Nieuwsberichten

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Messages and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română • ‎čeština

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

De nieuwe editie van Nieuwsberichten (Mini #2) werd in 2017 uitgegeven door HiG als onderdeel van Big Box 6.

De koning stuurt zijn trouwe onderdanen het rijk in. Rijkdom en aanzien wachten iedereen die verstandig gebruik maakt van de boodschappers.

Speelmateriaal

 • 8 nieuwsberichten
Voorkant
Achterkant
 • 6 vrouwelijke meeples in 6 kleuren
Figure Messengers C2.png

Spelregels

Voorbereiding

Schud de tegels met nieuwsberichten en leg deze als een gedekte stapel naast het scorespoor. Elke speler zet de vrouwelijke meeple van zijn kleur op veld 0 van het scorespoor. Elke speler heeft nu een gewone en een vrouwelijke meeple op het scorespoor.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

Deze uitbreiding heeft geen eigen landtegels.

2. Een meeple zetten

De speelstukken van deze uitbreiding worden niet tijdens het spel op de normale landtegels gezet.

3. Puntentellingen afhandelen

Telkens als je punten krijgt, moet je kiezen of je je gewone meeple of je vrouwelijke meeple op het scorespoor vooruit zet. Als tijdens jouw beurt (en alleen tijdens jouw beurt) een van beide scorepionnen door de telling op een donker veld (0, 5, 10, 15, ...) eindigt [1], trek je direct een nieuwsberichttegel en handelt die af. Doe daarvoor het volgende:

 • De actie die op het nieuwsbericht staat uitvoeren.
 • 2 punten ontvangen (zie rechtsonder in het zegel).

In beide gevallen schuif je het nieuwsbericht daarna weer gedekt onder de stapel.

De nieuwsberichten
Messages C2 Dispatch 1.png (1) Kortste weg: Kies een weg waarop je een struikrover hebt (je hoeft er niet de meerderheid te hebben). Kun je uit meer wegen kiezen, dan moet je de weg kiezen die de minste punten waard is. [2] Tel het aantal punten dat de gekozen weg tijdens de eindtelling zou krijgen en verwerk die op het scorespoor. De struikrover blijft op de weg staan.
 
Messages C2 Dispatch 2.png (2) Kleinste stad: Gelijk aan Nieuwsbericht 1, maar dan voor steden in plaats van wegen. [2]
 
Messages C2 Dispatch 3.png (3) Kleinste klooster: Gelijk aan Nieuwsbericht 1, maar dan voor kloosters, [3] [4] in plaats van wegen. [2]
 
Messages C2 Dispatch 4.png (4) Nog een landtegel leggen: Trek een tegel en leg die volgens de gebruikelijke spelregels aan. Je mag er ook een meeple (of ander bijzonder speelstuk) op zetten, ook weer volgens de gebruikelijke spelregels. [5]
 
Messages C2 Dispatch 5.png (5) 2 punten per wapen: Voor elk wapen in steden waar je tenminste 1 meeple hebt (je hoeft niet de meerderheid te hebben), krijg je 2 punten.
 
Messages C2 Dispatch 6.png (6) 2 punten per ridder: Je krijgt 2 punten voor elke eigen ridder. De ridders blijven in hun steden staan.
 
Messages C2 Dispatch 7.png (7) 2 punten per boer: Je krijgt 2 punten voor elke eigen boer. De boeren blijven op hun weiden ligggen.
 
Messages C2 Dispatch 8.png (8) Een meeple tellen en terug in voorraad nemen: Kies één van je meeples op het speelveld. Heb je de meerderheid in het project waar deze meeple op staat [6], tel het project zoals je bij de eindtelling zou doen, maar alleen jij krijgt de punten. Neem vervolgens alleen jouw meeple die op het project stond terug in voorraad, ook als je er geen punten voor kreeg. [7] [8] [9]

Overige spelregels

 • Als je punten krijgt, moet je één van beide scorepionnen, de gewone of de vrouwelijke, dat aantal punten vooruit zetten. [10] [11]
 • Je mag maar één nieuwsbericht per telling trekken.[12] [13] Zelfs als beide scorepionnen in dezelfde beurt allebei op een donker veld eindigen (door twee projecten te tellen), mag je toch maar één nieuwsbericht trekken.
 • Als 1 van je scorepionnen door het verwerken van de punten van een eerder nieuwsbericht in deze beurt, weer op een donker veld eindigt, mag je een nieuw nieuwsbericht trekken en afhandelen. [14]

BELANGRIJK: Alleen de speler die aan de beurt is mag nieuwsberichten trekken. Ook al eindigen de scorepionnen van andere spelers op een donker veld, zij krijgen geen nieuwsbericht tijdens de beurt van een andere speler.

