User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/nl

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Dutch

{

  "title": "JCloisterZone",
  "author": "Kiap1969",
  "version": "0.2.1",
  "jcz-version": "5.10.2",
  "game-setup": {
    "header": {
      "tiles": "Tegels",
      "components": "Onderdelen",
      "rules": "Spelregels",
      "timer": "Timer"
    },
    "tiles": {
      "core-sets": "Hoofdsets",
      "major-expansions": "Grote uitbreidingen",
      "minor-expansions": "Kleine uitbreidingen",
      "promos": "Promo's",
      "fan-expansions": "Fan-uitbreidingen"
    },
    "components": {
      "followers": "Meeples",
      "neutral-figures": "Neutrale speelstukken",
      "tokens": "Fiches",
      "rewards": "Beloningen"
    },
    "game-element-box": {
      "mandatory-for-selected-tiles": "Verplicht voor de geselecteerde tegels",
      "related-tiles-not-selected": "Niet-geselecteerde gerelateerde tegels"
    },
    "rules": {
      "optional-game-mechanics": "Optionele spelmechanismes",
      "gameplay-variants": "Spelvariaties",
      "scoring-variants": "Puntentellingvariaties",
      "starting-tiles-configuration": "Configuratie van de starttegel(s)",
      "starting-tiles-different-configuration": "Sommige uitbreidingen voorzien in alternatieve startconfiguraties.",
      "farmers-description": "Spelers mogen meeples op weiden zetten.",
      "garden-description": "Mag bezet worden door een abt.",
      "garden-disabled": "Abt niet geselecteerd.",
      "cathedral-description": "Afgebouwde steden met een kathedraal ×3 in plaats van ×2, geen punten bij de eindtelling.",
      "cathedral-disabled": "Er zijn geen kathedraaltegels in het spel.",
      "inn-description": "Afgebouwde wegen met een herberg ×2, geen punten bij de eindtelling.",
      "inn-disabled": "Er zijn geen tegels met herbergen in het spel.",
      "princess-description": "De jonkvrouw mag een ridder uit een stad verwijderen.",
      "princess-disabled": "Er zijn geen tegels met jonkvrouwen in het spel.",
      "portal-description": "Meeples mogen via een magische poort op een willekeurige tegel gezet worden.",
      "portal-disabled": "Er zijn geen tegels met magische poorten in het spel.",
      "bazaar-description": "Als er een bazaar wordt gespeeld, vindt er een veiling van landtegels plaats.",
      "bazaar-disabled": "Er zijn geen tegels met bazaars in het spel.",
      "hill-description": "Beslist gelijkspel bij meerderheid. Verbergt een willekeurige tegel.",
      "hill-disabled": "Er zijn geen tegels met heuvels in het spel.",
      "vineyard-description": "Geeft extra punten voor naastgelegen klooster.",
      "vineyard-disabled": "Er zijn geen tegels met wijngaarden in het spel.",
      "pig-herd-description": "Geldt als een extra varken op de weide (boeren krijgen extra punten).",
      "pig-herd-disabled": "Er is geen tegel met een varkenskudde in het spel.",
      "shrine-description": "Cultusplaats naast een klooster strijdt om wie het project het eerst heeft afgebouwd. (de ander krijgt geen punten)",
      "shrine-disabled": "Er zijn geen tegels met cultusplaatsen in het spel.",
      "festival-description": "Met de feesttegel mag je één van je eigen speelstukken terugnemen in plaats van er één te zetten.",
      "festival-disabled": "Er zijn geen feesttegels in het spel.",
      "siege-description": "Belegerde steden zijn minder waard.",
      "siege-disabled": "Er zijn geen tegels met belegeringen in het spel.",
      "escape-description": "Je mag ontsnappen via een naastgelegen klooster.",
      "escape-disabled": "Er zijn geen tegels met belegeringen in het spel.",
      "acrobats-description": "Meeples mogen op artiestenvelden worden gezet.",
      "acrobats-disabled": "Er zijn geen tegels met artiestenvelden in het spel."
