Duchové Carcassonne

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mists over Carcassonne and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Hlavní strana  > Duchové Carcassonne


Fog Over Carc CZ.png

Úvod

Pravidla pro hru duchové Carcassonne byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2022. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Mlhy zlé se valí na krajinu a jako těžká duchna dusí celé okolí Carcassonne. I nejsrdnatějším rytířům běhá mráz po zádech a brní brnění, když slyší slova legendy: „Mlha probudí mrtvé a ti vstanou z hrobů. Přijdou, aby zjednali spravedlnost!“

Chcete-li opět nastolit mír v Carcassonne, musíte neklidné duchy společně uchlácholit.

Vítejte v Carcassonne! Držíte v rukou první kooperativní verzi této světové legendy mezi stolními hrami. Pokud už hru znáte, bude pro vás vysvětlení velice snadné. Zásadním rozdílem zde je, že nehrajete každý za sebe, ale všichni společně. Započítávají se vám společné body, společně zvítězíte, nebo prohrajete. Hra se dělí na 6 úrovní, které musíte postupně zdolat. Hru obšírně vysvětlujeme pro úroveň 1. Vysvětlení dalších úrovní najdete počínaje ZDE.

Herní materiál a příprava hry

Nejprve se podíváme na KARTIČKY KRAJINY. Je jich 60 a jsou na nich vyznačeny části měst, cesty, zámky a hřbitovy.

Část města
Úsek cesty, zámek, mlha
Část města, hřbitov

Kromě toho je na mnoha kartičkách vyznačena mlha. Z mlhy se vždy vynořuje jeden nebo více duchů, které musíte uchlácholit. Jak se to dělá, vysvětlujeme později.

Kartička s duchy v mlze

Startovní destičku položte doprostřed stolu lícem nahoru. Představuje 4 spojené běžné kartičky. Ve hře na úrovni 1 musíte mezi ostatními kartičkami krajiny vyhledat 5 kartiček se zámky a 5 s hřbitovy a vrátit je do krabice. Zbylé kartičky zamíchejte lícem dolů a připravte na stůl tak, aby na ně všichni dobře dosáhli. [1]

Startovní destička (představuje 4 spojené běžné kartičky)
Několik hromádek kartiček lícem dolů

Příprava pro hru na dalších úrovních se trochu liš. Bude uvedeno níže.

Počítadlo bodů umístěte na okraj hrací plochy tak, aby bylo po ruce.

Vedle počítadla položte přehledovou desku úrovní. Je na ní uvedeno, které kartičky budou či nebudou ve hře a kolika bodů musíte společně dosáhnout.

Na úrovni 1 je to 50 bodů. Položte proto cílový žeton na políčko „0/50“ počítadla bodů.
2 psy nebudete potřebovat, nechte je v krabici.

Cílový žeton
Pes s číslem 1 - Alík (v 1. úrovni se nepoužije)
Pes s číslem 2 - Azor (v 1. úrovni se nepoužije)
Jako počítací figurka se použije strážní družiník v nepoužité barvě. Umístí se na políčko „0/50“ počítadla bodů spolu s cílovým žetonem.
 
Deska úrovní zobrazující jak připravit úroveň 1.

Posledním krokem je příprava figurek. Trochu se vzhledem liší od figurek ze základní hry a říkáme jim strážní. Je jich celkem 30, po 5 v barvách červená, zelená, modrá, žlutá, černá a růžová.

Figure Guards C3.png
Strážní družiníci

Každý hráč si vezme 5 figurek ve zvolené barvě – ty budou tvořit jeho zásobu. Jednu figurku nepoužité barvy postavte na políčko „0/50“ počítadla bodů. Bude zaznamenávat vaše společné body. Ostatní figurky vraťte do krabice.

Při hře ve dvou dostane každý hráč po 3 figurkách ve 2 různých barvách.

V sólové hře si vezměte po 3 figurkách ve 4 různých barvách.

Vytvořte obecný bank 15 figurek duchů a 3 z nich postavte na symboly duchů na startovní destičce.

Obecný bank duchů
Symbol ducha v mlze
Umístění duchů na startovní destičku.

Cíl hry

V průběhu hry se budete střídat na tahu, budete vykládat kartičky krajiny a přikládat je k postupně se rozšiřujícímu hernímu plánu. Na herní plán budete umísťovat svoje figurky a společně získávat body. Ovšem neustále se budou zjevovat noví duchové a vaším úkolem bude je uchlácholit. Na každé úrovni budete muset společně získat předepsaný počet bodů. Pokud však počet duchů ve hře vzroste nad únosnou mez nebo vám vyprší čas (nebudete moci přiložit další kartičku), společně prohrajete! Každou kartičku ukažte spoluhráčům a společně určete, kam ji přiložíte. Zejména na vyšších úrovních je dobrá spolupráce pro úspěch zásadní!

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak můžeme vyhrát hru?

Odpověď: Dosažením cílového žetonu.
Abyste vyhráli, musíte s vašim počítacím družiníkem dosáhnout cílového žetonu, který byl umístěn na určité políčko v průběhu přípravy hry. (Dized.MoC.0060)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co může být příčinou naší prohry?

Odpověď: Nedostatek duchů nebo kartiček.
Hru prohrajete, když vám dojdou duchové nebo kartičky v zásobě: když musíte, ale nemůžete umístit ducha nebo kartičku, okamžitě prohráváte hru. (Dized.MoC.0059)

Průběh hry

Nejmladší hráč může určit, kdo zahajuje hru. Ostatní po něm následují ve směru hodinových ručiček. Hráč na tahu (aktivní hráč) provede následující akce v pevně stanoveném pořadí. Po něm je na řadě hráč po levici atd. Nejprve uvádíme přehled všech akcí, jejich podrobný popis následuje dále.

1. Přiložení kartičky

Aktivní hráč musí otočit 1 kartičku z libovolné hromádky a přiložit ji k hernímu plánu.
Mists C3 Gameplay Place Land Tile.png

2. Nasazení duchů a umístění figurky

Je-li na právě přiložené kartičce mlha, musíte se vypořádat s duchy. Poté může aktivní hráč na právě přiloženou kartičku umístit jednu figurku ze své zásoby.

Mists C3 Gameplay Place Meeple.png

3. Vyhodnocení

Poté je třeba hned zaznamenat body za všechna právě uzavřená území. Mists C3 Gameplay Score Points.png

Note: In a two-player game, a player can choose any of their 2 colors in each turn. In the solo game, the player can choose any of their 4 colors in each turn. [2]

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Who is the 1st player?

