9 bodů.

Upřesnění z 10/2015 se dotklo hodnocení měst a cest (od této chvíle se bude každá trojúhelníková kartička posuzovat samostatně), ale mění způsob hodnocení klášterů, protože i u nich se bude každá kartička počítat samostatně. Kláštery by tak mohly získat až 18 bodů, protože na prostor zabraný klášterem a 8 přilehlých políček byste mohli nacpat až 18 polovičních kartiček. Tato upřesnění se týkala některých kombinací s ostatními rozšířeními, ne všech, ale poskytla určité náznaky pro řešení některých dalších analogicky (s některými domácími pravidly, pokud je to potřeba). Představovaly by mnoho důsledků při zvažování kombinací s jinými rozšířeními, protože trojúhelníkové kartičky by se nyní považovaly za jednotlivé kartičky. (Za jednotlivé kartičky se považovaly i kartičky s dvojnásobnou velikosti, takže to také přidalo další deformace do způsobu kombinování některých rozšíření).

 • Vyhodnocení území s upřesněním z 10/2015:
  • Cesty a města se vyhodnocují podle počtu jednotlivých kartiček (čtvercových, trojúhelníkových nebo dvojitých).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle počtu jednotlivých kartiček (čtvercových, trojúhelníkových nebo dvojnásobných) - Kláštery mohou získat až 18 bodů.

Později v roce 2020 vyšla reedice rozšíření Půlky pro Carcassonne II s podobnými pravidly jako v roce 2014. Bylo zde stručně naznačeno, jak mají být hodnoceny cesty a města, a pravidla pro kláštery byla krokem zpět oproti upřesněním z 10/2015 a vracela se k původním z roku 2014. Upřesnění z 10/2015 byla stále uplatňována s výjimkou hodnocení klášterů (a tedy v důsledku i německých hradů).

 • Vyhodnocení území s pravidly z roku 2020 + upřesnění z 10/2015:
  • Cesty a města se vyhodnocují podle počtu jednotlivých kartiček (čtvercových, trojúhelníkových nebo dvojitých).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle počtu čtvercových polí obsazených kartičkami (čtvercové, trojúhelníkové nebo dvojité velikosti) - Kláštery mohou získat až 9 bodů

V roce 1/2021 byla poskytnuta nová sada vysvětlení. Tato upřesnění potvrdila, že předchozí upřesnění z 10/2015 jsou zastaralá a na hodnocení cest, měst a klášterů se vztahují stejné zásady. Proto měly být zásady stanovené v roce 2014, použity univerzálně.

 • Vyhodnocení území s upřesněním z 1/2021:
  • Cesty a města se vyhodnocují podle počtu obsazených políček (2 trojúhelníkové kartičky se považují za 1 obsazené čtvercové políčko).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle čtvercových políček obsazených kartičkami (čtvercové, trojúhelníkové nebo dvojité velikosti) - kláštery mohou získat až 9 bodů.
  • Všechna rozšíření by navíc měla zohledňovat obsazená políčka pro své mechaniky: pohyb draka, dosah věže, letec, německý hrad...

Následující tabulka shrnuje vývoj pravidel a jejich důsledky.

