Řeka

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page River and the translation is 100% complete.


Pravidla původní edice naleznete zde.

Úvod

Symbol řeky I (z Big Box 6)
Symbol
řeky II

Pravidla pro rozšíření řeka v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2014 a vydány jakou součást Základní hry. V roce 2017 byly pravidla znovu vydány jako součást rozšíření 6 Král, hrabě a řeka a Big Box 6. V roce 2021 byly v třetí edici (C3) vydány jako součást Jubilejní edice 20 let, Základní hry a Big Box 7. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotných rozšířeních Řeka I, Řeka II, Řeka Jubilejní edice 20 let, Řeka C3 a CutCassonne naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Minirozšíření řeka určuje vzhled herního plánu před začátkem hry.

Změny v pravidlech HiG pro jubilejní edici (20 let) a třetí edici

Pravidla v jubilejní edici 20 let a třetí edici zůstávají stejná, HiG akorát mění role některých družiníků:

 • Z lupiče se staly cestovatelky.
 • Rytíři se nemění
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky
 • Z sedláků se stávají selky

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: Na WikiCarpedii v zájmu jednotnosti všech stávajících pravidel se u družiníků prozatím držíme původních rolí. HiG se u nových vydání a dotisků může v budoucnu rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby se používaly tato nová pojmenování.

20th Anniversary Edition Box.png

Carc V3 Mindok.jpg

Herní materiál

 • Řeka I: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (původní verze) nebo s vodoznakem proudu (verze Big Box 6).
 • Řeka II: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a vodoznakem koruny.
 • Řeka Jubilejní edice 20 let: 17 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku. Jedna z kartiček má dvojnásobnou velikost.
 • Řeka I C3: 12 kartiček s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (jak ve verzi základní hry, tak ve verzi Big Box 7).
 • CutCassonne: 3 vystřihni a hrej (Cut & Play) obrázky s řekou, každá s tmavým rubem a bez vodoznaku.

Pravidla

Příprava hry  

Rozšíření řeka nahradí startovní kartičku. Vyberte požadované rozšíření řeky a ostatní vyhoďte. Můžete kombinovat Řeka a Řeka II, jak je uvedeno níže.

Příprava řeky (Nové a třetí edice)

Nejprve vytřídíte kartičky „pramen“ a „jezero“ . Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky a tu položte lícem dolů. Naspod hromádky dejte „jezero“. Umístěte „pramen“ doprostřed stolu jako první kartičku.

Příprava řeky vyžaduje vyřazení pramene (1), a jezera (2).

Stejná pravidla platí i pro řeku C3, i když se její pramen a jezero mírně liší:

Příprava řeky C3 vyžaduje vyřazení pramene (1) a jezera (2).

Příprava řeky II

Rozšíření řeka z Král, hrabě a řeka obsahuje kartičku s rozvodí. Při přípravě je vyřazena stranou stejně jako kartičky pramene a jezera. Kartička rozvodí musí nejmladší hráč umístit jako první (po kartičce pramene). [1]

Příprava řeky II vyžaduje vyřazení pramene (1), rozvodí (2), a jezera se sopkou (3).

Kombinace řeky a řeky II

Řeku ze základní hry můžete zkombinovat s řekou II a vytvořit tak jednu dlouhou řeku. Ponechte si pouze jeden pramen a jedno jezero.

Příprava řeky z Jubilejní edice 20 let

Nejprve vytřiďte dvojkartičku „pramen“ a obě koncové kartičky „jezero“. Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky lícem dolů. Dospod hromádky umístěte obě kartičky „jezero“. „Pramen“ položte doprostřed stolu jako první kartičku.

Příprava řeky z Jubilejní edice 20 let vyžaduje vyčlenění pramene (1) a dvou jezer (2 a 3).

