User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/cs

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Czech

{

  "title": "JCloisterZone",
  "author": "Peťul",
  "version": "0.2.1",
  "jcz-version": "5.10.2",
  "game-setup": {
    "header": {
      "tiles": "Kartičky",
      "components": "Komponenty",
      "rules": "Pravidla",
      "timer": "Časovač"
    },
    "tiles": {
      "core-sets": "Základní sady",
      "major-expansions": "Velká rozšíření",
      "minor-expansions": "Malá rozšíření",
      "promos": "Promo rozšíření",
      "fan-expansions": "Fanouškovská rozšíření"
    },
    "components": {
      "followers": "Základní figurky",
      "neutral-figures": "Neutrální figurky",
      "tokens": "Žetony",
      "rewards": "Odměny"
    },
    "game-element-box": {
      "mandatory-for-selected-tiles": "Povinné pro vybrané kartičky",
      "related-tiles-not-selected": "Nebyly vybrány související kartičky"
    },
    "rules": {
      "optional-game-mechanics": "Volitelná herní mechanika",
      "gameplay-variants": "Varianty hry",
      "scoring-variants": "Varianty hodnocení",
      "starting-tiles-configuration": "Rozložení startovních kartiček",
      "starting-tiles-different-configuration": "Některá rozšíření umožňují alternativní počáteční rozložení.",
      "farmers-description": "Hráči mohou umístit družiníka na louku.",
      "garden-description": "Může být obsazen opatem.",
      "garden-disabled": "Opat není vybrán.",
      "cathedral-description": "Dokončená města s katedrálou se hodnotí ×3 místo ×2 body za kartičku a při závěrečném hodnocení nezískáte žádné body.",
      "cathedral-disabled": "Ve hře není žádná kartička s katedrálou.",
      "inn-description": "Dokončené cesty s hostincem se hodnotí ×2 body za kartičku a při závěrečném hodnocení nezískáte žádné body.",
      "inn-disabled": "Ve hře není žádná kartička s hostincem.",
      "princess-description": "Princezna může odstranit rytíře z města.",
      "princess-disabled": "Ve hře není žádná kartička s princeznou.",
      "portal-description": "Prostřednictvím tajné chodby lze družiníka umístit na jakoukoli kartičku.",
      "portal-disabled": "Ve hře není žádná kartička s tajnou chodbou.",
      "bazaar-description": "K dražbě kartiček krajiny dochází až v okamžiku kdy do hry vstoupí bazar.",
      "bazaar-disabled": "Ve hře není žádná kartička s bazarem.",
      "hill-description": "Používá se při remíze. A zároveň skrývá náhodnou kartičku pod kopcem.",
      "hill-disabled": "Ve hře není žádná kartička s kopcem.",
      "vineyard-description": "Další body pro nedaleký klášter.",
      "vineyard-disabled": "Ve hře není žádná kartička s vinohradem.",
      "pig-herd-description": "Počítá se jako další prasátko na louce (sedláci získají více bodů).",
      "pig-herd-disabled": "Ve hře není žádná kartička se stádem prasat.",
      "shrine-description": "Svatyně umístěná vedle kláštera soutěží, kdo dokončí území jako první.",
      "shrine-disabled": "Ve hře není žádná kartička se Svatyní.",
      "festival-description": "Pomocí kartičky s oslavou můžete jednu ze svých figurek na herním plánu vrátit, namísto umístění.",
      "festival-disabled": "Ve hře není žádná kartička s oslavou.",
      "siege-description": "Obléhaná města mají menší hodnotu.",
      "siege-disabled": "Ve hře není žádná kartička s obléhateli.",
      "escape-description": "Útěk je možný přes sousední klášter.",
      "escape-disabled": "Ve hře není žádná kartička s katary/obléhateli.",
      "acrobats-description": "Umístění družiníka jako artisty na Cvičiště artistů.",
      "acrobats-disabled": "Ve hře není žádná kartička se Cvičištěm artistů."