Odpověď: You are.
Whoever is reading this FAQ entry is the start player. (Dized.MoC.0057)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I refuse drawing or placing 1 land tile on my turn?

Odpověď: No.
On each of your turns, you must draw and place exactly 1 land tile. (Dized.MoC.0056)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I show a tile I have drawn (but not yet placed) to other players?

Odpověď: Yes.
You should show each other your tiles and decide as a team where to place them. (Dized.MoC.0058)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Does the new tile I place have to touch another tile orthogonally (as opposed to touching diagonally)?

Odpověď: Yes.
When you place a new land tile, you must place it so it touches at least 1 other tile with one of its sides (orthogonally). It is not enough for the tile to touch another tile with a corner (diagonally). (Dized.MoC.0052)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Do I have to place my meeple on a land tile I have just placed?

Odpověď: No.
After placing a land tile, you may OPTIONALLY place 1 meeple from your supply on this tile. (Dized.MoC.0055)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place a meeple on a land tile, which was placed on an earlier turn?

Odpověď: No.
You may only place your meeple on the new land tile, which you have placed this turn. (Dized.MoC.0054)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place several meeples in a single turn?

Odpověď: No.
You may place up to 1 meeple on your turn. (Dized.MoC.0053)

Cesta

1. Přiložení kartičky

Kartičku přiložte k hernímu plánu tak, aby alespoň jednou stranou navazovala na nějakou kartičku již na stole ležící. Přiložit kartičku pouze rohem není dovoleno. Území (tj. cesty, města a louky) na dotýkajících se stranách kartiček na sebe musejí navazovat. Dotýká-li se nově přiložená kartička více kartiček přiložených dříve, musejí území navazovat na všech místech dotyku. Navazování mlhy viz dále.

Příklad 1a: Toto je právě otočená kartička a byla přiložena tak, že cesta navazuje a obě louky se rozšířily.

2. Umístění figurky

Po přiložení kartičky je možno na ni umístit figurku. Figurku lze umístit na libovolnou část cesty vycházející z křižovatky uprostřed (zde se nabízejí 3 možnosti). Na téže cestě na dříve přiložených kartičkách však nesmí stát žádná jiná figurka, ani vlastní. Umístění figurky není povinné. Dokud není cesta uzavřena, k žádnému započítání bodů (akce č. 3, viz podrobně dále) nedojde a na řadě je další hráč.

Příklad 1b: Na právě přiloženou kartičku smí červený hráč umístit svoji figurku na tento úsek cesty, protože není dosud nikým obsazena.

Další hráč ve svém tahu otočí označenou kartičku (viz obr.) a přiloží ji dle obrázku. Na dlouhé obchodní cestě už vpravo figurka stojí, takže sem svoji figurku modrý umístit nemůže, ale mohl by ji umístit na kterýkoli z obou zbylých úseků cesty nově přiložené kartičky (i na cestu v mlze, viz dále). Rozhodne se umístit ji na cestu směřující dolů. Figurku lze umístit i na území, které bylo přiložením kartičky právě uzavřeno. Kdyby nestála vpravo figurka červeného hráče, mohl by modrý svou figurku na tuto uzavřenou cestu umístit.

Příklad 1c: Cesta vpravo je obsazena, proto se modrý rozhodne umístit svoji figurku na cestu směřující dolů.

3. Vyhodnocení cesty [3]

Jakmile je obsazená cesta z obou stran uzavřena, dojde k jejímu vyhodnocení. Cesta je uzavřena křižovatkou, částí města, vesnicí nebo vytvořením uzavřené smyčky.

Příklad 1d: Modrý hráč ve svém tahu uzavřel cestu obsazenou červenou figurkou. Cesta vede po 3 kartičkách, získáte tedy 3 body.

Každá kartička, po níž cesta vede, znamená zisk 1 bodu, přičemž je jedno, kdo cestu uzavřel.

Získané body zaznamenáte posunem figurky na počítadle. V případě této cesty to znamená posun o 3 políčka vpřed. Figurku z vyhodnocené cesty si vezme hráč zpět do své zásoby. Ve svém tahu je možné přiložit kartičku tak, že se určité území uzavře, umístit na ně figurku, získat za toto území body a figurku si rovnou zase vzít do své zásoby.

Pozice cílového žetonu na počítadle udává, kolik bodů ještě musíte získat, abyste vyhráli.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place my meeple on a road, which is already occupied by another meeple?

Odpověď: No.
You may only place your meeple on an unoccupied road. (Dized.MoC.0051)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can another player finish a road with my meeple on it and trigger a scoring?

Odpověď: Yes.
Whenever a road is completed, its scoring is triggered immediately, regardless which player's turn it is now. (Dized.MoC.0050)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many points does a completed road provide?

Odpověď: 1 point per tile.
Each tile a completed road is on is worth 1 point. (Dized.MoC.0049)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I take back my meeple from an unfinished road?

Odpověď: No.
Your meeples return to your supply only when you complete a road the meeples are on. (Dized.MoC.0047)

Tak to by byly nejdůležitější principy. Podívejme se i na ostatní území.

Město

1. Přiložení kartičky

Jako v každém tahu, otočenou kartičku je třeba nejprve přiložit k hernímu plánu, všechna území musejí navazovat. Město musí navazovat na město.

Příklad: Kartička zobrazující město.

2. Umístění figurky

Rovněž u města je třeba zkontrolovat, zda již není obsazeno jinou figurkou (i vlastní). Zde tomu tak není, tedy může umístit svou figurku podle obrázku.

Příklad 2a: Červený přiložil kartičku tak, že rozšířil město. Toto město není nikým obsazeno, může sem tedy umístit svoji figurku.

3. Vyhodnocení města

V některém z dalších tahů přiloží červený hráč zvýrazněnou kartičku. Tím město uzavře. Je-li město zcela ohraničeno hradbami a nejsou v něm žádné mezery, je uzavřeno. nyní započte získané body.

Za každou kartičku, na níž leží dané město, získáte po 2 bodech (pozor, ne za každou část města, což může hrát roli v případě, že se na jedné kartičce nacházejí dvě části téhož města). Každý erb vyznačený ve městě přináší navíc další 2 body. Podobně jako u cest nehraje roli, který hráč město uzavřel.

Příklad 2b: Za toto uzavřené město získáte 8 bodů. 6 za tři kartičky plus 2 za erb. Svou figurku si poté červený vezme z herního plánu zpět do zásoby.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place my meeple in a city, which is already occupied by another meeple?