De eindtelling

Tel, voorafgaand aan de eindtelling, de punten van beide scorepionnen bij elkaar op en zet de gewone scorepion op het bijbehorende veld. Neem de vrouwelijke meeple terug in voorraad en handel de eindtelling zoals gebruikelijk af. Bij de eindtelling worden geen nieuwsberichten meer getrokken.

Combinaties met andere uitbreidingen

Speel je in combinatie met andere uitbreidingen, neem dan onderstaande opmerkingen in acht:

Symbol InnsCathedrals C1C2.png Kathedralen en Herbergen

Combinaties met Nieuwsberichten:

 • Nieuwsbericht 1: Een weg met een herberg is 0 punten waard als deze onafgebouwd is.
 • Nieuwsbericht 2: Een stad met een kathedraal is 0 punten waard als deze onafgebouwd is.
 • Nieuwsbericht 6 en 7: [15] De grote meeple geldt als 1 ridder of 1 boer.

Symbol TradersBuilders C2.png Kooplieden en Bouwmeesters

Een dubbele beurt krijgen door de bouwmeester: Bij elke 3. Puntentelling afhandelen actie mag je een nieuwsbericht trekken, mits je met een scorepion op een donker veld terechtkomt.

Tellingsronden

De spelregels hebben het over "puntentellingen", aangezien alle projecten (en speelstukken) in één "puntentelling" bij elkaar opgeteld worden en pas daarna wordt, volgens de verhelderingen van 5/2014 en 10/2014, aan het einde van een "puntentelling" bepaald of een scorepion op een donker veld is geëindigd.

De speler die aan de beurt is ontvangt bij een puntentelling slechts één nieuwsbericht (zelfs als, bijvoorbeeld, door het tellen van meerdere afgebouwde projecten beide scorepionnen op een donker veld eindigen). Als de speler die aan de beurt is echter punten krijgt van een nieuwsbericht, is het mogelijk dat hij of zij door het verplaatsen van een scorepion een nieuw nieuwsbericht ontvangt en die in dezelfde beurt afhandelt. De ketting van tellingen die hierdoor ontstaat kan oneindig doorgaan. [16] [17]

Om een nieuwsbericht te mogen trekken, geldt alleen het eindigen op een donker veld als de scorepion vooruit wordt gezet op het scorespoor (inclusief gestolen punten of ontvangen betalingen). Achteruit verplaatsen van scorepionnen waardoor ze op een donker veld eindigen (door betalingen) telt niet.

Als je alleen met het basisspel speelt, is er slechts één tellingsronde in fase 3. Puntentellingen afhandelen, hieronder aangeduid als Ronde 3.

Afhankelijk van het aantal uitbreidingen dat je gebruikt, is er een aantal verschillende tellingsronden dat in de loop van een beurt plaats kan vinden. Betalen met punten, zoals bieden bij een bazaar of vrijkopen van een meeple die gevangengenomen is door een toren of een meeple vrijkopen uit een badhuis geldt niet als een tellingsronde.

In dit geval kan het nieuwsbericht de huidige beurt onderbreken. De speler die aan de beurt is moet dat dus goed in de gaten houden en de beurt voortzetten waar hij of zij gebleven was. De speler die aan de beurt is kan door het ontvangen van een nieuwsbericht geen fases van zijn reguliere beurt kwijtraken.

>> Conventionele beurt [18]

1. Landtegel leggen

 • Ronde 1a - Begin van de beurt:
 • Ronde 1b - Na het trekken van een tegel, vóór het aanleggen van de tegel:
  • Rad van Fortuin acties
  • De Boerenopstand (The Peasant Revolts) acties
 • Ronde 1c - Na het trekken en aanleggen van de tegel:
  • 3 punten van de Windroos [20]

2. Een meeple zetten

 • Ronde 2 - Einde van de fase "hout verplaatsen":
  • Puntentelling voor het terugnemen van de Abt
  • De actie "Kudde naar de stal drijven" van de herder
  • Puntentelling van een artiestenpiramide
  • Fruitbomen-actie

3. Puntentellingen afhandelen

 • Ronde 3 - Telfase:
  • Bonuspunten (vooraf): Wachttoren, Tolhuis
  • Tellen van het project: Stad, Weg, Klooster, Burcht, enz.
  • Bonuspunten (achteraf): De Markten van Leipzig, Fee-bonus (3 punten), punten voor de Circusdirecteur, Leraar
  • Circustelling

