Duchové Carcassonne

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mists over Carcassonne and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Duchové Carcassonne


Fog Over Carc CZ.png

Úvod

Pravidla pro hru duchové Carcassonne byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2022. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Mlhy zlé se valí na krajinu a jako těžká duchna dusí celé okolí Carcassonne. I nejsrdnatějším rytířům běhá mráz po zádech a brní brnění, když slyší slova legendy: „Mlha probudí mrtvé a ti vstanou z hrobů. Přijdou, aby zjednali spravedlnost!“

Chcete-li opět nastolit mír v Carcassonne, musíte neklidné duchy společně uchlácholit.

Vítejte v Carcassonne! Držíte v rukou první kooperativní verzi této světové legendy mezi stolními hrami. Pokud už hru znáte, bude pro vás vysvětlení velice snadné. Zásadním rozdílem zde je, že nehrajete každý za sebe, ale všichni společně. Započítávají se vám společné body, společně zvítězíte, nebo prohrajete. Hra se dělí na 6 úrovní, které musíte postupně zdolat. Hru obšírně vysvětlujeme pro úroveň 1. Vysvětlení dalších úrovní najdete počínaje ZDE.

Herní materiál a příprava hry

Nejprve se podíváme na KARTIČKY KRAJINY. Je jich 60 a jsou na nich vyznačeny části měst, cesty, zámky a hřbitovy.

Část města
Úsek cesty, zámek, mlha
Část města, hřbitov

Kromě toho je na mnoha kartičkách vyznačena mlha. Z mlhy se vždy vynořuje jeden nebo více duchů, které musíte uchlácholit. Jak se to dělá, vysvětlujeme později.

Kartička s duchy v mlze

Startovní destičku položte doprostřed stolu lícem nahoru. Představuje 4 spojené běžné kartičky. Ve hře na úrovni 1 musíte mezi ostatními kartičkami krajiny vyhledat 5 kartiček se zámky a 5 s hřbitovy a vrátit je do krabice. Zbylé kartičky zamíchejte lícem dolů a připravte na stůl tak, aby na ně všichni dobře dosáhli. [1]

Startovní destička (představuje 4 spojené běžné kartičky)
Několik hromádek kartiček lícem dolů

Příprava pro hru na dalších úrovních se trochu liš. Bude uvedeno níže.

Počítadlo bodů umístěte na okraj hrací plochy tak, aby bylo po ruce.

Vedle počítadla položte přehledovou desku úrovní. Je na ní uvedeno, které kartičky budou či nebudou ve hře a kolika bodů musíte společně dosáhnout.

Na úrovni 1 je to 50 bodů. Položte proto cílový žeton na políčko „0/50“ počítadla bodů.
2 psy nebudete potřebovat, nechte je v krabici.

Cílový žeton
Pes s číslem 1 - Alík (v 1. úrovni se nepoužije)
Pes s číslem 2 - Azor (v 1. úrovni se nepoužije)
Jako počítací figurka se použije strážní družiník v nepoužité barvě. Umístí se na políčko „0/50“ počítadla bodů spolu s cílovým žetonem.
 
Deska úrovní zobrazující jak připravit úroveň 1.

Posledním krokem je příprava figurek. Trochu se vzhledem liší od figurek ze základní hry a říkáme jim strážní. Je jich celkem 30, po 5 v barvách červená, zelená, modrá, žlutá, černá a růžová.

Figure Guards C3.png
Strážní družiníci

Každý hráč si vezme 5 figurek ve zvolené barvě – ty budou tvořit jeho zásobu. Jednu figurku nepoužité barvy postavte na políčko „0/50“ počítadla bodů. Bude zaznamenávat vaše společné body. Ostatní figurky vraťte do krabice.

Při hře ve dvou dostane každý hráč po 3 figurkách ve 2 různých barvách.

V sólové hře si vezměte po 3 figurkách ve 4 různých barvách.

Vytvořte obecný bank 15 figurek duchů a 3 z nich postavte na symboly duchů na startovní destičce.

Obecný bank duchů
Symbol ducha v mlze
Umístění duchů na startovní destičku.

