Zeměměřiči

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Land Surveyors and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Zeměměřiči


Úvod

Arch

Pravidla pro rozšíření zeměměřiči v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2020. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

V tomto minirozšíření se zeměměřiči pohybují po celém území kolem Carcassonne a znovu a znovu určují její hodnotu. Při plánování a čekání na správný okamžik pro získání bodů je důležité správné načasování.

Toto rozšíření neobsahuje žádné nové kartičky krajiny, součástí je sada bodovacích plánků, které upravují obvyklá pravidla pro hodnocení cest, měst a klášterů.

Příklad bodovacích plánků

Bodovací plánky jsou uvedeny na poslední straně sady pravidel, která je k dispozici zde:

Nezapomeňte vytisknout bodovací plánky na silný papír (nebo papír nalepte na kus kartonu) a vystřihněte je.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne. Kromě níže uvedených pravidel rozšíření stále platí všechna pravidla základní hry. Můžete jej libovolně kombinovat s jinými rozšířeními - ale na vlastní nebezpečí - tj. pro tyto kombinace nebudou platit žádná oficiální pravidla.

Poznámka: Simulátor tohoto rozšíření najdete online na této stránce.

Herní materiál

 • 12 bodovacích plánků rozdělených na:
  • 5 hodnocení měst
Bodovací plánky měst
 • 4 hodnocení cest
Bodovací plánky cest
 • 3 hodnocení klášteru
Bodovací plánky klášterů

Pravidla

Příprava hry  

Rozdělte bodovací plánky do 3 hromádek (města, cesty a kláštery) lícem nahoru. Každou hromádku zamíchejte a umístěte vedle sebe pod počítadlo bodů. Dále vezměte horní plánek z každé hromádky a položte ho vedle ní. Tyto tři plánky jsou aktuálně aktivní.

Příklad: Aktivní plánek (zleva) města, cesty a kláštera. Pro každý typ hodnocení uspořádejte následující:
 • 1 Hromada bodovacích plánků
 • 2 Aktivní plánek u hromádky

Pravidla hry  

Rozšíření má vliv pouze na fázi hodnocení. Krok 1. Přiložením kartičky a 2. Umístění družiníka proběhnou jako obvykle.

3. Započítání bodů

Pro každé ze tří území (město, cesta a klášter) je aktivní vždy 1 bodovací plánek. Během hodnocení dokončeného území vám bodovací plánky udávají kolik bodů získáte. Pokud hodnotíte více území, mají plánky vliv na všechny tyto území.

Po dokončení tahu, při které se vyhodnocovalo alespoň jedno území se všechny 3 bodovací plánky vezmou a dají dospodu dané hromádky. Poté z vrchu každé hromádky vezměte noví plánek a položte jej vedle ní (stává se aktivním plánkem). Pokud dokončíte území které není neobsazené, nemá to na bodovací plánky žádný vliv.


Popis bodovacích plaků
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 01.png

Občanská porota | V dokončeném městě se nebere ohled na početní převahu družiníků. Každý hráč, který má ve městě alespoň jednoho družiníka získává body.

Příklad 1: Červený dokončí město. Protože je na řadě plánek občanská porota získá červený (má převahu družiníků) i modrý (s pouze jedním družiníkem) 14 bodů.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 02.png

Špatné sousedství | V dokončeném městě nedostanete za tuto část městaLand Surveyors C2 Semicircular City Segment.pngžádné body. [1]

Příklad 2: Díky špatnému sousedství získá červený pouze 6 bodů. Za kartičky označené X nedostane žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 03.pngLand Surveyors C2 Scoring Explanation 04.pngLand Surveyors C2 Scoring Explanation 05.pngLand Surveyors C2 Scoring Explanation 06.png
Bohatství / chudoba | K bodům dokončeného města, cesty nebo kláštera přičtete +3 nebo odečtete -3 body. Protože je možné získat záporné body, může se stát, že se dostanete do záporných bodů.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 07.png

Obléhání | V dokončeném městě získáte za každý erb 1 bod navíc.


Land Surveyors C2 Scoring Explanation 08.png

Pouliční veletrh | Za dokončenou cestu získáte dvojnásobek bodů. [2]


Land Surveyors C2 Scoring Explanation 09.png

Dálnice | Za uzavřenou cestu získáte 5 bodů nezávisle na její délce. [3]

Příklad 3: Červený dokončí obě cesty. Protože je aktivní bodovací plánek Dálnice, obdrží jak červený, tak modrý za svou cestu po 5 bodech.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 10.png

Rolnické povstání | Z bodů dokončené cesty ztratíte po 1 bodu za každou farmu a stáj nacházející se na kartičkách této cesty.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co jsou farmy a stáje?

Odpověď: Jsou to malé ilustrace, které najdete na loukách nové edice Carcassonne:

Feature Farmhouse C2.png
farma
Feature Cows C2.png
kravín
Feature Pigsty C2.png
vepřín
Feature Donkeys C2.png
oslín

Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.


Příklad 4: Kvůli rolnickému povstání získá červený za svou cestu pouze 4 body. Za kartičky cesty označené X nezíská žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 11.png

Poustevníkův klášter | Z bodů dokončeného kláštera ztratíte po 1 bodu za každou z devíti kartiček, která obsahuje část města.

