Hostince a katedrály

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Inns and Cathedrals and the translation is 100% complete.

Hlavní strana  > Carcassonne  > Hostince a katedrály


Box InnsCathedrals C2 CZ.png

Úvod

Pravidla pro rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny a vydány samostatně v roce 2015. Znovu byly vydány jako součást Big Box 6 Big Box 6 v roce 2017. Následně byly v třetí edici (C3) opět vydány jako součást Big Box 7 Big Box 7 v roce 2021. Na této stránce je uveden jejich přepis doplněn o korekce uvedené na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2002 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

Krajina v okolí města Carcassonne se dále rozvíjí. Ve městech se staví mohutné katedrály. Po cestách se potulují lupiči a občerstvují se v nově postavených hostincích.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Rozšíření do hry přináší nové figurky a prvky:

 • Velký družiník pomáhá v získání převahy na části krajiny.
 • Katedrála zvyšuje výnos z města.
 • Hostinec zvyšuje výnos z cesty.

Herní materiál

 • 18 kartiček krajiny (označených Symbol InnsCathedrals C1C2.png, pro budoucí možnost třídění kartiček) mezi nimi 6x hostinec, 2x katedrála.
 • 8 figurek družiníků a 1 opat v růžové barvě.
S těmito figurkami může nyní hrát šestý hráč. [1]
Figure Abbot pink.png Figure Meeples8 pink.png
 • 6 velkých figurek družiníků
Figure MeeplesLarge C2.png
 • 6 bodovacích kartiček 50/100 [2]
Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg  líc
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg  rub

Pravidla

Příprava hry  

Nové kartičky smíchejte s kartičkami ze základní hry. Každý hráč si vezme do své zásoby jednoho velkého družiníka zvolené barvy. Bodové kartičky položte před začátkem hry vedle počítadla bodů, tak abyste je mohli v případě potřeby později použít.

Hostince a katedrály

1. Přiložení kartičky

Při přikládání nových kartiček dodržujete stejná pravidla, jako když přikládáte kartičky ze základní hry. Jejich přínos vysvětlíme v bodu 3. Započítání bodů.

2. Umístění družiníka

Poté, co jste přiložili kartičku, můžete umístit družiníka obvyklým způsobem. Přínos nových kartiček krajiny vysvětlíme v následujícím bodu.

 Výklad pravidel komunitou Otázka: Můžeme umístit družiníka na hostinec nebo na katedrálu?

Odpověď: Ne, družiník hostinec nebo katedrálu obsadit nemůže. Družiníka můžete umístit na:

 • Cestu, ke které přiléhá hostinec, ale nikdy ne na samotný hostinec.
 • Část města s katedrálou, z družiníka se ale stane rytíř (i když je umístěn na symbolu katedrály). Katedrála je součástí města, není to ani samostatný prvek, který lze obsadit, ani klášter.

3. Započítání bodů

Vyhodnocení cesty s hostincem u jezera

Pokud se na uzavřené cestě nachází 1 nebo více hostinců, obdrží vlastník uzavřené cesty po 2 bodech za každý úsek cesty (místo 1 bodu, jako obvykle). [3]

Příklad: Červný hráč obdrží 10 bodů za cestu, jelikož se skládá z 5 úseků a nachází se na ní 1 hostinec.
Příklad: V tomto příkladu obdrží červený hráč také 10 bodů za cestu, i přesto, že se skládá z 5 úseků a nachází se na ní 2 hostince.

POZOR: Pokud hráči cestu s jedním či více hostinci neuzavřou do konce hry, nedostane vlastník žádné body!

Příklad - Závěrečné vyhodnocení cesty: Cesta není uzavřena, za neuzavřenou cestu s hostincem neobdrží červený hráč žádné body.

Vyhodnocení města s katedrálou

Nachází-li se 1 či obě katedrály v uzavřeném městě, obdrží rytíř 3 body za každý díl města (=počet kartiček) a za každý erb.

Příklad: Červený získá krásných 27 bodů za město s katedrálou. 9 x 3 = 27 bodů (7 částí města a 2 erby).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Je možné umístit katedrálu do města jiného hráče?

Odpověď: Ano, je to možné. Je to užitečné zejména ke konci hry, kdy můžete sebrat soupeři body za velké město. Totéž platí pro cesty s hostinci.


POZOR: Pokud hráči město s jednou či dvěma katedrálami neuzavřou do konce hry, nedostane vlastník žádné body!

Příklad - Závěrečné vyhodnocení města: Město není uzavřeno. Za neuzavřené město s katedrálou neobdrží červený žádné body.

Velký družiník

1. Přiložení kartičky

Při přikládání kartičky krajiny nemá velký družiník žádný vliv. Jeho přínos má dopad pouze na body 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů.

2. Umístění velkého družiníka

Poté co jste přiložili kartičku, můžete obvyklým způsobem umístit velkého družiníka namísto normálního.

3. Započítání bodů s velkým družiníkem

Při bodování se velký družiník v příslušné části krajiny (na cestě, ve městě, na louce) počítá jako 2 normální družiníci (má sílu za 2).
Poznámka: Pamatujte si, že při započítávání bodů, získávají body všichni hráči, kteří mají v hodnoceném území převahu se stejným počtem družiníků. [4]

Pokud máte v hodnoceném území více družiníků než jeden nebo více spoluhráčů, získáte všechny body a vaši spoluhráči žádné. Po vyhodnocení se vrací velký družiník k hráči do zásoby a může být použit při příštím tahu.


