Halfjes

From WikiCarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Halflings and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română
Voorbeelden van halfjestegels: de spiralen tonen de tegels van Halfljes I (links) en Halfjes II (rechts)

Algemene informatie en opmerkingen

Stanstableau
Halfjes I markering
Halfjes II markering

Halfjes werd oorspronkelijk in 2020 uitgegeven door Hans im Glück/nl. De 1e editie van deze mini-uitbreiding werd uitgegeven in 2014.

Deze mini-uitbreiding bevat de tegels van twee mini-uitbreidingen die in 2014 werden uitgegeven. De tegels gemarkeerd met Symbol Halflings1 C2.png komen overeen met de versie die uitgegeven werd door SpielBox magazine (www.spielboxshop.de), de tegels gemarkeerd met Symbol Halflings2 C2.png komen uit een andere versie die oorspronklijk exclusief verkrijgbaar was bij www.cundco.de.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het Carcassonne basisspel. Alle basisspel regels zijn nog steeds van toepassing naast de onderstaande uitbreidingsregels. Je kunt het combineren met andere uitbreidingen - maar op eigen risico - d.w.z. dat er geen officiële regels zijn voor deze combinaties.

Speelmateriaal

 • 24 nieuwe “halfgrote” driehoekige landtegels
Voorbeelden van nieuwe halfgrote, driehoekige landtegels met verschillende projecten
Deze uitbreiding bevat 4 tegels met symbolen van Uitbr. 9 - Schapen en Heuvels en Mini #7 - De Graancirkels

Spelregels

Voorbereiding

Speel je deze uitbreiding voor het eerst, schud dan alle driehoekige tegels (behalve die met symbolen van andere uitbreidingen) gedekt door elkaar. Elke speler trekt 3 driehoekige tegels, bekijkt ze en legt ze gedekt voor zich neer.

Heb je deze uitbreiding al eerder gespeld, dan kun je deze versie spelen: Leg alle driehoekige tegels open op tafel. Bepaal welke speler gaat beginnen. De speler die als laatste aan de beurt is kiest een tegel en legt die gedekt voor zich neer. De rest van de spelers doet, tegen de klok in, hetzelfde totdat iedereen 3 tegels getrokken heeft. De resterende driehoekige tegels gaan terug in de doos. Als je wilt kun je (afhankelijk van het aantal spelers) ook met meer driehoekige tegels spelen.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

In plaats van een gewone landtegel te trekken en aan te leggen kun je er ook voor kiezen om één van je driehoekige tegels aan te leggen. Het aanleggen van de halfgrote tegels volgt de spelregels van het basisspel van Carcassonne, wat betekent dat tenminste één zijde van de tegel het landschap van het speelveld van bestaande tegels moet voortzetten. De lange zijde van de driehoekige tegel mag nooit langs een normale tegel gelegd worden om het landschap voort te zetten. Je mag een halfgrote tegel echter wel naast een andere halfgrote tegel leggen mits het landschap doorloopt.

Voorbeeld 1: Twee voorbeelden van het aanleggen van een halfgrote tegel.
Voorbeeld 2: Een halfgrote tegel mag niet op deze manier worden aangelegd.

Einde van het spel [1]

Het spel eindigt direct aan het einde van de beurt waarin de laatste normale (niet halfgrote) landtegel is gelegd. Als spelers nog ongebruikte halfgrote tegels voor zich hebben liggen, mogen die niet meer aangelegd worden.

2. Een meeple zetten

Nadat je een halfgrote tegel hebt aangelegd, mag je volgens de spelregels van het basisspel een meeple op je tegel zetten.

Je mag ook een meeple zetten als er al een meeple op een aangrenzende halfgrote tegel staat. [2] [3]

Voorbeeld: Twee meeples mogen op twee aangrenzende driehoekige tegels staan.

3. Puntentelling afhandelen

Als je een project met een halfgrote tegel afbouwt, worden de punten volgens de gebruikelijke regels geteld. [4] [5] [6] [7]

Klooster

Een driehoekige tegel die een klooster omringt wordt op dezelfde manier geteld als een normale landtegel (je krijgt er 1 punt voor en hij kan het klooster afbouwen). De driehoekige tegel hoeft niet aan de tegel met het klooster zelf te grenzen om het af te bouwen.

Als er twee driehoekige tegels gelegd zijn in plaats van een normale landtegel, krijg je er toch maar 1 punt voor. [8]

Voorbeeld: In alle drie de voorbeelden is het klooster afgebouwd en krijg je 9 punten.

Tegels met symbolen van uitbreidingen

De volgende drie tegels hebben symbolen van de 9e uitbreiding Schapen en Heuvels waarvan de regels van toepassing zijn. De spelregels van tegel 1 en 2 kunnen zonder aanvullend speelmateriaal toegepast worden. Om de schapen op tegel 3 te kunnen gebruiken heb je speelmateriaal nodig dat bij de 9e uitbreiding zit.

Halflings C2 Tile Features Hills And Sheep.png

1 Wijngaard | Als een klooster wordt afgebouwd en geteld, krijgt de eigenaar 3 punten extra voor elke wijngaard die op de tegels in de omgeving van het klooster (de tegel met het klooster en de 8 vakken daaromheen) staat afgebeeld. [9]

2 Heuvel | Als je de driehoekige tegel met de heuvel wilt aanleggen, trek je volgens de spelregels van de 9e uitbreiding een gewone landtegel en schuift die onder de heuveltegel. De open driehoekige ruimte kan later opgevuld worden door nog een halve tegel te leggen. De heuvel geldt voor het hele vak en dus ook voor een eventuele tweede driehoekige tegel. Als je een meeple hebt op een project met een heuvel, wordt een gelijkspel op dat project bij de puntentelling in jouw voordeel beslist.