Aktualizace pravidel
Území Kartička zabírající prostor První edice Carcassonne pravidla z roku 2014 Vysvětlení od 10/2015 Druhá edice Carcassonne pravidla z roku 2020 Vysvětlení od 1/2021
Finální pravidla Carcassonne I Finální pravidla Carcassonne II
Cesta / Město   Hodnocení za kartičku Hodnocení za kartičku Hodnocení za kartičku Hodnocení za obsazené místo
1 čtvercová kartička 1 kartička 1 kartička 1 kartička 1 kartička → 1 obsazené místo
1 trojúhelníková kartička 1 kartička (1) 1 kartička 1 kartička 1 kartička → 1 obsazené místo
2 trojúhelníkové kartičky 2 kartičky → počítány jako 1 kartička (1) 2 kartičky 2 kartičky 2 kartičky → 1 obsazené místo
Kartička dvojnásobné velikosti jako 1 kartička Neuvedeno (2) 1 kartička 1 kartička (3) 1 část kartičky → 1 obsazené místo (6)
Kláštery   Hodnocení ze obsazené místo hodnocení za kartičku Hodnocení ze obsazené místo Hodnocení ze obsazené místo
1 čtvercová kartička 1 kartička → 1 obsazené místo 1 kartička 1 kartička → 1 obsazené místo 1 kartička → 1 obsazené místo
1 trojúhelníková kartička 1 kartička → 1 obsazené místo 1 kartička (4) 1 kartička → 1 obsazené místo 1 kartička → 1 obsazené místo
2 trojúhelníkové kartičky 2 kartičky → 1 obsazené místo 2 kartičky (4) 2 kartičky → 1 obsazené místo 2 kartičky → 1 obsazené místo
Kartička dvojnásobné velikosti jako 1 kartička Neuvedeno (2) 1 kartička (4) 1 kartička → 1 nebo 2 obsazená místa (5) 1 část kartičky → 1 obsazené místo
 • Poznámky:
  • (1) Neexistovala žádná výslovná pravidla a předpisy. Předpokládalo se, že trojúhelníkové kartičky na stejné louce se počítají za 1 kartička jako úprava pravidel hodnocení pro kláštery. Může se jednat o důsledek chybné interpretace.
  • (2) Kartičky dvojnásobné velikosti byly vydány o rok později, takže v pravidlech z roku 2014 není ustanovení o kartičkách dvojnásobné velikosti.
  • (3) Není zahrnuto v pravidlech, ale je sladěno s výkladem pravidel z roku 2020 a s vysvětleními z 10/2015.
  • (4) Trojúhelníkové kartičky a kartičky dvojnásobné velikosti se pro kláštery počítaly jako jednotlivé kartičky.
  • (5) Není zahrnuto v pravidlech, ale změna je v souladu s hodnocením kláštera podle obsazeného místa - od roku 2020. Překonalo by to vyjasnění uvedené 10/2015.
  • (6) Cesta na jedné čtvrti města Lipska se počítají jako 1 kartička, i když prochází přes dvě políčka.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

>> Všeobecná pravidla

 • Pokud se vedle trojúhelníkové mezery nachází poloviční kartička, počítá se jako jediná kartička (jedno obsazené políčko). Pokud jsou 2 poloviční kartičky vedle sebe a tvoří jeden čtverec, počítají se dohromady pouze jako jediná kartička (jedno obsazené místo). To je důležité při vyhodnocení kláštera, města, cesty, pohybu draka, umístění žetonu moru, pohybu letce atd. (10/2014; aktualizace 1/2021) [9]
 • Obecně bylo potvrzeno, že všechny mechaniky musí být implementovány s ohledem na čtvercové místo (plochy) odpovídající mřížce, takže hodnocení, rozsahy a trajektorie zohledňují tyto prostory. Výsledkem je, že:
  • Kartičky se přikládají jednotlivě podle obvyklých pravidel (všechny akce, které se spustí při tažení nebo umístění kartičky, se řídí obvyklými pravidly).
  • Figurky a žetony se umisťují na kartičky podle obvyklých pravidel.
  • Čtvercová mřížka je použita jako referenční rámec pro určení sousedství, hodnocení území/bonusů/figurek, pohybů figurek/žetonů, akčních rozsahů a trajektorií. Pravidla zohledňující pravidelné čtvercové kartičky bude třeba interpretovat tak, že ovlivňují všechny kartičky překrývající určitý čtvercový prostor:
   • To představuje ekvivalenci jedna ku jedné se čtvercovými kartičkami.
   • To se týká jedné nebo dvou trojúhelníkových kartiček ve čtvercovém prostoru, které budou považovány za jeden obsazený prostor. Trojúhelníková kartička (trojúhelníkové kartičky) zabírající prostor bude (budou) pro praktické účely považována (považovány) za jednu kartičku.
   • To platí i pro celou dvojnásobnou kartičku, pokud některá z jejích dvou polovin zabírá dané čtvercové políčko.
  • Figurky/žetony se umisťují s tvarem kartičky, ale jakýkoli pohyb se řídí čtvercovou mřížkou (drak, žetony blech).
  • Figurky/žetony/symboly ovlivňující (čtvercovou) kartičku ovlivní všechny kartičky, které sdílejí/překrývají stejný čtvercový prostor (draci, víly, žetony blech, budovy, kopce...).
 • Dokončení vyhodnocení kláštera zohledňuje sousední políčka: všechna sousední políčka musí být obsazeny bez ohledu na to, zda jde o čtvercové kartičky, nebo o jedenu či dvě poloviční kartičky. Nesmí tedy existovat neobsazené sousední čtvercové políčko. Se stejným přístup se bude uvažovat u podobných území jako kláštery: všechny církevní stavby (opatství, svatyně, japonské budovy, německé kláštery, holandské a belgické kláštery, Darmstadtské kostely), zahrady a německé hrady.
 • Tato změna geometrie kartiček znamená posun a kdykoli uvažujeme o sousední kartičce kolem území, měli bychom počítat všechny kartičky nacpané do sousedních míst kolem tohoto území. To by zahrnovalo například hodnocení šapitó, umístění artisty, vyhodnocení strážní věže, dokončení lázeňského domu, uvěznění družiníka kartičkou s Vodníkem, vyhodnocení chaloupky baby Jagy (ačkoli již zohledňovalo prázdná políčka), bonus za kostel v Darmstadtu, kromě okolí hradu.
 • HiG v současné době nebude poskytovat podrobná vysvětlení o kombinacích s polovičními kartičkami. Kombinování Půlek s jinými rozšířeními se pak bude dít „na vlastní nebezpečí hráčů“. V takových případech bude nutné dohodnout a použít domácí pravidla. Poslední upřesnění však poskytla základ pro důsledné řešení problémů existujících v minulosti jak pro trojúhelníkové, tak pro kartičky s dvojnásobnou velkostí.


