Směrovky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Signposts and the translation is 100% complete.
Other languages:
Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice
Propagační obrázek minirozšíření Směrovky


Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

S tímto minirozšířením můžete získat další body pokud budete rozšiřovat cestu tak jak vám ukazují směrovky.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 12 nových kartiček krajiny, z nichž každá zobrazuje 2 ze 3 různých typů směrovek:
Kartičky se směrovkami
Symboly směrovek

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte 12 kartiček tohoto minirozšíření dohromady s kartičkami ze základní hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku z tohoto rozšíření umístěte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na právě přiloženou kartičku můžete běžným způsobem umístit družiníka. [1]

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu u které se nacházejí směrovky, získáte kromě obviklých bodů také další body za každou směrovku ukazující na vaší cestě správným směrem. [2]

Tři typy směrovek: vlevo, rovně, vpravo.
Příklad 1: Kartička se 2 typy směrovek: rovně a vpravo

Aby směrovka ukazovala správným směrem, musí být splněny následující podmínky:

 • Směr cesty na navazující kartičce musí být stejný jako směr kterým ukazuje směrovka (odbočka vlevo, odbočka vpravo nebo rovně).
 • Cesta nesmí končit na první kartičce za směrovkou.

Jak počítat směrovky:

 • Na cestě, kterou chcete vyhodnotit spočítejte všechny směrovky které ukazující správný směr navazující cesty.
 • Z nich dále spočítejte, kolik máte různých typů směrovek.

Vyhodnocení cesty:

 • Pouze jeden typ směrovky: 1 bod za každou správnou směrovku.
 • Dva různé typy směrovek: 2 body za každou správnou směrovku.
 • Všechny tři různé typy směrovek: 3 body za každou správnou směrovku.

Nezapočítávají se směrovky, které neukazují správný směr cesty.

Příklad 2: V tomto příkladu ukazuje správný směr 5 směrovek Signposts C2 Symbol Yes.png. Pravidla pro kartičku kde cesta míří ven ve všech třech směrech jsou následující: Pokud směrovka ukazuje do jednoho ze dvou směrů na kartičce, ukazuje správný směr (zde: modrá 1 a červená směrovka 2).
Tři směrovky jsou špatně Signposts C2 Symbol No.png. Tři směrovky ukazují špatným směrem 3, 4 a nebo cesta již končí na navazující kartičce 4, 5.
Červený přiložil kartičku a dokončil cestu za 9 bodů.
Dále má na cestě 5 správných směrovek Signposts C2 Symbol Yes.png, a všechny 3 různé typy, za které získá (5×3) 15 bodů.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry obdržíte 1 bod za každou směrovku která na vaší cestě ukazuje správným směrem. Na různých typech směrovky v tomto okamžiku nezáleží.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

 • Všeobecná pravidla:
 • Icon World Black.png Pravidla předpokládají, že podmínka směrovky je splněna, pokud úsek cesty se směrovkou na okraji kartičky spojuje požadovaný okraj na sousední kartičce. Pokud úsek cesty končí na kartičce dříve, než se dotkne požadované hrany, (nebo se jí nedotýká vůbec) není podmínka směrovky splněna.
Příklad 3: Tento obrázek ukazuje situaci kdy je podmínka směrovky splněna (případ A) a kdy ne (případ B). Případ B ukazuje rovnou cestu (bíle tečkovanou), která končí u prvku na kartičce (žluté kolečko) a nepokračuje tedy k protějšímu okraji (černě tečkovaný úsek). Dále ukazuje zatočenou cestu (bíle tečkovanou), která podmínku rozcestníku nesplňuje (černě tečkovanou).
Pro splnění podmínky směrovky obecně platí, že úsek cesty musí spojovat požadované hrany kartičky. Toto spojení nemusí ale obsahovat jen obyčejnou cestu, na kartičce mohou být vyobrazeny také další prvky.
Příklad 4: Cesty mohou obsahovat řadu prvků, které je ovlivňují a někdy dokonce mění jejich uspořádání. Pravidla se zabývají úseky cest mířících ven ve více směrech (případ A). Pro ostatní prvky platí stejná logika, která je rovněž zahrnuta v obrázku:
 • Tunely bez žetonů tunelu (případ B) a s nimi (případ C)
 • Přívozy (případ D)
 • Mosty (případ E)

Případ C- vpravo může obsahovat další varianty, pro které by nebyla splněna podmínka směrovky:
 • Směrovky pro úsek cesty vcházející a vycházející z tunelu na stejné kartičce, nedosahuje požadované hrany (případ uvedený v příkladu)
 • Cesta za směrovkou vchází do tunelu a vychází na jiné kartičce (druhý žeton tunelu je umístěn na jiné kartičce) včetně těch, kdy vjezd do tunelu spojený se směrovkou nemá žeton tunelu nebo může být žeton výjezdu z tunelu umístěn na jinou kartičku, pokud existuje
 • Cesta se směrovkou vchází do tunelu, ale nikde z něj nevychází (na vstupu není žádný žeton tunelu nebo k němu není přiřazen druhý žeton tunelu)

