Notes on the Czech translation

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.
 1. REDIRECT Notes on the Czech translation/cs




Exclamation2.png

Tato stránka je pouze šablonou, pro plné zobrazení přejděte na tuto stránku.

Vítejte!
Na této stránce najdete několik souhrnných informací k českému překladu.

Do překladů jsou primárně zahrnuty pravidla českého vydavatelství Mindok (u některých starších rozšíření také pravidla Albi). Ostatní rozšíření jsou přeložena podle formulace pravidel Mindoku. Jelikož jednotlivá vydavatelství vytvářejí překlady z německého originálu je v tomto ohledu připravován i překlad na těchto stránkách. Jinými slovy, i když jsou veškeré překlady připravovány z angličtiny, vztahuje se přeložený text k originálním německým pravidlům.
Poděkování:
Nesmí chybět také poděkování všem tvůrcům českých návodů, ať už oficiálních, vydaných českými vydavatelstvími, tak neoficiálních od fanoušků.

Za vše děkuje správce českého překladu: Petul

Našli jste chybu, nebo máte otázku? Můžete psát do tématu na Carcassonne CZ fóru nebo na mail wicapetul@gmail.com


Informace pro návštěvníky

Obecné informace k překladům na WikiCarpedii

 • U některých rozšíření pro která vydavatelství Albi a Mindoku připravili české překlady pravidel jsou v poznámkách pod čarou dodatečné informace o případných nesrovnalostech, které se liší od originálních pravidel HiG.
 • Text pravidel u minirozšíření která vyšla v Big Box 6 (2017; a aktualizací 2020) a Big Box 7 (2021) od Mindoku je zde malinko upraven tak aby lépe odpovídal stylu formulace pravidel nové a třetí edice.
 • Úvodní popis každého rozšíření je v českém překladu upraven. Dodatečné podrobnější informace najdete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.


Ilustrace na kartičkách  

Názvosloví dodatečných ilustrací na kartičkách jsou převzaty z českého návodu pro Big Box 6 případně Big Box 7.
Mindok překládá česká pravidla z německého originálu, proto používá počáteční písmena z německých názvů.

 • Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.
Obrázek Anglicky Německy Česky WICA
Feature Cows C2.png C - Cowshed K - Kuhstall Kravín {{TextC}}
Feature Pigsty C2.png P - Pigsty S - Schweinestall Vepřín {{TextP}}
Feature Donkeys C2.png D - Donkey stable E - Esel stall Oslí chlívek (Oslín) {{TextD}}
Feature Farmhouse C2.png F - Farmhouse B - Esel stall Farma {{TextF}}
Feature Highwayman C2.png H - Highwaymen W - Wegelagerer Loupežník {{TextH}}
Feature WaterTower C2.png W - Water tower T - Wasser turm Vodárenská věž {{TextW}}
Feature Garden C2.png G - Garden G - Garten Zahrada {{TextG}}

Interpretation from the Community Některé ilustrace, jako domy, lidé nebo zvířata, nemají na hru žádný vliv, ale některé z nich jsou použity v některých rozšířeních:


Označení hran kartiček  

Na stránkách s návody jsou tyto popisy ponechány podle anglického znění. Podrobnější informace o popisu hran kartiček najdete na této stránce.

Příklad kartičky CRFR
Část krajiny Anglicky Česky
Cesta R C
Město C M
Louka F L
Řeka S (I) Ř (označení „I“
se používá JCZ)


Seznam figurek  

Seznam všech typů figurek seřazených do jednotlivých skupin.

