Halve tegels (Halflings)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Halflings and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română
Voorbeelden van halve tegels: de spiralen tonen de tegels van Halflings I (links) en Halflings II (rechts)

Algemene informatie en opmerkingen

Stanstableau
Halflings I markering
Halflings II markering

Halflings werd oorspronkelijk in 2020 uitgegeven door Hans im Glück. De Halflings 1e editie van deze mini-uitbreiding werd uitgegeven in 2014.

Deze mini-uitbreiding bevat de tegels van twee mini-uitbreidingen die in 2014 werden uitgegeven. De tegels gemarkeerd met Symbol Halflings1 C2.png komen overeen met de versie die uitgegeven werd door het SpielBox magazine (www.spielboxshop.de), de tegels gemarkeerd met Symbol Halflings2 C2.png komen uit een andere versie die oorspronkelijk alleen exclusief verkrijgbaar was bij www.cundco.de.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het Carcassonne basisspel. Alle basisspel regels zijn nog steeds van toepassing naast de onderstaande uitbreidingsregels. Je kunt het combineren met andere uitbreidingen - maar op eigen risico - d.w.z. dat er geen officiële regels zijn voor deze combinaties.

Speelmateriaal

 • 24 nieuwe “halfgrote” driehoekige landtegels
Voorbeelden van de nieuwe halfgrote, driehoekige landtegels met verschillende projecten
Deze uitbreiding bevat 4 tegels met symbolen van Uitbr. 9 - Schapen en Heuvels en Mini #7 - De Graancirkels

Spelregels

Voorbereiding

Speel je deze uitbreiding voor het eerst, schud dan alle driehoekige tegels (behalve die met symbolen van andere uitbreidingen) gedekt door elkaar. Elke speler trekt 3 driehoekige tegels, bekijkt ze en legt ze gedekt voor zich neer.

Heb je deze uitbreiding al eerder gespeld, dan kun je deze versie spelen: Leg alle driehoekige tegels open op tafel. Bepaal welke speler gaat beginnen. De speler die als laatste aan de beurt is kiest een tegel en legt die gedekt voor zich neer. De rest van de spelers doet, tegen de klok in, hetzelfde totdat iedereen 3 tegels getrokken heeft. De resterende driehoekige tegels gaan terug in de doos. Als je wilt kun je (afhankelijk van het aantal spelers) ook met meer driehoekige tegels spelen.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

In plaats van een gewone landtegel te trekken en aan te leggen kun je er ook voor kiezen om één van je driehoekige tegels aan te leggen. Het aanleggen van de halfgrote tegels volgt de spelregels van het basisspel van Carcassonne, wat betekent dat tenminste één zijde van de tegel het landschap van het speelveld van bestaande tegels moet voortzetten. De lange zijde van de driehoekige tegel mag nooit langs een normale tegel gelegd worden om het landschap voort te zetten. Je mag een halfgrote tegel echter wel naast een andere halfgrote tegel leggen mits het landschap doorloopt.

Voorbeeld 1: Twee voorbeelden van het aanleggen van een halfgrote tegel.
Voorbeeld 2: Een halfgrote tegel mag niet op deze manier worden aangelegd.

Einde van het spel [1]

Het spel eindigt direct aan het einde van de beurt waarin de laatste normale (niet halfgrote) landtegel is gelegd. Als spelers nog ongebruikte halfgrote tegels voor zich hebben liggen, mogen die niet meer aangelegd worden.

2. Een meeple zetten

Nadat je een halfgrote tegel hebt aangelegd, mag je volgens de spelregels van het basisspel een meeple op je tegel zetten.

Je mag ook een meeple zetten als er al een meeple op een aangrenzende halfgrote tegel staat. [2] [3]

Voorbeeld: Twee meeples mogen op twee aangrenzende driehoekige tegels staan.

{{RulesScoring|1=====|2=3. Puntentelling afhandelen| 3=Als je een project met een halve tegel afbouwt, worden de punten volgens de gebruikelijke regels geteld. [4] [5] [6] [7]

 Icon Open Book.png Question: When scoring a city or a road, how should we consider two Halfling tiles in one space?

Answer: The Halflings count as one occupied space (area). [Note that spaces occupied by one or two Halfling tiles are considered equivalent to a regular tile. -ed.] (1/2021)

> Roads and cities

As per the base game rules, completed cities cannot contain gaps. In this case, this means they cannot contain square or triangular gaps. Roads will follow the same rule: A road with a triangular gap will be considered incomplete too.