Podívejme se na některé kombinace při použití výše zmíněných zásad:


>> Princezna a drak - Pohyb draka [10]

 • Drak se pohybuje po políčkách čtvercové mřížky tak, že ovlivňuje všechny kartičky, které překrývají políčko, jež obsadil.
 • Drak může jíst všechny zasažené figurky na jedné čtvercové kartičce, jedna nebo dvě trojúhelníkové kartičky na jednom čtvercovém prostoru nebo celou dvojnásobnou kartičku.
Příklad: Drak se pohybuje a počítá čtvercová políčka. Přistane na konkrétních kartičkách, ale ovlivní všechny kartičky překrývající prostor, který obsadil (jako v kroku 2). Přelétne také všechny trojúhelníkové mezery, které mu stojí v cestě (jako v kroku 4).


>> Princezna a drak - Ochrana vílou [11]

 • Víla chrání kartičky, které překrývají prostor, který zabírá, a odpovídají akčnímu rozsahu draka. Víla tedy může chránit jeden čtvercovou kartičku, jedna nebo dvě trojúhelníkové kartičky v jednom čtvercovém prostoru nebo celá dvojnásobně velká kartička.


>> Věž - Dosah věže [10]

 • Pokud je v dosahu čtvercového políčka věž, bude moci zajmout jednoho družiníka na kartičkách, které toto políčko překrývají. Věž tedy může zajmout jednoho družiníka umístěného na jedné čtvercové kartičce, jednu nebo dvě trojúhelníkové kartičky na jednom čtvercovém prostoru nebo celou dvojnásobnou kartičku.
Příklad: Obrázek ukazuje pomocí různých odstínů barev kartičky ovlivněné věží. Zelená barva označuje kartičky v rozsahu 1 a 2. Rozsah rozsahu zohledňuje čtvercové prostory. Věž může zachytit družiníky na kterékoli z kartiček překrývajících čtvercové prostory v dosahu, bez ohledu na to, zda je prostor obsazen čtvercovou kartičkou nebo 1 či dvěma trojúhelníkovými kartičkami, jako v tomto případě.


>> Opatství a starosta - Část 1: Přiložení opatství a vyhodnocení [12]

 • Opatství lze umístit, pokud je na jednom z jeho okrajů poloviční kartička a to i v případě, že je na jednom z okrajů trojúhelníková mezera. Viz vysvětlující obrázky níže. (3/2015)
Příklad 1: Opatství může být takto přiloženo v sousedství poloviční kartičky.
Příklad 2: Opatství lze přiložit i sem, i když sousedí s trojúhelníkovou mezerou.
Poznámka k příkladu 2: Přiložení opatství je povoleno, protože poloviční kartička zabírá místo normální kartičky krajiny a stávající mezera (označená jako pruhovaná plocha), se nepočítá.
 • Kláštery by se měly řídit oficiálními pravidly stanovenými pro hodnocení klášterů.