 • V závorkách jsou uvedeny alternativní názvy používané v návodech od Mindoku.
Tabulka se seznamem figurek  
Verze hryFigurka
Družiníci (Základní figurky)
Základní hraNormální
družiník
(Obyčejný
družiník)
Figure Meeple red.png
Základní hra -
Opat
Opat
Figure Abbot red.png
Rozšíření 1Velký
družiník
(Velká
figurka)
Figure MeepleLarge red.png
Rozšíření 5Starosta
Figure Mayor red.png
Rozšíření 5Vůz
Figure Wagon red.png
Rozšíření 10Ředitel
Figure Ringmaster red.png
Rozšíření 11Ředitel
Figure Ringmaster red.png
DružinaFantom
Figure Phantom red.png
Speciální figurky
Rozšíření 2Stavitel
Figure Builder red.png
Rozšíření 2Prasátko
(Selátko)
Figure Pig red.png
Rozšíření 5Statek
Figure Barn red.png
Rozšíření 9Pastýř
(Ovčák)
Figure Shepherd red.png
Mini 1Dáma
Figure Messenger red.png
Mini 6Zbojník
Figure Robber red.png
Neutrální figurky
Mini 5Mág
Figure Mage.png
Mini 5Čarodějnice
Figure Witch.png
Rozšíření 3Drak
Figure Dragon.png
Rozšíření 3Víla
Figure Fairy.png
Rozšíření 4Dílek věže
Figure Tower.png
Rozšíření 6Hrabě
Figure Count.png
Rozšíření 8Most
Figure Bridge.png
Rozšíření 10Šapitó
Figure Roundtop.png
ŠkolaUčitel
Figure Phantom red.png
Pan perníčekPerníček
- Zimní krajina
Figure Gingerbreadman.png
Verze hry Figurka
Družiníci (Základní figurky)
Base GameBase Game Normální družiník
(Obyčejný družiník)
Figure Meeple red.png
Základní hra - The AbbotThe Abbot Opat
Figure Abbot red.png
Inns & CathedralsInns & Cathedrals Velký družiník
(Velká figurka)
Figure MeepleLarge red.png
Abbey & MayorAbbey & Mayor Starosta
Figure Mayor red.png
Abbey & MayorAbbey & Mayor Vůz
Figure Wagon red.png
Under the Big TopUnder the Big Top Ředitel
Figure Ringmaster red.png
Ghosts, Castles & CemeteriesGhosts, Castles & Cemeteries Strážný
Figure Guard Meeple red.png
The PhantomThe Phantom Fantom
Figure Phantom red.png
Speciální figurky
Traders & BuildersTraders & Builders Stavitel
Figure Builder red.png
Traders & BuildersTraders & Builders Prasátko
(Selátko)
Figure Pig red.png
Abbey & MayorAbbey & Mayor Statek
Figure Barn red.png
Hills & SheepHills & Sheep Pastýř
(Ovčák)
Figure Shepherd red.png
The MessengersThe Messengers Dáma
Figure Messenger red.png
The RobbersThe Robbers Zbojník
Figure Robber red.png
Neutrální figurky
Mage & WitchMage & Witch Mág
Figure Mage.png
Mage & WitchMage & Witch Čarodějnice
Figure Witch.png
The Princess & the DragonThe Princess & the Dragon Drak
Figure Dragon.png
The Princess & the DragonThe Princess & the Dragon Víla
Figure Fairy.png
The TowerThe Tower Dílek věže
Figure Tower.png
Count, King & RobberCount, King & Robber Hrabě
Figure Count.png
Bridges, Castles & BazaarsBridges, Castles & Bazaars Most
Figure Bridge.png
Under the Big TopUnder the Big Top Šapitó
Figure Roundtop.png
Ghosts, Castles & CemeteriesGhosts, Castles & Cemeteries Duch
The SchoolThe School Učitel
Figure Phantom red.png
Zimní krajina - The Gingerbread ManThe Gingerbread Man Perníček
Figure Gingerbreadman.png


Vliv prvků na hodnocená území  

Jaké prvky se započítávají do celkového součtu hodnoceného území ve fázi 3. Započítání bodů.

Město

Verze hry Prvek Úkon
Prvky na kartičkách s městem, které na něj mohou mít vliv.
Základní hra Base Game C2 Tile Q.jpg
Erb
Společně
Rozšíření 1 Inns And Cathedrals C2 Tile Kb.jpg
Katedrála
Společně
Rozšíření 2 Traders And Builders C2 Tile H.jpg
Zboží
Nemá vliv
Rozšíření 3 Princess And Dragon C2 Tile C.jpg
Princezna
Nemá vliv
Rozšíření 10 Figure Ringmaster red.png
Ředitel
Samostatně
Mini 5 Figure Mage.png   Figure Witch.png 
Mág a čarodějnice
Společně
Domy Token LB House4 C1.png
Budova
Společně [1]
Německé hrady German Castles C2 Tile 03.png
Německý hrad
Společně
Strážní věže Watchtowers C2 Tile K.jpg
Strážní věž
Samostatně

Cesta

Verze hry Prvek Úkon
Prvky na kartičkách s cestou, které na ni mohou mít vliv.
Rozšíření 1 Inns And Cathedrals C2 Tile A.jpg
Hostinec
Společně
Domy Token LB House4 C1.png
Budova
Společně [1]
Labyrint Labyrinth C2.png
Labyrint
Společně
Lázně Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg
Lázeňský dům
Samostatně
Mýtné Tollkeepers C2 Tile 06.png
Skupinka poutníků
Nemá vliv
Německé hrady German Castles C2 Tile 03.png
Dokončená cesta u hradu
Společně
Německé katedrály German Cathedrals C2 Tile 04.png
Katedrála
Společně
Směrovky Signposts C2 Tile 08.png
Směrovka
Společně
Strážní věže Watchtowers C2 Tile H.jpg
Strážní věž
Samostatně