Cíl hry

V průběhu hry se budete střídat na tahu, budete vykládat kartičky krajiny a přikládat je k postupně se rozšiřujícímu hernímu plánu. Na herní plán budete umísťovat svoje figurky a společně získávat body. Ovšem neustále se budou zjevovat noví duchové a vaším úkolem bude je uchlácholit. Na každé úrovni budete muset společně získat předepsaný počet bodů. Pokud však počet duchů ve hře vzroste nad únosnou mez nebo vám vyprší čas (nebudete moci přiložit další kartičku), společně prohrajete! Každou kartičku ukažte spoluhráčům a společně určete, kam ji přiložíte. Zejména na vyšších úrovních je dobrá spolupráce pro úspěch zásadní!

Průběh hry

Nejmladší hráč může určit, kdo zahajuje hru. Ostatní po něm následují ve směru hodinových ručiček. Hráč na tahu (aktivní hráč) provede následující akce v pevně stanoveném pořadí. Po něm je na řadě hráč po levici atd. Nejprve uvádíme přehled všech akcí, jejich podrobný popis následuje dále.

1. Přiložení kartičky

Aktivní hráč musí otočit 1 kartičku z libovolné hromádky a přiložit ji k hernímu plánu.
Mists C3 Gameplay Place Land Tile.png

2. Nasazení duchů a umístění figurky

Je-li na právě přiložené kartičce mlha, musíte se vypořádat s duchy. Poté může aktivní hráč na právě přiloženou kartičku umístit jednu figurku ze své zásoby.

Mists C3 Gameplay Place Meeple.png

3. Vyhodnocení

Poté je třeba hned zaznamenat body za všechna právě uzavřená území. Mists C3 Gameplay Score Points.png

Cesta

1. Přiložení kartičky

Kartičku přiložte k hernímu plánu tak, aby alespoň jednou stranou navazovala na nějakou kartičku již na stole ležící. Přiložit kartičku pouze rohem není dovoleno. Území (tj. cesty, města a louky) na dotýkajících se stranách kartiček na sebe musejí navazovat. Dotýká-li se nově přiložená kartička více kartiček přiložených dříve, musejí území navazovat na všech místech dotyku. Navazování mlhy viz dále.

Příklad 1a: Toto je právě otočená kartička a byla přiložena tak, že cesta navazuje a obě louky se rozšířily.

2. Umístění figurky

Po přiložení kartičky je možno na ni umístit figurku. Figurku lze umístit na libovolnou část cesty vycházející z křižovatky uprostřed (zde se nabízejí 3 možnosti). Na téže cestě na dříve přiložených kartičkách však nesmí stát žádná jiná figurka, ani vlastní. Umístění figurky není povinné. Dokud není cesta uzavřena, k žádnému započítání bodů (akce č. 3, viz podrobně dále) nedojde a na řadě je další hráč.

Příklad 1b: Na právě přiloženou kartičku smí červený hráč umístit svoji figurku na tento úsek cesty, protože není dosud nikým obsazena.

Další hráč ve svém tahu otočí označenou kartičku (viz obr.) a přiloží ji dle obrázku. Na dlouhé obchodní cestě už vpravo figurka stojí, takže sem svoji figurku modrý umístit nemůže, ale mohl by ji umístit na kterýkoli z obou zbylých úseků cesty nově přiložené kartičky (i na cestu v mlze, viz dále). Rozhodne se umístit ji na cestu směřující dolů. Figurku lze umístit i na území, které bylo přiložením kartičky právě uzavřeno. Kdyby nestála vpravo figurka červeného hráče, mohl by modrý svou figurku na tuto uzavřenou cestu umístit.

Příklad 1c: Cesta vpravo je obsazena, proto se modrý rozhodne umístit svoji figurku na cestu směřující dolů.

3. Vyhodnocení cesty [2]

Jakmile je obsazená cesta z obou stran uzavřena, dojde k jejímu vyhodnocení. Cesta je uzavřena křižovatkou, částí města, vesnicí nebo vytvořením uzavřené smyčky.

Příklad 1d: Modrý hráč ve svém tahu uzavřel cestu obsazenou červenou figurkou. Cesta vede po 3 kartičkách, získáte tedy 3 body.

Každá kartička, po níž cesta vede, znamená zisk 1 bodu, přičemž je jedno, kdo cestu uzavřel.

Získané body zaznamenáte posunem figurky na počítadle. V případě této cesty to znamená posun o 3 políčka vpřed. Figurku z vyhodnocené cesty si vezme hráč zpět do své zásoby. Ve svém tahu je možné přiložit kartičku tak, že se určité území uzavře, umístit na ně figurku, získat za toto území body a figurku si rovnou zase vzít do své zásoby.

Pozice cílového žetonu na počítadle udává, kolik bodů ještě musíte získat, abyste vyhráli.