>> Opatství a starosta - Část 2: Umístění statku [10]

 • Stodola může být umístěna na průsečíku čtyř čtvercových prostorů, které jsou zcela obsazeny rohy luk. V žádném ze čtyř rohů nesmí být mezera. (1/2021)
Příklady se čtvercovými a trojúhelníkovými kartičkami:
 • A: V tomto případě může být statek umístěn.
 • B: V těchto případech nelze statek umístit.
 • V rozích mohou být umístěny čtvercové kartičky, jedna nebo dva trojúhelníkové kartičky nebo kartičky s dvojnásobnou velikostí.
Podívejte se na následující příklady, které se týkají polovičních kartiček a kartiček dvojnásobné velikosti (viz. Německé hrady a Trhy v Lipsku.) (4/2016; aktualizováno 1/2021)
Příklady s trojúhelníkovými a dvojnásobně velkými kartičkami (jejich dlouhá strana):
 • A: V těchto případech lze statek umístit.
 • B: V těchto případech nelze statek umístit.
Příklady s trojúhelníkovými a dvojnásobně velkými kartičkami (jejich kratší strana):
 • A: V těchto případech lze statek umístit.
 • B: V těchto případech nelze statek umístit.
 • Poznámky: Upřesnění týkající se trojúhelníkových a dvojnásobně velikých kartiček z 1/2021 v určitých případech ruší původní požadavek na křížení čtyř kartiček pro umístění statku definovaný původně pro čtvercové kartičky. Nakonec, bez ohledu na geometrii kartiček, lze statek umístit pouze na průsečík zcela obsazený kartičkami, stejně jako kdyby tam byly čtyři pravidelné čtvercové kartičky.


>> Opatství a starosta - Část 3: Vyhodnocení statku [13]

 • Stodolu lze umístit pouze na křížení kartiček bez mezer (trojúhelníkových nebo čtvercových), statek je tedy umístěn na jednu louku a je vyhodnocen jako obvykle.


>> Král, hrabě a řeka - Vyhodnocení svatyně [14]

 • Svatyně by se měly v zájmu jednotnosti řídit oficiálními pravidly definovanými pro vyhodnocení klášterů.


>> Mosty a hrady - Umístění mostu [15]

 • Most lze umístit na kartičku, pokud stojí na louce. To lze převést na prostor obsazený dvěma trojúhelníkovými kartičkami (ale ne pouze jednou trojúhelníkovou kartičku). Most by se počítal jako jeden úsek cesty.


>> Létající stroje - Vzdálenost a umístění letce [10]

 • Letec se pohybuje podle políček čtvercové mřížky a vypočítává svou trajektorii a vzdálenost. Po určení cílového prostoru může letec obsadit libovolné nedokončené území na libovolné kartičce překrývající daný prostor. Letec si tedy může vybrat území na jedné čtvercové kartičce, jedné nebo dvou trojúhelníkových kartičkách v jednom čtvercovém prostoru nebo celou dvojnásobnou kartičku.
Příklad 1: Tento obrázek ukazuje, jak se při výpočtu vzdálenosti letce pro horizontální trajektorii zohledňují čtvercové kartičky a díry. Tento příklad se řídí oficiálními pravidly.
Příklad 2: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po horizontální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající daný prostor.
Příklad 3: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po diagonální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající daný prostor na danou vzdálenost.
Příklad 4: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po diagonální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající daný prostor na danou vzdálenost.
Příklad 5: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po diagonální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající daný prostor na danou vzdálenost.

