User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/sk

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Slovak

{

  "title": "JCloisterZone",
  "author": "Bumsakalaka",
  "version": "0.2.1",
  "jcz-version": "5.10.2",
  "game-setup": {
    "header": {
      "tiles": "Kartičky",
      "components": "Komponenty",
      "rules": "Pravidlá",
      "timer": "Časovač"
    },
    "tiles": {
      "core-sets": "Základné hry",
      "major-expansions": "Veľké rozšírenia",
      "minor-expansions": "Malé rozšírenia",
      "promos": "Promo rozšírenia",
      "fan-expansions": "Fanúšikovské fozšírenia"
    },
    "components": {
      "followers": "Spoločníci",
      "neutral-figures": "Neutrálne figúrky",
      "tokens": "Žetóny",
      "rewards": "Odmeny"
    },
    "game-element-box": {
      "mandatory-for-selected-tiles": "Povinné pre vybrané kartičky",
      "related-tiles-not-selected": "Neboli vybraté žiadne súvisiace kartičky"
    },
    "rules": {
      "optional-game-mechanics": "Voliteľné herné mechaniky",
      "gameplay-variants": "Varianty hry",
      "scoring-variants": "Varianty bodovania",
      "starting-tiles-configuration": "Štartovacia konfigurácia",
      "starting-tiles-different-configuration": "Niektoré rozšírenia poskytujú alternatívne štartovacie konfigurácie.",
      "farmers-description": "Hráči môžu umiestniť spoločníka na polia.",
      "garden-description": "Môže byť umiestený opát.",
      "garden-disabled": "Opát nie je vybraný.",
      "cathedral-description": "Dokončené mestá s katedrálou x3 namiesto x2, žiadne body pri konečnom bodovaní.",
      "cathedral-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s katedrálou.",
      "inn-description": "Dokončené cesty 2x bodov s hostincom ale 0 bodov pri konečnom bodovaní.",
      "inn-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s hostincom.",
      "princess-description": "Princezná môže odstrániť rytiera z mesta.",
      "princess-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s princeznou.",
      "portal-description": "Prostredníctvom tajnej chodby je možné umiestniť spoločníka na akúkoľvek kartičku.",
      "portal-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s tajnou chodbou.",
      "bazaar-description": "Kartičky krajiny sa dražia, keď do hry vstúpi bazár.",
      "bazaar-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s bazárom.",
      "hill-description": "Používa sa pri remíze. A zároveň skrýva náhodnú kartičku pod kopcom.",
      "hill-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s kopcom.",
      "vineyard-description": "Bonusové body pre ukočený kláštor.",
      "vineyard-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s vinicami.",
      "pig-herd-description": "Počíta sa ako ďalšie prasiatko na poli (farmári získajú viac bodov).",
      "pig-herd-disabled": "V hre nie je žiadna kartička so stádom ošípaných.",
      "shrine-description": "Svätyňa umiestnená vedľa kláštora súťaží, kto dokončí územie ako prvý.",
      "shrine-disabled": "V hre nie je žiadna kartička so svätyňou.",
      "festival-description": "Pomocou festivalovej kartičky môžete vrátiť jednu zo svojich vlastných figúrok z hry namiesto položenia jednej.",
      "festival-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s festivalom.",
      "siege-description": "Obliehané mestá majú menej bodov.",
      "siege-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s obliehaním.",
      "escape-description": "Útek z obliehaného mesta povolený cez susedný kláštor.",
      "escape-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s obliehaním.",
      "acrobats-description": "Umiestnenie spoločníka ako akrobata na cvičisko akrobatov.",
      "acrobats-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s cvičiskom akrobatov."
