Notes on the Czech translation

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search


Exclamation2.png

Tato stránka je pouze šablonou, pro plné zobrazení přejděte na tuto stránku.

Vítejte!

Na této stránce najdete souhrnné informace k českému překladu.

 • Carcassonne, hra která od svého vzniku v roce 2000 prošlo již několika grafickými změnami, byla rozšířena o mnoho rozšíření a inspirací pro spoustu spin-offů a která si získala srdce mnoha fanoušků nejen ve světě ale také v České republice.
 • WikiCarpedia je fanouškovský projekt který vznikl aby přinesl odpovědi na otázky ohledně pravidel při kombinování stále se zvětšujícího se množství rozšíření (Více informací o vzniku tohoto projektu najdete na této stránce.).
 • Český překlad na WikiCarpedie probíhá již od roku 2021. Za tu dobu byla již přeložena všechna rozšíření nové (C2) a třetí edice (C3) a pomalu se doplňují pravidla k rozšířením původní edice (C1) a spin-offi.

Poděkování:
Patří všem kteří se jakýmkoli způsobem podílely a také stále podílejí na přípravě českých návodů k deskové hře Carcassonne.

Za vše děkuje správce českého překladu: Petul

Našli jste chybu, nebo máte otázku? Můžete psát do témat na Carcassonne CZ fóru nebo na e-mail: wicapetul@gmail.com.

Informace pro návštěvníky

Obecné informace k překladům na WikiCarpedii

Please select all your expansions to show only interactions related to you. All other interactions are hidden.
Expansion selector requires JavaScript.
Preparing expansion selector...
{{{content}}}
 • České překlady obsahují navíc dodatečné poznámky pod čarou k českým tištěným návodů a formulacím pravidel (tyto poznámky nejsou popsány na výchozích anglických stránkách).
 • Úvodní popis každé hry/rozšíření je na českých stránkách upraven. Obsahuje informace o vydaných českých návodech a také odkaz na českou Carcapedii kde jsou o každé hře/rozšíření podrobnější informace.
 • Pokud hra/rozšíření byly vydány některým vydavatelstvím s českými pravidly, jsou tato pravidla považována za oficiální a na stránce s českým překladem je primárně uveden jejich přepis. Ostatní rozšíření jsou přeložena podle formulace pravidel od těchto vydavatelství.
 • Jelikož vydavatelství překládají pravidla z německého originálu je v tomto ohledu připravován i přeložený text na těchto stránkách. Znamená to tedy, že i když je výchozí text těchto stránek v angličtině, odkazují se české překlady k originálním německým pravidlům.
 • Formulace českých pravidel pro minirozšíření která vyšly součástí Big Box 6 Big Box 6 (2017; aktualizaci 2020) a Big Box 7 Big Box 7 (2021) od Mindoku jsou zde upraveny tak aby lépe zapadly do ostatních pravidel nové a třetí edice.

Rozdíly ve znění pravidel mezi jednotlivými edicemi:

Interpretation from the Community Mezi původní a novou edicí Carcassonne došlo ke změně znění pravidel.

 • V původní edici jsou pravidla psány z pohledu hráče (v 1. osobě):
  • Pokud si hráč vytáhne kartičku...
  • Poté může hráč umístit figurku...
 • V nové a třetí edici jsou pravidla psány z vašeho pohledu (v 3. osobě):
  • Pokud si vytáhnete kartičku...
  • Poté můžete umístit figurku...

Doplňující informace pro základní sadu hry

Kombinace s dalšími rozšířeními

Tato část obsahuje několik úvah pro hraní základní hry s rozšířeními. Některé pojmy popsané v pravidlech základní hry mohou vyžadovat upřesnění:

 • Rozšíření mohou překrývat nebo rozšiřovat popsané koncepty a obsahovat některé nuance, které je třeba vzít v úvahu.
 • Rozšíření mohou přidávat další možnosti k těm, které jsou k součástí základní hry.

Podívejme se nyní na pravidla, která mohou některá rozšíření změnit:

      Průběh hry

Úprava průběhu hry:

Interpretation from the Community Průběh hry se přidáním různých rozšíření mění.

