Oslava (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Festival (1st edition) and the translation is 100% complete.

Hlavní strana  > Carcassonne  > Oslava (První edice)


Hlavní strana > Minirozšíření první edice

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření oslava v původní edici (C1) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2011 a vydány jako součást Jubilejní edice. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Ve městě Carcassonne je velká oslava, na kterou se z dalekého okolí scházejí rytíři, lupiči, mniši i sedláci.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny s oslavou

Samostatná verze navíc obsahuje:

 • 2 speciální kartičky s pravidly v němčině a angličtině (pro samotnou hru se nepoužijí)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s oslavou zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Když si hráč vytáhne kartičku se symbolem oslavy, přiloží ji obvyklým způsobem do krajiny.

Umístění figurky  

Poté se může rozhodnout pro jednu z následujících dvou možností:

 • Buď umístí běžným způsobem figurku na právě přiloženou kartičku,
NEBO
 • si vezme jednu svoji již umístěnou figurku [1] [2] [3] z krajiny [4] zpět do své zásoby. [5] [6] [7]

Hráč se může rozhodnout nevyužít ani jednu z těchto možností.

Uvězněné figurky, (Hrajete-li se 4. Rozšířením Věž), si hráč tímto způsobem vzít zpět nemůže. [8]

Započítání bodů  

Když dokončíte jedno nebo více území (např. cestu, město nebo klášter) přiložením kartičky s oslavou, získáte body podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry kartičky s oslavou žádné další body nepřináší.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 10
Festival10 C1-01.png 1x
Festival10 C1-02.png 1x
Festival10 C1-03.png 1x
Festival10 C1-04.png 1x
Festival10 C1-05.png 1x
Festival10 C1-06.png 1x
Festival10 C1-07.png 1x
Festival10 C1-08.png 1x
Festival10 C1-09.png 1x
Festival10 C1-10.png 1x

Kartičky s pravidly: 2 (pouze samostatná verze)

Festival10 C1-11 Front.pngFestival10 C1-11 Back.png1x
   Přední a zadní strana kartičky    s německými pravidly
Festival10 C1-12 Front.pngFestival10 C1-12 Back.png1x
   Přední a zadní strana kartičky    s anglickými pravidly

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato akce platí pro všechny družiníky a speciální figurky, včetně základního družiníka, velkého družiníka, vozu, starosty, stavitele, prasátka, statku, pastýře, fantoma, opata (C2), ředitele (C2) a strážného družiníka. (5/2015; aktualizováno 12/2018; aktualizováno 2/2023)
 2. Výklad pravidel komunitou Včetně opata (C2) a pastýře nedostanete za žádného družiníka ani speciální figurku při odebrání z jakéhokoliv území žádné body. Uvědomte si že:
  • Bylo by divné použít toto rozšíření k odebrání opata, protože má svůj vlastní mechanismus, umožňující hodnocení při odebrání.
  • Pokud byste odebraly pastýře, nebude vyvoláno žádné „zahnání ovcí do salaše“ a nebude provedeno žádné vyhodnocení stáda. Oficiální objasnění toho, co se v tomto případě děje se stádem, nemáme. Mohou nastat následující dvě možnosti:
   • Jakmile je pastýř odstraněn z hrací plochy, vrátí se stádo bez vyhodnocení do sáčku.
   • Stádo zůstává na herním plánu. Pokud s odstraněným pastýřem sdílejí stádo další pastýři, nebudou touto akcí ovlivněni; v opačném případě by stádo mohlo být přivlastněno novým pastýřem. Byl by to podobný případ jako s ovcemi nacházejícími se na kartičkách rozšíření Řeka III nebo Půlky II.
  Hráči by se na začátku hry měli dohodnout, kterou možnost zvolí.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč nemůže odebrat figurku jiného hráče. A nemůže vrátit neutrální figurky (například vílu nebo draka).
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvedením - „z krajiny“ - je myšlena možnost odstranění družiníka z města Carcassonne - i když je hrabě ve stejné oblasti (Hrabě z Carcassonne), z políček s korunami na výsečích kola osudu (Kolo osudu), města Lipska (Trhy v Lipsku) a lázeňského domu (Lázně). (aktualizováno 12/2018)
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od RGG k 10. výročí je použit termín „družiník“ pro obě odrážky. Nová verze kartiček s oslavou prodávaná samostatně na CundCo také používá termín „družiníci“. Oficiální HiG znění však zůstává „figurky“. (updated 5/2014)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebraní družiníka, může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (11/2013)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebrání družiníka, nelze přesunout vílu, protože akce byla provedena ve fázi „Přesun dřeva“. (5/2014)
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech k 10. výročí od Mindoku je uvedeno že nelze tímto způsobem vrátit figurky na věžích. Toto pravidlo dnes již neplatí, figurky na věžích lze pomocí oslavy vrátit zpět do zásoby hráče.