    },
    "variant": {
      "princess-action": {
        "description": "De jonkvrouw {} een ridder uit een stad verwijderen.",
        "may": "mag",
        "must": "moet"
      },
      "fairy-placement": {
        "description": "De fee wordt {} gezet.",
        "next-follower": "bij een meeple",
        "on-tile": "op een tegel"
      },
      "dragon-move": {
        "description": "De draak gaat {} de puntentelling op jacht.",
        "before-scoring": "vóór",
        "after-scoring": "ná"
      },
      "barn-placement": {
        "description": "De herenboerderij {} op een weide waar al een herenboerderij staat worden gezet.",
        "not-occupied": "mag niet",
        "occupied": "mag"
      },
      "wagon-move": {
        "description": "Na de puntentelling, mag de transportwagen naar een aangrenzend, onafgebouwd project verplaatst worden. Aangrenzend betekent: {}",
        "C1": "verbonden (weg kruising of weg naar een stad/klooster) (1e editie)",
        "C2": "project op een aangrenzende tegel (2e editie)"
      },
      "bazaar-no-auction": {
        "description": "Geen veiling bij bazaar. Elke speler kiest een tegel."
      },
      "hill-tiebreaker": {
        "description": "Beslismethode: {} op heuvels.",
        "at-least-one-follower": "tenminste één meeple",
        "number-of-followers": "aantal meeples"
      },
      "espace-variant": {
        "description": "Klooster moet aan {} van een belegerde stad grenzen om te ontsnappen.",
        "any-tile": "een willekeurige tegel",
        "siege-tile": "de belegeringstegel"
      },
      "gq11-pig-herd": {
        "description": "De weidetegel van de Game Quarterly 11 uitbreiding {}.",
        "pig": "bevat een varkenskudde",
        "nothing": "is slechts een lege weide"
      },
      "tunnelize-other-expansions": {
        "description": "Tunnelspelregels toepassen op tegels uit andere uitbreidingen waar een tunnel op staat."
      },
      "more-tunnel-tokens": {
        "description": "Geef {} sets fiches aan elke speler bij een spel met twee/drie spelers.",
        "3/2": "3/2",
        "2/1": "2/1",
        "1/1": "1/1"
      },
      "festival-return": {
        "description": "De speler mag een eigen {} terugnemen.",
        "meeple": "speelstuk",
        "follower": "meeple"
      },
      "keep-monasteries": {
        "description": "Bijzondere kloosters {}.",
        "replace": "vervangen de originele kloosters",
        "keep": "worden toegevoegd"
      },
      "labyrinth-variant": {
        "description": "Speel de {}variant van het doolhof",
        "basic": "basis",
        "advanced": "geavanceerde"
      },
      "coc-final-scoring": {
        "description": "Meeples uit de stad Carcassonne verplaatsen voor de eindtelling {}.",
        "market-only": "mag alleen uit het marktkwartier (C2)",
        "any-district": "is onbeperkt (C1)"
      },
      "count-move": {
        "description": "Als er een meeple naar de stad Carcasonne wordt verplaatst, wordt de graaf {} verplaatst.",
        "by-player": "door de speler",
        "clockwise": "met de klok mee naar het volgende kwartier",
        "follow-meeple": "naar hetzelfde kwartier als de meeple"
      },
      "little-buildings-scoring": {
        "description": "Geef {} punten voor toren/huis/schuur.",
        "1/1/1": "1/1/1",
        "3/2/1": "3/2/1"
      },
      "king-and-robber-scoring": {
        "description": "Levert {}.",
        "default": "aan het einde van het spel 1 punt op voor elk afgebouwd project",
        "10/20": "aan het einde van het spel 10 punten op voor elke kaart",
        "15/40": "aan het einde van het spel 15 of 40 punten op als één of beide kaarten hebt",
        "continuously": "tijdens het spel steeds punten op"
      },
      "tiny-city-scoring": {
        "description": "Een kleine stad levert {} op.",
        "4": "4 punten",
        "2": "2 punten"
