Carcassonne: De Mist

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mists over Carcassonne and the translation is 27% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Hoofdpagina  > Carcassonne: De Mist


Fog Over Carc NL.png

Algemene informatie en opmerkingen

Oorspronkelijk in 2022 uitgegven door Hans im Glück. Kan als zelfstandig coöperatief spel gespeeld worden, of in combinatie met het basisspel als Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven .

Dichte mist kruipt over de weiden en slokt heel Carcassonne op. Zelfs de moedigste ridders beven, hun harnas rammelt als ze horen: "De mist maakt de zielen van de Katharen wakker. Ze willen gerechtigheid!"

Om de rusteloze zielen tot bedaren te brengen en de vrede in Carcassonne te herstellen, zullen jullie samen moeten werken.

Welkom bij Carcassonne: De Mist! Hier gaan we jullie bekend maken met de wereldpremiere van de eerste coöperatieve versie van Carcassonne. Als je al weet hoe je Carcassonne speelt, dan zullen deze spelregels nog eenvoudiger voor je zijn. We hebben het spel in 6 spannende niveau's verdeeld, die je samen moet verslaan. Maar eerst zullen we aan de hand van niveau 1 van het spel de basisprincipes uitleggen. De uitleg van de andere niveau's begint hier.

Speelmateriaal en opzet

Laten we eerst eens naar de LANDTEGELS kijken. Er zijn 60 landtegels met wegen, steden, spookslotten en kerkhoven.

Tegel met een stad
Tegel met een spookslot, een weg en mist
Tegel met een kerkhof en een stad

Daarnaast zie je op de meeste landtegels mist. In de mist vind je altijd één of meer spoken, die je tijdens het spel moet bedaren. De spoken worden verderop nader uitgelegd.

Tegel met spoken in de mist

Leg eerst de nieuwe starttegel, zoals aangegeven, in het midden van de tafel. Doe voor niveau 1 de 5 kerkhoven en de 5 spookslotten terug in de doos. Schud de resterende landtegels en leg ze in een aantal gedekte stapels op tafel zodat iedereen er goed bij kan. [1]

Starttegel (komt overeen met 4 tegels van normale grootte)
Voorraad gedekte tegels

Opmerking: De opzet voor de andere niveaus is enigszins anders, zoals hieronder aangegeven.

Neem het scorespoor en leg dat aan de rand van de tafel.

Leg het niveau-overzicht naast het scorespoor. Hierop staat welke tegels je wel (of niet) nodig hebt, en hoeveel punten je elk niveau moet halen.

Op niveau 1 is dat 50 punten. Leg het doelfiche op veld 0/50 van het scorespoor. Doe de 2 honden terug in de doos.

Doelfiche
Hondfiche 1, wordt op niveau 1 niet gebruikt
Hondfiche 2, wordt op niveau 1 niet gebruikt
Een bewakingsmeeple van een kleur die niet meespeelt dient als scorepion. Zet deze naast het doelfiche op veld 0/50 van het scorespoor.
 
Het niveau-overzicht met de opzet voor niveau 1.

Laten we nu naar de speelstukken krijgen (meeples, uit te spreken als 'miepels'). Ze wijken een beetje af van die uit het basisspel en heten 'bewakingsmeeples', maar in deze spelregels zullen we ze gewoon meeples noemen. Er zijn er in totaal 30, vijf in elke kleur: rood, groen, blauw, geel, zwart en roze.

Figure Guards C3.png
Bewakingsmeeples

Geef elke speler (inclusief jezelf) 5 meeples van een kleur naar keuze. Die vormen de voorraad van de speler. Zet tenslotte 1 meeple van een kleur die niet meedoet op veld 0/50 van het scorespoor. Dit is de scorepion. Doe de overgebleven meeples terug in de doos.

Opmerking: Bij een spel met twee spelers krijgt elke speler 3 meeples van 2 verschillende kleuren (in totaal dus 6 per speler). Speel je alleen, neem dan 3 meeples van 4 verschillende kleuren (dus 12 in totaal).

Leg tenslotte 15 spoken als algemene voorraad naast het scorespoor. Zet 3 van de spoken op de spook-symbolen die op de starttegel staan.

Voorraad spoken
Spook-symbool dat in de mist te vinden is
Spoken die op de starttegel zijn gezet

Doel van het spel

Om beurten leggen de spelers telkens een nieuwe landtegel aan het speelveld. Daarmee ontstaat een steeds groter wordend speelveld waarop je je meeples kunt zetten en punten kunt krijgen. Tijdens het spel blijven er spoken verschijnen. Het is jullie taak om die te bedaren. Samen, moet je de doeltegel zien te bereiken, d.w.z. een vooraf bepaald aantal punten zien te halen afhankelijk van het niveau. Maar kijk uit: Als er teveel spoken op het speelveld staan, of als jullie geen tegels meer kunt trekken, dan hebben jullie verloren. Als spelers spelen samen tegen het spel. Laat elkaar je tegel zien en bepaal als team waar je die aan gaat leggen. Met name op de hogere niveaus zul je goed moeten samenwerken!

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How do we win the game?

Antwoord: Reaching goal tile.
In order to win the game, you must advance your scoring meeple to reach the goal tile, which is placed on a specific space during game setup. (Dized.MoC.0060)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: What causes us to lose the game?

Antwoord: Ghost or tile supply.
You lose the game when you run out of ghosts or tiles in the supply: when you must place a ghost or a tile but you cannot, you immediately lose the game. (Dized.MoC.0059)

Spelverloop

Er wordt met de klok mee gespeeld. Degene die de spelregels voorleest is de startspeler. In elke beurt moet je in de aangeven volgorde een aantal acties uitvoeren. We leggen alles uit vanuit het perspectief van rood. Alle details over onderstaande acties worden verderop als ze aan de orde komen in de spelregels uitgelegd.

