Hostince a katedrály

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Inns and Cathedrals and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština • ‎русский

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Krajina v okolí města Carcassonne se dále rozvíjí. Ve městech se staví mohutné katedrály. Po cestách se potulují lupiči a občerstvují se v nově postavených hostincích.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

  • 18 kartiček krajiny (označených Symbol InnsCathedrals C1C2.png, pro budoucí možnost třídění kartiček) mezi nimi 6x hostinec, 2x katedrála.
  • 8 družiníků a 1 opat v růžové barvě. S těmito figurkami může nyní hrát šestý hráč. [1]
Figure Abbot pink.png Figure Meeples8 pink.png
  • 6 velkých družiníků
Figure MeeplesLarge C2.png
  • 6 bodových kartiček 50/100 [2]
Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg líc
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg rub

Pravidla hry

Příprava hry  

Nové kartičky smíchejte s kartičkami ze základní hry. Každý hráč si před hrou vezme také jednoho velkého družiníka zvolené barvy.

Hostince a katedrály  

1. Přiložení karičky

Při přikládání nových kartiček dodržujete stejná pravidla, jako když přikládáte kartičky ze základní hry. Jejich přínos vysvětlíme v bodu 3.

2. Umístění figurky

Pravidla pro umisťování družiníka se oproti základní hře nezměnila. Zvláštní vlastnosti nových destiček krajiny jsou uvedeny níže.

3. Scoring a feature

Vyhodnocení cesty s hostincem u jezera

Pokud se na uzavřené cestě nachází 1 nebo více hostinců, obdrží vlastník uzavřené cesty po 2 bodech za každý úsek cesty (místo 1 bodu, jako obvykle). [3]

Příklad: Červný hráč obdrží 10 bodů za cestu, jelikož se skládá z 5 úseků a nachází se na ní 1 hostinec.
Příklad: V tomto příkladu obdrží červený hráč také 10 bodů za cestu, i přesto, že se skládá z 5 úseků a nachází se na ní 2 hostince.

POZOR: Pokud hráči cestu s jedním či více hostinci neuzavřou do konce hry, nedostane vlastník žádné body!

Příklad - Závěrečné vyhodnocení cesty: Cesta není uzavřena, za neuzavřenou cestu s hostincem neobdrží červený hráč žádné body.

Vyhodnocení města s katedrálou

Nachází-li se 1 či obě katedrály v uzavřeném městě, obdrží rytíř 3 body za každý díl města (=počet kartiček) a za každý erb.

Příklad: Červený získá krásných 27 bodů za město s katedrálou. 9 x 3 = 27 bodů (7 částí města a 2 erby).

 Icon Open Book.png Otázka: Je možné umístit katedrálu do města jiného hráče?

Odpověď: Ano, je to možné. Je to užitečné zejména ke konci hry, kdy může velké město zbavit soupeře bodů. Totéž platí pro cesty s hostinci u jezera.


POZOR: Pokud hráči město s jednou či dvěma katedrálami neuzavřou do konce hry, nedostane vlastník žádné body!

Příklad - Závěrečné vyhodnocení města: Město není uzavřeno. Za neuzavřené město s katedrálou neobdrží červený žádné body.

Velký družiník

1. Přiložení kartičky

Při přikládání kartičky krajiny nemá velký družiník žádný vliv. Jeho přínos má dopad pouze na body 2 a 3.

2. Umístění figurky

Poté co jste přiložili kartičku, můžete obvyklým způsobem umístit velkého družiníka namísto základního. Pravidla pro umisťování jsou stejná jako pro normální meeply.

3. Započítání bodů s velkým družiníkem

Při hodnocení se velký družiník v příslušném území (na cestě, ve městě, na louce) počítá jako 2 základní družiníci (má sílu za 2).
Poznámka: Pamatujte si, že při započítávání bodů, získávají body všichni hráči, kteří mají v hodnoceném území převahu se stejným počtem družiníků. [4]

Pokud máte v hodnoceném území více družiníků než jeden nebo více spoluhráčů, získáte všechny body a vaši spoluhráči žádné. Po vyhodnocení se vrací velký družiník k hráči do zásoby a může být použit při příštím tahu.


Příklad: Červený hráč přiložil kartičku (označenou šipkou). Červený má ve městě jednoho velkého družiníka, zatímco černý hráč jen základního družiníka. To znamená, že červený hráč získá 8 bodů a černý hráč nezíská žádné body.
Příklad: Černý hráč přiložil kartičku (označenou šipkou), a dokončil město. Červený má ve městě velkého družiníka, černý 2 běžné družiníky. V tomto případě nemá ve městě nikdo početní převahu a oba dva hráči získávají 12 bodů.