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu hry použitý na WikiCarpedii.
 • Hodnocení částí krajiny během hry
 • Hodnocení figurek v průběhu hry
 • Další hodnocení v průběhu hry
 • Scoring features during the game
 • Scoring figures during the game
 • Other scoring during the game
Jejich využití naleznete v souhrnu na těchto stránkách:

      Části krajiny na kartičkách

Části krajiny ukončující cestu:

Interpretation from the Community V pravidlech základní hry je uvedeno, že: „Cesta je uzavřená tehdy, když ji na obou koncích uzavírá křižovatka, část města nebo klášter, případně když tvoří uzavřený okruh“. Tento výpis platí obecně a měl by být považován za otevřený. Některá rozšíření obsahují další části krajiny, které mohou ukončovat cestu např. skupiny stromů a keřů, chalupy, jezera, různé typy církevních staveb, hrady atd.

Příklad: Cesty končící u skupiny stromů.
Příklad: Cesty končící u jezera.
Příklad: Cesta končí u sopky.
Příklad: Cesty končící u německého kláštera.
Příklad: Cesty končící na německém hradě.

Vliv erbů:

Interpretation from the Community V základní hře jsou erby na kartičkách pouze s jednou částí města, je tak zřejmé, že erb se počítá pouze pro tuto část města.

V novějších rozšířeních může být na jedné kartičce několik městských částí. V takovém případě se erb počítá pouze pro část města, ve kterém se přímo nachází, nikoli pro celou kartičku.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní část města.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní část města.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horního a dolního část města spojeného mostem.
V jedné části města může být i více než jeden erb.
Příklad: Část města se dvěma erby.

Poloha kláštera:

Interpretation from the Community V základní hře je uvedeno, že kláštery se vždy nacházejí uprostřed kartičky, při přikládání tak musíte navázat na ostatní území. Samotné kláštery bývají obklopeny loukou a na hranách kartičky pak bývajá obvykle louka a cesta. V některých rozšířeních se ale můžete setkat s kartičkami klášterů které mají na hraně město a dokonce i s kláštery uvnitř města.

Příklad: Klášter obklopený částí města a cestou.
Příklad: Klášter ve městě.

Ilustrace na kartičkách:

Interpretation from the Community Některé ilustrace např. domy, lidé nebo zvířata, nemají na hru žádný vliv, ovšem některé z nich jsou použity některými rozšířeními:

Feature Garden C2.png
G | Garden
Feature Cows C2.png
C | Cowshed (stáj)
Feature Pigsty C2.png
P | Pigsty (stáj)
Feature Donkeys C2.png
D | Donkey Stable (stáj)
Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.
Názvosloví těchto ilustrací je převzato z českého návodu pro Big Box 6 Big Box 6 případně Big Box 7 Big Box 7 .
V oficiálních českých pravidlech od Mindoku jsou ponechány počáteční písmena podle německých názvů.

Označení hran kartiček na WikiCarpedii:

 • Na těchto stránkách se navíc můžete setkat s popisem kartiček podle jejich hrany. Na hranách kartiček základní hry je pouze město, cesta nebo louka. Nová rozšíření ovšem mohou přidat další prvky na hraně kartičky např. řeku (River River ) nebo mlhu (rozšíření 11 - Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries ). Popis hran je na českých stránkách ponechán podle anglického znění. Podrobnější informace o popisu hran kartiček najdete na stránce: Přehled kartiček.
Příklad kartičky CRFR

Území


Cesta
Město
Louka
Řeka

V angličtině


R
C
F
S (I - používá
   se v JCZ)

V češtině


C
M
L
Ř

      Pořadí tahu

Úprava pořadí tahu:

Interpretation from the Community Po přípravě hry je v základní hře vysvětleno pořadí tahu jako série tří kroků. Tyto úkony se opakují až do konce hry, kdy dojde k závěrečnému vyhodnocení. Pořadí je následující:

 • 1. Přiložení kartičky
 • 2. Umístění družiníka
 • 3. Započítání bodů
Tyto počáteční jednoduché úkony by však měly být při hře s rozšířeními považovány za fáze, protože slouží jako zásobníky pro seskupení dalších úkonů v průběhu tahu. Rozšíření mohou mít také vliv na přípravu hry a závěrečné vyhodnocení. Navíc mohou přidávat nové fáze se speciálními úkony nebo dokonce tahy navíc.