1. Landtegel leggen

Je moet altijd precies 1 nieuwe landtegel van de gedekte stapels trekken en die aan tenminste 1 bestaande tegel aanleggen.
Mists C3 Gameplay Place Land Tile.png

2. Spoken en meeples zetten

Als er mist op de zojuist aangelegde tegel staat, moet je je zorgen maken over spoken. Je mag dan precies 1 meeple uit je voorraad op de zojuist aangelegde tegel zetten.

Mists C3 Gameplay Place Meeple.png

3. Puntentelling afhandelen

Tenslotte moet je alle puntentellingen afhandelen die door het aanleggen van de tegel veroorzaakt zijn. Mists C3 Gameplay Score Points.png

Note: In a two-player game, a player can choose any of their 2 colors in each turn. In the solo game, the player can choose any of their 4 colors in each turn. [2]

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Who is the 1st player?

Antwoord: You are.
Whoever is reading this FAQ entry is the start player. (Dized.MoC.0057)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I refuse drawing or placing 1 land tile on my turn?

Antwoord: No.
On each of your turns, you must draw and place exactly 1 land tile. (Dized.MoC.0056)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I show a tile I have drawn (but not yet placed) to other players?

Antwoord: Yes.
You should show each other your tiles and decide as a team where to place them. (Dized.MoC.0058)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Does the new tile I place have to touch another tile orthogonally (as opposed to touching diagonally)?

Antwoord: Yes.
When you place a new land tile, you must place it so it touches at least 1 other tile with one of its sides (orthogonally). It is not enough for the tile to touch another tile with a corner (diagonally). (Dized.MoC.0052)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Do I have to place my meeple on a land tile I have just placed?

Antwoord: No.
After placing a land tile, you may OPTIONALLY place 1 meeple from your supply on this tile. (Dized.MoC.0055)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place a meeple on a land tile, which was placed on an earlier turn?

Antwoord: No.
You may only place your meeple on the new land tile, which you have placed this turn. (Dized.MoC.0054)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place several meeples in a single turn?

Antwoord: No.
You may place up to 1 meeple on your turn. (Dized.MoC.0053)

Wegen

1. Landtegel leggen

Op de tegel die je zojuist getrokken hebt staan 3 wegen die uit een dorp komen. Rood legt deze aan een bestaande landtegel aan. Hij moet er wel voor zorgen dat één van de nieuwe wegen aan de bestaande weg aansluit.

Voorbeeld 1a: Rood heeft deze tegel aangelegd. De weg sluit aan op de weg en de weide op de weide. Goed gedaan!

2. Een meeple zetten

Nadat je een landtegel hebt aangelegd, mag je een meeple op één van de wegen op de tegel zetten. Dat mag echter alleen als de weg nog niet bezet is.

Voorbeeld 1b: Rood zet een meeple op de zojuist aangelegde tegel. Dat mag omdat de weg niet bezet was.

Nu is de volgende speler aan de beurt. Die trekt een landtegel en legt die aan het speelveld aan. De weg die vanuit het dorp naar rechts loopt is al bezet. Je medespeler mag daar dus geen meeple zetten. Hij besluit om zijn meeple in plaats daarvan op de andere weg van de zojuist aangelegde tegeel te zetten.

Voorbeeld 1c: De weg naar rechts is al bezet. Blauw besluit daarom zijn meeple op de andere weg te zetten.

3. Puntentelling afhandelen

Telkens wanneer een weg aan beide zijden een einde heeft, is deze afgebouwd en volgt er een puntentelling (d.w.z. als die eindigt bij een dorp, stad of een lus vormt).

Voorbeeld 1d: De afgebouwde weg bestaat uit 3 tegels.

Als een weg afgebouwd is, wordt hij geteld. In dit voorbeeld heeft een medespeler de tegel aangelegd waarmee de weg met de meeple van rood erop is afgebouwd. Voor elke tegel van de afgebouwde weg krijgen jullie 1 punt waard. Aangezien deze weg uit 3 tegels bestaat, krijgen jullie 3 punten.

Nu komt het scorespoor aan bod. Het geeft aan welk puntenaantal jullie met de overgebleven tegels moet halen. Elke keer dat jullie punten krijgen, komt dat doel dichterbij.

Aangezien de medespeler de puntentelling heeft veroorzaakt, zet hij de scorepion 3 stappen vooruit op het scorespoor. Tenslotte neemt rood zijn meeple van de afgebouwde weg terug in voorraad.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place my meeple on a road, which is already occupied by another meeple?

Antwoord: No.
You may only place your meeple on an unoccupied road. (Dized.MoC.0051)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can another player finish a road with my meeple on it and trigger a scoring?

Antwoord: Yes.
Whenever a road is completed, its scoring is triggered immediately, regardless which player's turn it is now. (Dized.MoC.0050)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How many points does a completed road provide?

Antwoord: 1 point per tile.
Each tile a completed road is on is worth 1 point. (Dized.MoC.0049)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I take back my meeple from an unfinished road?

Antwoord: No.
Your meeples return to your supply only when you complete a road the meeples are on. (Dized.MoC.0047)

Nu hebben jullie de belangrijkste onderdelen van het spel onder de knie. Dat was niet zo moeilijk, toch? Laten we nu een blik werpen op de andere soorten projecten:

Steden

1. Landtegel leggen

Rood trekt een tegel en legt die aan het speelveld aan. Als er een stad op de tegel staat, dan mag hij die aan een bestaande, onafgebouwde, stad aanleggen. Houd er rekening mee dat de zijden van de tegels aan elkaar moeten passen.

Voorbeeld: Een tegel met een stad.

2. Een meeple zetten

Kijk nu of er al een meeple op de stad staat. Zo niet, dan mag rood er één van zijn meeples op zetten (zet die op het stadsdeel op de tegel die zojuist is aangelegd).

Voorbeeld 2a: Rood legt de tegel zo aan dat deze onafgebouwde stad nu 1 tegel groter is. De stad is onbezet en dus mag hij er één van zijn meeples op zetten.