    },
    "variant": {
      "princess-action": {
        "description": "Princezná {} odstrániť rytiera z mesta.",
        "may": "môže",
        "must": "musí"
      },
      "fairy-placement": {
        "description": "Víla je umiestnená {}.",
        "next-follower": "vedľa spoločníka",
        "on-tile": "na kartičke"
      },
      "dragon-move": {
        "description": "Pohyb draka nastáva {}.",
        "before-scoring": "pred bodovaním",
        "after-scoring": "po bodovaní"
      },
      "barn-placement": {
        "description": "Stodola {} umiestnená na pole, na ktorom už je iná stodola.",
        "not-occupied": "nemôže byť",
        "occupied": "môže byť"
      },
      "wagon-move": {
        "description": "Po skórovaní može byť povoz presunutý na susedného neobsadené a ​​neukočené územia {}.",
        "C1": "prepojené (cestou alebo cesta smerujúca do mesta/kláštora) (1. vydanie)",
        "C2": "na rovnakej alebo susednej kartičke (2. vydanie)"
      },
      "bazaar-no-auction": {
        "description": "Variant bez dražby. Každý hráč si len vyberie kartu."
      },
      "hill-tiebreaker": {
        "description": "Rozhodovanie remízy: {} na kopcoch.",
        "at-least-one-follower": "aspoň jeden spoločník",
        "number-of-followers": "počet spoločníkov"
      },
      "espace-variant": {
        "description": "Kláštor musí byť umiestnený vedľa {}, aby sa umožnil útek.",
        "any-tile": "akejkoľvek kartičky obliehaného mesta",
        "siege-tile": "kartičky s obliehaním"
      },
      "gq11-pig-herd": {
        "description": "Kartička poľa z rozšírenia Games Quarterly 11 {}.",
        "pig": "obsahuje stádo ošípaných",
        "nothing": "je len prázdne pole"
      },
      "tunnelize-other-expansions": {
        "description": "Tunelové pravidlo sa aplikuje na kartičky z iných rozšírení s tunelovými cestami."
      },
      "more-tunnel-tokens": {
        "description": "Priraďte {} sady žetónov každému hráčovi v hre dvoch/troch.",
        "3/2": "3/2",
        "2/1": "2/1",
        "1/1": "1/1"
      },
      "festival-return": {
        "description": "Hráč môže vrátiť jednu zo svojich vlastných {}.",
        "meeple": "figúriek",
        "follower": "spoločníkov"
      },
      "keep-monasteries": {
        "description": "Špeciálne kláštory {}.",
        "replace": "nahrádzajú pôvodné kláštory",
        "keep": "sú pridané do hry"
      },
      "labyrinth-variant": {
        "description": "{} labyrintový variant",
        "basic": "Základný",
        "advanced": "Pokročilý"
      },
      "coc-final-scoring": {
        "description": "Umiestnenie spoločníkov z mesta Carcassonne pred konečným bodovaním {}.",
        "market-only": "je povolené len z trhoviska (C2)",
        "any-district": "nie je obmedzené (C1)"
      },
      "count-move": {
        "description": "Keď je spoločník umiestnený do Carcassonne, potom sa gróf presunie {}.",
        "by-player": "podľa hráča",
        "clockwise": "v smere hodinových ručičiek do nasledujúcej štvrte",
        "follow-meeple": "do rovnakej štvrte ako spoločník"
      },
      "little-buildings-scoring": {
        "description": "Priradenie {} bodov za vežu/dom/prístrešok.",
        "1/1/1": "1/1/1",
        "3/2/1": "3/2/1"
      },
      "king-and-robber-scoring": {
        "description": "Skóre {}.",
        "default": "1 bod za každé dokončené územie na konci hry",
        "10/20": "10 bodov za každý žetón na konci hry",
        "15/40": "15/40 bodov za jeden alebo oba žetóny na konci hry",
        "continuously": "1 bod za každé dokončené územie počas hry"
      },
