Kláštery

From Wikicarpedia
(Redirected from Japanese Buildings/cs)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Monasteries and the translation is 100% complete.
Other languages:


Úvod

Symbol německých klášterů

Pravidla pro rozšíření kláštery v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k rozšíření Německé kláštery v roce 2018. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotných rozšířeních Německé kláštery a Japonské budovy naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Pravidla pro Německé kláštery a Japonské budovy jsou shodná.

Toto minirozšíření obsahující známé stavby, vám umožní obohatit kláštery o nový způsob bodování. Zda jste se rozhodli výnosně, se však dozvíte až na konci hry.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Kláštery můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 6 nových kartiček krajiny s Německými kláštery
 • 6 nových kartiček krajiny s Japonskými budovami

Pravidla

Exclamation2.png

Protože družiník může být v tomto rozšíření umístěn jako opat, neměl by být zaměněn s družiníkem opatem z rozšíření Opat.

Exclamation2.png

Pokud se níže uvedená pravidla zmiňují o speciálních kartičkách, předpokládejte že se týkají jak Německých klášterů tak Japonských budov, protože tato rozšíření mají stejná pravidla. V níže uvedeném textu jsou z důvodu zjednodušení zmiňovány pouze jako speciální kláštery.

Příprava hry  

Odstraňte „původní“ kartičky s kláštery ze základní hry a vraťte je do krabice. [1] Kartičky krajiny s speciálními kláštery zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku s speciálním klášterem, přiložte ji na herní plán podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Poté můžete umístit družiníka na jakýkoli území vyobrazené na kartičce podle běžných pravidel. Při umístění družiníka na speciální klášter máte dvě možnosti:

 • Mnich: V tomto případě se speciálními kláštery hrajete stejným způsobem, jako s kláštery ze základní hry. Po obestavění kartičkami je speciální klášter dokončen, následně vyhodnocen a družiník se vrací zpět do vaší zásoby.
NEBO
 • Opat: V tomto případě družiníka umístěte na bok. Takto umístěný družiník zůstává na hrací ploše až do konce hry. Vyhodnocení speciálního kláštera proběhne až na konci hry.
Červený si vytáhne kartičku se speciálním klášterem a přiloží ji podle běžných pravidel. Následně se rozhodne umístit svého družiníka na klášter jako opata a položí jej tak na bok.

3a. Započítání bodů za mnicha

Družiník umístěný na speciálním klášteře jako mnich se hodnotí podle základních pravidel hry.

3b. Započítání bodů za opata při závěrečném vyhodnocení

Družiník umístěný jako opat ve speciálním klášteře není do konce hry vyhodnocen. Za svého opata dostanete 1 bod za každou kartičku, která je od jeho kláštera umístěná vertikálně a horizontálně (tedy v kříži) včetně kartičky, na které je klášter. Body se počítají za všechny kartičky až do přerušení krajiny nebo konce hrací plochy. Pokud se ve svých osách střetne s jinou osou (nebo i klášterem) jiného hráče, nemá to jakýkoliv vliv na bodování - body dostane každý hráč za své kláštery.

Příklad: Modrý i červený umístily v průběhu hry opata a nyní na konci hry se vyhodnotí. Opat modrého získá 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 bodů (protože v řadě napravo od kláštera je mezera, nedostane v tomto směru žádné body). Opat červeného získá 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: Pro lepší přehlednost odpovídají čísla v příkladu počtu kartiček v následujícím pořadí: sloupec nahoře, řádek vpravo, sloupec dole, řádek vlevo a kartička s klášterem.

Kombinace s dalšími rozšířeními

Všeobecné pravidla:

 • Výklad pravidel komunitou Na speciální klášter můžete umístit následující figurky, které je postaví jako mnich (stojící) nebo jako opat (na bok):
 • Výklad pravidel komunitou Tyto dvě možnosti (umístění družiníka jako mnicha nebo jako opata) jsou k dispozici vždy, když je družiník umísťován na speciální klášter: počáteční umístění družiníka, pohyb vozu, tajná chodba, létající stroj atd. (5/2014)
 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvědomte si, že speciální klášter je pouze jediný prvek, i když jej lze použít dvěma různými způsoby. Pokud je obsazen družiníkem, nelze již do kláštera umístit fantoma, přesunout vůz nebo do něj umístit družiníka pomocí tajné chodby. (7/2014)
 • Výklad pravidel komunitou Běžná pravidla předpokládají, že v daném okamžiku může nastat pouze jedna ze dvou možností umístění družiníka. V kombinaci s dalšími rozšířeními (viz rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka, Létající stroje a rozšíření Jubilejní edice 20 let) může být klášter během vyhodnocování obsazen více družiníků. Mohou tak nastat následující situace:
  1. Speciální klášter obsazený minimálně jedním družiníkem umístěným jako mnich a libovolným počtem družiníků umístěných jako opati:
   • Toto území bude vyhodnoceno jako normální klášter, přitom budou zohledněni všichni družiníci umístění jako mniši, a to buď po dokončení (obestavěním kartičkami), nebo na konci hry (pokud ještě není dokončen).
   • Hráč (hráči) s převahou družiníků umístěných jako mniši obdrží počet bodů, který má klášter v tomto okamžiku hodnotu, a tyto družiníci budou vráceny svým majitelům.
   • Všichni družiníci umístění jako opati na území budou bodově ohodnoceny, jak je uvedeno v dalším scénáři.
  2. Speciální klášter obsazený pouze družiníky umístěnými jako opati:
   • Toto území bude hodnoceno až na konci hry, území není pro družiníky umístěné jako opati považováno v průběhu hry za dokončený, i když je obklopeno kartičkami.
   • Hráč (hráči) s převahou družiníků umístěných jako opati obdrží počet bodů, takový jakou má hodnocené území hodnotu.

