Přívozy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Ferries and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Některé cesty v okolí Carcassonne vedou k malým jezerům. K propojení cest přes jezera slouží přívozy. U nich ale mohou číhat lupiči…

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny s jezery
Kartička s jezerem
 • 8 dřevěných přívozů
Figure Ferry.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s jezery [1] zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Dřevěné přívozy mějte po ruce.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pokud si vytáhne kartičku s jezerem, přiložte ji podle obvyklých pravidel na herní plán.

2. Umístění figurky a přívozu [2]

Na kartičku s jezerem nyní můžete umístit družiníka podle běžných pravidel. Pokud se rozhodnete pro cestu, musíte umístit družiníka na jednu ze tří nebo čtyř částí cesty. Poté vezměte ze zásoby jeden dřevěný přívoz a umístěte jej na jezero tak, aby propojil dvě části cesty. [3] [4] Části cesty propojené přívozem tvoří v tuto chvíli jednu cestu. Konec cesty v jezeře bez přívozu z této strany cestu uzavírá.

Příklad 1:Červený přiloží kartičku s jezerem a umístí figurku.
❷ Pak umístil přívoz. Červená a modrá figurka stojí na jedné cestě.

3. Započítání bodů

Pokud jste po přiložení kartičky s jezerem a umístění přívozu některou cestu dokončili, běžným způsobem ji vyhodnoťte.

Příklad 2:Červený přiloží kartičku s jezerem. Umístí figurku na cestu.
❷ Poté umístil přívoz jiným způsobem. Cesta na které stojí modrá figurka, je uzavřena.
Modrý získá 3 body za cestu, červený 8 bodů za město. Oba hráči si vezmou figurky zpět. [5]

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry platí běžné pravidla pro vyhodnocení nedokončených území.

Přívozy nestojí pevně na místě. Jejich směr se v průběhu hry může změnit:

1. Prodloužení cesty s přívozem [6]

Prodloužení cesty s přívozem a přemístění přívozu

Pokud přiložíte kartičku krajiny tak, že prodlouží cestu, jejíž součástí je přívoz, smíte (v případě potřeby po umístění družiníka) tento přívoz přemístit. [7] Přemístit přívoz je možné pouze na jezeře, na kterém se již nachází, jakkoli za dodržení jediného pravidla – vždy musí spojovat dvě části cesty končící u jezera. Přívoz může být přemístěn i tak, že se vůbec nedotýká cesty, která byla v tomto tahu prodloužena. Pokud je na této cestě více přívozů, smí být přemístěn pouze ten, který je nejblíže právě přiložené kartičce. [8]

Zvláštní případ: Pokud od právě přiložené kartičky vede více cest s přívozy, smí být přemístěn nejbližší přívoz v každém směru.

Přemístěním přívozu je možné, že dříve dokončená a vyhodnocená cesta je nyní nedokončená. [9] [10] [11]

Další pravidla: Jeden přívoz smíte přemístit pouze jednou za tah. Pokud prodloužíte cestu s přívozem další kartičkou s jezerem, nejdříve můžete umístiti družiníka, poté umístěte nový přívoz a následně smíte přemístit jeden (nebo případně více) dalších přívozů.

Příklad 3: Červený přiložil kartičku. Smí přemístit nejbližší přívoz. Přesune ho z pozice ❶ do pozice ❷. Červený a žlutý již nestojí na stejné cestě.

Další upřesnění

Pokud na přiložené kartičce krajiny vedou cesty několika směry, lze přemístit první přívoz v každém z těchto směrů. Takto lze přemístit až 4 přívozy.

V následujících příkladech je vysvětleno jak se po přiložení kartičky přemístí více přívozů (Obrázky vycházejí z příkladů, které zveřejnil Christof Tisch na BGG).

Příklad 4: Červený přiložil kartičku a může přemístit přívoz ❶ a ❷. Nemůže přemístit přívoz ❸, protože není v pořadí prvním přívozem od právě přiložené kartičky. Žluty družiník nemá v tomto příkladu na přívozy žádný vliv.
Příklad 5: Červený přiložil kartičku a umístil přívoz. Poté může přemístiti přívozy ❶, ❷ a ❸ protože se nacházejí na cestách které byly prodlouženy přiloženou kartičkou. Není podstatné to jak červený umístí přívoz na právě přiložené kartičce.

