User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/pl

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Polish

{

  "title": "JCloisterZone",
  "author": "Snearone",
  "version": "0.2.1",
  "jcz-version": "5.10.2",
  "game-setup": {
    "header": {
      "tiles": "Płytki",
      "components": "Komponenty",
      "rules": "Zasady",
      "timer": "Minutnik"
    },
    "tiles": {
      "core-sets": "Gra podstawowa",
      "major-expansions": "Duże rozszerzenia",
      "minor-expansions": "Małe rozszerzenia",
      "promos": "Promocyjne",
      "fan-expansions": "Fanowskie rozszerzenia"
    },
    "components": {
      "followers": "Podwładni",
      "neutral-figures": "Pionki neutralne",
      "tokens": "Żetony",
      "rewards": "Bonusy"
    },
    "game-element-box": {
      "mandatory-for-selected-tiles": "Obowiązkowe do wybranych płytek",
      "related-tiles-not-selected": "Nie wybrano powiązanych płytek."
    },
    "rules": {
      "optional-game-mechanics": "Mechaniki gry",
      "gameplay-variants": "Warianty zasad",
      "scoring-variants": "Warianty punktacji",
      "starting-tiles-configuration": "Konfiguracja startowa",
      "starting-tiles-different-configuration": "Niektóre z roszerzeń pozwalają na alternatywną konfiguracje startową.",
      "farmers-description": "Możliwość umieszczenia chłopów na polach.",
      "garden-description": "Możliwość umieszczenia na nim opata.",
      "garden-disabled": "Nie wybrano Opata.",
      "cathedral-description": "Ukończone miasto z katedrą ×3 zamiast ×2, brak punktów na koniec gry.",
      "cathedral-disabled": "Nie wybrano płytek z katedrą.",
      "inn-description": "Ukończona droga z karczmą ×2, brak punktów na koniec gry.",
      "inn-disabled": "Nie wybrano płytek z karczmą.",
      "princess-description": "Księżnczka pozwala na usunięcie podwładnego z miasta.",
      "princess-disabled": "Nie wybrano płytek z księżniczką",
      "portal-description": "Za pośrednictwem magicznej ścieżki podwładny może być umieszczony na dowolonej płytce.",
      "portal-disabled": "Nie wybrano płytek z magiczną ścieżką.",
      "bazaar-description": "Płytki terenu są licytowane po pojawieniu się bazaru.",
      "bazaar-disabled": "Nie wybrano płytek z bazarem.",
      "hill-description": "Wzgórze rozstrzyga remis. Powodóje wykluczenie z gry jednej płytki.",
      "hill-disabled": "Nie wybrano płytek ze wzgórzem.",
      "vineyard-description": "Dodatkowe punkty do klasztorów.",
      "vineyard-disabled": "Nie wybrano płytek z winiarnią.",
      "pig-herd-description": "Dodatkowe punkty dla chłopów.",
      "pig-herd-disabled": "Nie wybrano płytek ze stadem świń.",
      "shrine-description": "Miejsca kultu konkurują z klasztorami.",
      "shrine-disabled": "Nie wybrano płytek z miejscem kultu.",
      "festival-description": "Festiwal pozwala na usunięcie z planszy własnego podwładnego.",
      "festival-disabled": "Nie wybrano płytek z festiwalem.",
      "siege-description": "Oblężone miasta są mniej punktowane.",
      "siege-disabled": "Nie wybrano płytek z oblężeniem.",
      "escape-description": "Ucieczka możliwa poprzez przyległy klasztor.",
      "escape-disabled": "Nie wybrano płytek z oblężeniem.",
      "acrobats-description": "Możliwość umieszczenia akrobatów na polu artystów cyrkowych.",
      "acrobats-disabled": "Nie wybrano płytek z polem akrobatów."