3 Schapen | Je krijgt 3 punten voor de schapen op deze tegel als je jouw kudde naar de stal drijft. [10] Een wolf kan deze schapen niet wegjagen. [11]

De tegel waarop de graancirkel staat afgebeeld werkt anders dan de normale graancirkeltegels (zie De Graancirkels).

Halflings C2 Tile Features Crop Circles.png

4 Graancirkel | Met de graancirkeltegel speel je een normale beurt. [12] Daarna bepaal je een soort meeple (ridder, struikrover of boer) en één van de volgende acties die alle spelers (inclusief jijzelf) moet uitvoeren, te beginnen met de speler links van jou:

Iedere speler... [13]

A) ... mag een meeple uit zijn voorraad nemen en die bij een andere eigen meeple van die soort op dezelfde landtegel zetten. [14]

OF

B) ... moet een van zijn eigen meeples van de gekozen soort van een landtegel verwijderen en terug in voorraad nemen.

Als een speler geen meeples van de aangegeven soort heeft, kan hij noch A, noch B uitvoeren.

Gewijzigde spelregels

De spelregels voor de Halfjes zijn een bron van controverse geworden dankzij de vele gaten en conclusies die aan de spelers zijn overgelaten.

De spelregels geven alleen uitleg over het speciale geval van de kloosters. De spelregels uit 2014 vermelden niet eens hoe wegen en steden geteld moeten worden terwijl de spelregels uit 2020 slechts aangeven dat afgebouwde wegen en steden met driehoekige tegels volgens de gebruikelijke spelregels geteld worden.

Het gebrek aan informatie over de telling van wegen en steden leidde in 2014 tot de interpretatie dat ze volgens hetzelfde principe als bij de kloosters vermeld stond geteld moesten worden waarbij twee driehoekige tegels in hetzelfde vierkante vak als één tegel geteld werden. Deze aanname kan gevolgen hebben bij het combineren met andere uitbreidingen aangezien driehoekige tegels in sommige gevallen niet als afzonderlijke tegels gezien zouden worden.

 • Puntentelling van projecten met de regels uit 2014:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal vierkante tegels (2 driehoekige tegels tellen voor 1 vierkante tegel)
  • Kloosters worden geteld op basis van de vierkante vakken met tegels (2 driehoekige tegels tellen voro 1 vierkante tegel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op

De verhelderingen uit 10/2015 werpen meer licht op de puntentelling van steden en wegen (vanaf nu telt elke driehoekige tegel apart mee), maar verandert hoe kloosters geteld moeten worden aangezien elke tegel ook bij kloosters apart mee zou tellen. Een klooster zou dan tot wel 18 punten op kunnen leveren als je zoveel Halfjestegels in de vakken die door het klooster en de 8 omliggende vakken propt. Deze verhelderingen hadden betrekking op de combinatie met sommige andere uitbreidingen, niet allemaal, maar leverden wel hints op om naar analogie ook andere aan te pakken (waar nodig aangevuld met huisregels). Ze zouden behoorlijke gevolgen hebben bij de combinatie met andere uitbreidingen aangezien de driehoekige tegels nu als afzonderlijke tegels gelden. (Dubbele tegels gelden ook als afzonderlijke tegels, waarmee ook aanvullende aanpassing aan de manier waarop sommige uitbreidingen samenwerken nodig was).

 • Puntentelling van projecten met de verhelderingen van 10/2015:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig of dubbel)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 18 punten op

De heruitgave van Halfjes voor Carcassonne II, later in 2020, bevatte spelregels die vergelijkbaar waren met die uit 2014. Er was een korte uitleg hoe wegen en steden geteld moesten worden en de spelregels voor de kloosters deden een stap terug ten opzichte van de verheldering uit 10/2015, terug naar de oorspronkelijke uit 2014. We kunnen aannemen dat de verhelderingen uit 10/2015 nog steeds van toepassing zijn met uitzondering van de telling van kloosters (en derhalve analoog hieraan ook van Duitse burchten).

 • Puntentelling van projecten met de spelregels van 2020 + verhelderingen van 10/2015:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig, dubbel)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal vierkante vakken met tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op

De volgende tabel geeft een samenvatting van de ontwikkeling van de spelregels en de consequenties daarvan.

Bijgewerkte spelregels
Project Tegel die een vak bezet Carcassonne I spelregels uit 2014 Verhelderingen uit 10/2015 Carcassonne II spelregels uit 2020
Weg / Stad   Geteld per tegel Geteld per tegel Geteld per tegel
1 vierkante tegel 1 tegel 1 tegel 1 tegel
1 driehoekige tegel 1 tegel (1) 1 tegel 1 tegel
2 driehoekige tegel 2 tegels → geldt als 1 tegel (1) 2 tegels 2 tegels
1 deel van dubbele tegel n.v.t. (2) 1 tegel 1 tegel (3)
Klooster   Tellen per bezet vak Tellen per tegel Tellen per bezet vak
1 vierkante tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel 1 tegel → 1 bezet vak
1 driehoekige tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel (4) 1 tegel → 1 bezet vak
2 driehoekige tegels 2 tegels → 1 bezet vak 2 tegels (4) 2 tegels → 1 bezet vak
1 deel van dubbele tegel n.v.t. (2) 1 tegel (4) 1 tegel → 1 of 2 bezette vakken (5)
 • Noten:
  • (1) Er was geen expliete spelregel. Aangenomen werd dat driehoekige tegels die in hetzelfde vak lagen, net als bij de puntentelling voor kloosters, voor 1 tegel telden. Dit kan het resultaat zijn van een verkeerde interpretatie.
  • (2) Dubbele tegels werden pas een jaar later uitgegeven en dus is er in de spelregels van 2014 niet in voorzien.
  • (3) Wordt in de spelregels niet behandeld, maar in lijn met de interpretatie van de spelregels van 2020 en de verheldering van 10/2015.
  • (4) Driehoekige en dubbele tegels werden bij kloosters als afzonderlijke tegels geteld.
  • (5) Wordt in de spelregels niet behandeld, maar deze wijziging komt overeen met het tellen van een klooster per bezet vak uit 2020. Hiermee wordt de verheldering van 10/2015 deels tenietgedaan.