Příklad 1e: Na počítadle bodů posuňte figurku o 3 políčka vpřed.
Příklad 1f: Červený vezme figurku zpět do své zásoby. Figurka modrého hráče zůstává na hrací ploše, protože se nepodílí na hodnocení - je v jiné části krajiny. Tato cesta ještě není dokončena, není proto zatím hodnocena.

Tak to by byly nejdůležitější principy. Podívejme se i na ostatní území.

Město

1. Přiložení kartičky

Jako v každém tahu, otočenou kartičku je třeba nejprve přiložit k hernímu plánu, všechna území musejí navazovat. Město musí navazovat na město.

Příklad: Kartička zobrazující město.

2. Umístění figurky

Rovněž u města je třeba zkontrolovat, zda již není obsazeno jinou figurkou (i vlastní). Zde tomu tak není, tedy může umístit svou figurku podle obrázku.

Příklad 2a: Červený přiložil kartičku tak, že rozšířil město. Toto město není nikým obsazeno, může sem tedy umístit svoji figurku.

3. Vyhodnocení města

V některém z dalších tahů přiloží červený hráč zvýrazněnou kartičku. Tím město uzavře. Je-li město zcela ohraničeno hradbami a nejsou v něm žádné mezery, je uzavřeno. nyní započte získané body.

Za každou kartičku, na níž leží dané město, získáte po 2 bodech (pozor, ne za každou část města, což může hrát roli v případě, že se na jedné kartičce nacházejí dvě části téhož města). Každý erb vyznačený ve městě přináší navíc další 2 body. Podobně jako u cest nehraje roli, který hráč město uzavřel.

Příklad 2b: Za toto uzavřené město získáte 8 bodů. 6 za tři kartičky plus 2 za erb. Svou figurku si poté červený vezme z herního plánu zpět do zásoby.

Mlha a duchové

1a. Přiložení kartičky

Mlha vždy halí louku či cestu, nikdy město.

Při přiložení kartičky musí okraj s mlhou navazovat na louku, případně cestu, ne na město, ale mlha na mlhu navazovat nemusí. Je tedy možné přiložit okraj s cestou s mlhou k cestě bez mlhy a louku s mlhou k louce bez mlhy a naopak.

Příklad: Červený otočil tuto kartičku. Na obrázku je vyznačeno, kam například je možné ji přiložit a kam ne (jsou však i další možnosti). Společně se rozhodnete ji přiložit dle obrázku, mlha nebude navazovat na mlhu.

1b. Uzavření mlhy

Po přiložení kartičky zkontrolujte, zda se podařilo někde mlhu uzavřít. Mlha se uzavírá podobně jako město — je ohraničená okrajem a nejsou v ní žádné mezery.

Pokud však někde navazuje mlha na louku bez mlhy (či cesta s mlhou na cestu bez mlhy), už nikdy do konce hry se tuto mlhu nemůže podařit uzavřít.

Z uzavřené mlhy odstraňte všechny figurky duchů a vraťte je do banku. Jak se na herní plán dostanou, vysvětlujeme v následujícím odstavci.

Příklad: Tuto mlhu už nebude možné uzavřít.
Příklad: Přiložením této kartičky došlo k uzavření mlhy a 3 duchové jsou uchlácholeni — figurky se vracejí do banku.

2a. Vynoření duchů

Pokud se nepodařilo mlhu na právě přiložené kartičce uzavřít, postavte na každý symbol ducha na ní po 1 figurce ducha z banku.

Pokud ovšem mlha na právě přiložené kartičce rozšiřuje mlhu na herním plánu, postavte na novou kartičku o 1 figurku ducha méně! Je-li tedy na přikládané kartičce jen 1 symbol ducha, nemusíte v případě rozšíření již existující mlhy na kartičku postavit žádnou figurku ducha.

Příklad: Nejprve je k hernímu plánu přiložena kartička (1). Jsou na ní 2 symboly duchů a mlha nikde nenavazovala, proto na ni byly postaveny 2 figurky duchů. Po přiložení kartičky (2) s pouze jedním symbolem ducha mlha navazuje, proto na tuto kartičku není potřeba přidávat žádnou figurku ducha.

Pokud dojde bank duchů, takže není možné na právě přiloženou kartičku postavit jejich náležitý počet, prohráli jste! Ve hře je přesně 15 figurek duchů. Pokud některou ztratíte, použijte vhodnou náhradu.

