De Volgeling (1ste editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Phantom (1st edition) and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎čeština


Algemene informatie en opmerkingen

Oorspronkelijk in 2011 uitgegeven Hans in Glück. [1]

De Volgeling is tot nu toe de enige uitbreiding die volledig editie-onafhankelijk is, hierdoor kan het worden gebruikt met zowel de eerste als de tweede editie van Carcassonne.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het Carcassonne basisspel. Alle basisspelregels zijn nog steeds van toepassing naast de uitbreidingsregels hieronder.

Speelmateriaal

Phantom figure.png
 • 6 nieuwe doorzichtige horigen in zes kleuren [2]
Figure Phantoms C1.png

Spelregels

Voorbereiding

Elke speler ontvangt een fantoom in zijn kleur - het paarse fantoom is voor de grijze speler (eerste editie) of aan de roze speler (tweede editie).

Landtegel leggen

Bij deze uitbreiding zitten geen tegels.

Een meeple zetten

Na het leggen van een tegel mag de speler als tweede horige het Fantoom op de tegel zetten (op een tweede project). [3] Zo mag de speler in één beurt twee horigen inzetten op twee verschillende projecten van de zojuist gelegde tegel. Als het Fantoom weer door de speler in voorraad genomen is, mag deze in een latere beurt op dezelfde manier weer worden ingezet.

Phantoms with box.png

Het fantoom mag, net als een gewone horige, ook als enige horige in een beurt ingezet worden en telt altijd als een gewone horige.

Puntentelling afhandelen

Het fantoom krijgt evenveel punten als een gewone horige.

Eindtelling

Het fantoom krijgt evenveel punten als een gewone horige.

Andere uitbreidingen

 Icon Open Book.png Vraag: Moet het fantoom als tweede horige bij een houten horige worden gezet, of mag het ook bij een niet-horige ingezet worden?

Antwoord: Het fantoom mag ook als tweede speelstuk naast de bouwmeester, het varken – of enig ander speelstuk dat in fase "Hout Verplaatsen" gebruikt kan worden zoals de fee of een torendeel – ingezet worden.

 • Uitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters (1ste Editie) / Kooplieden en Bouwmeesters (2e Editie):
  • Icon Open Book.png Na het zetten van het fantoom mag je er niet in dezelfde beurt een bouwmeester of varken bij zetten op hetzelfde project. De bouwmeester [of het varken] moet als tweede speelstuk op een project [d.w.z. na een horige] worden gezet, maar het fantoom is altijd het laatste speelstuk dat in een beurt gezet wordt. Als het fantoom als eerste speelstuk van de beurt is ingezet, kan er geen tweede speelstuk ingezet worden. Als het fantoom dus [als primaire horige] op een project wordt ingezet, dan mag de bouwmeester op zijn vroegst bij de volgende beurt pas ingezet worden.
  • Icon Open Book.png Het fantoom mag ook als tweede speelstuk na bijzondere speelstukken zoals het varken en de bouwmeester ingezet worden.
 • Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw (1e editie) / De Draak, de Fee en de Jonkvrouw (2e editie):
  • Icon Open Book.png Het fantoom mag als tweede speelstuk gebruikt worden na een neutraal speelstuk zoals de fee.
  • Icon Open Book.png Het leggen van een jonkvrouwtegel en daaropvolgend verwijderen van een ridder uit de stad mag niet als eerste "horige verplaatsen" gebruikt worden om direct daarop gevolgd te worden door het inzetten van het fantoom (bijv. op de nu ontruimde stad). Zoals de spelregels voor de jounkvrouw al aangeven: "als een ridder uit de stad verwijderd wordt, mag de speler geen enkel ander speelstuk meer inzetten of verplaatsen." [Deze combinatie zou anders veel te krachtig zijn en het mogelijk maken om steden te stelen – red.]
  • Icon Open Book.png Een fantoom mag een magische poort gebruiken. Een houten horige EN het fantoom mogen niet dezelfde magische poort gebruiken – je moet óf de één óf de ander kiezen. Dat komt omdat de magische poort als een project wordt gezien en het fantoom in feite een gewone horige is. De eerste horige die op de magische poort wordt gezet, bezet de poort (en wordt vervolgens naar een project op een andere tegel verplaatst). Het fantoom kan dan niet meer op die poort gezet worden omdat dit project dan al bezet is. (1/2013)
  • Icon World Black.png Een horige en een fantoom kunnen op verschillende tegels ingezet worden als één van beiden een magische poort gebruikt.