    },
    "variant": {
      "princess-action": {
        "description": "Księżniczka {} usunąć podwładnego z miasta.",
        "may": "może",
        "must": "musi"
      },
      "fairy-placement": {
        "description": "Wróżka jest umieszczana {}.",
        "next-follower": "obok podwładnego",
        "on-tile": "na płytce"
      },
      "dragon-move": {
        "description": "Ruch smoka następuję {}.",
        "before-scoring": "przed punktacją",
        "after-scoring": "po punktacji"
      },
      "barn-placement": {
        "description": "Stodoła {} być umieszczona na polu zawierającym inną stodołę.",
        "not-occupied": "nie może",
        "occupied": "może"
      },
      "wagon-move": {
        "description": "Po punktacji wóz może być umieszczony na: {}",
        "C1": "połączonym obiekcie (skrzyżowanie lub droga do/z miasta/klasztoru) (C1)",
        "C2": "przyległej płytce (C2)"
      },
      "bazaar-no-auction": {
        "description": "Brak licytacji, gracze kolejno wybierają po jednej płtyce."
      },
      "hill-tiebreaker": {
        "description": "Rozstrzyganie remisu: {} na wzgórzu.",
        "at-least-one-follower": "co najmniej jeden podwładny",
        "number-of-followers": "ilość podwładnych"
      },
      "espace-variant": {
        "description": "Klasztor sąsiaduje z {} oblężonego miasta.",
        "any-tile": "dowolną płytką",
        "siege-tile": "płytką oblężenia"
      },
      "gq11-pig-herd": {
        "description": "Płytka z polem z rozszerzenia Game Quarterly {}.",
        "pig": "zawiera stado świń",
        "nothing": "zawiera zwykłe pole"
      },
      "tunnelize-other-expansions": {
        "description": "Zastosuj zasadę tunelu na płytkach z innych rozszerzeń zawierających tunele."
      },
      "more-tunnel-tokens": {
        "description": "Rozdziel po {} zestawy żetonów tunelu przy grze dwu/trzy osobowej.",
        "3/2": "3/2",
        "2/1": "2/1",
        "1/1": "1/1"
      },
      "festival-return": {
        "description": "Gracz może zdjąć z planszy {}.",
        "meeple": "swoje dowolne pionki",
        "follower": "wyłącznie swoich podwładnych"
      },
      "keep-monasteries": {
        "description": "Klasztory specjalne {}.",
        "replace": "zastępują zwykłe klasztory",
        "keep": "są dodane dodatkowo"
      },
      "labyrinth-variant": {
        "description": "Labirynt w werji: {}",
        "basic": "podstawowej",
        "advanced": "zaawansowanej"
      },
      "coc-final-scoring": {
        "description": "Przenoszenie podwładnych z Miasta Carcassonne przed końcową punktacją {}.",
        "market-only": "jest dozwolone wyłącznie z targu (C2)",
        "any-district": "nie jest ograniczone (C1)"
      },
      "count-move": {
        "description": "Gdy podwładny jest wysyłany do Miasta Carcassonne, Hrabia porusza się {}.",
        "by-player": "zgodnie z wolą gracza",
        "clockwise": "zgodnie ze wskazówkami zegara",
        "follow-meeple": "do tej samej dzielnicy co podwładny"
      },
      "little-buildings-scoring": {
        "description": "Punktacja za wieżę/dom/szope :{}.",
        "1/1/1": "1/1/1",
        "3/2/1": "3/2/1"
      },
      "king-and-robber-scoring": {
        "description": "Punktacja: {}.",
        "default": "na koniec gry 1 punkt za każdy ukończony obiekt",
        "10/20": "na koniec gry 10 punktów za posiadanie zetonu",
        "15/40": "na koniec gry 15/40 za posiadanie jednego/dwóch żetonów",
        "continuously": "zliczana podczas trwania rozgrywki"
      },
      "tiny-city-scoring": {
        "description": "Punktacja za dwupłytkowe miasto: {}",
