Zbojníci

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Robbers and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Krajinou v okolí Carcassonne se potulují bandy zbojníků. Když družiníci získávají body, zbojníci požadují svůj podíl.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 8 kartiček krajiny se symbolem zbojníka (označených měšcem)
Kartička se sym-
bolem zbojníka
 • 6 dřevěných figurek zbojníků v šesti barvách
Figure Robbers C2.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem zbojníka zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Každý hráč dostane figurku zbojníka ve svojí barvě.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Symbol zbojníka
Pokud vytáhnete kartičku se symbolem zbojníka, přiložte ji podle obvyklých pravidel. Poté můžete umístit svého zbojníka na počítadlo bodů. Zbojníka lze umístit pouze na políčko počítadla bodů, na kterém stojí alespoň jedna počítací figurka některého z dalších hráčů. [1] Poté smí stejným způsobem umístit zbojníka ještě jeden další hráč - nejbližší hráč po směru hry od vás, který má svého zbojníka dosud ve své zásobě. [2] Pokud je váš zbojník, již umístěn, smíte jej v tuto chvíli přemístit.
Příklad 1: Modrý, červený, žlutý a zelený hrají v tomto pořadí. Červený přiloží kartičku se symbolem zbojníka a umístí svého zbojníka na počítadlo bodů na políčko k jedné z figurek. Zbojníci modrého a žlutého již na počítadle bodů stojí, proto může svého zbojníka umístit na počítadlo bodů i zelený. [3]

2. Umístění družiníka

Družiníky na tyto kartičky umísťujte podle běžných pravidel.

3. Započítání bodů

„Loupení bodů”:

Počítací družiník hráče stojí na stejném políčku počítadla jako vaše figurka zbojníka a má se posunout kupředu. Dostanete za zbojník polovinu bodů hráče, kterému patří počítací figurka (zaokrouhleno nahoru). [4] [5] Oloupený hráč dostane všechny své body. Uloupené body vašim zbojník, zaznamenáte na počítadle svojí počítací figurkou. Zbojníka si vezměte zpět do své zásoby.

Další pravidla:
 • Stojí-li váš zbojník na políčku s družiníkem hráče, který si zaznamenává uloupené body, nezískáte polovinu těchto bodů. Zbojník přece neoloupí zbojníka. Posunete se ale společně s tímto družiníkem kupředu po počítadle bodů tak, abyste tohoto hráče mohli oloupit příště.
 • Zbojník musí body uloupit, když může. Nesmí vyčkávat. Musí vždy brát první body, které daný hráč získá, nemůže čekat, až někdy v budoucnu získá bodů více. [6]
 • Pokud váš zbojník stojí na políčku s figurkami více hráčů, kteří získají body zároveň, můžete si vybrat, kterého hráče oloupíte. [7] [8] [9] [10]
 • Stojí-li na políčku s jedním družiníkem více zbojníků, uloupí body každý z nich.
 • Není možné oloupit vlastní počítací figurku.
Příklad 2: Červený získá 5 bodů a posune svého družiníka na počítadle o 5 políček. Modrý zbojník uloupí 3 body a modrý posune svého počítacího družiníka na počítadle o 3 políčka. Modrý zbojník se vrací z počítadla zpět do zásoby hráče. Protože modrý teď získal pouze uloupené body, žlutý zbojník žádné nezískává a posune se společně s modrým počítacím družiníkem. Žlutý zbojník později uloupí body červeného nebo modrého, podle toho, kdo z nich získá body dříve.
Příklad 3: Modrý získá 4 body. Červený a zelený dostanou za své zbojníky po 2 bodech. Zbojníci se jim vrátí zpět do zásoby.

Závěrečné vyhodnocení

Stojí-li váš zbojník na počítadle bodů i na konci hry (před závěrečným vyhodnocením), připočtěte si 3 body a vezměte si zbojníka zpět do své zásoby.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Pokud hrajete s jinými rozšířeními, vezměte prosím v úvahu následující poznámky:

Symbol Messages C1C2.png Dopisy

Pokud váš zbojník uloupil body jinému hráči a buďto vaše dáma nebo počítací družiník se zastavil na tmavém políčku, vezmete si kartičku dopisu.

Podrobné příklady použití zbojníka a dámy

Příklad č. 1

Modrý zbojník stojí na stejném políčku jako dáma červeného. Červený počítací družiník stojí na jiném políčku. Po přiložení jedné kartičky získá červený hráč 3 body za cestu a 6 bodů za město.

Situace pro příklad č. 1:
 • Modrý zbojník a červená dáma stojí na stejném políčku.
 • Červený počítací družiník stojí na jiném políčku.
 • Červený hráč si bude započítávat 3 body za cestu a 6 bodů za město.

