Winter Editie Basisspel

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Winter Edition Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:

Main Page > Winter Edition > Winter Edition Base Game/nl

Winter edition front cover.jpg

Algemene informatie en opmerkingen

Game C Logo

Carcassonne: Winter Editie werd oorspronkelijk uitgebracht door Hans im Glück in 2012.

Een slim tegel-leg-spel, in een winters jasje, voor 2 tot 5 spelers, vanaf 8 jaar, door Klaus-Jürgen Wrede.

De Zuidfranse stad Carcassonne is beroemd om haar prachtige vesting, die dateert uit de tijd van de Romeinen en de ridders. De spelers beereiden zich voor om met hun gevolg op de wegen, in de steden, in de kloosters en op het boerenland fortuin te maken. De ontginning van het land ligt in hun handen, en de juiste en tijdige inzet van hun horigen als struikrovers, ridders, boeren of monniken zal de weg naar het succes plaveien.

Speelmateriaal

 • 72 land tegels (waaronder een met een donkere achterkant) die weg-, stads- en veldsegmenten afbeelden, evenals kloosters en kruisingen.
 • 12 land tegels met winter dieren erop.
Beschrijving van de tegels en kenmerken:
A. Een klooster
B. Stadsdelens
C. Schild
D. Weiden
E. Wegdelen
F. Kruisingen
 • 40 Volgelingen 40 Volgelingen [1] in vijf verschillende kleuren:
Volgelingen in 5 verschillende kleuren

Elke horige kan worden ingezet als ridder, monnik, struikrover of boer. Eén horige van elke kleur wordt gebruikt op het scorebord om de punten van de speler mee aan te duiden.

 • 1 scorebord. Dit wordt gebruikt om de scores van de spelers bij te houden
 • 1 spelregelboekje.

Spelregels

Overzicht

De spelers leggen beurtelings landtegels aan. Dit leidt tot de groei van wegen, steden, kloosters en weiden, waar de spelers hun horigen op kunnen inzetten om punten te verdienen. Aangezien er zowel tijdens het spel als op het einde punten kunnen worden gewonnen, staat de winnaar pas na de eindtelling vast.

De regels voor de winter editie zijn identiek aan de normale regels van het spel Carcassonne. De 12 extra tegels met dierenillustraties worden gespeeld volgens de gebruikelijke regels. [2][3]

Win deer.png

Voorbereiding

De starttegel wordt in het midden van de tafel gelegd. De overige stenen worden gemengd en in verschillende stapels met de afbeelding naar beneden op tafel gelegd, zodat elke speler er goed bij kan. [4] Het scorebord moet indien mogelijk aan de rand van de tafel worden geplaatst.

Scorebord

Elke speler kiest een kleur en krijgt alle acht volgelingen van die kleur, waarbij er één als waarderingsfiche op het '0'-veld van het scorebord wordt geplaatst. De overige zeven volgelingen blijven voorlopig bij de speler, als zijn of haar voorraad.

De jongste speler bepaalt wie het spel begint.

Spelverloop

Het spel gaat met de klok mee. De speler die aan de beurt is voert de volgende acties in de aangegeven volgorde uit:

 1. De speler moet een nieuwe landtegel trekken en aanleggen.
 2. De speler mag indien gewenst één van zijn horigen uit zijn voorraad op de zojuist aangelegde tegel zetten.
 3. Als door het aanleggen van de landtegel wegen, steden of kloosters afgebouwd worden, moeten de punten daarvan nu geteld worden.

Dan is de volgende speler aan de beurt.

1. Het aanleggen van een tegel

Als eerste actie moet de speler een tegel trekken van één van de stapels. De tegel wordt dan aan de andere spelers getoond (zodat zij de speler kunnen "adviseren" over waar hij de tegel moet plaatsen) en op tafel gelegd. De speler moet op het volgende letten:

 • Ten minste één zijde van de nieuwe tegel (met een rood rand in de voorbeelden hieronder) moet één of meer tegels raken die al in het spel zijn. [5] Hoek-tot-hoek plaatsing is niet toegestaan.
 • Alle stads-, weg- en veldsdelen moeten de reeds gespeelde delen voortzetten. [6][7]

In het zeldzame geval dat een tegel niet legaal ergens geplaatst kan worden, en alle spelers het daarmee eens zijn, wordt deze uit het spel verwijderd, en trekt de speler een andere. [8]

Weg- en weiland delen zetten vorige delen voort.
De stad gaat verder.
Aan de ene kant wordt de stad voortgezet. Aan de andere kant, wordt het veld voortgezet.
Een voorbeeld van onjuiste plaatsing

2. Een horige zetten

Als de speler de tegel heeft geplaatst, mag hij of zij een volgeling inzetten.

