Řeka

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page River and the translation is 26% complete.

Pravidla prvního vydání naleznete zde: Řeka.


Úvod

Symbol rozšíření Řeky I (Big Box 6 verze)
Symbol rozšíření Řeky II

Minirozšíření řeka určuje vzhled herního plánu před začátkem hry.

Změny v jubilejní edici (20 let)

Pravidla pro jubilejní edici 20 let zůstávají stejná, mění se ale role některých družiníků:

 • Z lupiče se staly cestovatelky.
 • Rytíři se nemění
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky
 • Z sedláků se stávají selky

Vydavatelé se mohou řídit novými rolemi uvedenými v pravidlech HiG. Některé z těchto změn nemusejí být v jiných jazycích patrné.

Poznámka: V zájmu sjednocení se všemi stávajícími pravidly se prozatím u družiníků držíme původních rolí. HiG může v budoucnu rozhodnout aktualizovat pravidla tak, aby se řídila tímto novým pojmenováním u nových vydání a dotisků.

20th Anniversary Edition C2 Medal medium.png

Herní materiál

 • Řeka: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (původní verze) nebo s vodoznakem proudu (verze Big Box 6).
 • Řeka II: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a vodoznakem koruny.
 • The 20th Anniversary River: 17 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku. Jedna z kartiček má dvojnásobnou velikost.
 • CutCassonne: 3 cut-n-play obrázky s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku.

Pravidla

Příprava hry  

Rozšíření řeka nahradí startovní kartičku. Vyberte požadované rozšíření řeky a ostatní vyhoďte. Můžete kombinovat Řeka a Řeka II, jak je uvedeno níže.

Příprava řeky

Nejprve vytřídíte kartičky „pramen“ a „jezero“ . Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky a tu položte lícem dolů. Naspod hromádky dejte „jezero“. Umístěte „pramen“ doprostřed stolu jako první kartičku.

Příprava řeky vyžaduje vyřazení pramene (1), a jezera (2).

Příprava řeky II

Rozšíření řeka z 6. rozšíření Král, hrabě a řeka obsahuje kartičku s rozvodí. Při přípravě je vyřazena stranou stejně jako kartičky pramene a jezera. Kartička rozvodí musí nejmladší hráč umístit jako první (po kartičce pramene). [1]

The setup of The River II requires to set aside the source (1), the fork (2), and the lake with a volcano (3).

Combining The River and The River II

You can combine The River from base game with The River II to make a very long river. Keep only one source and one lake.

Preparation of the 20th Anniversary River

Set aside the double-sized source and the two lake tiles. Shuffle the remaining river tiles and stack them facedown. Add the two lake tiles in random order to the bottom of the stack, and place the source tile faceup as the starting tile.

The setup of the 20th Anniversary River requires to set aside the source (1) and the two lakes (2 and 3).

Note: In the game, a double-sized tile, such as this river source, counts as 2 single tiles (for example, for an adjacent monastery).

Gameplay

1. Placing a tile

You must draw tiles from the River stack before drawing normal tiles. Place your river tile at the open end of the river. As always, tiles must be placed so that their edges match the edges of tiles already in play. You cannot make a river turn twice in a row in the same direction (an immediate U-turn), as this risks that the following tile will be impossible to place. You cannot place a river curve in a direction where there are already river tiles. Players must draw and place all river tiles before they can draw normal tiles.

Example 1: Forbidden placement with an immediate U-turn.

 Icon Open Book.png Question: With the U-turn rule when making rivers, does that mean no U-turn ever, or just no immediate U-turns because it will complicate the placement of subsequent river tiles?

Answer: Only immediate U-turns are explicitly forbidden. Naturally, there can also be problems if a straight river tile lies between. Turning river the same way three times should also be considered prohibited.

When playing with The River II or the 20th Anniversary River, you may have up to two river branches to choose from when creating the river. You must always place a river tile on an open end of the river. So you must always extend the river until you have placed the lakes at the open ends. You cannot connect both river branches together.

2. Placing a meeple

Like any other tile, you may place a meeple on other features of a river tile you just placed. [2] Meeples cannot be placed on the river itself.

When playing with The River II, if you place the last river tile (the lake with the volcano), you cannot place a meeple on that tile. Immediately after placing it, [3] take another turn by drawing a normal tile.

