Zeměměřiči

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Land Surveyors and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Zeměměřiči


Úvod

Arch

Pravidla pro rozšíření zeměměřiči v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2020. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

V tomto minirozšíření se zeměměřiči pohybují po celé oblasti Carcassonne a znovu a znovu určují její hodnotu. Při plánování a čekání na správný okamžik pro získání bodů je důležité správné načasování.

Toto rozšíření neobsahuje nové kartičky krajiny, ale sadu bodovacích plánků, které upravují obvyklá pravidla pro hodnocení cest, měst a klášterů.

Příklad bodovacích plánků

Bodovací plánky jsou uvedeny na poslední straně sady pravidel, která je k dispozici zde:

Nezapomeňte si vytisknout bodovací plánky na silný papír (nebo papír nalepte na kus kartonu) a vystřihněte je.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne. Kromě níže uvedených pravidel rozšíření stále platí všechna pravidla základní hry. Můžete jej libovolně kombinovat s jinými rozšířeními - ale na vlastní nebezpečí - tj. pro tyto kombinace nebudou platit žádná oficiální pravidla.

Poznámka: Simulátor tohoto rozšíření najdete online na této stránce.

Herní materiál

 • 12 bodovacích plánků rozdělených na:
  • 5 hodnocení měst
Bodovací plánky měst
 • 4 hodnocení cest
Bodovací plánky cest
 • 3 hodnocení klášteru
Bodovací plánky klášterů

Pravidla

Příprava hry  

Rozdělte bodovací plánky do 3 hromádek [1] (města, cesty a kláštery) lícem nahoru. Každou hromádku zamíchejte a umístěte vedle sebe pod počítadlo bodů. Dále vezměte horní plánek z každé hromádky a položte ho vedle ní. Tyto tři plánky jsou aktuální aktivní.

Příklad: Aktivní plánek (zleva) města, cesty a kláštera. Pro každý typ hodnocení uspořádejte následující:
 • 1 Hromada bodovacích plánků
 • 2 Aktivní plánek u hromádky

Pravidla hry  

Rozšíření má vliv pouze na fázi hodnocení. Krok 1. Přiložením kartičky a 2. Umístění družiníka proběhnou jako obvykle.

3. Započítání bodů

Pro každé ze 3 území (město, cesta a klášter) je aktivní vždy 1 bodovací plánek. Během hodnocení dokončené území vám bodovací plánky udávají kolik bodů získáte. Pokud hodnotíte území více, jsou plánky ovlivněný všechny tyto území.

Po dokončení vašeho tahu, při které se vyhodnocovala alespoň jedno z území se vezmou všechny 3 bodovací plánky a dají dospodu dané hromádky. Poté z každé hromádky vezměte horní plánek a položte jej vedle ní (stává se aktivním plánkem). Pokud dokončíte neobsazené území, tak se bodové plánky nemění.


Popis bodovacích plaků
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 01.png

Občanská porota | Pokud je dokončeno město, nebere se ohled na početní převahu družiníků. Každý hráč, který má ve městě alespoň jednoho družiníka získá body.

Příklad 1: Červený dokončí město. Protože je na řadě plánek občanská porota získá červený (má převahu družiníků) i modrý (s pouze 1 družiníkem) 14 bodů.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 02.png

Špatné sousedství | Během vyhodnocování nedostanete za tuto část města. Land Surveyors C2 Semicircular City Segment.png žádné body. [2]

Příklad 2: Díky špatnému sousedství získá červený pouze 6 bodů. Za kartičky označené X nedostane hráč žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 03.pngLand Surveyors C2 Scoring Explanation 04.pngLand Surveyors C2 Scoring Explanation 05.pngLand Surveyors C2 Scoring Explanation 06.png
Bohatství / chudoba | Během vyhodnocování města, cesty nebo kláštera získáte +3 nebo -3 body. Proto je možné získat i záporné body a může se stát, že se dostanete do záporných bodů.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 07.png

Obléhání | Během vyhodnocení města získáte 1 bod za každý erb v tomto městě zobrazený.


Land Surveyors C2 Scoring Explanation 08.png

Pouliční veletrh | Během vyhodnocování cesty získáte za ni dvojnásobek bodů. [3]


Land Surveyors C2 Scoring Explanation 09.png

Dálnice | Za uzavřenou cestu získáte 5 bodů nezávisle na její délce. [4]

Příklad 3: Červený dokončí obě cesty. Protože je aktivní bodovací plánek Dálnice, obdrží jak červená, tak modrá za svou cestu po 5 bodech.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 10.png

Rolnické povstání | Během vyhodnocení cesty ztratíte 1 bod za každou farmu a kůlnu na kartičkách dokončené cesty.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co jsou farmy a kůlny?

Odpověď: Jsou to malé ilustrace, které najdete na loukách Carcassonne II:

Feature Farmhouse C2.png 
farma
Feature Cows C2.png 
kravín
Feature Pigsty C2.png 
vepřín
Feature Donkeys C2.png 
oslí chlívek

Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.


Příklad 4: Kvůli Rolnickému povstání získá červený za svou cestu pouze 4 body. Všechny kartičky cesty označené X nezískávají žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 11.png

Poustevníkův klášter | Při uzavření kláštera získáte o 1 bod méně, za každou část města okolo kláštera.