Andere uitbreidingen

>> Algemene overwegingen

 • Als een Halfjetegel naast een driehoekig gat ligt, telt het halfje voor één tegel. Als twee halfjes samen een vierkant vormen, tellen ze elk als één tegel. Dit is van belang bij het tellen van steden, het tellen van wegen, bescherming door de fee, de jacht van de draak, het leggen van pest-fiches, vliegen met de vliegtuigen, enz. (10/2014; bijgewerkt 10/2015; bijgewerkt 04/2020)
 • Om te bepalen of een klooster is afgebouwd, kijken we naar de omliggende vakken: alle omliggende vakken moeten bezet zijn, of dat nu door een vierkante tegel is of door één of twee Halfjetegels. Er mogen dus geen onbezette omliggende vierkante vakken zijn.
 • De puntentelling voor kloosters daarentegen, kijkt niet naar de afzonderlijke tegels, maar naar bezette vakken (die met het klooster en alle omliggende vakken). Dit is een wijziging ten opzichte van de verhelderingen van 10/2015 en keert daarmee terug naar de geest van de oorspronkelijke spelregels van 2014. Deze wijziging heeft, extrapolerend, ook gevolgen voor de puntentelling van al die projecten die een met kloosters vergelijkbaar mechanisme hebben: alle kloosterachtige gebouwen (abdijen, cultusplaatsen, Japanse gebouwen, Duitse kloosters, kloosters uit Nederland & België, kerken in Darmstadt), tuinen en Duitse burchten.
 • Deze geometrische verandering van tegels impliceert een verschuiving en telkens wanneer we met omringende tegels te maken hebben, moeten we rekening houden met alle tegels die op de aangrenzende vakken rond dat project gepropt liggen. Daaronder vallen, bijvoorbeeld, de circustelling, het zetten van artiesten, de wachttoren telling, het afbouwen van badhuizen, meeple strikken door de Vodyanoy-tegel, de puntentelling van Baba Yaga's Hut (hoewel die al rekening houdt met lege vakken), de bonus voor de kerk van Darmstadt alsmede het leengoed van burchten.
 • HiG geeft tot op heden geen verhelderingen over de interacties met Halfjes. Halfjes combineren met andere uitbreidingen is dus "op eigen risico van de spelers". In dergelijke gevallen zullen er dus huisregels moeten worden afgesproken die kunnen worden toegepast.


>> De Draak, de Fee en de Jonkvrouw - Fee bescherming

 • Er is, buiten bovenstaande algemene overwegingen, geen officiële verheldering over hoe de fee zich gedraagt als ze op een Halfjetegel staat. Derhalve kunnen we aannemen dat de fee alleen de driehoekige tegel beschermt waar ze op staat, aangezien het een afzonderlijke tegel is.


>> De Draak, de Fee en de Jonkvrouw – De Draak gaat op jacht!

 • Er is, buiten de algemene overwegingen hierboven, geen officiële verheldering over de beweging van de draak op Halfjetegels.
 • Opmerkingen:
  • Verheldering van de spelregels: Bij het verplaatsen van de draak, gelden driehoekige tegels als afzonderlijke tegels.
  • Openstaande vraag: Kan aangenomen worden dat de draak over een driehoekig gat kan vliegen? Verhelderingen voor andere uitbreidingen zoals De Pest (zie onder), leiden mogelijk tot een positieve conclusie, maar er is geen officiële bevestiging.
Voorbeeld: Bij het verplaatsen van de draak tellen de driehoekige tegels apart mee (zoals in stap 2, 3 en 5) en slaat hij onderweg driehoekige gaten over (zoals bij stap 5). Overslaan van driehoekige gaten is niet officieel expliciet bevestigd.


>> De Toren - Bereik van de toren

 • Er is, buiten de algemene overwegingen hierboven, geen officiële verheldering beschikbaar hoe het bereik van de toren berekend moet worden als er Halfjes in het spel zijn.
 • Opmerkingen:
  • Verheldering van de spelregels: Bij het bepalen welke tegels binnen het bereik van de toren vallen, tellen driehoekige tegels als aparte tegels.
  • Openstaande vraag: Kan aangenomen worden dat driehoekige gaten, als die er zijn, bij het bepalen van het bereik van de toren genegeerd moeten worden? Verklaringen voor andere uitbreidingen zoals Duitse kloosters / Japanse gebouwen en Kloosters in Nederland en België (zie onder), leiden mogelijk tot een positieve conclusie, maar er is geen officiële bevestiging.
Voorbeeld: Op de afbeelding wordt met verschillende kleuren groen aangegeven welke tegels onder bereik 1 en bereik 2 vallen. Bij het bepalen van het bereik worden driehoekige tegels apart meegeteld en driehoekige gaten worden overgeslagen. Het overslaan van driehoekige gaten wordt nergens officieel expliciet bevestigd.


