Mýtné

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tollkeepers and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română • ‎čeština
Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

S tímto mini rozšířením přichází do hry výběrčí mýtného. Již dříve bylo na osoby a zboží uvaleno mýtné. Rozlišovalo se mezi malým mýtným (pro povozy) a velkým mýtným (pro zboží).

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 10 kartiček krajiny
z toho 8 kartiček se skupinkou poutníků
Skupinka poutníků
 • 6 žetonů s mýtnicí v barvách hráčů.
Žetony s mýtnicí: (A) líc, (B) rub


Pravidla hry

Příprava hry  

Všech 10 kartiček krajiny z tohoto rozšíření zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Každý hráč obdrží žeton s mýtnicí ve své barvě.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pokud si vytáhnete kartičku z tohoto rozšíření, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění figurky

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

Pokud žádného družiníka neumístíte, můžete umístit svoji mýtnici s hodnotou 1 (malé mýtné). Pokud je vaše mýtnice již ve hře, můžete ji přemístit. Při umístění/přemístění je potřeba dodržet následující pravidla:

 • Mýtnici můžete umístit pouze na křižovatku s malou vesnicí se 2–4 cestami. [1] Město nebo klášter se dvěma nebo více cestami se jako křižovatka nepočítá.
Příklad: Kartičky s malou vesnicí na křižovatce.
 • Nezáleží na tom, kde je křižovatka v krajině umístěna. Mýtnici nelze umístit/přemístit na právě přiloženou kartičku.
 • Křižovatka na kterou chcete umístit mýtnici musí být volná. Nesmí zde být umístěna jiná mýtnice. [2] Družiníci na cestách nehrají v tomto případě žádnou roli.
 • Pokud mýtnici přemísťujete zůstane její hodnota (1 nebo 2) stejná.
 • Jakmile je mýtnice jednou umístěná, zůstává na herním plánu až do konce hry. Zpět do vaší zásoby se už nevrací.
Příklad 1: Červený přiložil kartičku do levého horního rohu a neumístil družiníka. Může proto umístit jednu svoji mýtnici s hodnotou 1 na volnou křižovatku s malou vesnicí.
Příklad 2: Červený přiložil kartičku vpravo dole a neumístil družiníka. Může proto přemístit svoji mýtnici (stále s hodnotou 1) na jinou volnou křižovatku s malou vesnicí.

3. Započítání bodů

Výběr mýtného [3] [4]

Pokud vy, nebo jiný hráč dokončí cestu, která začíná, nebo končí u vaší mýtnice. Vyberete za tuto cestu mýtné a získáte tak body.

 • Za malé mýtné (mýtnice s hodnotou 1) získáte 1 bod za každou farmu, stáj, zahradu nebo loupežníka a 3 body za každou skupinku poutníků.
 • Za velké mýtné (mýtnice s hodnotou 2), získáte 2 body za každou farmu, stáj, zahradu nebo loupežníka a 6 bodů za každou skupinku poutníků. [5]

Po vybrání mýtného získá vlastník cesty body dle obvyklých pravidel.

 Icon Open Book.png Otázka: Co jsou to farmy, stáje, zahrady a loupežníci?

Odpověď: Jsou to malé ilustrace, vyobrazené na loukách Carcassonne druhé edice:

Feature Farmhouse C2.png
farma
Feature Cows C2.png
kravín
Feature Pigsty C2.png
vepřín
Feature Donkeys C2.png
oslí chlívek
Base Game C2 Feature Garden v2.jpg
zahrada
Feature Highwayman C2.png
loupežník

Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.


Změna hodnoty mýtnice se skupinkou poutníků

V případě, že vybíráte mýtné za alespoň jednu skupinku poutníků, změní vaše mýtnice svoji hodnotu. Z malého mýtného (1) se stane velké mýtné (2), nebo naopak.

Hodnota mýtnice se změní až na konci vašeho tahu. Pokud v rámci stejného tahu vyhodnocujete více cest navazujících na jednu mýtnici, zůstává její hodnota pro všechny cesty stejná.

