Kupci a stavitelé (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Traders and Builders (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎italiano • ‎română • ‎čeština


Úvod

Symbol rozšíření

Kupci ve městech soupeří o rozdělení zboží. Stavitelé budují velkolepá města a navrhují obchodní cesty. Na loukách se pasou selátka a přinášejí vyšší výnosy sedlákům.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 24 nových kartiček krajiny (9 s vínem, 6 s obilím, 5 s látkou, 4 bez druhu zboží)
 • 20 žetonů zboží (9 x víno, 6 x obilí, 5 x látka) - položte vedle bodovací tabulky [1]
 • 6 figurek stavitelů v šesti barvách [2]
Figure Builders C1.png
 • 6 figurek selátek v šesti barvách [2]
Figure Pigs C1.png
 • 1 plátěný sáček [3]

Pravidla hry

Příprava hry  

24 nových kartiček krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Kartičky se pokládají podle stejných pravidel: louka k louce, cesta k cestě, město k městu.
Nové kartičky a jejich bodování: [4]


Trad c1 tile 24.jpg

Most není křižovatka. Jedna cesta vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Louky jsou ovšem oddělené. Kartička má 4 louky.


Trad c1 tile 20.jpg

Jedna cesta končí ve městě, druhá u chaloupky. Kartička má 3 louky.


Trad c1 tile 23.jpg

Klášter dělí cestu na 3 ukončené úseky.


Trad c1 tile 01.jpg

Kartička má 3 oddělené části města.


Umístění figurky  

Hráč má kromě základních družiníků a velkého družiníka k dispozici stavitele a selátko. Obě figurky se chovají jako ostatní družiníci. Hráč je musí postavit na právě položenou kartičku krajiny. Na tuto kartičku již nelze umístit jinou figurku.

Stavitel

Figure Builder red.png
Figurka stavitele

Stavitele musí hráč umístit na právě přiloženou kartičku. [5] Stavitele může hráč umístit na cestu nebo do města. Stavitel hráči umožní dvojitý tah. Jak se dostane stavitel na cestu a jak vlastně vypadá dvojitý tah?


Efekt: Kdykoli hráč přiloží kartičku, která rozšiřuje [5] [6] [7] cestu nebo město, ve kterém má umístěného svého stavitele, může se obrátit dvakrát. [8] [9] Zde, po provedení obvyklých kroků rozmístění a bodování, [10] si hráč vytáhne další kamennou destičku, vhodně ji umístí a poté může nasadit dalšího následovníka a provést jakékoli potřebné bodování. [11]

1. Hráč postaví na cestu lupiče.
2. V příštím nebo některém dalším tahu umístí kartičku, která tuto cestu prodlužuje a na ni postaví stavitele.
3. Při příštím nebo některém dalším tahu umístí kartičku, která prodlužuje nebo uzavírá tuto cestu. IHNED si vezme ještě jednu kartičku a umístí ji na libovolné místo. Toto je dvojitý tah a lze jej provést pouze takto.

1) Umístit lupiče.
2) Umístit stavitele.
3a) prodloužit cestu a
3b) vzít si ještě jednu kartičku. Umístění je libovolné.

Další pravidla:

 • Neexistuje řetězová reakce. Pokud hráč přiloží i druhou kartičku k cestě se stavitelem, nemůže si již vzít kartičku třetí.
 • Dokud je cesta otevřená, může hráč výše popsaný dvojitý tah opakovat. Stavitel stojí na svém místě tak dlouho, dokud cesta není uzavřena. Dojde-li k uzavření cesty, je vyhodnocena jako obvykle a lupič i stavitel se vrací k hráči.
 • Hráč může na obě kartičky dvojitého tahu stavět své figurky. Pokud tedy například přiložením první kartičky cestu uzavřel, může vráceného stavitele ihned umístit na druhou kartičku.
 • Na jedné cestě mohou stát stavitelé více hráčů.
 • Mezi lupičem a stavitelem může být libovolný počet kartiček.
 • Pokud je odstraněn z cesty poslední lupič, hráč vezme svého stavitele zpět do své zásoby. [6]
 • Vše, co platí pro cestu, platí stejným způsobem pro město. Jen v textu pravidel zaměníte slovo „cesta“ slovem „město“ a slovo „lupič“ slovem „rytíř“. [7]
 • Stavitele můžete postavit do města nebo na cestu, ale nikdy ne na louku ani na klášter. "ani na klášter" je doplněk v českých pravidlech.
 • Pro vlastnictví cesty (města) je rozhodující počet lupičů (rytířů). Stavitel se do počtu lupičů (rytířů) nepočítá. [8]
Hráč například může ...
1) Umístit lupiče.
2) Umístit stavitele.
3a) Cestu uzavřít a do části města na této kartičce postavit rytíře (cesta se nyní vyhodnotí a figurky lupiče a stavitele se vrací k hráči.)
3b) Položit druhou kartičku a na ni postavit stavitele.