>> Burgemeesters en abdijen - Deel 1: Abdij leggen en tellen

 • Een abdij mag gelegd worden als er aan één van de zijden een Halfjetegel ligt, zelfs als er een driehoekig gaat aan een van de zijden is. Zie de verhelderende afbeeldingen hieronder. (3/2015)
Voorbeeld 1: De abdij mag hier gelegd worden, aangrenzend aan een zijde van het halfje
Voorbeeld 2: Ook hier mag de abdij gelegd worden, zelfs als er naast het aangrenzende halfje een gat is opengelaten
Opmerking bij voorbeeld 2: het leggen van de abdij is toegestaan omdat het halfje het "vak" van een gewone landtegel bezet en het bestaande gat, gearceerd aangegeven, niet meetelt
 • Er is, buiten de spelregels voor kloosters, geen expliciete officiële bevestiging vor de afhandeling van puntentellingen voor abdijen in combinatie met Halfjes.
 • Opmerkingen:
  • Huisregel: De puntentelling voor een abdij volgt de officiële spelregels die voor kloosters zijn vastgelegd.


>> Burgemeesters en Abdijen - Deel 2: Herenboerderij zetten

 • Een herenboerderij mag gezet worden waar op alle 4 de hoeken van de kruising tenminste één tegel ligt, zelfs als daar Halfjes bij betrokken zijn. (10/2015)
Voorbeelden met vierkante en driehoekige tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
 • Verder zijn de spelregels voor het zetten van een herenboerderij als volgt bijgewerkt: de ondergrond voor de herenboerderij moet stabiel zijn zodat hij niet wiebelt. Dit betekent dat onder de herenboerderij:
  • alle tegels elkaar in het midden moeten raken;
  • geen van de kwadranten in het midden leeg mag zijn; en
  • alle tegels in het midden een weide tonen om de herenboerderij op te zetten.
Zie onderstaande voorbeelden met Halfjestegels en dubbele tegels (zie Duitse Burchten en De Markten van Leipzig). (04/2016)
Voorbeelden met driehoekige en (de lange zijde van) dubbele tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
Voorbeelden met driehoekige en (de korte zijde van) dubbele tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
 • Opmerking: De bijgewerkte spelregels van 10/2015 schuiven in sommige gevallen het oorspronkelijke vereiste van een kruispunt van vier tegels om een herenboerderij te mogen zetten zoals oorspronkelijk gedefinieerd voor vierkante tegels terzijde. Dit gebeurt ten faveure van een stabiele ondergrond voor de herenboerderij als er tegels met andere vormen in het spel zijn, zoals te zien in de voorbeelden met dubbele en/of driehoekige tegels.


>> Burgemeesters en Abdijen - Deel 3: Puntentelling van de herenboerderij

 • Er zijn geen officiële spelregels die bepalen hoe de herenboerderij zich verhoudt tot onderbrekingen in het landschap die veroorzaakt kunnen worden door Halfjes.
 • Opmerkingen:
  • Openstaande vraag: Mogen driehoekige gaten als onderbreking van de weide worden gezien? Zo ja, dan leidt dat in sommige gevallen tot het ontstaan van verschillende weiden, die bij het kruispunt bijeenkomen en waarvan sommigen in aanmerking komen voor het zetten van een herenboerderij. Er zijn geen officiële spelregels of verhelderingen over de gevolgen van driehoekige gaten op weiden.
  • Openstaande vraag: Als de herenboerderij op een kruising waar weiden samenkomen wordt gezet, verbindt de herenboerderij die dan tot één enkele weide? Er is hiervoor geen officiële spelregel of verheldering, maar de officiële spelregels voor het zetten van een herenboerderij zijn zo ontworpen dat die altijd op één enkele weide staat.
  • Huisregel 1: Driehoekige gaten mogen (net als vierkante) als scheiding van weiden worden beschouwd waardoor verschillende weiden op een kruispunt van tegels samen kunnen komen.
  • Huisregel 2: Als de herenboerderij (legaal) op een plaats waar verschillende weiden samenkomen wordt gezet, worden die als verbonden beschouwd en vormen één enkele weide. Dit lijkt ons redelijk aangezien het leggen van extra Halfjestegels om de gaten op te vullen de voorgaande situatie niet verandert maar het aangenomen doorlopen van het landschap slechts bestendigt. Bovendien kunnen alle regels voor de puntentelling van een herenboerderij dan zoals gebruikelijk worden toegepast.


>> Graaf, Koning en Consorten - Puntentelling van cultusplaatsen

 • Er is behalve de beslissing over kloosters, geen expliciete officiële bevestiging over hoe de puntentelling van cultustplaatsen werkt in combinatie met Halfjes.
 • Opmerkingen:
  • Huisregel: De puntentelling van een cultusplaats volgt de officiële spelregels die voor kloosters gelden.


>> Bruggen, Burchten en Bazaars - Bruggen bouwen

 • Er is geen officiële verheldering met betrekking tot het gebruik van bruggen in combinatie met Halfjes.
 • Opmerkingen:
  • Openstaande vraag: Mag een brug op een vak gezet worden waar één Halfje ligt?
  • Huisregel: Een huisregel zou in navolging van de verhelderingen voor de herenboerderij uit Burgemeesters en Abdijen (zie boven) het bouwen van een brug alleen kunnen toestaan als de brug op een stabiele ondergrond staat. Dat zou betekenen dat een brug gebouwd kan worden als er een vierkante tegel fo twee Halfjes in het betreffende vak liggen, maar niet als er maar één Halfje ligt.


