De Waarzeggers

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Fortune Teller and the translation is 87% complete.
Outdated translations are marked like this.

Algemene informatie en opmerkingen

Stanstableau
Markering

De Waarzeggers werd in 2016 uitgegeven door HiG. Het was de derde officiële P&S-uitbreiding voor de eerste editie en tegelijkertijd de eerste officiële P&S-uitbreiding voor de tweede editie. Het oorspronkelijke ontwerp is van Jeffrey Putnam.

Overal in het land van Carcassonne duiken mysterieuze waarzeggers op die in staat zijn om te zien wat voor ons ligt. Dit zeldzame beroep geeft mogelijk een voordeel aan hen die hopen een glimp op te vangen van de toekomst...

De bestanden met de tegels en spelregels zoals uitgegeven door HiG zijn hier verkrijgbaar:

  • Duitse versie en Engelse vertaling op Carcassonne Central (aanmelden verplicht om te downloaden):
http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=474


De bestanden van deze fan-uitbreiding met de oorspronkelijke illustraties staan hier:

  • Engelse versie (spelregels en 9 tegels) op Carcassonne Central (aanmelden verplicht om te downloaden):
http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=151
  • Engelse versie (spelregels en 8 tegels) en Duitse vertaling op Carcassonne Forum (aanmelden verplicht om te downloaden):
https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?f=112&t=1159

Speelmateriaal

  • 8 nieuwe waarzeggertegels (1e editie)
  • 8 nieuwe waarzeggertegels (2e editie)
De Waarzegger


Spelregels

Voorbereiding

Schud bij het begin van het spel de waarzeggertegels met de rest van de tegels. Voor deze uitbreiding raden we aan om de tegels uit een zak te trekken (bijv. die van de tweede uitbreiding).

Spelverloop

1. Landtegel leggen

De waarzeggertegels worden volgens de gebruikelijke Carcassonne-regels aangelegd.

2. Een meeple zetten

Als een speler een tegel aanlegt met een waarzegger, mag hij een meeple als waarzegger op de de tent zetten. Hij mag in plaats daarvan de meeple ook op een ander project van die tegel zetten, volgens de normale spelregels.
Elke speler mag niet ten hoogste 2 meeples tegelijk op een waarzeggerstent hebben staan.

Voordelen van de waarzegger
Voor elke meeple op een waarzeggerstent mag de speler aan het begin van zijn beurt 1 extra tegel uit de zak trekken.
Dat zijn dus maximaal 3 tegels al hij, zoals toegestaan, 2 waarzeggers heeft.
Van de getrokken tegels kiest de speler er één en legt die aan. Hij doet de overige tegel(s) terug in de zak en schudt die.
Als een speler een waarzegger kwijtraakt (zie 3. Puntentellingen afhandelen) raakt hij ook de optie om een extra tegel te trekken kwijt.

Aanvullende verhelderingen [1]

Icon Open Book.png Als je meerdere tegels trekt waarvan sommige niet aangelegd kunnen worden, dan moet je de tegel kiezen die wel aangelegd kan worden. (1/2021)
Icon Open Book.png Als geen van de getrokken tegels op een geldige manier aangelegd kan worden, mag de speler slechts één tegel per keer trekken totdat er een tegel getrokken is die aangelegd kan worden. (1/2021)
Icon World Black.png Als er niet genoeg tegels over zijn, trekt de speler zoveel tegels als er over zijn, ook als de waarzegger er meer zou toelaten.

 Icon Open Book.png Vraag: Als er minder tegels over zijn dat het aantal dat jouw waarzegger(s) je toestaan te trekken, trek je dan (i) slechts één tegel (geen waarzegger-effect) of (ii) zoveel tegels als mogelijk? Ik neem aan dat het antwoord optie (ii) is, maar wilde dat even navragen.