>> Německé kláštery a Japonské budovy / Holandsko-belgické kláštery - Vyhodnocení opata (družiník na boku)

 • Speciální kláštery by pro své vyhodnocení počítat obsazená čtvercová políčka bez ohledu na to, jaké kartičky je zabírají. [16]
Příklad: Červený získá 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 bodů z vyhodnocení svého opata:
 • 1 bod za kartičku s klášterem
 • 2 body ze svislého sloupce nad kartičkou s klášterem (1 bod za každé obsazené místo).
 • 2 body ze svislého sloupce pod kartičkou s klášterem (1 bod za každé obsazené místo, z toho jeden bod za trojúhelníkovou kartičku).
 • 2 body z vodorovné řady vlevo od kartičky s klášterem (1 bod za každé obsazené místo, z toho jeden bod za dvě trojúhelníkové kartičky).
 • 1 bod z vodorovné řady napravo od kartičky s klášterem (1 bod za místo obsazené jednou trojúhelníkovou kartičkou).


>> Německé hrady - Dokončení německého hradu [17]

 • Německý hrad má hodnotu 2 bodů za kartičku s německým hradem plus 1 bod za každé okolní obsazené políčko (bez ohledu na to, zda se jedná o čtvercové nebo trojúhelníkové kartičky). Při vyhodnocení se zohledňují obsazená políčka.
Příklad: Tento německý hrad získá 12 bodů:
 • 2 body za kartičku s německým hradem.
 • 1 bod z každé obsazené sousední místo.


>> Domy - Dokončené území s budovou [18]

 • Budova ovlivňuje všechny kartičky, které překrývají prostor, na němž je umístěna. Tato úvaha vychází ze skutečnosti, že dvě trojúhelníkové kartičky se při vyhodnocení počítají jako jedna kartička.


>> Mor - Šíření moru [19]

 • Žetony blech umístěné na kartičce ovlivňují celý čtvercový prostor, který zabírá.
 • Žetony blech se pohybují podle čtvercové mřížky nezávisle na kartičkách, které zabírají jednotlivá čtvercová políčka. [20]
Příklad: Na tomto obrázku je zeleně znázorněna souvislá oblast ohniska. Trojúhelníkové mezery nenarušují její spojitost a obě trojúhelníkové kartičky ve čtvercovém poli jsou ovlivněny žetonem blechy umístěným na jedné z nich (žeton blechy ovlivňuje celý čtvercový prostor).

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 24 půlek

Půlky I

Celkem kartiček: 12 půlek


Halfling 1 C2 Tile 01.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 02.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 03.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 04.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 05.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 06.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 07.png 1x
(T)
Halfling 1 C2 Tile 08.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 09.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 10.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 11.png 1x
 
Halfling 1 C2 Tile 12.png 1x
 

Některé z kartiček obsahují dodatečnou ilustraci farmy. Tato ilustrace může mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature WaterTower C2.png
T | Vodárenská věž

Půlky II

Celkem kartiček: 12 půlek


Halfling 2 C2 Tile 01.png 1x
Vinohrad
Halfling 2 C2 Tile 02.png 1x
Ovce
Halfling 2 C2 Tile 03.png 1x
Kopec
Halfling 2 C2 Tile 04.png 1x
Obrazec v obilí
Halfling 2 C2 Tile 05.png 1x
 
Halfling 2 C2 Tile 06.png 1x
 
Halfling 2 C2 Tile 07.png 1x
 
Halfling 2 C2 Tile 08.png 1x
 
Halfling 2 C2 Tile 09.png 1x
 
Halfling 2 C2 Tile 10.png 1x
 
Halfling 2 C2 Tile 11.png 1x
(T)
Halfling 2 C2 Tile 12.png 1x
 

Některé z kartiček obsahují dodatečnou ilustraci farmy. Tato ilustrace může mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature WaterTower C2.png
T | Vodárenská věž