Selátko

Figure Pig red.png
Figurka selátka

Nasazení: Selátko lze umístit pouze na právě položenou kartičku a poté pouze na louku, která již obsahuje jeden z farmářů hráče.

 • Na jedné louce mohou být sedláci nebo selátka více hráčů.

Selátko se staví na louku a může přinést sedlákovi vyšší výnos z měst hraničících s touto loukou.

 • Hráč může postavit selátko pouze na louku, na které stojí již nejméně jeden jeho sedlák.
 • Selátko zůstává na svém místě až do konce hry. Při konečném hodnocení dostane hráč za každé město sousedící

s touto loukou 4 body namísto 3. Platí to však pouze tehdy, když tuto louku vlastní.

 • Pro vlastnictví louky je rozhodující počet sedláků. Selátko se do počtu sedláků nepočítá.

Efekt: Prase zvyšuje hodnotu měst pro farmáře.

Během konečného bodování získá hráč se svým prasátkem na farmě 4 místo 3 body za každé město na farmě. [9] To platí pouze v případě, že vlastník prasete má na farmě většinu (nebo je pro většinu nerozhodný); pokud hráč nezískává body za město, prase nic nepřidá. Stejně jako dříve určují vlastnictví farmy pouze zemědělci. Prase při výpočtu většiny nepočítá. [10] Pokud je poslední farmář majitele prasete odstraněn z farmy s prasetem, pak je prase také vráceno hráči. [11] Jinak prase zůstává na farmě, na kterou bylo nasazeno, až do konce hry.

Započítání bodů  

Uzavřené město se zbožím

Je-li dokončeno město, ve kterém je 1 nebo více druhů zboží, následuje toto: město je obvyklým způsobem vyhodnoceno. Hráč, který město dokončil, dostane za každý druh zboží (v tomto městě zobrazený) příslušný žeton zboží. Stává se tak kupcem tohoto zboží v daném městě. Přitom není podstatné, zda má v daném městě rytíře, dokonce ani není rozhodující, zda se ve městě nachází vůbec nějaký rytíř. [9]

Červený uzavřel město. Modrý dostane 10 bodů a červený dostane 2x obilí a 1x víno.
 • Token Wine C1.png
 • Token Wheat C1.png
 • Token Wheat C1.png

Závěrečné vyhodnocení [10]

Žetony zboží (přinášejí body navíc)

Hráč, který má na konci hry nejvíce žetonů s vínem, obdrží 10 bodů. To samé platí pro hráče s nejvyšším počtem žetonů obilí a látky. Má-li nejvyšší počet dva či více hráčů, obdrží po 10 bodech každý z nich.

 • Trad C1 blue meeple.png Body:
 • Trad C1 token score example a.png
 • Trad C1 red meeple.png Body:
 • Trad C1 token score example b.png
Příklad pro hru ve dvou: Modrý získal 20 bodů, červený 30 bodů.

Selátko na louce

Při konečném hodnocení dostane hráč za každé město sousedící s touto loukou 4 body namísto 3. Platí to však pouze tehdy, když tuto louku vlastní. Pro vlastnictví louky je rozhodující pouze počet sedláků.

Modrý vlastní louku. Protože na ní má své selátko, dostane za každé město po 4 bodech. Takže získává 8 bodů.
Červený louku nevlastní, protože na ní nemá většinu sedláků. Nedostane žádné body.