Labyrint (příklad F- levý) vždy splňuje podmínku směrovky, stejně jako cesta mířící ven ve všech čtyřech směrech na kartičce Spiel 18 (Spiel PROMO) nebo rozšíření 7 - Katapult. Kartička opatství (rozšíření 5 - Opatství a starosta) nikdy nesplní podmínku (příklad F-pravý), stejně jako jakákoli cesta končící u města.
Podmínky pro směrovky vztahují se na cesty na trojúhelníkové kartičky (Půlky) a na dvojité kartičky (pramen řeky v Řeka jubilejní edice 20 let, německý hrad v Německé hrady nebo kartičky v Trhy v Lipsku).
 • Požadavky na rozcestníky, které platí pro úsek silnice na čtvercových destičkách, by měly platit i pro silnici na půlkruhových destičkách, s ohledem na několik okolností:
  • Cesty spojující dvě vnější hrany na jedné půlené kartičce by měla splňovat podmínku, jako kdyby se jednalo o čtvercovou kartičku.
  • Cesta protínající dvě trojúhelníkové kartičky by měla být považována za úsek cesty jako na jedné čtvercové kartičce, aby splňovala podmínku rozcestníku.
  • Cesta končící u území nebo v trojúhelníkové mezeře nesplňuje podmínky žádné směrovky.
 • Požadavky směrovek, které se vztahují na úseky cest na čtvercové kartičce, by měly platit i pro cesty na dojité kartičce:
  • Cesta, která končí v jedné polovině dojité kartičky, nesplňuje podmínky žádné směrovky.
  • Dlouhá cesta na na dvojité kartičce se čtvrtí městem Lipska se považuje za jeden úsek cesty končící na této destičce, takže nebude splňovat podmínku pro žádný rozcestník.
Příklad 5: U cest, které procházejí přes dva půlené kartičky o tvaru jedné standartní kartičky je třeba zvážit, zda splňují požadavek směrovky. Případ A-levý, případ A-pravý a případ B-levý ukazují příklady, kdy se cesta rozprostírá přes dva půlené kartičky.

Příklad B- pravý ukazuje cestu na kartičce s městem Lipsko, tato cesta nesplňuje požadavek žádné směrovky.

Příklad C- levý zobrazuje cestu pouze na jedné trojúhelníkové kartičce, která splňuje podmínku rozcestníku. V případě C- pravá je však vyobrazena cesta, která nesplňuje podmínku rozcestníku, protože je přerušena na dlouhém okraji kartičky, tj. splňuje trojúhelníkovou mezeru.
.


 • Icon World Black.png Body navíc, získané za směrovku ukazující správným, upravují hodnotu území. Stejným způsobem upravují hodnotu následující území:
Body z následujících území upravující hodnotu cesty, ale přičítající se až po započítání hlavních bodů za území. Těmi jsou:
 • Icon World Black.png Body získané za správné směrovky jsou součástí hlavního hodnocení území, stejně jako ostatní úpravy bodového hodnocení na úrovni území. Tyto body nepředstavují pro následující případy samostatnou událost hodnotící:
 • Hodnocení hradu (rozšíření 8 - Mosty a hrady)
 • Dopis č. 1 a 8 hodnotící cestu (mini #2 - Dopisy)
 • Zbojník, který loupí body za cestu (mini #6 - Zbojníci)
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Icon World Black.png Jakákoli směrovka na okraji cesty, která navazuje na kartičku opatství, je považována za nesprávně umístěnou.
 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady:
  • Icon World Black.png Směrovky považují most za rovný úsek cesty.
 • Mini #2 - Dopisy:
  • Icon World Black.png Dopis č. 1 a 8 bude při hodnocení cesty počítat směrovky jako při závěrečném vyhodnocení (1 bod za každou správnou směrovku).
 • Trhy v Lipsku:
  • Icon World Black.png Bonus za čtvrť kolářů není ovlivněn směrovkami.
  • Icon World Black.png Dlouhé úseky cest na dvojkartičkách města Lipska, nesplňují požadavek žádné směrovky.
 • Německé hrady:
  • Icon World Black.png Úseky cest na dvojkartičce s německým hradem, nesplňují požadavek žádné směrovky.
 • Německé katedrály:
  • Icon World Black.png Cesty končící u německé katedrály mohou získají body navíc za správnou směrovku.
  • Icon World Black.png Arcibiskup nezíská body navíc za správnou směrovku na cestě končící u německé katedrály.
 • Půlky:
  • Icon World Black.png Dvě trojúhelníkové kartičky sdílející stejný čtvercový prostor jsou v případě směrovek považovány za jednu běžnou kartičku. Úsek cesty jdoucí přes obě trojúhelníkové kartičky je hodnocen stejně jako cesta na běžné kartičce.
  • Icon Open Book.png Cesta přerušená trojúhelníkovou mezerou nebo cesta končící na trojúhelníkové kartičce nesplňuje požadavky správné směrovky.
 • Dárky:
  • Icon World Black.png S kartou metař se správné směrovky hodnotí jako při závěrečném vyhodnocení (1 bod za každou správnou směrovku).

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12

Signposts C2 Tile 01.png 1x
 
Signposts C2 Tile 02.png 1x
 
Signposts C2 Tile 03.png 1x
 
Signposts C2 Tile 04.png 1x
(E)
Signposts C2 Tile 05.png 1x
 
Signposts C2 Tile 06.png 1x
(S)
Signposts C2 Tile 07.png 1x
(G)
Signposts C2 Tile 08.png 1x
 
Signposts C2 Tile 09.png 1x
(B)
Signposts C2 Tile 10.png 1x
 
Signposts C2 Tile 11.png 1x
(W)
Signposts C2 Tile 12.png 1x
(T)

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Na směrovku nelze umístit družiníka. Symboly směrovek na kartičce nelze vlastnit ani hodnotit odděleně od cest.
 2. Icon World Black.png Body navíc, získané za správnou směrovku, jsou součástí hodnocení území a získává je pouze hráč(i) kteří mají převahu.