Example 1: This "city" containing a triangular gap is considered incomplete, since a city is not completed if it contains a gap. Actually, the picture shows 3 separate incomplete cities.
Example 2: This city containing triangular tiles is completed and can be scored. It includes no triangular (or square) gaps.

The scoring of a completed city or road will follow the normal rules but one or two triangular tiles in one square space will be counted as one regular tile.

Example 3: Red plays the Halfling tile completing his city. He scores 8 points, since the two triangular tiles are counted as one regular tile. The scoring considers a city with three regular tiles and 1 coat of arms.
Example 4: Blue plays the Halfling tile completing his road. He scores 4 points, since the two triangular tiles are counted as one regular tile. The scoring considers a road with four regular tiles.

Klooster

Een driehoekige tegel die een klooster omringt wordt op dezelfde manier geteld als een normale landtegel (je krijgt er 1 punt voor en hij kan het klooster afbouwen). De driehoekige tegel hoeft niet aan de tegel met het klooster zelf te grenzen om het af te bouwen.

Als er twee driehoekige tegels gelegd zijn in plaats van een normale landtegel, krijg je er toch maar 1 punt voor. Cite error: Closing </ref> missing for <ref> tag

2 Heuvel | Als je de driehoekige tegel met de heuvel wilt aanleggen, trek je volgens de spelregels van de 9e uitbreiding een gewone landtegel en schuift die onder de heuveltegel. De open driehoekige ruimte kan later opgevuld worden door nog een halve tegel te leggen. De heuvel geldt voor het hele vak en dus ook voor een eventuele tweede driehoekige tegel. Als je een meeple hebt op een project met een heuvel, wordt een gelijkspel op dat project bij de puntentelling in jouw voordeel beslist.

3 Schapen | Je krijgt 3 punten voor de schapen op deze tegel als je jouw kudde naar de stal drijft. [8] Een wolf kan deze schapen niet wegjagen. [9]

De tegel waarop de graancirkel staat afgebeeld werkt anders dan de normale graancirkeltegels (zie De Graancirkels).

Halflings C2 Tile Features Crop Circles.png

4 Graancirkel | Met de graancirkeltegel speel je een normale beurt. [10] Daarna bepaal je een soort meeple (ridder, struikrover of boer) en één van de volgende acties die alle spelers (inclusief jijzelf) moet uitvoeren, te beginnen met de speler links van jou:

Iedere speler... [11]

A) ... mag een meeple uit zijn voorraad nemen en die bij een andere eigen meeple van die soort op dezelfde landtegel zetten. [12]

OF

B) ... moet een van zijn eigen meeples van de gekozen soort van een landtegel verwijderen en terug in voorraad nemen.

Als een speler geen meeples van de aangegeven soort heeft, kan hij noch A, noch B uitvoeren.

Gewijzigde spelregels

De spelregels voor de Halfligns zijn een bron van controverse geworden dankzij de vele gaten en conclusies die aan de spelers zijn overgelaten.

De spelregels geven alleen uitleg over het speciale geval van de kloosters. De spelregels uit 2014 vermelden niet eens hoe wegen en steden geteld moeten worden terwijl de spelregels uit 2020 slechts aangeven dat afgebouwde wegen en steden met driehoekige tegels volgens de gebruikelijke spelregels geteld worden.

Het gebrek aan informatie over de telling van wegen en steden leidde in 2014 tot de interpretatie dat ze volgens hetzelfde principe als bij de kloosters vermeld stond geteld moesten worden waarbij twee driehoekige tegels in hetzelfde vierkante vak als één tegel geteld werden. Deze aanname kan gevolgen hebben bij het combineren met andere uitbreidingen aangezien driehoekige tegels in sommige gevallen niet als afzonderlijke tegels gezien zouden worden.

