Sedláci

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Farmers and the translation is 100% complete.


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Sedláci jsou pro většinu hráčů Carcassonne považováni za součást základní hry. Používají se také na všech oficiálních turnajích, protože se běžně nepovažují za rozšíření. V nové edici Carcassonne byli sedláci odděleni jako doplněk, aby se usnadnil přístup ke hře pro nové hráče a zmírnila se křivka učení. WikiCarpedia tento zjednodušený přístup následuje. Pro účely dalších rozšíření a zbytku WikiCarpedie jsou sedláci považováni za součást základní hry.

Jaký by byl život v Carcassonne bez významných sedláků? Nyní se podíváme, jak fungují, krok za krokem.

Změny v jubilejní edici (20 let)

Pravidla pro jubilejní edici 20 let zůstávají stejná, mění se ale role některých družiníků:

 • Z lupiče se staly cestovatelky.
 • Rytíři se nemění
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky
 • Z sedláků se stávají selky

Vydavatelé se mohou řídit novými rolemi uvedenými v pravidlech HiG. Některé z těchto změn nemusejí být v jiných jazycích patrné.

Poznámka: V zájmu sjednocení se všemi stávajícími pravidly se prozatím u družiníků držíme původních rolí. HiG může v budoucnu rozhodnout aktualizovat pravidla tak, aby se řídila tímto novým pojmenováním u nových vydání a dotisků.

20th Anniversary Edition C2 Medal medium.png

Herní materiál

 • Žádný - používá se obsah základní hry.

Pravidla

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Jak víme, každou otočenou kartičku musíte přiložit k hernímu plánu tak, aby alespoň jednou stranou navazovala na nějakou kartičku již na stole ležící. Všechna území (tj. cesty, města a louky) na dotýkajících se stranách kartiček na sebe musejí navazovat, tedy i louky. Každá zelená plocha je louka. [1]

Příklad: Na kartičce jsou tři samostatné louky.

2. Umístění družiníka jako sedláka

Sedláky nazýváme družiníky položené na louku. Leží? Ano, narozdíl od lupičů, rytířů a mnichů nenechávejte sedláky stát, ale na louku je položte. To vám pomůže mít přehled, že tohoto družiníka nezískáte zpět až do konce hry, kdy přináší body (viz bod 3. započítávání bodů za sedláky). [2] Samozřejmě musíte neustále kontrolovat, jak se mění louka, na které sedlák leží. Louky jsou od sebe odděleny cestami, městy, řekou, okrajem herního plánu a vším, co louky jasně a zřetelně odděluje. V příkladu vidíte 3 oddělené louky.

Příklad: Louka právě obsazená červeným hráčem je největší. Její hranici tvoří cesta, obě města obsazená červeným a modrým družiníkem, právě uzavřené malé město a okraj herního plánu.

 Icon Open Book.png Otázka: Můžeme na kartičce s klášterem umístit družiníka na okolní louku?

Odpověď:
Farmers C2 Clarification 01.png
Ano! Pro louku obklopující klášter platí stejná pravidla jako pro jakoukoli jinou louku. Sedláka můžete umístit i vedle kláštera. V tomto případě zůstává klášter neobsazený.

 Icon Open Book.png Otázka: Louky se mohou uzavřít, pokud se zcela obklopí cestami, městy atd. Znamená to, že jsou dokončeny?

Odpověď: Louky se nikdy nepovažují za dokončené. Z tohoto důvodu nikdy nedostanete své sedláky zpět až do závěrečného bodování. (1/2021)

3. Započítání bodů za sedláky

Louky se v průběhu partie nevyhodnocují, takže za sedláky dostanete body až při závěrečném vyhodnocení. To znamená, že jednou umístěný sedlák se vám v průběhu hry již do zásoby nevrátí, proto je potřeba je umísťovat na herní plán s rozvahou! Na rozdíl od jiných území nepřinášejí u luk body jednotlivé kartičky, ale přilehlá města. Každé uzavřené město na louce nebo s loukou hraničící (bez ohledu na jeho velikost) přináší po 3 bodech.

Příklad: Na velké louce, kde leží sedláci červeného a modrého hráče, jsou 3 uzavřená města A, B a C (nebo s ní hraničí). Oba hráči získají při závěrečném vyhodnocení za své sedláky po 9 bodech. Město D není uzavřené, proto se nepočítá. Žlutý a černý hráč mají zastoupení na louce. Vzhledem k tomu, že žlutý má na louce převahu, získá za 4 uzavřená města 1 - 4, celkem 12 bodů. Na malé louce vlevo nahoře má sedláka černý hráč a získá tak 6 bodů za dvě města A a B.

 Icon Open Book.png Otázka: Není mi jasné, zda nedokončené louky získávají body při závěrečném vyhodnocení.

Odpověď:
Farmers C2 Clarification 02.png
Většinu luk je téměř nemožné uzavřít nebo dokončit. Při jejich hodnocení jsou nejdůležitější města, která musí být kompletní. Takže: dokončená města se počítají i na nedokončených loukách.


 Icon Open Book.png Otázka: Získám na konci hry body za louku, která je zcela uzavřená cestou a nemá žádná přilehlá města? Pokud ano, jak?

Odpověď:
Farmers C2 Clarification 03.png
Tyto louky jsou hodnoceny úplně stejně jako každá jiná louka, tedy 3 body za každé dokončené město. V tomto případě to dělá celkem 0 bodů. Sedlák přesto nemůže louku opustit.


Shrnutí  

To je celé tajemství sedláků. Připomeňme si stručně hlavní body:

 • Sedláci se umisťují na louky.
 • Sedláci přinášejí body až při závěrečném vyhodnocení.
 • Každé uzavřené město přiléhající k vaší louce vám přinese 3 body.
 • Stejně jako u jiných území platí i u luk, že sedláci mohou být šikovným přikládáním kartiček připojeni na již obsazenou louku.
 • I zde platí, že body získává hráč s převahou sedláků. V případě shody získávají body oba hráči či všichni.


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png Při určování velikosti luk mohou být omezena nejrůznějšími překážkami, například cestami, městy nebo řekami, které nelze obejít, nebo okrajem herního plánu. Určitě se může stát, že louka pokrývá téměř celý herní plán a pravděpodobně budou existovat louky, které zůstanou otevřená po celou dobu hry.
 2. Icon Open Book.png Ve skutečnosti některé speciální mechaniky umožňují v některých rozšířeních (Oslava, Drak, atd.) vrácení sedláků zpět jejich majitelům. (12/2014)