      "tiny-city-scoring": {
        "description": "Malé mesto získa {}.",
        "4": "4 body",
        "2": "2 body"
      }
    },
    "timer": {
      "player-time-limit": "Časový limit hráča",
      "unlimited-time": "neobmedzený čas",
      "enable-limits": "povoliť limity",
      "disable-limits": "zakázať limity",
      "at-game-start-set-timer-to": "Na začiatku hry nastavte časovač na",
      "each-turn-increase-timer-by": "Každý ťah navýši časovač o",
      "when-time-is-over": "Keď čas vyprší",
      "do-nothing": "nerob nič"
    },
    "create": {
      "open-slot": "otvorené",
      "local-player": "miestny hráč",
      "remote-player": "vzdialený hráč",
      "click-to-assign": "kliknutím zvoľte",
      "rename-player": "Premenovať hráča",
      "name": "Meno"
    },
    "open-game": {
      "untitled-game": "nepomenovaná hra",
      "assign-all-players-to-start": "Priraďte všetkých hráčov, aby začali",
      "no-player-in-game": "Žiaden hráč v hre",
      "share-the-key": "Zdieľajte kód hry s ostatnými hráčmi, aby sa mohli pripojiť k hre.",
      "waiting-for-host-to-start-the-game": "Čaká sa, kým hostiteľ spustí hru.",
      "options": "možnosti",
      "randomize-seating-order": "Náhodné poradie hráčov",
      "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Skryť zostávajúce kartičky",
      "set-game-title": "Nastavte názov hry",
      "name": "Názov"
    },
    "title": "Nastavenie hry",
    "additional-elements": "Dodatočné prvky",
    "altered-gameplay": "Zmenená hrateľnosť",
    "altered-scoring": "Zmenené skóre",
    "removed-elements": "Odstránené prvky",
    "selected-tiles": "Zvolené kartičky"
  },
  "index": {
    "online": {
      "title": "Hry hostované na verejnom serveri",
      "private-games-only": "Aktuálne sú podporované iba súkromné ​​hry.",
      "no-random-discovery": "To znamená, že sa nezobrazia žiadne hry iných hráčov.",
      "connected-to": "Pripojené k {0}",
      "abandon-game": "Opustiť hru",
      "remove-unfinished-game-confirmation": "Chcete navždy odstrániť nedokončenú hru zo svojho zoznamu?",
      "join-game": "Pripojiť sa do hry",
      "paste-a-game-key": "Vložte kód hry poskytnutý hostiteľom hry",
      "game-id": "Kód hry",
      "games-in-progress": "Prebiehajúce hry",
      "you-have-no-game-in-progress": "Nemáte rozohranú žiadnu hru.",
      "online-storage-description": "Ak opustíte online hru, nedokončená hra zostane rozhoraná na serveri a môžete ju dokončiť neskôr."
    },
    "local": {
      "title": "Hry na tomto počítači",
      "new-game": "Nová hra",
      "load-game": "Načítať hru",
      "create-directly-from": "Vytvorte novú hru priamo z",
      "my-favorites": "moje obľúbené",
      "continue-with-recently-saved-games": "Pokračujte v nedávno uložených hrách"
    },
    "new-version-available": "K dispozícii je nová verzia JCloisterZone.",
    "release-notes": "Poznámky k vydaniu",
    "update-to": "Aktualizovať na {version}",
    "automatic-updates-linux-only": "Automatické aktualizácie sú momentálne podporované iba na platforme Linux."
  },
  "about": {
    "configuration-file": "Konfiguračný súbor",
    "jcloisterzone-game-engine": "Herný engine JCloisteZone",
    "system-java-version": "Verzia systému Java",
    "version": "verzia"
  },
  "bookmarks": {
    "title": "Moje obľúbené",
    "description-start": "V zozname obľúbených nemáte žiadne nastavenie hry. Najprv vytvorte hru a následne stlačte tlačidlo",
    "description-end": "na bočnom paneli prehľadu.",
    "setups-saved-to-file": "Nastavenia uložené do súboru",
    "nothing-saved": "Žiadne uložené nastavenia."