 • Puntentelling van projecten met de regels uit 2014:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal vierkante tegels (2 driehoekige tegels tellen voor 1 vierkante tegel)
  • Kloosters worden geteld op basis van de vierkante vakken met tegels (2 driehoekige tegels tellen voor 1 vierkante tegel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op

De verhelderingen uit 10/2015 werpen meer licht op de puntentelling van steden en wegen (vanaf nu telt elke driehoekige tegel apart mee), maar verandert hoe kloosters geteld moeten worden aangezien elke tegel ook bij kloosters apart mee zou tellen. Een klooster zou dan tot wel 18 punten op kunnen leveren als je zoveel halve tegels in de vakken die door het klooster en de 8 omliggende vakken propt. Deze verhelderingen hadden betrekking op de combinatie met sommige andere uitbreidingen, niet allemaal, maar leverden wel hints op om naar analogie ook andere aan te pakken (waar nodig aangevuld met huisregels). Ze zouden behoorlijke gevolgen hebben bij de combinatie met andere uitbreidingen aangezien de driehoekige tegels nu als afzonderlijke tegels gelden. (Dubbele tegels gelden ook als afzonderlijke tegels, waarmee ook aanvullende aanpassing aan de manier waarop sommige uitbreidingen samenwerken nodig was).

 • Puntentelling van projecten met de verhelderingen van 10/2015:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig of dubbel)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 18 punten op

De heruitgave van Halflings voor Carcassonne II, later in 2020, bevatte spelregels die vergelijkbaar waren met die uit 2014. Er was een korte uitleg hoe wegen en steden geteld moesten worden en de spelregels voor de kloosters deden een stap terug ten opzichte van de verheldering uit 10/2015, terug naar de oorspronkelijke uit 2014. We kunnen aannemen dat de verhelderingen uit 10/2015 nog steeds van toepassing zijn met uitzondering van de telling van kloosters (en derhalve analoog hieraan ook van Duitse burchten).

 • Puntentelling van projecten met de spelregels van 2020 + verhelderingen van 10/2015:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig, dubbel)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal vierkante vakken met tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op

A new set of clarifications were provided in 1/2021. These clarifications confirmed that the previous clarifications from 10/2015 were outdated and the same principles were applied to the scoring of roads, cities and monasteries. Therefore, the principles established in 2014 where to be applied universally.

 • Scoring features with the clarifications from 1/2021:
  • Roads and cities are scored according to the number of occupied spaces (2 triangular tiles are considered as 1 occupied square space)
  • Monasteries are scored according the square spaces with tiles (square, triangular or double sized) - Monasteries can score up to 9 points
  • Additionally, all expansions should consider occupied spaces for their mechanics: the dragon movement, the tower range, fliers, German castles...

De volgende tabel geeft een samenvatting van de ontwikkeling van de spelregels en de consequenties daarvan.

Bijgewerkte spelregels
Project Tegel die een vak bezet Carcassonne I spelregels uit 2014 Verhelderingen uit 10/2015 Carcassonne II spelregels uit 2020
Weg / Stad   Geteld per tegel Geteld per tegel Geteld per tegel
1 vierkante tegel 1 tegel 1 tegel 1 tegel
1 driehoekige tegel 1 tegel (1) 1 tegel 1 tegel
2 driehoekige tegel 2 tegels → geldt als 1 tegel (1) 2 tegels 2 tegels
1 deel van dubbele tegel n.v.t. (2) 1 tegel 1 tegel (3)
Klooster   Tellen per bezet vak Tellen per tegel Tellen per bezet vak
1 vierkante tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel 1 tegel → 1 bezet vak
1 driehoekige tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel (4) 1 tegel → 1 bezet vak
2 driehoekige tegels 2 tegels → 1 bezet vak 2 tegels (4) 2 tegels → 1 bezet vak
1 deel van dubbele tegel n.v.t. (2) 1 tegel (4) 1 tegel → 1 of 2 bezette vakken (5)
 • Noten:
  • (1) Er was geen expliciete spelregel. Aangenomen werd dat driehoekige tegels die in hetzelfde vak lagen, net als bij de puntentelling voor kloosters, voor 1 tegel telden. Dit kan het resultaat zijn van een verkeerde interpretatie.
  • (2) Dubbele tegels werden pas een jaar later uitgegeven en dus is er in de spelregels van 2014 niet in voorzien.
  • (3) Wordt in de spelregels niet behandeld, maar in lijn met de interpretatie van de spelregels van 2020 en de verheldering van 10/2015.
  • (4) Driehoekige en dubbele tegels werden bij kloosters als afzonderlijke tegels geteld.
  • (5) Wordt in de spelregels niet behandeld, maar deze wijziging komt overeen met het tellen van een klooster per bezet vak uit 2020. Hiermee wordt de verheldering van 10/2015 deels tenietgedaan.

