Věž

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tower and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box Tower C2 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření
Pravidla pro rozšíření věž v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2016. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Rozšíření do hry přináší nový prvek:

 • Věže se staví na staveništích v krajině Carcassonne a zajmou každého neposlušného družiníka.

Herní materiál

 • 18 kartiček krajiny, každá s vyznačeným staveništěm věže
 • 30 dřevěných dílků věže (všechny v neutrální barvě)
Kartička se staveništěm věže
Dílek věže
 • 1 věž jako zásobník kartiček krajiny
Zásobník na kartičky

Doporučujeme vám, abyste věž po sestavení už znovu nerozebírali. Kartičky lze z věže brát shora i zespodu, ale doporučujeme je brát raději shora. Čím méně kartiček ve věži zbývá, tím více při braní zespodu hrozí, že vypadne více kartiček najednou.

Nové kartičky krajiny  

Nové kartičky krajiny se přikládají k hernímu plánu jako obvykle. Kromě stavenišť věže se na nich žádné nové prvky neobjevují.

Tower C2 Tile A.jpg
Na této kartičce dělí nepřerušená cesta louku dole i nahoře, ale město pod mostem rozdělené není.
Tower C2 Tile D.jpg
Kartičky mají 2 oddělené části města. Na louku uprostřed je možné umístit sedláka.

Pravidla

Příprava hry  

Všechny nové kartičky krajiny zamíchejte mezi kartičky ze základní hry a vložte je lícem dolů do věže (je zcela lhostejné, jak je rozdělíte do obou jejích polovin). Věž postavte na stůl tak, aby na ni všichni dobře dosáhli.

Každý hráč obdrží dílky věže v množství podle počtu hráčů:

 • 2 hráči: 10 dílků
 • 3 hráči: 9 dílků
 • 4 hráči: 7 dílků
 • 5 hráčů: 6 dílků
 • 6 hráčů: 5 dílků

Každý hráč si dílky věže přidá k zásobě svých figurek. Nepoužité dílky věže dejte do krabice.

Věž  

1. Přiložení kartičky

Všechny kartičky se přikládají podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka nebo dílku věže

Po přiložení kartičky k hernímu plánu můžete provést jeden z následujících úkonů: [1]

 • Umístíte na ni svou figurku podle všech obvyklých pravidel.

3 nové možnosti:

 • A Umístíte dílek věže ze své zásoby na jakékoli volné staveniště věže na herním plánu.
 • B Umístíte (tj. přidáte) dílek věže ze své zásoby na jakoukoli neuzavřenou věž na herním plánu.
 • C Postavíte svého družiníka na jakoukoli neuzavřenou věž na herním plánu, čímž ji uzavřete. [2]
Tower C2 Actions Tower.png

UMÍSTĚNÍ DÍLKU VĚŽE A ZAJETÍ DRUŽINÍKA

Kdykoli umístíte na herní plán dílek věže, můžete z herního plánu odstranit 1 družiníka (cizí nebo vlastní) – zajmout ji. Cizího družiníka postavíte před sebe na stůl, svého vrátíte do své zásoby.

Z jaké kartičky smíte družiníka odstranit, to záleží na výšce věže: z kartičky, na které stojí věž, lze odstranit (zajmout) družiníka vždy. Za každý dílek věže pak lze družiníka odstranit z jedné další vodorovně nebo svisle sousedící kartičky. Má-li tedy věž 1 patro (1 dílek), lze družiníka odstranit z jedné z 5 kartiček.

Příklad 1: Červený umístí na herní plán první dílek věže a zajme modrého družiníka z kartičky č. 4.

Má-li věž 2 patra, je k dispozici už 9 kartiček, odkud lze družiníka odstranit.

Příklad 2: Červený umístí na herní plán druhý dílek věže a má na vybranou, zda zajme zeleného družiníka z kartičky č. 1, modrého z kartičky č. 6, černého z kartičky č. 9 nebo svého družiníka z kartičky č. 8.

S každým dalším patrem věže se zvětší „působení“ věže o 4 další kartičky. [3] Věž působí i přes prázdná (vynechaná) místa herního plánu, jiné věže libovolné výšky či řeku. Věž může být libovolně vysoká.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může nižší věž uvěznit družiníka z vyšší věže, nebo musí být věž stejně vysoká nebo vyšší?

