Dopisy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Messages and the translation is 100% complete.
Other languages:
Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Král odměňuje ty šlechtice, kteří šíří jeho slávu. Prostřednictvím dopisů jim uděluje privilegia, která přinášejí ve hře výhody.

Herní materiál

 • 8 kartiček dopisů
přední strana
zadní strana
 • 6 dřevěných figurek dam v šesti barvách
Figure Messengers C2.png

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte kartičky dopisů a umístěte je na hromádku lícem dolů vedle počítadla bodů. Každý hráč postaví svoji figurku dámy vedle svého počítacího družiníka na políčko 0 na počítadle bodů. Na počítadle bodů se tedy budou pohybovat 2 figurky každého hráče.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Součástí rozšíření nejsou žádné nové kartičky krajiny.

2. Umístění družiníka

Figurky z tohoto rozšíření se neumísťují na standardní kartičky krajiny.

3. Započítání bodů

Kdykoli získáte body, může se rozhodnout, kterou ze svých dvou figurek na počítadle bodů posunete kupředu. Pokud jste právě na tahu (pouze vy) dostane 1 dopis ve chvíli, kdy po započítání bodů skončí jedna z vašich figurek na některém tmavém políčku (0, 5, 10, 15…). [1] Vezměte si horní kartičku z balíčku dopisů, podívejte se na ni, a máte 2 možnosti. Buď:

• provedete akci dopisu,

NEBO

• přičtěte si 2 vítězné body (na kartičce dopisu vpravo dole v pečeti).

Poté, co využijete jednu z těchto dvou možností, vraťte kartičku dopisu lícem dolů dospodu hromádky dopisů.

Přehled kartiček dopisů:
Messages C2 Dispatch 1.png (1) Vyhodnocení nejkratší cesty: Vyberte jednu cestu, na které stojí alespoň jeden váš družiník. (Nemusíte na ní mít převahu, ale stačí, když je tam přítomen alespoň jeden váš družiník). Pokud máte družiníky na více cestách, musíte vybrat tu, za kterou byste v tuto chvíli při závěrečném vyhodnocení dostali nejméně bodů. [2] Započítejte si body na počítadle bodů. Družiník zůstává nadále stát na cestě.
 
Messages C2 Dispatch 2.png (2) Vyhodnocení nejmenšího města: viz bod 1, ale s městem místo cesty. [2]
 
Messages C2 Dispatch 3.png (3) Vyhodnocení kláštera: viz bod 1, ale s klášterem [3] [4] místo cesty. [2]
 
Messages C2 Dispatch 4.png (4) Kartička navíc: [5] Vezměte si další kartičku krajiny. Přiložte ji také na herní plán a podle běžných pravidel na ni můžete umístit družiníka (nebo jinou speciální figurku). [6]
 
Messages C2 Dispatch 5.png (5) 2 body za každý erb: [7] Získáte 2 body za každý erb ve všech městech, ve kterých máte své družiníky (Nemusíte v nich mít převahu, stačí, když je tam přítomna alespoň jeden váš družiník). Družiníci (rytíři) nadále zůstávají ve městech.
 
Messages C2 Dispatch 6.png (6) 2 body za každého rytíře: [8] Získáte 2 body za každého svého rytíře (družiníka umístěného v tomto okamžiku ve městě). Rytíři zůstávají ve městech. [9]
 
Messages C2 Dispatch 7.png (7) 2 body za každého sedláka: [10] Získáte 2 body za každého svého sedláka (družiníka umístěného v tomto okamžiku na louce). Sedláci zůstávají na loukách.
 
Messages C2 Dispatch 8.png (8) Vyhodnocení a vrácení družiníka: Vyberte si jednoho svého družiníka umístěného na herním plánu. Pokud máte na území, ve kterém družiník stojí, převahu [11], vyhodnotí se v tuto chvíli dle pravidel pro závěrečné vyhodnocení a družiníka si vezměte zpět do své zásoby. [12] [13] [14]

Další pravidla:

 • Pokud získáte body, musíte posunout buď svým počítacím družiníkem, nebo svou dámou. [15] [16]
 • V jedné fázi bodování si můžete vytáhnout pouze jeden dopis. [17] [18] [19] I když váš počítací družiník i dáma během vašeho tahu skončí na tmavém políčku (díky bodování dvou území), stále si vytáhnete pouze jednu kartičku dopisu.
 • Kdykoli získáte body pomocí dopisu a váš počítací družiník nebo dáma skončí na tmavém políčku, můžete si vzít druhou kartičku dopisu. [20]

POZOR: Pouze hráč, který je právě na tahu, smí získat dopis. Za body získané v tahu jiného hráče nelze dopis získat.

