Opat

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Abbot and the translation is 100% complete.


Úvod

Pravidla pro rozšíření opat v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2014 a vydány jakou součást Základní hry. V roce 2017 byly pravidla znovu vydány jako součást Big Box 6. V roce 2021 byly v třetí edici (C3) vydány jako součást Jubilejní edice 20 let, Základní hry a Big Box 7. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o nové edici a třetí edici samotného rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pro toto minirozšíření se využijí i zahrady, které se vyskytují na kartičkách v jiných rozšířeních. [1]

Zahrada

Spolu s řekou je opat považován za součást základní hry, ovšem lze jej použít podle potřeby. [2] Zavádí mechaniku, která je jedinečná pro novou edici Carcassonne a v tomto ohledu se liší od původní edice.

Změny v pravidlech HiG pro jubilejní edici (20 let) a třetí edici

Pravidla v jubilejní edici 20 let a třetí edici zůstávají stejná, HiG akorát mění role některých družiníků:

 • Z lupičů se stávají cestovatelky.
 • Rytíři se nemění.
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
 • Z sedláků se stávají selky.

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: Na WikiCarpedii v zájmu jednotnosti všech stávajících pravidel se u družiníků prozatím držíme původních rolí. HiG se u nových vydání a dotisků může v budoucnu rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby se používaly tato nová pojmenování.

20th Anniversary Edition Box.png

Box Base Game C3 MINDOK.png

Herní materiál

 • 5 dřevěných figurek opatů, po 1 v každé barvě [3]
Figure Abbots Base.png

Pravidla

Příprava hry  

Každý hráč obdrží na začátku hry jednu figurku opata své barvy.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pravidla pro přikládání kartiček se zahradou se neliší od základní hry. Opět musejí v místě přiložení všechna odpovídající území navazovat.

2. Umístění opata

Na zahradu můžete umístit opata. [4] [5] V takovém případě platí pro zahradu stejná pravidla jako pro klášter. [6] [7] [8] Opata však můžete také umístit na klášter jako mnicha. Opata tedy můžete umístit na klášter nebo na zahradu, družiníka však na zahradu umístit nemůžete.

3. Započítání bodů

Za uzavřenou zahradu získáte stejně bodů jako za uzavřený klášter. Opat má však zvláštní vlastnost navíc.

Pokud ve svém tahu neumístíte žádnou figurku (ve fázi 2. Umístění družiníka), [9] [10] [11] můžete si místo toho vzít zpět do zásoby svého opata z neuzavřeného kláštera nebo zahrady a započítat si body podle jeho aktuální situace. [12] [13] [14] Zůstane-li opat na herním plánu do konce hry, vyhodnotí se stejně jako mnich. [15]

Ve svém tahu červený přiloží kartičku a neumístí žádného družiníka. Může si tedy vzít zpět do zásoby svého opata z neuzavřeného kláštera a získat za něj 6 bodů.

Závěrečné vyhodnocení

Zůstane-li opat na herním plánu do konce hry, vyhodnotí se stejně jako mnich.

Seznam kartiček

Následující seznam obsahuje všechny kartičky se zahradou, které se nacházejí v základní hře a všech dosud vydaných rozšířeních (12/2022) pro novou a třetí edici.

Základní hra

Celkem kartiček: 8
Abbot-Base Game C2 Tile E Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile H Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile I Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile M Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile N Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile R Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile U Garden.jpg 1× 
Abbot-Base Game C2 Tile V Garden.jpg 1× 

Řeka I

Celkem kartiček: 1
Abbot-River I C2 Tile J Garden.jpg 1× 

Řeka jubilejní edici (20 let)

Celkem kartiček: 2
Abbot-20AE Anniversary River C2 Tile J Garden.png 1× 
Abbot-20AE Anniversary River C2 Tile N Garden.png 1× 

Rozšíření 1 - Hostince a katedrály

Celkem kartiček: 2
Abbot-Inns And Cathedrals C2 Tile B Garden.jpg 1× 

Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé

Celkem kartiček: 2
Abbot-Traders And Builders C2 Tile K Garden.jpg 1× 
Abbot-Traders And Builders C2 Tile U Garden.jpg 1× 