Odpověď: No.
You may only place your meeple in an unoccupied city. (Dized.MoC.0051)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can another player finish a city with my meeple on it and trigger a scoring?

Odpověď: Yes.
Whenever a city is completed, its scoring is triggered immediately, regardless which player's turn it is now. (Dized.MoC.0050)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many points does a completed city provide?

Odpověď: 2 points per tile.
Each tile the finished city is on is worth 2 points. (Dized.MoC.0048)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I take back my meeple from an unfinished city?

Odpověď: No.
Your meeples return to your supply only when you complete a city the meeples are in. (Dized.MoC.0047)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many points does a coat of arms in a completed city provide?

Odpověď: 2.
Each coat of arms in a completed city is worth 2 points. (Dized.MoC.0046)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I gain points from coats of arms without completing a city?

Odpověď: No.
Coats of arms provide points only when you complete a city the coats of arms are in. (Dized.MoC.0045)

Mlha a duchové

1a. Přiložení kartičky

Mlha vždy halí louku či cestu, nikdy město.

Při přiložení kartičky musí okraj s mlhou navazovat na louku, případně cestu, ne na město, ale mlha na mlhu navazovat nemusí. Je tedy možné přiložit okraj s cestou s mlhou k cestě bez mlhy a louku s mlhou k louce bez mlhy a naopak.

Příklad: Červený otočil tuto kartičku. Na obrázku je vyznačeno, kam například je možné ji přiložit a kam ne (jsou však i další možnosti). Společně se rozhodnete ji přiložit dle obrázku, mlha nebude navazovat na mlhu.

1b. Uzavření mlhy

Po přiložení kartičky zkontrolujte, zda se podařilo někde mlhu uzavřít. Mlha se uzavírá podobně jako město — je ohraničená okrajem a nejsou v ní žádné mezery.

Pokud však někde navazuje mlha na louku bez mlhy (či cesta s mlhou na cestu bez mlhy), už nikdy do konce hry se tuto mlhu nemůže podařit uzavřít.

Z uzavřené mlhy odstraňte všechny figurky duchů a vraťte je do banku. Jak se na herní plán dostanou, vysvětlujeme v následujícím odstavci.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: If we place a tile which completes a mist area, do we have to place ghosts first and immediately eliminate them afterwards?

Odpověď: When you complete a mist area, you do not need to place ghosts, you eliminate all ghosts. [4] (11/2022)

2a. Vynoření duchů

Pokud se nepodařilo mlhu na právě přiložené kartičce uzavřít, postavte na každý symbol ducha na ní po 1 figurce ducha z banku.

Pokud ovšem mlha na právě přiložené kartičce rozšiřuje mlhu na herním plánu, postavte na novou kartičku o 1 figurku ducha méně! Je-li tedy na přikládané kartičce jen 1 symbol ducha, nemusíte v případě rozšíření již existující mlhy na kartičku postavit žádnou figurku ducha.

Příklad: Nejprve je k hernímu plánu přiložena kartička (1). Jsou na ní 2 symboly duchů a mlha nikde nenavazovala, proto na ni byly postaveny 2 figurky duchů. Po přiložení kartičky (2) s pouze jedním symbolem ducha mlha navazuje, proto na tuto kartičku není potřeba přidávat žádnou figurku ducha.

Pokud dojde bank duchů, takže není možné na právě přiloženou kartičku postavit jejich náležitý počet, prohráli jste! Ve hře je přesně 15 figurek duchů. Pokud některou ztratíte, použijte vhodnou náhradu.

Bank duchů

2b. Umístění figurky

Na samotnou mlhu není nikdy možné umístit figurku. Na území v mlze (cestu) i území bez mlhy na právě přiložené kartičce (cestu, město, v dalších úrovních i další území, viz dále od str. 7) však ano podle běžných pravidel.

Příklad: Platné umístěn figurky na kartičku.

3. Vyhodnocení uzavřeného území – získání bodů, nebo chlácholení duchů

Jak bylo uvedeno, uzavřením mlhy nelze získat žádné body (jen tím uchlácholíte příslušné duchy). Ovšem přiložením kartičky s mlhou je možné uzavřít nějaké území a vyhodnotit ho.

Kdykoli vyhodnocujete kterékoli uzavřené území, s mlhou nebo bez mlhy, vždy si příslušný hráč bere svou figurku (či figurky, viz dále) z uzavřeného území do své zásoby, ale máte vždy dvě možnosti:

 • Buď si započítáte body jako obvykle dle popisu výše,
 • NEBO odstraníte až 3 duchy z jedné libovolné kartičky herního plánu a vrátíte je do banku.

Pokud přiložením kartičky dojde k uzavření více území než jednoho, určí aktivní hráč u každého vyhodnocení zvlášť, kterou možnost zvolí.

Příklad: Přiložením kartičky vlevo dojde k uzavření cesty s figurkou. Figurku si hráč vezme zpět do své zásoby, ale místo zisku 4 bodů zvolí odstranění 3 duchů z horní kartičky.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: I skip scoring to remove ghosts and choose the starting tile. Do I remove all ghosts from the entire starting tile?

Odpověď: No.
When you choose to remove ghosts from a land tile (instead of scoring), you may choose any regular-sized tile the starting tile represents and remove the ghosts from it. But you cannot remove ghosts from the entire starting tile with a single action this way. [5] (Dized.MoC.0002)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place a tile so that a misty road or field touches a regular road or field?

Odpověď: Yes.
When placing a tile you must place the tile such that road matches road and field matches field, meanwhile mist is ignored when considering tile placement restrictions. (Dized.MoC.0044)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can we finish a mist bank, if its side is touching a regular field or road?

Odpověď: No.
A mist can never be finished as soon as one side is next to a field or road without mist. In order to finish a mist you must completely surround with edges of the mist, just like a city. (Dized.MoC.0043)

 Výklad pravidel komunitou Question: How do we remove ghosts from the board?

Answer: There are several possibilities depending on the level (see below for details on Level 2 and higher):

 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Levels 1-6: Finish mist banks.
  When you finish a mist bank, immediately remove all ghosts from the associated mist, returning them to the general supply. (Dized.MoC.0042)
 • Levels 1-6: Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Levels 2-4: Place 4 tiles around a cemetery.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)
 • Levels 3-6: Deploy a hound on the board next to a meeple in the vicinity of ghosts and use it to remove them.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Do I have to place a ghost, if I expand a mist bank with a tile, which shows only 1 ghost?