Závěrečné vyhodnocení  

Před závěrečným hodnocením si hráči sečtou body, které získali oběma svými figurkami na počítadle bodů. Sečtěte tato dvě čísla a umístěte jednu z figurek na hodnotu součtu (a vezměte si za dosažené body odpovídající bodovací kartičku 50 nebo 100). [21] [22] Druhou si vezměte zpět do zásoby. [23] Při závěrečném vyhodnocení se již dopisy neuplatní.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol InnsCathedrals C1C2.png Hostince a katedrály

 • Dopis 1: Cesta s hostincem zde má hodnotu 0 bodů, stejně jako na konci hry.
 • Dopis 2: Město s katedrálou zde má hodnotu 0 bodů, stejně jako na konci hry.
 • Dopis 6 a 7: [24] Velký družiník zde má stejnou hodnotu jako normální družiník.

Symbol TradersBuilders C2.png Kupci a stavitelé

Dvojitý tah pomocí stavitele: Dopis můžete získat v kterémkoli ze dvou tahů, nebo i v obou z nich.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8

Messages C2 Tile A.jpg 1x
Messages C2 Tile B.jpg 1x
Messages C2 Tile C.jpg 1x
Messages C2 Tile D.jpg 1x
Messages C2 Tile E.jpg 1x
Messages C2 Tile F.jpg 1x
Messages C2 Tile G.jpg 1x
Messages C2 Tile H.jpg 1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Double Arrow Black.png Pravidla ZMG obsahují další omezení, které v původních pravidlech HiG není: Kartičku dopisu si můžete vzít pouze tehdy, když váš počítací družiník nebo dáma stojí na políčku samostatně. Pokud některá vaše figurka skončí na tmavém políčku kde se stojí počítací družiník nebo dáma jiného hráče, nezískáte kartičku dopisu.
 2. 2.0 2.1 2.2 Icon World Black.png Při hodnocení dopisu 1, 2 a 3 se počítají pouze body vztahující se k danému území. Žádné bonusové body spojené s družiníky na hodnoceném území se v tuto chvíli nezapočítávají. Cílem dopisů jsou body za území. Bonusové body spojené s družiníky se započítávají při hodnocení území.
 3. Icon World Black.png Tento dopis se vztahuje na všechny náboženské stavby:
  • Kláštery
  • Svatyně (kultovní místa)
  • Opatství
  • Německé kláštery
  • Holandsko-belgické kláštery
  • Japonské budovy
  • Darmstadtské kostely
 4. Icon World Black.png Prozatím není k dispozici žádné oficiální vysvětlení, zda by tento dopis měl platit i pro speciální kláštery (Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery a Japonské budovy) s družiníky umístěnými jako opat. Původní pravidla byly vytvořeny ještě před vydáním speciálních klášterů, takže tento případ v nich není zohledněn. Pravidla však nezmiňují žádná omezení, která by hráčům bránila v použití speciálních klášterů s družiníky umístěnými jako opat. V tomto případě použijeme obecné pravidlo, které uvedl Georg Wild: „Pokud je ve starším rozšíření uvedeno pouze slovo „mnich“, nevylučuje to družiníky umístěné jako „opaty“ na německých klášterech.“ (7/2014) To samé bude platit také pro Japonské budovy a Holandsko-belgické kláštery. Viz.: http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=781.msg9971#msg9971
 5. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od Mindoku je tento dopis v pořadí 7. (viz ZDE)
 6. Icon World Black.png Po přiložení této kartičky následuje normální tah se všemi fázemi. Dále, jak je uvedeno v jiném objasnění, přiložením této kartičky navíc se může dokonce stát dvojitým tahem. Hráč může také získat další dopis.
  Stejně tak se hráč může rozhodnout, že místo tažení nové kartičky krajiny použije kartičku ze své zásoby, např.:
 7. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od Mindoku je tento dopis v pořadí 4. (viz ZDE)
 8. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od Mindoku je tento dopis v pořadí 5. (viz ZDE)
 9. Icon World Black.png S dopisem 6 spočítejte všechny své družiníky umístěné ve městech (rytíře): normální družiníky, velké družiníky, starosty, vozy, ředitele a fantomy. Na jejich síle (převaze) nezáleží.
  Všimněte si, že opati nemohou být rytíři. Jakýkoli družiník umístěný na klášteře obklopeném městem bude mnichem a nebude počítán jako rytíř. Toto jsou příklady klášterů umístěných ve městech z Rozšíření 3 a 8, kde může být mnich umístěn v rámci města:
  Princess And Dragon C2 Tile O.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg
 10. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od Mindoku je tento dopis v pořadí 6. (viz ZDE)
 11. Icon Double Arrow Black.png Pravidla ZMG umožňovala hráči na tahu započítání území bez převahy. To může být způsobeno chybným překladem z německých pravidel.
 12. Icon World Black.png Všimněte si, že můžete získat 0 bodů. Tento případ může nastat v následujících situacích:
  • Lupič na cestě s hostincem u jezera
  • Rytíř ve městě s katedrálou
  • Rytíř v obléhaném městě s katedrálou
  • Sedlák na louce bez dostavěných měst
  • Starosta ve městě bez erbů
  • Starosta na žetonu hradu
  • Družiník na žetonu hradu
  • Nemáte převahu
  Samozřejmě že volba tohoto postupu, místo toho abyste si vzali 2 body z pečeti, by byla podivným taktickým rozhodnutím...
 13. Icon World Black.png Případné bonusové body spojené s odebráním družiníka se započítávají stejně jako na konci hry. Například 3 body za vílu nebo bonus za ředitele.
 14. Icon Open Book.png Ostatní družiníci na hrací ploše, kteří patří vám nebo jiným hráčům zůstanou dále na svém místě.
 15. Icon World Black.png Jinými slovy, obě počítací figurky se posuzují stejně a není mezi nimi žádný rozdíl.
 16. Icon Open Book.png Pokud například město a cestu dokončí a boduje aktivní hráč, může být pro každý prvek přesunuta jiná počítací figurka (bodující družiník nebo dáma). Všechny body získané za dané město však musí být přesunuty jednou počítací figurkou a všechny body získané za danou cestu musí být přesunuty jednou počítací figurkou.
 17. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech ZMG je uvedeno: "Při bodování území můžete táhnout pouze jeden dopis," což je méně konkrétní než pravidla od HiG.
 18. Icon World Black.png To znamená, že dopis si vezmete až po 3. Započítání bodů. Kolo bodování bere v úvahu všechna bodování, která proběhla během tahu hráče. Všimněte si, že během dvojího tahu probíhá jedno kolo bodování v každé části tahu.
 19. Icon World Black.png V první edici tohoto rozšíření zohledňovalo komplexnější přístup ke dopisům s několika koly bodování podle vysvětlení poskytnutých v 5/2014 a 10/2014, která jsou nyní zastaralé. V druhé edici se uvažuje pouze o jednom kole bodování po 3. Započítání bodů.

