Dárky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Gifts and the translation is 100% complete.
Other languages:
Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice
Propagační obrázek minirozšíření Dárky

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
České vydavatelství Logo Mindok.png oficiálně potvrdilo že vydají toto minirozšíření také v České republice. Přesné datum vydání zatím nestanovili.
Níže uvedený překlad pravidel je zatím neoficiální.

S tímto mini rozšířením k 20. výročí můžete získat dárky tak, že budete pomáhat svým spoluhráčům.

Toto rozšíření bylo vytvořeno pro základní hru Carcassonne. Kromě níže uvedených pravidel rozšíření platí stále všechna pravidla základní hry. Můžete jej kombinovat s jinými rozšířeními - ovšem pouze na vlastní nebezpečí - to znamená, že pro tyto kombinace nebudou existovat žádná oficiální pravidla.

Herní materiál

 • 25 karet s dárky (5x Církevní sjezd, metař, změna postavení, [1] výplata a vem dvě karty)
Vlevo je zadní strana a vpravo přední strana s pěti tipy karet.

Pravidla

Příprava hry  

Karty s dárky lícem dolů zamíchejte a srovnejte do jednoho balíčku.

Pravidla hry  

S tímto rozšířením se změní postup pouze v bodu 1. Přiložení kartičky. Následující kroky 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů proběhnou jako obvykle.

1. Přiložení kartičky

Získání karty s dárkem

Pokud přiložíte kartičku tak, aby rozšířila cestu nebo město spoluhráče, můžete si za to vzít kartu s dárkem.

To znamená:

 • Cesta nebo město, které bylo přiložením vaší kartičky rozšířeno, musí patřit jinému hráči nebo v něm nesmíte mít početní převahu. [2]
 • Pokud kartičkou rozšíříte více území najednou, stále si vezmete pouze 1 kartu s dárkem.

Nyní vytáhněte horní kartu z balíčku, podívejte se na ni (neukazujte ji ostatním hráčům) a položte lícem dolů před sebe.

Poznámka: V případě, že již byly rozdány všechny karty z dobiracího balíčku, připravte nový balíček z odhazovací hromádky. Pokud nastane případ, že všechny karty s dárky leží „nepoužité“ před hráči, dárek nedostanete.

Příklad 1: Červený přiložil kartičku. Přidal tak další úsek k cestě modrému a rozšířil město. Červený si může vzít dárek protože rozšířil cestu modrému. Za rozšíření města si dárek vzít nemůže protože v něm má svého družiníka.
Použití karty s dárkem

Než přiložíte vytaženou kartičku krajiny na herní plán, můžete použít 1 kartu s dárkem. [3] [4]

Otočte jednu kartu s dárkem ve své zásobě, proveďte její akci a poté kartu odložte na odhazovací hromádku. [5]

5 typů karet s dárky:

Gifts C2 Card 01.png

Církevní sjezd

Pokud je to možné umístěte družiníka ze své zásoby na jakýkoli nedokončený klášter.

Klášter může být obsazený jedním nebo více družiníky - vašimi nebo kohokoli jiného.

Družiníka můžete umístit také na neobsazený klášter.

Příklad 2: Červený použil kartu „Církevní sjezd“ a umístil družiníka na klášter 1. Ten je již obsazený modrým, zeleným a také již jedním družiníkem červeného. Červený nyní přiloží kartičku a dokončí klášter 2. Získá 9 bodů, modrý a zelený nezískají žádné body.

Gifts C2 Card 02.png

Metař

Okamžitě vyhodnoťte jakoukoli nedokončenou cestu. [6]

Nemusí to být cesta s vašim družiníkem.

Po vyhodnocení cesty, jsou všichni družiníci vráceni zpět do zásoby jejich majitelům. [7] [8]

Příklad 3: Červený vyhodnotí cestu a získá 4 body. Vezme si družiníka zpět do své zásoby 1. Dále ve svém tahu pokračuje přiložením kartičky 2 a umístěním družiníka zpět na cestu 3.

Gifts C2 Card 03.png

Výplata

Vezměte si svého družiníka z kteréhokoli území (cesty, města, klášteru nebo louky), vraťte jej zpět do své zásoby a získejte za něj body.

Za každého družiníka, který se právě v tomto území nachází, získáte 2 body – včetně družiníka, kterého jste si právě vzali zpět.

Příklad 4: Červený si vezme družiníka z města a získá 6 bodů.

Gifts C2 Card 04.png

Změna postavení [1]

Změňte polohu jednoho ze svých družiníků na kartičce.

Pokud váš družiník stojí na cestě, ve městě nebo na klášteře, položte jej na téže kartičce na louku. Nebo naopak pokud leží na louce, postavte jej na téže kartičce na cestu, do města nebo na klášter.

Družiníka můžete postavit nebo položit na již obsazené úseky.