Každé území je hodnoceno samostatně. Červený hráč sám rozhodne, která z jeho počítacích figurek se bude na počítadle bodů pohybovat. Modrý hráč získá „body za zbojníka“ pouze z prvního pohybu kterékoli počítací figury, která stojí na stejném políčku jako jeho zbojník (v tomto případě červená dáma).

Může dojít k jedné z následujících 4 situací:

 1. Červený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu, až později počítacím družiníkem započítá 6 bodů za město. Modrý zbojník uloupí polovinu bodů červené dámě (2 body).
 2. Červený si nejprve počítacím družiníkem započítá 3 body za cestu, až později dámou započítá 6 bodů za město. Modrý zbojník uloupí polovinu bodů od červené dámy (3 body).
 3. Červený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu a později také dámou 6 bodů za město. Modrý zbojník uloupí červené dámě polovinu bodů za cestu (z první akce započítávání bodů) (2 body). [11]
 4. Červený si nejprve počítacím družiníkem započítá 3 body za cestu a později také počítacím družiníkem 6 bodů za město. V tomto případě modrý zbojník neoloupí červeného o žádné body, protože červený počítací družiník stál na jiném políčku než modrý zbojník.

Příklad č. 2

Modrý zbojník stojí na stejném políčku jako počítací družiník zeleného a dáma červeného. Ostatní počítací figurky zeleného a červeného stojí na jiných políčkách. Po přiložení jedné kartičky získá zelený hráč 3 body za cestu a červený hráč 6 bodů za město.

Situace pro příklad č. 2:
 • Modrý zbojník, zelený počítací družiník a červená dáma stojí na stejném políčku.
 • Červený počítací družiník a zelená dáma stojí na jiných políčkách.
 • Zelený hráč si bude započítávat 3 body za cestu a červený 6 bodů za město.

Modrý zbojník je na políčku s více počítacími figurkami hráčů kteří získávají body. Modrý hráč si tedy vybere, kterému jinému hráči uloupí polovinu bodů. Zelený a červený si mohou vybrat, která z jejich počítacích figurek se při započítání bodů pohne jako první. Modrý zbojník může získat body pouze od počítací figurky, která stojí na stejném políčku.

Může dojít k jedné z následujících 3 situací:

 1. Zelený i červený se rozhodnou započítat body počítacími figurkami, které stojí na stejném políčku jako modrý zbojník. Hráč modrého zbojníka se rozhodne uloupit polovinu bodů červené dámě (3 body).
 2. Zelený se rozhodne započítat body svým počítacím družiníkem a červený se také rozhodne posunout se svým počítacím družiníkem. Modrý zbojník může uloupit polovinu bodů pouze od zeleného počítacího družiníka (2 body), protože červený počítací družiník stojí na jiném políčku.
 3. Zelený i červený se rozhodnou započítat body počítacími figurkami, které stojí na jiných políčkách než modrý zbojník. Protože modrý zbojník stojí na jiném políčku, nemá tak koho oloupit a nezíská v tuto chvíli žádné body.

Příklad č. 3

Modrý zbojník stojí na stejném políčku jako počítací družiník zeleného, dáma zeleného a počítací družiník červeného. Červená dáma stojí na jiném políčku. Po přiložení jedné kartičky získá zelený hráč 3 body za cestu a 6 bodů za město. Červený hráč získá 2 body za cestu a 8 bodů za město.

Situace pro příklad č. 3:
 • Modrý zbojník, zelený počítací družiník, zelená dáma a červený počítací družiník stojí na stejném políčku.
 • Červená dáma stojí na jiném políčku.
 • Zelený hráč si bude započítávat 3 body za cestu a 6 bodů za město. Červený hráč 2 body za cestu a 8 bodů za město.

Každé území se hodnotí samostatně. Zelený i červený hráč si mohou vybrat, kterou ze svých počítacích figurek budou započítávat body. Modrý zbojník může získat body pouze od počítací figurky, která stojí na stejném políčku. V tomto případě může modrý zbojník určitě získat body od zeleného hráče, protože obě jeho počítací figurky stojí na stejném políčku. Možnost modrého zbojníka uloupit body od červeného bude záviset na tom, kterou počítací figurku se červený rozhodne přesunout. Protože modrý zbojník je na políčku s více počítacími figurkami a obě tyto figurky získají body, vybere si modrý, kterého hráče oloupí o polovinu bodů. Než se modrý hráč rozhodne, které body nejlépe okrade zjistí všechny potřebné informace o pohybu od ostatních hráčů (červeného a zeleného hráče).