        "4": "4 punkty",
        "2": "2 punkty"
      }
    },
    "timer": {
      "player-time-limit": "Limit czasu gracza",
      "unlimited-time": "nielimitowany czas",
      "enable-limits": "włącz limity",
      "disable-limits": "wyłącz limity",
      "at-game-start-set-timer-to": "Stan początkowy licznika:",
      "each-turn-increase-timer-by": "Co runde zwiększ czas o:",
      "when-time-is-over": "Gdy czas dobiegnie do końca",
      "do-nothing": "nic nie rób"
    },
    "create": {
      "open-slot": "Wolne miejsce",
      "local-player": "gracz lokalny",
      "remote-player": "gracz zdalny",
      "click-to-assign": "kliknij, aby przydzielić",
      "rename-player": "Zmień nazwę",
      "name": "Nazwa"
    },
    "open-game": {
      "untitled-game": "gra bez nazwy",
      "assign-all-players-to-start": "Przydziel wszystkich graczy by zacząć",
      "no-player-in-game": "Brak graczy",
      "share-the-key": "Podziel się kluczem z innymi graczami, aby umożliwić im połączenie się z grą.",
      "waiting-for-host-to-start-the-game": "Czekanie na rozpoczęcie gry przez gospodarza.",
      "options": "Opcje",
      "randomize-seating-order": "Losowa kolejność miejsc siedzących",
      "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Ukryj listę pozostałych płytek",
      "set-game-title": "Ustaw nazwe gry",
      "name": "Nazwa"
    },
    "title": "Ustawienia gry",
    "additional-elements": "Elementy dodatkowe",
    "altered-gameplay": "Zmienione zasady",
    "altered-scoring": "Zmieniona punktacja",
    "removed-elements": "Wykluczone elementy",
    "selected-tiles": "Wybrane płytki"
  },
  "index": {
    "online": {
      "title": "Gry na serwerze publicznym",
      "private-games-only": "Obecnie obsługiwane są tylko gry prywatne.",
      "no-random-discovery": "oznacza to brak możliwości odkrycia przypadkowych graczy",
      "connected-to": "Połączono z {0}",
      "abandon-game": "Porzuć grę",
      "remove-unfinished-game-confirmation": "Czy chcesz trwale usunąć niedokończoną grę ze swojej listy?",
      "join-game": "Dołącz do gry",
      "paste-a-game-key": "Wklej klucz do gry dostarczony przez gospodarza",
      "game-id": "Klucz",
      "games-in-progress": "Gry w toku",
      "you-have-no-game-in-progress": "Nie masz żadnej gry w toku.",
      "online-storage-description": "Opuszczając grę online zachowuje się ona niedokończona w tle. Możesz do niej powrócić z tej listy kiedy tylko zechcesz."
    },
    "local": {
      "title": "Gry prywatne",
      "new-game": "Nowa gra",
      "load-game": "Wczytaj grę",
      "create-directly-from": "Utwórz nową grę",
      "my-favorites": "bezpośrednio z ulubionych",
      "continue-with-recently-saved-games": "kontynuując ostatnio zapisną grę"
    },
    "new-version-available": "Nowa wersja JCloisterZone jest już dostępna.",
    "release-notes": "Informacje o wersji",
    "update-to": "Aktualizacja do {version}",
    "automatic-updates-linux-only": "Automatyczne aktualizacje są obecnie obsługiwane tylko na platformie Linux. Proszę pobrać nową wersję bezpośrednio i zaktualizować ręcznie"
  },
  "about": {
    "configuration-file": "Plik konfiguracyjny",
    "jcloisterzone-game-engine": "Silnik gry JCloisterZone",
    "system-java-version": "Wersja systemowa Java",
    "version": "wersja"
  },
  "bookmarks": {
    "title": "Ulubione",
    "description-start": "Nie masz żadnej gry ustawionej na liście ulubionych. Aby dodać ustawienia tutaj, najpierw stwórz grę, a następnie użyj",
    "description-end": "przycisk na pasku bocznym.",
    "setups-saved-to-file": "Ustawienia zapisane do pliku",
    "nothing-saved": "Nic nie jest zapisane."