Pozici družiníka můžete změnit pouze z ležícího na stojícího nebo naopak. Přesun družiníka mezi cestou, městem nebo klášterem není povolen.[9]

Příklad 5: Červený změní polohu družiníka. Z města, kde je družiník postavený ho položí na již obsazenou louku.

Gifts C2 Card 05.png

Vem dvě karty

Kromě kartičky, kterou jste si právě vytáhly, si vytáhněte ještě jednu. [10] [11]

Nyní si jednu z nich vyberte a přiložte podle obvyklých pravidel. Druhou kartičku zamíchejte lícem dolů zpět do dobíracího sloupečku.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

Poznámka: Toto rozšíření nemá vliv na tuto akci.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte jedno nebo více území (např. klášter, cestu atd.), získáte body podle obvyklých pravidel.

Poznámka: Toto rozšíření nemá vliv na tuto akci.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry získáte za každou nepoužitou kartu s dárkem, kterou máte před sebou 2 body.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

>> Církevní sjezd

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Icon World Black.png Přidání mnicha do kláštera s vílou ji automaticky nepřiřadí k družiníkovi, i když byla víla sama.
 • Rolnická vzpoura:
  • Icon World Black.png Družiníka umístěného pomocí této akce můžete chránit, pokud zaplatíte 4 body.
>> Metař

 • Všeobecné pravidlo:
  • Icon World Black.png Tato akce umožňuje vyhodnocení jakékoliv nedokončené cesty a nechat ji neobsazenou. Cesta je hodnocena jako na konci hry. Tuto akci je třeba vzít v úvahu, pokud je cesta ovlivněna jinými rozšířeními.
>> Výplata

 • Všeobecné pravidla:
  • Icon World Black.png Tato akce se vztahuje pouze na části krajiny, které lze dokončit a vyhodnotit:
  • Icon World Black.png Tato akce se nevztahuje k územím, které nelze dokončit a vyhodnotit:
>> Změna postavení [1]

 • Všeobecné pravidla:
  • Icon World Black.png Tato akce se vztahuje na družiníky umístěné na běžném území na konkrétní kartičce, které lze dokončit a vyhodnotit:
   • Cesta
   • Město
   • Náboženské stavby (viz výše oddíl Církevní sjezd)
   • Louka
   • Německý hrad (Německé hrady)
   • Německá katedrála (Německé katedrály)
   • Chaloupka Baby Yagy (Ruské pohádky).
   • Cvičiště artistů (rozšíření 10 - Cirkus):
    • Akrobata můžete proměnit v sedláka bez ohledu na to, zda je pyramida dokončená nebo nedokončená.
    • Sedláka můžete proměnit v akrobata, ale pouze v případě že pyramida není dokončena.
  • Icon World Black.png Tato akce se netýká území, které se nenacházejí na dané kartičce nebo které nelze dokončit či vyhodnotit:
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Icon World Black.png Pokud je z území se stavitelem přesunut na louku jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se stavitel svému majiteli zpět do zásoby.
  • Icon World Black.png Pokud je z louky se selátkem přesunut na jiné území poslední podpůrný družiník, vrátí se selátkol svému majiteli zpět do zásoby.
  • Icon World Black.png Použijete-li tuto akci k umístění sedláka na louku, můžete poté na tuto louku umístit své selátko v bodu 2. Umístění družiníka.
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Icon World Black.png Přesunutím družiníka na území s vílou nedojde k jeho automatickému přiřazení k družiníkovi, a to ani v případě, že je víla sama.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Icon World Black.png Pokud tuto akci použijete k umístění sedláka na louku se statkem, bude sedlák vyhodnocen v bodu 3. Započítání bodů.
 • Rolnická vzpoura:
  • Icon World Black.png Družiníka umístěného pomocí této akce můžete chránit, pokud zaplatíte 4 body.
>> Vem dvě karty

 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Icon World Black.png Tato akce se neprojeví, pokud se rozhodnete umístit opatství.
 • Půlky:
  • Icon World Black.png Tato akce nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit kartičku půlku ze své zásoby.
 • Německé hrady:
  • Icon World Black.png Tato akce nebude platit, pokud se rozhodnete umístit hrad ze své zásoby.
 • Věštkyně:
  • Icon World Black.png Pokud se rozhodnete použít věštkyni, nebude mít tato akce žádný účinek.
  • Icon House Black.png Pokud se rozhodnete použít věštkyni, může vám tato akce přidat na výběr další kartičku.