Odpověď: No.
If you expand at least one mist bank when placing a tile (i.e. matched at least one side of the tile you just placed with mist already on the board), then you place one fewer ghost on the tile. If the tile only shows a single ghost, then you don’t need to place any ghosts. (Dized.MoC.0041)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place a meeple onto a mist bank?

Odpověď: Not directly.
You can never place a meeple directly onto mist. You may, however, place one onto a clear road or city on the tile, as per usual (or, in later levels, into a castle). (Dized.MoC.0040)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I score mist banks?

Odpověď: No.
While you can finish mist banks, they never trigger a scoring (you remove ghosts instead). However, placing a tile with mist can also trigger the scoring of roads and cities in the usual manner. (Dized.MoC.0039)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many ghosts can I remove from a tile, when I forfeit scoring?

Odpověď: Up to 3.
When placing a tile triggers scoring, you may remove up to 3 ghosts from exactly 1 tile of your choice. (Dized.MoC.0038)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I remove ghosts from several tiles when I forfeit scoring?

Odpověď: No.
When placing a tile triggers scoring, you may remove up to 3 ghosts from exactly 1 tile of your choice. (Dized.MoC.0037)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: If I finish several roads or cities with a single tile, can I choose to score or to remove ghosts for each of them separately?

Odpověď: Yes.
When a single tile triggers scoring more than once, the active player decides what happens for each scoring separately. (Dized.MoC.0036)

Vyhodnocení území s figurkami více barev

Během hry můžete výhodně spolupracovat, abyste získali výrazně více bodů tak, že uzavřete území (cestu nebo město) tak, aby byly obsazené figurkami více barev. Jde to nepřímo důmyslným přikládáním kartiček. Ukážeme si to na příkladu cesty.

You can help each other by connecting your features. However, that can only be done indirectly, and takes some teamwork. If you achieve it, then you can score significantly more points for your roads and cities. We will use roads as an example of how this works.

Example 1a: This tile, that you just drew, could be placed so that it completes yellow's road. However, since yellow is already on that road, you would not be allowed to add a meeple of your own. Instead, you decide to place the tile such that the roads are not directly connected.
Example 1b: On one of your next turns, you draw this tile and add it to the two uncompleted roads, joining (and completing) them. Now there are 2 meeples on the road. Since the road is completed, it triggers a scoring, where you score 4 points each, i.e. 8 points total. Return the meeples to your respective supplies.

Na více figurek téže barvy ve vyhodnocovaném území se nebere ohled, žádnou výhodu vám nepřinesou. Více bodů získáte pouze za figurky různých barev. Za figurku každé barvy vždy získáte plný počet bodů.
Při uzavření města se postupuje stejně.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Do I score more if I have multiple meeples of the same color on a finished road or city? [There are several meeples in one color only]

Odpověď: No.
It does not matter if there are several meeples of the same color on a finished road or city - you only get additional points for having meeples of different colors on such a road or city. (Dized.MoC.0034)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: What happens if meeples of multiple colors are on a completed road or city? [There is one meeple of each color]

Odpověď: The score multiplies.
If you complete a road or a city and there are meeples of several colors on this road or city, you score the road or city once for each different-colored meeple on it. For example, if you complete a 5-point road with 2 meeples of different colors on it, you score 10 points. (Dized.MoC.0035)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Do we have to have an equal number of meeples in different colors on a road or a city to trigger joint scoring? [There is the same number of meeples in various colors] [And what if the numbers vary? - majority applies)]

Odpověď: Yes. If there are more meeples of one color than of the others, only the majority color scores points, so you collectively score the city or the road once (without joint scoring). For example, you complete a road which goes through 5 tiles and has 2 blue meeples and 1 red meeple. In this case, you score only 5 points. [6] (Dized.MoC.0004)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Does joint scoring multiply the value of coats of arms in a completed city?

Odpověď: Yes. Joint scoring multiplies the entire value of a completed city, including the coat of arms value. So if 2 players are involved in joint scoring, each coat of arms would be worth 4 points instead of 2. (Dized.MoC.0001)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: If I trigger joint scoring and choose to remove ghosts instead of scoring, do I skip entire scoring (of all players involved in the joint scoring)?

Odpověď: Yes. If you choose to remove ghosts instead of scoring, you must skip the entire scoring. So if 2 players are involved in joint scoring, you cannot skip one player's scoring to remove ghosts, and then score the other player's points. [7] (Dized.MoC.0003)

Konec hry

V této hře vždy hrajete všichni společně — společně vyhrajete, nebo společně prohrajete. Nekoná se žádné závěrečné vyhodnocení.

VÍTĚZSVÍ

Vyhrajete, pokud dosáhnete předepsaného počtu bodů – figurka na počítadle dosáhne políčka s cílovým žetonem (na úrovni 1 je to 50 bodů). Gratulujeme, můžete postoupit na další úroveň!

PROHRA

1. K hernímu plánu už není možné přiložit žádnou další kartičku.
Prohráli jste, zkuste tuto úroveň znovu.
      2. Máte na herní plán postavit figurku ducha, ale v banku už žádná není.
Prohráli jste, zkuste tuto úroveň znovu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Do we still win the game, if we pass the goal tile on the scoring track?

Odpověď: Yes.
You win the game immediately when you reach or pass the goal tile on the scoring track - you don't need to score the exact points, marked by the goal tile. (Dized.MoC.0032)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Do we score any points (for unfinished cities and roads) at the end of the game?

Odpověď: No.
There is no final scoring in the game. When the game end is triggered, no more points can be scored, so unfinished roads and cities are worth zero points. (Dized.MoC.0033)

Nyní víte, jak se hraje hra na úrovni 1. Jakmile zvítězíte, pokračujte další úrovní. V dalším textu popisujeme jen novinky a změny pravidel každé další úrovně. Všechno ostatní platí beze změny dále.

Úroveň 2

Od úrovně 2 přijdou do hry nové kartičky — v rámci přípravy hry mezi ně zamíchejte i 5 kartiček se zámky a 5 kartiček s hřbitovy. Ve hře je celkově více kartiček, pro vítězství musíte dosáhnout více bodů, konkrétně 75. Cílový žeton položte na políčko „25“ — figurka ho bude muset dosáhnout dvakrát. Pro názornost můžete žeton nejprve položit šedou stranou vzhůru a až figurka oběhne celé počítadlo dokola, žeton otočte.

Zámek
Hrad

Zámek

1. Přiložení kartičky

Rovněž kartičku se zámkem je třeba přiložit tak, aby všechna území v místech dotyku navazovala. Zámky jsou vyznačeny vždy uprostřed kartičky, k některým vedou cesty.

Příklad: Kartička se zámkem.