Rozšíření 3 - Princezna a drak

Celkem kartiček: 2
Abbot-Princess And Dragon C2 Tile B Garden.jpg 1× 
Abbot-Princess And Dragon C2 Tile J Garden.jpg 1× 

Rozšíření 4 - Věž

Celkem kartiček: 2

Rozšíření 5 - Opatství a starosta

Celkem kartiček: 1
Abbot-Abbey And Mayor C2 Tile H Garden.jpg 1× 

Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka

Celkem kartiček: 2
Abbot-Count King And Robber C2 Tile B Garden.jpg
(Král a Loupeživý rytíř)

Rozšíření 8 - Mosty a hrady

Celkem kartiček: 1
Abbot-Bridges Castles Bazaars C2 Tile I Garden.jpg 1× 

Rozšíření 9 - Ovce a kopce

Celkem kartiček: 1
Abbot-Hills And Sheep C2 Tile E Garden.jpg 1× 

Rozšíření 10 - Cirkus

Celkem kartiček: 2

Mini 1 - Létající stroje

Celkem kartiček: 1

Mini 5 - Mág a čarodějnice

Celkem kartiček: 1
Abbot-Mage And Witch C2 Tile E Garden.jpg 1× 

Mini 6 - Zbojníci

Celkem kartiček: 1
Abbot-Robbers C2 Tile D Garden.jpg 1× 

Spiel Doch!

Celkem kartiček: 1
Abbot-Spiel Doch C2 Tile 02 Garden.jpg 1× 

Rolnická vzpoura

Celkem kartiček: 1
Abbot-Peasant Revolts C2 Tile 05 Garden.png 1× 

Rozšíření Jubilejní edice 20 let

Celkem kartiček: 1
Abbot-20th Anniversary Expansion C2 Tile D Garden.png 1× 

Směrovky

Celkem kartiček: 1
Abbot-Signposts C2 Tile 07.png 1× CutCassonne (vystřihni a hrej)

Celkem kartiček: 1
CutCassonne C2 Tile 07.png 1× 

Věštkyně (vytiskni a hrej)

Celkem kartiček: 1
FortuneTeller C2 Tile 05.png 1× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V kombinaci s jinými rozšířeními se zahrady nepočítají jako kláštery, například s dopisem č.3 (nejmenší klášter) z Dopisy. (10/2018)
  Upřesnění od Christofa Tische (HiG) na BGG:
  https://boardgamegeek.com

  Výklad pravidel komunitou Toto upřesnění lze zobecnit na ostatní rozšíření poskytující dodatečné body pro klášter (nebo obecně náboženské stavby), ale ne pro zahradu:

 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Podle pravidel uvedených v Big Box 6.
 3. Výklad pravidel komunitou V Big Box 6 je šestá sada (růžových) družiníků součástí základní hry, nikoliv rozšíření 1 - Hostince a katedrály. Totéž platí pro opata. Před Big Box 6, obsahovala základní hra pět opatů, přičemž šestý byl součástí šesté sady družiníků v rozšíření Hostince a katedrály.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Opata můžete umístit na opatství nebo svatyni/kultovní místo, všechna tato území jsou považovány za kláštery (i když jsou některé kacířské). Opat se může zapojit do souboje o vliv mezi klášterem/opatstvím a svatyní/kultovním místem. Zvláštní schopnost opata mu umožňuje souboj ukončit dřív, než je klášter/opatství nebo svatyně/kultovní místo dokončeno, a získat tak body za nedokončené území (klášter, opatství nebo svatyně/kultovní místo). Podrobnější informace naleznete v kapitolách rozšíření Opatství a starosta a Král, hrabě a řeka.
 5. Výklad pravidel komunitou Opata můžete umístit i na další území považované za kláštery: Německé kláštery / Japonské budovy, Holandsko-belgické kláštery a Darmstadské kostely. Platí pro něj stejná pravidla jako v předchozí poznámce.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Opat je považován za družiníka, má ale omezení popsaná v této větě. Opat může použít tajnou chodbu nebo létající stroj, musí však skončit pouze v nedokončeném klášteře nebo zahradě. V případě použití tajné chodby musí být klášter nebo zahrada neobsazená. (3/2015)
 7. Výklad pravidel komunitou Na rozdíl od předchozího vysvětlení z 3/2015 je v návodu Big Box 6 vynechán opat ze seznamu figurek, které mohou použít létající stroj. Jeden z německých korektorů (Kettlefish) potvrdil že toto vynechání je způsobeno chybou HiG. Vše uvedeno v příspěvku na Carcassonne Central (5/2018):

