Opat

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Abbot and the translation is 100% complete.


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol opata
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Pro toto minirozšíření se využijí i zahrady, které se vyskytují na kartičkách v jiných rozšířeních. [1]

zahrada

Spolu s řekou je opat považován za součást základní hry, ovšem lze je použít podle potřeby. [2] Zavádí mechaniku, která je jedinečná pro druhou edici Carcassonne a v tomto ohledu se od první edice liší.

Změny v jubilejní edici (20 let) a třetí edici

Pravidla pro jubilejní edici 20 let zůstávají stejná, mění se ale role některých družiníků:

 • Z lupiče se staly cestovatelky.
 • Rytíři se nemění
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky
 • Z sedláků se stávají selky

Vydavatelé se mohou řídit novými rolemi uvedenými v pravidlech HiG. Některé z těchto změn nemusejí být v jiných jazycích patrné.

Poznámka: V zájmu sjednocení se všemi stávajícími pravidly se prozatím u družiníků držíme původních rolí. HiG může v budoucnu rozhodnout aktualizovat pravidla tak, aby se řídila tímto novým pojmenováním u nových vydání a dotisků.

20th Anniversary Edition Box.png

Carc V3 Mindok.jpg

Herní materiál

 • 5 dřevěných figurek opatů, po 1 v každé barvě [3]
Figure Abbots Base.png

Pravidla

Příprava hry  

Každý hráč obdrží na začátku hry jednu figurku opata své barvy.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pravidla pro přikládání kartiček se zahradou se neliší od základní hry. Opět musejí v místě přiložení všechna odpovídající území navazovat.

2. Umístění opata

Na zahradu můžete umístit opata. [4] [5] V takovém případě platí pro zahradu stejná pravidla jako pro klášter. [6] [7] [8] Opata však můžete také umístit na klášter jako mnicha. Opata tedy můžete umístit na klášter nebo na zahradu, družiníka však na zahradu umístit nemůžete.

3. Započítání bodů

Za uzavřenou zahradu získáte stejně bodů jako za uzavřený klášter. Opat má však zvláštní vlastnost navíc.

Pokud ve svém tahu neumístíte žádnou figurku (ve fázi 2. Umístění družiníka), [9] [10] [11] můžete si místo toho vzít zpět do zásoby svého opata z neuzavřeného kláštera nebo zahrady a započítat si body podle jeho aktuální situace. [12] [13] [14] Zůstane-li opat na herním plánu do konce hry, vyhodnotí se stejně jako mnich. [15]

Ve svém tahu červený přiloží kartičku a neumístí žádného družiníka. Může si tedy vzít zpět do zásoby svého opata z neuzavřeného kláštera a získat za něj 6 bodů.

Závěrečné vyhodnocení

Zůstane-li opat na herním plánu do konce hry, vyhodnotí se stejně jako mnich.

Seznam kartiček

Následující seznam obsahuje všechny kartičky se zahradou, které se nacházejí v základní hře a všech dosud vydaných rozšířeních (11/2020) pro novou edici.

Základní hra

Celkem kartiček: 8

Abbot-Base Game C2 Tile E Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile H Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile I Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile M Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile N Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile R Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile U Garden.jpg 1x
Abbot-Base Game C2 Tile V Garden.jpg 1x

Řeka I

Celkem kartiček: 1

Abbot-River I C2 Tile J Garden.jpg 1x

Řeka jubilejní edici (20 let)

Celkem kartiček: 2

Abbot-20AE Anniversary River C2 Tile J Garden.png 1x
Abbot-20AE Anniversary River C2 Tile N Garden.png 1x

Hostince a katedrály

Celkem kartiček: 2

Abbot-Inns And Cathedrals C2 Tile B Garden.jpg 1x
Abbot-Inns And Cathedrals C2 Tile H Garden.jpg 1x

Kupci a stavitelé

Celkem kartiček: 2

Abbot-Traders And Builders C2 Tile K Garden.jpg 1x
Abbot-Traders And Builders C2 Tile U Garden.jpg 1x

Princezna a drak

Celkem kartiček: 2

Abbot-Princess And Dragon C2 Tile B Garden.jpg 1x
Abbot-Princess And Dragon C2 Tile J Garden.jpg 1x