Bank duchů

2b. Umístění figurky

Na samotnou mlhu není nikdy možné umístit figurku. Na území v mlze (cestu) i území bez mlhy na právě přiložené kartičce (cestu, město, v dalších úrovních i další území, viz dále od str. 7) však ano podle běžných pravidel.

Příklad: Platné umístěn figurky na kartičku.

3. Vyhodnocení uzavřeného území – získání bodů, nebo chlácholení duchů

Jak bylo uvedeno, uzavřením mlhy nelze získat žádné body (jen tím uchlácholíte příslušné duchy). Ovšem přiložením kartičky s mlhou je možné uzavřít nějaké území a vyhodnotit ho.

Kdykoli vyhodnocujete kterékoli uzavřené území, s mlhou nebo bez mlhy, vždy si příslušný hráč bere svou figurku (či figurky, viz dále) z uzavřeného území do své zásoby, ale máte vždy dvě možnosti:

 • Buď si započítáte body jako obvykle dle popisu výše,
 • NEBO odstraníte až 3 duchy z jedné libovolné kartičky herního plánu a vrátíte je do banku.

Pokud přiložením kartičky dojde k uzavření více území než jednoho, určí aktivní hráč u každého vyhodnocení zvlášť, kterou možnost zvolí.

Příklad: Přiložením kartičky vlevo dojde k uzavření cesty s figurkou. Figurku si hráč vezme zpět do své zásoby, ale místo zisku 4 bodů zvolí odstranění 3 duchů z horní kartičky.

Vyhodnocení území s figurkami více barev

Během hry můžete výhodně spolupracovat, abyste získali výrazně více bodů tak, že uzavřete území (cestu nebo město) tak, aby byly obsazené figurkami více barev. Jde to nepřímo důmyslným přikládáním kartiček. Ukážeme si to na příkladu cesty.

Příklad: Červený by mohl přiložit označenou kartičku tak, že by uzavřel cestu obsazenou žlutou figurkou. Tím byste získali 3 body. Rozhodne se ji raději přiložit tak, že cesty zatím nenavazují, takže na ni může postavit svou figurku.
Příklad: V dalším tahu přiloží červený kartičku tak, že obě cesty spojí a uzavře. Na cestě stojí červená a žlutá figurka. Za každou z těchto figurek získáte 4 body, celkem tedy 8!

Na více figurek téže barvy ve vyhodnocovaném území se nebere ohled, žádnou výhodu vám nepřinesou. Více bodů získáte pouze za figurky různých barev. Za figurku každé barvy vždy získáte plný počet bodů.
Při uzavření města se postupuje stejně.

Konec hry

V této hře vždy hrajete všichni společně — společně vyhrajete, nebo společně prohrajete. Nekoná se žádné závěrečné vyhodnocení.

VÍTĚZSVÍ

Vyhrajete, pokud dosáhnete předepsaného počtu bodů – figurka na počítadle dosáhne políčka s cílovým žetonem (na úrovni 1 je to 50 bodů). Gratulujeme, můžete postoupit na další úroveň!

PROHRA

 1. K hernímu plánu už není možné přiložit žádnou další kartičku. Prohráli jste, zkuste tuto úroveň znovu.
 2. Máte na herní plán postavit figurku ducha, ale v banku už žádná není. Prohráli jste, zkuste tuto úroveň znovu.

Nyní víte, jak se hraje hra na úrovni 1. Jakmile zvítězíte, pokračujte další úrovní. V dalším textu popisujeme jen novinky a změny pravidel každé další úrovně. Všechno ostatní platí beze změny dále.

Úroveň 2

Od úrovně 2 přijdou do hry nové kartičky — v rámci přípravy hry mezi ně zamíchejte i 5 kartiček se zámky a 5 kartiček s hřbitovy. Ve hře je celkově více kartiček, pro vítězství musíte dosáhnout více bodů, konkrétně 75. Cílový žeton položte na políčko „25“ — figurka ho bude muset dosáhnout dvakrát. Pro názornost můžete žeton nejprve položit šedou stranou vzhůru a až figurka oběhne celé počítadlo dokola, žeton otočte.

Zámek
Hrad

Zámek

1. Přiložení kartičky

Rovněž kartičku se zámkem je třeba přiložit tak, aby všechna území v místech dotyku navazovala. Zámky jsou vyznačeny vždy uprostřed kartičky, k některým vedou cesty.

Příklad: Kartička se zámkem.