  http://www.carcassonnecentral.com

  Stejné opomenutí je také přítomno v pravidlech přeložených do jiných jazyků. (01/2019)

 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Opata nelze umístit na vrchol věže. Další informace naleznete u rozšíření Věž.
 9. Výklad pravidel komunitou Rozhodli jste se neumístit družiníka, protože nechcete, nebo nemáte žádného v zásobě.
 10. Výklad pravidel komunitou Znění pravidel ZMG hovoří o „rozhodnutí hráče neumístit družiníka“. To může být zavádějící. Lze si to vyložit tak, že hráč potřebuje mít v zásobě alespoň jednoho družiníka, aby se mohl rozhodnout ho neumístit. V pravidlech HiG to tak zamýšleno není.
 11. Výklad pravidel komunitou Skutečná pravidla nové edice odkazují na neumístění „družiníka“, odkazují ale také na speciální figurky, které nejsou považovány za družiníky, jako je stavitel, prasátko nebo statek, což lze odvodit podle klasifikace figurek uvedené v Big Box 6 a díky tomu je pravidlo aplikovatelné na všechna rozšíření. Proto se tato podmínka ve skutečnosti vztahuje na neprovedení žádného jiného úkonu ve fázi 2. Umístění družiníka, není to ale výslovně uvedeno. Jinými slovy, vydavatel se snažil zachovat co nejjednodušší pravidla v okamžiku, kdy ještě nebyla vydána všechna rozšíření nové edice. (12/2014, aktualizováno 3/2015, a znovu 9/2018)
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství K tomuto vyhodnocení dochází okamžitě během fáze 2. Umístění družiníka kdy je opat odstraněn. Tím je opat účinně chráněn před drakem a vzniká bodovací kolo pro dopisy. Poté následuje běžná fáze započítání bodů. (3/2015)
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Opata umístěného na klášteře nebo v zahradě můžete vzít zpět pouze do doby, než je území zcela obklopeno kartičkami. Do té doby vždy hodnotíte opata (na území), nikdy samotné území. (11/2020)
 14. Otázka bez oficiálního vysvětlení Opat umístěný jako opat (na boku) ve speciálním klášteře (německé kláštery, holandsko-belgické kláštery nebo japonské budovy) může být podle výkladu pravidel také odebrán. Pravidla pro opata neobsahují žádné omezení, které by hráčům bránilo v tomto postupu.
  V tomto případě hráč, který odstraní opata ze zvláštního kláštera, získá na konci hry bod, jako by byl umístěn na normálním klášteře, jak je uvedeno v pravidlech (na pozici opata nezáleží). Uvědomte si, že se hodnotí družiník, nikoli území na kterém je umístěn.
  Bylo by ovšem nutné oficiální objasnění.
 15. Výklad pravidel komunitou Pokud hrajete s rozšířeními Létající stroje, Jubilejní edice 20 let nebo Dárky, může dojít k obsazení jednoho území více družiníky. V důsledku toho může jeden klášter nebo zahradu obsadit více opatů. V takovém případě může být každý opat odebrán a hodnocen samostatně (bez použití převahy) před dokončením území. To znamená, že klášter nebo zahrada mohou být před dokončením několikrát částečně hodnoceny. Při hodnocení během hry nebo po ní se u kláštera nebo zahrady s několika opaty zohlední převaha na daném území.