Podrobnější popis na WikiCarpedii:

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu fáze jednoho tahu.
 • 1. Přiložení kartičky
  • Krok 1A: Začátek tahu
  • Krok 1B: Tažení kartičky
  • Krok 1C: Přikládání kartičky
 • 2. Umístění družiníka [1]
  • Krok 2A: Přesun dřeva (úvod)
   • Krok 2B-1: Přesun dřeva (1. fáze)
   • Krok 2B-2: Přesun dřeva (2. fáze)
  • Krok 2C: Vyřešení přesunu dřeva
 • 3. Započítání bodů
  • Krok 3A: Nalezení dokončených území
  • Krok 3B: Vyřešení dokončených území
  • Krok 3C: Vyřešení vyhodnocení kartiček
 • 4. Další úkony
  • Krok 4A: Vyřešení úkonů kartiček
  • Krok 4B: Vyřešení tahu
 • 1. Placing a tile
  • Step 1A: Begin Turn
  • Step 1B: Draw a Tile
  • Step 1C: Place the Tile
 • 2. Placing a meeple
  • Step 2A: Move the Wood (Prologue)
   • Step 2B-1: Move the Wood (Phase 1)
   • Step 2B-2: Move the Wood (Phase 2)
  • Step 2C: Resolve Move the Wood
 • 3. Scoring a feature
  • Step 3A: Identify Completed Features
  • Step 3B: Resolve Completed Features
  • Step 3C: Resolve the Tile Scoring
 • 4. Additional actions
  • Step 4A: Resolve the Tile Actions
  • Step 4B: Resolve the Turn
Jejich využití naleznete v souhrnu na těchto stránkách:

      1. Přiložení kartičky

Alternativy pro tahání kartiček, místo tahání z hromádek:

Interpretation from the Community Některá rozšíření přidávají další možnosti jak tahat kartičky:

 • Rozšíření 2 - Traders & Builders Traders & Builders : Součástí balení je látkový sáček, do něhož je možné vložit kartičky.
 • Rozšíření 4 - The Tower The Tower : Součástí je zásobník na kartičky z kartonu ve tvaru věže, do níž je možné nakládat kartičky.
Plátěný sáček je součástí balení rozšíření 2.
Zásobník na kartičky ve tvaru věže je součástí rozšíření 4.

Alternativní možnost přikládaní kartiček:

Interpretation from the Community Některá rozšíření umožňují přiložit kartičku ze zásoby hráče, namísto jejího tažení. Tuto alternativu můžete požít ve fázi tahu kartičky nebo po vyřazení kartičky - pokud nelze přiložit. V každém z těchto případů můžete použít:

Kartička opatství
Kartička půlka
Kartička s Německým hradem

Dokončená část krajiny:

Official clarification from the publisher Všimněte si, že části krajiny jsou považovány za dokončené v okamžiku přiložení kartičky, ovšem k umístění družiníka a hodnocení dochází až poté. Tato posloupnost je důležitá při hře s tajnou chodbou (rozšíření 3 - The Princess & the Dragon The Princess & the Dragon ) nebo létajícími stroji (mini 1 - The Flying Machines The Flying Machines ).

      2. Umístění družiníka

Použití slova družiník:

Interpretation from the Community V základní hře jsou pouze normální družiníci, kterým se v tomto kontextu říká zaměnitelně družiník. Přidání dalších typů družiníků z některých rozšířeních však vede k použití slova "družiník" pro označení jakékoli figurky která je přidělena hráči a umožňuje přivlastnit si nějakou část krajiny. Patří sem i normální družiník. Kdykoli se v pravidlech setkáte s odkazem na družiníka, bude se výraz vztahovat na jakoukoli figurku z této kategorie. Různé typy družiníků mají různé schopnosti, ty je třeba během hry zohlednit, viz dále.

Typy družiníků (možnosti umístění a další schopnosti):

Interpretation from the Community Podle typu družiníka mohou existovat určitá omezení umístění. Mohou mít také určité schopnosti:

Umístění družiníka na dříve přiložené kartičky:

Interpretation from the Community Základní hra předpokládá, že hráči mohou umístit pouze jednoho družiníka na právě položenou kartičku. Novější rozšíření toto omezení různými způsoby ohýbají a přidávají různé mechanismy umisťování. Hráčům tak umožňují umístit družiníka na jinou, dříve přiloženou, kartičku:

V jednom tahu je také možné umístit až dva družiníky (The Phantom The Phantom ).

Umístění družiníků do obsazených části krajiny:

Interpretation from the Community Základní hra předpokládá, že družiníka můžete umístit pouze na neobsazenou část krajiny. Novější rozšíření toto omezení různými způsoby ohýbají a přidávají různé mechanismy umisťování, které hráčům umožňují umístit družiníka na obsazenou část krajiny:

Role družiníků:

Interpretation from the Community Narozdíl od speciálních a neutrálních figurek mění družiníci svou roli podle toho na jaké část krajiny stojí. V základní hře se mohou družiníci stát rytířem ve městě, lupičem na cestě, mnichem v klášteře nebo sedlákem na louce. Některá rozšíření mohou družiníkům přidat další roli, např. kacíř na svatyni, hradní pán/paní na hradě nebo strážný na vrcholu věže atd.

