Zlaté doly

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Goldmines and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

ZLATO!!! Vzrušující nález tohoto drahého kovu a vidina velkého bohatství přilákaly do okolí Carcassonne mnoho hledačů. Kdo z nich uspěl, bude jasné až na konci hry.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny se symbolem zlata
Kartička se symbolem zlata
 • 1 kartička s přehledem bodování
Gold Mines C2 Scoring Token.png
 • 16 zlatých cihliček ze dřeva
Figure Gold.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem zlata zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Zlaté cihličky mějte po ruce.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Logo Gold C2.png
Pokud si vytáhnete kartičku se symbolem zlata, přiložte ji obvyklým způsobem do krajiny. Poté na tuto kartičku a také na jednu sousední kartičku (i diagonálně) umístěte po jedné zlaté cihličce. Při každém přiložení kartičky se zlatem tedy přibydou na herním plánu právě dvě zlaté cihličky. Zlatou cihličku je možné umístit i na kartičku, na které již jedna nebo více zlatých cihliček z předcházejících tahů leží. Zlatá cihlička nepatří ke konkrétní části krajiny, ale ke všem částem krajiny na dané kartičce (viz bod 3. Započítání bodů).
Příklad 1: Červený přiložil kartičku se symbolem zlata a umístí zlaté cihličky na tuto a jednu sousední kartičku.

2. Umístění družiníka

Družiníky na tyto kartičky umisťujte podle běžných pravidel.

3. Započítání bodů

Ve chvíli, kdy je dokončíte nějaké území, které se nachází i na kartičce s jednou nebo více zlatými cihličkami, jsou tyto cihličky rozebrány. Hráč, který má v právě uzavřeném území převahu, dostane všechny tyto zlaté cihličky. K cestě či městu patří všechny kartičky, na kterých cesta či město leží. Ke klášteru patří kartička s klášterem a osm sousedních kartiček. [1] [2] [3]

Příklad 2: Červený dokončí město a vezme si 3 zlaté cihličky z kartiček tohoto města.

Pokud má v dokončeném území na kartičkách se zlatými cihličkami převahu společně více hráčů nebo je uzavřeno více částí krajiny zároveň, platí následující: Postupně od hráče, který je právě na tahu, si hráči po jedné rozebírají zlaté cihličky, na které mají nárok. Hráči si berou cihličky do té doby, dokud jsou nějaké k dispozici [4] [5]
Získané zlaté cihličky si každý hráč dá před sebe na stůl tak, aby na ně všichni hráči viděli. Zlaté cihličky se budou započítávat až během závěrečného vyhodnocení. [6] </ref>

Příklad 3: Červený je na tahu a dokončí cestu. Červený a modrý mají nárok na celkem 3 cihličky. První si vezme červený, protože je na tahu, druhou modrý, třetí opět červený.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry všechny zlaté cihličky, které zůstaly ležet v krajině, odstraňte ze hry. Při vyhodnocování luk se žádné cihličky nerozdávají. [7]

Po závěrečném vyhodnocení spočítejte, kolik cihliček každý hráč nasbíral. Čím je tento počet vyšší, tím více přináší každá cihlička bodů – viz následující tabulka. Body za zlaté cihličky si na konci hry zaznamenejte na počítadle bodů. Tabulka je také pro lepší přehled k dispozici na bodovací kartičce.

Příklad závěrečného vyhodnocení: Červený získal ve hře 102 bodů a 7 zlatých cihliček. Ty přinesou 7x3, tedy 21 bodů. Celkové skóre červeného tedy bude 123 bodů.

Shrnutí  

Při přiložení kartičky se symbolem zlata platí následující pořadí akcí:

1. Přiložení kartičky
2. Umístění zlatých cihliček
3. Umístění figurku
4. Započítání bodů
5. Přidělení zlatých cihliček

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Symbol BridgesCastlesBazaars C1C2.png Rozšíření 8 - Mosty a hrady:

 • Icon World Black.png Po dokončení hradu, můžete zlaté cihličky sbírat ze všech šesti kartiček které přísluší prostoru hradu. Nezáleží, kde se nacházející zlaté cihličky na kartičkách s územím, které spustilo vyhodnocení hradu.

   Icon Open Book.png Otázka: Můžeme za hrad sbírat zlaté cihličky umístěné v jeho prostoru (stejně jako klášter sbírá zlaté cihličky umístěné na kartičce s klášterem a kterékoli sousední kartičce)?

  Odpověď: Hrad může také sbírat zlaté cihličky nacházející se v jeho prostoru. Prostor hradu má 6 kartiček: dvě s postaveným hradem, dále dvě napravo a dvě nalevo od něj. Hradní pán si z tohoto celého prostoru může vzít zlaté cihličky.