Example 2: Lake with volcano from The River II

3. Scoring

The river feature itself cannot be scored. All other features on river tiles are scored as usual. [2]

Example 3: Completed rivers from expansions The River (A) and The River II (B)
Example 4: Possible layout of the 20th Anniversary River

The River II special features

The inn and the volcano on the river follow the rules from their expansions (Exp. 1 - Inns and Cathedrals and Exp. 3 - The Princess and the Dragon, respectively). The pig-herd [4] has the same effect as a pig in a field (from Exp. 2 - Traders and Builders). If you are playing without these expansions, simply ignore these features.

Tile featuring an inn with a yellow roof (instead of red) in River II
Lake tile featuring a volcano in River II
Pig-herd in River II

Clarifications for new landscape tiles

When placing meeples and scoring fields bear in mind that river segments split fields. [2]

The following tiles do not split fields - there is one field on each tile [5]

River I C2 Tile A.jpg
River I

River II C2 Tile A.jpg
River II

River I C2 Tile L.jpg
River I

River II C2 Tile L.jpg
River II

20AE River C2 Tile A.png
20th Anniversary
River

Fields do not go under small bridges - there are 4 separate fields here

River I C2 Tile B.jpg
River I

River I C2 Tile K.jpg
River I

River II C2 Tile D.jpg
River II

River II C2 Tile H.jpg
River II

20AE River C2 Tile B.png
20th Anniversary
River

20AE River C2 Tile K.png
20th Anniversary
River

20AE River C2 Tile N.png
20th Anniversary
River

CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne
CutCassonne C2 Tile 06.png
CutCassonne

and three fields here, one north and two south.

River I C2 Tile H.jpg
River I

20AE River C2 Tile H.png
20th Anniversary
River

CutCassonne C2 Tile 09.png
CutCassonne

This large bridge does not separate fields. There are two fields here - one eastward and one westward. [6]

River II C2 Tile E.jpg
River II

The houses by this bridge do not end the road.

River I C2 Tile K.jpg
River I

20AE River C2 Tile K.png
20th Anniversary
River

CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne

Other expansions

For the River II there are some clarifications when using it with other expansions:

 • Exp. 2 - Traders and Builders: The pig-herd increases the value of its field by 1 point per completed city and castle. This bonus is in addition to the points given by the pig. [7]
 • Exp. 5 - Abbey and the Mayor: The pig-herd only affects field scoring for farmers during the game (due to the barn) and after the game. Barns do not score additional points from the pig-herd after the game. [8] [9]

 Icon Open Book.png Question: Does the pig-herd tile still score an extra point when there is a barn on the field (barn = 4 points, barn+pig-herd = 5 points per city)?

Answer: The pig-herd tile only counts in connection with farmers, not the barn.

 • Exp. 6 - Count, King & Robber: We recommend not to use a river and The Count of Carcassonne. Combining the two can lead to situations where the river cannot be completed.
Note: If you decide to use The Count of Carcassonne and a river as starting tiles for a game, it is possible that one will not be able to use all of the river tiles if they are placed too close to the City of Carcassonne. River tiles which cannot be placed should be removed from the game, in accordance with the basic rules. Even if the river cannot be placed in its entirety, the game should proceed in the usual way.[10]

Additional comments

The question of how to combine the various "starting" expansions of Carcassonne is a longstanding one, and HiG has changed its mind several times.

The original rules for The Count of Carcassonne included the following clarification: "If the river is being used, then the source tile should be placed next, and in such a way that the river leads away from the city." Yet the rules still said that it was probably better not to use the expansions together, and this was the only piece of advice to make it into the introductory paragraph of its rules in Exp. 6 - Count, King & Robber for Carcassonne I: “It is not recommended to combine The Count of Carcassonne and The River II, as situations may arise in which it is impossible to place tiles properly."

The Carcassonne I rules by ZMG include the following paragraph: "The river source must begin at one of the corners of the City of Carcassonne. The players should place the river tiles so that the river flows away from the City of Carcassonne so as to avoid placement problems. Again, combining The Count of Carcassonne and The River I or The River II is not recommended."

As indicated above, this is no longer the recommended approach. Instead, one should always remember the rule from the basic game: "In the rare case that a tile cannot be placed anywhere, it is removed from the game, and the player draws another." If the river winds around the City of Carcassonne in such a way that you cannot place the next tile (river or otherwise), the tile should be placed to one side, and another drawn. An interesting corollary of this is that the river does not have to be finished: if it is impossible to do so, you do not have to place the final lake tile, and a permanent gap in the playing field might arise (which could, of course, subsequently be filled by an abbey from Exp. 5 - Abbey & Mayor).