  },
  "button": {
    "add": "Dodaj",
    "add-to-favorites": "Dodaj do ulubionych",
    "as-a-abbot": "jako Opat",
    "as-a-monk": "jako Mnich",
    "buy": "Kup",
    "cancel": "Anuluj",
    "change": "Zmień",
    "clear-list": "wyczyść listę",
    "close": "Zamknij",
    "confirm": "Potwierdź",
    "connect": "Połącz",
    "create": "Utwórz",
    "create-game": "Utwórz grę",
    "disconnect": "Rozłącz",
    "hide-stats": "Ukryj statystyki",
    "grow-the-flock": "Zwiększ stado",
    "join-game": "Dołącz do gry",
    "load": "Wczytaj",
    "load-setup-from-file": "Wczytaj ustawienia z pliku",
    "may-deploy": "Może dodać",
    "must-remove": "Musi usunąć",
    "pass": "Pasuj",
    "play-again": "Graj ponownie",
    "play-online": "Graj Online",
    "plus-description": "Dodaj więcej",
    "raise": "Podbij",
    "remove": "Usuń",
    "remove-from-favorites": "Usuń z ulubionych",
    "reset": "Zresetuj",
    "resume": "Wznów",
    "rules": "Zasady",
    "rules-1st-edition": "Zasady (C1)",
    "save-to-file": "Zapisz do pliku",
    "score-the-sheep": "Punktuj Owce",
    "select": "Wybierz",
    "sell": "Sprzedaj",
    "set": "Ustal",
    "show-stats": "Pokaż statystyki",
    "start": "Start",
    "undo": "Cofnij"
  },
  "join-game": {
    "title": "Dołącz do gry zdalnej",
    "host": "Host",
    "connect-to-remote-host": "Połącz się ze zdalnym hostem z utworzoną grą.",
    "the-game-on-remote-host-must-be-in-color-selection-phase": "Gra na zdalnym hoście musi być w fazie wyboru kolorów."
  },
  "menu": {
    "playonline-connect": "Graj online",
    "playonline-disconnect": "Rozłącz",
    "new-game": "Nowa gra",
    "join-game": "Dołącz do gry",
    "leave-game": "Opuść grę",
    "save-game": "Zapisz grę",
    "load-game": "Wczytaj grę",
    "settings": "Ustawienia",
    "exit": "Wyjdź",
    "session": "Sesja",
    "game": "Gra",
    "help": "Pomoc",
    "undo": "Cofnij",
    "zoom-in": "Przbliż",
    "zoom-out": "Oddal",
    "tiles": "Płytki",
    "farm-hints": "Podpowiedźi pól",
    "toggle-history": "Historia ruchów",
    "show-game-setup": "Konfiguracja gry",
    "rules": "Zasady",
    "about": "Informacje"
  },
  "settings": {
    "title": "Ustawienia",
    "player": {
      "title": "Gracz",
      "nickname": "Nazwa",
      "nickname-description": "Nazwa używana gdy gracz dołącza do gry.",
      "preferred-color": "Preferowany kolor",
      "preferred-color-description": "Automatycznie wybieraj kolor po dołączeniu do gry.",
      "none": "Brak"
    },
    "game-interface": {
      "title": "Interfejs gry",
      "turn-confirmation": "Potwierdzenie ruchu",
      "turn-confirmation-description": "Potwierdzenie pozwala graczowi cofnąć wykonane czynności przed przekazaniem ruchu kolejnemu graczowi. Dzieje się to przed zdobyciem punktów lub np. w trakcie tury przeciwnika, gdy porusza się wozem, itp. Włącz wyraźne potwierdzenie…",
      "always-enabled": "zawsze włączone",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "tylko wtedy, gdy podwłądny były umies na polu",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "tylko wtedy, gdy podwłądny były umiesczony na Wieży",
      "beep": "Dźwięk",
      "beep-description": "Sygnalizacja tury dźwiękiem (lub gdy wymagane jest wykonanie czynności podczas ruchu innego gracza).",
      "enable-beep": "Włącz dźwięk",
      "active-player-indication": "Wskaźniki tury aktywnego gracza",
      "multiple-indicators-are-allowed": "Dopuszcza się stosowanie wielu wskaźników.",
