Řeka

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page River and the translation is 100% complete.

Pravidla prvního vydání naleznete ZDE.


Úvod

Symbol řeky I (z Big Box 6)
Symbol řeky II
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Minirozšíření řeka určuje vzhled herního plánu před začátkem hry.

Změny v jubilejní edici (20 let) a třetí edici

Pravidla pro jubilejní edici 20 let a třetí edici zůstávají stejná, mění se ale role některých družiníků:

 • Z lupiče se staly cestovatelky.
 • Rytíři se nemění
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky
 • Z sedláků se stávají selky

Vydavatelé se mohou řídit novými rolemi uvedenými v pravidlech HiG. Některé z těchto změn nemusejí být v jiných jazycích patrné.

Poznámka: V zájmu sjednocení se všemi stávajícími pravidly se prozatím u družiníků držíme původních rolí. HiG může v budoucnu rozhodnout aktualizovat pravidla tak, aby se řídila tímto novým pojmenováním u nových vydání a dotisků.

20th Anniversary Edition Box.png

Carc V3 Mindok.jpg

Herní materiál

 • Řeka: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (původní verze) nebo s vodoznakem proudu (verze Big Box 6).
 • Řeka II: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a vodoznakem koruny.
 • Řeka Jubilejní edice 20 let: 17 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku. Jedna z kartiček má dvojnásobnou velikost.
 • Řeka C3: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (jak ve verzi základní hry, tak ve verzi Big Box 7).
 • CutCassonne: 3 cut-n-play obrázky s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku.

Pravidla

Příprava hry  

Rozšíření řeka nahradí startovní kartičku. Vyberte požadované rozšíření řeky a ostatní vyhoďte. Můžete kombinovat Řeka a Řeka II, jak je uvedeno níže.

Příprava řeky (Nové edice a C3)

Nejprve vytřídíte kartičky „pramen“ a „jezero“ . Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky a tu položte lícem dolů. Naspod hromádky dejte „jezero“. Umístěte „pramen“ doprostřed stolu jako první kartičku.

Příprava řeky vyžaduje vyřazení pramene (1), a jezera (2).

Stejná pravidla platí i pro řeku C3, i když se její pramen a jezero mírně liší:

Příprava řeky C3 vyžaduje vyřazení pramene (1) a jezera (2).

Příprava řeky II

Rozšíření řeka z 6. rozšíření Král, hrabě a řeka obsahuje kartičku s rozvodí. Při přípravě je vyřazena stranou stejně jako kartičky pramene a jezera. Kartička rozvodí musí nejmladší hráč umístit jako první (po kartičce pramene). [1]

Příprava řeky II vyžaduje vyřazení pramene (1), rozvodí (2), a jezera se sopkou (3).

Kombinace řeky a řeky II

Řeku ze základní hry můžete zkombinovat s řekou II a vytvořit tak jednu dlouhou řeku. Ponechte si pouze jeden pramen a jedno jezero.

Příprava řeky z Jubilejní edice 20 let

Nejprve vytřiďte dvojkartičku „pramen“ a obě koncové kartičky „jezero“. Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky lícem dolů. Dospod hromádky umístěte obě kartičky „jezero“. „Pramen“ položte doprostřed stolu jako první kartičku.

Příprava řeky z Jubilejní edice 20 let vyžaduje vyčlenění pramene (1) a dvou jezer (2 a 3).

Poznámka: Ve hře se dvojkartička s prameny řeky, počítá jako 2 samostatné kartičky (například pro sousední klášter). [2]

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Před tažením běžných kartiček krajiny nejprve začněte přikládáním kartiček z hromádky řeky dle obvyklých pravidel s tím, že musíte postupovat po proudu, kartičky musejí navazovat a není dovoleno přiložit dvakrát za sebou zatočení a stočit tok řeky tak, aby řeka tekla opačným směrem (okamžitý obrat) hrozilo by tak že následující kartičku by nemuselo být možné přiložit. Hráči musí vybrat a přiložit všechny kartičky s řekou dříve, než mohou brát normální kartičky krajiny.

Příklad 1: Zakázané přiložení s okamžitým obratem.

 Icon Open Book.png Otázka: Znamená to, že při vytváření toku řeky se nesmí otáčet nikdy, nebo se nesmí otáčet okamžitě, protože by to komplikovalo přikládání následných kartiček řeky?

