Věž

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tower and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box Tower C2 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Nové figurky:

 • Dílky věže, umožňují hráčům uvěznit družiníky na hrací ploše v daném rozsahu.

Herní materiál

 • 18 kartiček krajiny, každá s vyznačeným staveništěm věže
 • 30 dřevěných dílků věže (všechny v neutrální barvě)
Kartička se staveništěm věže
Dílek věže
 • 1 věž jako zásobník kartiček krajiny
Zásobník na kartičky

Doporučujeme vám, abyste věž po sestavení už znovu nerozebírali. Kartičky lze z věže brát shora i zespodu, ale doporučujeme je brát raději shora. Čím méně kartiček ve věži zbývá, tím více při braní zespodu hrozí, že vypadne více kartiček najednou.

Nové kartičky krajiny  

Nové kartičky krajiny se přikládají k hernímu plánu jako obvykle. Kromě stavenišť věže se na nich žádné nové prvky neobjevují.

Tower C2 Tile Feature Bridge.png Na této kartičce dělí nepřerušená cesta louku dole i nahoře, ale město pod mostem rozdělené není.

Pravidla

Příprava hry  

Všechny nové kartičky krajiny zamíchejte mezi kartičky ze základní hry a vložte je lícem dolů do věže (je zcela lhostejné, jak je rozdělíte do obou jejích polovin). Věž postavte na stůl tak, aby na ni všichni dobře dosáhli.

Každý hráč obdrží dílky věže v množství podle počtu hráčů:

 • 2 hráči: 10 dílků
 • 3 hráči: 9 dílků
 • 4 hráči: 7 dílků
 • 5 hráčů: 6 dílků
 • 6 hráčů: 5 dílků

Každý hráč si dílky věže přidá k zásobě svých figurek. Nepoužité dílky věže dejte do krabice.

Věž  

1. Přiložení kartičky

Všechny kartičky se přikládají podle obvyklých pravidel.

2. Umístění figurky nebo dílku věže

Po přiložení kartičky k hernímu plánu můžete provést jednu z následujících akcí: [1]

 • Umístíte na ni svou figurku podle všech obvyklých pravidel.

3 nové možnosti:

 • A Umístíte dílek věže ze své zásoby na jakékoli volné staveniště věže na herním plánu.
 • B Umístíte (tj. přidáte) dílek věže ze své zásoby na jakoukoli neuzavřenou věž na herním plánu.
 • C Postavíte svou figurku na jakoukoli neuzavřenou věž na herním plánu, čímž ji uzavřete. [2]
Tower C2 Actions Tower.png

UMÍSTĚNÍ DÍLKU VĚŽE A ZAJETÍ FIGURKY

Kdykoli umístíte na herní plán dílek věže, můžete z herního plánu odstranit 1 figurku (cizí nebo vlastní) – zajmout ji. Cizí figurku postavíte před sebe na stůl, svoji vrátíte do své zásoby.

Z jaké kartičky smíte figurku odstranit, to záleží na výšce věže: z kartičky, na které stojí věž, lze odstranit (zajmout) figurku vždy. Za každý dílek věže pak lze figurku odstranit z jedné další vodorovně nebo svisle sousedící kartičky. Má-li tedy věž 1 patro (1 dílek), lze figurku odstranit z jedné z 5 kartiček.

Příklad 1: Červený umístí na herní plán první dílek věže a zajme modrou figurku z kartičky č. 4.

Má-li věž 2 patra, je k dispozici už 9 kartiček, odkud lze figurku odstranit.

Příklad 2: Červený umístí na herní plán druhý dílek věže a má na vybranou, zda zajme zelenou figurku z kartičky č. 1, modrou z kartičky č. 6, černou z kartičky č. 9 nebo svou figurku z kartičky č. 8.

S každým dalším patrem věže se zvětší „působení“ věže o 4 další kartičky. [3] Věž působí i přes prázdná (vynechaná) místa herního plánu, jiné věže libovolné výšky či řeku. Věž může být libovolně vysoká.