Může dojít k jedné z následujících 3 situací:

 1. Zelený i červený si započítávají body vždy jednou z počítacích figurek, která stojí na stejném políčku jako modrý zbojník. Oba se rozhodnou, si nejprve započítat své cesty. Zelený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu. Červený si poté počítacím družiníkem započítá 2 body za cestu. Modrý zbojník se rozhodl oloupit o polovinu bodů zelenou dámu (2 body), protože pokud by oloupil červeného počítacího družiníka získal by pouze 1 bod.
  Protože se zelený i červený hráč rozhodli vyhodnotit svá města jako druhá v pořadí, nemohl modrý hráč svým zbojníkem získat polovinu bodů ani z jednoho města. Modrý si mohl vybrat pouze mezi prvními body za cestu zeleného nebo červeného. Pokud by však zelený jako první započítal město svým počítacím družiníkem, mohl by modrý zbojník polovinu těchto bodů uloupit. Pro modrého by to byla další akce započítávání bodů, mezi kterou by si mohl vybrat.
 2. Červený se rozhodne nejprve započítat 2 body za cestu dámou, která stojí na jiném políčku než modrý zbojník. Zelený si také nejprve započítá 3 body za cestu dámou. Červený poté použije svého počítacího družiníka k započítání 8 bodů za město. Modrý zbojník se rozhodne uloupit polovinu bodů od červeného počítacího družiníka (4 body), protože od zelené dámy by získal pouze 2 body.
 3. Červený se rozhodnete nejprve si započítat 2 body za cestu dámou, která stojí na jiném políčku než modrý zbojník. Poté červený ještě dámou započítá 8 bodů za město. Zelený si počítacím družiníkem započítá 6 bodů za město. Modrý zbojník může uloupit polovinu bodů pouze od zeleného počítacího družiníka (3 body), protože červená dáma stojí na jiném políčku než modrý zbojník.

Příklad č. 4

Modrý zbojník a žlutý zbojník stojí na stejném políčku jako počítací družiník zeleného, dáma zeleného a počítací družiník červeného. Červená dáma stojí na jiném políčku. Po přiložení jedné kartičky získá zelený hráč 3 body za cestu a 6 bodů za město. Červený hráč získá 2 body za cestu a 8 bodů za město.

Situace pro příklad č. 4:
 • Modrý zbojník, žlutý zbojník, zelený počítací družiník, zelená dáma a červený počítací družiník stojí na stejném políčku.
 • Červená dáma stojí na jiném políčku.
 • Zelený hráč si bude započítávat 3 body za cestu a 6 bodů za město. Červený hráč 2 body za cestu a 8 bodů za město.

Každé území se hodnotí samostatně. Zelený i červený hráč si mohou vybrat, kterou ze svých počítacích figurek budou započítávat body. Zbojník modrého a žlutého mohou získat body pouze od počítacích figurek stojících na stejném políčku, kde se každý z nich nachází. V tomto případě může modrý a žlutý hráč určitě získat body od zeleného, protože obě počítací figurky stojí na stejných políčkách. Možnost zbojníků uloupit body od červeného hráče bude záviset na tom, kterou počítací figurku se hráč rozhodne přesunout. Protože modrý a žlutý zbojník jsou na políčku s více počítacími figurkami a více než jedna figurka získává body, vybere si hráč každého zbojníka kterého hráče oloupí o polovinu bodů. Modrý a žlutý hráč získají všechny potřebné informace o pohybu počítacích figurek od ostatních hráčů (červeného a zeleného) před rozhodnutím, které body nejlépe uloupit.

Může dojít k jedné z následujících 3 situací:

 1. Zelený i červený hráč si započítají body vždy jednou z počítacích figurek, která stojí na stejném políčku jako modrý zbojník a žlutý zbojník. Oba se rozhodnou, že si nejprve započítají své cesty.
  Zelený nejprve dámou započítá 3 body za cestu. Červený si poté počítacím družiníkem započítá 2 body za cestu. Modrý zbojník se rozhodl oloupit o polovinu bodů zelenou dámu (2 body) a zbojník žlutého se rozhodl oloupit červeného počítacího družiníka (1 bod). Proč se rozhodl vzít si méně bodů? Pokud je žlutý právě na tahu může si vzít dopis (dává mu to větší smysl).
 2. Červený se rozhodnete nejprve si započítat 2 body za cestu dámou, která nestojí na stejném políčku jako zbojníci. Zelený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu svou. Červený poté použije svého počítacího družiníka k započítání 8 bodů za město. Modrý zbojník a Žlutý zbojník se rozhodnou oloupit každý o polovinu bodů z červeného počítacího družiníka (4 body), protože od zelené dámy by získali pouze 2 body.
 3. Červený se rozhodnete nejprve si započítat 2 body za cestu dámou, která stojí na jiném políčku než zbojníci. Poté si červený svou dámou započítá také 8 bodů za město. Zelený si nejprve počítacím družiníkem započítá 6 bodů za město svým. Modrý zbojník a žlutý zbojník mohou oloupit o polovinu bodů pouze zeleného počítacího družiníka (3 body), protože červená dáma stojí na jiném políčku než zbojníci.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8