2. Umístění figurky

Na zámek je rovněž možno umístit svou figurku. Postavte ji doprostřed kartičky přímo na zámek.

Příklad: Na tento zámek je možné umístit figurku.

3. Vyhodnocení zámku

Zámky se vyhodnocují, jakmile jsou zcela obklopeny sousedícími kartičkami. Za každou z těchto kartiček (vč. samotné kartičky se zámkem), na nichž je mlha, získáte 2 body. Kartičky bez mlhy vám žádné body nepřinesou.

Přiložením této kartičky je zámek uzavřen. Na 6 kartičkách je mlha, získáte celkem 12 bodů, poté si vezme figurku zpět do své zásoby.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: When does the castle score?

Odpověď: When surrounded.
You score the castle as soon as it is completely surrounded by land tiles. (Dized.MoC.0029)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many points does the castle provide?

Odpověď: 2 per mist tile.
When you completely surround a castle with tiles, score 2 points for each surrounding tile with mist on it (including the castle tile itself). (Dized.MoC.0031)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: When we score a castle, does it provide 2 points for its own tile?

Odpověď: Yes.
When you score a castle, you score 2 points for each surrounding tile with mist on it, including the castle tile itself. (Dized.MoC.0030)

Hřbitov

1a. Přiložení kartičky

Kartičku přiložte dle obvyklých pravidel. Hřbitov je vyznačen vždy uprostřed, k některým vede cesta.

Příklad: Kartička se hřbitovem.

1b. Pohřbení strážného

Jakmile je hřbitov uzavřen, tj. obklopen ortogonálně (svisle a vodorovně) sousedícími 4 kartičkami, musíte hned pohřbít jednoho strážného — vezměte jednu libovolnou figurku z herního plánu a položte ji na právě uzavřený hřbitov. Zůstane tam ležet až do konce hry.

Poté odstraňte všechny duchy z tohoto hřbitova (jak se tam dostanou, se dozvíte v dalším odstavci) a vraťte je do banku.

Speciální případ: Není-li na herním plánu ani jedna figurka žádného hráče, vezměte ji z osobní zásoby libovolného hráče.

Příklad: V některém z předchozích tahů červený přiložil kartičku s hřbitovem a nyní přiloží vyznačenou kartičku, kterou hřbitov uzavře. Společně rozhodnete, že pohřbíte strážného žlutého hráče. Ten bude mít po zbytek hry k dispozici o jednu figurku méně. Zato se vám podařilo uchlácholit 1 ducha z právě uzavřeného hřbitova.

2a. Vynoření duchů

Kdykoli musíte umístit na herní plán na úsek mlhy alespoň 1 ducha, musíte také umístit 1 ducha na jeden libovolný dosud neuzavřený hřbitov. Hřbitov je neuzavřený, dokud je alespoň 1 z jeho 4 stran stále otevřená. [8]

Pokud je neuzavřených hřbitovů více, můžete se jako tým rozhodnout, kam přidáte dalšího ducha. [9] Není-li žádný neuzavřený hřbitov ve hře, máte štěstí — dodatečného ducha nasadit nemusíte.

Příklad: Červený přiloží kartičku s mlhou a 2 symboly duchů tak, že mlha není uzavřená, takže na ni musí postavit 2 figurky duchů z banku. Protože je ve hře neuzavřený hřbitov, nasadí také 1 dodatečného ducha na tento hřbitov. Poté umístí svou figurku na část města na právě přiložené kartičce.

 Výklad pravidel komunitou Question: If we place a tile which completes a mist bank, do we add any meeples to an open cemetery?

Answer: No ghost is placed and no ghost needs to be placed in an open cemetery either. The turn sequence would as follows:
1a. Place tile which completes a mist bank.
1b. Remove all the ghosts from the completed mist bank.
2a. Since the mist bank is completed, you do not add any ghost to it or any open cemetery.
2b. Place a meeple as usual if desired and possible.
3. Score any completed features or remove ghosts.
(11/2022)

}}

2b. Umístění figurky

Na hřbitov se nikdy neumísťuje figurka hráče jinak než při pohřbení strážného dle popisu výše. Na ostatní území (cesty a města) na kartičce s hřbitovem však lze figurku umístit podle všech obvyklých pravidel.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: When we have to add a ghost to a cemetery and we have multiple open cemeteries, how many ghosts do we add?

Odpověď: 1.
If you must add a ghost and there are multiple open cemeteries, you still add only 1 ghost, deciding as a team where to add the extra ghost. (Dized.MoC.0025)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Does a cemetery tile have to be fully surrounded by 8 tiles to trigger burying a meeple? [from Level 2 up to Level 4 inclusive].

Odpověď: No, only 4.
You must bury a meeple in a cemetery as soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom). (Dized.MoC.0028)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: What happens, if we must bury a meeple, but there are no meeples on the board?

Odpověď: Take it from supply.
If you must bury a meeple but you don’t have any meeples on the board, you must use one from your supply instead. (Dized.MoC.0026)

 Výklad pravidel komunitou Question: How do we remove ghosts from a cemetery in Level 2?

Answer: There are several possibilities:

 • Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Place 4 tiles around.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)

Úroveň 3

Zamíchejte všech 60 kartiček a rozdělte je na 3 hromádky po 20 kartičkách.

Budou sloužit jako časomíra, do kdy musíte získat předepsaný počet bodů. Všichni musíte dobírat a přikládat kartičky z první hromádky, poté z druhé, nakonec z třetí. Budete také potřebovat oba psy.

Psa s číslem 1 — Alík
Psa s číslem 2 — Azor

Psa s číslem 1 — Alíka položte na políčko „15“ počítadla — než zcela vyčerpáte první hromádku kartiček, musíte dosáhnout alespoň 15 bodů.

Psa s číslem 2 — Azora položte na políčko „0/50“ počítadla — než zcela vyčerpáte druhou hromádku kartiček, musíte dosáhnout alespoň 50 bodů.

Do konce hry musíte dosáhnout 100 bodů, takže cílový žeton položte také na políčko „0/50“.

Umístění žetonů během přípravy úrovně 3.

Psi

Oba psi označují, kolika bodů musíte dosáhnout před vyčerpáním příslušné hromádky kartiček, ale také vám pomohou s chlácholením duchů.

Příklad: Po přiložení kartičky jste při vyhodnocení uzavřených území získali 8 bodů, čímž jste dosáhli průběžného stavu 16 dříve, než jste vyčerpali první hromádku kartiček.

Jakmile figurka na počítadle dosáhne políčka se psem či ho překročí, položte psa k libovolné stojící (nikoli pohřbené) figurce na herním plánu.