Daarbij moeten de volgende punten in acht worden genomen:

 • Per beurt mag slechts één volgeling worden ingezet.
 • De volgeling moet uit de voorraad van de speler komen.
 • De volgeling mag alleen op de zojuist gelegde tegel worden ingezet.
 • De speler moet beslissen op welk deel van de tegel de volgeling wordt ingezet [9][10] as either: [11]
een struikrover op een weggedeelte
een ridder in een stadsdeel
een monnik op een klooster
een boer op een weiland
 • Er mag zich geen enkele andere volgeling (ook niet die van dezelfde speler) bevinden op de weg-, stads- of veldsegmenten die verbonden zijn met de zojuist gelegde tegel. Het maakt niet uit hoe ver weg de volgeling is. De volgende twee voorbeelden kunnen helpen om dit uit te leggen:
BLauw Mag geen struikrover plaatsen, want de weg is al bezet. Hij mag een monnik spelen of een boer op het weiland plaatsen.
BLauw Mag geen ridder in de stad plaatsen, want de stad is al opgeëist. Hij mag wel een struikrover op de weg plaatsen of een boer op het weiland.

Als een speler tijdens het spel door zijn horigen heen raakt, kan hij of zij alleen nog landtegels aanleggen. Maar geen paniek: je kunt horigen ook weer terugkrijgen.

Nu is de beurt van de speler voorbij, en het is de beurt van de volgende speler links.

Uitzondering: Als een weg, stad of klooster voltooid was door het plaatsen van de tegel, moet deze nu geteld worden. [12]

3. Afgebouwde wegen, steden en kloosters tellen

Een voltooide weg
Win road.png

Een weg is voltooid wanneer de wegdelen aan beide zijden eindigen in een kruising, een stadsdeel of een klooster, of wanneer de weg een gesloten cirkel vormt. [13] Er is geen limiet aan het aantal wegdelen dat tussen deze eindpunten kan liggen.

Rood Scoort 4 punten
Rood Scoort 3 punten

Een speler die een struikrover heeft op deze voltooide weg scoort evenveel punten als de weg lang is, bepaald door het aantal tegels te tellen. [14]

Telkens wanneer er punten geteld worden, worden die direct op de waardetabel verwerkt (meer hierover in het gedeelte over de waardetabel).


Een voltooide stad
Win city.png

Een stad is voltooid als de stadsdelen volledig omsloten zijn door een stadsmuur en er geen gaten meer in de stad zitten. Er is geen limiet aan het aantal stadsdelen dat een stad kan bevatten.

Een speler die een ridder heeft in een voltooide stad scoort 2 punten voor elk stadstegel. Ieder Schild (Schild symbool) [15] scoort een extra 2 punten.

Rood scoort 8 punten (drie stadsdelen en een schild)
A: Wanneer beide stadsdelen op een tegel in één stad liggen, tellen ze maar als één stadsdeel.
Rood scoort 8 punten (vier stadsdelen, geen schild)

Wat gebeurt er, als er meerdere horigen op een afgebouwde weg of in een afgebouwde stad staan?

Door het slim aanleggen van landtegels is het zeer wel mogelijk dat meerdere struikrovers op een weg of meerdere ridders een stad bezetten.

De punten worden dan gescoord door de speler met de meeste struikrovers of ridders. [16] In geval van gelijkspel krijgen alle betrokken spelers het volledige aantal punten.

De nieuwe tegel voegt de voorheen niet verbonden stadsdelen samen, en vormt zo één voltooide stad.
Blauw en Rood scoren beiden de volle 10 punten, omdat ze beiden één ridder in de stad hebben - remise!
Een voltooid klooster (abdij)
Win cloister.png

Een klooster is voltooid wanneer het omgeven is door acht landtegels. De speler die een monnik op de klooster heeft, krijgt onmiddellijk 9 punten, 1 punt voor elke landtegel, inclusief de klooster zelf.