      }
    },
    "timer": {
      "player-time-limit": "Tijdslimiet voor spelers",
      "unlimited-time": "onbeperkte tijd",
      "enable-limits": "limiet instellen",
      "disable-limits": "limiet uitschakelen",
      "at-game-start-set-timer-to": "Stel de timer aan het begin van het spel in op",
      "each-turn-increase-timer-by": "Verhoog de timer elke beurt met",
      "when-time-is-over": "Als de tijd voorbij is",
      "do-nothing": "doe niets"
    },
    "create": {
      "open-slot": "open plaats",
      "local-player": "lokale speler",
      "remote-player": "externe speler",
      "click-to-assign": "klik om toe te wijzen",
      "rename-player": "Speler hernoemen",
      "name": "Naam"
    },
    "open-game": {
      "untitled-game": "naamloos spel",
      "assign-all-players-to-start": "Alle spelers aan het begin toewijzen",
      "no-player-in-game": "Er zijn geen spelers",
      "share-the-key": "Deel de sleutel met andere spelers om ze met het spel te laten verbinden.",
      "waiting-for-host-to-start-the-game": "Wacht op host om het spel te starten.",
      "options": "Opties",
      "randomize-seating-order": "Speelvolgorde husselen",
      "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Afkijklijst met overgebleven tegels verbergen",
      "set-game-title": "Naam spel instellen",
      "name": "Naam"
    },
    "title": "Spelopzet",
    "additional-elements": "Aanvullende elementen",
    "altered-gameplay": "Afwijkend spelverloop",
    "altered-scoring": "Afwijkende puntentelling",
    "removed-elements": "Verwijderde elementen",
    "selected-tiles": "Geselecteerde tegels"
  },
  "index": {
    "online": {
      "title": "Spellen op openbare server",
      "private-games-only": "Op dit moment worden alleen privéspellen ondersteund.",
      "no-random-discovery": "dat wil zeggen geen willekeurig zoeken naar spelers",
      "connected-to": "Verbonden met {0}",
      "abandon-game": "Spel verlaten",
      "remove-unfinished-game-confirmation": "Wil je het onvoltooide spel definitief uit je lijst verwijderen?",
      "join-game": "Met spel verbinden",
      "paste-a-game-key": "Plak een spelsleutel zoals verstrekt door de host",
      "game-id": "Spel ID",
      "games-in-progress": "Lopende spellen",
      "you-have-no-game-in-progress": "Je hebt geen lopende spellen.",
      "online-storage-description": "Online-spel verlaten maar het onvoltooide spel op de achtergrond behouden. U kunt er wanneer u wilt opnieuw mee verbinden."
    },
    "local": {
      "title": "Door speler georganiseerde spellen",
      "new-game": "Nieuw spel",
      "load-game": "Spel laden",
      "create-directly-from": "Direct een nieuw spel maken vanuit",
      "my-favorites": "mijn favorieten",
      "continue-with-recently-saved-games": "Recent opgeslagen spellen voortzetten"
    },
    "new-version-available": "Er is een nieuwe versie van JCloisterZone beschikbaar.",
    "release-notes": "Uitgave-opmerkingen",
    "update-to": "Updaten naar {version}",
    "automatic-updates-linux-only": "Automatische updates worden momenteel alleen op Linux ondersteund. Download de nieuwe versie a.u.b. rechtstreeks en voer de update handmatig uit."
  },
  "about": {
    "configuration-file": "Configuratiebestand",
    "jcloisterzone-game-engine": "JCloisterZone Spelmachine",
    "system-java-version": "Java Versie van het systeem",
    "version": "versie"
  },
  "bookmarks": {
    "title": "Mijn favorieten",
    "description-start": "U heeft geen spelopzetten in de favorietenlijst. Maak eerst een spel en gebruik dan de knop You have not game setup in favorites list. To add setup here create a game first and then use",
    "description-end": "in de zijbalk van het overzicht om een opzet toe te voegen.",
    "setups-saved-to-file": "Opzetten die in een bestand zijn opgeslagen",
    "nothing-saved": "Niets opgeslagen."