Odpověď: Jen okamžité otáčení je výslovně zakázáno. Problémy mohou samozřejmě nastat i v případě, že mezi nimi leží přímá kartička řeky. Otočení řeky stejným směrem třikrát by mělo být také považováno za zakázané.

Při hraní s řekou II nebo řekou z jubilejní edice 20 let si můžete při vytváření řeky vybrat až ze dvou říčních ramen. Vždy musíte umístit kartičku řeky na volný konec řeky. Řeku tedy musíte vždy prodlužovat, dokud na otevřené konce neumístíte jezera. Obě říční větve nesmíte spojit dohromady.

2. Umístění družiníka

Družiníky můžete umisťovat dle obvyklých pravidel už na kartičky řeky, [3] nikoli však přímo na samotnou řeku.

Pokud při hře s řekou II umístíte poslední kartičku řeky (jezero se sopkou), nemůžete na ni umístit družiníka. Ihned po jejím umístění, [4] proveďte další tah tažením normální kartičky.

Příklad 2: Jezero se sopkou z řeky II

3. Započítání bodů

Řeku samotnou bodovat nelze. Všechny ostatní území na kartičkách řeky se vyhodnocují jako obvykle. [3]

Příklad 3: Dokončená řeka z rozšíření řeka (A) a řeka II (B)
Příklad 4: Možné uspořádání řeky z Jubilejní edice 20 let
Příklad 5: Možné uspořádání řeky C3

Speciální prvky na řece II

Symboly na kartičkách řeky – hostinec (viz rozšíření 1 - Hostince a katedrály) a sopka (viz rozšíření 3 - Princezna a drak) mají stejný význam jako ve zmíněných rozšířeních. Stádo prasat má stejný význam jako prasátko na louce (viz rozšíření 2 - Kupci a stavitelé). Hrajete-li bez těchto rozšíření, nemají uvedené symboly význam žádný.

Kartička s hostincem se žlutou střechou (místo červené) v řece II
Kartička jezera se sopkou v řece II
Stádo prasat v řece II

Nové kartičky krajiny  

Při umistění družiníka a vyhodnocení louky mějte na paměti, že úseky řeky rozdělují louky. [3]

Následující kartičky nemají rozdělené louky - na každé kartičce je jedna louka. [5]

River I C2 Tile A.jpg
Řeka I

River II C2 Tile A.jpg
Řeka II

River I C2 Tile L.jpg
Řeka I

River II C2 Tile L.jpg
Řeka II

20AE River C2 Tile A.png
Řeka Jubilejní edice
20 let

River I C3 Tile L.png
Řeka I C3

Na následujících kartičkách jsou 4 samostatné louky - malé mosty nespojují louky.

River I C2 Tile B.jpg
Řeka I

River I C2 Tile K.jpg
Řeka I

River II C2 Tile D.jpg
Řeka II

River II C2 Tile H.jpg
Řeka II

20AE River C2 Tile B.png
Řeka Jubilejní edice
20 let

20AE River C2 Tile K.png
Řeka Jubilejní edice
20 let

River I C3 Tile B.png
Řeka I C3

River I C3 Tile K.png
Řeka I C3

20AE River C2 Tile N.png
Řeka Jubilejní edice
20 let

CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne
CutCassonne C2 Tile 06.png
CutCassonne

Na následujících kartičkách jsou 3 samostatné louky - jedna v horní a dvě v dolní části.

River I C2 Tile H.jpg
Řeka I

20AE River C2 Tile H.png
Řeka Jubilejní edice
20 let

River I C3 Tile H.png
Řeka I C3

CutCassonne C2 Tile 09.png
CutCassonne

Tento velký most neodděluje louky. Louky jsou zde dvě - jedna vpravo a druh vlevo. [6]

River II C2 Tile E.jpg
River II

Domy u tohoto mostu nepřerušují cestu.

River I C2 Tile K.jpg
Řeka I

20AE River C2 Tile K.png
Řeka Jubilejní edice
20 let

River I C3 Tile K.png
Řeka I C3

CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Pro řeku II platí při použití s jinými rozšířeními několik upřesnění:

 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály: Jedna z kartiček řeky obsahuje hostinec, který ovlivňuje cestu.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé: Za stádo prasat získáte při vyhodnocování louky o 1 bod navíc za každé uzavřené město (pokud louku ovládáte). Tyto body získáte navíc k bodům případně získaným díky prasátku. [7]
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak: Při přiložení kartičky Jezero se sopkou na ni hned umístěte figurku draka.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta: Stádo prasat ovlivňuje bodování luk pro sedláky pouze během hry (kvůli statku) a po hře. Statky nepřinášejí dodatečné body za stádo prasat po skončení hry. [8] [9]

 Icon Open Book.png Otázka: Přináší kartička se stádem prasat bod navíc, i když je na louce statek (statek = 4 body, statek+stádo prasat = 5 bodů za město)?