Rood scoort 9 punten(voor de 8 omringende tegels en het klooster zelf.)


De terugkeer van de volgelingen naar hun meesters

Nadat een weg, stad of klooster is afgebouwd en geteld – en alleen dan – keren de betrokken struikrovers, ridders of monniken terug naar hun eigenaar. Vanaf de volgende beurt mag de speler ze weer in een rol naar keuze inzetten.

Het is mogelijk om een volger in te zetten, onmiddellijk te scoren en de volger terug te laten keren, alles in dezelfde beurt. In dat geval moet je de volgende volgorde aanhouden:

RooD scoort 4 punten
 1. Voltooi een weg, stad, of klooster met de nieuwe tegel.
 2. Plaats een struikrover, ridder of monnik.
 3. Scoor de voltooide weg, stad of klooster.
 4. Breng de struikrover, ridder of monnik terug naar je voorraad.
Rood scoort 3 punten


Weiden

Verschillende met elkaar verbonden velddelen vormen een boerderij. [17] Boerderijen en weilanden worden niet meegeteld. Ze dienen enkel als plaats om boeren in te zetten; de eigenaar van de boerderij krijgt enkel punten aan het einde van het spel. Boeren blijven dus gedurende het spel op de boerderij en worden nooit teruggegeven aan hun eigenaar! Om dat duidelijk te maken, moeten de boeren op hun rug worden gelegd.

Boerderijen worden van elkaar gescheiden door wegen, steden en de rand van het speelveld - dit is belangrijk bij de eindtelling.

Alle drie de boeren hebben hun eigen boerderij. Het weggedeelte en de stad scheiden de boerderijen van elkaar.
Na de plaatsing van de nieuwe tegel worden de boerderijen van de drie boeren samengevoegd tot één.

Let op: De speler die de nieuwe tegel heeft geplaatst mag geen boer inzetten, omdat de (nu verbonden) boerderij al bezet is door boeren.

Het scorebord

Alle gescoorde punten moeten onmiddellijk op het scorebord worden bijgehouden. Het bord is een baan van vijftig velden die vele malen kan worden afgelegd. Wanneer het '0' -veld wordt bereikt of gepasseerd, moet het telcijfer worden neergelegd om aan te geven dat de speler al 50 of meer punten heeft verdiend. [18]

Blauw scorrt 3 punten. Hij verplaatst zijn figuur die op 48 begon. Om aan te geven dat de score groter is dan 50, legt hij de figuur neer.

Het einde van het spel

Het spel eindigt aan het eind van de beurt waarin de laatste landtegel wordt geplaatst. De in deze ronde voltooide wegen, steden en kloosters worden op de gebruikelijke wijze geteld. Daarna volgt de eindtelling, waarbij onvoltooide wegen, steden en kloosters en de boeren worden geteld.

De eindtelling

Niet afgeronde wegen, steden en kloosters tellen

De eerste dingen die tijdens de eindtelling worden gescoord zijn de incomplete wegen, steden en kloosters. Voor elke incomplete weg, stad en klooster krijgt de eigenaar 1 punt per segment. schilden leveren nu ook maar 1 punt op.. [19] Zodra het betreffende onderdeel gescoord is, worden de betrokken volgers verwijderd.

Rood scoort 3 punten voor de onvolledige weg. Geel rijgt 5 punten voor het incomplete klooster.
Blauw krijgt 3 punten voor de incomplete stad rechtsonder. Groen scoort 8 punten voor de grote onvolledige stad. Zwart scoort niets, omdat Goen meer ridders heeft in de stad.
Het tellen van de weiden