  },
  "button": {
    "add": "Toevoegen",
    "add-to-favorites": "Toevoegen aan favorieten",
    "as-a-abbot": "Als abt",
    "as-a-monk": "Als monnik",
    "buy": "Kopen",
    "cancel": "Annuleren",
    "change": "Wijzigen",
    "clear-list": "lijst wissen",
    "close": "Sluiten",
    "confirm": "Bevestigen",
    "connect": "Verbinden",
    "create": "Maken",
    "create-game": "Spel maken",
    "disconnect": "Verbinding verbreken",
    "hide-stats": "Stats verbieden",
    "grow-the-flock": "Kudde uitbreiden",
    "join-game": "Met spel verbinden",
    "load": "Laden",
    "load-setup-from-file": "Opzet uit bestand laden",
    "may-deploy": "Mag zetten",
    "must-remove": "Moet verwijderen",
    "pass": "Passen",
    "play-again": "Opnieuw spelen",
    "play-online": "Online spelen",
    "plus-description": "Meerdere gevallen toevoegen",
    "raise": "Heffen",
    "remove": "Verwijderen",
    "remove-from-favorites": "Uit favorieten verwijderen",
    "reset": "Herstellen",
    "resume": "Hervatten",
    "rules": "Spelregels",
    "rules-1st-edition": "Spelregels (1e ed.)",
    "save-to-file": "Opslaan in bestand",
    "score-the-sheep": "Schapen tellen",
    "select": "Selecteren",
    "sell": "Verkopen",
    "set": "Set",
    "show-stats": "Stats tonen",
    "start": "Begin",
    "undo": "Ongedaan maken"
  },
  "join-game": {
    "title": "Met extern spel verbinden",
    "host": "Host",
    "connect-to-remote-host": "Verbinden met externe host met gemaakt spel.",
    "the-game-on-remote-host-must-be-in-color-selection-phase": "Het spel op de externe host moet zich in de fase kleurselectie bevinden."
  },
  "menu": {
    "playonline-connect": "Online spelen",
    "playonline-disconnect": "Verbinding verbreken",
    "new-game": "Nieuw spel",
    "join-game": "Met spel verbinden",
    "leave-game": "Spel verlaten",
    "save-game": "Spel opslaan",
    "load-game": "Spel(-opzet) laden",
    "settings": "Instellingen",
    "exit": "Afsluiten",
    "session": "Sessie",
    "game": "Spel",
    "help": "Help",
    "undo": "Ongedaan maken",
    "zoom-in": "Inzoomen",
    "zoom-out": "Uitzoomen",
    "tiles": "Tegels",
    "farm-hints": "Weide-wenken",
    "toggle-history": "Geschiedenis in-/uitschakelen",
    "show-game-setup": "Spelopzet tonen",
    "rules": "Spelregels",
    "about": "Info"
  },
  "settings": {
    "title": "Instellingen",
    "player": {
      "title": "Speler",
      "nickname": "Bijnaam",
      "nickname-description": "Bijnaam die gebruikt wordt als de speler aan een spel is toegewezen.",
      "preferred-color": "Voorkeurskleur",
      "preferred-color-description": "Automatisch een kleur kiezen na verbinden met het spel",
      "none": "Geen"
    },
    "game-interface": {
      "title": "Spelinterface",
      "turn-confirmation": "Beurt bevestigen",
      "turn-confirmation-description": "Bevestigen stelt de speler in staat om uitgevoerde acties ongedaan te maken voordat de beurt doorgegeven wordt naar de volgende speler. Dit vindt plaats vóór de puntentelling of bijv. tijdens de beurt van een tegenstander als u uw transportwagen verplaatst, enz. Expliete bevestiging inschakelen…",
      "always-enabled": "altijd ingeschakeld",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "alleen als er een meeple op een weide is gezet",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "alleen als er een meeple op een toren werd gezet",
      "beep": "Pieptoon",
      "beep-description": "Pieptoon als u aan de beurt bent (of wanneer er tijdens de beurt van een tegenspeler actie van u wordt verwacht).",
      "enable-beep": "Pieptoon inschakelen",