Klášter

Verze hry Prvek Úkon
Prvky na kartičkách ovlivňující klášter Prvky na kartičkách
s klášterem, které na něj mohou mít vliv.
Rozšíření 9 Hills And Sheep C2 Tile P.jpg
Vinohrady
Společně
Domy Token LB House4 C1.png
Budova
Společně [1]


Seřazení dopisů v návodech  

Ukázka rozdílného uspořádání dopisů (mini 1 - Dopisy) v pravidlech Mindoku, HiG a ZMG.

 • Podle červeně zvýrazněného slupce jsou seřazeny dopisy na WikiCarpedii v druhé edici.
Big Box
2012 HiG,
ZMG a Mindok
Big Box
2017
HiG a ZMG
Big Box
2017
Mindok
Big Box
2021
HiG
Big Box
2021
Mindok
Big Box
2021 (PDF)
Mindok
1.Messages C1-01 scroll.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png
2.Messages C1-02 scroll.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png
3.Messages C1-03 scroll.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png
5.Messages C1-04 scroll.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png
6.Messages C1-05 scroll.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png
7.Messages C1-06 scroll.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png
4.Messages C1-07 scroll.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png
8.Messages C1-08 scroll.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png


Poznámky k rozšířením  

 • Trhy v Lipsku - Město Lipsko se považuje za stejnou speciální oblast jako město Carcassonne. Není to však oficiálně potvrzeno.
 • Náboženská stavba představuje některé z následujících území: klášter, opatství, svatyně, Německý klášter, Holandsko-belgický klášter, Japonská budova, Darmstadský kostel.


Seznam vydaných návodů v češtině  

Seznam vydaných návodů od českých vydavatelství Albi a Mindok. Návody jsou z databáze Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení návodu se prosím zaregistrujte).

 • Návody jsou seřazena podle data který je v nich uveden.
Tabulka se seznamem českých návodů  
Rok vydání Verze hry Vydavatelství Zobrazit návod
Seznam návodů původní edice
2001 Base GameBase Game Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2002 Exp. 1Exp. 1 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Exp. 2Exp. 2 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
King and Robber BaronKing and Robber Baron Albi Zobrazit
RiverRiver
2005 Exp. 3Exp. 3 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2006 Exp. 4Exp. 4 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2007 Exp. 5Exp. 5 Mindok Zobrazit
Exp. 6Exp. 6 Mindok Zobrazit
2008 Exp. 7Exp. 7 Mindok Zobrazit
2010 Exp. 8Exp. 8 Mindok Zobrazit
2011 Jubilejní vydáníJubilejní vydání Mindok Zobrazit
2012 Mini #1Mini #1 Mindok Zobrazit
Mini #2Mini #2 Mindok Zobrazit
Mini #3Mini #3 Mindok Zobrazit
Mini #4Mini #4 Mindok Zobrazit
Mini #5Mini #5 Mindok Zobrazit
Mini #6Mini #6 Mindok Zobrazit
Mini #7Mini #7 Mindok Zobrazit
Big Box 4Big Box 4 Mindok Zobrazit
2014 Exp. 9Exp. 9 Mindok Zobrazit
Big Box 5Big Box 5 Mindok Zobrazit
Seznam návodů nové edice
2014 Base GameBase Game Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
2015 Exp. 1Exp. 1 Mindok Zobrazit
Exp. 2Exp. 2 Mindok Zobrazit
2016 Exp. 3Exp. 3 Mindok Zobrazit
Exp. 4Exp. 4 Mindok Zobrazit
Exp. 5Exp. 5 Mindok Zobrazit
2017 Exp. 6Exp. 6 Mindok Zobrazit
Exp. 8Exp. 8 Mindok Zobrazit
Exp. 10Exp. 10 Mindok Zobrazit
Base GameBase Game Mindok Zobrazit
Base GameBase Game (v2) Mindok Zobrazit
2018 Exp. 9Exp. 9 Mindok Zobrazit
Seznam návodů třetí edice
2021 Jubilejní edice (20 let) Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
Základní hra Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
Big Box 7 (v3.0) Mindok Zobrazit
Dárky Mindok Zobrazit
2022 Rozšíření 11 v1 Mindok Zobrazit
Rozšíření 11 v2 Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne
2002 Lovci a sběrači Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Hrad Albi Zobrazit
2020 Lovci a sběrači Mindok Zobrazit
2022 Duchové Carcassonne Mindok Zobrazit


Rozdělení částí krajiny  

Na kartičkách jsou vyobrazeny části krajiny, které se dělí na území, speciální území, prvky, symboly a speciální oblasti.