Poznámka: Ve hře se dvojkartička s prameny řeky, počítá jako 2 samostatné kartičky (například pro sousední klášter). [2]

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Před tažením běžných kartiček krajiny nejprve začněte přikládáním kartiček z hromádky řeky dle obvyklých pravidel s tím, že musíte postupovat po proudu, kartičky musejí navazovat a není dovoleno přiložit dvakrát za sebou zatočení a stočit tok řeky tak, aby řeka tekla opačným směrem (okamžitý obrat) hrozilo by tak že následující kartičku by nemuselo být možné přiložit. Hráči musí vybrat a přiložit všechny kartičky s řekou dříve, než mohou brát normální kartičky krajiny.

Příklad 1: Zakázané přiložení s okamžitým obratem.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Znamená to, že při vytváření toku řeky se nesmí otáčet nikdy, nebo se nesmí otáčet okamžitě, protože by to komplikovalo přikládání následných kartiček řeky?

Odpověď: Jen okamžité otáčení je výslovně zakázáno. Problémy mohou samozřejmě nastat i v případě, že mezi nimi leží přímá kartička řeky. Otočení řeky stejným směrem třikrát by mělo být také považováno za zakázané.

Při hraní s řekou II nebo řekou z jubilejní edice 20 let si můžete při vytváření řeky vybrat až ze dvou říčních ramen. Vždy musíte umístit kartičku řeky na volný konec řeky. Řeku tedy musíte vždy prodlužovat, dokud na otevřené konce neumístíte jezera. Obě říční větve nesmíte spojit dohromady.

2. Umístění družiníka

Družiníky můžete umisťovat dle obvyklých pravidel už na kartičky řeky, [3] nikoli však přímo na samotnou řeku.

Pokud při hře s řekou II umístíte poslední kartičku řeky (jezero se sopkou), nemůžete na ni umístit družiníka. Ihned po jejím umístění, [4] proveďte další tah tažením normální kartičky.

Příklad 2: Jezero se sopkou z řeky II

3. Započítání bodů

Řeku samotnou bodovat nelze. Všechny ostatní území na kartičkách řeky se vyhodnocují jako obvykle. [3]

Příklad 3: Dokončená řeka z rozšíření řeka (A) a řeka II (B)
Příklad 4: Možné uspořádání řeky z Jubilejní edice 20 let
Příklad 5: Možné uspořádání řeky C3

Speciální prvky na řece II  

Symboly na kartičkách řeky – hostinec (z rozšíření 1 - Hostince a katedrály) a sopka (z rozšíření 3 - Princezna a drak) mají stejný význam jako ve zmíněných rozšířeních. Stádo prasat má stejný význam jako prasátko na louce (z rozšíření 2 - Kupci a stavitelé). Hrajete-li bez těchto rozšíření, nemají uvedené symboly význam žádný.

Kartička s hostin-
cem se žlutou střechou (místo červené) v řece II
Kartička jezera se sopkou v řece II
Stádo prasat
v řece II

Nové kartičky krajiny  

Při umistění družiníka a vyhodnocení louky mějte na paměti, že úseky řeky rozdělují louky. [3]

Následující kartičky nemají rozdělené louky - na každé kartičce je jedna louka. [5]

River I C2 Tile A.jpg
Řeka I

River II C2 Tile A.jpg
Řeka II

River I C2 Tile L.jpg
Řeka I

River II C2 Tile L.jpg
Řeka II

20AE River C2 Tile A.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let

River I C3 Tile L.png
Řeka I C3

Na následujících kartičkách jsou 4 samostatné louky - malé mosty louky nespojují.

River I C2 Tile B.jpg
Řeka I

River I C2 Tile K.jpg
Řeka I

River II C2 Tile D.jpg
Řeka II

River II C2 Tile H.jpg
Řeka II

20AE River C2 Tile B.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let

20AE River C2 Tile K.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let

River I C3 Tile B.png
Řeka I C3

River I C3 Tile K.png
Řeka I C3

20AE River C2 Tile N.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let

CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne
CutCassonne C2 Tile 06.png
CutCassonne

Na následujících kartičkách jsou 3 samostatné louky - jedna v horní a dvě v dolní části.

River I C2 Tile H.jpg
Řeka I

20AE River C2 Tile H.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let

River I C3 Tile H.png
Řeka I C3

CutCassonne C2 Tile 09.png
CutCassonne

Tento velký most neodděluje louky. Louky jsou zde dvě - jedna vpravo a druhá vlevo. [6]

River II C2 Tile E.jpg
Řeka II

Domy u tohoto mostu nepřerušují cestu.