      "active-player-indication": "Actieve speler aangeven",
      "multiple-indicators-are-allowed": "Meerdere indicaties toegestaan.",
      "colored-background-in-right-sidebar": "gekleurde achtergrond in rechter zijbalk",
      "triangle-in-top-bar": "driehoek in bovenbalk",
      "player-list": "Spelerslijst",
      "player-list-description": "U kunt roulatie van de spelerslijst (rechter zijbalk) inschakelen.",
      "player-list-no-rotate": "Geen roulatie",
      "player-list-active-on-top": "Speler die aan de beurt is altijd bovenaan",
      "player-list-local-on-top": "Lokale speler altijd bovenaan"
    },
    "appearance": {
      "title": "Weergave",
      "theme": "Thema",
      "theme-light": "Licht",
      "theme-dark": "Donker",
      "artworks": "Geïllustreerd",
      "artworks-description": "Add-ons kunnen aanvullend illustratiematerieel leveren.",
      "illustrated-by": "(illustraties door {0})"
    },
    "add-ons": {
      "title": "Add-ons",
      "installation-is-not-allowed-during-game": "Het installeren of verwijderen van add-ons is niet toegestaan als een spel loopt of de spelopzet geopend is.",
      "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Voltooi of verlaat het spel alvorens hier wijzigingen door te voeren.",
      "install-add-on": "Add-on installeren",
      "installed-add-ons": "Geïnstalleerde add-ons",
      "drag-add-on-here-or-click-here": "Sleep de add-on hierheen (.jca-bestand) of klik hier om deze te selecteren.",
      "look-at-jcz-for-add-ons": "Kijk op {link} voor beschikbare add-ons.",
      "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Kon de add-on met de standaardillustraties niet vinden of downloaden. Er is initieel een internetverbinding nodig om deze te downloaden.",
      "please-check-connectivity-and-restart-app": "Controleer a.u.b. uw verbinding en start de app opnieuw op het opnieuw te proberen.",
      "add-on-url": "add-on url",
      "add-on-already-installed": "Add-on {id} is al geïnstalleerd. Als u die opnieuw wilt installeren dient u deze eerst te verwijderen.",
      "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Ongeldige add-on: het pakket mag slechts één map in de hoofdmap bevatten"
    },
    "java": {
      "title": "Java",
      "description": "Hoewel JCloisterZone een zuivere applicatie is, is Java vereist om het programma te starten, of anders gezegd, een spel te spelen.",
      "java-executable": "Java uitvoerbaar bestand",
      "you-may-set-path": "U kunt het pad handmating instellen op {0}",
      "using-system-default": "Systeemstandaard gebruiken.",
      "selected": "Geselecteerd: {0}",
      "version": "Java-versie {0}",
      "warning-file-is-not-java-binary": "Bestand ziet er niet uit als een binair Java-bestand.",
      "warning-java-not-found": "Java niet gevonden.",
      "java-is-not-installed": "Java is niet geïnstalleerd!",
      "java-is-outdated": "Java is verouderd!",
      "unable-to-find-java": "Kon Java niet vinden op uw systeem.",
      "java-is-required": "Java is vereist om een spel te starten.",
      "download-java": "Java downloaden",
      "java-path-is-not-valid": "Uw handmatig geconfigureerd Java-pad is ongeldig.",
      "java-version-found": "Java 11 of hoger is vereist (aangetroffen {version}) om een spel te starten.",
      "change-in-settings": "Wijzig dit in {settings}.",
      "verify": "Als Java al geïnstalleerd is, controleer of het pad naar Java in het zoekpad voorkomt, of selecteer het uitvoerbaar Java-bestand handmatig in {settings}.",
      "select-manually": "Of selecteer handmatig de juiste Java in {settings}."