 Icon Open Book.png Otázka: Může nižší věž uvěznit družiníka z vyšší věže, nebo musí být věž stejně vysoká nebo vyšší?

Odpověď: Výška věže, určuje pouze dosah „působení“ věže a nemá žádnou jinou funkci.

POSTAVENÍ FIGURKY NA VĚŽ

Tower C2 Action Meeple 01.png
Postavíte-li svou figurku na (dosud neuzavřenou) věž, [4] zavřete ji. Takovou věž nelze dále zvyšovat. [5] Figurka na věži zůstává stát až do konce hry a nevrátí se zpět do zásoby příslušného hráče, pokud ovšem není zajata působením jiné věže! Akce uzavření věže může mít smysl, když chcete ochránit své jiné důležité figurky na herním plánu.

VÝMĚNA ZAJATCŮ

Tower C2 Action Meeple 02.png
Vždy v okamžiku, kdy dva hráči drží navzájem v zajetí své figurky, musejí si je hned vyměnit [6] – osvobozené figurky se vracejí do zásoby příslušných hráčů. Má-li některý hráč u daného protihráče v zajetí více svých různých figurek, může si zvolit, kterou chce dostat ze zajetí zpět.

VÝKUP ZAJATCŮ

Kromě toho má hráč na tahu možnost svého zajatce vykoupit. Příslušnému hráči odevzdá své 3 vítězné body (tj. svou figurku na počítadle posune o 3 body zpět a figurku dotčeného soupeře zase o 3 body dopředu).

Skóre žádného hráče však tímto způsobem nesmí klesnout pod nulu. Vykoupenou figurku lze ještě v témže tahu hned umístit na herní plán.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

 • Figurky, které LZE postavit na věž a uzavřít ji:
Figurky všech typů lze vykoupit ze zajetí za 3 vítězné body.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé: K odkupu vězňů dochází pouze jednou za tah hráče a to i v případě, že se jedná o dvojitý tah.

 Icon Open Book.png Otázka: Jak často dochází k odkupu vězňů ve „dvojitém tahu“ (např. jen jednou, jako při hodnocení víl, nebo dvakrát, jako součást dvojitého tahu)?

Odpověď: Dochází k němu jednou za tah. Dvojitý tah je brán pouze jako jeden tah.

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Víla nechrání před uvězněním pomocí věže.
  • Vílu lze přiřadit k družiníkovy umístěném na vrcholu věže. Vílu postavte vedle věže.
  • Drak MŮŽE sežrat družiníka na věži.
  • Družiník na věži nemůže být sveden princeznou, protože věž není součástí města; jsou to dvě oddělené oblasti.
 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady: Na jedné kartičce může stát most i věž. Uspořádejte obě figurky tak, aby se vešly.
 • Oslava: Odstranění družiníka věži je možné i jinými mechanismy, například použitím oslavy. (12/2014)
 • Družina:
  • Fantoma můžete umístit na jakoukoli otevřenou věž.
  • Ve stejném tahu můžete jako první figurku umístit družiníka otevřenou věž a poté svého fantoma jako druhou figurku na druhou otevřenou věž.
  • Ve stejném tahu můžete umístit věž, umístit na ni patro věže (jako první figurku), zajmout družiníka na sousední ortogonální destičce (tj. v rozsahu 1) a umístit svého fantoma (jako druhou figurku) na právě umístěnou destičku věže. Tento postup vám umožní:
   • získat fantomem město poté, co v něm zajmete jediného rytíře; nebo
   • Zabrat cestu se svým fantomem poté co jste z ní zajali jediného lupiče.
Jednotlivé postupy jsou zobrazeny v následujících příkladech:
Příklad 1a: Modrý umístil v předchozím tahu do tohoto města družiníka.
Příklad 1b: Nyní je na tahu červený. Hráč přiloží k městu kartičku se .
Příklad 1c: Dále červený umístí dílek věže na staveniště věže (jako první figurku) a zajme modrý družiníka.
Příklad 1d: Město je v tuto chvíli neobsazené, takže červený může umístit svého fantoma (jako druhou figurku) a obsadit město. Červený nakonec získá za město 10 bodů (4 kartičky x 2 body + 1 erb x 2 body).

