Katapult (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Catapult (1st edition) and the translation is 100% complete.
Catapult C1 Tile 06.jpg Čtete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
"en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This expansion was not published in other editions.
Rule selection by design Spin-offs.png Pokud mají vaše kartičky úplně jiný vzhled, vyberte hru z nabídky rodiny Carcassonne .

Hlavní strana  > Carcassonne  > Katapult (První edice)


Box Catapult C1 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření katapult v původní edici (C1) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2008. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Probíhá každoroční velký trh ve městě Carcassonne! Dorazili také potulní kejklíři a přivezli s sebou svoji nejnovější atrakci - gigantický katapult. S tím předvádějí různé kousky a vystřelují z něj všemožné věci. Ne vždy ale všechno vyjde tak, jak bylo naplánováno…

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Novými prvky jsou:

 • Katapult
 • 4 různé akční žetony
 • Trhy

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny s trhem
 • 24 žetonů katapultu - 6 žetonů čtyř různých typů
 • 1 katapult ze dřeva
 • 1 měřítko

Pravidla

Příprava hry  

12 nových kartiček krajiny dobře zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Katapult a měřítko prozatím položte stranou. Každému hráči rozdejte jeden žeton katapultu od každého druhu, tedy tyto čtyři:

Přiložení kartičky  

Hra probíhá podle běžných pravidel. [1] [2]

Trh

Trh

Pokud některý z hráčů vytáhne a přiloží kartičku krajiny s trhem. [3] Kartičku s trhem hráč přiloží do krajiny stejně jako kteroukoli jinou kartičku a běžným způsobem provede celý svůj tah. Poté je hra přerušena a proběhne zvláštní kolo katapultu.

Hráč, který byl právě na tahu, si vybere jeden druh žetonu katapultu a tento žeton katapultem vystřelí. Poté všichni ostatní hráči, postupně, po směru hodinových ručiček, si vezmou tento stejný druh žetonu ze své zásoby a také jej vystřelí. Každý hráč má pouze jeden pokus.
Katapult

Efekty jednotlivých žetonů katapultu jsou popsány níže.

Po vyhodnocení kola katapultu si hráči vezmou vystřelené žetony katapultu zpět k sobě. Hra pak pokračuje běžným způsobem. Na tahu je hráč po levé ruce hráče, který přiložil kartičku krajiny s trhem.

Žetony katapultu

Dortová bitva – trefte figurky
Žeton dortová bitva

Cílem je trefit figurky spoluhráčů, které jsou umístěny v krajině. [4] Pokud je figurka trefena (nemusí spadnout), musí si hráč, kterému figurka patří, vzít tuto figurku zpět do své zásoby. Pokud bylo trefeno více figurek, musí se vrátit zpět do zásob hráčů všechny. I pokud hráč trefil svoji vlastní figurku, musí si ji vzít zpět. Pokud je žetonem posunuta jedna figurka tak, že se dotkne další figurky, musejí se vrátit zpět k hráčům obě. Možná je i řetězová reakce.


Svádění – vyměňte figurky
Žeton svádění

Efekt tohoto žetonu se uplatní pouze ve chvíli, kdy zůstane ležet tak, že se dotýká alespoň jedné z kartiček již umístěné v krajině. [5] Pokud se žeton po dopadu nedotýká žádné z kartiček umístěných v krajině, vezme si ho hráč ihned zpět k sobě. Pokud se žeton dotýká některé z kartiček krajiny, zjistěte, která figurka stojí nejblíže tomuto žetonu. [6] [7] [8] V případě pochybností o tom, která figurka je nejblíže, použijte měřítko. Hráč, který žeton vystřelil, může tuto figurku vrátit zpět do zásoby hráči, kterému patří a na stejné místo postavit vlastní figurku. Tuto figurku může buď vzít ze svojí zásoby nebo může vzít i kteroukoli z těch, která již stojí v krajině. [9] Vyměněný družiník se vrátí do zásoby svému hráči.


Střelecká soutěž – trefte kartičku s trhem
Žeton střelecká soutěž

Tímto žetonem zkouší všichni hráč trefit kartičku krajiny s trhem, která byla právě vytažena a umístěna do krajiny (spustila toto kolo katapultu). Kdo trefí svůj žeton nejblíže této kartičky s trhem, získá 5 bodů. [6] Pokud máte pochybnosti, který žeton leží blíže, použijte měřítko. Pokud je nejblíže více žetonů zároveň, získají 5 bodů všichni hráči, jejichž žetony jsou nejblíže.


Chytání – jeden střílí, druhý chytá
Žeton chytání

Ten, kdo střílí, si vezme katapult a umístí měřítko na stůl mezi sebe a spoluhráče po levé ruce. Pak zkusí vystřelit žeton alespoň na úroveň měřítka nebo dále. Jeho spoluhráč po levé ruce zkusí tento žeton chytit. Jeden z hráčů (střelec nebo chytající) vždy získá 5 bodů. Mohou nastat následující situace:

Pravidla chytání:
Případ A: Chytil. Chytač získává 5 bodů
Případ B: Nechytil – dost daleko Střelec získá 5 bodů
Případ C: Nechytil – ne dost daleko Chytač získá 5 bodů
Případ D: Dotknul se, ale nechytil Střelec získá 5 bodů

Pak střílí ten, kdo chytal a chytá hráč po jeho levé ruce. Takto se akce opakujte, dokud všichni hráči neměli možnost být střelcem a chytačem.