Robbers C2 Tile A.jpg 2x
(-;W)
Robbers C2 Tile C.jpg 1x
 
Robbers C2 Tile D.jpg 1x
(G)
Robbers C2 Tile E.jpg 1x
 
Robbers C2 Tile F.jpg 2x
 
Robbers C2 Tile H.jpg 1x
(T)

Jednotlivé kartičky se stejným základním uspořádáním se mohou lišit.

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png Pokud hrajete s rozšířením Dopisy, je možné zbojníka umístit vedle počítacího družiníka nebo dámy. Zbojníka je tedy možné postavit k jakékoli počítací figurce. Uloupit body může ale pouze od té, která stojí na stejném políčku jako on. (5/2013)
 2. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech ZMG je tato věta upravena tak, že „v pořadí tahu každý hráč umístí svého zbojníka na počítadlo bodů, přičemž si vybere políčka obsazená družiníky jiných hráčů.“ Tento rozpor může být způsoben chybným překladem.
 3. Icon Double Arrow Black.png Titulek tohoto příkladu je upraven aby odpovídal upravenému pravidlu pro umístění zbojníků. Původní popisek od ZMG ponechán v původním znění:
  Example 1: Turn order is you, the blue player, the yellow player, then the green player. You draw and place a tile with a bag, and place your robber on the scoreboard, on the same space as the blue meeple. The blue, yellow, and then green players may then place their robbers on the scoreboard, in order.
 4. Icon Open Book.png Zbojník může uloupit body získané díky vyhodnocení Kola osudu nebo vyhodnocení víly. (5/2013)
 5. Icon Open Book.png Pokud je zbojník na políčku s počítacím družiníkem, který se pohybuje zpět (například díky platbě z bazaru nebo za výkupné z věže), pohybuje se zbojník zpět s počítacím družiníkem. Hráč, který zbojníka vlastní, body neztratí. (3/2015)
 6. Icon Open Book.png Každé jednotlivé událost vyhodnocení musí být od sebe oddělena - každá akce je vyhodnocena jednotlivě. Zbojník musí vzít body pouze z první hodnotící akce (body za jednotlivé akce, body za vílu, body za katapult, body z Kolo osudu atd.). (5/2013)
 7. Icon Open Book.png Pokud se po umístěním jedné kartičky kvůli hodnocení více území jeden počítací družiník přesune vícekrát, zvolí hráč získávající body pořadí, ve kterém se budou udělovat body. Pokud je vedle této figurek zbojník, může jeho majitel získat polovinu bodů pouze za první hodnocený prvek. Samozřejmě, pokud body získá více figurek na stejném území, může si majitel zbojníka sám vybrat, které figurce body uloupí. (5/2013, 11/2014)
 8. Icon Open Book.png Ačkoli toto pravidlo odkazuje na více figurek které bodují ve „stejném kole“, nemusí zbojník čekat až do konce celého tahu, aby zjistil, zda platí. Zbojník může spíše uvažovat pouze o bodovacích událostech, které by se děly současně. Například bodování víly je oddělené od bodování běžných území. Pokud tedy zbojník mohl bodovat díky bodu za vílu, musí toto body získat; později v pořadí nemůže čekat na další události. (10/2014; aktualizováno 1/2021)
 9. Icon Open Book.png Pokud je loupežník na stejném políčku jako počítací figurky od dvou dalších hráčů a jedna z těchto figurek získá body tím, že oloupí jiného hráče (nepoctivé body), zatímco druhý hráč nic nezíská, musí se zbojník s touto počítací figurkou pohnout. (Zde platí odrážka 1, ale odrážka 3 nikoli, protože body získává pouze 1 počítací figurka.) (5/2014)
 10. Icon Open Book.png Pokud se zbojník nachází na políčku s více počítacími figurkami a jedna z nich se pohne dozadu (například kvůli výplatě v bazaru nebo za výkupné z věže), může si hráč vlastnící zbojníka vybrat, zda zbojníka posune s touto počítací figurkou též dozadu, nebo zda ho ponechá na stejném místě s ostatními počítacími figurkami. (3/2015)
 11. Icon World Black.png Červený se mohl rozhodnout, že si nejprve započítá body za město. V tom případě by modrý zbojník získal 3 body. Je však nepravděpodobné, že by to bylo v červeného zájmu.