Domácí pravidla  

 • Věže nedosáhnou dál než k mezerám v krajině. (@viberunner)
 • Zajatého družiníka nelze vrátit ani po zaplacení výkupného (pravidlo „oko za oko“). (@keyofnight)
 • Jednopatrová věž může zajmout družiníka pouze na své vlastní kartičce. Každé další patro přidává další kartičky dosahu v každém směru - rychlost zvyšování dosahu je stejná jako v běžných pravidlech, výchozí bod je ale méně silný (pravidlo „Žádné překvapení“). (@keyofnight)
 • Věž může zajmout také družiníky na kartičkách umístěných diagonálně od kartičky se staveništěm věže. Za vzdálenost ke kartičce pro zachycení se považuje nejmenší počet horizontálních a vertikálních tahů potřebných k dosažení této vzdálenosti, takže diagonála sousedící s kartičkou věže se považuje za vzdálenost 2 kartičky. (@Yi Niu)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 18

Tower C2 Tile A.jpg 1x
 
Tower C2 Tile B.jpg 1x
 
Tower C2 Tile C.jpg 1x
(W)
Tower C2 Tile D.jpg 1x
 
Tower C2 Tile E.jpg 1x
(G)
Tower C2 Tile F.jpg 1x
(P)
Tower C2 Tile G.jpg 1x
 
Tower C2 Tile H.jpg 1x
 
Tower C2 Tile I.jpg 1x
(G)
Tower C2 Tile J.jpg 1x
 
Tower C2 Tile K.jpg 2x
(F;D)
Tower C2 Tile L.jpg 1x
 
Tower C2 Tile M.jpg 1x
 
Tower C2 Tile N.jpg 1x
(H)
Tower C2 Tile O.jpg 1x
(H)
Tower C2 Tile P.jpg 1x
(W)
Tower C2 Tile Q.jpg 1x
 

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Double Arrow Black.png Některá tištěná pravidla ZMG obsahují jinou verzi této věty. Omylem obsahuje další omezení: „After placing a tile with a tower foundation, you may perform one of the four following actions:[...]“
  V původních pravidlech HiG není uvedeno, že tyto akce vyžadují kartičku se staveništěm věže.
  Tato chyba byla opravena v PDF verzi pravidel.
 2. Icon Open Book.png Družiníka nelze umístit na staveniště věže, aby se zabránilo její stavbě. Na staveniště věže lze umístit pouze dílek věže. Lze zablokovat pouze již rozestavěnou věž s dílkem věže.
 3. Icon World Black.png Jinými slovy, rozsah dílků v každém směru od věže (nepočítaje samotný dílek věže) se rovná počtu dílků ve věži.
 4. Icon World Black.png Staveniště věže a dílky věže postavené na nich jsou oddělené prvky od cest, měst i luk. Věže nejsou součástí žádného z území na kterých stojí, ani se jich „nedotýkají“ (nejsou součástí města nebo louky, které se jich dotýká), takže mezi nimi neexistuje žádná interakce:
  • Družiník umístěný na věži neovlivňuje převahu na území, které se věže dotýká (cesty, města nebo louky), proto se družiník nepodílí na jejich hodnocení.
  • Družiník umístěný na věži není ovlivněn akcemi, které se týkají území dotýkajících se věže, jako je například symbol princezny.
  Družiník umístěný na věži však může být ovlivněn některými prvky, jako jsou víla, drak, mor nebo oslava.
 5. Icon Open Book.png To platí pouze po dobu, kdy družiník stojí na věži - je to přítomnost družiníka na věži, která zastavuje růst věže, nikoliv akt umístění. Pokud je družiník odstraněn drakem nebo jinou věží, mohou být na nyní opuštěnou věž opět přidány další dílky věže. (11/2013)
 6. Icon World Black.png Žádné vyjednávání není nutné ani povolené. Výměna je automatická! - jak je vysvětleno v RGG vydání Big Box.