Ze 2 libovolných kartiček obklopujících kartičku s danou figurkou (včetně samotné kartičky, kde figurka stojí, je jich tedy celkem 9) odstraňte až po 3 figurkách duchů (vraťte je do banku)!

Příklad: Červená figurka má výhodnou pozici, takže položíte Alíka k ní. Vyberete kartičku, na které stojí Alík, a odstraníte z ní 2 duchy. Jako druhou vyberete kartičku s hřbitovem a odstraníte další 3 duchy. Poslední, 4. duch však na kartičce zůstane stát.

Případné přebývající kartičky v první hromádce položte navrch druhé hromádky. Budete mít o něco více času na to, abyste dosáhli 50 bodů. Stejným způsobem využijete i Azora.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: The rules state that when assigning a hound to a meeple, you cannot assign it to a burried meeple. What if there's no meeple on board? Or only burried meeples?

Odpověď: When there are no meeples or only buried meeples in the game, the hound is lost, since you cannot place it. [10] (11/2022)

3. Vyhodnocení psa

Pes zůstane na herním plánu ležet u figurky tak dlouho, dokud nebude její území vyhodnoceno. Poté vyhodnoťte i psa.

Je jedno, zda jste při vyhodnocení města započítali body, nebo chlácholili duchy. Za psa dostanete tolik bodů, kolik je právě duchů ve hře (figurek na herním plánu). Za každého ducha dostanete 1 bod.

Pozor: V případě vyhodnocení psa není možné místo zisku bodů chlácholit duchy.

Po vyhodnocení vyřaďte psa ze hry — vraťte ho do krabice. Zaslouží si pauzu na šlofíka až do další partie.

Oba psi se vyhodnocují stejně.

Příklad: Přiložením kartičky došlo k uzavření města. Po jeho vyhodnocení se vyhodnotí Alík, figurka se vrátí do zásoby příslušného hráče a Alík odkráčí do boudy (do krabice).

 Výklad pravidel komunitou Question: How do we remove ghosts from a cemetery in Level 3?

Answer: There are several possibilities:

 • Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Place 4 tiles around.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)
 • Deploy a hound on the board next to a meeple adjacent to a cemetery and use it to remove ghosts.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can a hound remove ghosts from its own tile?

Odpověď: Yes.
After you place a hound on the board, you may remove up to 3 ghosts each from any 2 different land tiles adjacent to the hound, including the tile you placed the hound on itself. (Dized.MoC.0024)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can a hound remove ghosts from a cemetery?

Odpověď: Yes.
When you place a hound, you remove up to 3 ghosts from any adjacent tile twice, no matter where exactly the ghosts are on this tile. (Dized.MoC.0023)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I choose to remove ghosts from a land tile instead of scoring a hound?

Odpověď: No.
You can never choose to forego points when scoring a hound to remove ghosts instead. (Dized.MoC.0022)

Úroveň 4

Příprava je stejná jako na úrovni 3.

Bank duchů však bude obsahovat jen 13 duchů — 2 figurky nechte v krabici.

Kromě toho musíte před vyčerpáním jednotlivých hromádek kartiček dosáhnout více bodů. U první je to 20 (Alíka položte na políčko „20“ počítadla), u druhé 60 (Azor si lehne na políčko „10“) a celkově jich musíte získat 120 — cílový žeton položte na políčko „20“.

Jinak probíhá hra stejně jako na úrovni 3.

There are no other special rule changes in this level. However, the increased number of points is quite a challenge. [11]

 Výklad pravidel komunitou Question: How do we remove ghosts from a cemetery in Level 4?

Answer: There are several possibilities:

 • Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Place 4 tiles around.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)
 • Deploy a hound on the board next to a meeple adjacent to a cemetery and use it to remove ghosts.

Úroveň 5

Na této úrovni je hřbitov zakletý a jeho efekt je jiný.

Bank duchů bude opět omezen na 13 figurek — 2 figurky nechte v krabici.

Příprava je stejná jako na úrovni 3. Podobný je i počet bodů, jichž musíte dosáhnout: 15 před vyčerpáním první hromádky (položte Alíka na políčko „15“), 50 bodů před vyčerpáním druhé hromádky (Azora položte na políčko „0/50“) a celkově musíte získat 100 bodů (cílový žeton položte na políčko „0/50“).

Zakletý hřbitov

1a. Přiložení kartičky

Hřbitov se přikládá jako obvykle.

1b. Pohřbení strážného

Hřbitov je uzavřen až v okamžiku, kdy je kartička obklopena sousedícími kartičkami dokola, tj. i v rozích jako při uzavření zámku (celkem jich je 8) a je do něj u pohřben 1 strážný. [12]

Pozor, zakletý hřbitov má úplně jinou funkci než hřbitov v předchozích úrovních, viz dále.

2a. Vynoření duchů

Pravidla pro vynoření duchů se oproti úrovni 2 mění – kdykoli přiložíte k hernímu plánu kartičku s hřbitovem, musíte nasadit 1 figurku ducha na každou sousedící kartičku (i úhlopříčně) s mlhou, přičemž je jedno, zda je mlha uzavřená nebo není a kolik jiných duchů už na ní stojí.

2b. Umístění figurky

Na hřbitov se nikdy neumísťuje figurka hráče jinak než při pohřbení strážného dle obvyklého postupu. Na ostatní území (cesty a města) na kartičce s hřbitovem však lze figurku umístit podle všech obvyklých pravidel.

Příklad: Červený přiloží kartičku s hřbitovem. Na každou ze 3 sousedících kartiček musí umístit 1 ducha z banku, protože na všech je mlha. Nakonec postaví svou figurku na cestu na kartičce s hřbitovem.

3a. Vyhodnocení

Pokud došlo přiložením kartičky k uzavření nějakého území, vyhodnotí se jako obvykle.

3b. Zakryté kartičky

Zakletý hřbitov působí tak, že pokud je ve hře alespoň 1 neuzavřený hřbitov, musí každý hráč na konci svého tahu vzít jednu kartičku z dobírací hromádky a aniž by se na ni díval, musí ji lícem dolů přiložit k hernímu plánu, ke kartičce s libovolným neuzavřeným hřbitovem. Kartičku lícem dolů lze přiložit kamkoli, ale nepřispěje k uzavření žádného území s výjimkou hřbitova. Ostatní území navazující na kartičku lícem dolů jsou také zakletá a do konce hry je nelze uzavřít. To platí i pro zámky.