Andere uitbreidingen

>> Algemene overwegingen

 • Als een halve tegel naast een driehoekig gat ligt, telt een halve tegel voor één tegel. Als er twee halve tegels samen een vierkant vormen, tellen ze elk als één tegel. Dit is van belang bij het tellen van steden, het tellen van wegen, bescherming door de fee, de jacht van de draak, het leggen van pest-fiches, vliegen met de vliegtuigen, enz. (10/2014; bijgewerkt 10/2015; bijgewerkt 04/2020)
 • As a general rule, it was confirmed that all mechanics have to be implemented considering square spaces (areas) conforming a grid, so scorings, ranges and trajectories consider those spaces. As a result:
  • Tiles are placed individually according to the usual rules (any effects triggered by the tile when drawn or placed will follow the usual rules).
  • Figures and tokens are placed on tiles according to the usual rules.
  • The grid of square spaces will be used as a reference framework for determining adjacency, feature/bonus/figure scoring, figure/token movements, action ranges, and trajectories. The rules considering regular square tiles will have to be interpreted as affecting any tiles overlapping a particular square space:
   • This represents a one-to-one equivalence with square tiles.
   • This affects one or two triangular tiles in a square space that will be considered as one occupied space. The triangular tile(s) occupying the space will be considered as one tile for practical purposes.
   • This also affects a full double-sized tile if any of its two halves occupies a given square space.
  • Figures/tokens are placed with tile resolution but any movement follows the grid of squares (dragon, flea tokens)
  • Figures/tokens/symbols affecting a (square) tile will affect any tiles sharing/overlapping the same square space (dragon, fairy, flea tokens, little buildings, hills...)
 • Om te bepalen of een klooster is afgebouwd, kijken we naar de omliggende vakken: alle omliggende vakken moeten bezet zijn, of dat nu door een vierkante tegel is of door één of twee halve tegels. Er mogen dus geen onbezette omliggende vierkante vakken zijn.
 • Deze geometrische verandering van tegels impliceert een verschuiving en telkens wanneer we met omringende tegels te maken hebben, moeten we rekening houden met alle tegels die op de aangrenzende vakken rond dat project gepropt liggen. Daaronder vallen, bijvoorbeeld, de circustelling, het zetten van artiesten, de wachttoren telling, het afbouwen van badhuizen, meeple strikken door de Vodyanoy-tegel, de puntentelling van Baba Yaga's Hut (hoewel die al rekening houdt met lege vakken), de bonus voor de kerk van Darmstadt alsmede het leengoed van burchten.
 • HiG geeft tot op heden geen verhelderingen over de interacties met de halve tegels. Halflings combineren met andere uitbreidingen is dus "op eigen risico van de spelers". In dergelijke gevallen zullen er dus huisregels moeten worden afgesproken die kunnen worden toegepast.


Let's see some interactions when applying the principles explained above:


>> De Draak, de Fee en de Jonkvrouw – De Draak gaat op jacht!

 • Er is, buiten de algemene overwegingen hierboven, geen officiële verheldering over de beweging van de draak op een halve tegel.
Example: The dragon moves counting square spaces. It lands on particular tiles but it affects all the tiles overlapping the space it occupies (as in step 2). It also skips any triangular gap in its way (as in step 4).


>> De Draak, de Fee en de Jonkvrouw - Fee bescherming

 • Er is, buiten bovenstaande algemene overwegingen, geen officiële verheldering over hoe de fee zich gedraagt als ze op een halve tegel staat. Derhalve kunnen we aannemen dat de fee alleen de driehoekige tegel beschermt waar ze op staat, aangezien het een afzonderlijke tegel is.


>> De Toren - Bereik van de toren

 • Er is, buiten de algemene overwegingen hierboven, geen officiële verheldering beschikbaar hoe het bereik van de toren berekend moet worden als er Halflings in het spel zijn.
Example: The picture shows the tiles affected by the tower using different shades of green to identify tiles within range 1 and range 2. The range stretch takes into account square spaces. The tower may capture meeples in any of the tiles overlapping the square spaces in range, no matter if the space is occupied by a square tile or 1 or two triangular tiles, like in this case.