  },
  "button": {
    "add": "Pridať",
    "add-to-favorites": "Pridať k obľúbeným",
    "as-a-abbot": "Ako opát",
    "as-a-monk": "Ako mních",
    "buy": "Kúpiť",
    "cancel": "Zrušiť",
    "change": "Zmeniť",
    "clear-list": "vyprázdniť zoznam",
    "close": "Zavrieť",
    "confirm": "Potvrdiť",
    "connect": "Pripojiť sa",
    "create": "Vytvoriť",
    "create-game": "Vytvoriť hru",
    "disconnect": "Odpojiť",
    "hide-stats": "Skryť štatistiky",
    "grow-the-flock": "Rozšíriť stádo",
    "join-game": "Pripojiť sa do hry",
    "load": "Načítať",
    "load-setup-from-file": "Načítať nastavenie zo súboru",
    "may-deploy": "Môže priložiť",
    "must-remove": "Musí odstrániť",
    "pass": "Prenechať",
    "play-again": "Hrať znova",
    "play-online": "Hrajte online",
    "plus-description": "Pridať viacero",
    "raise": "Navýšiť",
    "remove": "Odstrániť",
    "remove-from-favorites": "Odstrániť z obľúbených",
    "reset": "Resetovať",
    "resume": "Pokračovať",
    "rules": "Pravidlá",
    "rules-1st-edition": "Pravidlá (1. vydanie)",
    "save-to-file": "Uložiť do súboru",
    "score-the-sheep": "Vyhodnotiť ovce",
    "select": "Vybrať",
    "sell": "Predať",
    "set": "Nastaviť",
    "show-stats": "Zobraziť štatistiky",
    "start": "Štart",
    "undo": "Späť"
  },
  "join-game": {
    "title": "Pripojte sa k hre na diaľku",
    "host": "Hostiteľ",
    "connect-to-remote-host": "Pripojte sa k vzdialenému hostiteľovi s vytvorenou hrou.",
    "the-game-on-remote-host-must-be-in-color-selection-phase": "Hra na vzdialenom hostiteľovi musí byť vo fáze výberu farby hráčov."
  },
  "menu": {
    "playonline-connect": "Hrajte online",
    "playonline-disconnect": "Odpojiť",
    "new-game": "Nová hra",
    "join-game": "Pripojiť sa do hry",
    "leave-game": "Opustiť hru",
    "save-game": "Uložiť hru",
    "load-game": "Načítať hru / nastavenie",
    "settings": "Nastavenia",
    "exit": "Ukončiť",
    "session": "Relácia",
    "game": "Hra",
    "help": "Pomoc",
    "undo": "Späť",
    "zoom-in": "Priblížiť",
    "zoom-out": "Oddialiť",
    "tiles": "Kartičky v hre",
    "farm-hints": "Zafarbenie fariem",
    "toggle-history": "Skryť/zobraziť históriu",
    "show-game-setup": "Zobraziť nastavenie hry",
    "rules": "Pravidlá",
    "about": "O aplikácii"
  },
  "settings": {
    "title": "Nastavenia",
    "player": {
      "title": "Hráč",
      "nickname": "Prezývka",
      "nickname-description": "Prezývka používaná pri priradení hráča k hre.",
      "preferred-color": "Predvolená farba",
      "preferred-color-description": "Automaticky vyberie farbu po pripojení k hre.",
      "none": "žiadna"
    },
    "game-interface": {
      "title": "Herné rozhranie",
      "turn-confirmation": "Potvrdenie akcie",
      "turn-confirmation-description": "Potvrdenie umožňuje hráčovi vrátiť späť vykonané akcie predtým, ako je aktivita odovzdaná ďalšiemu hráčovi.",
      "always-enabled": "vždy",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "len keď bol spoločník umiestnený na lúku",
      "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "len keď bol spoločník umiestnený na vežu",
      "beep": "Pípnutie",
      "beep-description": "Pípnutie, keď ste na ťahu (alebo keď je potrebná vaša aktivita počas súperovho ťahu).",
      "enable-beep": "Povoliť pípnutie",
      "active-player-indication": "Označenie aktívneho hráča",
      "multiple-indicators-are-allowed": "Viaceré označenia sú povolené.",