 • V kterém rozšíření se konkrétní část krajiny nachází se můžete podívat na této stránce.
Části krajiny
     Území
Cesta
Město
Části krajiny

      Území

 • Cesta
 • Město
 • Klášter
 • Louka
 • Zahrada
 • Opatství
 • Kultovní místo / Svatyně
 • Německý hrad
 • Německá katedrála
 • Holandsko-belgický klášter
 • Japonská budova
 • Darmstadský kostel
 • Chaloupka baby Jagy
 • Věštkyně

      Speciální území

 • Řeka
 • Tajná chodba
 • Sopka
 • Základy věže / Staveniště věže
 • Trh
 • Bazar
 • Místo pro manéž
 • Cvičiště artistů
 • Létající stroj
 • Obrazec v obilí
 • Ovocný strom
 • Strom Slavíka loupežníka
 • Jezero vodníka

      Prvky

 • Vodárenská věž
 • Loupežník
 • Hospodářské stavení
 • Farma
 • Hospodářský dobytek
 • Kravín
 • Oslí chlívek
 • Vepřín
 • Malý most
 • Velký most
 • Městský nadchod
 • Křižovatka s malou vesnicí
 • Křižovatka se stromy
 • Domek u cesty
 • Bohatýrův kámen
 • Cesta dokola
 • Hostinec
 • Katedrála
 • Stádo prasat
 • Vinice / Vinohrady
 • Vyobrazená ovce
 • La Porxada
 • Tunel
 • Darmstadt
 • Labyrint
 • Jezero s moly
 • Obléhání
 • Oslava
 • Strážní věž
 • Lázeňský dům
 • Skupinka poutníků
 • Městská brána

      Symboly

 • Erb
 • Symbol s vínem
 • Symbol s látkou / plátnem
 • Symbol s obilím
 • Symbol princezny
 • Symbol draka
 • Symbol kola osudu
 • Symbol zlata
 • Symbol mága
 • Symbol zbojníka
 • Symbol katarů
 • Symbol oslavy
 • Symbol perníčka
 • Symbol moru (morového doktora)
 • Směrová (větrná) růžice
 • Symbol rolnické vzpoury
 • Symbol přidání figurky / družníka
 • Symbol umístění figurky / družiníka
 • Symbol tahu navíc
 • Symbol směrovky

      Speciální oblasti

 • Město Carcassonne
 • Kolo osudu
 • Škola
 • Město Lipsko


Fáze tahu  

Podrobný rozpis jednotlivých fází tahu (úkonů) se provádějí v kroku (bodu):

V angličtině V češtině
1. Placing a tile 1. Přiložení kartičky
   ● Step 1A: Begin Turn    ● Krok 1A: Začátek tahu
   ● Step 1B: Draw a Tile    ● Krok 1B: Tažení kartičky
   ● Step 1C: Place the Tile    ● Krok 1C: Přikládání kartičky
2. Placing a meeple 2. Umístění figurky/družiníka [2]
   ● Step 2A: Move the Wood (Prologue)    ● Krok 2A: Přesun dřeva (úvod)
      - Step 2B-1: Move the Wood (Phase 1)         - Krok 2B-1: Přesun dřeva (1. fáze)
      - Step 2B-2: Move the Wood (Phase 2)         - Krok 2B-2: Přesun dřeva (2. fáze)
   ● Step 2C: Resolve Move the Wood    ● Krok 2C: Vyřešení přesunu dřeva
3. Scoring a feature 3. Započítání bodů
   ● Step 3A: Identify Completed Features    ● Krok 3A: Nalezení dokončených území
   ● Step 3B: Resolve Completed Features    ● Krok 3B: Vyřešení dokončených území
   ● Step 3C: Resolve the Tile Scoring    ● Krok 3C: Vyřešení vyhodnocení kartiček
4. Additional actions 4. Další úkony
   ● Step 4A: Resolve the Tile Actions    ● Krok 4A: Vyřešení úkonů kartiček
   ● Step 4B: Resolve the Turn    ● Krok 4B: Vyřešení tahu


Informace pro WICA překladatele

Více poznámek naleznete na této stránce.

Pojmenování herního materiálu

V následující tabulce naleznete překlady herního materiálu.