Symbol CountKingRobber C1C2.png Král, hrabě a řeka:

 • Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný jako opat se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem na svatyni. Oba mechanismy hodnocení jsou zcela odlišné (klášter, s družiníkem umístěným jako opat, není nikdy dokončen, takže by vždy vyhrál kacíř). (5/2014)
 • Výklad pravidel komunitou Hráči mohou umístit družiníky ze čtvrti katedrálou na dokončený speciální klášter, který se chystá být hodnocen. Družiníky lze umístit pouze jako mnichy. Umístění družiníka jako opata není povoleno, protože by se neúčastnili aktuálního bodování.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Dřívější vysvětlení uvádělo, že do zvláštního kláštera s družiníkem umístěným jako opat nelze umístit družiníka ze čtvrti města Carcassonne s katedrálou, protože nebude dokončen v průběhu hry.
Pokud má však zvláštní klášter družiníka umístěného jako mnicha (tj. chová se jako normální klášter) a je dokončen, můžeme na něj umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou jako opata?

Odpověď: Pokud je speciální klášter dokončen jako běžný klášter s družiníkem umístěným jako mnich (tj. zcela obklopen kartičkami) nemůžete umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou jako opata.
Družiníka ze čtvrti s katedrálou můžete do speciálního kláštera umístit pouze jako mnicha, protože pouze tento prvek (speciální klášter působící jako normální klášter) je možné vyhodnotit. (10/2014)

Symbol BridgesCastlesBazaars C1C2.png Mosty a hrady:

 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože družiník umístěný jako opat získává body až na konci hry a tento speciální klášter se v takovém případě nikdy nepovažuje za dokončený. Družiník na hradě tak nezíská body za klášter s družiníkem umístěným jako opat. (5/2014)

Symbol HillsSheep C1C2.png Ovce a kopce:

 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při použití speciálních klášterů se bonus za vinici použije pouze pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako původní klášter. Pokud je družiník na speciálním klášteře umístěný jako opat, bonus za vinici nezíská, protože opat se vyhodnocuje až na konci hry, kdy vinice nemá žádný účinek. (5/2014)

Symbol Flier C1C2.png Létající stroje:

 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je pomocí Létajících strojů na speciální klášter umístěn druhý družiník, může si hráč vybrat (bez ohledu na umístění prvního družiníka), zda ho umístí jako mnicha nebo opata. Ovšem pokud je speciální klášter již obklopen osmi kartičkami (představuje tak dokončený klášter) musí být druhý družiník umístěn už pouze jako opat. (7/2014)

Seznam kartiček

Německé kláštery  

Celkem kartiček: 6
German Monasteries C2 Tile 01.jpg  1x
German Monasteries C2 Tile 02.jpg  1x
German Monasteries C2 Tile 03.jpg  1x
German Monasteries C2 Tile 04.jpg  1x
German Monasteries C2 Tile 05.jpg  1x
German Monasteries C2 Tile 06.jpg  1x

Japonské budovy  

Celkem kartiček: 6
Japanese Buildings C2 Tile A.jpg  1x
Japanese Buildings C2 Tile B.jpg  1x
Japanese Buildings C2 Tile C.jpg  1x
Japanese Buildings C2 Tile D.jpg  1x
Japanese Buildings C2 Tile E.jpg  1x
Japanese Buildings C2 Tile F.jpg  1x

Popis jednotlivých klášterů

Německé kláštery


Monasteries C2 Picture GE01.png

Klášter Andechs
(Bavorsko)

Na východním břehu jezera Ammersee se nachází klášter Andechs, nejstarší poutní místo v Bavorsku. Byl založen v roce 1455 jako filiálka benediktinských mnichů. Klášter je známý i daleko za hranicemi Bavorska díky svému pivu.
www.andechs.de

Monasteries C2 Picture GE02.png

Klášter Eberbach
(Hesensko)

Klášter Eberbach je bývalé cisterciácké opatství nedaleko Eltville. Klášter byl založen ve 12. století a se svými románskými a raně gotickými prvky patří k nejvýznamnějším památkám v Evropě. Světovou proslulost získal jako místo natáčení filmové adaptace románu Umberta Eca „Jméno růže“.
www.kloster-eberbach.de

Monasteries C2 Picture GE03.png

Klášter Lorch
(Badensko-Würtembersko)