Příklad 5: Kvůli poustevníkovu klášteru získá červený za svůj klášter pouze 5 bodů (9 -4 body). Za každou kartičku označenou X nezíská žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 12.png

Poutní cesta | K bodům dokončeného kláštera získáte 1 bod navíc za každou kartičku s úsekem cesty obklopující klášter.

Příklad 6: Díky poutní cestě získá červený za svůj klášter 15 bodů (9 +6 bodů). Za každou označenou kartičku získá 1 bod navíc.
Závěrečné vyhodnocení

Bodovací plánky nemají po skončení hry na závěrečné vyhodnocení žádný vliv. [4]

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Pravidla tohoto minirozšíření zohledňují pouze území základní hry. Původním záměrem je navíc upravit základní pravidla aplikovaná na převahu a dynamické hodnocení území. V důsledku toho mohou být některé jednotlivé kartičky hodnoceny odlišně, nebo dokonce může být změněna celková hodnota území.

Při kombinaci tohoto minirozšíření s ostatními rozšířeními bereme v úvahu následující skutečnosti, pokud vydavatel neposkytne další vysvětlení:

 • Následující bodovací plánky by měli upravit hodnotu hodnoceného území jako první v pořadí, aby byl dodržen původní záměr úpravy základního hodnocení území. To znamená, že bodovací plánky uvedené dále by měly být použity před jakýmkoli jiným prvkem upravujícím bodování (např. hostince a katedrály), ale ne na bonusy použité navrch (např. Mág nebo trhy v Lipsku):
  • Občanská porota: upravuje převahu na území. Bude použito jako první.
  • Dálnice / Špatné sousedství: upravuje počet kartiček, které se počítají při hodnocení. Upravený počet kartiček se zohlední při jakémkoli dalším dodatečně použitém prvku upravujícím bodování nebo bonusu zahrnujícím body za kartičku.
   • Cesty: Německé katedrály a hostince (body navíc za mág, body navíc za čtvrť kolářů ve městě Lipsku a body navíc za sázkové žetony nejsou ovlivněny, tyto prvky používají původní počet kartiček).
   • Města: Obléhání / Kataři a katedrály (body navíc za mága a body navíc za sázkové žetony nejsou ovlivněny, používá se původní počet kartiček). [5]
  • Obléhání / Pouliční veletrh / Rolnické povstání / Poustevníkův klášter / Poutní cesta: upravují počet bodů získaných za kartičku nebo symbol. Případný prvek upravující bodování nebo bonus se uplatní dodatečně jako obvykle.
 • Následující bodovací plánky by měly být použity spolu s dalšími bonusovými prvky (například budovami), protože upravují bodovou hodnotu území, jakmile je provedeno hodnocení za kartičku:
  • Bohatství / chudoba: poskytují bonus nebo postih k obvyklému počtu bodů za dané území.
 • Bodovací plánky pro klášter by měly platit pro všechny církevní stavby: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadtské kostely. Německé katedrály nebo zahrady se nepočítají.
 • Družiník umístěný jako opat na speciálním klášteře nebude ovlivněn žádným bodovacím plánkem kláštera, pokud bude odstraněn a hodnocen na začátku fáze 2. Umístění družiníka, protože toto území není hodnoceno po dokončení ve fázi 3. Započítání bodů.

Seznam bodovacích plánků

Celkem bodovacích plánků: 12

Land Surveyors C2 Scoring Tile 01.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 02.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 03.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 04.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 05.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 06.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 07.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 08.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 09.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 10.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 11.png  1x
Land Surveyors C2 Scoring Tile 12.png  1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek Špatné sousedství má vliv na počet kartiček. Družiníci umístění na kartičkách které se do hodnocení nezapočítávají, se ale stále započítávají do početní převahy.
 2. Výklad pravidel komunitou Na bodovacím plánku Pouliční veletrh je zobrazeno „x2“ namísto běžné kartičky s cestou, za kterou získáte „+1“. U tohoto bodovacího plánku je upřednostňován druhý formát, úprava se vztahuje pouze na některé kartičky. Formát „x2“ je však přímočařejší pro označení bodu „+1“, který se týká všech kartiček.
 3. Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek Dálnice má vliv na počet kartiček. Na délce cesty nezáleží, bude hodnocena jako cesta z pěti kartiček. Tento bodovací plánek má dvojí vlastnost, protože může zvýšit nebo snížit skutečnou bodovou hodnotu cesty.
 4. Výklad pravidel komunitou Pravidla HiG se výslovně nezmiňují o závěrečném vyhodnocení, ale zmiňují se pouze o hodnocení dokončených území během tahů hráčů.
 5. Výklad pravidel komunitou Kartičky, které se nezapočítávají do počtu kartiček pro základní hodnocení města, se jako obvykle započítávají pro bonusová hodnocení, za německé katedrály nebo hodnocení hradů. Jakékoli figurky nebo žetony umístěné na těchto kartičkách se počítají jako obvykle: družiníci, speciální figurky, neutrální figurky a žetony, nebo budovy.