Seznam karet

Celkem karet: 25

Gifts C2 Card 01.png 5x
Gifts C2 Card 02.png 5x
Gifts C2 Card 03.png 5x
Gifts C2 Card 04.png 5x
Gifts C2 Card 05.png 5x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. 1.0 1.1 1.2 Icon Double Arrow Black.png Původní název karty v anglickém návodu je „Change on the lie“. V anglickém překladu je tento název změněn aby lépe odpovídal německému znění.
 2. Icon World Black.png Po přiložení kartičky (na konci kroku 1. Přiložení kartičky) musíte vzít v úvahu pravidlo poučení převahy. Může tedy nastat situace, že cestu nebo město pouze rozšíříte, nebo spojíte dříve rozdělená území. Původní obsazení může být tak tímto okamžikem změněno.
  Kartu s dárkem si můžete vzít v případě že:
  • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky se v něm však ocitne družiník jiného hráče.
  • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte sdílet s ostatními hráči, ale po přiložení kartičky nemáte na území převahu družiníků.
  Kartu s dárkem si nesmíte vzít v případě že:
  • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky ovšem získáte (nebo sdílíte) početní převahu.
  • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte sdílet s jinými hráči, ale po přiložení kartičky máte (nebo sdílíte) početní převahu.
  Všimněte si že pravidla neberou v úvahu zda je přiložení kartičky pro vaše soupeře výhodné: Za rozšíření území můžete získat dar, můžete tím ale vytvořit situaci, kdy území nebude možné dokončit nebo pro vás bude snazší v dalších tazích získat početní převahu. A konečně není také důležité zda rozšířené území dokončíte.
 3. Icon World Black.png Tato akce je volitelná. Kartu s dárkem můžete použít kdykoli vás zajímá její výsledek.
  Pokud použijete kartu s dárkem, která v daném bodě hry nemá žádný účinek. Bude karta jen odložen na odhazovací hromádku.
 4. Icon World Black.png Pokud si vytáhnete kartičku kterou nelze umístit, odhodíte ji a vytáhnete si novou, dokud nebude kartička platná. V tomto okamžiku budete moci před přiložením kartičky použít dárek. V důsledku toho, pokud je poslední kartička hry neumístitelná, nebudete moci použít dárek.

   Icon Open Book.png Otázka: Co se stane po vytažení neumístitelné kartičky, pokud chcete použít dárek?

  Odpověď: Dárek můžete použít pouze tehdy, když si vylosujete umístitelnou kartičku. (4/2022)

 5. Icon World Black.png Použité karty jsou odloženy na odhazovací hromádku, lícem nahoru.
 6. Icon World Black.png Cesta se hodnotí stejně jako nedokončená cesta na konci hry. Počítá se také početní převaha.
 7. Icon World Black.png Pokud na cestu použijete kartu metař, cesta se vyhodnotí a poté se všechny figurky které se na ni nacházejí vrátí zpět do zásoby jejich majitelům. Protože po přiložení kartičky je cesta neobsazená, můžete na ni během svého tahu (pokud je to možné) znovu umístit družiníka.

   Icon Open Book.png Otázka: Jací družiníci se odstraní, když je na cestu použita karta metař?

  Odpověď: Stejně jako při jiných hodnoceních jsou po započítání bodů vráceni všichni družiníci svým majitelům, i ti, kteří jsou v menšině nebo kteří byly během hodnocení rovnocenní. Poté můžete na tuto neobsazenou cestu opět umístit družiníka, (např. přiložením kartičky k této cestě). (12/2021)

 8. Icon Double Arrow Black.png Tato věta je v angličtině oproti návodu přeformulována. Nová věta lépe odpovídá poskytnutým upřesněním. Původní znění bylo zavádějící a předpokládalo, že aktivní hráč musí odstranit pouze jednoho družiníka (pokud se na vybrané cestě nějaký nachází):
  "After the road has been scored, the player's meeple is put back into their supply."
 9. Icon World Black.png Jinými slovy, můžete přesunout družiníka na jiné území, pouze pokud to splněna podmínka změny polohy. Přesunutí družiníka na jiné území bez změny polohy není povoleno. Toto znění vychází z pravidel základní hry.
  Obecně řečeno, změna postavení znamená, že družiník umístěný na nějakém území se stane sedlákem (na stejné kartičce), nebo že se sedlák přesune na jiné území (na stejné kartičce).
 10. Icon World Black.png Pokud vám nezbývají žádné kameny, abyste si mohli vytáhnout druhý kámen, nemá tento dar žádný účinek a zahrajete jediný kámen, který máte k dispozici, jako obvykle.
 11. Icon World Black.png Pokud použijete kartu "Vem 2 karty" a taženou kartičku nelze přiložit, odhodíte ji a táhnete novou, dokud nemáte dvě platné kartičky. V tomto okamžiku jednu z nich zahrajete a druhou odhodíte. Pokud již k dobrání nezbývají žádné další kartičky, nemá tato karta žádný účinek a zahrajete kartičku, kterou máte k dispozici, jako obvykle.

   Icon Open Book.png Otázka: Jestliže otevřete dárkovou kartu Take 2 a vytáhnete si nevhodnou druhou destičku, jak budete postupovat?

  Odpověď: Kameny, které nelze umístit, v podstatě "ignorujete", dokud nemáte dvě platné možnosti. (4/2022)