>> Burgemeesters en abdijen - Deel 1: Abdij leggen en tellen

 • Een abdij mag gelegd worden als er aan één van de zijden een halve tegel ligt, zelfs als er een driehoekig gaat aan een van de zijden is. Zie de verhelderende afbeeldingen hieronder. (3/2015)
Voorbeeld 1: De abdij mag hier gelegd worden, aangrenzend aan een zijde van een halve tegel
Voorbeeld 2: Ook hier mag de abdij gelegd worden, zelfs als er naast de aangrenzende halve tegel een gat is opengelaten
Opmerking bij voorbeeld 2: het leggen van de abdij is toegestaan omdat de halve tegel het "vak" van een gewone landtegel bezet en het bestaande gat, gearceerd aangegeven, niet meetelt
 • Er is, buiten de spelregels voor kloosters, geen expliciete officiële bevestiging voor de afhandeling van puntentellingen voor abdijen in combinatie met de Halflings.

>> Burgemeesters en Abdijen - Deel 2: Herenboerderij zetten

 • A barn can be placed at an intersection of four square spaces completely occupied by field corners. There may be no gaps in any of the four corners. (1/2021)
Examples with square and triangular tiles:
 • A: The barn can be placed in this case
 • B: The barn cannot be placed in these cases
 • Verder zijn de spelregels voor het zetten van een herenboerderij als volgt bijgewerkt: de ondergrond voor de herenboerderij moet stabiel zijn zodat hij niet wiebelt. Dit betekent dat onder de herenboerderij:
  • alle tegels elkaar in het midden moeten raken;
  • geen van de kwadranten in het midden leeg mag zijn; en
  • alle tegels in het midden een weide tonen om de herenboerderij op te zetten.
Zie onderstaande voorbeelden met halve tegels en dubbele tegels (zie Duitse Burchten en De Markten van Leipzig). (04/2016)
Voorbeelden met driehoekige en (de lange zijde van) dubbele tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
Voorbeelden met driehoekige en (de korte zijde van) dubbele tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
 • Opmerking: De bijgewerkte spelregels van 10/2015 schuiven in sommige gevallen het oorspronkelijke vereiste van een kruispunt van vier tegels om een herenboerderij te mogen zetten zoals oorspronkelijk gedefinieerd voor vierkante tegels terzijde. Dit gebeurt ten faveure van een stabiele ondergrond voor de herenboerderij als er tegels met andere vormen in het spel zijn, zoals te zien in de voorbeelden met dubbele en/of driehoekige tegels.


>> Burgemeesters en Abdijen - Deel 3: Puntentelling van de herenboerderij

 • Er zijn geen officiële spelregels die bepalen hoe de herenboerderij zich verhoudt tot onderbrekingen in het landschap die veroorzaakt kunnen worden door Halflings.


>> Graaf, Koning en Consorten - Puntentelling van cultusplaatsen

 • Er is behalve de beslissing over kloosters, geen expliciete officiële bevestiging over hoe de puntentelling van cultusplaatsen werkt in combinatie met de Halflings.


>> Bruggen, Burchten en Bazaars - Bruggen bouwen

 • Opmerkingen:
  • Openstaande vraag: Mag een brug op een vak gezet worden waar maar één halve tegel ligt?
  • Huisregel: Een huisregel zou in navolging van de verhelderingen voor de herenboerderij uit Burgemeesters en Abdijen (zie boven) het bouwen van een brug alleen kunnen toestaan als de brug op een stabiele ondergrond staat. Dat zou betekenen dat een brug gebouwd kan worden als er een vierkante tegel of twee halve tegels in het betreffende vak liggen, maar niet als er maar één halve tegel ligt.