Base Game C2 Tile C.jpg
Rytíř
Feature Road C2.png
Lupič
Feature Monastery C2.png
Mnich
Feature Field C2.png
Sedlák
Feature Garden C2.png
Opat
Figure Tower.png
Strážný
Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg
Mnich
Feature Shrine C2.png
Kacíř
Token Castle C2.png
Rytíř
Feature Acrobat Space C2.png
Artista
Logo Flier C2.png
Letec
Feature Darmstadt Church C1.png
Mnich
German Castles C2 Castle Image 04.png
Hradní pán/paní
German Cathedrals C2 Image 02.png
Arcibiskup
Russian Promos C1 Description Tile 01.jpg
Baba Jaga
Monasteries C2 Picture GE06.png
Mnich / opat
Feature Fortuneteller.png
Věštec

Další místa:

 • Město Carcassonne: Na zámek jako rytíř, na tržiště jako sedlák, na kovárně jako lupič, na katedrále jako mnich
 • Město Lipsko: Obchodník
 • Zámek
 • Strom Slavíka loupežníka
 • Jezero vodníka
 • Lázeňský dům
 • Kolo osudu

      3. Započítání bodů

Určení převahy:

Interpretation from the Community V základní hře má převahu hráč nebo hráči s největším počtem družiníků na dané části krajiny a získá za ni body. Předpokládá se, že každý družiník má 1 většinový hlas. Novější rozšíření přidávají nové typy družiníků a některé z nich mají odlišná pravidla pro většinový hlas:

Některá rozšíření navíc přidávají mechanismy, které upravují převahu:

 • Rozšíření 9 - Hills & Sheep Hills & Sheep : Kopec (Pokud dojde k remíze, mají převahu ti hráči, kterým stojí alespoň jeden družiník na kopci.)
 • The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánek Občanská porota (Všichni hráči ve městě mají remízu bez ohledu na počet hlasů.)
Na kopci
Bodovací plánek Občanská porota

Převaha v klášteře:

Interpretation from the Community Početní převaha se vztahuje na hodnocení všech území, dokonce i kláštery. Kláštery může běžně obsadit pouze jeden družiník, ale např. rozšíření 6 - Count, King & Robber Count, King & Robber nebo mini 1 - The Flying Machines The Flying Machines přidávají mechaniku která umožňuje umístit do kláštera více než jednoho družiníka.

Získání více jak 50 bodů:

Interpretation from the Community Body zaznamenáváte pomocí počítacího družiníka na počítadle bodů. Jakmile však váš počítací družiník dosáhne 50 a více bodů, doporučují pravidla základní hry umístit počítacího družiníka naležato. V tomto případě hry se samostatnou základní hrou to může stačit, ovšem přidání dalších rozšíření může způsobit získání i více jak 100 bodů. Rozšíření 1 - Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals přidává mechanismus pro sledování výsledků nad 50 bodů: použitím oboustranných bodovacích kartiček, z nichž jedna strana ukazuje 50 a druhá 100 bodů. Tyto speciální kartičky umožňují hráčům průběžně sledovat své body. Pravidla Big Box 6 Big Box 6 popisují tyto kartičky jako součást základní hry (v této části ale počítáme pouze se samostatnou základní hrou).

Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg
Rub
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg
Líc
Bodovací kartička

Vyhodnocení dokončeného území:

Interpretation from the Community Základní hra nepředpokládá že se při vyhodnocovaní některého území mohou připočítávat další body navíc.