    },
    "variant": {
      "princess-action": {
        "description": "Princezna {} odstranit rytíře z města.",
        "may": "může",
        "must": "musí"
      },
      "fairy-placement": {
        "description": "Víla je umístěna {}.",
        "next-follower": "vedle družiníka",
        "on-tile": "na kartičce"
      },
      "dragon-move": {
        "description": "Pohyb draka nastává {}.",
        "before-scoring": "před hodnocením",
        "after-scoring": "po hodnocení"
      },
      "barn-placement": {
        "description": "Statek {} být umístěn na louce, která je již obsazená jiným statkem.",
        "not-occupied": "nemůže",
        "occupied": "může"
      },
      "wagon-move": {
        "description": "Po vyhodnocení se vůz může přesunut do sousedního neobsazeného, ​​nedokončeného území {}.",
        "C1": "propojeného cestou nebo cesta vedoucí do města/kláštera (1. edice)",
        "C2": "Na stejné nebo sousední kartičce (2. edice)"
      },
      "bazaar-no-auction": {
        "description": "Varianta bez dražby. Každý hráč si jen vybere kartičku."
      },
      "hill-tiebreaker": {
        "description": "Rozhodování remízy: {} na kopci.",
        "at-least-one-follower": "alespoň jeden družiník",
        "number-of-followers": "počet družiníku"
      },
      "espace-variant": {
        "description": "Klášter musí být umístěn v sousedství {} obléhaného města, aby umožnil útěk.",
        "any-tile": "jakákoli kartičky",
        "siege-tile": "obležené kartičky"
      },
      "gq11-pig-herd": {
        "description": "Kartička s loukou z rozšíření Game Quarterly 11 {}.",
        "pig": "obsahuje stádo prasat",
        "nothing": "je jen prázdná louka"
      },
      "tunnelize-other-expansions": {
        "description": "Použití pravidla tunelu na kartičky s vyobrazenými tunely z jiných rozšíření."
      },
      "more-tunnel-tokens": {
        "description": "Přidělte {} sad žetonů každému hráči při hře ve dvou nebo ve třech.",
        "3/2": "3/2",
        "2/1": "2/1",
        "1/1": "1/1"
      },
      "festival-return": {
        "description": "Hráč může vrátit jednu svoji vlastní {}.",
        "meeple": "figurku družiníka",
        "follower": "jakoukoli figurku"
      },
      "keep-monasteries": {
        "description": "Speciální kláštery: {}.",
        "replace": "nahradí původní kláštery",
        "keep": "přidají se k původním klášterům"
      },
      "labyrinth-variant": {
        "description": "Hrát s {} variantu pravidel labyrintu",
        "basic": "základní",
        "advanced": "pokročilou"
      },
      "coc-final-scoring": {
        "description": "Přesouvání družiníka z města Carcassonne před vyhodnocením {}.",
        "market-only": "je povoleno pouze z tržiště (C2)",
        "any-district": "není omezeno (C1)"
      },
      "count-move": {
        "description": "Pokud je do města Carcassonne umístěn družiník, přesouvá se hrabě {}.",
        "by-player": "podle hráče",
        "clockwise": "do další čtvrti po směru hodinových ručiček",
        "follow-meeple": "do stejné čtvrti jako umístěný družiník"
      },
      "little-buildings-scoring": {
        "description": "Přidělte {} bodů za věž/dům/kůlnu.",
        "1/1/1": "1/1/1",
        "3/2/1": "3/2/1"
      },
      "king-and-robber-scoring": {
        "description": "Získejte {}.",
        "default": "1 bod za každou dokončenou část krajiny na konci hry",
        "10/20": "10 bodů za každou kartičku na konci hry",
        "15/40": "15/40 bodů za jeden nebo oba žetony na konci hry",
        "continuously": "1 bod za každé dokončené území v průběhu hry"
      },