Příklad - Výběr mýtného 1: Zelený přiložil kartičku do pravého dolního rohu a dokončil cestu. Červený za svoji mýtnici obdrží 7 bodů (2x3 body za skupinku poutníků a 1 bod za farmu). Díky výběru mýtného za skupinku poutníků si změní hodnotu své mýtnice na 2.
Zelený získá za cestu 4 body podle běžných pravidel.
Příklad - Výběr mýtného 2: V dalších tazích Červený dokončí cestu a získá 6 bodů za mýtnici (2x2 body za loupežníky a 2 body za stáje). Ke změně hodnoty mýtnice nedojde, protože zde nebyla skupinka poutníků.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry získáte body, za všechny neuzavřené cesty připojené k vaší mýtnici. Dostanete 1 bod za každou farmu, stáj, zahradu, loupežníka a stejně tak za skupinku poutníků. Nezáleží na tom jakou hodnotu mýtnice zobrazuje.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

 • Obecné komentáře:
  • Pro mýtnice se vedle každého úseku cesty počítají pouze následující vyobrazené symboly na kartičkách.

 Icon Open Book.png Otázka: Hostince u jezera ovlivňují pouze úseky cest, se kterými přímo sousedí. Podle znění pravidel by stejná zásada měla platit pro symboly farem, stájí, zahrad a loupežníků při vyhodnocení mýtnice. Je to správné?

Odpověď: Ano, je to správné. Viz níže uvedené příklady, kde jsou zeleně zvýrazněny úseky cest u kterých je symbol pro vyhodnocení mýtnice. Červeně pak úseky cest pro které symbol na kartičce neplatí. (1/2021)
Toolkeepers C2 Clarification 01 cropped.png

 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady:
  • Symbol na kartičce přes kterou je umístěn most se pro hodnocení cesty s mýtnicí nepočítá.

 Icon Open Book.png Otázka: Mosty umístěné na kartičkách s farmami, stájemi, loupežníky nebo zahradami by při hodnocení cesty s mýtnicí nebraly tyto symboly v úvahu. Je to správně? Viz příklady kartiček z rozšíření 5 a 8.

Odpověď: Ano, to je správně. (1/2021)
Abbey And Mayor C2 Tile H.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile E.jpg

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 10

Tollkeepers C2 Tile 01.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 02.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 03.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 04.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 05.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 06.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 07.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 08.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 09.png 1x
Tollkeepers C2 Tile 10.png 1x

Celkem žetonů mýtnic: 6

Token Tollkeeper yellow smalltoll.png 1x
Token Tollkeeper green smalltoll.png 1x
Token Tollkeeper pink smalltoll.png 1x
Token Tollkeeper red smalltoll.png 1x
Token Tollkeeper blue smalltoll.png 1x
Token Tollkeeper black smalltoll.png 1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Tato věta upozorňuje že mýtnici lze umístit pouze křižovatky s vyobrazenou malou vesnicí.
 2. Icon World Black.png Znění pravidel umožňuje umístit mýtnice na různé křižovatky u stejné cesty. To znamená, že cesty končící na několika křižovatkách umožňují hráčům umístit své mýtnice na jakoukoli dostupnou volnou křižovatku, i když kterákoli jiná křižovatka na stejné cestě již byla obsazena mýtnicí jiného hráče.
 3. Icon Locked Red.png Toto hodnocení pro mýtnice je speciálně navrženo pro Carcassonne druhou edici. Neexistuje oficiální upřesnění, jak jsou hodnoceny mýtnice s ilustracemi na kartičkách první edice Carcassonne.
 4. Icon House Black.png Mýtné lze vyhodnocovat s přihlédnutím k malým zemědělským usedlostem na kartičkách s cestou.
  Příklad: Malé usedlosti na loukách první edice Carcassonne.
 5. Icon World Black.png Tato věta zdůrazňuje že symbol musí být umístěn přímo u cesty. Kartičky s pouze jedním úsekem cesty nebo dvěma jdoucími vedle sebe mají toto určení snadné. Na kartičkách s několika úseky cest setkávajících se na křižovatce, byste měli počítat pouze symboly přiřazené pouze určitému úseku cesty. Je to podobný případ jako cesta s hostincem u jezera, kde hostinec ovlivňuje pouze určitý úsek cesty (rozšíření 1 - Hostince a katedrály).
  Stejně tak se mýtnice pro mýtnice nepočítají žádné symboly na kartičkách pod dřevěným mostem. Tyto symboly nejsou z mostu dosažitelné (rozšíření 8 - Mosty a hrady).