3. Puntentelling afhandelen

We kijken nu een aantal beurten verder en nemen aan dat rood bij een volgende beurt deze tegel trekt. Aangezien de randen passen, mag rood die aan de stad waar hij een meeple heeft staan aanleggen. Een stad is afgebouwd zodra die volledig door stadsmuren wordt omringd. Dat is hier het geval. Aangezien rood een meeple in deze stad heeft, telt hij er nu punten voor.

Elke tegel van de afgebouwde stad levert 2 punten op. Daarnaast levert elk wapen in de stad 2 extra punten op. Na de puntentelling, neemt rood de meeple van de stad terug in voorraad.

Voorbeeld 2b: Jullie krijgen 8 punten! Net als bij andere puntentellingen zet je de scorepion zoveel velden vooruit.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place my meeple in a city, which is already occupied by another meeple?

Antwoord: No.
You may only place your meeple in an unoccupied city. (Dized.MoC.0051)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can another player finish a city with my meeple on it and trigger a scoring?

Antwoord: Yes.
Whenever a city is completed, its scoring is triggered immediately, regardless which player's turn it is now. (Dized.MoC.0050)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How many points does a completed city provide?

Antwoord: 2 points per tile.
Each tile the finished city is on is worth 2 points. (Dized.MoC.0048)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I take back my meeple from an unfinished city?

Antwoord: No.
Your meeples return to your supply only when you complete a city the meeples are in. (Dized.MoC.0047)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How many points does a coat of arms in a completed city provide?

Antwoord: 2.
Each coat of arms in a completed city is worth 2 points. (Dized.MoC.0046)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I gain points from coats of arms without completing a city?

Antwoord: No.
Coats of arms provide points only when you complete a city the coats of arms are in. (Dized.MoC.0045)

Mist en de spoken

1a. Landtegel leggen

Trek, zoals gebruikelijk, een tegel en leg die aan het speelveld aan. Naast de weg staat er ook mist op deze tegel. Mist 'bedekt altijd een weide of een weg, nooit een stad.

Zoals gebruikelijk, moet je de tegel zo aanleggen dat de weg op een weg aansluit en dat weiden op weiden aansluiten. Daarbij hoef je geen rekening te houden met de mist. Met andere woorden, je mag een mistige weg aan een weg zonder mist aanleggen of omgekeerd. Hetzelfde geldt voor mistige weiden.

Voorbeeld: Rood trekt deze tegel met mist erop. Jullie besluiten gezamenlijk waar je die neer wilt leggen. Jullie besluiten de tegel aan de meest rechtse tegel aan te leggen, waarmee de weg verlend wordt en de mist wordt genegeerd.

1b. Mist controleren

Controleer nu of er mistbanken afgebouwd zijn. Mist is afgebouwd als die aan alle zijden is omringd (m.a.w. het is niet meer mogelijk om de mist uit te breiden — op dezelfde wijze als bij een stad).

Zodra één zijde aan een weide of weg zonder mist is aangelegd kan die mist nooit meer worden afgebouwd.

Als je een mistbank hebt afgeloten, verwijder je alle spoken van de betreffende mist en legt ze terug in de algemene voorraad. Hoe die speken daar terechtgekomen zijn, leggen we nu eerst uit.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: If we place a tile which completes a mist area, do we have to place ghosts first and immediately eliminate them afterwards?

Antwoord: When you complete a mist area, you do not need to place ghosts, you eliminate all ghosts. [3] (11/2022)

2a. Spoken zetten

Als de mistbank nog niet is afgebouwd, zet je net zoveel spoken op de zojuist aangelegde tegel als er spook-symbolen op staan.

Als je tenminste één mistbank uitbreidt (m.a.w. tenminste één zijde van de zojuist aangelegde tegel is aan mist die al op het speelveld lag aangelegd), dan zet je één spook minder op de tegel. Als er maar één spook-symbool op de tegel staat, dan hoef je geen spoken te zetten.

Voorbeeld: Eerst wordt deze tegel (1) aangelegd. Er staan 2 spook-symbolen op en dus zetten jullie er twee spoken op. In een latere beurt wordt tegel (2) aangelegd waarmee de mist wordt uitgebreid. Aangezien er maar 1 spook-symbool op staat, hoeven jullie geen spoken te zetten. Goed gedaan!

Belangrijk: Als er, op enig moment, minder spoken in voorraad zijn dan er nodig zijn om op een tegel te zetten, hebben jullie het spel onmiddellijk verloren.

Spokenvoorraad

2b. Een meeple zetten

Een meeple mag nooit op mist worden gezet. Deze mag echter, zoals gebruikelijk, wel op een heldere weg of stad op de tegel worden gezet (of, op hogere niveaus, op een spookslot).

Voorbeeld: Geldige plekken voor een meeple op een tegel.

3. Puntentelling: Punten of spoken verwijderen

Hoewel je mistbanken kunt afbouwen, veroorzaken ze nooit een puntentelling (zoals hierboven beschreven, verwijder je in plaats daarvan spoken). Het aanleggen van de tegel kan echter nog wel op de gebruikelijke manier een puntentelling veroorzaken.

Als er door het aanleggen van een tegel een puntentelling wordt veroorzaakt hebben jullie — ongeacht of er mist op de tegel stond — altijd twee opties:

 • Zoals gebruikelijk de punten tellen; of
 • Maximaal 3 spoken van 1 tegel naar keuze verwijderen en terugleggen in de voorraad.

Bijzondere situatie: Als één tegel meer dan één puntentelling veroorzaakt, bepaald de speler die aan de beurt is wat er bij elke afzonderlijke puntentelling gebeurt.

Voorbeeld: De weg wordt afgebouwd. In plaats van 4 punten te krijgen, kiezen jullie ervoor de 3 spoken van de bovenste tegel te verwijderen.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: I skip scoring to remove ghosts and choose the starting tile. Do I remove all ghosts from the entire starting tile?

Antwoord: No.
When you choose to remove ghosts from a land tile (instead of scoring), you may choose any regular-sized tile the starting tile represents and remove the ghosts from it. But you cannot remove ghosts from the entire starting tile with a single action this way. [4] (Dized.MoC.0002)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place a tile so that a misty road or field touches a regular road or field?