Obrázek Anglicky Česky
Figure Meeple red.png Meeple /
Follower [3]
normální
družiník
New rules start tile.png Tile kartička
Gifts C2 Card 01.png Card karta
Castles C1 02.png double-size dvojkartička
Halfling 1 C2 Tile 09.png half-sized
(triangular)
půlka
(trojúhelníková)
Token Wine C2.png tokens žeton
Traders And Builders C2 Cloth Bag.png bag plátěný sáček


Fráze v pravidlech

Speciální fráze použité v některých pravidlech.

 • The FerriesThe Ferries - Používá pro vyobrazené cesty výraz že: přívoz propojí dvě části cesty.
 • The Markets of LeipzigThe Markets of Leipzig - Používá pro křižovatky s domky výraz: křižovatka s malou vesnicí.
 • The TollkeepersThe Tollkeepers - Používá pro křižovatky s domky výraz: křižovatka s malou vesnicí.


Další fráze

Fráze používané v textech návodů.

 • Kartičky se přikládají
  • Přikládají se jako obvykle
  • Přikládají se herní plán
   • Nachází se na nich území
 • Družiníci (figurky) se umísťují
  • Umísťují se běžným způsobem
  • Umísťují se na území
  • Umísťují se do oblasti
   • Území jsou části krajiny na které lze umístit figurky (družiníky)
   • Na území můžete mít početní převahu
 • Území se vyhodnocují
 • Body se započítávají
  • Započítávají se na počítadlo bodů
 • Příklad: Červený přiloží kartičku/umístí figurku
 • Otázka: Můžeme provést tento úkon?


Rozdíly ve znění pravidel mezi první a druhou edicí

V první edici jsou pravidla psány z pohledu hráče.

 • Pokud si hráč vytáhne kartičku s...
 • Poté může hráč umístit figurku...

V druhé edici jsou pravidla psány z vašeho pohledu.

 • Pokud si vytáhnete kartičku s...
 • Poté můžete umístit figurku...


Varianty rámečků s odkazy na stránky Carcassonne CZ fóra

 • Varianta pro rozšíření vydaná pouze jednou:
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Nová verze:

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Více informací o samotnom rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Více informací o samotnom rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

 • Varianta pro rozšíření vydaná v nové i třetí edici:
Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
 • Varianta pro více typů rozšíření:
Více informací o samotných rozšířeních Řeka I, Řeka II, Řeka Jubilejní edice 20 let, Řeka C3 a CutCassonne naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


Popis vydání pravidel

 • Pro přeložená rozšíření vydaná pouze jednou:

Pravidla pro rozšíření dárky v třetí edici (C3) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2021. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.


 • Pro přeložená rozšíření vydaná vícekrát:

Pravidla pro rozšíření hostince a katedrály v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2015. V roce 2017 byly pravidla znovu vydány jako součást Big Box 6. V roce 2021 byly v třetí edici (C3) vydány jako součást Big Box 7. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.


 • Pro nepřeložená rozšíření vydaná pouze jednou:

Pravidla pro rozšíření půlky v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2020. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.


Tipy tabulek

sloupec sloupec sloupec
Celý řádek
Text Text Text
Text Text
Řádek Text Text Text
Řádek Text Text Text
Sloupec Sloupec Sloupec
Text Text Text Text
Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text


Znaky

Kód Znak Popis
— pomlčka
> > větší než
    mezera
& & „and“
| | svislá čára


Připravované stránky


Seznam českých kategorií


Upozornění pro stránky v přípravě

Text boxu je automaticky přeložen to češtiny.

Exclamation2.png

This page is
Under translation


Odkazy

Česká hlavní stránka

O projektu WikiCarpedia

Stav českého překladu

Seznam tvůrců WikiCarpedie



If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success - James Cameron.



Skúška prázdneho prekladu 2

Footnotes

For Icons explanation and licensing please visit Icons page.


 1. 1.0 1.1 1.2 Official clarification from the publisher Body navíc za budovy se započítávají až po ostatních prvcích upravujících bodovou hodnotu území (např. hostinec/katedrála nebo, mág/čarodějnice)
 2. Official clarification from the publisher V první edici byla tato fáze pojmenovaná „Umístění figurky“, protože v té době hra ještě obsahovala malé množství typů figurek. Později, když typů figurek přibylo byli rozděleny do několika skupin a z hlavních figurek se stali družiníci, byla přejmenována i tato fáze. Proto u první edice je tato fáze pojmenovaná Umístění figurky a v druhé edice je tento úkon pojmenovaný „Umístění družiníka“.
 3. Official clarification from the publisher Výraz Follower se používal ze začátku u všech typů figurek v první edici, později a v druhé edici se začal používat pro skupinu základních figurek výraz „Meeple“.