      "colored-background-in-right-sidebar": "farebné pozadie v pravom bočnom paneli",
      "triangle-in-top-bar": "trojuholník v hornej lište",
      "player-list": "Zoznam hráčov",
      "player-list-description": "Môžete povoliť rotáciu zoznamu hráčov (pravý bočný panel).",
      "player-list-no-rotate": "Žiadna rotácia",
      "player-list-active-on-top": "Aktívny hráč vždy navrchu",
      "player-list-local-on-top": "Miestny hráč vždy navrchu"
    },
    "appearance": {
      "title": "Vzhľad",
      "theme": "Téma",
      "theme-light": "Svetlá",
      "theme-dark": "Tmavá",
      "artworks": "Grafiky kartičiek",
      "artworks-description": "Ďalšie grafiky kartičiek môžu byť poskytnuté doplnkami.",
      "illustrated-by": "(ilustrácie {0})"
    },
    "add-ons": {
      "title": "Doplnky / Add-ons",
      "installation-is-not-allowed-during-game": "Inštalácia alebo odstránenie doplnku nie je povolená počas spustenej hry alebo pri otvorenon nastavení hry.",
      "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Ak chcete vykonať zmany, najprv dokončite alebo opustite hru.",
      "install-add-on": "Nainštalujte doplnok",
      "installed-add-ons": "Nainštalované doplnky",
      "drag-add-on-here-or-click-here": "Potiahnite tu doplnok (súbor .jca) alebo ho vyberte kliknutím.",
      "look-at-jcz-for-add-ons": "Dostupné doplnky nájdete na stránke {link}.",
      "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nie je možné nájsť alebo stiahnuť doplnok s predvolenou grafikou kartičiek.",
      "please-check-connectivity-and-restart-app": "Skontrolujte svoje pripojenie, reštartujte aplikáciu a skúste to znova.",
      "add-on-url": "Adresa URL grafiky kartičiek",
      "add-on-already-installed": "Doplnok {id} je už nainštalovaný. Pred jeho preinštalovaním, ho musíte najprv odstrániť.",
      "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Chybný doplnok: súbor musí obsahovať len jeden hlavný podadresár"
    },
    "java": {
      "title": "Java",
      "description": "Hoci je JCloisterZone aplikácia pre váš operačný systém, na spustenie herného enginu je potrebná Java.",
      "java-executable": "Spustiteľný súbor Java",
      "you-may-set-path": "Cestu môžete nastaviť manuálne na {0}",
      "using-system-default": "Použitie predvoleného nastavenia systému.",
      "selected": "Vybrané: {0}",
      "version": "Verzia Java {0}",
      "warning-file-is-not-java-binary": "Súbor nezodpovedá binárnemu súboru Java.",
      "warning-java-not-found": "Java sa nenašla.",
      "java-is-not-installed": "Java nie je nainštalovaná!",
      "java-is-outdated": "Java je zastaraná!",
      "unable-to-find-java": "Nie je možné nájsť Javu vo vašom systéme.",
      "java-is-required": "Na spustenie hry je potrebná Java.",
      "download-java": "Stiahnite si Javu",
      "java-path-is-not-valid": "Vaša manuálne nakonfigurovaná cesta pre Javu nie je platná.",
      "java-version-found": "Na spustenie hry je potrebná Java 11 alebo vyššia (nájdená {version}).",
      "change-in-settings": "Zmeňte to v {settings}.",
      "verify": "Ak už je Java nainštalovaná, overte, či je Java pridaná do vašej systémovej cesty alebo manuálne nastavte binárny súbor Java v {settings}.",
      "select-manually": "Alebo vyberte správnu cestu pre Javu manuálne v {settings}."
    },
    "engine": {
      "engine-path-not-exists": "Herný engine sa nepodarilo nájsť (súbor {path} neexistuje alebo sa nedá načítať).",
      "unable-to-spawn-game-engine": "Nedá sa spustiť herný engine."
