Mor (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Plague (1st edition) and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Hlavní strana  > Carcassonne  > Mor (První edice)


Úvod

Spielbox Issue 6 2010
Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření mor v původní edici (C1) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství Spielbox vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2010. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Středověký morový lékař. Zdroj: Stránky společnosti (Díky Whaleyland.)

Toto rozšíření zasahuje hluboko do hry. Ničivá morová rána způsobuje, že je důležité samotné uspořádání země. Po zdánlivě neškodné inkubační době lze brzy dojít k závěru, že tváří v tvář moru není možné získat žádné body. Nenechte se však oklamat! Morovou nákazu je možné nasměrovat směrem ke svým soupeřům a - na druhé straně vymýcené nákazy - ochránit se a bez dalších překážek sbírat body.

Všeobecné pravidlo:

Od šesti žetonů morových hejn mor šíří mor po celém Carcassonne. Jakmile žeton morového hejna dostane do hry, musí každý hráč ve svém tahu šířit mor dál. Figurka na zasažené kartičce je bez bodování odstraněna. Lze se však pokusit před morem utéct - na téže cestě, louce nebo v témže městě. V dalším průběhu hry mohou hráči morové hejno vymýtit, mor se tak v určitých oblastech již nesmí šířit.

Definice:

 • Morová kartička s aktivním morovým hejnem a všemi sousedními červenými blechami vytváří aktivní morovou oblast. Rovněž aktivní morové hejno bez sousedících blech se také považuje za aktivní morovou oblast.
 • Navzájem sousedící žetony blech s růžovou stranou nahoru tvoří skrytou morovou oblast.
 • Morová kartička, na níž leží neaktivní morové hejno (loukou nahoru) je před morem v bezpečí. Nikdy se nemůže stát součástí morové oblasti.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny se symbolem morového doktora, na nichž mor vypukl („morové kartičky“)
Symbol morového doktora
 • 18 žetonů blech které ukazují, kam se nákaza rozšířila (červená strana = aktivní, růžová strana = neaktivní).
Přední strana žetonu blechy
Zadní strana žetonu blechy
 • 6 žetonů morových hejn: přední strana (krysa s číslem 1-6) = aktivní morové hejno, zadní strana (louka) = mor vymýcen.
Přední strana žetonu morového hejna
Zadní strana žetonu morového hejna

Pravidla

Příprava hry  

Startovní kartičku umístěte doprostřed herního plánu lícem nahoru. Zamíchejte kartičky základní hry [1] a 17 z nich odpočítejte. Tyto kartičky se budou brát jako první. Poté smíchejte nové kartičky morových hejn se zbývajícími kartičkami. [2] Žetony morových hejn a blech se připraví tak, aby byly po ruce.

Pravidla hry  

První morové hejno

Žeton morového hejna s číslem "1"

Jakmile hráč vytáhne první morovou kartičku, přiloží ji podle obvyklých pravidel. Tím vytvořil aktivní morovou oblast, z které se bude šířit mor. Na symbol morového lékaře položí morové hejno č. 1 (s krysou a číslem nahoru). Hráč, který přiloží morovou kartičku, nesmí umisťovat žádnou figurku. [3]

Poznámka: Žeton morového hejna nikdy nerozděluje louku.

Šíření moru

Žeton blechy

Jakmile se objeví první morové hejno, šíří se mor v každém následujícím tahu dále. Počínaje hráčem po levici toho, kdo umístil první morovou kartičku, si každý hráč na tahu vezme jednu z blech, které jsou po ruce. Hráči blechy pokládají aktivní stranou nahoru na kartičky sousedící (vodorovně nebo svisle, nikoli úhlopříčně) s morovým hejnem. Na kartičku je možné umístit pouze jednu blechu. [4] [5]

V dalším průběhu hry je možné blechy pokládat na kartičky sousedící s těmi, na kterých leží blechy aktivní stranou nahoru. Pokud se blecha umístí na kartičku s jednou nebo více figurkami, vrátí se tyto figurky zpět svým vlastníkům, aniž by následovalo bodování. [6] [7] [8] [9]

Hráč na tahu určuje, ve kterém okamžiku jeho tahu se mor bude šířit. [10]

Útěk

Jakmile mor jednou vypukl, může každý hráč navíc ve svém tahu (v libovolný moment) utéci s jednou (nikoli více) svou figurkou tak, že ji posune po téže cestě, louce nebo v témže městě libovolně daleko a zanechá ji na nějaké jiné kartičce. [11] [12]

Poznámka: Jestliže se dá na útěk lupič, nesmí na cestě překročit křižovatky nebo rozcestí. Jestliže se dá na útěk sedlák, dostane se dál pod mostem, nesmí však překročit žádnou cestu a samozřejmě opustit svou louku. Mniši v klášteře utéci nemohou.