      "tiny-city-scoring": {
        "description": "Malé město se hodnotí za {}",
        "4": "4 body",
        "2": "2 body"
      }
    },
    "timer": {
      "player-time-limit": "Časový limit hráče",
      "unlimited-time": "Neomezený čas",
      "enable-limits": "Zapnout časový limit",
      "disable-limits": "Vypnout časový limit",
      "at-game-start-set-timer-to": "Celkový čas na začátku hry:",
      "each-turn-increase-timer-by": "Každý tah navýší čas o:",
      "when-time-is-over": "Pokud čas vyprší",
      "do-nothing": "nestane se nic"
    },
    "create": {
      "open-slot": "Volná pozice",
      "local-player": "místní hráč",
      "remote-player": "vzdálený hráč",
      "click-to-assign": "Kliknutím přidáte hráče",
      "rename-player": "Přejmenovat hráče",
      "name": "Jméno"
    },
    "open-game": {
      "untitled-game": "nepojmenovaná hra",
      "assign-all-players-to-start": "Přiřaďte všechny hráče, aby začali",
      "no-player-in-game": "Žádný hráč ve hře",
      "share-the-key": "Nasdílejte kód hry ostatním hráčům, aby se mohli připojit ke hře.",
      "waiting-for-host-to-start-the-game": "Čeká se, až hostitel spustí hru.",
      "options": "Možnosti",
      "randomize-seating-order": "Náhodné pořadí hráčů",
      "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Skrýt zbývající kartičky",
      "set-game-title": "Nastavte název hry",
      "name": "Název"
    },
    "title": "Nastavení hry",
    "additional-elements": "Další prvky",
    "altered-gameplay": "Změněná hratelnost",
    "altered-scoring": "Změněné hodnocení",
    "removed-elements": "Odebrané prvky",
    "selected-tiles": "Vybrané kartičky"
  },
  "index": {
    "online": {
      "title": "Hry pro připojení na veřejném serveru",
      "private-games-only": "Nyní můžete hrát pouze hry na tomto počítači.",
      "no-random-discovery": "Znamená to, že se nezobrazí žádné hry jiných hráčů.",
      "connected-to": "Připojeno k {0}",
      "abandon-game": "Opustit hru",
      "remove-unfinished-game-confirmation": "Chcete trvale odstranit nedokončenou hru ze svého seznamu?",
      "join-game": "Připojit se do hry",
      "paste-a-game-key": "Vložte kód hry poskytnutý hostitelem",
      "game-id": "Kód hry",
      "games-in-progress": "Probíhající hry",
      "you-have-no-game-in-progress": "Nemáte rozehranou žádnou hru.",
      "online-storage-description": "Pokud opustíte online hru, nedokončená hra zůstane rozháraná na serveru a můžete ji dokončit později."
    },
    "local": {
      "title": "Hry na tomto počítači",
      "new-game": "Nová hra",
      "load-game": "Nahrát hru",
      "create-directly-from": "Vytvořte novou hru přímo z adresáře ",
      "my-favorites": "Moje oblíbené",
      "continue-with-recently-saved-games": "Pokračujte v nedávno uložených hrách"
    },
    "new-version-available": "Nová verze JCloisterZone připravena ke stažení.",
    "release-notes": "Poznámky k vydání",
    "update-to": "Aktualizovat na {version}",
    "automatic-updates-linux-only": "Automatické aktualizace jsou aktuálně podporovány pouze na platformě Linux."
  },
  "about": {
    "configuration-file": "Konfigurační soubor",
    "jcloisterzone-game-engine": "Herní engine JCloisterZone",
    "system-java-version": "Verze systému Java",
    "version": "verze"
  },
  "bookmarks": {
    "title": "Moje oblíbené",
    "description-start": "V seznamu oblíbených nemáte žádné nastavené hry. Nejprve vytvořte hru a poté klikněte na tlačítko",
    "description-end": "v postranním panelu přehledu.",
    "setups-saved-to-file": "Nastavení uložena do souboru",
    "nothing-saved": "Žádné uložené nastavení."