      "colored-background-in-right-sidebar": "kolorowe tło w prawym pasku bocznym",
      "triangle-in-top-bar": "trójkąt w górnym pasku",
      "player-list": "Lista graczy",
      "player-list-description": "Możesz włączyć rotację listy graczy (prawy pasek boczny).",
      "player-list-no-rotate": "Bez rotacji",
      "player-list-active-on-top": "Utrzymuj aktywnego gracza zawsze na szczycie",
      "player-list-local-on-top": "Utrzymuj lokalnego gracza zawsze na szczycie"
    },
    "appearance": {
      "title": "Wygląd",
      "theme": "Motyw",
      "theme-light": "Jasny",
      "theme-dark": "Ciemny",
      "artworks": "Edycje / dodatki",
      "artworks-description": "Dodatkowe rozszereznia mogą być wprowadzone przy pomocy rozszerzeń.",
      "illustrated-by": "(ilustrowane przeez {0})"
    },
    "add-ons": {
      "title": "Dodatki",
      "installation-is-not-allowed-during-game": "Instalowanie lub usuwanie dodatków jest zabronione, gdy gra jest uruchomiona lub konfiguracja gry jest otwarta.",
      "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Proszę najpierw zakończyć lub opuścić grę, aby dokonać zmian tutaj.",
      "install-add-on": "Zainstaluj dodatek",
      "installed-add-ons": "Zainstalowane dodatki",
      "drag-add-on-here-or-click-here": "Przeciągnij tutaj dodatek (plik .jca) lub kliknij aby go wybrać.",
      "look-at-jcz-for-add-ons": "Więcej dodatków dostępne na: {link}",
      "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nie można zlokalizować lub pobrać dodatku z domyślną grafiką. Aby go pobrać, konieczne jest połączenie z internetem.",
      "please-check-connectivity-and-restart-app": "Sprawdź połączenie z internetem i zrestartuj aplikację, aby spróbować ponownie.",
      "add-on-url": "adres url dodatku",
      "add-on-already-installed": "Dodatek {id} jest już zainstalowany. Jeśli chcesz go ponownie zainstalować, najpierw go usuń.",
      "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Niewłaściwy dodatek: pakiet musi zawierać tylko jeden folder w katalogu głównym"
    },
    "java": {
      "title": "Java",
      "description": "Pomimo, że klient JCloisterZone jest czystą aplikacją natywną, Java jest wymagana do uruchomienia silnika gry. Innymi słowy, aby zagrać w grę.",
      "java-executable": "Program wykonywalny Java",
      "you-may-set-path": "Możesz ręcznie ustawić ścieżkę do {0}",
      "using-system-default": "Użycie domyślnych ustawień systemu.",
      "selected": "Wybrano: {0}",
      "version": "Wersja Java {0}",
      "warning-file-is-not-java-binary": "Plik nie wygląda jak binarny plik Java.",
      "warning-java-not-found": "Java nie znaleziona.",
      "java-is-not-installed": "Java nie zainstalowana!",
      "java-is-outdated": "Java jest nieaktualna!",
      "unable-to-find-java": "Java nie może zostać zlokalizowana.",
      "java-is-required": "Java jest wymagana do rozpoczęcia gry.",
      "download-java": "Pobierz Jave",
      "java-path-is-not-valid": "Ręcznie skonfigurowana ścieżka Javy jest nieprawidłowa.",
      "java-version-found": "Do rozpoczęcia gry wymagana jest Java 11 lub wyższa (znaleziono {version}).",
      "change-in-settings": "Zmień to w: {settings}.",
      "verify": "Jeśli Java jest już zainstalowana, sprawdź czy jest dodana do ścieżki systemowej lub wybierz plik binarny Javy ręcznie w: {settings}.",
      "select-manually": "Lub wybierz odpowiednią Javę ręcznie w: {settings}."