Figurka nesmí utéci na nebo přes kartičky, na nichž leží blecha (aktivní či neaktivní) nebo aktivní morové hejno (s krysou nahoru). [13] Rovněž také nesmí utéct na nebo přes kartičky, na kterých se již nacházejí jiné figurky. A samozřejmě není možné překračovat místa, kde dosud neleží žádné kartičky. [14] [15]

Nové vypuknutí moru

Jakmile si některý hráč vytáhne a přiloží další morovou kartičku, umístí se na ni žeton morového hejna s nejbližším vyšším dostupným číslem. Nyní se mor začíná šířit také odtud. Hráč, který morovou kartičku přiložil, ve svém tomto tahu již neumisťuje žádnou blechu! Od této chvíle mají hráči možnost si vybrat, kterou z aktivních morových oblastí budou rozšiřovat.

Očíslované žetony morových hejn

Pozor: Na kartičku s morovým hejnem se nikdy blecha neumisťuje!

Vymýcení morového hejna

Žeton morového hejna otočený neaktivní stanu

Jakmile na začátku tahu některého hráče již není žádná blecha po ruce, dojde k vymýcení morového hejna s nejnižším viditelným číslem tak, že se jeho žeton otočí loukou nahoru. (Výjimka: Protože od zahrání první morové kartičky musí být vždy aktivní alespoň 1 morové hejno, zůstává jediné aktivní morové hejno i nadále aktivní.)

Žeton blechy na latentní straně

Dotyčná oblast se od této chvíle stává neaktivní morovou oblastí. Všechny s ní sousedící blechy se otočí neaktivní stranou nahoru. Od této chvíle si hráči berou libovolnou blechu z libovolné neaktivní morové oblasti.

Vymýcení dalších morových hejn

V dalším průběhu hry se další morové hejno (a sice to s aktuálně nejnižším číslem) vymýtí až tehdy, pokud na začátku některého tahu nejsou k dispozici žádné neaktivní blechy, které by bylo možné přemístit. [16]

Hráč si může vybrat i blechu, po jejímž odebrání bude řetězec blech přerušen. Jakmile nějaká aktivní blecha ztratí spojení s aktivním morovým hejnem (viz. zvláštní případ níže), otočí se neaktivní stranou nahoru. Blechy, které nemají žádné spojení k aktivnímu morovému hejnu, budou vždy neaktivní.

Spojování morových oblastí

Je klidně možné, že se několik morových oblastí spojí dohromady. Pokud k jedné oblasti patří více morových hejn, jejich žetony se až na ten s nejvyšším číslem otočí loukou nahoru. Jestliže se neaktivní blechy spojí znovu s oblastí s aktivním morovým hejnem, otočí se opět aktivní stranou nahoru. Blechy, které byly deaktivovány, se mohou tedy v důsledku spojování morových oblastí znovu aktivovat. Oddělováním mohou také vzniknout neaktivní dílčí oblasti, takže se budou muset blechy otočit neaktivní stranou nahoru.

Vymýcená morová hejna se už nikdy znovu neaktivují. Kartičky s morovými hejny loukou navrch zůstávají až do konce hry moru ušetřeny. Na morové kartičky se nikdy nepokládají blechy. Proto jsou figurky, které se na nich po vymýcení moru ocitnou, natrvalo chráněny před nákazou. [17]

Zvláštní případ

Jestliže se všech 18 blech stane součástí téže morové oblasti, vezme si hráč jednu z nich a položí ji na jinou kartičku, která musí samozřejmě sousedit s aktivní morovou oblastí. Také zde je tento krok povinný a hráč musí umístit blechu na jinou kartičku.

Pokud se později objeví ve hře nové morové hejno, které nebude s předchozím sousedit, stará morová oblast se deaktivuje. Morové hejno se otočí loukou nahoru a všech aktivních 18 blech dosavadní morové oblasti se otočí neaktivní stranou nahoru.

Vyhodnocení

Vyhodnocení není ovlivněno tím, že části dané oblasti jsou zamořeny, dokud nejsou morem zasaženy figurky.