  },
  "button": {
    "add": "Přidat",
    "add-to-favorites": "Přidat k oblíbeným",
    "as-a-abbot": "Jako opat",
    "as-a-monk": "Jako mnich",
    "buy": "Koupit",
    "cancel": "Zrušit",
    "change": "Změnit",
    "clear-list": "Vyprázdnit seznam",
    "close": "Zavřít",
    "confirm": "Potvrdit",
    "connect": "Připojit se",
    "create": "Vytvořit hru",
    "create-game": "Vytvořit hru",
    "disconnect": "Odpojit",
    "hide-stats": "Skrýt statistiky",
    "grow-the-flock": "Rozšíření stáda",
    "join-game": "Připojit se do hry",
    "load": "Načítání",
    "load-setup-from-file": "Načíst nastavení ze souboru",
    "may-deploy": "Může přiložit",
    "must-remove": "Musí odstranit",
    "pass": "Přenechat",
    "play-again": "Hrát znovu",
    "play-online": "Hrát online",
    "plus-description": "Přidat více instancí",
    "raise": "Navýšit",
    "remove": "Odstranit",
    "remove-from-favorites": "Odstranit z oblíbených",
    "reset": "Resetovat",
    "resume": "Pokračovat",
    "rules": "Pravidla",
    "rules-1st-edition": "Pravidla (1. edice)",
    "save-to-file": "Uložit do souboru",
    "score-the-sheep": "Vyhodnocení stáda",
    "select": "Vyberte",
    "sell": "Prodat",
    "set": "Nastavit",
    "show-stats": "Zobrazit statistiky",
    "start": "Spustit hru",
    "undo": "vrátit zpět"
  },
  "join-game": {
    "title": "Připojit se do hry na dálku",
    "host": "Hostitel",
    "connect-to-remote-host": "Připojte se ke vzdálenému hostiteli s vytvořenou hrou.",
    "the-game-on-remote-host-must-be-in-color-selection-phase": "Hra na vzdáleném hostiteli musí být ve fázi výběru barvy hráče."
  },
  "menu": {
    "playonline-connect": "Hrát online",
    "playonline-disconnect": "Odpojit se",
    "new-game": "Nová hra",
    "join-game": "Připojit se do hry",
    "leave-game": "Opustit hru",
    "save-game": "Uložit hru",
    "load-game": "Načíst hru / Nastavení",
    "settings": "Nastavení",
    "exit": "Ukončit",
    "session": "Akce",
    "game": "Hra",
    "help": "Pomoc",
    "undo": "Krok zpět",
    "zoom-in": "Přiblížit",
    "zoom-out": "Oddálit",
    "tiles": "Kartičky ve hře",
    "farm-hints": "Zvýraznit louky",
    "toggle-history": "Skrýt/zobrazit historii",
    "show-game-setup": "Zobrazit nastavení hry",
    "rules": "Pravidla",
    "about": "O aplikaci"
  },
  "settings": {
    "title": "Nastavení",
    "player": {
      "title": "Hráč",
      "nickname": "Přezdívka",
      "nickname-description": "Vaše přezdívka používaná při on-line hře.",
      "preferred-color": "Preferovaná barva",
      "preferred-color-description": "Barva se přidá automaticky po připojení ke hře.",
      "none": "Žádná"
    },
    "game-interface": {
      "title": "Rozhraní hry",
      "turn-confirmation": "Potvrzení úkonů",
      "turn-confirmation-description": "Potvrzení umožňuje hráči vrátit zpět provedený úkon předtím, než je aktivita předána dalšímu hráči. Děje se tak před vyhodnocením nebo např. v průběhu tahu soupeře při pohybu vozu apod.",
      "always-enabled": "Potvrdit každý úkon",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "Potvrdit pouze pokud byl družiník umístěn na louku",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "Potvrdit pouze pokud byl družiník umístěn na věž",
      "beep": "Pípnutí",
      "beep-description": "Pípnutí nastane v okamžiku kdy jste na tahu (nebo pokud je v tahu soupeře vyžadován váš úkon).",
      "enable-beep": "Povolit pípnutí",
      "active-player-indication": "Označení hráče na tahu",
      "multiple-indicators-are-allowed": "Povolení vícero označení.",