Antwoord: Als er niet genoeg tegels over zijn om er zoveel te trekken als jouw waarzegger(s) toestaan, dan dient de speler er zoveel mogelijk te trekken (zo veel als er over zijn). (1/2021)

3. Puntentellingen afhandelen

De waarzeggerstent wordt afgebouwd
Als er aan alle vier de zijden van de tegel met de waarzegger een tegel ligt, dan is de tent afgebouwd en wordt geteld. De speler die de laatste van de 4 tegels heeft aangelegd krijgt 3 punten. Dit kan ook de speler zijn die de eigenaar is van de waarzegger.
De eigenaar neemt de waarzegger onmiddellijk terug in voorraad.
Het talent (een extra tegel trekken) van deze waarzegger kan niet meer worden gebruikt.

Voorbeeld: Rood legt de bovenste tegel aan en bouwt daarmee de waarzeggerstent af. Rood krijgt 3 punten. Blauw neemt zijn meeple terug.
De eindtelling

Een waarzegger die aan het einde van het spel nog op een tegel staat levert geen extra punten op.

Andere uitbreidingen

De Waarzegger is erop ontworpen om met alle Carcassonne uitbreidingen gespeeld te worden. De spelregels voor hoe dat met bepaalde uitbreidingen gaat volgen hieronder.

General comments

Icon World Black.png Nadat je extra tegels hebt getrokken mag je niet meer van mening veranderen een een tegel uit je voorraad (abdij, Halfje, Duitse burcht) gebruiken, zelfs niet als je geen van de getrokken tegels kunt aanleggen. Je moet dan doorgaan met één voor één tegels trekken totdat je die kunt aanleggen.

 Icon Open Book.png Vraag: Je hebt twee waarzeggers. Als je al je tegels weg moet doen omdat ze niet aangelegd kunnen worden (of je geen brug wilt gebruiken om er één aan te kunnen leggen), mag je dan drie nieuwe tegels trekken of je abdij leggen? Deze situatie kan zich voordoen tijdens een dubbele beurt:
- Je trekt drie tegels, twee daarvan zijn SSSS-tegels die je niet kunt aanleggen.
- Je legt de derde tegel aan, waarmee je een dubbele beurt krijgt.
- Mag je nu in het tweede deel van je dubbele beurt drie nieuwe tegels trekken of je abdij leggn?

Antwoord: Als geen van de getrokken tegels op een geldige manier aangelegd kan worden, dient de speler slechts één tegel per keer te trekken todat er een tegel getrokken is die aangelegd kan worden. [1] (1/2021)

Icon World Black.png Als je meerdere tegels trekt voor je waarzegger(s), dan moet je een tegel kiezen die aangelegd kan worden. Je mag niet opzettelijk de tegel kiezen die niet aangelegd kan worden om daardoor van een actie te profiteren die veroorzaakt wordt door het niet kunnen aanleggen ervan (Rad van Fortuin of Boerenopstand).

 Icon Open Book.png Vraag: Je hebt twee waarzeggers. Als je 3 tegels getrokken en één daarvan kan niet aangelegd worden, mag je die dan kiezen (stel voor dat het een Rad van Fortuin-tegel is waar je van kunt profiteren), die wegdoen en vervolgens een andere tegel kiezen? Of moet je altijd een tegel kiezen die je kunt aanleggen?

Antwoord: Als je meerdere tegels trekt een er zitten erbij die niet aangelegd kunnen worden, dan moet je de tegel kiezen die wèl aangelegd kan worden. [1] (1/2021)

Noch het varken, noch de bouwmeester mogen als waarzegger worden ingezet.

Als de beurt van de speler verlengd wordt door een bouwmeester, trekt de speler GEEN nieuwe tegel, maar gebruikt in plaats daarvan de tweede tegel die aan het begin van de beurt getrokken is. Heeft een speler meerdere tegels omdat hij twee waarzeggers had, dan moet hij kiezen welke tegel hij in de dubbele beurt aanlegt.

Icon World Black.png Als de dubbele beurt veroorzaakt wordt door het aanleggen van een tegel uit je voorraad (een Duitse burcht, een Halfje), mag je voor het tweede gedeelte van je beurt het maximum door je waarzegger(s) toegestane aantal tegels trekken. Je mag er ook voor kiezen om een andere tegel uit je voorraad aan te leggen (een Duitse burcht, een Halfje, een abdij).