    },
    "engine": {
      "engine-path-not-exists": "Nie można zlokalizować silnika gry (plik {path} nie istnieje lub nie może być odczytany)",
      "unable-to-spawn-game-engine": "Nie można uruchomić silnika gry. Szczegóły:"
    }
  },
  "tile-set": {
    "abbey-and-mayor": "Opactwo i burmistrz",
    "abbey-and-mayor-release": "Piąte duże rozszerzenie wydane w 2007 roku.",
    "abbey-and-mayor-description": "Każdy gracz może również umieścić płytke Opactwa ze swojego zapasu.",
    "basic": "Gra podstawowa",
    "base-game-description": "Można grać płytkami z zasadami 1 edycji lub 2 edycji (np. ogrody). Można to wybrać w drugim kroku ustawień gry.",
    "besiegers": "Oblężnicy",
    "bridges-castles-and-bazaars": "Mosty, zamki i bazary",
    "bridges-castles-and-bazaars-release": "Ósme duże rozszerzenie wydane w 2010 roku. (Szóste duże rozszerzenie Hrabia, Król i Rzeka jest podzielone na pojedyncze małe moduły. Siódme, Katapulta, jest oczywiście pominięte).",
    "cathars": "Katarzy",
    "count": "Hrabia z Carcassonne",
    "corn-circles": "Kręgi w zbożu",
    "crop-circles-I": "Kręgi w zbożu I",
    "crop-circles-II": "Kręgi w zbożu II",
    "cult": "Kult",
    "cult-places": "Miejsca Kultu",
    "darmstadt": "Darmstadt",
    "darmstadt-release": "Wydane w 2014 roku.",
    "heretics-and-shrines": "Heretyk i Siedziba kultu",
    "ferries": "Promy",
    "festival": "Festiwal",
    "flier": "Maszyny latające",
    "gq11": "Mini dodatek (GQ11)",
    "gq11-release": "Wydany w magazynie Games Quarterly w 2006 roku.",
    "goldmines": "Kopalnie złota",
    "hills-and-sheep": "Wzgórza i owce",
    "hills-and-sheep-release": "Dziewiąte duże rozszerzenie wydane w 2014 roku.",
    "inns-and-cathedrals": "Karczmy i katedry",
    "inns-and-cathedrals-release": "Pierwsze duże rozszerzenie dla Carcassonne wydane w 2002 roku.",
    "king-and-robber": "Król i Baron rabusiów",
    "king-and-robber-release": "Pierwotnie wydany w 2003 roku jako część Król i Zwiadowca. Później włączony do szóstego dużego rozszerzenia: Hrabia, Król i Rzeka (2007)",
    "labyrinth": "Labirynt",
    "labyrinth-release": "Wydany w 2016 roku.",
    "mage-and-witch": "Mag i Wiedźma",
    "monasteries": "Klasztory",
    "princess-and-dragon": "Księżniczka i Smok",
    "princess-and-dragon-release": "Trzecie duże rozszerzenie wydane w 2005 roku.",
    "river": "Rzeka",
    "river-I": "Rzeka I",
    "river-I-release": "Wydana w 2001 roku.",
    "river-II": "Rzeka II",
    "river-II-release": "Rzeka II została wydana w 2006 roku, zawarta jest w szóstym dużym rozszerzeniu Hrabia, Król i Rzeka.",
    "russian-promos": "Rosyjskie Baśnie",
    "russian-promos-2013-title": "Płytki z 2013 roku",
    "russian-promos-2016-title": "Płytki z 2016 roku",
    "siege": "Oblężenie",
    "spiel-doch": "Spiel Doch",
    "tower": "Wieża",
    "tower-release": "Czwarte duże rozszerzenie wydane w 2006 roku.",
    "traders-and-builders": "Kupcy i Budowniczowie",
    "traders-and-builders-release": "Drugie duże rozszerzenie wydane w 2003 roku.",
    "tunnel": "Tunel",
    "under-the-big-top": "Cyrk Objazdowy",
    "watchtowers": "Strażnice",
    "wind-roses": "Róża wiatrów",
    "winter": "Zima",
    "winter-edition-description": "Zawiera grę podstawową rozszerzoną o dodatkowe 12 płytek z Edycji Zimowej."