      "colored-background-in-right-sidebar": "Barevné pozadí v pravém postranním panelu",
      "triangle-in-top-bar": "Trojúhelník v horní liště",
      "player-list": "Seznam hráčů",
      "player-list-description": "Můžete povolit rotaci seznamu hráčů (pravý postranní panel).",
      "player-list-no-rotate": "Bez rotace",
      "player-list-active-on-top": "Hráč na tahu vždy nahoře",
      "player-list-local-on-top": "Místní hráč vždy nahoře"
    },
    "appearance": {
      "title": "Vzhled",
      "theme": "Téma",
      "theme-light": "Světlé",
      "theme-dark": "Tmavé",
      "artworks": "Grafika kartiček",
      "artworks-description": "Další ilustrace mohou být přidány pomocí doplňků.",
      "illustrated-by": "(ilustroval {0})"
    },
    "add-ons": {
      "title": "Doplňky",
      "installation-is-not-allowed-during-game": "Instalace nebo odstranění doplňku není povoleno v průběhu spuštěné hry nebo při otevřeném nastavení hry.",
      "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Chcete-li provést změny, nejprve dokončete nebo opusťte hru.",
      "install-add-on": "Nainstalujte doplněk",
      "installed-add-ons": "Nainstalované doplňky",
      "drag-add-on-here-or-click-here": "Přetáhněte doplněk sem (soubor .jca) nebo jej vyberte kliknutím sem.",
      "look-at-jcz-for-add-ons": "Dostupné doplňky najdete na stránce {link}.",
      "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nelze najít nebo stáhnout doplněk s výchozí grafikou kartiček.",
      "please-check-connectivity-and-restart-app": "Zkontrolujte své připojení, případně restartujte aplikaci a zkuste to znovu.",
      "add-on-url": "Adresa URL grafiky kartiček",
      "add-on-already-installed": "Doplněk {id} je již nainstalován. Pokud jej chcete nainstalovat znovu, nejprve jej odstraňte.",
      "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Neplatný doplněk: balíček musí obsahovat v kořenovém adresáři pouze jednu složku."
    },
    "java": {
      "title": "Java",
      "description": "Přestože je klient JCloisterZone čistě Java aplikace, potřebuje ke spuštění herního enginu Javu.",
      "java-executable": "Javu je možné spustit",
      "you-may-set-path": "Pokud Javu nelze spustit můžete ji nastavit ručně na {0}.",
      "using-system-default": "Použít výchozí nastavení systému.",
      "selected": "Vybráno: {0}",
      "version": "Nainstalována Java verze {0}",
      "warning-file-is-not-java-binary": "Soubor neodpovídá binárnímu souboru Java.",
      "warning-java-not-found": "Java nenalezena.",
      "java-is-not-installed": "Java není nainstalována!",
      "java-is-outdated": "Java je zastaralá!",
      "unable-to-find-java": "Ve vašem systému nebyla nalezena Java.",
      "java-is-required": "Ke spuštění hry je vyžadována Java.",
      "download-java": "Odkaz ke stažení Javy",
      "java-path-is-not-valid": "Vaše ručně nastavená cesta k Java není platná.",
      "java-version-found": "Ke spuštění hry je vyžadována Java 11 nebo vyšší (nalezena {verze}).",
      "change-in-settings": "Úpravu provedete v {settings}.",
      "verify": "Pokud máte Javu již nainstalovanou, zkontrolujte zda je přidána do vaší systémové cesty, nebo vyberte Java soubor ručně v {settings}.",
      "select-manually": "Nebo vyberte správný soubor Java ručně v {settings}."
    },
    "engine": {
      "engine-path-not-exists": " Nelze najít herní engine (soubor {path} nebyl nalezen nebo se nedá načíst).",
      "unable-to-spawn-game-engine": "Nelze spustit herní engine."