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png Tato část je zahrnuta do pravidel z roku 2014, v pravidlech z roku 2020 byla vypuštěna.
 2. Icon Double Arrow Black.png Tato věta je překladem německých pravidel. Anglický překlad od HiG měl jiný význam, pravděpodobně omylem: „You may also place a Meeple on an adjacent triangular tile if there already is one.“
 3. Icon World Black.png Tato poznámka naznačuje, že trojúhelníkové kartičky jsou na sobě nezávislé, i když zabírají stejný čtvercový prostor.
 4. Icon Double Arrow Black.png Tato věta vychází z německého znění, ale zahrnuje upřesnění z 1/2021.
  Anglická verze má jiný význam, možná omylem: „If you complete a feature by placing a half-sized tile, it is being scored according to the rules of the base game.“
 5. Icon World Black.png Kláštery se vyhodnocují s ohledem na to, zda jsou obsazena všechna místa kolem kartičky s klášterem. Počet kartiček zabírající jedno čtvercové pole je irelevantní. To znamená, že dokončený klášter získá během hry vždy 9 bodů.
 6. Icon World Black.png The wording has been updated to cover the cases derived from the introduction of Halflings. The original wording only mentioned the 8 adjacent tiles, assuming the rules for square tiles only: "If a monastery is being completed and scored, its owner earns 3 extra points for each vineyard depicted on the 8 tiles surrounding the monastery." With Halflings there may be up to 16 adjacent tiles. Additionally, since there is a half-sized tile with a monastery and another with a vineyard that can be placed together in the same space, this means that there may be vineyards not only on the tiles on adjacent spaces but also on the same space as the monastery. The rules should account for all these case.
  Příklad 1: Blue scores this monastery on a triangular tile sharing its square space with another triangular tile with a vineyard. Blue receives 12 points (9 for the monastery and 3 for the vineyard).
  Příklad 2: Blue scores this monastery on a triangular tile with a vineyard on a tile on an adjacent space. Blue receives 12 points (9 for the monastery and 3 for the vineyard).
 7. Icon Open Book.png Ovce na kartičce se počítá jako „stálý“ žeton ovce. Počítají se pokaždé, když nějaký pastýř hodnotí své ovce na přidružené louce. (11/2014)
 8. Icon World Black.png Družiník musí být umístěn vedle jednoho z vašich družiníků, tj. na stejném území a na stejné kartičce.
 9. Icon Double Arrow Black.png Po několika změnách opět platí původní vysvětlení z 10/2014. Jak je uvedeno v čísle 1/2021 je objasnění z 10/2015 nyní zastaralé.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 Icon World Black.png Objasnění z 1/2021 se týkalo této kombinace, je v rozporu s objasněním z 10/2015.
 11. Icon World Black.png Objasnění z 1/2021 se touto kombinací výslovně nezabývalo, proto jsou v tomto případě použity uvedené obecné zásady, aby byly v souladu s účinkem draka.
 12. Icon World Black.png Jedná se o úpravu pravidel pro hodnocení klášterů a upřesnění pro umístění opatství se sousedními trojúhelníkovými kartičkami.
 13. Icon World Black.png Je to důsledek umístění statku na zadku, jak je uvedeno v objasnění z roku 1/2021. Upřesnění z 10/2015 připouštělo trojúhelníkové mezery v místě křížení se statkem. To způsobilo určité problémy s návazností luk, které byly posledními upřesněními odstraněny.
 14. Icon World Black.png Jedná se o úpravu pravidel pro vyhodnocení klášterů.
 15. Icon World Black.png Jedná se o úpravu obecných zásad. Pro tuto kombinaci neexistuje žádné výslovné vysvětlení.
 16. Icon Open Book.png Trojúhelníková kartička nahrazuje běžnou kartičku krajiny. Jedna trojúhelníková mezera na herním plánu tedy nezastaví řádek nebo sloupec pro vyhodnocení německých a holandsko-belgických klášterů. Řadu nebo sloupec přeruší pouze díra v kompletní pravidelné kartičce krajiny. (3/2015)
  Icon World Black.png Toto vyjasnění by se vztahovalo i na japonské budovy.
 17. Icon World Black.png O hodnocení německých hradů nejsou žádná výslovná vysvětlení. Jedná se o úpravu hodnocení s ohledem na hodnocení klášterů.
 18. Icon World Black.png Neexistuje žádné oficiální vysvětlení ohledně toho, jak budovy interagují s Půlkami, kromě obecných úvah.
 19. Icon World Black.png Po vysvětleních z 10/2015 nejsou k dispozici žádná výslovná vysvětlení o šíření moru. Použitý přístup kombinuje přístupy pro draka a německé kláštery.
 20. Icon World Black.png Vzhledem k vysvětlení poskytnutém pro německé kláštery se zdá být zřejmé, že jedna trojúhelníková mezera by nezabránila šíření moru tímto směrem, protože přítomnost poloviční kartičky se stále počítá jako plná kartička bez oficiální mezery. (3/2015)