  Pokud má na zlaté cihličky nárok více hráčů, rozdělují se postupem popsaným v pravidlech. (6/2013)

  Následující příklady ukazují, jak se zlaté cihličky rozdělují v některých situacích s hrady: [8]

  • Při hodnocení hradu může jeho majitel sbírat zlaté cihličky umístěné pouze v hradním prostoru. Jakékoli zlaté cihličky mimo tento prostor se nezapočítávají, i když patří k území, které spustilo vyhodnocení hradu.
  Hráči se při rozebírání zlatých cihliček umístěných na kartičkách hodnoceného území střídají. V závislosti na dodržení pořadí mohou někteří hráči s vhodnými zlatými cihličkami nakonec nebrat žádné.


  Příklad 1: Postup v různých posloupnostech
  Příklad 1A: Červený dokončil město obsazené modrým hráčem, spustil také vyhodnocení svého hradu. Červený (je právě na tahu) si jako první vezme zlatou cihličku a po něm následuje modrý. Modrý měl také nárok na zlatou cihličku, kterou si vzal červený. V tomto případě to byla jediná možnost červeného. Proto si modrý může vzít pouze zlatou cihličku ve spodní části města.
  Příklad 1B-1: Modrý přiložil kartičku. Dokončil své město a hrad obsazený červeným. Jako první si zlatou cihličku bere modrý a po něm červený (Modrý měla také nárok na zlatou cihličku, který si vzal červený.) Pro červeného to byla v tomto případě jediná možnost, protože modrý vzal zlatou cihličku ve spodní části města
  .
  Příklad 1B-2: Modrý přiložil kartičku. Dokončil své město a hrad obsazený červeným. Modrému se podaří získat obě zlaté cihličky. Modrý si nejprve vezme zlatou cihličku v oblasti působení hradu (na jeho získání měli nárok oba hráči), takže červený si nezíská žádnou zlatou cihličku. Nakonec si modrý vezme zlatou cihličku v dolní části města.

  Příklad 2: Zkoumání nejlepšího výsledku
  Příklad 2A: Modrý dokončí své město, tím také spustil vyhodnocení hradu obsazeného červeným. V oblasti kolem hradu jsou dva zlaté cihličky, z nichž jedena je umístěna na části města obsazeného modrým). Jako aktivní hráč se modrý rozhodne vzít si zlatou cihličku z oblasti hradu, na který má červený rovněž nárok, takže červený je nucen vzít si druhou zlatou cihličku v oblasti hradu. Nakonec si modrý vezme zlatou cihličku v dolní části města.
  Modrý získá 2 zlaté cihličky a červený jednu.
  Příklad 2B: Červený dokončí město obsazené modrým, což spustí vohodnocení hradu obsazeného červeným. V hradním lénu jsou dva zlaté slitky, z nichž jeden je umístěn na dílku města ovládaného modrým). Jako aktivní hráč se červený rozhodne vzít si zlatý slitek v hradním lénu, na který má modrý rovněž nárok, takže modrý je nucen vzít si zlatý slitek v dolní části města. Nakonec si červený vezme druhý zlatý slitek v lénu.
  Modrý dostane 1 zlatou cihličku a červený dostane 2.

  Příklad 3: Akce sbírání zlatých cihliček, ale neshromáždění žádného.
  Příklad 3: Červený dokončil město obsazené modrým, což spustí vyhodnocení hradu obsazeného červeným. Červený však nemá nárok na zlatou cihličku, protože se žádná z nich nenachází v oblasti kolem hradu. Proto červený neobdrží žádnou zlatou cihličku a modrý obdrží 2 zlaté cihličky.


  • Při hodnocení hradu má jeho majitel nárok pouze na ty zlaté cihličky, které jsou umístěny v oblasti hradu, i když nejsou na kamenech patřících k prvku, který bodování hradu vyvolal.


  Příklad 4: Území spouštějící vyhodnocení jsou irelevantní.
  Příklad 4: Červený dokončí neobsazené město, což spustí vyhodnocení svého hradu. Červený si vezme zlatou cihličku v oblasti kolem hradu, bez ohledu na to, že se nenachází na dílku města, které spustilo bodování.

  Příklad 5: Sekvence zahrnující stavbu hradu
  Příklad 5.1: Žlutý přiloží kartičku s klášterem, umístí mnicha a dva zlaté cihličky.
  Příklad 5.2: Červený přiloží kartičku a dokončí malé město.
  Příklad 5.3: Červený se rozhodne postavit hrad místo toho, aby za malé město získal body. Protože se žádné hodnocení nekoná, nejsou v tomto okamžiku rozděleny žádné zlaté cihličky.
  Příklad 5.4: Modrý dokončí své město, čímž se spustí bodování hradu obsazeného červeným. Modrý a červený budou střídavě brát zlaté cihličky. Modrý si vezme dvě zlaté cihličky v dolní části města a červený si vezme dvě zlaté cihličky v oblasti kolem hradu, bez ohledu na to, že zlaté cihličky nejsou na prvku spouštějícím vyhodnocení hradu.


  • Pokud se dokončený klášter nachází v oblasti kolem hradu, může si jeho majitel vzít všechny zlaté cihličky umístěné v jeho sousedství. Sousední hrad, může považovat pouze ty zlaté cihličky, které se nacházejí v oblasti kolem hradu.