Odpověď: kartička se stádem prasat se počítá pouze v souvislosti se sedláky, nikoli se statkem.

 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka: Doporučujeme vám, abyste spolu nekombinovali rozšíření Řeka II a Hrabě z Carcassonne, mohly by vzniknout potíže při přikládání kartiček řeky.
Poznámka: Pokud se rozhodnete použít hraběte z Carcassonne a řeku jako startovní kartičky hry, je možné, že nebudete moci použít všechny kartičky řeky, pokud budou umístěny příliš blízko města Carcassonne. Kartičky s řekou, které nelze přiložit, by měly být v souladu se základními pravidly ze hry odstraněny. I když řeku nelze umístit celou, hra by měla pokračovat obvyklým způsobem.[10]

Další připomínky

Otázka, jak kombinovat různá „startovní“ rozšíření Carcassonne, je dlouhodobá a HiG několikrát změnilo názor.

Původní pravidla rozšíření Hrabě z Carcassonne obsahovala následující vysvětlení: „Pokud se používá řeka, pak by měla být kartička s pramenem umístěna vedle města tak, aby řeka vedla od města.“ Přesto pravidla stále uváděla, že je pravděpodobně lepší nepoužívat rozšíření společně, a tato rada se jako jediná dostala do úvodního odstavce pravidel rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka pro Carcassonne I: „Nedoporučuje se kombinovat Hraběte z Carcassonne a Řeku II, protože mohou nastat situace, kdy nebude možné správně umístit kartičky.“

Pravidla Carcassonne I od ZMG obsahují následující odstavec: „Pramen řeky musí začínat v jednom z rohů města Carcassonne. Hráči by měli přikládat kartičky řeky tak, aby řeka tekla směrem od města Carcassonne, a vyhnuli se tak problémům s umístěním. Opět se nedoporučuje kombinovat hraběte z Carcassonne a řeku I nebo řeku II.“

Jak je uvedeno výše, tento přístup se již nedoporučuje. Místo toho je třeba vždy pamatovat na pravidlo ze základní hry: „Ve výjimečných případech, kdy kartičku nelze nikam přiložit, je odstraněna ze hry a hráč si vylosuje jinou.“ Pokud se řeka vine kolem města Carcassonne takovým způsobem, že nelze přiložit další kartičku (řeku ani jinou), měla by být kartička vyřazena a vylosována jiná. Zajímavým důsledkem této úvahy je, že řeka nemusí být dokončena: pokud to není možné, nemusíte umístit poslední kartičku jezera a v hracím poli může vzniknout trvalá mezera (kterou lze samozřejmě následně vyplnit opatstvím z rozšíření 5 - Opatství a starosta).

To má zjevně další důsledky než jen kombinaci obou zmíněných rozšíření. Ačkoli pravidla stále říkají, že obraty nejsou povoleny, řešení těchto problémů je nyní mnohem přímočařejší - už není třeba defenestrovat hráče, kteří trvají na nevhodném umístění kartičky. A také to výrazně pomáhá stanovit, jak by měla hra 'Mega-Carcassonne vypadat.

Někteří lidé samozřejmě namítnou, že toto pravidlo ničí estetiku hrací plochy. Mohou mít pravdu a mohou si svobodně přijmout domácí pravidlo, které jim bude více vyhovovat. Ale pro právníky zabývající se pravidly mezi námi je toto pravidlo důležitým pokrokem.

Domácí pravidla  

Domácí pravidla pro řeku  

 • Dokud není celá řeka splavená, nesmíte umístit žádného družiníka. (Díky metoth)
 • Jakmile je řeka dokončena, může být přesunuta do středu hrací plochy. (Díky Joff)
 • Místo toho, abyste pramenem a jezero odložili stranou, dejte všechny kartičky řeky do sáčku. Tímto způsobem může mít řeka libovolnou velikost a obvykle existuje více než jedna možnost přiložení kartičky řeky. (Díky DavidP)
 • Původní výchozí kartičku (bez řeky) přimíchejte ke kartičkám řeky. Pokud je vylosována, pak se chová jako „bonusová“ kartička, kterou lze kamkoli přiložit. (Díky RationalLemming)
 • Stavte řeku v opačném pořadí, tedy od jezera k prameni. Žádná skutečná výhoda, ale při hraní rozšíření Hrabě z Carcassonne by mohlo být žádoucí mít jezero poblíž města Carcassonne, a to z čistě estetických důvodů. (Díky Scott)