    }
  },
  "tile-set": {
    "abbey-and-mayor": "Opatství a starosta",
    "abbey-and-mayor-release": "Páté velké rozšíření vydané v roce 2007.",
    "abbey-and-mayor-description": "Každý hráč má ve své zásobě také kartičku opatství, kterou může přiložit.",
    "basic": "Základní hra",
    "base-game-description": "Kartičky můžete hrát s pravidly 1. edice nebo 2. edice (např. zahrady).",
    "besiegers": "Obléhání",
    "bridges-castles-and-bazaars": "Mosty a hrady",
    "bridges-castles-and-bazaars-release": "Osmé velké rozšíření vydané v roce 2010.",
    "cathars": "Kataři",
    "count": "Hrabě z Carcassonne",
    "corn-circles": "Kruhy v obilí",
    "crop-circles-I": "Kruhy v obilí I",
    "crop-circles-II": "Kruhy v obilí II",
    "cult": "Kacíři",
    "cult-places": "Kultovní místa / Svatyně",
    "darmstadt": "Darmstadt",
    "darmstadt-release": "Původně vydáno v roce 2014.",
    "heretics-and-shrines": "Kultovní místa (5 kartiček)",
    "ferries": "Přívozy",
    "festival": "Oslava",
    "flier": "Létající stroje",
    "gq11": "Games Quarterly 11 (GQ11)",
    "gq11-release": "Původně vydáno v časopise Games Quarterly v roce 2006.",
    "goldmines": "Zlaté doly",
    "hills-and-sheep": "Ovce a kopce",
    "hills-and-sheep-release": "Deváté velké rozšíření vydané v roce 2014.",
    "inns-and-cathedrals": "Hostince a katedrály",
    "inns-and-cathedrals-release": "První velké rozšíření pro Carcassonne vydané v roce 2002.",
    "king-and-robber": "Král a loupeživý rytíř",
    "king-and-robber-release": "Původně vydáno v roce 2003 jako součást balíčku Král a zvěd.",
    "labyrinth": "Labyrint",
    "labyrinth-release": "Původně vydáno v roce 2016.",
    "mage-and-witch": "Mág a čarodějnice",
    "monasteries": "Speciální kláštery",
    "princess-and-dragon": "Princezna a drak",
    "princess-and-dragon-release": "Třetí velké rozšíření vydané v roce 2005.",
    "river": "Řeka",
    "river-I": "Řeka I",
    "river-I-release": "Řeka I je mini rozšíření vydané v roce 2001.",
    "river-II": "Řeka II",
    "river-II-release": "Řeka II byla vydána v roce 2006 a nyní je obsažena v šestém hlavním rozšíření Král, hrabě a řeka",
    "russian-promos": "Ruské promo",
    "russian-promos-2013-title": "Kartička z roku 2013",
    "russian-promos-2016-title": "Kartička z roku 2016",
    "siege": "Obléhání / Kataři",
    "spiel-doch": "Spiel DOCH!",
    "tower": "Věž",
    "tower-release": "Čtvrté velké rozšíření vydané v roce 2006.",
    "traders-and-builders": "Kupci a stavitelé",
    "traders-and-builders-release": "Druhé velké rozšíření vydané v roce 2003.",
    "tunnel": "Tunel",
    "under-the-big-top": "Cirkus",
    "watchtowers": "Strážní věže",
    "wind-roses": "Směrová růžice",
    "winter": "Zimní krajina",
    "winter-edition-description": "Základní sada ze spin-offu Zimní edice."