Mor a dvojitý tah

Během dvojitého tahu (viz Kupci a stavitelé) provedete následující akce spojené s nákazou:

 • Nákazu rozšíříte maximálně jednou (může se tak stát pouze kdykoli po přiložení kartičky v kterékoli části dvojitého tahu, pokud tato kartička nebyla morovou).
 • Před morem můžete utéct pouze jednou (kdykoli během dvojitého tahu).
 • Vymýcení morového hejna můžete jednou na začátku svého tahu (to zaručuje, že vždy bude k dispozici neaktivní žeton blechy k přesunu, pokud se nejedná o zvláštní případ).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak se mor chová při dvojitém tahu, který udělil stavitel? 2=Při dvojitém tahu šíříte mor pouze jednou (maximálně). Pokud na jedné z kartiček epidemie vypukne, ale na druhé ne, uděláte to také. Také můžete před morem utéct pouze jednou. Na začátku tahu vymýtíte mor pouze jednou. (8/2021)

Odpověď:

Při šíření moru může v závislosti na umístěných kartičkách dojít k následujícím scénářům:

 • 1. kartička: morová (v první části svého tahu nemůžete mor šířit).
  • 2. kartička: morová (ve druhé části svého tahu nemůžete mor šířit)
  • 2. kartička: kartička bez moru + šíříte mor (povinné)
 • 1. kartička: kartička bez moru + rozhodnete se šířit mor
  • 2. kartička: libovolná (neděláte nic, mor jste již rozšířili v první části svého tahu)
 • 1. kartička: kartička bez moru + rozhodnete se mor zatím nešířit (počkáte do druhé části svého tahu)
  • 2. kartička: morová (v druhé části svého tahu již mor šířit nemůžete)
  • 2. kartička: kartička bez moru + šíříte mor (povinně)


Vysvětlující schémata

V této části jsou shrnuty všechny akce popsané v pravidlech a ukazují, jak se k sobě hodí během normálního a dvojitého tahu, kdy se některé úkony mohou uskutečnit pouze jednou. Následující tabulka shrnuje všechny úkony a dále níže můžete najít několik schémat, které vysvětlují hlavní úkony podrobněji.

Fáze Morové akce
(spojené s kroky)
Morové akce
(spojené s otočením)
1. Přiložení kartičky Kork 1A. Začátek tahu. (C) Vymýcení morového hejna
Šíření moru není povoleno před přiložením kartičky. Pokud se na právě přiložené kartičce nenachází morové hejno, může hráč na tahu šířit mor kdykoli během zbytku svého tahu [note 1]
Kork 1B. Tažení kartičky
Kork 1C. Přikládání kartičky. (A) Přidání morového hejna (morové hejno zruší úkon šíření nákazy)
Kdykoli (jednou během tahu):
 • (B) Šíření moru (pokud nebylo umístěno žádné morové hejno) [note 2]
 • Útěk před morem [note 3] (výběr družiníka nebo speciální figurky - stavitele, prasátka nebo pastýře a jeho žetonů ovcí - umístěných na kartičce)
2. Umístění figurky
(Přesun dřeva)
...
Krok 2B-1. Umístění dřevěného družiníka (nelze jej umístit na kartičku s morovým hejnem)
Krok 2B-2. Umístění fantoma (nelze jej umístit na kartičku s morovým hejnem)
...
3. Započítání bodů ...
Poznámky:
 1. Aby se předešlo konfliktům s pravidly, není dovoleno šířit mor dříve, než se dozvíte, zda jste si nevytáhli kartičku s morovým hejnem kterou lze umístit; jinak byste mohli umístit blechu a poté ve stejném tahu umístit kartičku s morovým hejnem. - Podle upřesnění Christwart Conrad (8/2021)
 2. Podle vysvětlení Georga Wilda jednou během dvojitého tahu hráče (11/2013) – Podle upřesnění Christwarta Conrada (8/2021), se tak může stát v první nebo druhé části dvojitého tahu, pokud není umístěno morové hejno. Hráč může tento úkon odložit až do druhé části svého dvojitého tahu, poté co přiložil kartičku bez morového hejna a později nemohl šířit mor kvůli umístění nového morového hejna.
 3. Jednou během dvojitého tahu hráče podle vysvětlení Georga Wilda (11/2013) - Potvrzeno Christwartem Conradem (8/2021)

Diagram (A) - Přidání morového hejna

Diagram (A) - Adding an outbreak: Each turn when placing a plague source tile in 1. Placing a tile (Step 1C)