This clearly has consequences beyond combining the two expansions mentioned. Though the rules still say that U-turns are not allowed, resolving such issues is now much more straightforward—no more need to defenestrate players who insist on making awkward tile placements. And it helps considerably in establishing what a game of Mega-Carcassonne should look like.

Of course, some people will object that this rule destroys the aesthetics of the playing field. They might be right, and they are free to adopt a house rule which is more comfortable to them. But for the rules lawyers among us, this rule is an important development.

House rules

House rules for The River

 • You are not permitted to lay down any meeples until the entire river is down. (Thanks to metoth)
 • Once the river is complete, it may be moved to the center of the playing area. (Thanks to Joff)
 • Instead of starting with the spring and setting aside the lake, put all of the river pieces into the bag. In this way the river can be any size and there is usually more then one option for placing a river tile. (Thanks to DavidP)
 • Mix the original starting tile (without a river) in with the river tiles. If it is drawn then it acts like a 'bonus' tile that can be placed anywhere. (Thanks to RationalLemming)
 • Lay the river in reverse order, from lake to spring. No real advantage, but might be more desirable, when playing the Count of Carcassonne expansion, to have the lake near the City of Carcassonne for purely aesthetic reasons. (Thanks to Scott)

House rules for The River II

 • Play the fork of the river first, and lay the spring last. The lakes are mixed in with the other river tiles. (Thanks to Joff)
 • Pig-herd tiles do not score a bonus. (Thanks to Joff)
 • Play both rivers backwards starting with the city/lake. This is more realistic because you then get two springs producing rivers that join and flow ‘down’ to a lake. Discard two lakes—the plain one from River I and the volcano. To set up, place the lake tile, put one spring tile aside as a final ending tile, and then split the balance of the river tiles into two stacks. The junction tile is shuffled into stack 1 and the other spring into stack 2. Then the stack 1 is placed on stack 2—so that the junction will be drawn sometime before the spring. If playing with the Count of Carcassonne, place the city/lake so that it completes one of the small cities around Carcassonne. (Thanks to dwhitworth)
 • Select only one lake tile and use two spring tiles. Lay the river in reverse order. The fork can be placed randomly, or at some predetermined point. The end result is two rivers flowing into one which then flows into a lake. (Thanks to Scott)
 • Start from the fork, playing tiles on all three branches. Play the spring and lake tiles at the end, or mix two of the three with the rest of the river before play to have two of the three branches end randomly. (Thanks to Scott)

Tile distribution

The River

Total tiles: 12

River I C2 Tile A.jpg x1
Source
River I C2 Tile B.jpg x1
 
River I C2 Tile C.jpg x1
 
River I C2 Tile D.jpg x1
(D)
River I C2 Tile E.jpg x1
(W)
River I C2 Tile F.jpg x1
 
River I C2 Tile G.jpg x1
(F)
River I C2 Tile H.jpg x1
 
River I C2 Tile I.jpg x1
(H)
River I C2 Tile J.jpg x1
(G)
River I C2 Tile K.jpg x1
 
River I C2 Tile L.jpg x1
Lake

Some of the tiles have a small illustration on them. The letters in brackets show which illustration is on each tile:


Feature Garden C2.png
G | Garden
Feature Farmhouse C2.png
F | Farmhouse
Feature WaterTower C2.png
W | Water Tower
Feature Highwayman C2.png
H | Highwaymen
Feature Donkeys C2.png
D | Donkeys

Additionally, some tiles present additional features indicated in bold (source and lake).


The River I (Big Box 6 version)

Total tiles: 12

River III C2 Tile A.png x1
Source
River III C2 Tile B.png x1
 
River III C2 Tile C.png x1
 
River III C2 Tile D.png x1
(D)
River III C2 Tile E.png x1
(W)
River III C2 Tile F.png x1
 
River III C2 Tile G.png x1
(F)
River III C2 Tile H.png x1
 
River III C2 Tile I.png x1
(H)
River III C2 Tile J.png x1
(G)
River III C2 Tile K.png x1
 
River III C2 Tile L.png x1
Lake

Some of the tiles have a small illustration on them. The letters in brackets show which illustration is on each tile:


Feature Garden C2.png
G | Garden
Feature Farmhouse C2.png
F | Farmhouse
Feature WaterTower C2.png
W | Water Tower
Feature Highwayman C2.png
H | Highwaymen
Feature Donkeys C2.png
D | Donkeys

Additionally, some tiles present additional features indicated in bold (source and lake).