Domácí pravidla pro řeku II  

 • Nejdříve umístěte rozvodí a pramen přiložte jako poslední. Jezera jsou smíchána s ostatními kartičkami řeky. (Díky Joff)
 • Kartičky se stády prasat nezískávají bonus. (Díky Joffovi)
 • Obě řeky hrajte pozpátku, počínaje městem/jezerem. Je to realističtější, protože pak získáte dvě řeky produkující prameny, které se spojí a tečou „dolů“ do jezera. Odhoďte dvě jezera - z řeky I' a sopku z řeky II'. Pro sestavení umístěte kartičku jezera, jednu kartičku pramene dejte stranou jako poslední koncovou kartičku a poté rozdělte zbývající kartičky řek na dvě hromádky. Kartičku rozvodí zamíchejte do hromádky 1 a druhou kartičku pramene do hromádky 2. Pak se hromádka 1 položí na hromádku 2 tak, aby bylo rozvodí vytaženo někdy před pramenem. Pokud hrajete s Hrabětem z Carcassonne, umístěte město/jezero tak, aby doplnilo jedno z malých měst v okolí Carcassonne. (Díky dwhitworth)
 • Vyberte pouze jednu kartičku jezera a použijte dvě kartičky pramene. Řeku stavte v opačném pořadí. Rozvodí můžete umístit náhodně, nebo na nějaké předem určené místo. Konečným výsledkem jsou dvě řeky vlévající se do jedné, která se pak vlévá do jezera. (Díky Scott)
 • Začněte od rozvodí a zahrajte kartičky na všech třech větvích. Na konci zahrajte kartičky pramene a jezera, nebo před hrou smíchejte dvě ze tří kartiček se zbytkem řeky, aby dvě ze tří větví skončily náhodně. (Díky Scott)

Seznam kartiček

Řeka  

Celkem kartiček: 12

River I C2 Tile A.jpg 1x
Pramen
River I C2 Tile B.jpg 1x
 
River I C2 Tile C.jpg 1x
 
River I C2 Tile D.jpg 1x
(E)
River I C2 Tile E.jpg 1x
(T)
River I C2 Tile F.jpg 1x
 
River I C2 Tile G.jpg 1x
(B)
River I C2 Tile H.jpg 1x
 
River I C2 Tile I.jpg 1x
(W)
River I C2 Tile J.jpg 1x
(G)
River I C2 Tile K.jpg 1x
 
River I C2 Tile L.jpg 1x
Jezero

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:


Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek

Některé kartičky obsahují navíc další prvky, které značíme tučně (pramen a jezero).


Řeka I (verze Big Box 6)  

Celkem kartiček: 12

River III C2 Tile A.png 1x
Pramen
River III C2 Tile B.png 1x
 
River III C2 Tile C.png 1x
 
River III C2 Tile D.png 1x
(E)
River III C2 Tile E.png 1x
(T)
River III C2 Tile F.png 1x
 
River III C2 Tile G.png 1x
(B)
River III C2 Tile H.png 1x
 
River III C2 Tile I.png 1x
(W)
River III C2 Tile J.png 1x
(G)
River III C2 Tile K.png 1x
 
River III C2 Tile L.png 1x
Jezero

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:


Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek

Některé kartičky obsahují navíc další prvky, které značíme tučně (pramen a jezero).


Řeka II  

Celkem kartiček: 12

River II C2 Tile A.jpg 1x
Pramen
River II C2 Tile B.jpg 1x
(G)
River II C2 Tile C.jpg 1x
 
River II C2 Tile D.jpg 1x
Hostinec
River II C2 Tile E.jpg 1x
 
River II C2 Tile F.jpg 1x
Stádo prasat
River II C2 Tile G.jpg 1x
(W)
River II C2 Tile H.jpg 1x
 
River II C2 Tile I.jpg 1x
(B) - Rozvodí
River II C2 Tile J.jpg 1x
 
River II C2 Tile K.jpg 1x
 
River II C2 Tile L.jpg 1x
Jezero + Sopka

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:


Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník

Kromě toho jsou u některých kartiček tučně vyznačeny další prvky, některé vlastní řeka II (pramen, rozcestí a jezero), jiné slouží jako propojení s dalšími rozšířeními (hostinec, stádo prasat a sopka).