    }
  },
  "tile-set": {
    "abbey-and-mayor": "Opátstvo a starosta",
    "abbey-and-mayor-release": "Piate veľké rozšírenie vydané v roku 2007.",
    "abbey-and-mayor-description": "Každý hráč môže tiež umiestniť kartičku opátstva zo svojej zásoby.",
    "basic": "Základná hra",
    "base-game-description": "Môžete hrať kartičky s pravidlami 1. edície alebo novej edície (napr. záhrady).",
    "besiegers": "Obliehanie",
    "bridges-castles-and-bazaars": "Mosty, hrady a bazáre",
    "bridges-castles-and-bazaars-release": "Ôsme veľké rozšírenie vydané v roku 2010.",
    "cathars": "Katari",
    "count": "Gróf z Carcassonne",
    "corn-circles": "Kruhy v obilí",
    "crop-circles-I": "Kruhy v obilí I",
    "crop-circles-II": "Kruhy v obilí II",
    "cult": "Svätyne",
    "cult-places": "Svätyne",
    "darmstadt": "Darmstadt",
    "darmstadt-release": "Pôvodne vydané v roku 2014.",
    "heretics-and-shrines": "Heretici a svätyne",
    "ferries": "Povozy",
    "festival": "Festival",
    "flier": "Lietacie stroje",
    "gq11": "Mini rozšírenie (GQ11)",
    "gq11-release": "Pôvodne vyšlo v časopise Games Quarterly v roku 2006.",
    "goldmines": "Zlaté bane",
    "hills-and-sheep": "Kopce a ovce",
    "hills-and-sheep-release": "Deviate veľké rozšírenie vydané v roku 2014.",
    "inns-and-cathedrals": "Hostince a katedrály",
    "inns-and-cathedrals-release": "Prvé veľké rozšírenie pre Carcassonne vyšlo v roku 2002.",
    "king-and-robber": "Kráľ a barón",
    "king-and-robber-release": "Pôvodne vydané v roku 2003 ako súčasť rozšírenia Kráľ",
    "labyrinth": "Labyrint",
    "labyrinth-release": "Pôvodne vydané v roku 2016.",
    "mage-and-witch": "Mág a čarodejnica",
    "monasteries": "Kláštory",
    "princess-and-dragon": "Princezná a drak",
    "princess-and-dragon-release": "Tretie veľké rozšírenie vydané v roku 2005.",
    "river": "Rieka",
    "river-I": "Rieka I",
    "river-I-release": "Rieka I je mini rozšírenie vydané v roku 2001.",
    "river-II": "Rieka II",
    "river-II-release": "Rikea II bola vydaná v roku 2006 a je súčasťou šiesteho veľkého rozšírenia Kráľ a gróf",
    "russian-promos": "Ruské promo",
    "russian-promos-2013-title": "Kartičky z roku 2013",
    "russian-promos-2016-title": "Kartičky z roku 2016",
    "siege": "Obliehanie II",
    "spiel-doch": "Spiel DOCH!",
    "tower": "Veža",
    "tower-release": "Štvrté veľké rozšírenie vydané v roku 2006.",
    "traders-and-builders": "Kupci a stavitelia",
    "traders-and-builders-release": "Druhé veľké rozšírenie vydané v roku 2003",
    "tunnel": "Tunel",
    "under-the-big-top": "Cirkus",
    "watchtowers": "Strážne veže",
    "wind-roses": "Veterné ruže",
    "winter": "Zimná edícia",
    "winter-edition-description": "Základná sada kartičiek zimnej edície."