Antwoord: Yes.
When placing a tile you must place the tile such that road matches road and field matches field, meanwhile mist is ignored when considering tile placement restrictions. (Dized.MoC.0044)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can we finish a mist bank, if its side is touching a regular field or road?

Antwoord: No.
A mist can never be finished as soon as one side is next to a field or road without mist. In order to finish a mist you must completely surround with edges of the mist, just like a city. (Dized.MoC.0043)

 Interpretatie uit de gemeenschap Question: How do we remove ghosts from the board?

Answer: There are several possibilities depending on the level (see below for details on Level 2 and higher):

 • Officiële verheldering van de uitgever Levels 1-6: Finish mist banks.
  When you finish a mist bank, immediately remove all ghosts from the associated mist, returning them to the general supply. (Dized.MoC.0042)
 • Levels 1-6: Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Officiële verheldering van de uitgever Levels 2-4: Place 4 tiles around a cemetery.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)
 • Levels 3-6: Deploy a hound on the board next to a meeple in the vicinity of ghosts and use it to remove them.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Do I have to place a ghost, if I expand a mist bank with a tile, which shows only 1 ghost?

Antwoord: No.
If you expand at least one mist bank when placing a tile (i.e. matched at least one side of the tile you just placed with mist already on the board), then you place one fewer ghost on the tile. If the tile only shows a single ghost, then you don’t need to place any ghosts. (Dized.MoC.0041)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place a meeple onto a mist bank?

Antwoord: Not directly.
You can never place a meeple directly onto mist. You may, however, place one onto a clear road or city on the tile, as per usual (or, in later levels, into a castle). (Dized.MoC.0040)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I score mist banks?

Antwoord: No.
While you can finish mist banks, they never trigger a scoring (you remove ghosts instead). However, placing a tile with mist can also trigger the scoring of roads and cities in the usual manner. (Dized.MoC.0039)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How many ghosts can I remove from a tile, when I forfeit scoring?

Antwoord: Up to 3.
When placing a tile triggers scoring, you may remove up to 3 ghosts from exactly 1 tile of your choice. (Dized.MoC.0038)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I remove ghosts from several tiles when I forfeit scoring?

Antwoord: No.
When placing a tile triggers scoring, you may remove up to 3 ghosts from exactly 1 tile of your choice. (Dized.MoC.0037)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: If I finish several roads or cities with a single tile, can I choose to score or to remove ghosts for each of them separately?

Antwoord: Yes.
When a single tile triggers scoring more than once, the active player decides what happens for each scoring separately. (Dized.MoC.0036)

Gezamenlijk punten krijgen

Jullie kunnen elkaar helpen door projecten met elkaar te verbinden. Dat kan echter alleen indirect en vergt enige samenwerking. Als je dat voor elkaar krijgt, kun je aanzienlijk meer punten voor je wegen en steden krijgen. We gebruiken wegen voor een voorbeeld hoe dat in zijn werk gaat.

You can help each other by connecting your features. However, that can only be done indirectly, and takes some teamwork. If you achieve it, then you can score significantly more points for your roads and cities. We will use roads as an example of how this works.

Example 1a: This tile, that you just drew, could be placed so that it completes yellow's road. However, since yellow is already on that road, you would not be allowed to add a meeple of your own. Instead, you decide to place the tile such that the roads are not directly connected.
Example 1b: On one of your next turns, you draw this tile and add it to the two uncompleted roads, joining (and completing) them. Now there are 2 meeples on the road. Since the road is completed, it triggers a scoring, where you score 4 points each, i.e. 8 points total. Return the meeples to your respective supplies.

Het maakt niet uit of er meerdere meeples van dezelfde kleur op hetzelfde project staan. Jullie krijgen alleen extra punten als er meeples van verschillende kleuren bij een puntentelling betrokken zijn. Jullie krijgen dan voor elke betrokken kleur nogmaals het gebruikelijke aantal punten. Dit geldt uiteraard ook voor steden.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Do I score more if I have multiple meeples of the same color on a finished road or city? [There are several meeples in one color only]

Antwoord: No.
It does not matter if there are several meeples of the same color on a finished road or city - you only get additional points for having meeples of different colors on such a road or city. (Dized.MoC.0034)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: What happens if meeples of multiple colors are on a completed road or city? [There is one meeple of each color]

Antwoord: The score multiplies.
If you complete a road or a city and there are meeples of several colors on this road or city, you score the road or city once for each different-colored meeple on it. For example, if you complete a 5-point road with 2 meeples of different colors on it, you score 10 points. (Dized.MoC.0035)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Do we have to have an equal number of meeples in different colors on a road or a city to trigger joint scoring? [There is the same number of meeples in various colors] [And what if the numbers vary? - majority applies)]

Antwoord: Yes. If there are more meeples of one color than of the others, only the majority color scores points, so you collectively score the city or the road once (without joint scoring). For example, you complete a road which goes through 5 tiles and has 2 blue meeples and 1 red meeple. In this case, you score only 5 points. [5] (Dized.MoC.0004)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Does joint scoring multiply the value of coats of arms in a completed city?

Antwoord: Yes. Joint scoring multiplies the entire value of a completed city, including the coat of arms value. So if 2 players are involved in joint scoring, each coat of arms would be worth 4 points instead of 2. (Dized.MoC.0001)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: If I trigger joint scoring and choose to remove ghosts instead of scoring, do I skip entire scoring (of all players involved in the joint scoring)?

Antwoord: Yes. If you choose to remove ghosts instead of scoring, you must skip the entire scoring. So if 2 players are involved in joint scoring, you cannot skip one player's scoring to remove ghosts, and then score the other player's points. [6] (Dized.MoC.0003)

Einde van het spel

Carcassonne: De Mist kun je alleen als team winnen of verliezen. Er is geen eindtelling. Het spel kan op verschillende manieren tot een einde komen:

Overwinning

Jullie bereiken of overschrijden het doelfiche op het scorespoor. Jullie hebben genoeg punten gehaald (50 op niveau 1) en hebben gewonnen! Gefeliciteerd, jullie kunnen nu verder naar het volgende niveau.