  },
  "core-messages": {
    "game-engine-not-available": "Herní engine nebyl nalezen.",
    "no-core-set": "Nevybrána žádná základní sada!",
    "show-available-only": "Zobrazit pouze vybrané",
    "done": "Hotovo",
    "choose": "Vybrat",
    "used-time": "Použitý čas",
    "tiles": "Kartičky",
    "the-biggest-city": "Největší město",
    "the-longest-road": "Nejdelší cesta",
    "offline": "Offline",
    "incomplete-features": "Neukončené území",
    "penalties": "Pokuty"
  },
  "game": {
    "tile-pack-dialog": {
      "tiles": "Kartičky",
      "game-tiles": "Kartičky ke hře",
      "disabled-show-remaining": "Hra byla vytvořena s nastavením, která neumožňuje zobrazit zbývající počet kartiček.",
      "remaining-tiles": "Zbývající kartičky",
      "hidden-tiles-under-hill": "Nezapomeňte, že pod kopcem se skrývá {count} neznámých {tile} ze seznamu.",
      "tiles-plural": "kartiček | kartička | kartičky | kartiček"
    },
    "action": {
      "or": "nebo",
      "your-action": "váš úkon",
      "skip-action": "Přeskočit úkon",
      "waiting-for-player-confirmation": "Čeká se na potvrzení hráče.",
      "you-may-place-an-abbey": "Můžete přiložit opatství",
      "player-may-place-an-abbey": "Hráč může přiložit opatství",
      "place-the-tile": "Přiložte kartičku",
      "player-must-place-the-tile": "Hráč musí přiložit kartičku",
      "draw-a-tile": "Přiložte kartičku",
      "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Družiníka můžete umístit do jedné ze 4 čtvrtí města Carcassonne.",
      "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Hráč může umístit družiníka do jedné ze 4 čtvrtí města Carcassonne.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Můžete přesunout družiníka ze čtvrti ve městě Carcassonne.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Hráč může přesunout družiníka ze čtvrti ve městě Carcassonne.",
      "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Před vyhodnocením území můžete přesunout družiníka ze čtvrti ve městě Carcassonne.",
      "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Hráč může přesunout družiníka z tržiště před vyhodnocením území.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Před vyhodnocením území můžete přesunout družiníka ze čtvrti města Carcassonne.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Před vyhodnocením území může hráč přesunout družiníka ze čtvrti města Carcassonne.",
      "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Nového družiníka můžete umístit vedle již stojícího na herním plánu.",
      "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Hráč může umístit družiníka vedle již stojícího na herním plánu.",
      "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Vyberte kartičku a svou nabídku",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Hráč si musí vybrat kartičku a přihazovat",
      "bazaar-choose-a-tile": "Vyberte si kartičku",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Hráč si musí vybrat kartičku",
      "bazaar-raise-bid-or-pass": "Zvyšte nabídku nebo pasujte",
      "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Hráč musí zvýšit nabídku nebo přenechat",
      "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Koupit/prodat kartičku od/do",
      "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Hráč musí koupit/prodat kartičku od/do",
      "castle-you-are-allowed-to-place": "Můžete přiložit",
      "castle-player-is-allowed-to-place": "Hráč může přiložit",
      "coc-you-can-move-the-count": "Můžete přesunout hraběte",
      "coc-player-can-move-the-count": "Hráč může přesouvat hraběte",
      "crop-circles-player-must-choose": "Hráč si musí vybrat: Každý hráč může umístit nebo musí odstranit družiníka na/z {feature}.",
      "crop-circles-choose-one": "Zvol jedno. Každý hráč {deploy} nebo {remove} družiníka na/z {feature}.",
      "crop-circles-you-must-return-meeple": "Musíte odebrat jednoho svého družiníka.",
      "crop-circles-player-must-return-meeple": "Hráč si musí odebrat jednoho svého družiníka.",
      "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Můžete uniknout z obléhaného města.",
      "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Hráč může uniknout z obléhaného města.",
      "ferries-place-a-ferry": "Umístěte přívoz",
      "ferries-you-can-move-ferries": "Můžete přesunout přívozy",
      "ferries-player-must-place-a-ferry": "Hráč musí umístit přívoz",
      "ferries-player-can-move-ferries": "Hráč může přesunout přívozy",
      "goldmines-place-a-gold-ingot": "Umístěte zlaté cihličky",
      "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Hráč musí umístit zlaté cihličky",
      "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Odstraňte mága nebo čarodějnici",
      "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Hráč musí odstranit mága nebo čarodějnici",
      "tower-select-follower-for-exchange": "Vyberte družiníka pro výměnu",
      "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Hráč si musí vybrat družiníka pro výměnu",
      "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Rozšířily jste louku s pastýřem",
      "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Nezbývají žádné žetony | Zbývá 1 žeton | Zbývají {tokens} žetony | Zbývá {tokens} žetonů",
      "hills-and-receive-points-plural": "Získáte 0 bodů | Získáte 1 bod | Získáte {points} body | Získáte {points} bodů",
      "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} bodů. | Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} bod. | Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} body. | Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} bodů.",
      "tower-you-can-take-a-prisoner": "Můžete vzít zajatce",
      "tower-player-can-take-a-prisoner": "Hráč může vzít zajatce",
      "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Jak chcete umístit družiníka na speciální klášter?"