  },
  "core-messages": {
    "game-engine-not-available": "Herný engine nie je k dispozícii.",
    "no-core-set": "Žiadna zakladná hra!",
    "show-available-only": "zobraziť len dostupné",
    "done": "hotovo",
    "choose": "Vyberte si",
    "used-time": "Využitý čas",
    "tiles": "Kartičky",
    "the-biggest-city": "Najväčšie mesto",
    "the-longest-road": "Najdlhšia cesta",
    "offline": "Offline",
    "incomplete-features": "Neukončené územia",
    "penalties": "Pokuty"
  },
  "game": {
    "tile-pack-dialog": {
      "tiles": "Kartičky",
      "game-tiles": "Hracie kartičky",
      "disabled-show-remaining": "Hra bola vytvorená s nastavením, ktoré neumožňuje zobrazenie zostávajúceho počtu kartičiek.",
      "remaining-tiles": "Zostávajúce kartičky",
      "hidden-tiles-under-hill": "Nezabudnite, že pod kopcom sa skrýva {count} {tiles} zo zoznamu.",
      "tiles-plural": "kartičiek | kartička | kartičky | kartičiek"
    },
    "action": {
      "or": "alebo",
      "your-action": "vaša akcia",
      "skip-action": "Preskočiť akciu",
      "waiting-for-player-confirmation": "Čaká sa na potvrdenie hráča.",
      "you-may-place-an-abbey": "Môžete umiestniť opátstvo",
      "player-may-place-an-abbey": "Hráč môže umiestniť opátstvo",
      "place-the-tile": "Priložte kartičku",
      "player-must-place-the-tile": "Hráč musí priložiť kartičku",
      "draw-a-tile": "Potiahnite si kartičku",
      "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Môžete umiestniť spoločníka do mestskej časti.",
      "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Hráč môže umiestniť spoločníka do mestskej časti.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Môžete umiestniť spoločníka z mestskej časti.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Hráč môže umiestniť spoločníka z mestskej časti.",
      "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Môžete umestniť spoločníka z trhoviska pred konečným bodovaním.",
      "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Hráč môže umiestniť spoločníka z trhoviska pred konečným bodovaním.",
      "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Pred konečným bodovaním môžete umiestniť spoločníka z mesta.",
      "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Hráč môže umiestniť spoločníka z mesta pred konečným bodovaním.",
      "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Môžete priložiť spoločníka vedľa už umiestneného.",
      "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Hráč môže priložiť spoločníka vedľa už umiestneného.",
      "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Vyberte kartičku a svoju ponuku do dražby",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Hráč si musí vybrať kartičku a prihodiť",
      "bazaar-choose-a-tile": "Vyberte si kartičku",
      "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Hráč si musí vybrať kartičku",
      "bazaar-raise-bid-or-pass": "Zvýšte ponuku alebo prenechajte",
      "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Hráč musí zvýšiť ponuku alebo prenechať",
      "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Kúpiť/Predať kartičku od/do",
      "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Hráč musí kúpiť/predať kartičku od/do",
      "castle-you-are-allowed-to-place": "Možete umiestniť'",
      "castle-player-is-allowed-to-place": "Hráč môže umiestniť",
      "coc-you-can-move-the-count": "Môžete presunúť grófa",
      "coc-player-can-move-the-count": "Hráč môže presunúť grófa",
      "crop-circles-player-must-choose": "Hráč si musí vybrať: Každý hráč môže umiestniť alebo musí odstrániť spoločníka na/z {feature}.",
      "crop-circles-choose-one": "Zvoľ jedno. Každý hráč {deploy} alebo {remove} spoločníka na/z {feature}.",
      "crop-circles-you-must-return-meeple": "Musíte odstrániť jedného svojho spoločníka.",
      "crop-circles-player-must-return-meeple": "Hráč musí odstrániť svojho spoločníka.",
      "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Môžete uniknúť z obliehaného mesta.",
      "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Hráč môže uniknúť z obliehaného mesta.",
      "ferries-place-a-ferry": "Umiestnite prievoz",
      "ferries-you-can-move-ferries": "Môžete presunúť prievoz",
      "ferries-player-must-place-a-ferry": "Hráč musí umiestniť prievoz",
      "ferries-player-can-move-ferries": "Hráč môže presunúť privoz",
      "goldmines-place-a-gold-ingot": "Položte zlatú tehličku",
      "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Hráč musí umiestniť zlatú tehličku",
      "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Odstráňte mága alebo čarodejnicu.",
      "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Hráč musí odstrániť mága alebo čarodejnicu.",
      "tower-select-follower-for-exchange": "Vyberte spoločníka na výmenu",
      "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Hráč si musí vybrať spoločníka na výmenu",
      "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Rozšírilo sa pole s pastierom.",
      "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Nezostali žiadne žetóny | Zostal 1 žetón | Zostali {tokens} žetóny | Zostalo {tokens} žetónov",
      "hills-and-receive-points-plural": "získať 0 bodov | získať 1 bod | získať {points} body | získať {points} bodov",
      "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce {points} bod.|Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce {points} body.|Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce {points} bodov.",
      "tower-you-can-take-a-prisoner": "Môžete vziať zajatca",
      "tower-player-can-take-a-prisoner": "Hráč môže vziať zajatca",
      "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Ako chcete umiestniť spoločníka na špeciálny kláštor?"