Domácí pravidla  

Ignorujte všechna obvyklá pravidla pro katapult a místo toho okamžitě udělte 5 bodů každému hráči, který si vytáhne z pytlíku kartičku s trhem a umístil na ni družiníka. Musí být jeden z normálních družiníků - nemůže to být velký družiník, starosta nebo vůz. (Děkujeme Johngee)

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 12
Catapult C1 Tile 01.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 02.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 03.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 04.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 05.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 06.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 07.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 09.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 10.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 11.jpg 1×
Trh
Catapult C1 Tile 12.jpg 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Žlutá půda trhu končí cestou. Tím se poněkud liší od křižovatek nebo křoví, vůz proto nemůže přejet přes trh na druhou stranu. (upraveno 10/2013)
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Rozdělují žluté plochy (zelenou) louku na dvě části (kartička s klášterem a kartička se dvěma protilehlými částmi města)? Odpověď: Pokud je (zelená) louka oddělená, je trhem rozdělena.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může vůz „projet“ přes trh, respektive rozděluje vůbec trh cestu? Odpověď: Trh je prvek, takže jím vůz nemůže projet. (upraveno 10/2013)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Herní plán obsahuje běžné kartičky a „startovní kartičky“. To znamená, že družiníci na kartičkách školy, města Carcassonne a kola osudu mohou být zasaženi a odstraněni. Speciální figurky, jako je Hrabě nebo Učitel, zůstávají na svém místě. Družiníci na počítadle by však neměli být odebíráni, jelikož by pak nebyl přehled. Počítadlo bodů v tomto případě nepatří k hernímu plánu. (10/2012)
  Výklad pravidel komunitou To by se týkalo i kartiček města Lipska. Žeton dortová bitva může ovlivnit družiníky uvnitř i vně města Carcassonne, kola osudu a města Lipska. Totéž platí pro družiníky rozmístěné na kartičkách školy. Speciální figurky a neutrální figurky na těchto kartičkách však zůstanou nedotčeny.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech RGG je přidáno upřesnění že: „Pokud sklouzne z herního plánu, nemá žádný účinek!“
 6. 6.0 6.1 Výklad pravidel komunitou Všechny figurky nebo žetony, kterými žeton při dopadu pohnul nebo je převrhl, by se měly před provedením tohoto úkonu vrátit na původní místo.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Herní plán obsahuje běžné kartičky a „startovní kartičky“. To znamená, že družiníci na kartičkách školy, města Carcassonne a kola osudu mohou být zasaženi a odstraněni. Speciální figurky, jako je Hrabě nebo Učitel, zůstávají na svém místě. Družiníci na počítadle by však neměli být odebíráni, jelikož by pak nebyl přehled. Počítadlo bodů v tomto případě nepatří k hernímu plánu. (10/2012)
  Výklad pravidel komunitou To by se týkalo i kartiček města Lipska. Žeton dortová bitva může ovlivnit družiníky uvnitř i vně města Carcassonne, kola osudu a města Lipska. Totéž platí pro družiníky rozmístěné na kartičkách školy. Speciální figurky a neutrální figurky na těchto kartičkách však zůstanou nedotčeny.
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech RGG je dodatečné omezení, které říká, že hráči by měli určit, který žeton soupeře je nejblíže. Pravidla HiG tento požadavek neobsahují. Tento rozpor může být způsoben chybným překladem.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Které figurky mohou být vyměněny během „Svádění“? Odpověď: Vyměnit lze pouze družiníka, který je nejblíže žetonu. Nezáleží na tom, zda je družiník váš nebo cizí. Určený družiník může být vyměněn s některým z vašich družiníků. Družiníky, které lze takto vyměnit, jsou:
  • Normální družiník
  • Velký družiník
  • Starosta
  • Vůz
  • Fantom
  • Ředitel
  • Opat
  Vůz lze například vyměnit za normálního družiníka. (11/2014; aktualizováno 07/2020)
  Výklad pravidel komunitou Tyto často kladené dotazy HiG byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly družiníky, kteří nebyli původně uvedeni (fantom, ředitel, opat). Mějte na paměti, že družiník, který nahrazuje označeného, musí být platný pro cílové území. To platí zejména pro družiníky s omezením umístění (opati, starostové, vozy) a prvky jako zahrady.
 10. Výklad pravidel komunitou Na této kartičce jsou 2 samostatné louky. K jakémukoli ze 4 okrajů této kartičky lze přiložit pouze louku, včetně dvou okrajů se žlutou barvou, které k nim zasahují.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: V rozšíření Katapult je kartička s klášterem a trhem. Na této kartičce se žlutá zem táhne tak, že se dotýká 2 okrajů kartičky. Je zřejmé, že tento prvek rozděluje louku na dvě části. Jaký typ okraje lze přiložit na okraje, kterých se dotýká žlutá? Pouze okraje louky, nebo může cesta končit u žluté země?

  Odpověď: K těmto okrajům lze přiložit pouze louku. (5/2014)

 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Louku může oddělovat pouze žlutý podklad trhu, stožár tedy louku nerozděluje.