4. Aanvullende acties

 • Ronde 4 - Einde van de beurt:
  • Katapult-punten

>> Dubbele beurt door de bouwmeester

 • Gelijk aan een conventionele beurt, behalve dat het punt voor de fee in het tweede deel van de beurt weggelaten wordt [21]

>> Variabel

 • Punten als gevolg van een nieuwsbericht

Tegelverdeling

Aantal tegels: 8

Messages C2 Tile A.jpg x1
Messages C2 Tile B.jpg x1
Messages C2 Tile C.jpg x1
Messages C2 Tile D.jpg x1
Messages C2 Tile E.jpg x1
Messages C2 Tile F.jpg x1
Messages C2 Tile G.jpg x1
Messages C2 Tile H.jpg x1

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

 1. Icon Double Arrow Black.png In de spelregels van ZMG staat een aanvullende voorwaarde die in de oorspronkelijke spelregels van HiG niet voorkomt: Je mag alleen een tegel met een nieuwsbericht trekken als jouw scorepion of vrouwelijke meeple alleen staan. Als de scorepion of vrouwelijke meeple van een andere speler op een donker veld staat, mag je geen nieuwsbericht trekken.
 2. 2.0 2.1 2.2 Icon World Black.png De telling voor nieuwsbericht 1, 2 en 3 houdt alleen rekening met de punten van het project. Er wordt geen rekening gehouden met bonussen voor de meeples die op het project staan, aangezien dit bericht zich puur richt op de puntentelling van het project. De bonuspunten voor die meeples worden pas geteld als het project echt geteld wordt.
 3. Icon World Black.png Dit nieuwsbericht is van toepassing op alle projecten die tot de kloosters gerekend worden:
  • Kloosters
  • Cultusplaatsen
  • Abdijen
  • Duitse kloosters
  • Nederlandse & Belgische kloosters
  • Japanse gebouwen
  • Kerken van Darmstadt
 4. Icon World Black.png Er is geen officiële verheldering die uitspreekt of dit nieuwsbericht ook rekening houdt met bijzondere kloosters (Duitse kloosters, Nederlandse & Belgische kloosters en Japanse gebouwen) waarop een meeple als abt is ingezet. De oorspronkelijke spelregels zijn geschreven voordat de bijzondere kloosters werden uitgegeven, dus is met dit geval geen rekening gehouden. De spelregels bevatten geen beperkingen die de spelers ervan weerhouden ook rekening te houden met bijzondere kloosters waarop een meeple die als abt is ingezet. In dit geval passen we de algemene spelregel toe die Georg Wild heeft aangereikt: "Als in een oudere uitbreiding slechts over monnik wordt gesproken, betekent dat niet dat meeples die als abt op een Duits klooster zijn ingezet buiten beschouwing moeten blijven." (7/2014) Dit geldt ook voor Japanse gebouwen en Nederlandse & Belgische kloosters.
 5. Icon World Black.png Het leggen van deze tegel verloopt als een normale beurt met alle bijbehorende fases. Zoals aangegeven in een andere verheldering, kan het aanleggen van deze extra tegel ook nog een dubbele beurt worden. De speler kan ook nog meer nieuwsberichten krijgen.
  Net als bij een normale beurt, kunnen spelers besluiten om een tegel uit hun voorraad te gebruiken in plaats van een nieuwe te trekken, zoals met:
 6. Icon Double Arrow Black.png De spelregels van ZMG staan de speler die aan de beurt is ook toe om punten te tellen van een project waarin hij geen meerderheid heeft. Dit is mogelijk het gevolg van een foutieve vertaling van de Duitse spelregels.
 7. Icon World Black.png Merk op dat je 0 punten kunt krijgen. Dit scenario doet zich voor bij:
  • Een struikrover op een weg met een herberg
  • Een ridder in een stad met een kathedraal
  • Een ridder in een belegerde stad
  • Een boer op een weide zonder afgebouwde steden
  • Een burgemeester in een stad zonder wapens
  • Een burgemeester op een burchtfiche
  • Een heer op een burchtfiche
  • Je hebt niet de meerderheid
  Het is natuurlijk geen tactische beslissing om dat te doen in plaats van de 2 punten uit het zegel te nemen...
 8. Icon World Black.png Alle bonuspunten die de meeple bij de eindtelling zou krijgen, zoals de 3 punten voor de fee, of de extra punten van de circusdirecteur tellen mee.