Odpověď: Výška věže, určuje pouze dosah „působení“ věže a nemá žádnou jinou funkci.

POSTAVENÍ DRUŽINÍKA NA VĚŽ

Tower C2 Action Meeple 01.png
Postavíte-li svého družiníka na (dosud neuzavřenou) věž, [4] zavřete ji. Takovou věž nelze dále zvyšovat. [5] Družiník na věži zůstává stát až do konce hry a nevrátí se zpět do zásoby příslušného hráče, pokud ovšem není zajata působením jiné věže! Akce uzavření věže může mít smysl, když chcete ochránit své jiné důležité družiníky na herním plánu.

VÝMĚNA ZAJATCŮ

Tower C2 Action Meeple 02.png
Vždy v okamžiku, kdy dva hráči drží navzájem v zajetí své družiníky, musejí si je hned vyměnit [6] – osvobození družiníci se vracejí do zásoby příslušných hráčů. Má-li některý hráč u daného protihráče v zajetí více svých různých družiníků, může si zvolit, kterou chce dostat ze zajetí zpět.

VÝKUP ZAJATCŮ

Kromě toho má hráč na tahu možnost svého zajatce vykoupit. Příslušnému hráči odevzdá své 3 vítězné body (tj. svého družiníka na počítadle posune o 3 body zpět a družiníka dotčeného soupeře zase o 3 body dopředu).

Skóre žádného hráče však tímto způsobem nesmí klesnout pod nulu. Vykoupeného družiníka lze ještě v témže tahu hned umístit na herní plán.

3. Započítání bodů

Staveniště věže ani dílky věže nemají na bodování žádný vliv.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Figurky všech typů lze vykoupit ze zajetí za 3 vítězné body.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé: K odkupu vězňů dochází pouze jednou za tah hráče a to i v případě, že se jedná o dvojitý tah.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak často dochází k odkupu vězňů ve „dvojitém tahu“ (např. jen jednou, jako při hodnocení víl, nebo dvakrát, jako součást dvojitého tahu)?

Odpověď: Dochází k němu jednou za tah. Dvojitý tah je brán pouze jako jeden tah.

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Víla nechrání před uvězněním pomocí věže.
  • Vílu lze přiřadit k družiníkovy umístěném na vrcholu věže. Vílu postavte vedle věže.
  • Drak může sežrat družiníka na věži.
  • Princezna nemůže svést družiník na věži, věž není součástí města, jedná se o dvě oddělené oblasti.
 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady: Na jedné kartičce může stát most i věž. Uspořádejte obě figurky tak, aby se vešly.
 • Rozšíření 11 - Duchové, zámky a hřbitovy:
  • K družiníkovi umístěnému na věži lze přidat ducha (pokud se nejedná o strážného). Ducha postavte k věži.
  • Pokud věž zajme družiníka s duchy, vrátí se tito duchové do banku.
  • Přidáním třetího ducha k družiníkovi na vrcholu věže se družiník vrátí ke svému majiteli a duchové do banku jako obvykle. Věž se v tomto okamžiku stane otevřenou.
 • Oslava: Odstranění družiníka věži je možné i jinými mechanismy, například použitím oslavy. (12/2014)
 • Družina:
  • Fantoma můžete umístit na jakoukoli neuzavřenou věž.
  • V jednom tahu můžete jako první figurku umístit družiníka neuzavřenou věž a poté fantoma jako druhou figurku na druhou neuzavřenou věž.
  • V jednom tahu můžete umístit dílek věže (jako první figurku), zajmout družiníka na kartičce v dosahu a umístit fantoma (jako druhou figurku) na právě přiloženou kartičku se staveništěm věže. Tento postup vám umožní:
   • Získat pomocí fantoma město poté, co v něm zajmete jediného rytíře; nebo
   • Zabrat cestu svým fantomem poté co jste z ní zajali jediného lupiče.
Jednotlivé postupy jsou zobrazeny v následujících příkladech:
Příklad 1a: V předchozím tahu umístil modrý do města družiníka.
Příklad 1b: Nyní je na tahu červený. Hráč přiloží k městu kartičku se staveništěm věže.
Příklad 1c: Dále červený ve svém tahu umístí dílek věže na staveniště věže (jako první figurku) a zajme modrého družiníka.
Příklad 1d: Město je v tuto chvíli neobsazené, červený tak může umístit svého fantoma (jako druhou figurku) a obsadit město. Nakonec červený získá za město 10 bodů (4 kartičky x 2 body + 1 erb x 2 body).