 Icon Open Book.png Vraag: Wat gebeurt er als je besluit een Half je of een Duitse burcht aan te leggen en je daardoor een dubbele beurt krijgt. Trek je dan 3 tegels als je twee waarzeggers hebt voor het tweede gedeelte van je beurt?

Antwoord: Als de dubbele beurt veroorzaakt wordt door het aanleggen van een Halfje, Duitse burcht, enz. dan mag je altijd het maximum door je waarzegger(s) toegestaan aantal tegels trekken en daar een keuze uit maken. [1] (1/2021)

Icon World Black.png Als je na het trekken van extra tegels voor je waarzeggers, een extra beurt krijgt, dan mag je geen tegel meer uit je voorraad (een Duitse burcht, een Halfje, een abdij) meer gebruiken voor het tweede deel van je beurt, zelfs niet als geen van die tegels aangelegd kan worden. In dit geval zul je net zo lang één voor één nieuwe tegels moeten trekken totdat deze aangelegd kan worden.

 Icon Open Book.png Vraag: Als je drie tegels trekt en het aanleggen van de eerste tegel levert een dubbele beurt op, mag je dan de rest wegdoen en bijvoorbeeld een abdij leggen? Als dat mag, wanneer besluit je dit?

Antwoord: Je mag in dit geval geen abdij of andere speciale tegel leggen. Die beslissing moet je nemen voordat je je waarzegger activeert en extra tegels trekt. [1] (1/2021)

Een meeple die als waarzegger is ingezet, is in combinatie met deze uitbreiding onderhevig aan dezelfde regels als normale meeples:

  • Een waarzegger is kwetsbaar voor de draa, tenzij deze beschermd wordt door de fee.
  • De fee geeft 1 bonuspunt aan de speler als ze aan het begin van de beurt bij een waarzegger van die speler.
  • Als de waarzeggerstent wordt afgebouwd, levert de fee 3 bonuspunten op voor de speler wiens meeple samen met de fee op de tent staat, ongeacht welke speler deze afbouwt.

Verder mogen magische poorten gebruikt worden om een meeple op een onbezette, onafgebouwd waarzeggerstent te zetten.

Uitbr. 4 - De Toren:

Een waarzegger kan volgens de gebruikelijke spelregels gevangengenomen worden door een toren.

De burgemeester mag niet worden ingezet als waarzegger. De transportwagen wel. Bovendien, mag de transportwagen op de gebruikelijke wijze verplaatst worden na het afbouwen van de waarzeggerstent.

Een meeple mag niet van uit de Stad Carassonne naar een waarzeggerstent verplaatst worden.

Uitbr. 7 - De Katapult:

Een waarzegger is onderhevig aan van het veld geslagen worden en verleid worden door de betreffende fiches.

Tegelverdeling

1e editie

Aantal tegels: 8

FortuneTeller C1 Tile 01.png x1
FortuneTeller C1 Tile 02.png x1
FortuneTeller C1 Tile 03.png x1
FortuneTeller C1 Tile 04.png x1
FortuneTeller C1 Tile 05.png x1
FortuneTeller C1 Tile 06.png x1
FortuneTeller C1 Tile 07.png x1
FortuneTeller C1 Tile 08.png x1

2e editie

Aantal tegels: 8

FortuneTeller C2 Tile 01.png x1
 
FortuneTeller C2 Tile 02.png x1
(W)
FortuneTeller C2 Tile 03.png x1
 
FortuneTeller C2 Tile 04.png x1
(B)
FortuneTeller C2 Tile 05.png x1
(T)
FortuneTeller C2 Tile 06.png x1
 
FortuneTeller C2 Tile 07.png x1
 
FortuneTeller C2 Tile 08.png x1
 

Op sommige tegels staat een kleine illustratie. De letters tussen haakjes geven aan om welke illustratie het gaat:

Feature Farmhouse C2.png
B | Boerderij
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature WaterTower C2.png
W | Watertoren

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Icon World Black.png Verhelderingen verzorgd door Jputt927.