Oslava (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Festival (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Oslava (První edice)


Hlavní strana > Minirozšíření první edice

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření oslava v původní edici (C1) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2011 a vydány jako součást Jubilejní edice. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Ve městě Carcassonne je velká oslava, na kterou se z dalekého okolí scházejí rytíři, lupiči, mniši i sedláci.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny s oslavou

Samostatná verze navíc obsahuje:

 • 2 speciální kartičky s pravidly v němčině a angličtině (pro samotnou hru se nepoužijí)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s oslavou zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Když si hráč vytáhne kartičku se symbolem oslavy, přiloží ji obvyklým způsobem do krajiny.

Umístění figurky  

Poté se může rozhodnout pro jednu z následujících dvou možností:

 • Buď umístí běžným způsobem figurku na právě přiloženou kartičku,
NEBO
 • si vezme jednu svoji již umístěnou figurku [1] [2] [3] z krajiny [4] zpět do své zásoby. [5] [6] [7]

Hráč se může rozhodnout nevyužít ani jednu z těchto možností.

Uvězněné figurky, (Hrajete-li se 4. Rozšířením Věž), si hráč tímto způsobem vzít zpět nemůže. [8]

Započítání bodů  

Když dokončíte jedno nebo více území (např. cestu, město nebo klášter) přiložením kartičky s oslavou, získáte body podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry kartičky s oslavou žádné další body nepřináší.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 10
Festival10 C1-01.png1x
Festival10 C1-02.png1x
Festival10 C1-03.png1x
Festival10 C1-04.png1x
Festival10 C1-05.png1x
Festival10 C1-06.png1x
Festival10 C1-07.png1x
Festival10 C1-08.png1x
Festival10 C1-09.png1x
Festival10 C1-10.png1x

Kartičky s pravidly: 2 (pouze samostatná verze)

Festival10 C1-11 Front.pngFestival10 C1-11 Back.png1x
   Přední a zadní strana kartičky    s německými pravidly
Festival10 C1-12 Front.pngFestival10 C1-12 Back.png1x
   Přední a zadní strana kartičky    s anglickými pravidly

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato akce platí pro všechny družiníky a speciální figurky, včetně základního družiníka, velkého družiníka, vozu, starosty, stavitele, selátka, statku, pastýře, fantoma, opata (CII) a ředitele (CII). (5/2015; aktualizováno 12/2018)
 2. Výklad pravidel komunitou Za žádného družiníka ani speciální figurku nedostanete při odebrání z jakéhokoliv území žádné body. Včetně opata a pastýře ale uvědomte si že:
  • Pokud byste odebraly pastýře, nebude vyvoláno žádné „zahnání ovcí do ovčince“ a nebude provedeno vyhodnocení stáda. Oficiální objasnění toho, co se v tomto případě děje se stádem, neexistuje. Ovce ale je rozumné nechat na herním plánu. Pokud s odstraněným pastýřem sdílejí stádo další pastýři, nebudou touto akcí ovlivněni; v opačném případě by stádo mohlo být přivlastněno novým pastýřem. Byl by to podobný případ jako s ovcemi nacházejícími se na kartičkách rozšíření Řeka III nebo Půlky II.
  • Bylo by divné použít toto rozšíření k odebrání opata, protože má svůj vlastní mechanismus, umožňující hodnocení při odebrání.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč nemůže odebrat figurku jiného hráče. A nemůže vrátit neutrální figurky (například vílu nebo draka).
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvedením - „z krajiny“ - je myšlena možnost odstranění družiníka z města Carcassonne - i když je hrabě ve stejné oblasti (Hrabě z Carcassonne), z políček s korunami na výsečích kola osudu (Kolo osudu), města Lipska (Trhy v Lipsku) a lázeňského domu (Lázně). (aktualizováno 12/2018)
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od RGG k 10. výročí je použit termín „družiník“ pro obě odrážky. Nová verze kartiček s oslavou prodávaná samostatně na CundCo také používá termín „družiníci“. Oficiální HiG znění však zůstává „figurky“. (updated 5/2014)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebraní družiníka, může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (11/2013)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebrání družiníka, nelze přesunout vílu, protože akce byla provedena ve fázi „Přesun dřeva“. (5/2014)
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech k 10. výročí od Mindoku je uvedeno že nelze tímto způsobem vrátit figurky na věžích. Toto pravidlo dnes již neplatí, figurky na věžích lze pomocí oslavy vrátit zpět do zásoby hráče.