I když je ve hře více neuzavřených hřbitovů, vždy přikládáte pouze jednu kartičku lícem dolů. Můžete ji přiložit libovolně.

Příklad: Hřbitov ještě není uzavřený, takže červený na konci svého tahu musí nejprve k některému neuzavřenému hřbitovu přiložit kartičku lícem dolů. Tím zablokuje žlutou figurku. Ta už do konce hry nebude moci být vyhodnocena.

Ke kartičce lícem dolů lze přiložit jinou kartičku lícem vzhůru pouze v případě, že ji zároveň přiložíte i k jiné kartičce ležící lícem vzhůru.

Opakujeme, že hřbitov uzavírají i kartičky ležící lícem dolů a při jeho uzavření dojde k pohřbení strážného jako obvykle. Na zakletý hřbitov se však nikdy žádné figurky duchů nestavějí.

Příklad: Hřbitov je konečně uzavřený a nebude tedy nadále nutné přikládat kartičky lícem dolů. Rozhodnete se pohřbít žlutého strážného.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many tiles do we have to place around a haunted cemetery to close it? [for Level 5 and Level 6]

Odpověď: All 8.
In order to close a haunted cemetery, you must completely surround it with 8 tiles (just like when scoring a castle). (Dized.MoC.0021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Does a haunted cemetery add ghosts to FINISHED mists when the cemetery is placed?

Odpověď: Yes.
When you place a haunted cemetery, you must add 1 ghost to each tile with mist on it around the cemetery. It doesn’t matter if the mist bank is finished or not, or if any ghosts are already on the tile or not. (Dized.MoC.0020)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I finish a city or a road, which leads to a face-down tile?

Odpověď: No.
Face-down tiles may be placed adjacent to any type of terrain (roads, cities, etc.), but do not finish anything except cemeteries. All other regions with a face-down tile adjacent to them are ‘haunted’ and cannot be finished any more. (Dized.MoC.0019)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I finish a castle with any face-down tiles surrounding it?

Odpověď: No.
If a face-down tile is placed around a castle, then it can’t be finished any more. (Dized.MoC.0018)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I look at a facedown tile, drawn because of a haunted cemetery?

Odpověď: No.
As long as you have an open cemetery, you must once per turn draw 1 tile WITHOUT LOOKING AT IT and place it on the board adjacent to any open cemetery. (Dized.MoC.0017)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: How many facedown tiles do we have to place each turn, if we have multiple open cemeteries?

Odpověď: 1.
Even if more than one cemetery is open, you still only draw and place 1 facedown tile. In this case, you can choose which cemetery to place it adjacent to. (Dized.MoC.0016)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can I place a land tile so it is ONLY adjacent to a facedown tile (and not adjacent to any faceup tile)?

Odpověď: No.
New faceup tiles can only be placed adjacent to face-down tiles if they also share at least one edge with a different, face-up tile already added to the board. (Dized.MoC.0015)

Úroveň 6

Každý hráč postaví jednu svou figurku na políčko „0/50“ počítadla.

V sólové hře a hře ve dvou postavte na startovní políčko počítadla po 1 figurce každé barvy ve hře.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: In Level 6, how is the setup of the scoring meeples on the scoring track?

Odpověď:
 • Solo play:
  The player chooses 4 colors and takes 3 meeples in each color from the box (these are the meeples to play with – 12 in total).
  Then the player takes 1 meeple in each selected color from the box and places them on the scoring board (4 meeples). During the game the points are scored per color! And each of the 4 color scoring meeples on the scoreboard have to reach the hound to activate it, i.e. only when the last color has reached the hound, it is activated.
 • 2-player game:
  Each player chooses 2 colors and takes 3 meeples in each color from the box (these are the meeples to play with – 12 in total for both players).
  Then each player takes 1 meeple per color from the box and places them on the scoring board (4 meeples in total for both players). During the game the points are scored per color! And each of the 4 color scoring meeples on the scoreboard have to reach the hound to activate it, i.e. only when the last color has reached the hound, it is activated.
 • 3/4/5-player game: Each player places one of their own meeples on the scoreboard, i.e. the player only have 4 meeples to play with. [13]
  (11/2022)

Bank duchů jich bude obsahovat jen 12 – 3 figurky nechte v krabici. Hromádky kartiček vytvořte jako na předchozí úrovni. Psy položte na políčka „10“ a „25“ a cílový žeton na políčko „0/50“. Ano, bude vám stačit méně bodů. Ale neradujte se předčasně, bodování probíhá jinak. Všechna ostatní pravidla včetně Zakletých hřbitovů platí jako na úrovni 5.

3. Započítání bodů

a rozdíl od všech předchozích úrovní se započítávají body každému hráči (každé barvě) zvlášť.

Předepsaného počtu bodů a použití psů však dosáhnete teprve tehdy, až jich dosáhne každý z hráčů (resp. dosáhnete jich v každé barvě ve hře). Proto je velmi důležité, abyste body získávali všichni rovnoměrně.

Příklad: Červený propojí kartičkou obě části města a uzavře ho. Žlutý získá 6 bodů, červený také. Posuňte obě příslušné figurky na počítadle o 6 políček vpřed.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: What happens in a hound scoring in Level 6? Who gets the points per ghost ? In the previous levels it wasn't an issue because there was only 1 scoring meeple. What now?

Odpověď: When scoring the hound in Level 6, the color of the meeple to which the hound was added to gets the points [14] (11/2022)

Shrnutí

V této části uvádíme shrnutí pravidel všech 6 úrovní hry (Mists C3 Summary Numbers 1-6.png) a přehled všech možných akcí. Udává i časovou posloupnost jednotlivých kroků, ale tyto kroky se vzájemně nepodmiňují. Je tedy možné provést krok 3b, aniž by mu předcházel krok 3a. Jde jen o velmi stručný přehled, který nemůže nahradit podrobné nastudování pravidel.

1a. Přiložení kartičky

 • Platí všechna obvyklá pravidla hry Carcassonne. Na mlhu se při přikládání kartiček nebere ohled.
 • Mists C3 Summary Numbers 3+.png Smíte přikládat kartičky jen z příslušné hromádky.

1b. Uzavření mlhy

 • Z uzavřené mlhy odstraňte všechny figurky duchů a vraťte je do banku.

1c. Pohřbení strážného

 • Mists C3 Summary Numbers 2+.png Jakmile je hřbitov uzavřen, musíte hned pohřbít jednoho strážného.
 • Mists C3 Summary Numbers 2-4.png Hřbitov je uzavřen, jakmile je obklopen ortogonálně (svisle a vodorovně) sousedícími 4 kartičkami. Poté odstraňte všechny duchy z tohoto hřbitova a vraťte je do banku.
 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Hřbitov je uzavřen, jakmile je obklopen 8 sousedícími kartičkami.