River I C2 Tile K.jpg
Řeka I

20AE River C2 Tile K.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let

River I C3 Tile K.png
Řeka I C3

CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Při kombinaci řeky II s jinými rozšířeními platí několik upřesnění:

 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály: Jedna z kartiček řeky obsahuje hostinec, který má vliv na cestu.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé: Za stádo prasat získáte při vyhodnocování louky o 1 bod navíc za každé uzavřené město (pokud louku ovládáte). Tyto body získáte navíc k bodům případně získaným díky prasátku. [7]
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak: Při přiložení kartičky Jezero se sopkou na ni hned umístěte figurku draka.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta: Stádo prasat mění hodnotu louky pro sedláky pouze během hry (kvůli statku) a po hře. Statek nepřinese dodatečné body za stádo prasat na konci hry. [8] [9]

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Přináší kartička se stádem prasat bod navíc, i když je na louce statek (statek = 4 body, statek+stádo prasat = 5 bodů za město)?

Odpověď: kartička se stádem prasat se počítá pouze v souvislosti se sedláky, nikoli se statkem.

 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka: Doporučujeme vám, abyste spolu nekombinovali rozšíření Řeka II a Hrabě z Carcassonne, mohly by vzniknout potíže při přikládání kartiček řeky.
Poznámka: Pokud se rozhodnete použít hraběte z Carcassonne a řeku jako startovní kartičky hry, je možné, že nebudete moci použít všechny kartičky řeky, pokud budou umístěny příliš blízko města Carcassonne. Kartičky s řekou, které nelze přiložit, by měly být v souladu se základními pravidly ze hry odstraněny. I když řeku nelze umístit celou, hra by měla pokračovat obvyklým způsobem.[10]

Další připomínky

Otázka, jak kombinovat různá „startovní“ rozšíření Carcassonne, je dlouhodobá a HiG několikrát změnilo názor.

Původní pravidla rozšíření Hrabě z Carcassonne obsahovala následující vysvětlení: „Pokud se používá řeka, pak by měla být kartička s pramenem umístěna vedle města tak, aby řeka vedla od města.“ Přesto pravidla stále uváděla, že je pravděpodobně lepší nepoužívat rozšíření společně, a tato rada se jako jediná dostala do úvodního odstavce pravidel rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka pro Carcassonne I: „Nedoporučuje se kombinovat Hraběte z Carcassonne a Řeku II, protože mohou nastat situace, kdy nebude možné správně umístit kartičky.“

Pravidla Carcassonne I od ZMG obsahují následující odstavec: „Pramen řeky musí začínat v jednom z rohů města Carcassonne. Hráči by měli přikládat kartičky řeky tak, aby řeka tekla směrem od města Carcassonne, a vyhnuli se tak problémům s umístěním. Opět se nedoporučuje kombinovat hraběte z Carcassonne a řeku I nebo řeku II.“

Jak je uvedeno výše, tento přístup se již nedoporučuje. Místo toho je třeba vždy pamatovat na pravidlo ze základní hry: „Ve výjimečných případech, kdy kartičku nelze nikam přiložit, je odstraněna ze hry a hráč si vylosuje jinou.“ Pokud se řeka vine kolem města Carcassonne takovým způsobem, že nelze přiložit další kartičku (řeku ani jinou), měla by být kartička vyřazena a vylosována jiná. Zajímavým důsledkem této úvahy je, že řeka nemusí být dokončena: pokud to není možné, nemusíte umístit poslední kartičku jezera a v herním plánu může vzniknout trvalá mezera (následně ji lze samozřejmě vyplnit opatstvím z rozšíření 5 - Opatství a starosta).

To má zjevně další důsledky než jen kombinaci obou zmíněných rozšíření. Ačkoli pravidla stále říkají, že obraty nejsou povoleny, řešení těchto problémů je nyní mnohem přímočařejší - už není třeba defenestrovat hráče, kteří trvají na nevhodném umístění kartičky. A také to výrazně pomáhá stanovit, jak by měla hra Mega-Carcassonne vypadat.