Dvojitý tah

Věci, které se dějí jen JEDNOU

'Věci, které se mohou nebo musí stát DVAKRÁT

 • Nakreslete a umístěte dlaždici na šířku (povinné)
 • Rozlišení speciálních symbolů na dlaždici (povinné)
 • Umístění následovníka, figury nebo tokenu
 • Bodování (pokud je dokončena jedna nebo více funkcí)
 • Výměna vězně (může být provedeno více než dvakrát) (Věž)
 • Odstranění rytíře z obléhaného města

Domácí pravidla

Hráči mohou pokračovat v kreslení dalších dlaždic, pokud rozšiřují své město/silnici, kde je jejich stavitel nasazen. (Diminuendo)

Aby se zboží dostalo do souladu s relativním bodováním krále a loupeživého rytíře (hrabě, král a loupežník), hráč s většinou již nezíská 10 bodů. Místo toho dostávají 10% bonus (nebo 10 bodů, podle toho, co je vyšší) na jejich celkové skóre na konci hry, po výpočtu farem a neúplných funkcí, ale před výpočtem jakýchkoli dalších skóre, jako jsou ty od krále a loupežníka Barona . Navíc každý hráč, který nevyhraje většinu, může být oceněn 2 body za každý token, který vlastní. (kissybooboo)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 24

Trad c1 tile 01.jpg x1
Trad c1 tile 02.jpg x1
Trad c1 tile 03.jpg x1
Trad c1 tile 04.jpg x1
Trad c1 tile 05.jpg x1
Trad c1 tile 06.jpg x1
Trad c1 tile 07.jpg x1
Trad c1 tile 08.jpg x1
Trad c1 tile 09.jpg x1
Trad c1 tile 10.jpg x1
Trad c1 tile 11.jpg x1
Trad c1 tile 12.jpg x1
Trad c1 tile 13.jpg x1
Trad c1 tile 14.jpg x1
Trad c1 tile 15.jpg x1
Trad c1 tile 16.jpg x1
Trad c1 tile 17.jpg x1
Trad c1 tile 18.jpg x1
Trad c1 tile 19.jpg x1
Trad c1 tile 20.jpg x1
Trad c1 tile 21.jpg x1
Trad c1 tile 22.jpg x1
Trad c1 tile 23.jpg x1
Trad c1 tile 24.jpg x1

Celkem žetonů: 20

Token Wine C1.png x9
Token Wheat C1.png x6
Token Cloth C1.png x5


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.


 1. Icon Double Arrow Black.png Plátěný sáček není součástí Big Box a proto je v seznamu vynechán. Původní vysvětlení použití plátěného sáčku je následující: Z technických důvodů mohou mít kartičky základní hra a rozšíření mírně odlišné barvy. Pokud by tomu tak bylo, mohou být kartičky vytaženy ze sáčku.
 2. 2.0 2.1 Icon Double Arrow Black.png V původní pravidlech je napsáno: „12 nových figurek v 6 barvách (pro každého hráče stavitel a selátko)“. V pravidlech Big Box již stavitel a selátko nejsou považováni za družiníky, což má pro jejich použití velký počet důsledků. Toto pravidlo také mění vydání RGG vydání Big Box.
 3. Icon World Black.png Ne všechny verze jsou dodávány s plátěným sáčkem.
 4. Icon World Black.pngVšimněte si, že na druhé kartičce cesta končí u domu; nejedná se o hostinec (není zde jezero).
 5. Icon Double Arrow Black.png Tato věta není v českých návodech.
 6. Icon Double Arrow Black.png Tato odrážka není v českých pravidlech.

  Icon Double Arrow Black.png V návodu Big Box od RGG je toto pravidlo obsaženo v části Princezna a drak.

 7. Icon Double Arrow Black.png Tento bod je pouze v českých návodech.
 8. Icon World Black.png Jak bylo uvedeno výše, stavitel není považován za družiníka, pro počítání převahy se nepočítá.
 9. Icon Open Book.png Otázka: Pokud je město se zbožím dokončeno přiložením kartičky opatství (Opatství a starosta), jsou žetony zboží přiděleny hráči který položil kartičku opatství? Odpověď: Ano, když hráč dokončil město.
 10. Icon Double Arrow Black.png V anglickém návodu od RGG pro Big Box 1 byl sedlák červeného hráče zobrazen jako stojící.