>> De Vliegtuigen – Vliegafstand en landing

 • Er is buiten de algemene overwegingen hierboven geen officiële verheldering hoe je om moet gaan met de vliegafstand en het landen als er Halfjes bij betrokken zijn.
 • Opmerkingen:
  • Verheldering van de spelregels: Bij het bepalen van de vliegafstand tellen driehoekige tegels als aparte tegels.
  • Openstaande vraag: Mag je dan aannemen dat driehoekige gaten, als die er zijn, genegeerd moeten worden en alleen de Halfjetegels meegeteld worden voor het bepalen van de vliegafstand? Verhelderingen voor andere uitbreidingen zoals Duitse Kloosters / Kloosters in Nederland en België (zie onder), lijken dit te bevestigen, maar er is geen officiële bevestiging. Zie onderstaande voorbeelden die deze aanname volgen.
Voorbeeld 1: Deze afbeelding laat zien hoe met vierkante tegels en gaten wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een horizontale vlucht. Dit voorbeeld volgt de officiële spelregels.
Voorbeeld 2: Deze afbeelding laat zien hoe met driehoekige tegels (driehoekige gaten negerend) wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een horizontale vlucht. Het overslaan van driehoekige gaten wordt nergens expliciet officieel bevestigd.
Voorbeeld 3: Deze afbeelding laat zien hoe met driehoekige tegels wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een diagnonale vlucht.
Voorbeeld 4: Deze afbeelding laat zien hoe met driehoekige tegels (driehoekige gaten negerend) wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een diagonale vlucht. Je krijgt hier dezelfde vliegafstand, ongeacht de orientatie van de driehoekige tegel met afstand 1. Het overslaan van driehoekige gaten wordt nergens expliciet officieel bevestigd.
 • Openstaande vraag: Wat doe je als het vliegtuig dat diagonaal vliegt, moet landen op een vak waar twee driehoekige tegels liggen waarvan de lange zijde in het verlengde ligt van de vliegrichting? Hiervoor bestaat geen officiële verheldering. Je huisregel kan vastleggen dat de speler dan zelf een project op één van beide tegels mag kiezen.
Voorbeeld 5: Op deze afbeelding is te zien hoe om moet worden gegaan met driehoekige tegels bij het bepalen van de vliegafstand voor een diagonale vlucht. Dankzij de ligging van de Halfjes zijn er in dit bijzondere geval twee tegels met afstand 1. Met een huisregel kun je afspreken dat het vliegtuig bij die afstand dan op door de speler te kiezen tegel landt.
 • Huisregel: Je kunt een huisregel afspreken dat vierkante tegels, vierkante gaten en driehoekige tegels meetellen voor he bepalen van de vliegafstand. Als de landingszone twee driehoekige tegels bevat die dezelfde afstand hebben, mag de speler zelf kiezen.


>> De Pest – Verspreiding van de pest

 • Een enkel driehoekig gat voorkomt niet dat de Pest zich in die richting verspreidt. (10/2015)
Voorbeeld: Op deze afbeelding zie je een met groen aangegeven aaneengesloten uitbraakgebied. Driehoekige gaten doorbreken die volgens de verheldering van de spelregels niet.


>> Duitse Kloosters en Japanse Gebouwen / Duitse kloosters / Kloosters in Nederland en België – Puntentelling voor een abt

 • Een driehoekige tegel neemt de plaats in van een gewone landtegel. Een los driehoekig gat in het landschap is dus geen onderbreking van de rij of kolom voor het tellen van een abt op een Duits, Nederlands of Belgisch Klooster. Alleen als het een gat ter grootte van een normale landtegel is, wordt de rij of kolom onderbroken. (3/2015)
 • Op de volgende afbeelding is te zien dat driehoekige tegels afzonderlijk geteld worden bij het tellen van een abt op een Duits klooster. Je ziet hier ook dat driehoekige gaten genegeerd worden.
Voorbeeld: Rood krijgt 1 + 2 + 2 + 3 + 1 = 9 punten voor zijn/haar abt:
 • 1 punt voor de kloostertegel
 • 2 punten voor de vertikale kolom boven de kloostertegel (1 punt is afkomstig van een driehoekige tegel)
 • 2 punten voor de vertikale kolom onder de kloostertegel (1 punt is afkomstig van een driehoekige tegel)
 • 3 punten van de horizontale rij links van de kloostertegel (2 punten zijn afkomstig van driehoekige tegels)
 • 1 punt van de horizontale rij rechts van de kloostertegel die uit één enkele driehoekige tegel bestaat


>> Burchten in Duitsland – Afbouwen van Duitse burchten

 • Er is, buiten de algemene overwegingen hierboven, geen officiële verheldering beschikbaar hoe Duitse burchten werken in combinatie met Halfjes.
 • Opmerkingen:
  • Huisregel: In navolging van de officiële spelregels voor kloosters kan een Duitse burcht als afgebouwd worden beschouwd als deze volledig omringd wordt door vierkante tegels of vakken waarop één of twee Halfjes liggen.
  • Huisregel: Op grond van de officiële spelregels voor kloosters kun je voor een Duitse burcht 2 punten tellen voor de tegel met de Duitse burcht, plus 1 punt per bezet omliggend vak (ongeacht of daar een vierkante of driehoekige tegel ligt).
Voorbeeld: Deze Duitse burcht levert 12 punten op:
 • 2 punten voor de tegel met de Duitse burcht
 • 1 punt voor elk omliggend bezet vak
Deze spelregels voor het afbouwen en tellen van een Duitse burcht zijn nergens op enige wijze expliciet officieel bevestigd.