2. Umístění figurky

Na zámek je rovněž možno umístit svou figurku. Postavte ji doprostřed kartičky přímo na zámek.

Příklad: Na tento zámek je možné umístit figurku.

3. Vyhodnocení zámku

Zámky se vyhodnocují, jakmile jsou zcela obklopeny sousedícími kartičkami. Za každou z těchto kartiček (vč. samotné kartičky se zámkem), na nichž je mlha, získáte 2 body. Kartičky bez mlhy vám žádné body nepřinesou.

Přiložením této kartičky je zámek uzavřen. Na 6 kartičkách je mlha, získáte celkem 12 bodů, poté si vezme figurku zpět do své zásoby.

Hřbitov

1a. Přiložení kartičky

Kartičku přiložte dle obvyklých pravidel. Hřbitov je vyznačen vždy uprostřed, k některým vede cesta.

Příklad: Kartička se hřbitovem.

1b. Pohřbení strážného

Jakmile je hřbitov uzavřen, tj. obklopen ortogonálně (svisle a vodorovně) sousedícími 4 kartičkami, musíte hned pohřbít jednoho strážného — vezměte jednu libovolnou figurku z herního plánu a položte ji na právě uzavřený hřbitov. Zůstane tam ležet až do konce hry.

Poté odstraňte všechny duchy z tohoto hřbitova (jak se tam dostanou, se dozvíte v dalším odstavci) a vraťte je do banku.

Speciální případ: Není-li na herním plánu ani jedna figurka žádného hráče, vezměte ji z osobní zásoby libovolného hráče.

Příklad: V některém z předchozích tahů červený přiložil kartičku s hřbitovem a nyní přiloží vyznačenou kartičku, kterou hřbitov uzavře. Společně rozhodnete, že pohřbíte strážného žlutého hráče. Ten bude mít po zbytek hry k dispozici o jednu figurku méně. Zato se vám podařilo uchlácholit 1 ducha z právě uzavřeného hřbitova.

2a. Vynoření duchů

Kdykoli musíte umístit na herní plán na úsek mlhy alespoň 1 ducha, musíte také umístit 1 ducha na jeden libovolný dosud neuzavřený hřbitov. Hřbitov je neuzavřený, dokud je alespoň 1 z jeho 4 stran stále otevřená. [3]

Pokud je neuzavřených hřbitovů více, můžete se jako tým rozhodnout, kam přidáte dalšího ducha. [4] Není-li žádný neuzavřený hřbitov ve hře, máte štěstí — dodatečného ducha nasadit nemusíte.

Příklad: Červený přiloží kartičku s mlhou a 2 symboly duchů tak, že mlha není uzavřená, takže na ni musí postavit 2 figurky duchů z banku. Protože je ve hře neuzavřený hřbitov, nasadí také 1 dodatečného ducha na tento hřbitov. Poté umístí svou figurku na část města na právě přiložené kartičce.

2b. Umístění figurky

Na hřbitov se nikdy neumísťuje figurka hráče jinak než při pohřbení strážného dle popisu výše. Na ostatní území (cesty a města) na kartičce s hřbitovem však lze figurku umístit podle všech obvyklých pravidel.

Úroveň 3

Zamíchejte všech 60 kartiček a rozdělte je na 3 hromádky po 20 kartičkách.

Budou sloužit jako časomíra, do kdy musíte získat předepsaný počet bodů. Všichni musíte dobírat a přikládat kartičky z první hromádky, poté z druhé, nakonec z třetí. Budete také potřebovat oba psy.

Psa s číslem 1 — Alík
Psa s číslem 2 — Azor

Psa s číslem 1 — Alíka položte na políčko „15“ počítadla — než zcela vyčerpáte první hromádku kartiček, musíte dosáhnout alespoň 15 bodů.

Psa s číslem 2 — Azora položte na políčko „0/50“ počítadla — než zcela vyčerpáte druhou hromádku kartiček, musíte dosáhnout alespoň 50 bodů.

Do konce hry musíte dosáhnout 100 bodů, takže cílový žeton položte také na políčko „0/50“.

Umístění žetonů během přípravy úrovně 3.

Psi

Oba psi označují, kolika bodů musíte dosáhnout před vyčerpáním příslušné hromádky kartiček, ale také vám pomohou s chlácholením duchů.

Příklad: Po přiložení kartičky jste při vyhodnocení uzavřených území získali 8 bodů, čímž jste dosáhli průběžného stavu 16 dříve, než jste vyčerpali první hromádku kartiček.