Spookslot

2b. Een meeple zetten

Je mag geen meeple rechtstreeks op een kerkhof zetten. Je mag er echter wel zoals gebruikelijk één op een heldere weg of stad op de tegel zetten.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: When we have to add a ghost to a cemetery and we have multiple open cemeteries, how many ghosts do we add?

Antwoord: 1.
If you must add a ghost and there are multiple open cemeteries, you still add only 1 ghost, deciding as a team where to add the extra ghost. (Dized.MoC.0025)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Does a cemetery tile have to be fully surrounded by 8 tiles to trigger burying a meeple? [from Level 2 up to Level 4 inclusive].

Antwoord: No, only 4.
You must bury a meeple in a cemetery as soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom). (Dized.MoC.0028)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: What happens, if we must bury a meeple, but there are no meeples on the board?

Antwoord: Take it from supply.
If you must bury a meeple but you don’t have any meeples on the board, you must use one from your supply instead. (Dized.MoC.0026)

 Interpretatie uit de gemeenschap Question: How do we remove ghosts from a cemetery in Level 2?

Answer: There are several possibilities:

 • Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Officiële verheldering van de uitgever Place 4 tiles around.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)

Niveau 3

Maak na het schudden van alle 60 tegels 3 gelijke stapels van elk 20 tegels.

Deze symboliseren hoeveel tijd jullie hebben om punten te krijgen. Vanaf nu, moeten jullie tegels van één stapel trekken totdat die op is. Pas dan mogen jullie aan de tweede, en later derde, stapel beginnen. Daarnaast moeten jullie met elke stapel een bepaald aantal punten gehaald hebben. Gebruik de 2 hondenfiches om dat aan te geven.

Hondfiche 1 (Rufus)
Hondfiche 2 (Ronja)

Leg de hond met de I (Rufus) op veld 15 van het scorespoor. Jullie moeten tenminste dat aantal punten behaald hebben voordat de eerste stapel leeg is.

Leg de hond met de II (Ronja) op veld 0/50 van het scorespoor. Jullie moeten tenminste zoveel punten behaald hebben voordat de tweede stapel leeg is.

Jullie moeten veld 0/50 een tweede keer bereiken voordat de derde stapel leeg is. Leg dus het doelfiche ook op dat veld. Jullie moeten in totaal 100 punten halen om te winnen.

Als het niet lukt om één van deze vooraf bepaalde puntenaantallen te halen, hebben jullie het niveau verloren.

Legen van fiche bij het opzetten van niveau 3.

Honden

De twee honden markeren niet alleen het aantal punten wat jullie per stapel moeten halen, maar ze helpen ook bij het bedaren van de spoken.

Voorbeeld: Met de laatste tegel hebben jullie 8 punten gekregen en de scorepion naar veld 16 van het scorespoor verzet. Aangezien jullie Rufus, die op veld 15 staat, gepasseerd zijn, hebben jullie de eerste stapel gehaald!

Zodra een scorepion een veld met een hond bereikt of passeert, gebeurt er het volgende:

Jullie moeten Rufus meteen inzetten. Leg hem bij een niet-begraven meeple op het speelveld. Jullie mogen nu van elk van 2 verschillende landtegels in de directe omgeving (horizontaal, vertikaal of diagonaal danwel van de tegel waarop je de hond hebt gelegd zelf) maximaal 3 spoken verwijderen. Leg deze spoken zoals gebruikelijk terug in de algemene voorraad.

Voorbeeld: De meeple van rood staat op een goede plek en dus leggen jullie Rufus erbij. Jullie kiezen de tegel waar Rufus nu op ligt en verwijderen daar 2 spoken. Daarna kiezen jullie de kerkhoftegel en verwijderen daar 3 spoken. Die 5 gaan terug naar de algemene voorraad. Jullie zullen 1 spook op de kerkhoftegel achter moeten laten.

Hierna worden de overgeleven tegels van de eerste stapel bovenop de tweede stapel gelegd. Jullie hebben nu iets meer tijd om de 50 punten te halen die voor de tweede stapel benodigd zijn. Als dat gelukt is, wordt Ronja op dezelfe manier op het speelveld ingezet.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: The rules state that when assigning a hound to a meeple, you cannot assign it to a burried meeple. What if there's no meeple on board? Or only burried meeples?

Antwoord: When there are no meeples or only buried meeples in the game, the hound is lost, since you cannot place it. [7] (11/2022)

3. Puntentelling afhandelen

Een hond blijft bij de meeple waar jullie hem gelegd hebben liggen totdat die meeple geteld wordt. Nadat de punten voor de meeple zijn geteld, worden die voor de hond geteld.

Het maakt voor het tellen van de hond niet uit of jullie er bij het tellen van de meeple voor gekozen hebben om punten te krijgen of spoken te bedaren. Voor de hond krijgen jullie 1 punt voor elk spook dat zich op dat moment op het speelveld bevindt.

Belangrijk: Jullie mogen er bij de telling van de hond nooit voor kiezen om spoken te verwijderen in plaats van punten te krijgen.

Doe de hond na de puntentelling terug in de doos. Hij heeft rust verdiend tot het volgende spel.

De puntentelling voor Rufus en Ronja werkt hetzelfde.

Voorbeeld: Rood bouwt de stad af. Nadat jullie de punten hiervoor hebben geteld, tellen jullie Rufus. Rood neemt zijn meeple terug in voorraad en Rufus wordt uit het spel verwijderd.

 Interpretatie uit de gemeenschap Question: How do we remove ghosts from a cemetery in Level 3?

Answer: There are several possibilities:

 • Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Officiële verheldering van de uitgever Place 4 tiles around.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)
 • Deploy a hound on the board next to a meeple adjacent to a cemetery and use it to remove ghosts.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can a hound remove ghosts from its own tile?