Diagram (B) - Spreading the plague

Diagram (B) - Spreading the plague: Each turn with plague active except when placing a plague tile. No specific moment in turn sequence (but after 1. Placing a tile). No fleas allowed on plague source tiles, tiles with fleas, inside the cities of Carcassonne and Leipzig or the Wheel of Fortune

Diagram (C) - Eradicating outbreaks

Diagram (C) - Eradicating outbreaks: Each turn at the very beginning in 1. Placing a tile (Step 1A) when the plague is active (once in double turn)


Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 6
Plague C1 Tile 01.jpg 1× 
Plague C1 Tile 02.jpg 1× 
Plague C1 Tile 03.jpg 1× 
Plague C1 Tile 04.jpg 1× 
Plague C1 Tile 05.jpg 1× 
Plague C1 Tile 06.jpg 1× 

Celkem žetonů morových hejn: 6

Plague C1 Outbreak Token 01.jpg 1× 
Plague C1 Outbreak Token 02.jpg 1× 
Plague C1 Outbreak Token 03.jpg 1× 
Plague C1 Outbreak Token 04.jpg 1× 
Plague C1 Outbreak Token 05.jpg 1× 
Plague C1 Outbreak Token 06.jpg 1× 

Celkem žetonů blech: 18

Plague C1 Flea Token.jpg 18× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V odpovědi na dotaz pro zástupce HiG uvedl, že „Mor nebyl určen k tomu, aby se hrál společně s dalšími rozšířeními.“ Oficiální objasnění byla přesto poskytnuta, hra se vám tak zřejmě nezhroutí, ale komplikace nastat mohou.
 2. Výklad pravidel komunitou To samozřejmě předpokládá, že hrajete pouze základní hru. Bez ohledu na to, kolik rozšíření používáte, však lze s jistotou říci, že byste neměli hrát morovou kartičku mezi prvními 18 umístěnými kartičkami hry. Je na hráčích, zda počítáte kartičky řeky (například) jako součást prvních 18 kartiček, nebo jako další sadu „bezpečných“ startovních kartiček.
 3. Výklad pravidel komunitou Tato věta naznačuje, že v daném tahu nelze na kartičku morového hejna umístit žádného družiníka, ale neomezuje umístění jiných figurek, které nejsou zasaženy morem. Protože mor působí i na jiné figurky hráče, které nejsou družiníky (prasátko, stavitel, pastýř), není rovněž povoleno jejich umístění na právě přiloženou kartičku morového hejna.
 4. Výklad pravidel komunitou Vzhledem k současným výkladům ohledně umístění draka a družiníků na území mimo město Carcassonne a kolo osudu se zdá, že by blechu mělo být také povoleno umístiti na vnější části těchto kartiček. Toto je však neoficiální. (1/2013)
 5. Domácí pravidla nebo varianty Ve městech, na cestách a loukách mimo město Carcassonne, kolo osudu a školu platí běžná pravidla - umístění figurky, draka, žetonů blechy atd. probíhá normálně, ačkoli samotné speciální prvky jsou chráněny.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiníci na hradech jsou před věžemi v bezpečí, drakem i morem, protože tyto prvky mají vliv přímo kartičku a hrad není umístěn na konkrétní kartičce.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nákaza nemá vliv na draka ani jiné neutrální figurky.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nákaza nemá vliv na statek, protože se neumísťuje na jednu konkrétní kartičku. Nákaza má vliv vždy jen na jednu kartičku. (11/2013)
 9. Výklad pravidel komunitou Nákaza postihuje i jiné figurky hráče, které nejsou družiníky (prasátko, stavitel, pastýř).

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Postihuje mor speciální figurky, stavitele, prasátko nebo pastýř? Jsou odstraněny, pokud na kartičku kterou zabírají, je umístěn žeton blechy?

  Odpověď: Nákaza postihuje speciální figurky, kterými jsou stavitel, prasátko a pastýř. Pokud je žeton blechy umístěn na kartičku s jednou z vašich speciálních figurek, figurka se vrátí do vaší zásoby.

  Stavitel a selátko se vám vrátí do zásoby také v případě, že žeton blechy odstraní vašeho posledního družiníka na stejném území. (8/2021)

 10. Výklad pravidel komunitou Šíření nákazy není povoleno, dokud aktivní hráč nezná taženou kartičku. Pokud se jedná o morovou kartičku, hráč nesmí v tomto tahu mor šířit.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Předpokládáme, že figurka může před morem utéct kdykoli během vašeho tahu, protože pravidla neurčují konkrétní okamžik. Pokud tuto akci provedete předtím, než se dozvíte, jakou kartičku jste si vytáhli, mohli byste se dostat do konfliktu s pravidly, protože byste mohli přesunout žeton blechy dříve, než byste věděli, že ve stejném tahu přikládáte morovou kartičku. Mělo by to být přesto povoleno?