Jakmile figurka na počítadle dosáhne políčka se psem či ho překročí, položte psa k libovolné stojící (nikoli pohřbené) figurce na herním plánu.

Ze 2 libovolných kartiček obklopujících kartičku s danou figurkou (včetně samotné kartičky, kde figurka stojí, je jich tedy celkem 9) odstraňte až po 3 figurkách duchů (vraťte je do banku)!

Příklad: Červená figurka má výhodnou pozici, takže položíte Alíka k ní. Vyberete kartičku, na které stojí Alík, a odstraníte z ní 2 duchy. Jako druhou vyberete kartičku s hřbitovem a odstraníte další 3 duchy. Poslední, 4. duch však na kartičce zůstane stát.

Případné přebývající kartičky v první hromádce položte navrch druhé hromádky. Budete mít o něco více času na to, abyste dosáhli 50 bodů. Stejným způsobem využijete i Azora.

3. Vyhodnocení psa

Pes zůstane na herním plánu ležet u figurky tak dlouho, dokud nebude její území vyhodnoceno. Poté vyhodnoťte i psa.

Je jedno, zda jste při vyhodnocení města započítali body, nebo chlácholili duchy. Za psa dostanete tolik bodů, kolik je právě duchů ve hře (figurek na herním plánu). Za každého ducha dostanete 1 bod.

Pozor: V případě vyhodnocení psa není možné místo zisku bodů chlácholit duchy.

Po vyhodnocení vyřaďte psa ze hry — vraťte ho do krabice. Zaslouží si pauzu na šlofíka až do další partie.

Oba psi se vyhodnocují stejně.

Příklad: Přiložením kartičky došlo k uzavření města. Po jeho vyhodnocení se vyhodnotí Alík, figurka se vrátí do zásoby příslušného hráče a Alík odkráčí do boudy (do krabice).

Úroveň 4

Příprava je stejná jako na úrovni 3.

Bank duchů však bude obsahovat jen 13 duchů — 2 figurky nechte v krabici.

Kromě toho musíte před vyčerpáním jednotlivých hromádek kartiček dosáhnout více bodů. U první je to 20 (Alíka položte na políčko „20“ počítadla), u druhé 60 (Azor si lehne na políčko „10“) a celkově jich musíte získat 120 — cílový žeton položte na políčko „20“.

Jinak probíhá hra stejně jako na úrovni 3.

Úroveň 5

Na této úrovni je hřbitov zakletý a jeho efekt je jiný.

Bank duchů bude opět omezen na 13 figurek — 2 figurky nechte v krabici.

Příprava je stejná jako na úrovni 3. Podobný je i počet bodů, jichž musíte dosáhnout: 15 před vyčerpáním první hromádky (položte Alíka na políčko „15“), 50 bodů před vyčerpáním druhé hromádky (Azora položte na políčko „0/50“) a celkově musíte získat 100 bodů (cílový žeton položte na políčko „0/50“).

Zakletý hřbitov

1a. Přiložení kartičky

Hřbitov se přikládá jako obvykle.

1b. Pohřbení strážného

Hřbitov je uzavřen až v okamžiku, kdy je kartička obklopena sousedícími kartičkami dokola, tj. i v rozích jako při uzavření zámku (celkem jich je 8) a je do něj u pohřben 1 strážný. [5]

Pozor, zakletý hřbitov má úplně jinou funkci než hřbitov v předchozích úrovních, viz dále.

2a. Vynoření duchů

Pravidla pro vynoření duchů se oproti úrovni 2 mění – kdykoli přiložíte k hernímu plánu kartičku s hřbitovem, musíte nasadit 1 figurku ducha na každou sousedící kartičku (i úhlopříčně) s mlhou, přičemž je jedno, zda je mlha uzavřená nebo není a kolik jiných duchů už na ní stojí.

2b. Umístění figurky

Na hřbitov se nikdy neumísťuje figurka hráče jinak než při pohřbení strážného dle obvyklého postupu. Na ostatní území (cesty a města) na kartičce s hřbitovem však lze figurku umístit podle všech obvyklých pravidel.

Příklad: Červený přiloží kartičku s hřbitovem. Na každou ze 3 sousedících kartiček musí umístit 1 ducha z banku, protože na všech je mlha. Nakonec postaví svou figurku na cestu na kartičce s hřbitovem.

3a. Vyhodnocení

Pokud došlo přiložením kartičky k uzavření nějakého území, vyhodnotí se jako obvykle.