  Příklad 6: Zkoumání vyhodnocení klášteru překrývajícího se s oblastí kolem hradu
  Příklad 6-1: Červený dokončil klášter obsazený žlutým, čímž se spustí vyhodnocení hradu obsazeného červeným. Červený a žlutý si vezmou po jedné zlaté cihličce bez ohledu na pořadí, v jakém jsou vybrány, protože obě zlaté cihličky jsou jak v oblasti kolem hradu, tak v blízkosti kláštera (tj. na kartičce s klášterem nebo na jakémkoli sousední kartičce).
  Příklad 6-2: Žlutý dokončí svůj klášter, čímž spustí vyhodnocení hradu obsazeného červeným. Žlutý a červený si vezmou po jedné zlaté cihličce bez ohledu na pořadí, v jakém jsou vybrány, protože obě zlaté cihličky se nacházejí jak v oblasti hradu, tak v blízkosti kláštera (tj. na kartičce s klášterem nebo na jakémkoli sousedním kartičce).

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 9

Gold Mines C2 Tile A.jpg 1x
(K)
Gold Mines C2 Tile B.jpg 1x
(T)
Gold Mines C2 Tile C.jpg 1x
 
Gold Mines C2 Tile D.jpg 1x
 
Gold Mines C2 Tile E.jpg 1x
 
Gold Mines C2 Tile F.jpg 1x
(W)
Gold Mines C2 Tile G.jpg 1x
 
Gold Mines C2 Tile H.jpg 1x
 

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Cows C2.png
K | kravín
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník

Celkem kartiček s přehledem bodování: 1

Gold Mines C2 Scoring Token.png 1x
Kartička s přehledem bodování

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png Po dokončení hradu si jeho majitel může vzít zlatou cihličku ze všech šesti kartiček v okolí hradu (2 kartičky na kterých je postaven hrad, 2 kartičky nalevo od něj a 2 kartičky napravo). Vlastník hradu nemusí mít nutně nárok na zlaté cihličky spojené s územím, které zapříčinilo dokončení hradu (pokud se tato zlatá cihlička nenachází v okolí hradu nebo pokud vlastník hradu má také převahu v dokončeném území). (6/2013)
 2. Icon World Black.png Obecně platí, že všechny zlaté cihličky na kartičkách dokončeného území se během jeho hodnocení rozdělí. V závislosti na území se mohou zúčastněné zlaté cihličky lišit:
  • Území obsahující zlaté cihličky pouze na svých kartičkách:
   • Cesta
   • Města
  • Území, která rozdělují zlaté cihličky na kartičce s daným územím a jeho sousedních kartičkách:
   • Náboženské stavby: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery (s mnichem), holandské a belgické kláštery (s mnichem), japonské budovy (s mnichem), Darmstadtské kostely.
   • Zahrady
   • Chaloupka Baby Jagy
   • Německé hrady
  • Území rozdělující zlaté cihličky na kartičce s územím a k ní připojených kartiček s cestou:
   • Německé katedrály
  • Území rozdělující zlaté cihličky na kartickach přilehlých k území:
   • Hrady
 3. Icon World Black.png Z pravidel vyplývá, že zlaté cihličky nechazející se na kartičkách dokončeného územím které nebylo obsazeno žádnou figurkou se nerozdělují, protože území nevlastnil žádný hráč.
 4. Icon World Black.png Obecně platí, že pokud se jedná o jednu nebo více území, aktivní hráč (pokud má na zlatou cihličku nárok) si vybírá první zlatou cihličku a může si vybrat z kterékoli na níž má nárok. Další hráč (v pořadí podle hodinových ručiček), si pak může vybrat další zlatou cihličku na kterou má nárok. Všimněte si, že vzhledem k tomu, že si hráč může vybrat, který zlatou cihličku si vezme jako první (pokud je jich na výběr více), může jiný hráč, který měl mít původně nárok na zlatou cihličku, o ni přijít, pokud byl tato zlata cihlička vyzvednuta dříve, než na něj přišla řada. (6/2013)
 5. Icon Double Arrow Black.png Tento odstavec byl přeformulován tak, aby zahrnoval případ týkající se území ovládaných různými hráči, které jsou dokončeny ve stejnou dobu. Ačkoliv byl tento případ uveden v HiG, ZMG jej vynechalo a znění se týkalo pouze případu, kdy se o většinu v jednom území dělí více hráčů.
 6. Icon Double Arrow Black.png Poslední věta je z pravidel pouze odvozena, není součástí návodu žádného vydavatelství. Předposlední věta je v návodu od ZMG vynechána.
 7. Icon Double Arrow Black.png Tyto dvě věty jsou v pravidlech od Mindoku vloženy před závěrečné vyhodnocení.
 8. Icon World Black.png Tyto příklady jsou založeny na vysvětleních, která poskytl @Kettlefish v následujících odkazech, podle vysvětlení která poskytl Christof Tisch. (6/2013)