    },
    "feature": {
      "acrobats": "Akrobati",
      "bazaar": "Bazár",
      "big-top": "Cirkus",
      "cathedral": "Katedrála",
      "castle": "Hrad",
      "castles": "Hrady",
      "church-bonus": "Bonus za kostol",
      "city": "Mesto",
      "city-small": "Malé mesto",
      "cities": "Mestá",
      "coat-of-arms": "Erb",
      "crop-circle": "Kruh v obilí",
      "escape": "Útek",
      "fairy": "Víla",
      "farmers": "Farmári",
      "festival": "Festival",
      "field": "Lúka",
      "fields": "Lúky",
      "flock": "Stádo",
      "garden": "Záhrada",
      "gardens": "Záhrady",
      "gold": "Zlato",
      "gold-ingots": "Zlaté tehličky",
      "hill": "Kopec",
      "inn": "Hostinec",
      "king": "Kráľ",
      "king-and-robber": "Kráľ a lúpežník",
      "monastery": "Kláštor",
      "monasteries": "Kláštory",
      "pig-herd": "Stádo ošípaných",
      "portal": "Magický portál",
      "princess": "princezná",
      "ringmaster": "Riaditeľ",
      "road": "Cesta",
      "roads": "Cesty",
      "robber": "Lúpežník",
      "shrine": "Svätyňa",
      "siege": "Obliehanie",
      "special-monastery": "Špeciálny kláštor",
      "special-monasteries": "Špeciálne kláštory",
      "trade-good": "Žetón tovaru",
      "trade-goods": "Žetóny tovaru",
      "vineyard": "Vinice",
      "vodyanoy": "Vodník",
      "watchtower": "Strážna veža",
      "watchtowers": "Strážne veže",
      "wind-rose": "Veterná ružica",
      "yaga-hut": "Izbuška"
    },
    "scoring": {
      "incomplete": "neukočené",
      "challenged": "vyzvanie",
      "empty": "prázdny",
      "feature-scored": "skórovanie",
      "turn-start": "začiatok ťahu",
      "barn-placed": "umiestnenie stodoly",
      "barn-connected": "prepojenie so stodolou"
    },
    "element": {
      "small-follower": "Normálny spoločník",
      "abbot": "Opát",
      "phantom": "Fantóm",
      "big-follower": "Veľký spoločník",
      "builder": "Staviteľ",
      "pig": "Prasiatko",
      "mayor": "Starosta",
      "wagon": "Povoz",
      "barn": "Stodola",
      "shepherd": "Pastier",
      "ringmaster": "Riaditeľ",
      "fairy": "Víla",
      "dragon": "Drak",
      "count": "Gróf",
      "mage": "Mág",
      "witch": "Čarodejnica",
      "big-top": "Cirkus",
      "tower": "Veža",
      "abbey": "Opátstvo",
      "bridge": "Most",
      "castle": "Hrad",
      "tunnel": "Tunel",
      "ferry": "Priezov",
      "little-buildings": "Malé budovy",
      "traders": "Tovary",
      "king": "Kráľ",
      "robber": "Barón",
      "gold": "Zlato"
    }
  }

}