   Icon Open Book.png Otázka: Dopis získáte pouze v případě, že vaše dáma nebo váš bodující družiník skončí na tmavém políčku po započítání všech bodů, je to tak? Chci říct, že se neberou v úvahu žádná mezi bodování díky několika dokončeným územím, ale pouze poslední tah vašich bodovaných figurek.

  Odpověď: Ano, dopis získáte pouze po vašem posledním pohybu figurky na počítadle bodů. Existuje však výjimka: Pokud získáte body za dopis, v tu chvíli může získat další dopis atd. Tato pravidla jsou zmíněna v Big Box 6. (1/2021)

  Mechaniky spojené s "koly bodování" v předchozím vydání jsou podrobně popsány ZDE.

 20. Icon Open Book.png V první edici bylo také uvedeno, že pokud získáte body pomocí dopisu. "V tu chvíli může získat další dopis a za body z něj další atd." Řetězec bodování tímto způsobem může pokračovat donekonečna.
 21. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech ZMG a Mindoku toto upřesnění chybí.
 22. Bodovací kartičky jsou součástí Rozšíření 1 - Hostince a katedrály, ale pravidla Big Box 6 předpokládají, že tyto kartičky jsou součástí základní hry. Proto jsou zde zmíněny.
 23. Icon Double Arrow Black.png Pravidla ZMG nařizují hráčům, aby pro závěrečné bodování použili svého bodovacího družiníka a odstranili svou dámu. Pravidla HiG i Mindoku umožňují hráčům vybrat si pro závěrečné bodování kteroukoli ze svých bodovacích figurek a druhou odstranit.
 24. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od Mindoku jsou to dopisy 5 a 6.
  Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 7 (Big Box v3.0) od Mindoku jsou dopisy nově seřazeny podle pravidel HiG. Upřesnění omylem zůstalo ponecháno.
  Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Big Box 6 od HiG, které jsou dostupné v PDF se toto upřesnění omylem týká dopisů 5 a 6. V tištěných pravidlech byla tato chyba opravena.