  Odpověď: Ne, nemělo. Aby se předešlo konfliktům s pravidly, není šíření moru (kdykoli) povoleno, dokud nevíte, že jste si nevytáhli morovou kartičku (a taženou kartičku je možné přiložit). Pravidlo umožňující šířit mor kdykoli během tahu by nedávalo smysl (pokud by mohlo vyvolat konflikty), takže bych tuto možnost výslovně vynechal. (8/2021)

 11. Výklad pravidel komunitou Hráč si může vybrat libovolnou figurku z hrací plochy bez ohledu na to, zda je tento prvek přímo zasažen morem, nebo ne.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může před morem utéct každá figurka ve hře, nebo jen ty, které jsou na územích zasažených morem?

  Odpověď: Ano, může být vybrána kterákoli figurka. (8/2021)

 12. Výklad pravidel komunitou Vzhledem k tomu, že na území mimo město Carcassonne a Kolo osudu lze nyní umístit figurku, mohli by se tam pravděpodobně přesunout i prchající figurky. (1/2013)
 13. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta byla anglické verzi CAR chybně přeložena a umožňovala hráči utéct přes aktivní morové hejno. Takto byla napsána věta před opravou: „The follower may not take flight to or over a tile with a flea token (either active or latent), nor to a tile with an active Outbreak.“
 14. Výklad pravidel komunitou Protože figurka nemůže utéct na kartičku s žetonem blechy (ať už aktivní nebo latentní), zdá se rozumné vyvodit, že figurka nemůže být vyslána na kartičku s žetonem blechy pomocí tajné chodby nebo létajícího stroje. Důvodem by mělo být, že žetony blech se mohou kdykoli stát aktivními nebo neaktivními, takže by na kartičce s žetonem blechy neměl být povolena žádná figurka.
  Stejnou argumentaci lze použít také pro kartičky s morovým hejnem. V takovém případě by figurka mohla být na kartičce s morovým hejnem umístěn pouze jednou, a to v případě kdy je neaktivní, protože stav hejna se nezmění.
 15. Výklad pravidel komunitou Před morem mohou utéct i speciální figurky, jako je stavitel, prasátko a pastýř. V takovém případě se žetony ovcí přesunou spolu s jejich pastýřem.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Mohou před morem utéct i speciální figurky, jako je stavitel, prasátko a pastýř?

  Odpověď: Speciální figurky, jako je stavitel, prasátko a pastýř, mohou před morem utéct i místo družiníka. Družiníci a speciální figurky mohou při útěku stát na stejném prvku kartičky. (8/2021)

 16. Výklad pravidel komunitou Tato formulace byla podle autora (Christwart Conrad) aktualizována, aby správně popisovala rozsah procesu vymícení morového hejna. Tento proces by se měl opakovat po jednom ohnisku (začíná se vždy s nejstarším, které je stále aktivní), dokud nevznikne alespoň jedna latentní blecha. Tento proces bude přerušen, pokud zůstane pouze jedno aktivní morové hejno. Jedná se o zvláštní případ definovaný v pravidlech, kdy je všech 18 blech aktivních a spojených se stejným ohniskem. V důsledku toho hráč při šíření nákazy buď:
  • Umístí žeton blechy ze zásoby, je-li k dispozici; NEBO
  • Přesune žeton blechy v latentním stavu (proces likvidace ohniska zajistí, aby byl k dispozici alespoň jeden, pokud je to možné); NEBO
  • Přesune aktivní žeton blechy, pokud a pouze pokud jsou všechny žetony blech aktivní a připojené ke stejnému ohnisku nákazy.
  (8/2021)
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Formulace v anglické verzi CAR neobjasnila, že musíte vymýtit morové hejno, pokud je to možné, dokud nejsou k dispozici žetony latentních blech. Znění v CAR je následující:
  „The next Outbreak (and always the token with the lowest number currently in play) is only eradicated when there are no more latent flea tokens which could be moved at the start of a player's turn.“
 17. Výklad pravidel komunitou Tato kartička může být obsazena pomocí tajné chodby (viz Princezna a drak), létajícím strojem (viz Létající stroje) nebo obrazcem v obilí (viz Kruhy v obilí). Jakmile se morové hejno stane neaktivním, není žádné pravidlo, které by zakazovalo umístění družiníka na tuto kartičku.