 • Některá rozšíření také vyžadují aby se získané body započítávali na počítadle bodů postupně. Vyžaduje to např. hra s dámami (mini 2 - The Messengers The Messengers ) nebo zbojníky (mini 6 - The Robbers The Robbers ).
 • Při hraní s více rozšířeními je třeba dodatečné body z různých prvků započítávat v určitém pořadí:
 • Cesta - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu cesty:
1  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota cesty se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
 • Dálnice: počet kartiček stanoven na 5 (bez ohledu na skutečnou délku cesty). To může mít vliv: Německou katedrálu → Ano | Hostinec → Ano | Mága → Ne | Trhy v Lipsku (body navíc za čtvrť kolářů) → Ne
 • Rolnické povstání: (-1) bod / kartička s vyobrazenou farmou nebo stájí
 • Pouliční veletrh: (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
2  German Cathedrals German Cathedrals : German Cathedral (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
3  Rozšíření 1 - Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals : Inn (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
4  Mini 5 - Mage & Witch Mage & Witch : Mage a Witch (+1) bod / aktuální počet kartiček | 1/2 bodu (zaokrouhleno nahoru)
5  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánek Chudoba (-3) body za území
6  Little Buildings Little Buildings : Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
7  Castles in Germany Castles in Germany : German Castle (+3) body / každý Německý hrad
8  The Signposts The Signposts : Směrovky (počet správných typů směrovek) body / ukazující správným směrem
9  The Labyrinth The Labyrinth : Labyrinth (+2) body / družiník na síti cest (při použití pokročilých pravidel)
10  The Markets of Leipzig The Markets of Leipzig }: Čtvrť kolářů (+1) bod / aktuální počet kartiček
11  Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Ghost (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
 • Město - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu města:
1  Base Game : Coat of Arms (+2) body / každá vyobrazený erb ve městě
2  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota města se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
 • Občanská porota: Všichni hráči s družiníky ve městě mají rovnocennou převahu.
 • Špatné sousedství: Do celkového počtu kartiček se nezapočítávají kartičky, na kterých je vyobrazena půlkruhová část města. To může mít vliv: Obléhání / Kataři → Ano | Katedrály → Ano | Mág → Ne
 • Obléhání: (+0) bodů / kartička | (+1) bod / erb
3  The Cathars The Cathars : Kataři (-1) bod / kartička | (-1) bod / erb
4  Rozšíření 1 - Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals : Cathedral (+1) bod / kartička | (+1) bod / erb
5  Mini 5 - Mage & Witch Mage & Witch : Mage a Witch (+1) bod / aktuální počet kartiček | 1/2 bodu (zaokrouhleno nahoru)
6  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota města se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
7  Little Buildings Little Buildings : Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
8  Castles in Germany Castles in Germany : German Castle (+3) body / každý Německý hrad
9  Darmstadt Promo Darmstadt Promo : Darmstadtium (+3) body za početní převahu
10  Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Ghost (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
 • Klášter - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu kláštera:
1  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota kláštera se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
2  Rozšíření 9 - Hills & Sheep Hills & Sheep : Vineyard (+3) body / vinohrad
3  Little Buildings Little Buildings : Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
4  Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Ghost (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
5  Rozšíření 6 - Count, King & Robber Count, King & Robber : Svatyně Když je vyhlášen souboj mezi klášterem / opatstvím / Německým klášterem / Holandsko-belgickým klášterem / Japonskou budovou / Darmstadským kostelem a svatyní, získá první dokončené území celkový počet bodů a poražený 0 bodů.
Ostatní body za části krajiny a komponenty se započítávají samostatně!

      Konec hry

Poslední kartička ve hře:

Interpretation from the Community Podle pravidel základní hry, hra končí v okamžiku kdy hráč nemůže táhnout další kartičku. To znamená, že v tomto okamžiku nemůže hráč již použít případné kartičky které mu zbývají v zásobě. Po skončení hry nelze již přiložit žádné zbývající kartičky opatství, německých hradů ani půlek.

Kartička opatství
Kartička půlka
Kartička s německým hradem
 • Notorious rule difference among editions or publishers Ohledně tohoto bodu, došlo k několika změnám pravidel, podle původních pravidel HiG a RGG pro Big Box 2 (a Big Box 3) může být poslední přiloženou kartičkou krajiny, kartička opatství (viz rozšíření 5 - Abbey & Mayor Abbey & Mayor ). Pravidlo tak bylo vlastně v rozporu s dřívějším objasněním (které uvádělo, že jakmile je přiložena poslední kartička krajiny, nelze již kartičku opatství umístit). Toto pravidlo není zahrnuto v pravidlech nové edice HiG ani ZMG v pravidlech Mindoku ovšem zůstalo zachováno a jedná se tak o chybný výklad pravidel, které dnes již neplatí.
Kartička opatství

Podrobnější popis konce hry na WikiCarpedii:

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu fáze závěrečného vyhodnocení.
 • Hodnocení částí krajiny na konci hry
 • Hodnocení figurek na konci hry
 • Další hodnocení na konci hry
 • Scoring features after the game
 • Scoring figures after the game
 • Other scoring after the game
Jejich využití naleznete v souhrnu na této stránky:

Doplňující informace k rozšířením

      Obecné informace

Herní plán:

Interpretation from the Community Jedná se o plochu odehraných kartiček ze kterých se pomalu skládá krajina Carcassonne.