Příklad 5: Kvůli Poustevníkovu klášteru získá červený za svůj klášter pouze 5 bodů (9 -4 body). Každá kartička označená X nezískává žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 12.png

Poutní cesta | Při uzavření kláštera získáte 1 bod navíc za každou kartičku s cestou obklopující klášter.

Příklad 6: Díky Poutní cestě získá červený za svůj klášter 15 bodů (9 +6 bodů). Každá označená kartička přináší 1 bod navíc.
Závěrečné vyhodnocení

Bodovací plánky nemají po skončení hry na závěrečné vyhodnocení žádný vliv. [5]

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Pravidla tohoto minirozšíření zohledňují pouze území základní hry. Původním záměrem je navíc upravit základní pravidla aplikovaná na převahu a dynamické hodnocení území. V důsledku toho mohou být některé jednotlivé kartičky hodnoceny odlišně, nebo dokonce může být změněna celková hodnota území.

Proto při kombinaci tohoto minirozšíření s ostatními rozšířeními bereme v úvahu následující skutečnosti, pokud vydavatel neposkytne další vysvětlení:

 • Následující bodovací plánky by měly být použity jako první při hodnocení území, aby byl dodržen původní záměr úpravy základního hodnocení území. To znamená, že bodovací plánky uvedené dále by měly být použity před jakýmkoli jiným modifikátorem bodování (např. hostince a katedrály), ale ne na bonusy použité navrch (např. Mág nebo trhy v Lipsku):
  • Špatné sousedství: upravuje převahu na území. Bude použit jako první.
  • Dálnice / Špatné sousedství: upravují počet kartiček, které se budou počítat při hodnocení. Upravený počet kartiček se zohlední při jakémkoli dalším dodatečně použitém modifikátoru nebo bonusu zahrnujícím body za kartičku.
   • Cesty: Německé katedrály a hostince (body navíc za mág, body navíc za čtvrť kolářů ve městě Lipsku a body navíc za sázkové žetony nejsou ovlivněny, tyto prvky používá původní počet kartiček).
   • Města: Obléhání / Kataři a katedrály (body navíc za mága a body navíc za sázkové žetony nejsou ovlivněny, používá se původní počet kartiček). [6]
  • Obléhání / Pouliční veletrh / Rolnické povstání / Poustevníkův klášter / Poutní cesta: upravují počet bodů získaných za kartičku nebo symbol. Případný modifikátor nebo bonus se uplatní dodatečně jako obvykle.
 • Následující bodovací plánky by měly být použity spolu s dalšími bonusovými prvky (například budovami), protože upravují bodovou hodnotu území, jakmile je provedeno hodnocení za kartičku:
  • Bohatství / chudoba: poskytují bonus nebo postih k obvyklému počtu bodů za danou vlastnost.
 • Bodovací plánky pro klášter by měly platit pro všechny církevní stavby: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadtské kostely. Německé katedrály nebo zahrady se nepočítají.
 • Družiník umístěný jako opat na klášterní budově nebude ovlivněn žádným bodovacím plánkem kláštera, pokud bude odstraněn a hodnocen na začátku fáze 2. Umístění družiníka, protože toto území není hodnoceno po dokončení ve fázi 3. Započítání bodů.

Seznam bodovacích plánků

Celkem bodovacích plánků: 12

Land Surveyors C2 Scoring Tile 01.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 02.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 03.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 04.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 05.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 06.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 07.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 08.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 09.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 10.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 11.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 12.png  1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou V pravidlech HiG se používá slovo "pile". V angličtině je kvůli jednotnosti s ostatními pravidly místo toho použito slovo "stack".
 2. Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek Špatné sousedství má vliv na počet kartiček. Družiníci umístění na kartičkách které se nezapočítávají do hodnocení, se ale stále započítávají do početní převahy.
 3. Výklad pravidel komunitou Na bodovacím plánku Pouliční veletrh je zobrazeno „x2“ namísto obecné kartičky s cestou, za kterou získáte „+1“. Druhý formát je upřednostňován u těch bodovacích plánků, u kterých se úpravy vztahují pouze na některé kartičky. Formát „x2“ je však přímočařejší pro označení bodu „+1“, který se týká všech kartiček.
 4. Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek Dálnice ovlivňuje počet hej kartiček. Na délce cesty nezáleží, bude hodnocena jako cesta o pěti kartičkách. Tento bodovací plánek má dvojí chování, protože může zvýšit nebo snížit skutečnou bodovou hodnotu cesty.
 5. Výklad pravidel komunitou Pravidla HiG se výslovně nezmiňují o závěrečném vyhodnocení, ale zmiňují se pouze o hodnocení dokončených území během tahů hráčů.
 6. Výklad pravidel komunitou Ty kartičky, které se nezapočítávají do počtu kartiček pro základní hodnocení města, se jako obvykle započítávají pro bonusové hodnocení, za německé katedrály nebo hodnocení hradů. Jakékoli figurky nebo žetony umístěné na těchto kartičkách se počítají jako obvykle: družiníci, speciální figurky, neutrální figurky a žetony, nebo budovy.