Někteří lidé samozřejmě namítnou, že toto pravidlo ničí estetiku hrací plochy. Mohou mít pravdu a mohou si svobodně přijmout domácí pravidlo, které jim bude více vyhovovat. Ale pro právníky zabývající se pravidly mezi námi je toto pravidlo důležitým pokrokem.

Domácí pravidla  

Domácí pravidla pro řeku  

 • Dokud není celá řeka splavená, nesmíte umístit žádného družiníka. (Děkujeme metoth)
 • Jakmile je řeka dokončena, může být přesunuta do středu hrací plochy. (Děkujeme Joff)
 • Místo toho, abyste pramenem a jezero odložili stranou, dejte všechny kartičky řeky do sáčku. Tímto způsobem může mít řeka libovolnou velikost a obvykle je více než jedna možnost přiložení kartičky řeky. (Děkujeme DavidP)
 • Původní výchozí kartičku (bez řeky) přimíchejte ke kartičkám řeky. Pokud je vylosována, pak se chová jako „bonusová“ kartička, kterou lze kamkoli přiložit. (Děkujeme RationalLemming)
 • Stavte řeku v opačném pořadí, tedy od jezera k prameni. Žádná skutečná výhoda, ale při hraní rozšíření Hrabě z Carcassonne by mohlo být žádoucí mít jezero poblíž města Carcassonne, a to z čistě estetických důvodů. (Děkujeme Scott)

Domácí pravidla pro řeku II  

 • Nejdříve umístěte rozvodí a pramen přiložte jako poslední. Jezera jsou smíchána s ostatními kartičkami řeky. (Děkujeme Joff)
 • Kartičky se stády prasat nezískávají bonus. (Děkujeme Joffovi)
 • Obě řeky hrajte pozpátku, počínaje městem/jezerem. Je to realističtější, protože pak získáte dvě řeky produkující prameny, které se spojí a tečou „dolů“ do jezera. Odhoďte dvě jezera - z řeky I a sopku z řeky II. Pro sestavení umístěte kartičku jezera, jednu kartičku pramene dejte stranou jako poslední koncovou kartičku a poté rozdělte zbývající kartičky řek na dvě hromádky. Kartičku rozvodí zamíchejte do hromádky 1 a druhou kartičku pramene do hromádky 2. Pak se hromádka 1 položí na hromádku 2 tak, aby bylo rozvodí vytaženo někdy před pramenem. Pokud hrajete s Hrabětem z Carcassonne, umístěte město/jezero tak, aby doplnilo jedno z malých měst v okolí Carcassonne. (Děkujeme dwhitworth)
 • Vyberte pouze jednu kartičku jezera a použijte dvě kartičky pramene. Řeku stavte v opačném pořadí. Rozvodí můžete umístit náhodně, nebo na nějaké předem určené místo. Konečným výsledkem jsou dvě řeky vlévající se do jedné, která se pak vlévá do jezera. (Děkujeme Scott)
 • Začněte od rozvodí a zahrajte kartičky na všech třech větvích. Na konci zahrajte kartičky pramene a jezera, nebo před hrou smíchejte dvě ze tří kartiček se zbytkem řeky, aby dvě ze tří větví skončily náhodně. (Děkujeme Scott)

Seznam kartiček

Řeka I C3  

Celkem kartiček: 12
River I C3 Tile A.png 1×
River I C3 Tile B.png 1×
River I C3 Tile C.png 1×
River I C3 Tile D.png 1×
River I C3 Tile E.png 1×
River I C3 Tile F.png 1×
River I C3 Tile G.png 1×
River I C3 Tile I.png 1×
River I C3 Tile J.png 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Řeka Jubilejní edice 20 let  