3b. Zakryté kartičky

Zakletý hřbitov působí tak, že pokud je ve hře alespoň 1 neuzavřený hřbitov, musí každý hráč na konci svého tahu vzít jednu kartičku z dobírací hromádky a aniž by se na ni díval, musí ji lícem dolů přiložit k hernímu plánu, ke kartičce s libovolným neuzavřeným hřbitovem. Kartičku lícem dolů lze přiložit kamkoli, ale nepřispěje k uzavření žádného území s výjimkou hřbitova. Ostatní území navazující na kartičku lícem dolů jsou také zakletá a do konce hry je nelze uzavřít. To platí i pro zámky.

I když je ve hře více neuzavřených hřbitovů, vždy přikládáte pouze jednu kartičku lícem dolů. Můžete ji přiložit libovolně.

Ke kartičce lícem dolů lze přiložit jinou kartičku lícem vzhůru pouze v případě, že ji zároveň přiložíte i k jiné kartičce ležící lícem vzhůru.

Příklad: Hřbitov ještě není uzavřený, takže červený na konci svého tahu musí nejprve k některému neuzavřenému hřbitovu přiložit kartičku lícem dolů. Tím zablokuje žlutou figurku. Ta už do konce hry nebude moci být vyhodnocena.

Kartičky lícem dolů lze přikládat i k jiným kartičkám ležícím lícem dolů.

Opakujeme, že hřbitov uzavírají i kartičky ležící lícem dolů a při jeho uzavření dojde k pohřbení strážného jako obvykle. Na zakletý hřbitov se však nikdy žádné figurky duchů nestavějí.

Příklad: Hřbitov je konečně uzavřený a nebude tedy nadále nutné přikládat kartičky lícem dolů. Rozhodnete se pohřbít žlutého strážného.

Úroveň 6

Každý hráč postaví jednu svou figurku na políčko „0/50“ počítadla.

V sólové hře a hře ve dvou postavte na startovní políčko počítadla po 1 figurce každé barvy ve hře.

Bank duchů jich bude obsahovat jen 12 – 3 figurky nechte v krabici. Hromádky kartiček vytvořte jako na předchozí úrovni. Psy položte na políčka „10“ a „25“ a cílový žeton na políčko „0/50“. Ano, bude vám stačit méně bodů. Ale neradujte se předčasně, bodování probíhá jinak. Všechna ostatní pravidla včetně Zakletých hřbitovů platí jako na úrovni 5.

3. Započítání bodů

a rozdíl od všech předchozích úrovní se započítávají body každému hráči (každé barvě) zvlášť.

Předepsaného počtu bodů a použití psů však dosáhnete teprve tehdy, až jich dosáhne každý z hráčů (resp. dosáhnete jich v každé barvě ve hře). Proto je velmi důležité, abyste body získávali všichni rovnoměrně.

Příklad: Červený propojí kartičkou obě části města a uzavře ho. Žlutý získá 6 bodů, červený také. Posuňte obě příslušné figurky na počítadle o 6 políček vpřed.

Shrnutí

V této části uvádíme shrnutí pravidel všech 6 úrovní hry (Mists C3 Summary Numbers 1-6.png) a přehled všech možných akcí. Udává i časovou posloupnost jednotlivých kroků, ale tyto kroky se vzájemně nepodmiňují. Je tedy možné provést krok 3b, aniž by mu předcházel krok 3a. Jde jen o velmi stručný přehled, který nemůže nahradit podrobné nastudování pravidel.

1a. Přiložení kartičky

 • Platí všechna obvyklá pravidla hry Carcassonne. Na mlhu se při přikládání kartiček nebere ohled.
 • Mists C3 Summary Numbers 3+.png Smíte přikládat kartičky jen z příslušné hromádky.

1b. Uzavření mlhy

 • Z uzavřené mlhy odstraňte všechny figurky duchů a vraťte je do banku.

1c. Pohřbení strážného

 • Mists C3 Summary Numbers 2+.png Jakmile je hřbitov uzavřen, musíte hned pohřbít jednoho strážného.
 • Mists C3 Summary Numbers 2-4.png Hřbitov je uzavřen, jakmile je obklopen ortogonálně (svisle a vodorovně) sousedícími 4 kartičkami. Poté odstraňte všechny duchy z tohoto hřbitova a vraťte je do banku.
 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Hřbitov je uzavřen, jakmile je obklopen 8 sousedícími kartičkami.