Lorch, bývalý benediktinský klášter, se nachází na horském hřebeni nad údolím řeky Rems a je vidět zdaleka. V roce 1102 jej daroval vévoda Fridrich I. Švábský se svou rodinou. Rozkvět benediktinského kláštera nastal v pozdním středověku. I dnes je půvabný klášter s kostelem, hospodářskými budovami a zahradou, obehnaný kruhovou zdí, stále zcela neporušený láká mnoho návštěvníků.

www.kloster-lorch.com

Monasteries C2 Picture GE04.png

Klášter Maria Laach
(Porýní-Falcko)

Maria Laach je středověký klášter založený v roce 1093, který se nachází na jihozápadní straně jezera Laacher. Dominantou tohoto benediktinského kláštera je šestivěžový klášterní kostel Laacher Munster.

www.maria-laach.de

Monasteries C2 Picture GE05.jpg

Klášter Marienthal
(Sasko)

Klášter svatého Marienthalu je nejstarším klášterem cisterciáckého řádu v Německu. Funguje nepřetržitě od svého založení v roce 1234 až dodnes. Nachází se nedaleko města Görlitz, na trojmezí Německa, Polska a České republiky.
www.kloster-marienthal.de

Monasteries C2 Picture GE06.png

Klášter Maulbronn
(Badensko-Würtembersko)

Klášter Maulbronn, bývalé cisterciácké opatství, které je dnes zapsáno na seznamu světového dědictví, je považován za nejzachovalejší středověký klášter severně od Alp. Byl založen ve 12. století a jsou zde zastoupeny všechny slohy a vývojové stupně od románského období až po pozdní gotiku.
www.kloster-maulbronn.de

Japonské budovy


Japanese Buildings C2 Picture 01.png

Kinkakudži (Kjóto)

Tento buddhistický chrám v Kjótu je pokryt zlatem a je jednou z nejoblíbenějších staveb v Japonsku, kterou každoročně přitahuje velké množství návštěvníků. V roce 1994 byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví.
cs.wikipedia.org/wiki/Kinkakudži

Japanese Buildings C2 Picture 02.png

Brána Kaminarimon (Tokio)

Jedná se o bránu Sensódži v Tokiu. Poprvé byla postavena v roce 941 vojenským velitelem, ale v roce 1635 byla přestavěna na současné místo. Říká se, že právě tehdy postavili 2 sochy, které bránu lemují, ačkoli několikrát vyhořela a současná stavba pochází z roku 1960.
en.wikipedia.org/wiki/Kaminarimon

Japanese Buildings C2 Picture 03.png

Kófukudži
(Nara)

Nachází se ve městě HOURYUJI. Hourjuyi je oblast s nejstaršími dřevěnými stavbami na světě. Mnoho obrazů a řezbářských prací ukazuje historii Japonska za více než 1 300 let. V roce 1993 byla jako první v Japonsku zapsána na seznam světového dědictví.

cs.wikipedia.org/wiki/Kófukudži

Japanese Buildings C2 Picture 04.png

Hrad Himedži (Hjógo)

Říká se mu také Širasagidžo (Volavčí hrad). Tento hrad sestávající z 83 budov s vysoce rozvinutým obranným systémem a důmyslnými ochrannými zařízeními pochází z počátku období šógunů. Je to mistrovské dílo dřevěné konstrukce, které spojuje funkčnost s estetickým dojmem, a v roce 1993 byl také zapsán na seznam světového kulturního dědictví.

cs.wikipedia.org/wiki/Himedži_(hrad)

Japanese Buildings C2 Picture 05.png

Goryōkaku (Hokkaidō)

Jedná se o pevnost na ostrově Hokkaidó, která byla postavena na ochranu města Hokodate. Je to známé místo, kde se v poslední fázi období Edo odehrávaly boje mezi starou vládou (šógun) a novou vládou (císařská strana). Poté, co pevnost ztratila svůj vojenský význam, byla nakonec v 10. letech 19. století přeměněna na veřejný park. Podél příkopů bylo vysázeno více než tisíc třešňových stromů, což z ní učinilo jedno z nejlepších míst na Hokkaidu, kde kvetou třešně.
en.wikipedia.org/wiki/Goryōkaku

Japanese Buildings C2 Picture 06.png

Kótokuin (Kanagawa)

Jedná se o buddhistický chrám, v němž se nachází především jedna obří bronzová socha Buddhy o výšce 13,35 m a hmotnosti 121 t. Mniši do něj mohou vstoupit a modlit se uvnitř sochy. Jeho první budova byla postavena ze dřeva a pochází z roku 1252. O několik let později, když dřevěnou konstrukci silně poškodila bouře, bylo rozhodnuto postavit ji z bronzu. Protože velká vlna tsunami 20. září 1488 spláchla všechny budovy, zůstává socha pod širým nebem.
cs.wikipedia.org/wiki/Kótokuin

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Domácí pravidla nebo varianty Alternativně mohou být speciální kláštery přidány do hry bez odebrání původních klášterů. Pokud však hrajete pouze se základní hrou bez dalších rozšíření, může být kartiček s kláštery příliš mnoho. (4/2014)