Přívozy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Ferries and the translation is 100% complete.
Other languages:


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření (mini 3) přívozy v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2017 a vydány jako součást Big Box 6. V roce 2020 byly pravidla znovu vydány v novém vydání Big Box 6. V roce 2021 byly v třetí edici (C3) vydány jako součást Big Box 7. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2012 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

Některé cesty v okolí Carcassonne vedou k malým jezerům. K propojení cest přes jezera slouží přívozy. U nich ale mohou číhat lupiči…

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny s jezery
Kartička s jezerem
 • 8 dřevěných přívozů
Figure Ferry.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s jezery [1] zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Dřevěné přívozy mějte po ruce.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pokud si vytáhne kartičku s jezerem, přiložte ji podle obvyklých pravidel na herní plán.

2. Umístění družiníka a přívozu [2]

Na kartičku s jezerem nyní můžete umístit družiníka podle běžných pravidel. Pokud se rozhodnete pro cestu, musíte umístit družiníka na jednu ze tří nebo čtyř částí cesty. Poté vezměte ze zásoby jeden dřevěný přívoz a umístěte jej na jezero tak, aby propojil dvě části cesty. [3] [4] Části cesty propojené přívozem tvoří v tuto chvíli jednu cestu. Konec cesty v jezeře bez přívozu z této strany cestu uzavírá.

Příklad 1:Červený přiloží kartičku s jezerem a umístí družiníka.
❷ Pak umístil přívoz. Červený a modrý družiník stojí na jedné cestě.

3. Započítání bodů

Pokud jste po přiložení kartičky s jezerem a umístění přívozu některou cestu dokončili, běžným způsobem ji vyhodnoťte.

Příklad 2:Červený přiloží kartičku s jezerem. Umístí družiníka na cestu.
❷ Poté umístil přívoz jiným způsobem. Cesta na které stojí modrý družiník, je uzavřena.
Modrý získá 3 body za cestu, červený 8 bodů za město. Oba hráči si vezmou družiníky zpět do své zásoby. [5]

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry platí běžné pravidla pro vyhodnocení nedokončených území.

Přívozy nestojí pevně na místě. Jejich směr se v průběhu hry může změnit:

1. Prodloužení cesty s přívozem [6]

Prodloužení cesty s přívozem a přemístění přívozu

Pokud přiložíte kartičku krajiny tak, že prodlouží cestu, jejíž součástí je přívoz, smíte (v případě potřeby po umístění družiníka) tento přívoz přemístit. [7] Přemístit přívoz je možné pouze na jezeře, na kterém se již nachází, jakkoli za dodržení jediného pravidla – vždy musí spojovat dvě části cesty končící u jezera. Přívoz může být přemístěn i tak, že se vůbec nedotýká cesty, která byla v tomto tahu prodloužena. Pokud je na této cestě více přívozů, smí být přemístěn pouze ten, který je nejblíže právě přiložené kartičce. [8]

Zvláštní případ: Pokud od právě přiložené kartičky vede více cest s přívozy, smí být přemístěn nejbližší přívoz v každém směru.

Přemístěním přívozu je možné, že dříve dokončená a vyhodnocená cesta je nyní nedokončená. [9] [10] [11]

Další pravidla: Jeden přívoz smíte přemístit pouze jednou za tah. Pokud prodloužíte cestu s přívozem další kartičkou s jezerem, nejdříve můžete umístiti družiníka, poté umístěte nový přívoz a následně smíte přemístit jeden (nebo případně více) dalších přívozů.

Příklad 3: Červený přiloží kartičku. Smí přemístit nejbližší přívoz. Přesune ho z pozice ❶ do pozice ❷. Červený a žlutý již nestojí na stejné cestě.

Další upřesnění

Pokud na přiložené kartičce krajiny vedou cesty několika směry, lze přemístit první přívoz v každém z těchto směrů. Takto lze přemístit až 4 přívozy.

V následujících příkladech je vysvětleno jak se po přiložení kartičky přemístí více přívozů (Obrázky vycházejí z příkladů, které zveřejnil Christof Tisch na stránkách BGG).

Příklad 4: Červený přiloží kartičku a může přemístit přívoz ❶ a ❷. Nemůže přemístit přívoz ❸, protože není v pořadí prvním přívozem od právě přiložené kartičky. Žluty družiník nemá v tomto příkladu na přívozy žádný vliv.
Příklad 5: Červený přiloží kartičku a umístí přívoz. Poté může přemístit také přívozy ❶, ❷ a ❸ protože se nacházejí na cestách které byly prodlouženy přiloženou kartičkou. Není podstatné to jak červený umístí přívoz na právě přiložené kartičce.