 Icon Open Book.png Vraag: Als er een tegel met een magische poort wordt aangelegd, mag dan de eerste horige die op die tegel zelf gezet worden en het fantoom gebruik maken van de magische poort (of andersom)? Met andere woorden, mogen de speelstukken die op 2 afzonderelijk projecten (één op een poort en één op een primair project) op verschillende tegels terechtkomen?

Antwoord: Ja. Er is een afzonderlijke tweede inzet-fase, onafhankelijk van de eerste inzet-fase, direct na de eerste fase. Je mag alles met zo'n horige doen. Je kunt natuurlijk ook een ander doel/andere actie kiezen.

 • Uitbr. 4 - De Toren (1ste Editie) / De Toren (2e Editie):
  • Icon Open Book.png Het fantoom mag als tweede speelstuk na een neutraal speelstuk, zoals een torendeel, ingezet worden.
  • Icon Open Book.png Het fantoom mag ook op projecten op een torentegel ingezet worden – de inzet van het fantoom is niet beperkt tot de zojuist gelegde tegel. (11/2013)
  • Icon Open Book.png Je mag een horige op een open toren zetten om deze af te sluiten om vervolgens het fantoom op een project te zetten dat nu veilig is omdat de toren gesloten is.
 • Uitbr. 10 - Het Circus (2e editie):
  • Icon Locked Red.png Aangezien fantomen op dezelfde manier werken als gewone horigen (zij het met andere spelregels voor de inzet ervan), laat de interpretatie van de spelregels toe ze als artiest in te zetten.
Artiestenvelden hebben de bijzondere eigenschap dat ze gelijktijdig door meerdere horigen bezet worden en voltooid worden al dat er drie zijn. Dit betekent ook dat een artiestenveld, tenzij het voltooid is, op een niet-exclusieve manier, door meerdere horigen bezet kan worden ongeacht of ze van dezelfde of verschillende spelers zijn. Deze verzachting van de reguliere spelregels met betrekking tot de bezetting van projecten staat spelers toe om in dezelfde beurt zowel een gewone horige als het fantoom aan een artiestenveld toe te voegen. Merk op dat het fantoom dan als tweede speelstuk op hetzelfde project wordt ingezet. Dat lijkt vreemd omdat een fantoom normaalgesproken volgens de spelregels voor de bezetting van projecten alleen als tweede speelstuk op een ander project ingezet mag worden.
Een officiële verheldering zou handig zijn.
 • Het Rad van Fortuin (1e editie):
  • Icon Open Book.png Het fantoom mag ook op het Rad van Fortuin ingezet worden – de inzet van het fantoom is niet beperkt tot de zojuist aangelegde tegel. (11/2013)
 • Mini #1 - De Vliegtuigen (1e editie) / De Vliegtuigen (2e editie):
  • Icon Open Book.png Het fantoom mag gebruik maken van het vliegtuig. Als je echter eerst je gewone meeple gebruik laat maken van het vliegtuig, dan mag het tweede speelstuk (het fantoom) niet ook het vliegtuig gebruiken. Het vliegtuig geldt als een project, dus door het vliegtuig met het eerste speelstuk te claimen, kan het niet ook nog door het fantoom geclaimd worden. In dat geval kan het fantoom dus alleen op een weg of op de weide gezet worden.

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

 1. De originele vertaling in het Duits voor deze uitbreiding was The Entourage.
 2. De 6 fantoom-horigen worden geleverd in een grote doorzichtige horige-vormige plastic doos, waarvan ook weer zes verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.
 3. Icon Open Book.png Net zoals een gewone horige, mag het Fantoom alleen op een onbezet project gezet worden.