  },
  "core-messages": {
    "game-engine-not-available": "Silnik gry niedostępny.",
    "no-core-set": "Brak gry podstawowej!",
    "show-available-only": "Pokaż wyłącznie dostepne",
    "done": "Gotowe",
    "choose": "Wybierz",
    "used-time": "Wykorzystany czas",
    "tiles": "Płytki",
    "the-biggest-city": "Największe miasto",
    "the-longest-road": "Najdłuższa droga",
    "offline": "Offline",
    "incomplete-features": "Nieukończone obiekty",
    "penalties": "Kary"
  },
  "game": {
    "tile-pack-dialog": {
      "tiles": "Płytki",
      "game-tiles": "Płytki gry",
      "disabled-show-remaining": "Gra została stworzona z opcją, która nie pozwala na wyświetlanie liczby pozostałych kamieni.",
      "remaining-tiles": "Pozostałe płytki",
      "hidden-tiles-under-hill": "Nie zapomnij, że {count} nieznanych płytek z listy jest ukryta pod wzgórzem.",
      "tiles-plural": "płytka | płytka | płytki"
    },
    "action": {
      "or": "lub",
      "your-action": "twoja czynność",
      "skip-action": "pomiń czynność",
      "waiting-for-player-confirmation": "Oczekiwanie na potwierdzenie przez gracza.",
      "you-may-place-an-abbey": "Możesz umieścić Opactwo",
      "player-may-place-an-abbey": "Gracz może umieścić Opactwo",
      "place-the-tile": "Umieść płytkę",
      "player-must-place-the-tile": "Gracz musi umieścić płytkę",
      "draw-a-tile": "Losuj płytkę",
      "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Możesz umieścić podwładnego w dzielnicy miasta.",
      "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Gracz może umieścić podwładnego w dzielnicy miasta.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Możesz przenieść podwładnego z dzielnicy miasta.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Gracz może przenieść podwładnego z dzielnicy miasta",
      "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Możesz przenieść podwładnego z targu przed ostatecznym punktowaniem.",
      "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Gracz może przenieść podwładnego z targu przed ostatecznym punktowaniem.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Możesz przenieść podwładnego z pałacu przed ostatecznym punktowaniem.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Gracz może przenieść podwładnego z pałacu przed ostatecznym punktowaniem.",
      "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Możesz umieścić podwładnego obok innego już obecnego na planszy.",
      "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Gracz może umieścić podwładnego obok innego już obecnego na planszy",
      "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Wybierz płytkę i swoją ofertę",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Gracz musi wybrać płytkę i swoją ofertę",
      "bazaar-choose-a-tile": "Wybierz płytkę",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Gracz musi wybrać płytkę",
      "bazaar-raise-bid-or-pass": "Podnieść ofertę lub spasuj",
      "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Gracz może podnieść ofertę lub może spasować",
      "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Kupno/sprzedaż płytki od/do",
      "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Gracz musi kupić/sprzedać płytkę od/do",
      "castle-you-are-allowed-to-place": "Możesz umieścić'",
      "castle-player-is-allowed-to-place": "Gracz może umieścić'",
      "coc-you-can-move-the-count": "Możesz przesunąć Hrabiego",
      "coc-player-can-move-the-count": "Gracz możesz przesunąć Hrabiego",
      "crop-circles-player-must-choose": "Wybierana jest opcja dla wszystkich graczy. {deploy} lub {remove} podwładnego ze obiektu, w tym wypadku jest to {feature}.",
      "crop-circles-choose-one": "Wybierz opcję dla wszystkich graczy. {deploy} lub {remove} podwładnego ze obiektu, w tym wypadku jest to {feature}.",
      "crop-circles-you-must-return-meeple": "Musisz usunąć jednego ze swoich podwładnych z planszy.",
      "crop-circles-player-must-return-meeple": "Gracz musi usunąć jednego ze swoich podwłądnych z planszy",
      "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Możesz uciec z oblężonego miasta.",
      "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Gracz może uciec z oblężonego miasta.",
      "ferries-place-a-ferry": "Połóż Prom",
      "ferries-you-can-move-ferries": "Możesz przemieścić Promy",
      "ferries-player-must-place-a-ferry": "Gracz musi położyć Prom",
      "ferries-player-can-move-ferries": "Gracz może przemieścić Promy",
      "goldmines-place-a-gold-ingot": "Umieść sztabkę złota",
      "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Gracz musi umieścić sztabkę złota",
      "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Usuń z planszy Wiedźmę lub Maga",
      "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Gracz musi usunąć z planszy Wiedźmę lub Maga",
      "tower-select-follower-for-exchange": "Wybierz zakładnika do wymiany",
      "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Gracz musi wybrać zakładnika do wymiany",
      "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Pole Pasterza zostało powiększone.",
      "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Brak żetonów | Pozostał 1 żeton | Pozostało {tokens} żetonów",
      "hills-and-receive-points-plural": "otrzymaj 0 puntków | otrzymaj 1 punkt | otrzymaj {points} punktów",
      "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Gracz musi wybrać, czy chce powiększać stado, czy otrzymać punkty za owce: {points}. | Gracz musi wybrać, czy chce powiększać stado, czy otrzymać punkty za owce: {points}.",
      "tower-you-can-take-a-prisoner": "Możesz wziąć zakładnika",
      "tower-player-can-take-a-prisoner": "Gracz może wziąć zakładnika",
      "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Zdecyduj, jak chcesz umieścić podwładnego na specjalnym klasztorze."