Věž

Celkem kartiček: 2

Abbot-Tower C2 Tile E Garden.jpg 1x
Abbot-Tower C2 Tile I Garden.jpg 1x

Opatství a starosta

Celkem kartiček: 1

Abbot-Abbey And Mayor C2 Tile H Garden.jpg 1x

Král, hrabě a řeka

Celkem kartiček: 2

Abbot-Count King And Robber C2 Tile B Garden.jpg 1x (Král a loupeživý rytíř)
Abbot-River II C2 Tile B Garden.jpg 1x (Řeka II)

Mosty a hrady

Celkem kartiček: 1

Abbot-Bridges Castles Bazaars C2 Tile I Garden.jpg 1x

Ovce a kopce

Celkem kartiček: 1

Abbot-Hills And Sheep C2 Tile E Garden.jpg 1x

Cirkus

Celkem kartiček: 2

Abbot-Under Big Top C2 Tile A Garden.jpg 1x
Abbot-Under Big Top C2 Tile G Garden.jpg 1x

Létající stroje

Celkem kartiček: 1

Abbot-Flying Machines C2 Tile H Garden.jpg 1x

Mág a čarodějnice

Celkem kartiček: 1

Abbot-Mage And Witch C2 Tile E Garden.jpg 1x

Zbojníci

Celkem kartiček: 1

Abbot-Robbers C2 Tile D Garden.jpg 1x

Spiel Doch PROMO

Celkem kartiček: 1

Abbot-Spiel Doch C2 Tile 02 Garden.jpg 1x

Rolnická vzpoura

Celkem kartiček: 1

Abbot-Peasant Revolts C2 Tile 05 Garden.png 1x

Rozšíření Jubilejní edice 20 let

Celkem kartiček: 1

Abbot-20th Anniversary Expansion C2 Tile D Garden.png 1x

Směrovky

Celkem kartiček: 1

Abbot-Signposts C2 Tile 07.png 1xCutCassonne (Cut & Play)

Celkem kartiček: 1

CutCassonne C2 Tile 07.png 1x

Věštkyně (Print & Play)

Celkem kartiček: 1

FortuneTeller C2 Tile 05.png 1x


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png Zahrady se nepočítají jako kláštery při kombinaci s jinými rozšířeními, například s dopisem č.3 (nejmenší klášter) Dopisy. (10/2018)
  Upřesnění od Christofa Tische (HiG) na BGG:

  https://boardgamegeek.com/thread/2060792/article/30130380#30130380

  Icon World Black.png Toto upřesnění lze zobecnit na ostatní rozšíření poskytující dodatečné body pro klášter (nebo obecně náboženské stavby), ale ne pro zahradu:
  • Ovce a kopce: Vinohrady
  • Kolo osudu: Výseč inkvizice
  • Mini #2 - Dopisy: Dopis 3 (nedokončený klášter)
  • Trhy v Lipsku: Čtvrť knihařů
  • Strážní věže: Bonus za kláštery (náboženské stavby)
 2. Icon Open Book.png Uvedeno v pravidlech Big Box 6.
 3. Icon World Black.png V Big Box 6 je šestá sada (růžových) družiníků součástí základní hry, nikoliv rozšíření 1 - Hostince a katedrály. Totéž platí pro opata. Před Big Box 6, obsahovala základní hra pět opatů, přičemž šestý byl součástí šesté sady družiníků v rozšíření Hostince a katedrály.
 4. Icon Open Book.png Opata můžete umístit na opatství nebo svatyni/kultovní místo, všechna tato území jsou považovány za kláštery (i když jsou některé kacířské). Opat se může zapojit do souboje o vliv mezi klášterem/opatstvím a svatyní/kultovním místem. Zvláštní schopnost opata mu umožňuje souboj ukončit dřív, než je klášter/opatství nebo svatyně/kultovní místo dokončeno, a získat tak body za nedokončené území (klášter, opatství nebo svatyně/kultovní místo). Podrobnější informace naleznete v kapitolách rozšíření Opatství a starosta a Král, hrabě a řeka.
 5. Icon World Black.png Opata můžete umístit i na další území považované za kláštery: Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, Japonské budovy a Darmstadské kostely. Platí pro něj stejná pravidla jako v předchozí poznámce. Další podrobnosti naleznete v Německé kláštery / Japonské budovy, Holandsko-belgické kláštery a Darmstadt PROMO.
 6. Icon Open Book.png Opat je považován za družiníka, má ale omezení popsaná v této větě. Opat může použít tajnou chodbu nebo létající stroj, musí však skončit pouze v nedokončeném klášteře nebo zahradě. V případě použití tajné chodby musí být klášter nebo zahrada neobsazená. (3/2015)
 7. Icon World Black.png Na rozdíl od předchozího vysvětlení z 3/2015 je v návodu Big Box 6 vynechán opat ze seznamu figurek, které mohou použít létající stroj. Jeden z německých korektorů (@Kettlefish) potvrdil že toto vynechání je způsobeno chybou HiG. Vše uvedeno v příspěvku na Carcassonne Central (5/2018):