Příklad: Červený hráč přiložil kartičku (označenou šipkou). Červený má ve městě jednoho velkého družiníka, zatímco černý hráč jen normálního družiníka. To znamená, že červený hráč získá 8 bodů a černý hráč nezíská žádné body.
Příklad: Černý hráč přiložil kartičku (označenou šipkou), a dokončil město. Červený má ve městě velkého družiníka, černý 2 normální družiníky. V tomto případě nemá ve městě nikdo početní převahu a oba dva hráči získávají 12 bodů.

Pokud umístíte velkého družiníka jako sedláka, bude stejně jako normální družiníci ležet na louce až do konce hry. Při vyhodnocení louky se počítá jako 2 sedláci.

Příklad: Červený hráč umístil velkého družiníka jako sedláka na louku. Modrý umístil na stejnou louku pouze jednoho normálního družiníka. 9 bodů za 3 přilehlá uzavřená města získá červený hráč.

Bodovací kartičky  

Tyto kartičky pomohou jednoduše zjistit momentální bodový stav.

3. Započítání bodů

Tyto nové bodové kartičky usnadňují sledování momentálního bodového stavu, protože výsledková tabule je okruh, který může váš počítající družiník projít několikrát.

Hráč, který má více než 50 bodů na počítadle bodů, tedy projde polem „0“, položí před sebe viditelně kartičku „50“. Pokud bude mít více než 100 bodů, tedy projde polem „0“ podruhé, obrátí kartičku nahoru číslem „100“. Při hře ve dvou hráčích může zřídka dojít k tomu, že hráč projde polem „0“ potřetí. Pak si vezme ještě jednu kartičku „50“ bodů.

Na konci hry jednoduše přičtěte body z bodovacích kartiček, ke svému skóre na počítadle bodů.

Příklad: Červený hráč má 48 bodů a nyní získal 4 body. Tyto body připočítá na stupnici a před sebe položí bodovou kartičku s 50 body.

Nové kartičky krajiny  

Inns And Cathedrals C2 Tile Example 02.png Tato kartička má 4 oddělené části města a louku uprostřed.
   
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 03.png Křižovatka bez malé vesnice uprostřed také rozděluje cestu. Hostinec se nachází na cestách vedoucích doprava i doleva, ale ne u cesty vedoucí dolů.
   
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 04.png Klášter dělí cestu na dvě části.
   
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 01.png Na tyto krátké cesty nemůžete umístit lupiče. Cesty pouze oddělují louky. Křižovatka s malou vesnicí dělí cestu na dvě části.
   
Inns And Cathedrals C2 Field Example 01.png Tato louka zde končí.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Symbol Tower C1C2.png Rozšíření 4 - Věž

Výkupné za zajatého velkého družiníka je stejné jako za jakéhokoli jiného družiníka.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Platí se za velkého družiníka dvojnásobné výkupné?

Odpověď: Ne, počítá se jako jeden základní družiník.

Symbol CountKingRobber C1C2.png Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka

Toto rozšíření obsahuje kartičku řeky II s hostincem. Na rozdíl od ostatních hostinců má tento žlutou střechu:

River II C2 Tile D.jpg

Symbol BridgesCastlesBazaars C1C2.png Rozšíření 8 - Mosty a hrady

Toto rozšíření obsahuje dvě kartičky s hostincem:

Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpg
Bridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg

Seznam kartiček

Edice C3  

Celkem kartiček: 18
Inns And Cathedrals C3 Tile A.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile B.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile E.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile F.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile G.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile J.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile L.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile M.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile N.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile O.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile P.png 1×
Inns And Cathedrals C3 Tile Q.png 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Celkem bodovacích kartiček: 6 [2]

Inns And Cathedrals C3 Tile 50.png 6×

Edice C2  

Celkem kartiček: 18
Inns And Cathedrals C2 Tile A.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile B.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile E.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile F.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile G.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile J.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile L.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile M.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile N.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile O.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile P.jpg 1×
Inns And Cathedrals C2 Tile Q.jpg 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.


Celkem bodovacích kartiček: 6 [2]

Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg 6×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V Big Box 6 a Big Box 7 je šestá sada růžových figurek družiníků a bodovací kartičky považovány za součást základní hry (jsou tam takto popsány).
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Big Box 6 a Big Box 7 obsahuje 8 bodovacích kartiček, místo šesti a kartičky jsou popsány jako součást základní hry.
 3. Výklad pravidel komunitou Berte na vědomí, že hostinec má vliv pouze na úsek cesty ke kterému bezprostředně přiléhá, nikoli na všechny úseky na kartičce.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč s velkým družiníkem NEZÍSKÁVÁ dvojnásobný počet bodů. S velkým družiníkem se zachází úplně stejně jako se dvěma normálními (za dva družiníky ve městě, na cestě nebo na louce získáte také body pouze jednou). Jedinou výhodou velkého družiníka je rychlejší získání početní převahy. Například za dokončený klášter získá velký družiník stejný počet bodů jako normální družiník.