    },
    "engine": {
      "engine-path-not-exists": " Kan de spelmachine niet vinden (bestand {path} bestaat niet of kan niet worden gelezen)",
      "unable-to-spawn-game-engine": "Kon spelmachine niet starten. Details:"
    }
  },
  "tile-set": {
    "abbey-and-mayor": "Burgemeesters & Abdijen",
    "abbey-and-mayor-release": "De vijfde grote uitbreiding uitgebracht in 2007.",
    "abbey-and-mayor-description": "Elke speler mag ook de abdijtegel uit zijn voorraad aanleggen.",
    "basic": "Basisspel",
    "base-game-description": "U kunt deze tegels met de spelregels van de 1e- of nieuwe editie (d.w.z. tuinen) spelen. Dit kan worden ingesteld in de stap spelopzet.",
    "besiegers": "De Belegeraars",
    "bridges-castles-and-bazaars": "Bruggen, Burchten & Bazaars",
    "bridges-castles-and-bazaars-release": "De acht grote uitbreidingen die in 2010 werden uitgegeven. (De zesde grote uitbreiding, Graaf, Koning & Consorten is opgesplitst in verschillende kleine modules. De zevende, de Katapult, is natuurlijk overgeslagen)",
    "cathars": "De Katharen",
    "count": "De Graaf van Carcassonne",
    "corn-circles": "Graancirkels",
    "crop-circles-I": "Graancirkels I",
    "crop-circles-II": "Graancirkels II",
    "cult": "Ketters",
    "cult-places": "Cultusplaatsen",
    "darmstadt": "Darmstadt",
    "darmstadt-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in 2014.",
    "heretics-and-shrines": "Ketters en cultusplaatsen",
    "ferries": "De Veerboten",
    "festival": "Het Feest",
    "flier": "De Vliegtuigen",
    "gq11": "De mini-uitbreiding (GQ11)",
    "gq11-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in Quarterly magazine in 2006.",
    "goldmines": "De Goudmijnen",
    "hills-and-sheep": "Schapen & Heuvels",
    "hills-and-sheep-release": "De negende grote uitbreiding, uitgegeven in 2014.",
    "inns-and-cathedrals": "Kathedralen & Herbergen",
    "inns-and-cathedrals-release": "De eerste grote uitbreiding voor Carcassonne uitgegeven in 2002.",
    "king-and-robber": "Koning & Roofridder",
    "king-and-robber-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in 2003 als onderdeel van Koning & Verkenner. Later opgenomen in de zesde grote uitbreiding: Graaf, Koning & Consorten (2007)",
    "labyrinth": "Het Doolhof",
    "labyrinth-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in 2016.",
    "mage-and-witch": "Tovenaar & Heks",
    "monasteries": "Kloosters",
    "princess-and-dragon": "De Draak, de Fee en de Jonkvrouw",
    "princess-and-dragon-release": "De derde grote uitbreiding uitgegeven in 2005.",
    "river": "De Rivier",
    "river-I": "De Rivier I",
    "river-I-release": "De Rivier I is een mini-uitbreiding uitgegeven in 2001.",
    "river-II": "De Rivier II",
    "river-II-release": "De Rivier II werd uitgegeven in 2006 en maakt nu onderdeel uit van de zesde grote uitbreiding Graaf, Koning en Consorten.",
    "russian-promos": "Russische Promo's",
    "russian-promos-2013-title": "Tegels uit 2013",
    "russian-promos-2016-title": "Tegels uit 2016",
    "siege": "Belegering",
    "spiel-doch": "Spiel Doch",
    "tower": "De Toren",
    "tower-release": "De vierde grote uitbreiding uitgegeven in 2006.",
    "traders-and-builders": "Kooplieden en Bouwmeesters",
    "traders-and-builders-release": "De tweede grote uitbreiding, uitgegeven in 2003",
    "tunnel": "De Tunnel",
    "under-the-big-top": "Het Circus",
    "watchtowers": "De Wachttorens",
    "wind-roses": "De Windrozen",
    "winter": "Winter",
    "winter-edition-description": "Basisset uit de spin-off Winter Editie. Bevat het basisspel uitgebreid met 12 extra tegels."