Celkem kartiček: 17
20AE River C2 Tile B.png 1×
20AE River C2 Tile C.png 1×
20AE River C2 Tile D.png 1×
20AE River C2 Tile E.png 1×
20AE River C2 Tile F.png 1×
20AE River C2 Tile G.png 1×
20AE River C2 Tile I.png 1×
20AE River C2 Tile J.png 1×
20AE River C2 Tile L.png 1×
20AE River C2 Tile M.png 1×
20AE River C2 Tile N.png 1×
20AE River C2 Tile O.png 1×
20AE River C2 Tile P.png 1×
20AE River C2 Tile Q.png 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Řeka I C2 (verze základní hry)  

Celkem kartiček: 12
River I C2 Tile A.jpg 1×
River I C2 Tile B.jpg 1×
River I C2 Tile C.jpg 1×
River I C2 Tile D.jpg 1×
River I C2 Tile E.jpg 1×
River I C2 Tile F.jpg 1×
River I C2 Tile G.jpg 1×
River I C2 Tile I.jpg 1×
River I C2 Tile J.jpg 1×
River I C2 Tile L.jpg 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Řeka I C2 (verze Big Box 6)  

Celkem kartiček: 12
River III C2 Tile A.png 1×
River III C2 Tile B.png 1×
River III C2 Tile C.png 1×
River III C2 Tile D.png 1×
River III C2 Tile E.png 1×
River III C2 Tile F.png 1×
River III C2 Tile G.png 1×
River III C2 Tile I.png 1×
River III C2 Tile J.png 1×
River III C2 Tile L.png 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Řeka II C2  


Celkem kartiček: 12
River II C2 Tile A.jpg 1×
River II C2 Tile B.jpg 1×
River II C2 Tile C.jpg 1×
River II C2 Tile D.jpg 1×
River II C2 Tile G.jpg 1×
River II C2 Tile H.jpg 1×
River II C2 Tile I.jpg 1×
River II C2 Tile K.jpg 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:
Feature Garden C2.png
Feature Farmhouse C2.png


CutCassonne C2  

Celkem kartiček: 3
CutCassonne C2 Tile 06.png 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech HiG je uvedeno, že nejmladší hráč umístí rozvětvení řeky.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto vysvětlení je obsaženo v pravidlech HiG, v pravidlech ZMG a Mindoku je vynecháno.
 3. 3.0 3.1 3.2 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všimněte si, že úseky řeky oddělují jednotlivé louky. (08/2014)
 4. Výklad pravidel komunitou Podle pravidel pro rozšíření 3 - Princezna a drak se nejedná o standardní postup při přikládání kartičky se sopkou. Podle těchto pravidel přiložení kartičky se sopkou neumožňuje hráči táhnout druhou kartičku; místo toho může hráč provádět pouze úkony, které nesouvisejí s umístěním družiníků.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Louka oficiálně obklopuje pramen a vytváří propojenou louku.
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tento text byl součástí Big Box 1 od vydavatelství RGG, které obsahuje také řeku (verze od HiG řeku neobsahuje).
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Most z města neodděluje louky. Louky na této kartičce odděluje pouze řeka. Na této kartičce jsou tedy 2 louky (je to logické, protože podobné městské mosty, jako v rozšíření 5 - Opatství a starosta, také nerozdělují město pod sebou. - Chris O). (1/2013)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Body navíc za kartičku se stádem prasat získáte i v případě, že na louce žádné prasátko nemáte. Stádo prasat je v podstatě neutrální prasátko.
 8. Domácí pravidla nebo varianty Pokud je na louce statek, může kartička se stádem prasat stále přinést bod navíc za město.
 9. Výklad pravidel komunitou Nejsou žádná oficiální pravidla pro použití dvou kartiček se stádem prasat, protože nejsou žádná pravidla pro použití dvou kopií řeky II a podobná kartička z GQ11 není oficiálně kartičkou se stádem prasat (Minirozšíření (Games Quarterly)). Pokud je však na jedné louce více kartiček se stádem prasat, zdá se, že by se neměly stohovat; jinými slovy, bonus by měl být udělen pouze jednou, v souladu s ostatními podobnými bonusy, jako jsou hostince a katedrály.
 10. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Jedná se o obecnou verzi odstavce, který je novinkou v HiG a RGG edicích Big Box 2, a je spíše příznačný pro hru Mega-Carcassonne.