Pokud umístíte velkého družiníka jako sedláka (viz Dodatek v aktualizované základní hře), bude stejně jako základní družiníci ležet na louce až do konce hry. Při vyhodnocení louky se počítá jako 2 sedláci.

Příklad: Červený hráč umístil velkého družiníka jako sedláka na louku. Modrý umístil na stejnou louku pouze jednoho základního družiníka. 9 bodů za 3 přilehlá uzavřená města získá červený hráč.

Bodové kartičky

Tyto kartičky pomohou jednoduše zjistit momentální bodový stav.

3. Započítání bodů

Pokud máte více než 50 bodů na počítadle bodů, tedy projdete polem „0“, položte před sebe viditelně kartičku „50“.

Pokud budete mít více než 100 bodů, tedy projdete polem „0“ podruhé, obraťte kartičku nahoru číslem „100“.

Při hře ve dvou hráčích může zřídka dojít k tomu, že hráč projde polem „0“ potřetí. Pak si vezme ještě jednu kartičku „50“ bodů.

Příklad: Červený hráč má 48 bodů a nyní získal 4 body. Tyto body připočítá na stupnici a před sebe položí bodovou kartičku s 50 body.

Nové kartičky krajiny  

Inns And Cathedrals C2 Tile Example 02.png Tato kartička má 4 oddělené části města a louku uprostřed.
   
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 03.png Křižovatka bez malé vesnice uprostřed také rozděluje cestu. Hostinec se nachází na cestách vedoucích doprava i doleva, ale ne u cesty vedoucí dolů.
   
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 04.png Klášter dělí cestu na dvě části.
   
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 01.png Na tyto krátké cesty nemůžete umístit lupiče. Cesty pouze oddělují louky. Křižovatka s malou vesnicí dělí cestu na dvě části.
   
Inns And Cathedrals C2 Field Example 01.png Tato louka zde končí.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Symbol Tower C1C2.png Věž

Výkupné za zajatého velkého družiníka je stejné jako za jakéhokoli jiného družiníka.

 Icon Open Book.png Otázka: Platí se za velkého družiníka dvojnásobné výkupné?

Odpověď: Ne, počítá se jako jeden základní družiník.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 18

Inns And Cathedrals C2 Tile A.jpg 1x
(W)
Inns And Cathedrals C2 Tile B.jpg 1x
(G)
Inns And Cathedrals C2 Tile C.jpg 1x
(S)
Inns And Cathedrals C2 Tile D.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile E.jpg 1x
(B)
Inns And Cathedrals C2 Tile F.jpg 1x
(E)
Inns And Cathedrals C2 Tile G.jpg 1x
(T)
Inns And Cathedrals C2 Tile H.jpg 1x
(G)
Inns And Cathedrals C2 Tile I.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile J.jpg 1x
(W)
Inns And Cathedrals C2 Tile Ka.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile Kb.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile L.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile M.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile N.jpg 1x
 
Inns And Cathedrals C2 Tile O.jpg 1x
(B)
Inns And Cathedrals C2 Tile P.jpg 1x
(T)
Inns And Cathedrals C2 Tile Q.jpg 1x
 

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín
Feature Donkeys C2.png
E | Oslý chlívek

Celkem bodových kartiček: 6 [2]

Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg 6x [2]

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

  1. Icon Double Arrow Black.png V Big Box 6 je šestá sada růžových družiníků a bodovacích kartiček součástí základní hry (je tam popsána).
  2. 2.0 2.1 2.2 Icon Double Arrow Black.png Big Box 6 obsahuje 8 bodovacích kartiček místo šesti a jsou také považovány za součást základní hry.
  3. Icon World Black.png Všimněte si, že hostinec ovlivňuje pouze úsek cesty ke kterému bezprostředně přiléhá, nikoli všechny úseky na kartičce.
  4. Icon Open Book.png Hráč s velkým družiníkem NEZÍSKÁVÁ dvojnásobný počet bodů. S velkým družiníkem se zachází úplně stejně jako se dvěma normálními družiníky (za dva družiníky ve městě, na cestě nebo na louce získáte také body pouze jednou). Jedinou výhodou velkého družiníka je rychlejší získání početní převahy. Například za dokončený klášter získá velký družiník stejný počet bodů jako normální družiník.