Antwoord: Yes.
After you place a hound on the board, you may remove up to 3 ghosts each from any 2 different land tiles adjacent to the hound, including the tile you placed the hound on itself. (Dized.MoC.0024)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can a hound remove ghosts from a cemetery?

Antwoord: Yes.
When you place a hound, you remove up to 3 ghosts from any adjacent tile twice, no matter where exactly the ghosts are on this tile. (Dized.MoC.0023)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I choose to remove ghosts from a land tile instead of scoring a hound?

Antwoord: No.
You can never choose to forego points when scoring a hound to remove ghosts instead. (Dized.MoC.0022)

Niveau 4

De opzet voor niveau 4 is essentieel gelijk aan die van niveau 3. Doe echter 2 spoken terug in de doos — op niveau 4 hebben jullie dus maar 13 spoken ter beschikking.

Bovendien moeten jullie met elke stapel meer punten halen. Leg Rufus op veld 20 van het scorespoor (aan het einde van de eerste stapel moeten jullie 20 punten behaald hebben). Leg Ronja op veld 10 van het scorespoor (aan het einde van de tweede stapel moeten jullie 60 punten behaald hebben). Leg het doelfiche op veld 20 van het scorespoor om aan te geven dat jullie in totaal 120 punten moeten halen. Afgezien daarvan zijn er geen veranderingen in de spelregels op dit niveau.

There are no other special rule changes in this level. However, the increased number of points is quite a challenge. [8]

 Interpretatie uit de gemeenschap Question: How do we remove ghosts from a cemetery in Level 4?

Answer: There are several possibilities:

 • Choose to eliminate ghosts instead of scoring points.
 • Officiële verheldering van de uitgever Place 4 tiles around.
  As soon as tiles are added to all 4 sides of the cemetery tile (left, right, top, bottom), you remove all ghosts from this cemetery tile (in addition to burying a meeple). (Dized.MoC.0027)
 • Deploy a hound on the board next to a meeple adjacent to a cemetery and use it to remove ghosts.

Niveau 5

Nu wordt het buitengewoon uitdagend omdat het spookt op de kerkhoven en die niet meer werken zoals jullie gewend waren. De opzet is hetzelfde, maar de vereiste puntenaantallen zijn anders. Hier volgt nog even een korte samenvatting:

Schud alle 60 tegels en verdeel ze in 3 evengrote stapels. Doe 2 spoken terug in de doos.

Leg Rufus op veld 15 van het scorespoor (aan het einde van de eerste stapel moeten jullie 15 punten gehaald hebben). Leg Ronja op veld 0/50 van het scorespoor (aan het einde van de tweede stapel moeten jullie 50 punten gehaald hebben). Leg het doelfiche ook op veld 0/50 van het scorepsoor om aan te geven dat jullie in totaal 100 punten moeten halen.

Het spookt op het kerkhof

1a. Landtegel leggen

Als er een tegel met een kerkhof wordt getrokken, wordt die zoals gebruikelijk aangelegd.

1b. Een meeple begraven

Zodra het kerkhof volledig omringd is door landtegels (zoals bij het tellen van een spookslot), moeten jullie een meeple begraven. Dat betekent dat jullie een meeple die op het speelveld staat moeten nemen en die op het kerkhof moeten leggen, waar deze tot het einde van het spel blijft liggen. Het kerkhof is nu gesloten.

Opmerking: Kerkhoven zijn nu niet meer met 4 tegels afgesloten. Zet geen spoken meer bij gesloten kerkhoven.

2a. Spoken zetten

Nu moet op elke om het zojuist aangelegde kerkhof liggende tegel met mist 1 spook worden gezet. Het maakt niet uit of de mistbank afgesloten is, leeg is of dat er al spoken op de tegel staan.

2b. Een meeple zetten

Er mogen geen meeples op het kerkhof zelf gezet worden. Dat mag, zoals gebruikelijk, wel op een heldere weg of stad op de tegel.

Voorbeeld: Rood heeft helaas een kerkhoftegel getrokken. Hij legt die op de aangegeven plaats aan. Vervolgens zet hij in totaal 3 spoken op de mistdelen rondom het kerkhof. Tenslotte zet hij een meeple op de weg.

3a. Puntentelling afhandelen

Als de speler door het aanleggen van de tegel projecten heeft afgesloten, worden die zoals gebruikelijk geteld.

3b. Verborgen tegels

Kerkhoven waar het spookt zorgen ervoor dat jullie langzamerhand tegels kwijtraken. Zolang er tenminste 1 open kerkhof is, moeten jullie nu 1 gedekte tegel trekken. Deze moet dan gedekt aan een open kerkhof gelegd worden. Gedekte tegels mogen aan alle soorten terrein aangelegd worden (wegen, steden, enz.), maar ze bouwen niets af behalve kerkhoven. In alle andere projecten met een naastgelegen gedekte tegel 'spookt het' en die kunnen niet meer afgebouwd worden. Dat geldt ook voor spookslotten. Als er een gedekte tegel naast spookslot wordt gelegd, kan dat ook niet meer afgebouwd worden.

Zelfs als er meer dan één kerkhof open is, trek je toch maar één gekte tegel. In dat geval mogen jullie kiezen aan welk kerkhof jullie die aan willen leggen.

Voorbeeld: Het kerkhof is nog open. Rood trekt dus aan het einde van zijn normale beurt een gedekte tegel en legt die aan het kerkhof aan. Daardoor wordt de meeple van geel geblokkeerd. Die kan geen punten meer krijgen.

Nieuwe open tegels mogen alleen aan gedekte tegels aangelegd worden als ze ook met tenminste één zijde aan een andere open tegel die al op het speelveld ligt grenzen.

Herinnering: Gedekte tegels tellen mee voor het afbouwen (sluiten) van een kerkhof en vervolgens begraven van een meeple.