  },
  "core-messages": {
    "game-engine-not-available": "Spelmachine niet beschikbaar.",
    "no-core-set": "Er is geen hoofdset!",
    "show-available-only": "alleen beschikbare tonen",
    "done": "Klaar",
    "choose": "Kies",
    "used-time": "Gebruikte tijd",
    "tiles": "Tegels",
    "the-biggest-city": "De grootste stad",
    "the-longest-road": "De langste weg",
    "offline": "Offline",
    "incomplete-features": "Onafgebwouwd project",
    "penalties": "Strafpunten"
  },
  "game": {
    "tile-pack-dialog": {
      "tiles": "Tegels",
      "game-tiles": "Speltegels",
      "disabled-show-remaining": "Het spel is gestart met de optie die het tonen van het aantal resterende tegels niet toestaat.",
      "remaining-tiles": "Overgebleven tegels",
      "hidden-tiles-under-hill": "Vergeet niet dat {count} onbekende {tiles} uit deze lijst onder een heuvel verborgen ligt.",
      "tiles-plural": "tegels | tegel | tegels"
    },
    "action": {
      "or": "of",
      "your-action": "uw actie",
      "skip-action": "Actie overslaan",
      "waiting-for-player-confirmation": "Wacht op bevestiging door speler.",
      "you-may-place-an-abbey": "U mag een abdij leggen",
      "player-may-place-an-abbey": "Speler mag een adbij leggen",
      "place-the-tile": "Leg de tegel aan",
      "player-must-place-the-tile": "Speler moet de tegel aanleggen",
      "draw-a-tile": "Tegel trekken",
      "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "U mag een meeple op een stadsdeel zetten.",
      "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Speler mag een meeple op een stadsdeel zetten.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "U mag een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Speler mag een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
      "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "U mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit het marktkwartier verplaatsen.",
      "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Speler mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit het marktkwartier verplaatsen.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "U mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Speler mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
      "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "U mag een meeple bij een reeds aanwezige zetten.",
      "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Speler mag een meeple bij een reeds aanwezige zetten.",
      "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Kies een tegel en doe uw bod",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Speler moet een tegel kiezen en een bod doen",
      "bazaar-choose-a-tile": "Kies een tegel",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Speler moet een tegel kiezen",
      "bazaar-raise-bid-or-pass": "Bod verhogen of passen",
      "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Speler moet het bod verhogen of passen",
      "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "De tegel kopen/verkoopen van/aan",
      "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Speler moet de tegel kopen/verkopen van/aan",
      "castle-you-are-allowed-to-place": "U mag leggen",
      "castle-player-is-allowed-to-place": "Speler mag leggen",
      "coc-you-can-move-the-count": "U mag de graaf verplaatsen",
      "coc-player-can-move-the-count": "Speler mag de graaf verplaatsen",
      "crop-circles-player-must-choose": "Speler moet kiezen: Elke speler mag een meeple zetten op of moet er één verwijderen van {feature}.",
      "crop-circles-choose-one": "Kies er één: Elke speler {deploy} of {remove} een meeple op/van {feature}.",
      "crop-circles-you-must-return-meeple": "U moet één van uw meeples terugnemen.",
      "crop-circles-player-must-return-meeple": "Speler moet een meeple terugnemen",
      "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "U mag een belegerde stad ontvluchten.",
      "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Speler mag een belegerde stad ontvluchten.",
      "ferries-place-a-ferry": "Veerboot zetten",
      "ferries-you-can-move-ferries": "U mag veerboten verplaatsen",
      "ferries-player-must-place-a-ferry": "Speler moet een veerboot zetten",
      "ferries-player-can-move-ferries": "Speler mag veerboten verplaatsen",
      "goldmines-place-a-gold-ingot": "Leg een goudstaaf",
      "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Speler moet een goudstaaf leggen",
      "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Tovenaar of heks verwijderen.",
      "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Speler moet tovenaar of heks verwijderen.",
      "tower-select-follower-for-exchange": "Selecteer te ruilen meeple",
      "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Speler moet een meeple selecteren om te ruilen",
      "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Weide met herder is uitgebreid.",
      "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Geen fiches over | 1 fiche over | {tokens} fiches over",
      "hills-and-receive-points-plural": "krijgt 0 punten | krijgt 1 punt | krijgt {points} punten",
      "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Speler moet kiezen om de kudde uit te breiden of de schapen naar de stal te drijven voor {points} punt. | Speler moet kiezen om de kudde uit te breiden of de schapen naar de stal te drijven voor {points} punten.",
      "tower-you-can-take-a-prisoner": "U kunt een gevangene nemen",
      "tower-player-can-take-a-prisoner": "Speler kan een gevangene nemen",
      "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Hoe wilt u de meeple op het bijzondere klooster zetten?"
