User:Petul/Testovací stránka 2

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

S tímto mini rozšířením k 20. výročí můžete získat dárky tak, že pomůžete svým spoluhráčům.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 25 karet s dárky (5x Církevní sjezd; 5x Metař; 5x Změna postavení; 5x Výplata; 5x Vzít dvě)
Vlevo je zadní strana a vpravo přední strana s pěti tipy karet.

Pravidla hry

Příprava hry  

Karty s dárky lícem dolů zamíchejte a srovnejte do jednoho balíčku.

Pravidla hry  

Toto rozšíření změní postup pouze v kroku 1. Přiložení kartičky. Následující fáze 2. Umístění figurky a 3. Započítání bodů proběhnou jako obvykle.

1. Přiložení kartičky

Získání karty s dárkem

Pokud přiložíte kartičku tak, aby rozšířila cestu nebo město spoluhráče, můžete si za to vzít kartu s dárkem.

To znamená:

 • Cesta nebo město, které bylo přiložením vaší kartičky rozšířeno, musí patřit jinému hráči - ne vám. Platí také pravidlo převahy. [1]
 • Pokud kartičkou rozšíříte více území najednou, stále si vezmete pouze 1 kartu s dárkem.

Nyní táhněte horní kartu z balíčku, podívejte se na ni (neukazujte ji ostatním hráčům) a položte lícem dolů před sebe.

Poznámka: V případě, že již byly všechny karty z dobiracího balíčku rozdány. Připravte nový balíček z odhazovací hromádky. Pokud nastane případ, že všechny karty s dárky leží „nepoužité“ před hráči, dárek nedostanete.

Příklad 1: Červený přiložil kartičku. Přidal tak další úsek k cestě modrému a rozšířil město. Červený si může vzít dárek protože rozšířil cestu modrému. Za město by si dárek vzít nemohl protože v něm má svého družiníka.


Použití karty s dárkem

Než přiložíte taženou kartičku na herní plán, můžete použít 1 kartu s dárkem. [2]

Otočte jednu kartu s dárkem ve své zásobě, proveďte její akci a poté kartu odložte na odhazovací hromádku. [3]

5 typů karet s dárky:

Gifts C2 Card 01.png

Církevní sjezd

Umístěte družiníka ze své zásoby na jakýkoli nedokončený klášter (pokud je to možné).

Klášter může být obsazený jedním nebo více družiníky - vašimi nebo kohokoli jiného.

Družiníka můžete umístit také na neobsazený klášter.

Příklad 2: Červený použil kartu „Církevní sjezd“ a umístil družiníka na klášter 1. Ten je již obsazený modrým, zeleným a také již jedním družiníkem červeného. Červený nyní příloží kartičku a klášter dokončí 2. Získá 9 bodů, modrý a zelený nezískají žádné body.

Gifts C2 Card 02.png

Metař

Okamžitě vyhodnoťte jakoukoli nedokončenou cestu. [4]

Nemusí to být cesta s vašim družiníkem.

Po vyhodnocení cesty, je družiník vrácen zpět do zásoby ke svému majiteli.

Příklad 3: Červený vyhodnotí cestu a získá 4 body. Vezme si družiníka zpět do své zásoby 1. Dále pokračuje položením kartičky 2 a umístěním družiníka zpět na cestu 3.

Gifts C2 Card 03.png

Výplata

Vezměte si svého družiníka z kteréhokoli území (cesty, města, klášteru nebo louky), vraťte jej zpět do své zásoby a získejte za něj body.

Za každého družiníka, který se právě v tomto území nachází, získáte 2 body – včetně družiníka, kterého jste si právě vzali zpět.

Příklad 4: Červený si vezme družiníka z města a získá 6 bodů.

Gifts C2 Card 04.png

Změna postavení

Změňte polohu jednoho ze svých družiníků na kartičce.

Pokud váš družiník stojí na cestě, ve městě nebo na klášteře, položte jej na téže kartičce na louku. Nebo naopak pokud leží na louce, postavte jej na téže kartičce na cestu, do města nebo na klášter.

Družiníka můžete postavit nebo položit na již obsazené úseky.

Pozici družiníka můžete změnit pouze z ležícího na stojícího nebo naopak. Přesun družiníka mezi cestou, městem nebo klášterem není povolen.[5]

Příklad 5: Červený změní polohu družiníka. Z města, kde je družiník postavený jej položí na již obsazenou louku.

Gifts C2 Card 05.png

Vzít dvě

Kromě kartičky, kterou jste si právě vytáhly, si vytáhněte ještě jednu.

Nyní si jednu z nich vyberte a přiložte podle obvyklých pravidel. Druhou kartičku zamíchejte lícem dolů zpět do dobíracího sloupečku.

2. Umístění figurky

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

Poznámka: Toto rozšíření nemá vliv na tuto akci.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte jedno nebo více území (např. klášter, cestu atd.), získáte body podle obvyklých pravidel.

Poznámka: Toto rozšíření nemá vliv na tuto akci.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry získáte za každou nepoužitou kartu s dárkem, kterou máte před sebou 2 body.


Seznam karet

Celkem karet: 25

Gifts C2 Card 01.png 5x
Gifts C2 Card 02.png 5x
Gifts C2 Card 03.png 5x
Gifts C2 Card 04.png 5x
Gifts C2 Card 05.png 5x


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.


 1. Icon World Black.png Jakmile na konci tahu 1. Přiložení kartičky přiložte kartičku musíte vzít v úvahu pravidlo převahy. Pokud jste cestu nebo město jen rozšířili, nebo pokud jste spojily dříve rozdělená území, může dojít ke změně obsazení daného území.
  Kartu s dárkem si můžete vzít, pokud:
  • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky se v něm však ocitne družiník jiného hráče.
  • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte sdílet s ostatními hráči, ale po přiložení kartičky nemáte na území převahu družiníků.
  Kartu s dárkem si nevezmete, pokud:
  • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky ovšem získáte (nebo sdílíte) převahu.
  • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte sdílet s jinými hráči, ale po přiložení kartičky máte (nebo sdílíte) převahu.
  Pravidla neberou v úvahu pokud je umístění kartičky pro vaše soupeře prospěšné. Kartu s dárkem můžete získat za rozšíření území. Možná ale vytváříte situaci, kdy území nelze dokončit a nebo pro vás bude snazší v budoucích kolech získat převahu.
 2. Icon World Black.png Tato akce je volitelná. Kartu s dárkem můžete použít kdykoli vás zajímá její výsledek.
  Pokud použijete kartu s dárkem, která v daném bodě hry nemá žádný účinek. Bude karta jen odložen na odhazovací hromádku.
 3. Icon World Black.png Použité karty jsou odloženy na odhazovací hromádku, lícem nahoru.
 4. Icon World Black.png Cesta by měla být hodnocena stejně jako nedokončená cesta na konci hry. Kvůli dodržení pravidel s ostatními rozšířeními (viz. Mini #2 - Dopisy).
 5. Icon World Black.png Jinými slovy, můžete přesunout družiníka na jiné území, pouze pokud to splněna podmínka změny polohy. Přesunutí družiníka na jiné území bez změny polohy není povoleno.