2a. Vynoření duchů

 • Není-li mlha uzavřená, postavte na každý symbol ducha na ní po 1 figurce ducha. Pokud mlha na právě přiložené kartičce rozšiřuje mlhu na herním plánu, postavte na novou kartičku o 1 figurku ducha méně.
 • Mists C3 Summary Numbers 2-4.png Kdykoli musíte umístit na herní plán na úsek mlhy alespoň 1 ducha, musíte navíc nasadit 1 ducha na jeden libovolný dosud neuzavřený hřbitov.
 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Po přiložení hřbitova musíte nasadit 1 figurku ducha na každou sousedící kartičku s mlhou.

2b. Umístění figurky

 • Na právě přiloženou kartičku můžete umístit svou figurku podle obvyklých pravidel hry Carcassonne, včetně cesty s mlhou. Na samotnou mlhu se figurka umístit nedá.

3a. Vyhodnocení

 • Cesty, města a zámky je třeba hned po uzavření vyhodnotit. Můžete získat body, nebo z 1 libovolné kartičky odstranit až 3 duchy.
 • Je-li na uzavřeném území více figurek, za každou figurku rozdílné barvy získáte vždy plný počet bodů.
 • Mists C3 Summary Numbers 6.png Body získává každá barva zvlášť. Požadované mezní hodnoty dosáhnete teprve tehdy, až jí dosáhne každá barva ve hře.

3b. Psi

 • Mists C3 Summary Numbers 3+.png Dosáhne-li figurka na počítadle políčko s psem nebo ho překročí, začněte dobírat kartičky z následující hromádky a psa postavte k libovolné figurce strážného stojící na herním plánu. Z až 2 okolních kartiček (tj. sousedících a ze samotné kartičky se psem) můžete odstranit až po 3 figurkách duchů.

3c. Zakletý hřbitov

 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Na konci svého tahu musíte přiložit kartičku lícem dolů do okolí neuzavřeného hřbitova. Kartičky lícem dolů znemožní uzavření všech území kromě hřbitova.

Konec hry

Hra končí okamžitě splněním jedné z následujících podmínek:

 • Vítězství: Dosáhli jste předepsaného počtu bodů.
 • Porážka: Nemůžete nasadit na herní plán požadované figurky duchů, NEBO dojdou kartičky v dobírací zásobě.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 60 + 1 startovní destička
Mists C3 Tile 01.png  2x
 
Mists C3 Tile 03.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 04.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 05.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 06.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 07.png  2x
 
Mists C3 Tile 09.png  2x
 
Mists C3 Tile 11.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 12.png  1x
(3) 
Mists C3 Tile 13.png  1x
(3) 
Mists C3 Tile 14.png  3x
(3;3;2) 
Mists C3 Tile 21.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 20.png  1x
 
Mists C3 Tile 22.png  1x
 
Mists C3 Tile 23.png  2x
(3;2) 
Mists C3 Tile 25.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 26.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 27.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 28.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 29.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 30.png  1x
 
Mists C3 Tile 31.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 32.png  1x
(3) 
Mists C3 Tile 33.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 34.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 17.png  1x
 
Mists C3 Tile 18.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 35.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 19.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 36.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 37.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 38.png  2x
 
Mists C3 Tile 40.png  1x
 
Mists C3 Tile 41.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 42.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 43.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 44.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 45.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 46.png  1x
 
Mists C3 Tile 47.png  1x
(3) 
Mists C3 Tile 48.png  1x
 
Mists C3 Tile 50.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 49.png  1x
 
Mists C3 Tile 51.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 52.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 54.png  2x
(2;1) 
Mists C3 Tile 55.png  1x
 
Mists C3 Tile 56.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 58.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 57.png  1x
(2) 
Mists C3 Tile 59.png  1x
(1) 
Mists C3 Tile 60.png  1x
(2) 
Mists C3 Start Tile.png  1x
(3) - (startovní destička 2x2)

Čísla v závorkách představují počet vyobrazených duchů na kartičce.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Kartičky krajiny uspořádejte do několika hromádek lícem dolů.
 2. Výklad pravidel komunitou This was clarified by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: In a solo game: can I choose any of the 4 colors in each turn?
  In a 2-player game: Can each player chose any of their 2 colors in each turn?
  Or is there a sequence for the colors (as in a 4-player game)?

  Odpověď: The solo player can choose any of the 4 colors in each turn, as well as the player in a 2-player game can chose any of the 2 colors in each turn (11/2022)

 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V základní hře započítání bodů. Zde označeno jako vyhodnocení, protože místo započítání bodů je také možné chlácholit duchy (viz ZDE).
 4. Výklad pravidel komunitou This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich in 11/2022, and again by KJW in 1/2023.
 5. Výklad pravidel komunitou This was also confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Does the start tile count as 1 tile when we want to eliminate ghosts instead of counting points?

  Odpověď: The start tile counts as 4 tiles. (11/2022)

 6. Výklad pravidel komunitou This corroborates that majority applies when scoring features, as confirmed by Dized and HiG, and posted on Carcassonne Central: https://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=6261.msg90600#msg90600
If there are more meeples in one color than of the others, only the majority color scores points, so you collectively score the city or the road once (without joint scoring). For example, you complete a road which goes through 5 tiles and has 2 blue meeples and 1 red meeple. In this case, you score only 5 points.
In a nutshell: scores are only count to the player with the most meeples on the feature.
And for joint scorings, each player has to get the same number of meeples to the feature. (2/2023)

It was also confirmed by KJW, as posted on Carcassonne-Forum: https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?p=76054#p76054

Majority works the same as in normal Carcassonne.
If one player has the majority, only that player scores the points.
But since you play cooperatively, you want of course quite a lot of points and you try to include someone else, but not too many times, so that there is a tie (no majority)!!!
Ties are here the best way to reach the goal, because then everyone gets the points! (2/2023)
 • Výklad pravidel komunitou In solo and 2-player games, the same player will be using multiple colors. In this case, each color counts as a different player.
 • Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední věta není součástí pravidel Mindoku.
 • Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta není součástí pravidel Mindoku.
 • Výklad pravidel komunitou This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.
 • Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This last sentence was omitted by ZMG.
 • Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední část věty není součástí pravidel Mindoku.
 • Výklad pravidel komunitou This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.
 • Výklad pravidel komunitou This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.