    },
    "feature": {
      "acrobats": "Artiesten",
      "bazaar": "Bazaar",
      "big-top": "Circustent",
      "cathedral": "Kathedraal",
      "castle": "Burcht",
      "castles": "Burchten",
      "church-bonus": "Kerk-bonus",
      "city": "Stad",
      "city-small": "Kleine stad",
      "cities": "Steden",
      "coat-of-arms": "Wapen",
      "crop-circle": "Graancirkel",
      "escape": "Ontsnappen",
      "fairy": "Fee",
      "farmers": "Boeren",
      "festival": "Feest",
      "field": "Weide",
      "fields": "Weiden",
      "flock": "Kudde",
      "garden": "Tuin",
      "gardens": "Tuinen",
      "gold": "Goud",
      "gold-ingots": "Goudstaven",
      "hill": "Heuvel",
      "inn": "Herberg",
      "king": "Koning",
      "king-and-robber": "Koning & Roofridder",
      "monastery": "Klooster",
      "monasteries": "Kloosters",
      "pig-herd": "Varkenskudde",
      "portal": "Magische poort",
      "princess": "Jonkvrouw",
      "ringmaster": "Circusdirecteur",
      "road": "Weg",
      "roads": "Wegen",
      "robber": "Roofridder",
      "shrine": "Cultusplaats",
      "siege": "Belegering",
      "special-monastery": "Bijzonder klooster",
      "special-monasteries": "Bijzondere kloosters",
      "trade-good": "Handelswaar",
      "trade-goods": "Handelswaren",
      "vineyard": "Wijngaard",
      "vodyanoy": "Vodyanoy",
      "watchtower": "Wachttoren",
      "watchtowers": "Wachttorens",
      "wind-rose": "Windroos",
      "yaga-hut": "Yaga-hut"
    },
    "scoring": {
      "incomplete": "onafgebouwd",
      "challenged": "uitgedaagd",
      "empty": "leeg",
      "feature-scored": "project geteld",
      "turn-start": "start beurt",
      "barn-placed": "herenboerderij gezet",
      "barn-connected": "herenboerderij gekoppeld"
    },
    "element": {
      "small-follower": "Kleine meeple",
      "abbot": "Abt",
      "phantom": "Fantoom",
      "big-follower": "Grote meeple",
      "builder": "Bouwmeester",
      "pig": "Varken",
      "mayor": "Burgemeester",
      "wagon": "Transportwagen",
      "barn": "Herenboerderij",
      "shepherd": "Herder",
      "ringmaster": "Circusdirecteur",
      "fairy": "Fee",
      "dragon": "Draak",
      "count": "Graaf",
      "mage": "Tovenaar",
      "witch": "Heks",
      "big-top": "Circustent",
      "tower": "Toren",
      "abbey": "Abdij",
      "bridge": "Brug",
      "castle": "Brucht",
      "tunnel": "Tunnel",
      "ferry": "Veerboot",
      "little-buildings": "Kleine gebouwen",
      "traders": "Handelswaren",
      "king": "Koning",
      "robber": "Roofridder",
      "gold": "Goud"
    }
  }

}