Voorbeeld: Het kerkhof is gesloten. Je hoeft geen gedekte tegels meer te trekken. Jullie besluiten gezamenlijk om de meeple van geel te begraven.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How many tiles do we have to place around a haunted cemetery to close it? [for Level 5 and Level 6]

Antwoord: All 8.
In order to close a haunted cemetery, you must completely surround it with 8 tiles (just like when scoring a castle). (Dized.MoC.0021)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Does a haunted cemetery add ghosts to FINISHED mists when the cemetery is placed?

Antwoord: Yes.
When you place a haunted cemetery, you must add 1 ghost to each tile with mist on it around the cemetery. It doesn’t matter if the mist bank is finished or not, or if any ghosts are already on the tile or not. (Dized.MoC.0020)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I finish a city or a road, which leads to a face-down tile?

Antwoord: No.
Face-down tiles may be placed adjacent to any type of terrain (roads, cities, etc.), but do not finish anything except cemeteries. All other regions with a face-down tile adjacent to them are ‘haunted’ and cannot be finished any more. (Dized.MoC.0019)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I finish a castle with any face-down tiles surrounding it?

Antwoord: No.
If a face-down tile is placed around a castle, then it can’t be finished any more. (Dized.MoC.0018)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I look at a facedown tile, drawn because of a haunted cemetery?

Antwoord: No.
As long as you have an open cemetery, you must once per turn draw 1 tile WITHOUT LOOKING AT IT and place it on the board adjacent to any open cemetery. (Dized.MoC.0017)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: How many facedown tiles do we have to place each turn, if we have multiple open cemeteries?

Antwoord: 1.
Even if more than one cemetery is open, you still only draw and place 1 facedown tile. In this case, you can choose which cemetery to place it adjacent to. (Dized.MoC.0016)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Can I place a land tile so it is ONLY adjacent to a facedown tile (and not adjacent to any faceup tile)?

Antwoord: No.
New faceup tiles can only be placed adjacent to face-down tiles if they also share at least one edge with a different, face-up tile already added to the board. (Dized.MoC.0015)

Niveau 6

Op het laatste niveau zet elke speler één van zijn meeples op veld 0/50 van het scorespoor.

Opmerking: Speel je solo of met z'n tweeën, neem dan 1 meeple van elke kleur uit de doos.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: In Level 6, how is the setup of the scoring meeples on the scoring track?

Antwoord:
 • Solo play:
  The player chooses 4 colors and takes 3 meeples in each color from the box (these are the meeples to play with – 12 in total).
  Then the player takes 1 meeple in each selected color from the box and places them on the scoring board (4 meeples). During the game the points are scored per color! And each of the 4 color scoring meeples on the scoreboard have to reach the hound to activate it, i.e. only when the last color has reached the hound, it is activated.
 • 2-player game:
  Each player chooses 2 colors and takes 3 meeples in each color from the box (these are the meeples to play with – 12 in total for both players).
  Then each player takes 1 meeple per color from the box and places them on the scoring board (4 meeples in total for both players). During the game the points are scored per color! And each of the 4 color scoring meeples on the scoreboard have to reach the hound to activate it, i.e. only when the last color has reached the hound, it is activated.
 • 3/4/5-player game: Each player places one of their own meeples on the scoreboard, i.e. the player only have 4 meeples to play with. [9]
  (11/2022)

Doe 3 spoken terug in de doos. Schud en verdeel de tegels in 3 evengrote gedekte stapels. Leg de honden op de velden 10 en 25 van het scorespoor. Leg het doelfiche op veld 0/50 van het scorespoor. Je leest het goed, dat zijn aanzienlijk minder punten dan voorheen. Maar juich niet te vroeg — de kerkhoven werken hetzelfde als op niveau 5. En het wordt nog moeilijker...

3. Puntentelling afhandelen

In tegenstelling tot de voorgaande 5 niveaus krijgt iedere speler nu zijn eigen punten. Het vereiste aantal punten voor elke hond of het doelfiche is pas bereikt als elke speler die bereikt of overschreden heeft. Pas dan mogen jullie de honden inzetten. Het is dus van belang dat alle spelers punten krijgen.

Voorbeeld: Rood verbindt de twee steden en telt deze. Zowel rood als geel krijgen 6 punten. Zet zowel de scorepion van geel als die van rood 6 velden vooruit op het scorespoor.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: What happens in a hound scoring in Level 6? Who gets the points per ghost ? In the previous levels it wasn't an issue because there was only 1 scoring meeple. What now?

Antwoord: When scoring the hound in Level 6, the color of the meeple to which the hound was added to gets the points [10] (11/2022)

Samenvatting van alle niveau's

Hieronder vind je een samenvatting van alle niveaus (Mists C3 Summary Numbers 1-6.png) en de exacte volgorde van alle acties. Aangezien dit slechts een samenvatting is, raden we aan de rest van de spelregels te lezen voordat je gaat spelen.

1a. Landtegel leggen

 • De basisspelregels van Carcassonne zijn van toepassing. Negeer de mist bij het aanleggen van tegels.
 • Mists C3 Summary Numbers 3+.png Er mogen alleen tegels van de actieve stapel worden getrokken.

1b. Mist controleren

 • Als er een mistbank is afgebouwd, worden alle spoken van de betreffende tegels verwijderd en teruggelegd in de algemene voorraad.

1c. Meeple begraven

 • Mists C3 Summary Numbers 2+.png Als er een kerkhof is afgesloten moet er 1 meeple begraven worden.
 • Mists C3 Summary Numbers 2-4.png Een kerkhof is afgesloten als er aan alle 4 de zijden een tegel ligt. Leg alle spoken op het kerkhof terug in de algemene voorraad.
 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Een kerkhof is afgesloten als het volledig omringd wordt door 8 tegels.

2a. Spoken zetten

 • Als er een tegel met mist is aangelegd, moet je spoken zetten. Zet 1 spook minder als je een bestaande mistbank uitbreidt.
 • Mists C3 Summary Numbers 2-4.png Als er spoken op het speelveld worden gezet, zet dan 1 extra spook op een open kerkhof.
 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Als er een kerkhoftegel is aangelegd, zet dan 1 spook op elke omliggende tegel met mist.