Řeka Jubilejní edice 20 let  

Celkem kartiček: 17

20AE River C2 Tile A.png 1x
Jezero
20AE River C2 Tile B.png 1x
 
20AE River C2 Tile C.png 1x
 
20AE River C2 Tile D.png 1x
(E)
20AE River C2 Tile E.png 1x
(T)
20AE River C2 Tile F.png 1x
 
20AE River C2 Tile G.png 1x
(B)
20AE River C2 Tile H.png 1x
 
20AE River C2 Tile I.png 1x
(W)
20AE River C2 Tile J.png 1x
(G)
20AE River C2 Tile K.png 1x
 
20AE River C2 Tile L.png 1x
 
20AE River C2 Tile M.png 1x
(B)
20AE River C2 Tile N.png 1x
(G)
20AE River C2 Tile O.png 1x
 
20AE River C2 Tile P.png 1x
Jezero
20AE River C2 Tile Q.png 1x
Pramen

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:


Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek

Některé kartičky obsahují navíc další prvky, které značíme tučně (pramen a jezero).

Řeka C3  

Celkem kartiček: 12

River I C3 Tile A.png x1
Pramen
River I C3 Tile B.png x1
 
River I C3 Tile C.png x1
 
River I C3 Tile D.png x1
(E)
River I C3 Tile E.png x1
(T)
River I C3 Tile F.png x1
 
River I C3 Tile G.png x1
(B)
River I C3 Tile H.png x1
 
River I C3 Tile I.png x1
(W)
River I C3 Tile J.png x1
(G)
River I C3 Tile K.png x1
 
River I C3 Tile L.png x1
Jezero

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:


Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek

Některé kartičky obsahují navíc další prvky, které značíme tučně (pramen a jezero).

CutCassonne  

Celkem kartiček: 3

CutCassonne C2 Tile 02.png 1x
 
CutCassonne C2 Tile 06.png 1x
 
CutCassonne C2 Tile 09.png 1x
 


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech HiG je uvedeno, že nejmladší hráč umístí rozvětvení řeky.
 2. Icon Double Arrow Black.png Toto vysvětlení je obsaženo v pravidlech HiG, v pravidlech ZMG a Mindoku je vynecháno.
 3. 3.0 3.1 3.2 Icon Open Book.png Všimněte si, že úseky řeky oddělují jednotlivé louky. (08/2014)
 4. Icon World Black.png Podle pravidel hry Princezna a drak se nejedná o standardní postup při přikládání kartičky se sopkou. Podle těchto pravidel přiložení kartičky se sopkou neumožňuje hráči táhnout druhou kartičku; místo toho může hráč provádět pouze akce, které nesouvisejí s umístěním družiníků.
 5. Icon Open Book.png Louka oficiálně obklopuje pramen a vytváří propojenou louku.
  Icon Double Arrow Black.png This was incorporated in the RGG edition of the Big Box 1, which includes The River (the HiG edition does not) and states that "The field space on the lake and source tiles wraps around those features."
 6. Icon Open Book.png Most z města neodděluje louky. Louky na této kartičce odděluje pouze řeka. Na této kartičce jsou tedy 2 louky (je to logické, protože podobné městské mosty, jako v rozšíření 5 - Opatství a starosta, také nerozdělují město pod sebou. - Chris O). (1/2013)
 7. Icon Open Book.png Bonus za chci kartičku se stádem prasat získáte i v případě, že na louce žádné prasátko nemáte. Stádo prasat je takříkajíc neutrální prasátko.
 8. Icon House Black.png Pokud je na vplout se statek, může kartička se stádem prasat stále přinést bod navíc za město.
 9. Icon World Black.png Neexistují žádná oficiální pravidla pro použití dvou kartiček se stádem prasat, protože neexistují žádná pravidla pro použití dvou kopií hry řeka II a podobná kartička z GQ11 není oficiálně kartičkou se stádem prasat (Games Quarterly #11). Pokud je však na jedné louce více kartiček se stádem prasat, zdá se, že by se neměly stohovat; jinými slovy, bonus by měl být udělen pouze jednou, v souladu s ostatními krajinnými bonusy, jako jsou hostince a katedrály.
 10. Icon Double Arrow Black.png Jedná se o obecnou verzi odstavce, který je novinkou v HiG a RGG edicích Big Box 2, a je spíše příznačný pro hru Mega-Carcassonne.