Malá vesnice:

Interpretation from the Community V pravidlech základní hry od HiG jsou křižovatky označené jako malé vesnice. Na tento termín odkazují některá rozšíření The Markets of Leipzig The Markets of Leipzig nebo The Tollkeepers The Tollkeepers . Malá vesnice je shluk budov s červenými střechami, které obklopují křižovatku.

Náboženská stavba:

Interpretation from the Community Představuje některé z následujících území: klášter, opatství, svatyně, Německý klášter, Holandsko-belgický klášter, Japonská budova, Darmstadský kostel.

Stejně pojmenovaný herní materiál v češtině:

Official clarification from the publisher Opat

 • Jako opat je pojmenován družiník v zásobě hráče   Figure Abbot red.png
 • Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na speciálním klášteře Monasteries C2 Placing Abbot.png

Official clarification from the publisher Strážný

 • Jako strážný je pojmenován družiník v zásobě hráče   Figure Guard Meeple red.png
 • Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na vrcholu věže Figure Reference C2 Feature Tower Meeple.png
Figure Abbot red.png
Jako opat je pojmenován družiník v zásobě hráče.
Monasteries C2 Placing Abbot.png
Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na speciálním klášteře.
Figure Guard Meeple red.png
Jako strážný je pojmenován družiník v zásobě hráče.
Figure Reference C2 Feature Tower Meeple.png
Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na vrcholu věže.

The Markets of LeipzigThe Markets of Leipzig :

Community rule Město Lipsko se považuje za stejnou speciální oblast jako město Carcassonne. Není to však oficiálně potvrzeno.

German CathedralsGerman Cathedrals :

Official clarification from the publisher Oproti pravidlům základní hry se cesta, která začíná a končí na stejné kartičce s katedrálou, počítá a hodnotí každý úsek cesty zvlášť.

The MessengersThe Messengers :

Official clarification from the publisher V tištěných pravidlech u vydavatelství Mindok, HiG a ZMG je různě seřazený popis jednotlivých typů dopisů. Podle zvýrazněného slupce jsou seřazeny popisy dopisů na WikiCarpedii.

Big Box 4 Big Box 4
2012 HiG,
ZMG a Mindok
Big Box 6 Big Box 6
2017
HiG a ZMG
Big Box 6 Big Box 6
2017
Mindok
Big Box 7 Big Box 7
2021
HiG
Big Box 7 Big Box 7
2021
Mindok
Big Box 7 Big Box 7
2021 (PDF)
Mindok
1.Messages C1-01 scroll.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png
2.Messages C1-02 scroll.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png
3.Messages C1-03 scroll.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png
5.Messages C1-04 scroll.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png
6.Messages C1-05 scroll.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png
7.Messages C1-06 scroll.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png
4.Messages C1-07 scroll.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png
8.Messages C1-08 scroll.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png

(Zroj soupisu)

Herní materiál

      Komponenty

Figurky:

 • Následující seznam ukazuje všechny tipy figurek seřazené do jednotlivých skupin.
V závorkách jsou uvedeny alternativní názvy používané v tištěných pravidlech Mindoku.
Více informací o figurkách a dílcích naleznete v Meeplepedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Dílky:

 • Seznam všech typů dílků.
Exclamation2.png

Seznam je v přípravě.

Verze hry Dílek (Šablona) V angličtině
Exp. 2 - Traders & BuildersExp. 2 - Traders & Builders    Žetony zboží Token Cloth C2.png  Token Wheat C2.png  Token Wine C2.png -
Plátěný sáček Traders And Builders C2 Cloth Bag.png Bag
Exp. 4 - The TowerExp. 4 - The Tower Tower floor Figure Tower.png -
Exp. 7 - The CatapultExp. 7 - The Catapult Catapult Cat C1 Catapult.png -
Žetony katapultu Token Catapult Catch C1.png  Token Catapult KnockOut C1.png  Token Catapult Seduction C1.png  Token Catapult TargetHurling C1.png -
Exp. 8 - Bridges, Castles & BazaarsExp. 8 - Bridges, Castles & Bazaars Bridge Figure Bridge.png -
Castle token Token Castle C2.png -
Exp. 9 - Hills & SheepExp. 9 - Hills & Sheep Žetony ovcí a vlka Token HillsSheep Sheep1 C2.png  Token HillsSheep Sheep2 C2.png  Token HillsSheep Sheep3 C2.png  Token HillsSheep Sheep4 C2.png  Token HillsSheep Wolf C2.png -
Exp. 10 - Under the Big TopExp. 10 - Under the Big Top Animal tokens Token UnderTheBigTop stacked C2.png -
Mini #1 - The Flying MachinesMini #1 - The Flying Machines Speciální kostka
Figure Die.png
-
Mini #3 - The FerriesMini #3 - The Ferries Přívoz
Figure Ferry.png
-
Mini #4 - The GoldminesMini #4 - The Goldmines Zlatá cihlička
Figure Gold.png
-