>> Kleine gebouwen – Gebied waarop het Kleine gebouw effect heeft

 • Buiten de algemene overwegingen hierboven zijn er geen officiële verhelderingen met betrekking tot het combineren van Kleine gebouwen met Halfjes.
 • Opmerking:
  • Huisregel: Een Klein Gebouw heeft alleen gevolgen voor de Halfjetegel waar deze op ligt, niet het andere Halfje, mocht er nog een op hetzelfde vak ligt. Dit volgt uit het feit dat een Halfje als een aparte tegel geldt en Kleine Gebouwen op een tegel werken.

Gemeenschapsspelregels

>> Inleiding

Dit deel geeft een onofficiële set basis-gemeenschapsspelregels om valkuilen te vermijden als je met Halfjes speelt. Het zijn geen officiële spelregels, maar ze helpen wel om een aantal kwesties op te lossen die het gevolg zijn van het gebrek aan spelregels voor de de uitbreiding zelf en voor de combinatie met andere uitbreidingen.

De basisspelregels van Carcassonne definiëren het gedrag en de werking op grond van een vierkant raster van tegels en gaten. Het probleem met Halfjes vloeit voort uit het gebrek aan een complete set spelregels die alle mogelijke gevallen dekken dat een vierkant vak bezet wordt door een driehoekige tegel (en een driehoekig gat overlaat) of door twee driehoekige tegel.

Driehoekige tegels worden als aparte tegels gezien, wat gevolgen heeft voor verschillende basismechanismes van het spel. De driehoekige gaten zijn echter een bron van aanhoudende meningsverschillen. De onvolledige verhelderingen op de spelregels voor Halfjes hebben een mijnenveld achtergelaten met slechts enkele aanwijzingen waar spelers alles uit proberen te wringen om de antwoorden te krijgen die nooit officieel door HiG bevestigd zullen worden.

Met dit in het achterhoofd en na in het vorige deel de spelregels, verhelderingen, open vragen en een aantal huisregels voor het combineren van Halfjes met andere uitbreidingen beschreven te hebben, zullen we nu proberen om enkele algemene opmerkingen te maken die als een korte gids kunnen dienen door voornoemd materiaal.


>> Redenen

Er zijn twee principes die als hoeksteen dienen:

 • Driehoekige tegels zijn aparte tegels
 • Driehoekige gaten gedragen zich, afhankelijk van de context, op twee verschillende manieren:

show two different behaviors depending on the context:

  • Een driehoekig gat kan zich als een heel gat gedragen, bijvoorbeel in een project
  • Een driehoekig gat kan genegeerd worden, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een speelstuk

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende situaties waarin er problemen kunnen ontstaan en doet daar een toepasselijke uitspraak over. Maar laten we eerst de spelsituaties waar we het over hebben benoemen:

 • Voortzetting van het landschap: welke gevolgen driehoekige tegels hebben voor diverse projecten zoals een weide of een stad.
 • Plaatsing van een project: welke gevolgen driehoekige tegels hebben voor het plaatsen van een project, zoals een abdij
 • Afbouwen van projecten: welke gevolgen driehoekige tegels en gaten hebben op het afbouwen van een project zoals een stad of een klooster
 • Tellen van projecten: welke gevolgen driehoekige tegels en gaten hebben voor de puntentelling van een project zoals een klooster (die ze negeren)
 • Zetten en verplaatsen van speelstukken: welke gevolgen driehoekige tegels en gaten hebben op de speelstukmechanismes; zoals die van de draak
 • Werkingsbereik / Baanberekening: welke gevolgen driehoekige tegels en gaten heb op het bereik van de toren en de baan van vliegtuigen


>> Hoe ga je om met driehoekige tegels en gaten in het speelveld

Belangrijke herinnering: Driehoekige tegels worden als aparte tegels gezien. Houd dit in het achterhoofd bij het zetten van meeples, andere speelstukken of bij de puntentelling van projecten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeenschapsspelregels voor tegenstrijdige situaties.

Gedrag bij driehoekige tegels en gaten
Gerag bij gaten Continuïteit van het landschap Plaatsing van projecten Afbouwen van projecten Puntentelling van projecten Zetten / verplaatsen van speelstukken Werkbereik / vliegafstand bepalen
Een gat Weide (1) Weide Brug
Stad, Weg Stad, Weg Stad, Weg
Genegeerd Abdij (2) Klooster, Cultusplaats, Abdij, Tuin, Duits klooster / Klooster in Nederland en België / Japans gebouw (monnik), Kerk in Darmstadt, Duitse burcht Klooster, Cultusplaats, Abdij, Tuin, Duits klooster / Klooster in Nederland en België / Japans gebouw (monnik), Kerk in Darmstadt, Duitse burcht (3) Draak Toren, Vliegtuig (4)
Duits klooster / Klooster in Nederland en België / Japans gebouw (abt)
Vlooienfiche
 • Opmerkingen:
  • (1) - Doorlopen van weiden: Het zetten van een herenboerderij kan het doorlopen van weiden beïnvloeden als deze weiden die elkaar raken op het kruispunt waar deze gezet wordt samenvoegt.
  • (2) - Abdij leggen: Om een abdij te mogen leggen mogen de vier zijden geen vierkante gaten zijn.
  • (3) - Tellen van kloosters (en aanverwante projecten): Deze projecten negeren driehoekige gaten en worden geteld op basis van het aantal bezette vakjes (het vak met het project en de omliggende vakken). Vakken kunnen bezet zijn door een vierkante tegel, een driehoekige tegel, twee driehoekige tegels of een deel van een dubbele tegel.
  • (4) - Vliegtuiglanding: Als het vliegtuig op een vierkant vak moet landen met twee driehoekige tegels die zij aan zij liggen in de richting van de diagonale vliegrichting (m.a.w. ze hebben dezelfde vliegafstand), mag de speler zelf kiezen op welke hij landt.