2b. Een meeple zetten

 • Op de zojuist aangelegde tegel mag volgens de spelregels van het basisspel van Carcassonne een meeple worden gezet.

3a. Puntentelling afhandelen

 • Wegen, steden en spookslotten worden geteld als ze zijn afgebouwd. Er mag gekozen worden tussen punten krijgen of maximaal 3 spoken van 1 tegel verwijderen.
 • Als er meerdere meeples op het afgebouwde project staan, krijgt elke afzonderlijke kleur de volle punten.
 • Mists C3 Summary Numbers 6.png Er staan meerdere scorepionnen op het scorespoor. Elke kleur krijgt zijn eigen punten. Markeerfiches (hond, doelfiche) worden pas afgehandeld als alle spelers die bereikt hebben of gepasseerd zijn.

3b. Honden

 • Mists C3 Summary Numbers 3+.png Als er een hond op het scorespoor bereikt wordt, mag de volgende stapel gebruikt worden en leg je de hond bij een meeple op het speelveld. Verwijder onmiddellijk van 2 tegels in de onmiddellijke omgeving van de hond elk maximaal 3 spoken. [11]

3c. Kerkhof waar het spookt

 • Mists C3 Summary Numbers 5-6.png Trek aan het einde van je beurt een gedekte tegel en leg die aan een open kerhof aan. Gedekte tegels bouwen (behoudens kerkhoven) geen projecten af.

Einde van het spel

Het spel is onmiddellijk afgelopen als:

 • Jullie winnen door het vereiste aantal punten te behalen, of
 • Jullie verliezen doordat de spoken op zijn of omdat er geen tegels meer zijn in de trekstapels.

Tegeloverzicht

Totaal aantal tegels: 60 + 1 starttegel
Mists C3 Tile 01.png  x2
 
Mists C3 Tile 03.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 04.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 05.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 06.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 07.png  x2
 
Mists C3 Tile 09.png  x2
 
Mists C3 Tile 11.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 12.png  x1
(3) 
Mists C3 Tile 13.png  x1
(3) 
Mists C3 Tile 14.png  x3
(3;3;2) 
Mists C3 Tile 21.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 20.png  x1
 
Mists C3 Tile 22.png  x1
 
Mists C3 Tile 23.png  x2
(3;2) 
Mists C3 Tile 25.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 26.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 27.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 28.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 29.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 30.png  x1
 
Mists C3 Tile 31.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 32.png  x1
(3) 
Mists C3 Tile 33.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 34.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 17.png  x1
 
Mists C3 Tile 18.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 35.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 19.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 36.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 37.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 38.png  x2
 
Mists C3 Tile 40.png  x1
 
Mists C3 Tile 41.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 42.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 43.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 44.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 45.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 46.png  x1
 
Mists C3 Tile 47.png  x1
(3) 
Mists C3 Tile 48.png  x1
 
Mists C3 Tile 50.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 49.png  x1
 
Mists C3 Tile 51.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 52.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 54.png  x2
(2;1) 
Mists C3 Tile 55.png  x1
 
Mists C3 Tile 56.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 58.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 57.png  x1
(2) 
Mists C3 Tile 59.png  x1
(1) 
Mists C3 Tile 60.png  x1
(2) 
Mists C3 Start Tile.png  x1
(3) - (2x2 starttegel)

De getallen tussen haakjes staan voor het aantal spooksymbolen op de tegel.

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap De voorraad landtegels wordt verdeeld in een aantal gedekte stapels.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap This was clarified by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: In a solo game: can I choose any of the 4 colors in each turn?
  In a 2-player game: Can each player chose any of their 2 colors in each turn?
  Or is there a sequence for the colors (as in a 4-player game)?

  Antwoord: The solo player can choose any of the 4 colors in each turn, as well as the player in a 2-player game can chose any of the 2 colors in each turn (11/2022)

 3. Interpretatie uit de gemeenschap This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich in 11/2022, and again by KJW in 1/2023.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap This was also confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Does the start tile count as 1 tile when we want to eliminate ghosts instead of counting points?

  Antwoord: The start tile counts as 4 tiles. (11/2022)

 5. Interpretatie uit de gemeenschap This corroborates that majority applies when scoring features, as confirmed by Dized and HiG, and posted on Carcassonne Central: https://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=6261.msg90600#msg90600
If there are more meeples in one color than of the others, only the majority color scores points, so you collectively score the city or the road once (without joint scoring). For example, you complete a road which goes through 5 tiles and has 2 blue meeples and 1 red meeple. In this case, you score only 5 points.
In a nutshell: scores are only count to the player with the most meeples on the feature.
And for joint scorings, each player has to get the same number of meeples to the feature. (2/2023)

It was also confirmed by KJW, as posted on Carcassonne-Forum: https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?p=76054#p76054

Majority works the same as in normal Carcassonne.
If one player has the majority, only that player scores the points.
But since you play cooperatively, you want of course quite a lot of points and you try to include someone else, but not too many times, so that there is a tie (no majority)!!!
Ties are here the best way to reach the goal, because then everyone gets the points! (2/2023)
 • Interpretatie uit de gemeenschap In solo and 2-player games, the same player will be using multiple colors. In this case, each color counts as a different player.
 • Interpretatie uit de gemeenschap This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.
 • Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers This last sentence was omitted by ZMG.
 • Interpretatie uit de gemeenschap This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.
 • Interpretatie uit de gemeenschap This was confirmed by Brigitte Fuchs of HiG at Spielwiesn in Munich.
 • Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin is aangepast in overeenstemming met de bedoeling van de Duitse spelregels van HiG. De versie van de Engelse spelregels die bij ZMG zit heeft een andere betekenis, mogelijk door een vertaalfout:
  "Zodra de hond volledig omringd is, verwijder 3 spoken van elk van 2 tegels."