Domácí pravidla  

 • Věže nedosáhnou dál než k mezerám v krajině. (Děkujeme viberunner)
 • Zajatého družiníka nelze vrátit ani po zaplacení výkupného (pravidlo „oko za oko“). (Děkujeme keyofnight)
 • Jednopatrová věž může zajmout družiníka pouze na své vlastní kartičce. Každé další patro přidává další kartičky dosahu v každém směru - rychlost zvyšování dosahu je stejná jako v běžných pravidlech, výchozí bod je ale méně silný (pravidlo „Žádné překvapení“). (Děkujeme keyofnight)
 • Věž může zajmout také družiníky na kartičkách umístěných diagonálně od kartičky se staveništěm věže. Za vzdálenost ke kartičce pro zachycení se považuje nejmenší počet horizontálních a vertikálních tahů potřebných k dosažení této vzdálenosti, takže diagonála sousedící s kartičkou věže se považuje za vzdálenost 2 kartičky. (Děkujeme Yi Niu)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 18
Tower C2 Tile A.jpg 1× 
Tower C2 Tile B.jpg 1× 
Tower C2 Tile C.jpg 1× 
(W)
Tower C2 Tile D.jpg 1× 
Tower C2 Tile E.jpg 1× 
(G)
Tower C2 Tile F.jpg 1× 
(S)
Tower C2 Tile G.jpg 1× 
Tower C2 Tile H.jpg 1× 
Tower C2 Tile I.jpg 1× 
(G)
Tower C2 Tile J.jpg 1× 
Tower C2 Tile K.jpg 2× 
(B;E)
Tower C2 Tile L.jpg 1× 
Tower C2 Tile M.jpg 1× 
Tower C2 Tile N.jpg 1× 
(W)
Tower C2 Tile O.jpg 1× 
(W)
Tower C2 Tile P.jpg 1× 
(T)
Tower C2 Tile Q.jpg 1× 
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Některá tištěná pravidla ZMG obsahují jinou verzi této věty. Omylem obsahuje další omezení: „Po přiložení kartičky se staveništěm věže můžete provést jednu ze čtyř následujících akcí:“
  V původních pravidlech HiG není uvedeno, že tyto akce vyžadují kartičku se staveništěm věže. Chyba byla opravena v PDF verzi pravidel.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiníka nelze umístit na staveniště věže, aby se zabránilo stavbě věže. Na staveniště věže lze umístit pouze dílek věže. Zablokovat lze pouze již rozestavěnou věž s dílkem věže.
 3. Výklad pravidel komunitou Jinými slovy, rozsah dílků v každém směru od věže (nepočítaje samotný dílek věže) se rovná počtu dílků ve věži.
 4. Výklad pravidel komunitou Staveniště věže a dílky věže na nich umístěné jsou oddělené prvky od cest, měst i luk. Věže nejsou součástí žádné části krajiny na kterých stojí, ani se jich „nedotýkají“ (nejsou součástí města nebo louky, které se jich dotýká), není mezi nimi žádná interakce:
  • Družiník umístěný na věži nemá vliv na převahu jakékoli části krajiny, které se věž dotýká (cesty, města nebo louky), družiník se také nepodílí na jejich hodnocení.
  • Družiník umístěný na věži není ovlivněn akcemi, které se týkají částí krajiny dotýkajících se věže, například symbol princezny.
  Družiník na věži může být ovlivněn některými prvky, jako víla, drak, mor nebo oslava.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství To platí pouze po dobu, kdy družiník stojí na věži - je to přítomnost družiníka na věži, která zastavuje zvyšování věže, nikoliv akt umístění. Pokud je družiník odstraněn drakem nebo jinou věží, mohou být na nyní opuštěnou věž opět přidány další dílky věže. (11/2013)
 6. Výklad pravidel komunitou Žádné vyjednávání není nutné ani povolené. Výměna je automatická! Toto vyjasnění je popsáno v RGG vydání Big Box.
 7. Výklad pravidel komunitou Strážní mohou být umístěni na vrchol věže, protože představují normálního družiníka s pochodní (která nebrání jejich umístění).