 9. Icon Open Book.png Alle andere meeples van jou en andere spelers blijven op het project aangezien het nog onafgebouwd is.
 10. Icon World Black.png Met andere woorden, beide scorepionnen zijn gelijk, er zijn geen verschillen tussen de twee.
 11. Icon Open Book.png Als, bijvoorbeeld, zowel een stad als een weg door de speler die aan de beurt is tegelijk afgebouwd worden mag je voor elk project een andere scorepion (de gewone of de vrouwelijke) vooruit zetten. Alle punten van de stad moeten met één scorepion verwerkt worden, en alle punten van de weg moeten met één scorepion verwerkt worden.
 12. Icon Double Arrow Black.png In de spelregels van ZMG staat "Je mag slechts één nieuwsbericht trekken bij het tellen van projecten," wat minder specifiek is dan de oorspronkelijke van HiG, waarin het concept van een tellingsronde geïntroceerd werd die in 10/2014 grotendeels verhelderd zijn.
 13. Icon World Black.png De werking van "tellingsronden" staan, inclusief een bijgewerkte samenvatting van de verhelderingen van 5/2014 en 10/2014, precies uitgelegd in het onderdeel Tellingsronden.
 14. Icon Open Book.png Bij de eerste editie staat aangegeven dat als je punten krijgt voor een nieuwsbericht, het mogelijk is dat je door het verzetten van je scorepion weer een nieuwsbericht krijgt, in dezelfde beurt. De ketting van tellingen die zo ontstaat kan oneindig doorgaan.
 15. Icon Double Arrow Black.png In de verheldering wordt ten onrechte naar Nieuwsbericht 5 en 6 verwezen. In de gedrukte spelregels van HiG werd deze fout hersteld. Bedenk:
  • Nieuwsbericht 5 gaat over wapens.
  • Nieuwsbericht 5 en 6 hebben alleen betrekking op steden, dus is het onlogisch om het over boeren te hebben.
  • Nieuwsbericht 7 gaat wel over boeren.
 16. Icon Open Book.png Als er een dubbele beurt ontstaat vanwege een bouwmeester, veroorzaakt het aanleggen van de tweede tegel in ieder geval een nieuwe puntentelling (aan het einde van 3. Puntentellingen afhandelen), en dus nog een gelegenheid (of meerdere, afhankelijk van de gebruikte uitbreidingen) om een nieuwsbericht te ontvangen. (1/2013, bijgewerkt 2/2020)
 17. Icon Open Book.png Als een tegel wordt aangelegd aan een project met een bouwmeester en het trekken van Nieuwsbericht #4 veroorzaakt, wordt de extra tegel van het nieuwsbericht vóór de dubbele beurt van de bouwmeester afgehandeld. Als de extra tegel van het nieuwsbericht ook aan het project met de bouwmeester wordt aangelegd, veroorzaakt dit nóg extra bouwmeesterbeurt. De volgorde is dan dus als volgt: initiële beurt => nieuwsbericht #4 beurt => bouwmeesterbeurt van nieuwsbericht #4 => bouwmeesterbeurt van de oorspronkelijke tegel. (11/2013)
 18. Icon World Black.png De tellingsronden zijn zo genummerd dat dit overeenkomt met Spelverloop.
 19. Icon Open Book.png 1 punt krijgen omdat de fee bij één van jouw meeples staat is een aparte puntentelling en kan dus op zichzelf het ontvangen van een nieuwsbericht veroorzaken. Het nieuwsbericht kan in dit geval je berut onderbreken, dus moet je in de gaten houden waar je gebleven was om daar weer verder te gaan. Je raakt geen fase van je gebruikelijke beurt kwijt. (5/2014)
 20. Icon Open Book.png 3 punten krijgen voor het leggen van een Windroos is een aparte gebeurtenis en kan op zichzelf ook een gelegenheid voor het ontvangen van een nieuwsbericht veroorzaken. Het nieuwsbericht kan in dit geval je beurt onderbreken, dus moet je in de gaten houden waar je gebleven was om daar weer verder te gaan. Je raakt geen fase van je gebruikelijke beurt kwijt. (5/2014)
 21. Icon World Black.png Een aantal andere acties mogen ook maar één keer per dubbele beurt plaatsvinden, maar die hebben geen invloed op nieuwsberichten:
  • Vrijkopen van gevangenen.
  • Een onbezette tunnelingang claimen.
  • Vluchten voor de pest (als er een plaag actief is).
  • Verspreiding van de pest door een vlooienfiche te leggen (als er een plaag actief is) en de aangelegde tegel geen nieuwe pestbron is.