2a. Vynoření duchů

 • Není-li mlha uzavřená, postavte na každý symbol ducha na ní po 1 figurce ducha. Pokud mlha na právě přiložené kartičce rozšiřuje mlhu na herním plánu, postavte na novou kartičku o 1 figurku ducha méně.
 • Mists C3 Summary Numbers 2-4.png Kdykoli musíte umístit na herní plán na úsek mlhy alespoň 1 ducha, musíte navíc nasadit 1 ducha na jeden libovolný dosud neuzavřený hřbitov.
 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Po přiložení hřbitova musíte nasadit 1 figurku ducha na každou sousedící kartičku s mlhou.

2b. Umístění figurky

 • Na právě přiloženou kartičku můžete umístit svou figurku podle obvyklých pravidel hry Carcassonne, včetně cesty s mlhou. Na samotnou mlhu se figurka umístit nedá.

3a. Vyhodnocení

 • Cesty, města a zámky je třeba hned po uzavření vyhodnotit. Můžete získat body, nebo z 1 libovolné kartičky odstranit až 3 duchy.
 • Je-li na uzavřeném území více figurek, za každou figurku rozdílné barvy získáte vždy plný počet bodů.
 • Mists C3 Summary Numbers 6.png Body získává každá barva zvlášť. Požadované mezní hodnoty dosáhnete teprve tehdy, až jí dosáhne každá barva ve hře.

3b. Psi

 • Mists C3 Summary Numbers 3+.png Dosáhne-li figurka na počítadle políčko s psem nebo ho překročí, začněte dobírat kartičky z následující hromádky a psa postavte k libovolné figurce strážného stojící na herním plánu. Z až 2 okolních kartiček (tj. sousedících a ze samotné kartičky se psem) můžete odstranit až po 3 figurkách duchů.

3c. Zakletý hřbitov

 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Na konci svého tahu musíte přiložit kartičku lícem dolů do okolí neuzavřeného hřbitova. Kartičky lícem dolů znemožní uzavření všech území kromě hřbitova.

Konec hry

Hra končí okamžitě splněním jedné z následujících podmínek:

 • Vítězství: Dosáhli jste předepsaného počtu bodů.
 • Porážka: Nemůžete nasadit na herní plán požadované figurky duchů, NEBO dojdou kartičky v dobírací zásobě.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 60 + 1 startovní destička
Mists C3 Tile 01.png 2x
 
Mists C3 Tile 03.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 04.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 05.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 06.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 07.png 2x
 
Mists C3 Tile 09.png 2x
 
Mists C3 Tile 11.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 12.png 1x
(3) 
Mists C3 Tile 13.png 1x
(3) 
Mists C3 Tile 14.png 3x
(3;3;2) 
Mists C3 Tile 21.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 20.png 1x
 
Mists C3 Tile 22.png 1x
 
Mists C3 Tile 23.png 2x
(3;2) 
Mists C3 Tile 25.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 26.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 27.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 28.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 29.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 30.png 1x
 
Mists C3 Tile 31.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 32.png 1x
(3) 
Mists C3 Tile 33.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 34.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 17.png 1x
 
Mists C3 Tile 18.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 35.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 19.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 36.png x1
(2) 
Mists C3 Tile 37.png x1
(1) 
Mists C3 Tile 38.png 2x
 
Mists C3 Tile 40.png 1x
 
Mists C3 Tile 41.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 42.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 43.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 44.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 45.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 46.png 1x
 
Mists C3 Tile 47.png 1x
(3) 
Mists C3 Tile 48.png 1x
 
Mists C3 Tile 50.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 49.png 1x
 
Mists C3 Tile 51.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 52.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 54.png 2x
(2;1) 
Mists C3 Tile 55.png 1x
 
Mists C3 Tile 56.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 58.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 57.png 1x
(2) 
Mists C3 Tile 59.png 1x
(1) 
Mists C3 Tile 60.png 1x
(2) 
Mists C3 Start Tile.png 1x
(3) - (startovní destička 2x2)

Čísla v závorkách představují počet vyobrazených duchů na kartičce.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Kartičky krajiny uspořádejte do několika hromádek lícem dolů.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V základní hře započítání bodů. Zde označeno jako vyhodnocení, protože místo započítání bodů je také možné chlácholit duchy (viz ZDE).
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední věta není součástí pravidel Mindoku.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta není součástí pravidel Mindoku.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední část věty není součástí pravidel Mindoku.