  http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=3384.msg58360#msg58360

  Stejné opomenutí je také přítomno v pravidlech přeložených do jiných jazyků. (01/2019)
 8. Icon Open Book.png Opata nelze umístit na vrchol věže. Další informace naleznete u rozšíření Věž.
 9. Icon World Black.png Neumístíte družiníka, protože jste se rozhodli, že nechcete, nebo nemáte žádného v zásobě.
 10. Icon World Black.png Znění pravidel ZMG hovoří o „rozhodnutí hráče neumístit družiníka“. To může být zavádějící. Lze si to vyložit tak, že hráč potřebuje mít v zásobě alespoň jednoho družiníka, aby se mohl rozhodnout ho neumístit. V pravidlech HiG to tak zamýšleno není.
 11. Icon World Black.png Skutečná pravidla druhé edice odkazují na neumístění „družiníka“, odkazují ale také na speciální figurky, které nejsou považovány za družiníky, jako je stavitel, selátko nebo statek, což lze odvodit podle klasifikace figurek uvedené v Big Box 6 a díky tomu je pravidlo aplikovatelné na všechna rozšíření. Proto se tato podmínka ve skutečnosti vztahuje na neprovedení žádné jiné akce ve fázi 2. Umístění družiníka, není to ale výslovně uvedeno. Jinými slovy, vydavatel se snažil zachovat co nejjednodušší pravidla v okamžiku, kdy ještě nebyla vydána všechna rozšíření nové edice. (12/2014, aktualizováno 3/2015, a znovu 9/2018)
 12. Icon Open Book.png K tomuto vyhodnocení dochází okamžitě během fáze 2. Umístění družiníka kdy je opat odstraněn. Tím je opat účinně chráněn před drakem a vzniká bodovací kolo pro dopisy. Poté následuje běžná fáze započítání bodů. (3/2015)
 13. Icon Open Book.png Opata umístěného na klášteře nebo v zahradě můžete vzít zpět pouze do doby, než je území zcela obklopeno kartičkami. Do té doby vždy hodnotíte opata (na území), nikdy samotné území. (11/2020)
 14. Icon Locked Red.png Opat umístěný jako opat (na boku) ve speciálním klášteře (německé kláštery, holandsko-belgické kláštery nebo japonské budovy) může být podle výkladu pravidel také odebrán. Pravidla pro opata neobsahují žádné omezení, které by hráčům bránilo v tomto postupu.
  V tomto případě hráč, který odstraní opata ze zvláštního kláštera, získá na konci hry bod, jako by byl umístěn na normálním klášteře, jak je uvedeno v pravidlech (na pozici opata nezáleží). Všimněte si, že se boduje družiník, nikoli území, na kterém je umístěn.
  Bylo by ovšem nutné oficiální objasnění.
 15. Icon World Black.png Pokud hrajete s rozšířeními Létající stroje, Jubilejní edice 20 let nebo Dárky, může dojít k obsazení jednoho území více družiníky. V důsledku toho může jeden klášter nebo zahradu obsadit více opatů. V takovém případě může být každý opat odebrán a hodnocen samostatně (bez použití převahy) před dokončením území. To znamená, že klášter nebo zahrada mohou být před dokončením několikrát částečně hodnoceny. Při hodnocení během hry nebo po ní se u kláštera nebo zahrady s několika opaty zohlední převaha na daném území.