Shrnutí  

Pořadí akcí v případě přiložení kartičky s jezerem:

1. Přiložení kartičky s jezerem
2. Umístění družiníka
3. Umístění přívozu (na právě přiloženou kartičku)
4. Přemístění přívozu na právě prodloužené cestě
5. Započtení bodů (je-li třeba)

Kombinace s dalšími rozšířeními  

 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály:
  • Icon Open Book.png Jezero u hostince nemá žádnou souvislost s jezery z tohoto rozšíření. Cesta, na které je jezero s přívozem, má bez hostince běžnou hodnotu 1 bod za kartičku.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Icon Open Book.png Pokud pomocí přívozu prodloužíte cestu, na které stojí váš stavitel, tah navíc nezískáváte. Abyste dvojnásobný tah získali, musíte k této cestě přiložit novou kartičku krajiny. </ref>

Icon Open Book.png Pokud přesunutí přívozu způsobí, že se stavitel a družiník stejného hráče ocitnou každý na jiné cestě. Vrací se stavitel svému majiteli do zásoby. Družiník zůstává stále na cestě. (5/2013) </ref>

 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Icon World Black.png Přiložené opatství může uzavřít konec cesty, ale nemůže ji prodloužit. Neumožňuje tedy hráči přesunout trajekt. [12]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8

Ferries C2 Tile 01.jpg 3x
Ferries C2 Tile 02.jpg 4x
Ferries C2 Tile 03.jpg 1x

U kartiček se stejným základním rozložením se mohou jezera malinko lišit.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech od Mindoku věta začíná „kartičky s přívozy“. Toto je nesprávný výraz, vzhledem k tomu že na kartičkách jsou jezera.
 2. Icon World Black.png V anglické verzi je následující odstavec nahrazen přeloženým textem z německého návodu od HiG místo text od ZMG, který je méně přehledný a neúplný. Český text vychází z návodu HiG. Anglická verze zní (necháno v původním znění):

  If you place a meeple as a highwayman on a tile with a lake that you just placed, take one ferry from the supply and place it on the lake. You must place this ferry in such a way that it connects two of the road segments on that tile, but you may choose which two are connected. Any remaining road segments on this tile end.

 3. Icon Open Book.png K tomuto kroku (umístění přívozu) dojde bez ohledu na to, zda byl umístěn družiník. (5/2014)
 4. Icon World Black.png Toto pořadí hry poskytuje mechanismus pro přidání družiníka na cestu obsazenou jinými družiníky, jak je vidět v příkladu 1.
 5. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od Mindoku je popisek k tomuto příkladu nekompletní. Chybí popis vyhodnocení města s družiníkem červeného hráče.
 6. Icon World Black.png V anglické verzi je následující část, místo původního textu od ZMG nahrazena kvůli lepší přehlednosti a úplnosti, překladem z německého návodu od HiG. Český překlad vychází z návodu HiG. Anglická verze zní (necháno v původním znění):

  If you extend a road with a ferry already on it by placing a tile, you may reposition that ferry on its tile. The ferry must always connect two road segments. You may choose to reposition the ferry in such a way that it is no longer part of the road that you extended when you placed your tile. If there are multiple ferries on the road you just extended, you may only move the ferry closest to the tile you just placed.

  If you continue the road in more than one direction by placing a tile (such as a tile with a bridge), you may reposition the two closest ferries to the tile you just placed. Both ferries must have initially been part of the road you just extended. (Tento odstavec je v anglickém návodu od ZMG nepřesný.)

  By repositioning ferries, it is possible for a road that was previously completed and scored to now be incomplete.

  Each ferry may only be repositioned or placed once per turn. If you continue a road that already had a ferry on it by placing a tile with a lake, you must first place the new ferry before you may reposition the existing one.

 7. Icon Open Book.png Cesta musí obsahovat dřevěný přívoz, aby byl v této situaci umožněn pohyb jeho přívozu. Pokud tedy rozšíříte cestu, která končí u jezera bez připojeného dřevěného přívozu, nelze jej přemístit. (2/2013)
  Příklad: Tento přívoz nelze při rozšiřování cesty napojené na jezero přemístit, protože přívoz na ni není napojen.
 8. Icon Open Book.png Jinými slovy, můžete přesunout první přívoz, ke kterému se dostanete, pokud sledujete cestu z nově umístěné kartičky. Nesmíte přesunout přívozy, které se nacházejí za v pořadí prvním přívozem, jak je vidět z dané kartičky. (1/2013)
 9. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Mindoku a HiG tato věta chybí. Sem byla doplněna z pravidel ZMG.
 10. Icon World Black.png Následující příklad ukazuje, jak se přesunem přívozu může dokončená cesta stát nedokončenou.
  Příklad: Cesta A končící u jezera s přívozem byla dokončena v předchozím kole. Červený prodlouží cestu s přívozem na stejném jezeře a rozhodne se přesunout přívoz z ❶ na ❷. Následně znovu otevře dříve dokončenou cestu. Tato cesta A' se nyní stane znovu nedokončenou.
 11. Icon World Black.png Kromě toho může být silnice uzavřena pouhým přesunutím přívozu, aniž by došlo k jejímu prodloužení, protože úsek silnice bez přívozu na jezeře je na tomto konci uzavřen.
 12. Icon World Black.png Toto objasnění se řídí stejnou logikou jako interakce opatství se stavitelem.