      Části krajiny

Seznam částí krajiny:

 • Na kartičkách jsou vyobrazeny různé části krajiny, ty se dále dělí na území, speciální území, prvky, symboly a speciální oblasti.
 • V kterém rozšíření se konkrétní část krajiny nachází se můžete podívat na stránce: Přehled kartiček.
 • V závorce je uveden název používaný v původní edici (C1).
 • Území:
 • Cesta
 • Město
 • Klášter
 • Louka
 • Zahrada
 • Opatství
 • Svatyně (kultovní místo)
 • Hřbitov
 • Zámek
 • Německý hrad
 • Německá katedrála
 • Německý klášter
 • Holandsko-belgický klášter
 • Japonská budova
 • Darmstadský kostel
 • Chaloupka baby Jagy
 • Věštkyně
 • Speciální území:
 • Pramen řeky
 • Jezero řeky
 • Rozvodí (rozvětvení) řeky
 • Úsek řeky
 • Tajná chodba
 • Sopka
 • Staveniště (základy) věže
 • Trh
 • Bazar
 • Místo pro manéž
 • Cvičiště artistů
 • Létající stroj
 • Obrazec v obilí
 • Ovocný strom
 • Sázková kancelář
 • Strom Slavíka loupežníka
 • Jezero vodníka
 • Prvky:
 • Vodárenská věž
 • Loupežník
 • Hospodářské stavení
 • Farma
 • Hospodářský dobytek
 • Kravín
 • Oslín
 • Vepřín
 • Malý most
 • Velký most
 • Městský nadchod
 • Křižovatka s malou vesnicí
 • Křižovatka se stromy
 • Domek u cesty
 • Bohatýrův kámen
 • Cesta dokola
 • Hostinec
 • Katedrála
 • Stádo prasat
 • Vinohrady (vinice)
 • Vyobrazená ovce
 • La Porxada
 • Tunel
 • Darmstadt
 • Labyrint
 • Jezero s moly
 • Obléhání
 • Oslava
 • Strážní věž
 • Lázeňský dům
 • Skupinka poutníků
 • Městská brána
 • Symboly:
 • Erb
 • Symbol s vínem
 • Symbol s plátnem (látkou)
 • Symbol s obilím
 • Symbol princezny
 • Symbol draka
 • Symbol kola osudu
 • Symbol zlata
 • Symbol mága
 • Symbol zbojníka
 • Symbol katarů
 • Symbol oslavy
 • Symbol perníčka
 • Symbol moru / morového doktora
 • Směrová růžice
 • Symbol rolnické vzpoury
 • Symbol přidání družiníka
 • Symbol umístění družiníka
 • Symbol tahu navíc
 • Symbol směrovky
 • Speciální oblasti:
 • Město Carcassonne
 • Kolo osudu
 • Škola
 • Město Lipsko

(Zdroj - 03/2023)

Ilustrace na kartičkách v jiných jazycích
Ilustrace Česky Německy Anglicky  (Šablona)
Feature Cows C2.png K - Cowshed K - Kuhstall C - Cowshed
Feature Pigsty C2.png S - Pigsty S - Schweinestall P - Pigsty
Feature Donkeys C2.png E - Donkey Stable E - Esel stall D - Donkey Stable
Feature Farmhouse C2.png B - Farmhouse B - Bauernhof F - Farmhouse
Feature Highwayman C2.png W - Highwaymen W - Wegelagerer H - Highwaymen
Feature WaterTower C2.png T- Water Tower T - Wasser turm W - Water Tower
Feature Garden C2.png G - Garden G - Garten G - Garden

Ostatní informace

      České návody

Seznam vydaných návodů v češtině:

 • Seznam obsahuje návody od českých vydavatelství Albi a Mindok. Návody jsou z databáze Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení návodu se prosím zaregistrujte).
  • Návody jsou seřazena podle data který je v nich uveden.
Tabulka se seznamem českých návodů  
Rok vydání Verze hry Vydavatelství Zobrazit návod
Seznam návodů původní edice
2001 Base GameBase Game Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2002 Exp. 1Exp. 1 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Exp. 2Exp. 2 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
King and Robber BaronKing and Robber Baron Albi Zobrazit
RiverRiver
2005 Exp. 3Exp. 3 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2006 Exp. 4Exp. 4 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2007 Exp. 5Exp. 5 Mindok Zobrazit
Exp. 6Exp. 6 Mindok Zobrazit
2008 Exp. 7Exp. 7 Mindok Zobrazit
2010 Exp. 8Exp. 8 Mindok Zobrazit
2011 Jubilejní vydáníJubilejní vydání Mindok Zobrazit
2012 Mini #1Mini #1 Mindok Zobrazit
Mini #2Mini #2 Mindok Zobrazit
Mini #3Mini #3 Mindok Zobrazit
Mini #4Mini #4 Mindok Zobrazit
Mini #5Mini #5 Mindok Zobrazit
Mini #6Mini #6 Mindok Zobrazit
Mini #7Mini #7 Mindok Zobrazit
Big Box 4Big Box 4 Mindok Zobrazit
2014 Exp. 9Exp. 9 Mindok Zobrazit
Big Box 5Big Box 5 Mindok Zobrazit
Seznam návodů nové edice
2014 Base GameBase Game Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
2015 Exp. 1Exp. 1 Mindok Zobrazit
Exp. 2Exp. 2 Mindok Zobrazit
2016 Exp. 3Exp. 3 Mindok Zobrazit
Exp. 4Exp. 4 Mindok Zobrazit
Exp. 5Exp. 5 Mindok Zobrazit
2017 Exp. 6Exp. 6 Mindok Zobrazit
Exp. 8Exp. 8 Mindok Zobrazit
Exp. 10Exp. 10 Mindok Zobrazit
Base GameBase Game Mindok Zobrazit
Base GameBase Game (v2) Mindok Zobrazit
2018 Exp. 9Exp. 9 Mindok Zobrazit
Seznam návodů třetí edice
2021 Jubilejní edice (20 let) Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
Základní hra Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
Big Box 7 (v3.0) Mindok Zobrazit
Dárky Mindok Zobrazit
2022 Rozšíření 11 v1 Mindok Zobrazit
Rozšíření 11 v2 Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne
2002 Lovci a sběrači Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Hrad Albi Zobrazit
2020 Lovci a sběrači Mindok Zobrazit
2022 Duchové Carcassonne Mindok Zobrazit

      Překlad pravidel

Fráze v pravidlech:

Interpretation from the Community Speciální fráze použité v některých pravidlech.

 • The Ferries The Ferries - Používá pro vyobrazené cesty výraz že: přívoz propojí dvě části cesty.
 • The Markets of Leipzig The Markets of Leipzig - Používá pro křižovatky s domky výraz: křižovatka s malou vesnicí.
 • The Tollkeepers The Tollkeepers - Používá pro křižovatky s domky výraz: křižovatka s malou vesnicí.

Další fráze:

Interpretation from the Community Fráze používané v textech návodů.

 • Kartičky se přikládají
  • Přikládají se jako obvykle
  • Přikládají se herní plán
   • Nachází se na nich území
 • Družiníci (figurky) se umísťují
  • Umísťují se běžným způsobem
  • Umísťují se na území
  • Umísťují se do oblasti
   • Území jsou části krajiny na které lze umístit figurky (družiníky)
   • Na území můžete mít početní převahu
 • Území se vyhodnocují
 • Body se započítávají
  • Započítávají se na počítadlo bodů
 • Příklad: Červený přiloží kartičku/umístí figurku
 • Otázka: Můžeme provést tento úkon?

Seznam českých kategorií:

Odkazy

Česká hlavní strana

O projektu WikiCarpedia

Stav českého překladu

Seznam tvůrců WikiCarpedie

Footnotes

For Icons explanation and licensing please visit Icons page.

 1. Official clarification from the publisher V původní edici byla tato fáze pojmenovaná „Umístění figurky“, protože v této době hra ještě obsahovala malé množství typů figurek. Později, když typů figurek přibylo byli rozděleny do několika skupin a z hlavních figurek se stali družiníci, byla přejmenována i tato fáze.
 2. Official clarification from the publisher Výraz Follower se používal ze začátku u všech typů figurek v první edici, později a v druhé edici se začal používat pro skupinu základních figurek výraz Meeple.