The River II

Total tiles: 12

River II C2 Tile A.jpg x1
Source
River II C2 Tile B.jpg x1
(G)
River II C2 Tile C.jpg x1
 
River II C2 Tile D.jpg x1
Inn
River II C2 Tile E.jpg x1
 
River II C2 Tile F.jpg x1
Pig-herd
River II C2 Tile G.jpg x1
(H)
River II C2 Tile H.jpg x1
 
River II C2 Tile I.jpg x1
(F) - Fork
River II C2 Tile J.jpg x1
 
River II C2 Tile K.jpg x1
 
River II C2 Tile L.jpg x1
Lake + Volcano

Some of the tiles have a small illustration on them. The letters in brackets show which illustration is on each tile:


Feature Garden C2.png
G | Garden
Feature Farmhouse C2.png
F | Farmhouse
Feature Highwayman C2.png
H | Highwaymen

Moreover, some tiles present additional features indicated in bold, some proper of River II (source, fork, and lake), some others serving as tie-in with other expansions (inn, pig-herd, and volcano).


20th Anniversary River

Total Tiles: 17

20AE River C2 Tile A.png x1
Lake
20AE River C2 Tile B.png x1
 
20AE River C2 Tile C.png x1
 
20AE River C2 Tile D.png x1
(D)
20AE River C2 Tile E.png x1
(W)
20AE River C2 Tile F.png x1
 
20AE River C2 Tile G.png x1
(F)
20AE River C2 Tile H.png x1
 
20AE River C2 Tile I.png x1
(H)
20AE River C2 Tile J.png x1
(G)
20AE River C2 Tile K.png x1
 
20AE River C2 Tile L.png x1
 
20AE River C2 Tile M.png x1
(F)
20AE River C2 Tile N.png x1
(G)
20AE River C2 Tile O.png x1
 
20AE River C2 Tile P.png x1
Lake
20AE River C2 Tile Q.png x1
Source

Some of the tiles have a small illustration on them. The letters in brackets show which illustration is on each tile:


Feature Garden C2.png
G | Garden
Feature Farmhouse C2.png
F | Farmhouse
Feature WaterTower C2.png
W | Water Tower
Feature Highwayman C2.png
H | Highwaymen
Feature Donkeys C2.png
D | Donkeys

Additionally, some tiles present additional features indicated in bold (source and lake).


CutCassonne

Total tiles: 3

CutCassonne C2 Tile 02.png x1
 
CutCassonne C2 Tile 06.png x1
 
CutCassonne C2 Tile 09.png x1
 


Footnotes

For Icons licensing and explanation please visit Icons page.

 1. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech HiG je uvedeno, že nejmladší hráč umístí rozvětvení řeky.
 2. 2.0 2.1 2.2 Icon Open Book.png Note that river segments separate fields. (08/2014)
 3. Icon World Black.png This is not standard procedure for placing a volcano tile, according to the rules for The Princess and the Dragon. Under those rules placing a volcano tile does not allow the player to draw a second tile; instead, the player may only perform actions not connected with meeple deployment.
 4. Icon World Black.png The English rules called this feature "pigsty." We use pig-herd for consistency with Carcassonne I and also in order to avoid the confusion with the pigsty feature introduced in Carcassonne II, scored by some expansions such as The Markets of Leipzig or The Tollkeepers.
  Pigsty feature
 5. Icon Open Book.png Officially, the field goes around the source, creating a connected field.
  Icon Double Arrow Black.png This was incorporated in the RGG edition of the Big Box 1, which includes The River (the HiG edition does not) and states that "The field space on the lake and source tiles wraps around those features."
 6. Icon Open Book.png The city bridge does not separate field segments. Only the river separates the field segments on this tile. Thus, there are 2 field segments on this tile. [This is logical, as similar city bridges in other expansions such as Exp. 5 - Abbey & Mayor do not divide the city underneath. – Chris O.] (1/2013)
 7. Icon Open Book.png You do receive the bonus from the pig-herd tile even if you don't have a pig on the field. The pig-herd is a neutral pig, so to speak.
 8. Icon House Black.png The pig-herd tile can still score an extra point per city when there is a barn on the field.
 9. Icon World Black.png There are no official rules for using two pig-herd tiles, as there are no rules for using two copies of The River II, and the similar GQ11 tile is not officially a pig-herd tile (Games Quarterly #11). However, if one field has multiple pig-herd tiles, it seems that they should not stack; in other words, the bonus should only be awarded once, in keeping with other landscape bonuses such as inns and cathedrals.
 10. Icon Double Arrow Black.png This is a general version of a paragraph new in the HiG and RGG editions of Big Box 2, and is rather suggestive for a game of Mega-Carcassonne.