>> De Vliegtuigen – Vliegafstand en landing

 • Er is buiten de algemene overwegingen hierboven geen officiële verheldering hoe je om moet gaan met de vliegafstand en het landen als er halve tegels bij betrokken zijn.
Voorbeeld 1: Deze afbeelding laat zien hoe met vierkante tegels en gaten wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een horizontale vlucht. Dit voorbeeld volgt de officiële spelregels.
Voorbeeld 2: Deze afbeelding laat zien hoe met driehoekige tegels (driehoekige gaten negerend) wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een horizontale vlucht. Het overslaan van driehoekige gaten wordt nergens expliciet officieel bevestigd.
Voorbeeld 3: Deze afbeelding laat zien hoe met driehoekige tegels wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een diagnonale vlucht.
Voorbeeld 4: Deze afbeelding laat zien hoe met driehoekige tegels (driehoekige gaten negerend) wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een diagonale vlucht. Je krijgt hier dezelfde vliegafstand, ongeacht de oriëntatie van de driehoekige tegel met afstand 1. Het overslaan van driehoekige gaten wordt nergens expliciet officieel bevestigd.
 • Special monasteries would consider occupied square spaces for their scoring no matter the tiles occupying them. [13]
Voorbeeld: Rood krijgt 1 + 2 + 2 + 3 + 1 = 9 punten voor zijn/haar abt:
 • 1 punt voor de kloostertegel
 • 2 punten voor de vertikale kolom boven de kloostertegel (1 punt is afkomstig van een driehoekige tegel)
 • 2 punten voor de vertikale kolom onder de kloostertegel (1 punt is afkomstig van een driehoekige tegel)
 • 3 punten van de horizontale rij links van de kloostertegel (2 punten zijn afkomstig van driehoekige tegels)
 • 1 punt van de horizontale rij rechts van de kloostertegel die uit één enkele driehoekige tegel bestaat


>> Burchten in Duitsland – Afbouwen van Duitse burchten

 • Er is, buiten de algemene overwegingen hierboven, geen officiële verheldering beschikbaar hoe Duitse burchten werken in combinatie met de Halflings.
Voorbeeld: Deze Duitse burcht levert 12 punten op:
 • 2 punten voor de tegel met de Duitse burcht
 • 1 punt voor elk omliggend bezet vak
Deze spelregels voor het afbouwen en tellen van een Duitse burcht zijn nergens op enige wijze expliciet officieel bevestigd.


>> Kleine gebouwen – Gebied waarop het Kleine gebouw effect heeft

 • Opmerking:
  • Huisregel: Een Klein Gebouw heeft alleen gevolgen voor de halve tegel waar deze op ligt, niet de andere halve tegel, mocht er nog een op hetzelfde vak ligt. Dit volgt uit het feit dat een halve tegel als een aparte tegel geldt en Kleine Gebouwen op een tegel werken.


>> De Pest – Verspreiding van de pest

 • Een enkel driehoekig gat voorkomt niet dat de Pest zich in die richting verspreidt. (10/2015)
Voorbeeld: Op deze afbeelding zie je een met groen aangegeven aaneengesloten uitbraakgebied. Driehoekige gaten doorbreken die volgens de verheldering van de spelregels niet.

Tegelverdeling

Aantal tegels: 24 halve tegels

Halflings I

Aantal tegels: 12 halve tegels


Halfling 1 C2 Tile 01.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 02.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 03.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 04.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 05.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 06.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 07.png x1
(W)
Halfling 1 C2 Tile 08.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 09.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 10.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 11.png x1
 
Halfling 1 C2 Tile 12.png x1
 

Op één van de tegels staat een kleine illustratie. De letter tussen haakjes geeft aan welke illustratie op de tegel staat:

Feature WaterTower C2.png
W | Water toren

Halflings II

Aantal tegels: 12 halve tegels


Halfling 2 C2 Tile 01.png x1
Wijngaard
Halfling 2 C2 Tile 02.png x1
Schaap
Halfling 2 C2 Tile 03.png x1
Heuvel
Halfling 2 C2 Tile 04.png x1
Graancirkel
Halfling 2 C2 Tile 05.png x1
 
Halfling 2 C2 Tile 06.png x1
 
Halfling 2 C2 Tile 07.png x1
 
Halfling 2 C2 Tile 08.png x1
 
Halfling 2 C2 Tile 09.png x1
 
Halfling 2 C2 Tile 10.png x1
 
Halfling 2 C2 Tile 11.png x1
(W)
Halfling 2 C2 Tile 12.png x1
 

Op één van de tegels staat een kleine illustratie. De letter tussen haakjes geeft aan welke illustratie op de tegel staat:

Feature WaterTower C2.png
W | Water toren

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

 1. Icon Open Book.png Dit gedeelte stond wel in de spelregels uit 2014 maar is in de spelregels van 2020 weggelaten.
 2. Icon Double Arrow Black.png Deze zin is een vertaling van de Duitse spelregels. De Engelse vertaling van HiG had een afwijkende betekenis, waarschijnlijk een vergissing: "Je mag ook een meeple op een aangrenzende driehoekige tegel zetten als er al een staat."
 3. Icon World Black.png Deze opmerking geeft aan dat driehoekige tegels onafhankelijk zijn, ook al bevinden ze zich in dezelfde vierkante ruimte.
 4. Icon Double Arrow Black.png Deze zin is gebaseerd op de Duitse bewoording. De Engelse versie heeft een andere betekenis, mogelijk door een vergissing: "Als je een project afbouwt door een halve tegel te leggen, worden de punten volgens de spelregels van het basisspel geteld."
 5. Icon World Black.png Volgens de spelregels van het basisspel, mogen afgebouwde steden geen gaten bevatten. In dit geval betekent dit dat ze noch vierkante, noch driehoekige gaten mogen bevatten. Wegen volgen dezelfde regels: een weg met een driehoekig gat wordt ook als niet afgebouwd beschouwd.
  Voorbeeld 1: Deze stad met driehoekige tegels is afgebouwd en kan geteld worden. Er zitten geen driehoekige (of vierkante) gaten in.
  Voorbeeld 2: Deze "stad" met driehoekig gat wordt als onafgebouwd beschouwd, aangezien een stad niet afgebouwd kan zijn als er een gat in zit. In feite staan er op de afbeelding 3 afzonderlijke onafgebouwde steden.
 6. Icon World Black.png Het tellen van een afgebouwde stad of weg volgt de gebruikelijke spelregels en elke driehoekige tegel telt mee als een normale tegel.
  Voorbeeld 1: Rood legt een halve tegel aan en bouwt zijn stad af. Hij krijgt 10 punten (2 punten voor elke halve tegel, 2 punten voor elk van de andere tegels en 2 voor het wapen).
  Voorbeeld 2: Blauw legt de halve tegel aan en bouwt zijn weg af. Hij krijgt 5 punten (1 punt voor elke halve tegel en 1 punt voor elk van de andere tegels).
 7. Icon World Black.png De puntentelling voor weiden wordt beïnvloed door de driehoekige gaten in het speelveld. Dit staat niet expliciet in de spelregels of latere verhelderingen. Als we echter het principe toepassen dat andere projecten dan kloosters volgens de gebruikelijke spelregels geteld worden, dan worden weiden onderbroken door driehoekige gaten en komen ze neer op een grens.
  Voorbeeld: Op grond van de interpretatie van de spelregels wordt de weide onderbroken door het driehoekige gat. Derhalve...
  • Delen rood en blauw de weide links en krijgen er ieder 3 punten voor
  • Heeft alleen rood een boer op de rechter weide en krijgt daar 3 punten voor.
 8. Icon Open Book.png De schapen op de tegel tellen elke keer dat een herder op de betreffende weide zijn schapen telt mee als "permanente" schaapfiches. (11/2014)
 9. Icon Double Arrow Black.png We vervangen deze zin met een vertaling uit de Duitse versie. De Engelse bewoording is wat misleidend: "Een wolf kan je kudde niet uiteenjagen."
 10. Icon World Black.png Voor de duidelijkheid gebruiken we een vertaling van de Duitse spelregels. De Engelse bewoording is als volgt: "Leg de driehoekige graancirkeltegel volgens de spelregels aan."
 11. Icon Double Arrow Black.png We hebben een vertaling van de Duitse spelregels gebruikt. De Engelse spelregels bevatten een foutieve vertaling waarin staat:
  "Iedere speler moet ofwel ...
  A) ... een meeple uit zijn voorraad nemen en die naast een andere eigen meeple van deze soort op dezelfde landtegel zetten.
  OFWEL
  B) ... een van zijn eigen meeples van de gekozen soort van een landtegel verwijderen en terug in voorraad nemen."
 12. Icon World Black.png De meeple moet bij een eigen meeple, dus op hetzelfde project op dezelfde tegel, gezet worden.
 13. Icon Open Book.png A triangle tile takes the place of a regular landscape tile. Thus, a single triangle hole (half-tile hole) in the map does not stop the row or column for scoring for German and Dutch/Belgian Monasteries. Only a hole of a complete regular landscape tile interrupts the row or column. (3/2015)
  Icon World Black.png This clarifications would also apply to Japanese Buildings.