>> Hoe ga je om met de herenboerderij

Daarnaast zijn dit de gemeenschapsspelregels voor de herenboerderij:

 • Spelregels voor het zetten: De herenboerderij wordt gezet op het kruispunt van vier rechte hoeken waarbij alle kwadranten geheel of gedeeltelijk bezet zijn en in het midden samenkomen. Dat wil zeggen dat de herenboerderij altijd op een stabiele ondergrond gezet moet worden. Op zo'n kruispunt kunnen 3 (met een dubbele) tot 8 (allemaal Halfjes) samenkomen, en ze mogen daar uitsluitend weiden hebben om er een herenboerderij te mogen zetten.
 • Doorlopen van het landschap: De herenboerderij voegt alle weiden die het kruispunt waar deze gezet is raken samen. De puntentelling voor weiden vindt dus op de gebruikelijke manier plaats. Elke aanvullende driehoekige tegel die in een gat dat onder de herenboerderij overgebleven is wordt gelegd, bestendigt de reeds aangenoemen weideverbinding.


>> Hoe ga je om met de herenboerderij

A bridge could be placed over two Halflings occupying one square space if both ends are in a field. The bridge will also have to comply with the other usual placement rules.

The following considerations are also important, since a bridge is placed across two tiles:

 • Meeple placement: Any meeple placed on the bridge has to be clearly on one of its halves, that is, assigned to one of the Halflings underneath. This is necessary, for example, if playing with the dragon or the Plague in order to know when a meeple on a bridge may be affected.
 • Scoring: The bridge will count as 1 road segment per Halfling underneath, that is, two tiles in this case. [15]


>> Hoe ga je om met Kleine Gebouwen

Kleine Gebouwen die op een Halfje gelegd worden hebben alleen effect op díe driehoekige tegel. Als er een ander Halfje hetzelfde vierkante vak deelt, doet deze niet mee. [16]

Tegelverdeling

Aantal tegels: 24 halve tegels

Halfjes I

Aantal tegels: 12 halve tegels

Halfling 1 C2 Tile 01.png x1
Halfling 1 C2 Tile 02.png x1
Halfling 1 C2 Tile 03.png x1
Halfling 1 C2 Tile 04.png x1
Halfling 1 C2 Tile 05.png x1
Halfling 1 C2 Tile 06.png x1
Halfling 1 C2 Tile 07.png x1
Halfling 1 C2 Tile 08.png x1
Halfling 1 C2 Tile 09.png x1
Halfling 1 C2 Tile 10.png x1
Halfling 1 C2 Tile 11.png x1
Halfling 1 C2 Tile 12.png x1

One of the tiles has a small illustration on it. The letter in brackets shows which illustration is on the tile:

Feature WaterTower C2.png
W | Water tower

Halfjes II

Aantal tegels: 12 halve tegels

Halfling 2 C2 Tile 01.png x1
Halfling 2 C2 Tile 02.png x1
Halfling 2 C2 Tile 03.png x1
Halfling 2 C2 Tile 04.png x1
Halfling 2 C2 Tile 05.png x1
Halfling 2 C2 Tile 06.png x1
Halfling 2 C2 Tile 07.png x1
Halfling 2 C2 Tile 08.png x1
Halfling 2 C2 Tile 09.png x1
Halfling 2 C2 Tile 10.png x1
Halfling 2 C2 Tile 11.png x1
Halfling 2 C2 Tile 12.png x1

One of the tiles has a small illustration on it. The letter in brackets shows which illustration is on the tile:

Feature WaterTower C2.png
W | Water tower

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

 1. Icon Open Book.png Dit gedeelte stond wel in de spelregels uit 2014 maar is in de spelregels van 2020 weggelaten.
 2. Icon Double Arrow Black.png Deze zin is een vertaling van de Duitse spelregels. De Engelse vertaling van HiG had een afwijkende betekenis, waarschijnlijk een vergissing: "Je mag ook een meeple op een aangrenzende driehoekige tegel zetten als er al een staat."
 3. Icon World Black.png Deze opmerking geeft aan dat driehoekige tegels onafhankelijk zijn, ook al bevinden ze zich in dezelfde vierkante ruimte.
 4. Icon Double Arrow Black.png Deze zin is gebaseerd op de Duitse bewoording. De Engelse versie heeft een andere betekenis, mogelijk door een vergissing: "Als je een project afbouwt door een halfgrote tegel te leggen, worden de punten volgens de spelregels van het basisspel geteld."
 5. Icon World Black.png Volgens de spelregels van het basisspel, mogen afgebouwde steden geen gaten bevatten. In dit geval betekent dit dat ze noch vierkante, noch driehoekige gaten mogen bevatten. Wegen volgen dezelfde regels: een weg met een driehoekig gat wordt ook als niet afgebouwd beschouwd.
  Voorbeeld 1: Deze stad met driehoekige tegels is afgebouwd en kan geteld worden. Er zitten geen driehoekige (of vierkante) gaten in.
  Voorbeeld 2: Deze "stad" met driehoekig gat wordt als onafgebouwd beschouwd, aangezien een stad niet afgebouwd kan zijn als er een gat in zit. In feite staan er op de afbeelding 3 afzonderlijke onafgebouwde steden.
 6. Icon World Black.png Het tellen van een afgebouwde stad of weg volgt de gebruikelijke spelregels en elke driehoekige tegel telt mee als een normale tegel.
  Voorbeeld 1: Rood legt het halfje aan en bouwt zijn stad af. Hij krijgt 10 punten (2 punten voor elk halfje, 2 punten voor elk van de andere tegels en 2 voor het wapen).
  Voorbeeld 2: Blauw lget het halfje aan en bouwt zijn weg af. Hij krijgt 5 punten (1 punt voor elk halfje en 1 punt voor elk van de andere tegels).
 7. Icon World Black.png De puntentelling voor weiden wordt beïnvloed door de driehoekige gaten in het speelveld. Dit staat niet expliciet in de spelregels of latere verhelderingen. Als we echter het principe toepassen dat andere projecten dan kloosters volgens de gebruikelijke spelregels geteld worden, dan worden weiden onderbroken door driehoekige gaten en komen ze neer op een grens.
  Voorbeeld: Op grond van de interpretatie van de spelregels wordt de weide onderbroken door het driehoekige gat. Derhalve...
  • Delen rood en blauw de weide links en krijgen er ieder 3 punten voor
  • Heeft alleen rood een boer op de rechter weide en krijgt daar 3 punten voor.
 8. Icon World Black.png Kloosters krijgen derhalve punten voor de vierkante ruimtes die door het klooster zelf en door tegels (1 of 2) in omringende ruimtes bezet worden. Het aantal tegels op deze ruimtes maakt niet uit. Dit betekent dat:
  • Je tijdens het spel altijd 9 punten krijgt voor een afgebouwd klooster.
  • Je voor een onafgebouwd klooster aan het einde van het spel 1 punt krijgt voor de ruimte met de kloostertegel en 1 punt voor elke omringende ruimte met een tegel.
  Voorbeeld van een eindtelling: Blauw krijgt 6 punten voor diens klooster:
  • 1 punt voor het vak waar het klooster ligt, zelfs als hier twee driehoekige tegels liggen.
  • 1 punt voor elk omringend vak waar vierkante tegels liggen.
  Rood krijgt 5 punten voor diens klooster:
  • 1 punt voor het vak waar het klooster ligt.
  • 1 punt voor elk bezet omringend vak ongeacht of er 1 of 2 driehoekige tegels of een vierkante tegel ligt.
 9. Icon World Black.png De bewoording is aangepast om de gevallen te omvatten die onstaan zijn door de introductie van de Halfjes. In de oorspronkelijke bewoording wordt alleen gesproken van de 8 omliggende tegels, waarmee alleen spelregels voor vierkante tegels worden aangenomen: "Als een klooster wordt afgebouwd en geteld, krijgt de eigenaar 3 punten extra voor elke wijngaard die op de 8 tegels die het klooster omringen staat afgebeeld." Met de Halfjes kunen er wel 16 aangrenzende tegels zijn. Bovendien, aangezien er ook een halve tegel is met een klooster en één met met een wijngaard die in hetzelfde vak gelegd kunnen worden, kan een wijngaard zich niet alleen tegels in de omliggende vakken bevinden, maar ook op een tegel in hetzelfde vak als het klooster. De spelregels dienen met al deze gevallen rekening te houden.
  Voorbeeld 1: Blauw telt dit klooster op een driehoekige tegel die een vierkant vak deelt met een andere driehoekige tegel met een wijngaard. Blue krijgt 12 punten (9 voor het klooster en 3 voor de wijngaard).
  Voorbeeld 2: Blauw telt dit klooster op een driehoekige tegel met een wijngaard op een tegel in een omliggend vak. Blauw krijgt 9 punten (9 voor het klooster en 3 voor de wijngaard).
 10. Icon Open Book.png De schapen op de tegel tellen elke keer dat een herder op de betreffende weide zijn schapen telt mee als "permanente" schaapsfiches. (11/2014)
 11. Icon Double Arrow Black.png We vervangen deze zin met een vertaling uit de Duitse versie. De Engelse bewoording is wat misleidend: "Een wolf kan je kudde niet uiteenjagen."
 12. Icon World Black.png Voor de duidelijkheid gebruiken we een vertaling van de Duitse spelregels. De Engelse bewoording is als volgt: "Leg de driehoekige graancirkeltegel volgens de spelregels aan."
 13. Icon Double Arrow Black.png We hebben een vertaling van de Duitse spelregels gebruikt. De Engelse spelregels bevatten een foutieve vertaling waarin staat:
  "Iedere speler moet ofwel ...
  A) ... een meeple uit zijn voorraad nemen en die naast een andere eigen meeple van deze soort op dezelfde landtegel zetten.
  OFWEL
  B) ... een van zijn eigen meeples van de gekozen soort van een landtegel verwijderen en terug in voorraad nemen."
 14. Icon World Black.png De meeple moet bij een eigen meeple, dus op hetzelfde project op dezelfde tegel, gezet worden.
 15. Icon World Black.png This is required for the sake of consistency. If the road connected to the bridge loops back and passes under the same bridge, the road underneath would count as two tiles and the one passing over the bridge should have the same number of tiles too. In a nutshell, the number of tiles represented by a bridge has to be aligned with the number of tiles it occupies as each tile is counted once when scoring a road.
 16. Icon World Black.png Volgens de interpretatie van de spelregels uit 2014 zou een Klein Gebouw op een Halfjetegel voor beide driehoekige tegels die hetzelfde vierkante vak delen gelden, aangezien ze voor de puntentelling als één tegel tellen.