User:Petul/Poznamky k ceskemu prekladu

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search

Poznámky k českému překladu

V následující tabulce naleznete jak je z angličtiny překládán herní materiál.

Obrázek Anglicky Česky
Figure Meeple red.png Meeple/
Follower*
družiník
New rules start tile.png Tile kartička
Gifts C2 Card 01.png Card karta
 • Výraz „Follower“ se používal u figurky družiníka v první edici hry a výraz „Meeple“ se používá v druhé edici.


Další fráze

 • Kartičky se přikládají
  • Přikládají se jako obvykle
  • Přikládají se herní plán
 • Figurky (družiníci) se umísťují
  • Umísťují se běžným způsobem
  • Umísťují se na území
   • Území jsou prvky na které lze umístit figurky (družiníky)
 • Území se vyhodnocují
 • Body se započítávají
  • Započítávají se na počítadlo bodů


Fáze tahu

Jednotlivé akce tahu se provádějí v kroku (bodu):

Anglicky Česky
1. Placing a tile 1. Přiložení kartičky
2. Placing a meeple 2. Umístění figurky
3. Scoring a feature 3. Započítání bodů
4. Additional actions 4. Další akce


Ilustrace na kartičkách

Dodatečné ilustrace na kartičkách jsou převzaty z českého návodu od Mindoku pro Big Box 6. Tato pravidla byla vytvořena z německého originálu, proto používají počáteční písmena z německých názvů.

 • Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.
Obrázek Znak Česky Německy
Feature Cows C2.png K kravín Kuhstall
Feature Pigsty C2.png S vepřín Schweinestall
Feature Donkeys C2.png E oslí chlívek Esel stall
Feature Farmhouse C2.png B farma Bauernhof
Feature Highwayman C2.png W loupežník Wegelagerer
Feature WaterTower C2.png T vodárenská věž Wasser turm
Feature Garden C2.png G zahrada Garten


Seřazení dopisů

Seřazení dopisů v druhé edici pravidel Big Box 6 z originálních pravidel oproti pravidlům od Mindoku.

Obrázek Pořadí
v němčině
(angličtině)
Pořadí
v češtině
Messages C2 Dispatch 1.png 1. 1.
Messages C2 Dispatch 2.png 2. 2.
Messages C2 Dispatch 3.png 3. 3.
Messages C2 Dispatch 4.png 4. 7.
Messages C2 Dispatch 5.png 5. 4.
Messages C2 Dispatch 6.png 6. 5.
Messages C2 Dispatch 7.png 7. 6.
Messages C2 Dispatch 8.png 8. 8.


Poznámky k rozšířením

Přívozy

 • Přívoz propojí dvě části cesty.

Trhy v Lipsku

 • Křižovatka s malou vesnicí.

Mýtné

 • Křižovatka s malou vesnicí.


Rozdíly ve formulaci pravidel mezi první a druhou edicí

V první edici jsou pravidla psány z pohledu hráče.

 • Pokud si hráč táhne kartičku s...
 • Poté může hráč umístit figurku...

V druhé edici jsou pravidla psány z vašeho pohledu.

 • Pokud si táhnete kartičku s...
 • Poté můžete umístit figurku...


Odkazy

WICA překladatelé

Stav překladu