Shrnutí  

Pořadí úkonů v případě přiložení kartičky s jezerem:

1. Přiložení kartičky s jezerem
2. Umístění družiníka
3. Umístění přívozu (na právě přiloženou kartičku)
4. Přemístění přívozu na právě prodloužené cestě
5. Započtení bodů (je-li třeba)

Kombinace s dalšími rozšířeními  

 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály:
  • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jezero u hostince nemá žádnou souvislost s jezery z tohoto rozšíření. Cesta, na které je jezero s přívozem, má bez hostince běžnou hodnotu 1 bod za kartičku.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud pomocí přívozu prodloužíte cestu, na které stojí váš stavitel, tah navíc nezískáváte. Abyste dvojnásobný tah získali, musíte k této cestě přiložit novou kartičku krajiny. </ref>

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud přesunutí přívozu způsobí, že se stavitel a družiník stejného hráče ocitnou každý na jiné cestě. Vrací se stavitel svému majiteli do zásoby. Družiník zůstává stále na cestě. (5/2013) </ref>

 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Výklad pravidel komunitou Přiložené opatství může uzavřít konec cesty, ale nemůže ji prodloužit. Neumožňuje tedy hráči přesunout trajekt. [12]

Seznam kartiček

Edice C3  

Celkem kartiček: 8
Ferries C3 Tile 01.png 3×
Ferries C3 Tile 02.png 3×
Ferries C3 Tile 03.png 2×

U kartiček se stejným základním rozložením se mohou jezera malinko lišit.

Edice C2  

Celkem kartiček: 8
Ferries C2 Tile 01.jpg 3×
Ferries C2 Tile 02.jpg 4×
Ferries C2 Tile 03.jpg 1×

U kartiček se stejným základním rozložením se mohou jezera malinko lišit.


Poznámka: Rozložení kartiček se v C3 změnilo. Jedno z bývalých jezer se třemi cestami (kartička FRRR) se stalo jezero se 4 cestami (kartička RRRR).

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od Mindoku věta začíná „kartičky s přívozy“. Toto je nesprávný výraz, vzhledem k tomu že na kartičkách jsou jezera.
 2. Výklad pravidel komunitou V anglickém překladu je následující odstavec nahrazen přeloženým textem z německého návodu od HiG místo použití textu od ZMG, protože tento text je méně přehledný a neúplný. Český překlad od Mindoku vychází z německého návodu od HiG.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství K tomuto kroku (umístění přívozu) dojde bez ohledu na to, zda byl umístěn družiník. (5/2014)
 4. Výklad pravidel komunitou Toto pořadí hry poskytuje mechanismus pro přidání družiníka na cestu obsazenou jinými družiníky, jak je vidět v příkladu 1.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Big Box 6 od Mindoku je popisek k tomuto příkladu nekompletní. Chybí popis vyhodnocení města s družiníkem červeného hráče.
 6. Výklad pravidel komunitou V anglickém překladu je následující část nahrazena přeloženým textem z německého návodu od HiG, místo použití textu od ZMG, kvůli lepší přehlednosti a úplnosti. Český překlad od Mindoku vychází z německého návodu od HiG.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Cesta musí obsahovat dřevěný přívoz, aby byl v této situaci umožněn pohyb jeho přívozu. Pokud tedy rozšíříte cestu, která končí u jezera bez připojeného dřevěného přívozu, nelze jej přemístit. (2/2013)
  Příklad: Přívoz na obrázku nelze při prodloužení cesty napojené na jezero přemístit, protože přívoz na ni není napojen.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jinými slovy, můžete přesunout první přívoz, ke kterému se dostanete, pokud sledujete cestu z nově umístěné kartičky. Nesmíte přesunout přívozy, které se nacházejí za v pořadí prvním přívozem, jak je vidět z dané kartičky. (1/2013)
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku a HiG tato věta chybí. Sem byla doplněna z pravidel ZMG.
 10. Výklad pravidel komunitou Následující příklad ukazuje, jak se přesunem přívozu může dokončená cesta stát nedokončenou.
  Příklad: Cesta A končící u jezera s přívozem byla dokončena v předchozím kole. Červený prodlouží cestu s přívozem na stejném jezeře a rozhodne se přesunout přívoz z ❶ na ❷. Následně znovu otevře dříve dokončenou cestu. Tato cesta A' se nyní stane znovu nedokončenou.
 11. Výklad pravidel komunitou Kromě toho může být silnice uzavřena pouhým přesunutím přívozu, aniž by došlo k jejímu prodloužení, protože úsek silnice bez přívozu na jezeře je na tomto konci uzavřen.
 12. Výklad pravidel komunitou Toto objasnění se řídí stejnou logikou jako kombinace opatství se stavitelem.