    },
    "feature": {
      "acrobats": "Akrobaci",
      "bazaar": "Bazar",
      "big-top": "Cyrk",
      "cathedral": "Katedra",
      "castle": "Zamek",
      "castles": "Zamki",
      "church-bonus": "Bonus kościelny",
      "city": "Miasto",
      "city-small": "Małe Miasto",
      "cities": "Miasta",
      "coat-of-arms": "Proporzec",
      "crop-circle": "Kręgi w zborzu",
      "escape": "Ucieknij",
      "fairy": "Wróżka",
      "farmers": "Chłopi",
      "festival": "Festiwal",
      "field": "Pole",
      "fields": "Pola",
      "flock": "Stado",
      "garden": "Ogród",
      "gardens": "Ogrody",
      "gold": "Złoto",
      "gold-ingots": "Sztabki złota",
      "hill": "Wzgórze",
      "inn": "Karczma",
      "king": "Król",
      "king-and-robber": "Król i Baron Rabusiów",
      "monastery": "Klasztor",
      "monasteries": "Klasztory",
      "pig-herd": "Stado świń",
      "portal": "Magiczna Ścieżka",
      "princess": "Księżniczka",
      "ringmaster": "Dyrektor Cyrku",
      "road": "Droga",
      "roads": "Drogi",
      "robber": "Baron Rabusiów",
      "shrine": "Siedziba Kultu",
      "siege": "Oblężenie",
      "special-monastery": "Klasztor specjalny",
      "special-monasteries": "Klasztory specjalne",
      "trade-good": "Towar",
      "trade-goods": "Towary",
      "vineyard": "Winiarnia",
      "vodyanoy": "Utopiec",
      "watchtower": "Strażnica",
      "watchtowers": "Strażnice",
      "wind-rose": "Róża Wiatrów",
      "yaga-hut": "Hatka Baby Jagi"
    },
    "scoring": {
      "incomplete": "Nieukończone",
      "challenged": "Wyzwanie",
      "empty": "puste",
      "feature-scored": "puntkowany obiekt",
      "turn-start": "start tury",
      "barn-placed": "położona stodoła",
      "barn-connected": "połączona stodoła"
    },
    "element": {
      "small-follower": "Zwykły podwłądny",
      "abbot": "Opat",
      "phantom": "Świta",
      "big-follower": "Duży podwłądny",
      "builder": "Budowniczy",
      "pig": "Świnia",
      "mayor": "Burmistrz",
      "wagon": "Wóz",
      "barn": "Stodoła",
      "shepherd": "Pasterz",
      "ringmaster": "Dyrektor cyrku",
      "fairy": "Wróżka",
      "dragon": "Smok",
      "count": "Hrabia",
      "mage": "Mag",
      "witch": "Wiedźma",
      "big-top": "Cyrk objazdowy",
      "tower": "Wieża",
      "abbey": "Opactwo",
      "bridge": "Most",
      "castle": "Zamek",
      "tunnel": "Tunel",
      "ferry": "Prom",
      "little-buildings": "Mały budynek",
      "traders": "Towary",
      "king": "Król",
      "robber": "Baron Rabusiów",
      "gold": "Złoto"
    }
  }

}