    },
    "feature": {
      "acrobats": "Artisté",
      "bazaar": "Bazar",
      "big-top": "Šapitó",
      "cathedral": "Katedrála",
      "castle": "Hrad",
      "castles": "Německý hrad",
      "church-bonus": "Církevní bonus",
      "city": "Město",
      "city-small": "Malé město",
      "cities": "Města",
      "coat-of-arms": "Erb",
      "crop-circle": "Kruh v obilí",
      "escape": "Uniknout",
      "fairy": "Víla",
      "farmers": "Sedláci",
      "festival": "Oslava",
      "field": "Louka",
      "fields": "Louky",
      "flock": "Stádo",
      "garden": "Zahrada",
      "gardens": "Zahrady",
      "gold": "Zlato",
      "gold-ingots": "Zlaté cihličky",
      "hill": "Kopec",
      "inn": "Hostinec",
      "king": "Král",
      "king-and-robber": "Král a loupeživý rytíř",
      "monastery": "Klášter",
      "monasteries": "Kláštery",
      "pig-herd": "Stádo prasat",
      "portal": "Tajná chodba",
      "princess": "Princezna",
      "ringmaster": "Ředitel",
      "road": "Cesta",
      "roads": "Cesty",
      "robber": "Zbojník",
      "shrine": "Svatyně",
      "siege": "Obléhání",
      "special-monastery": "Speciální klášter",
      "special-monasteries": "Speciální kláštery",
      "trade-good": "Žeton zboží",
      "trade-goods": "Žetony zboží",
      "vineyard": "Vinice",
      "vodyanoy": "Vinohrady",
      "watchtower": "Strážní věž",
      "watchtowers": "Strážní věže",
      "wind-rose": "Větrná růžice",
      "yaga-hut": "Chaloupka baby Yagy"
    },
    "scoring": {
      "incomplete": "neúplný",
      "challenged": "vyzve",
      "empty": "prázdný",
      "feature-scored": "území vyhodnoceno",
      "turn-start": "otočit startovní kartičku",
      "barn-placed": "umístění statku",
      "barn-connected": "připojen statek"
    },
    "element": {
      "small-follower": "Normální družiník",
      "abbot": "Opat",
      "phantom": "Fantom",
      "big-follower": "Velký družiník",
      "builder": "Stavitel",
      "pig": "Prasátko",
      "mayor": "Starosta",
      "wagon": "Vůz",
      "barn": "Statek",
      "shepherd": "Pastýř",
      "ringmaster": "Ředitel",
      "fairy": "Víla",
      "dragon": "Drak",
      "count": "Hrabě",
      "mage": "Mág",
      "witch": "Čarodějnice",
      "big-top": "Šapitó",
      "tower": "Věž",
      "abbey": "Opatství",
      "bridge": "Most",
      "castle": "Hrad",
      "tunnel": "Tunel",
      "ferry": "Přívoz",
      "little-buildings": "Domy",
      "traders": "Žetony zboží",
      "king": "Král",
      "robber": "Loupeživý rytíř",
      "gold": "Zlato"
    }
  }

}