Alleen de boeren en hun boerderijen zijn nog over, en die zullen nu worden geteld. Van elke boerderij moet worden vastgesteld wie de eigenaar is. Als meerdere spelers boeren hebben op een bepaalde boerderij, dan is de speler met de meeste boeren de eigenaar. In het geval van een gelijkspel worden alle spelers met de meeste boeren als eigenaar van de boerderij beschouwd. De eigenaar (of eigenaars) van de boerderij krijgt 3 punten voor elke voltooide stad die aan de boerderij grenst, of erin ligt Icon Open Book.png Vraag: Het is onduidelijk of onvolledige boerderijen punten opleveren bij de eindtelling. Antwoord: Het is bijna onmogelijk om de meeste boerderijen af te sluiten of te voltooien. Het belangrijkste bij de puntentelling van de boerderijen zijn de steden, die inderdaad compleet moeten zijn. Dus: voltooide steden tellen ook mee voor onvoltooide boerderijen. </ref>[20]

Als een stad aan meer dan één boerderij grenst, krijgt de eigenaar van elke boerderij 3 punten voor de stad. [21]

Bauw scoort 9 punten (6 punten voor de bovenste boer en 3 punten voor de onderste).
Bauw scoort 6 punten. Rood levert 3 punten op. De incomplete stad levert geen punten op.
Als de meerderheid van de boeren, Rood is eigenaar van de grote boerderij, en scoort 6 punten: 3 elk voor de steden A en B. Bauw bezit de kleine boerderij, en scoort 3 punten voor stad A. Geel heeft geen meerderheid, dus heeft geen punten verdient.
# = De volgorde waarin de tegels zijn geplaatst.
Op de grote boerderij Rood en Geel hebben beide twee boeren, en scoren dus beide 6 punten: 3 elk voor de steden A en B. Bauw is eigenaar van de kleine boerderij, en scoort 3 punten voor de stad A.

Elke boerderij scoort met de aangrenzende steden [22] p dezelfde manier. Als dit gedaan is, is het spel afgelopen.

De speler met de meeste punten wint.

Voorbeeld van het tellen van een boer

Hier is een meer gedetailleerd voorbeeld van hoe boeren en hun boerderijen worden gescoord. "Wiese" wordt vertaald als "boerderij".

* Boerderij 1: Blauw is eigenaar van boerderij 1. Twee voltooide steden (A en B) grenzen aan de boerderij. Voor elke voltooide stad Blauw scoort 3 punten (ongeacht hun grootte), of een totaal van 6 punten.
* Boerderij 2: Rood en Blauw hebben boerderij 2. Er zijn drie voltooide steden ('A, B en C) grenzend aan of liggend binnen deze boerderij. Rood en Blauw scoren daarom elk 9 punten.
Merk op dat steden A en B punten opleveren voor Blauw op boerderij 1 en Rood en Blauw op boerderij 2, omdat deze steden aan beide boerderijen grenzen. De stad linksonder is incompleet, en genereert dus geen punten..
* Boerderij 3:Geel bezit boerderij 3, omdat Geel er meer boeren op heeft dan Zwart. Er zijn vier voltooide steden die aan boerderij 2 grenzen of er binnen liggen, dus Geel krijgt 12 punten.
Wees voorzichtig met de randen van de boerderij: boerderijen worden van elkaar gescheiden door wegen, steden (als ze niet binnen de boerderij liggen), en de rand van het speelveld.

Hoe kunnen meerdere volgelingen op één onderdeel staan?

Beurt 1: Blauw plaatst een volgeling op het veld.
De velden zijn niet verbonden op de hoeken! Beurt 2: Rood legt de tegel rechtsboven en plaatst een boer op het veld. Hij mag dit doen omdat de velden nog niet verbonden zijn.
Beurt 3: Nu zijn de twee weiland gedeeltes verbonden als deel van een groter veld. Op deze manier is het mogelijk dat meerdere volgelingen op één boerderij zijn. Zo kunnen ook meerdere struikrovers op één weg staan of meerdere ridders in één stad.

Huisregels

 • De spelers bepalen met een zelfgekozen manier wie het spel begint—zoals door het rollen van drie meeples. De eerste speler die een staande meeple 'rolt' bepaalt wie er begint. (Met dank aan Joff.)
 • Om de eerste speler te bepalen; elke speler trekt een tegel uit de zak, de speler die de tegel met de meeste wegen (0 tot 4) trekt begint als eerste, als er een gelijkspel voor de meeste wegen is vindt er een tweede trekking tussen deze twee spelers plaats. Dit wordt herhaald totdat iemand wint. (Dankzij Michael.)
 • Pak je volgende tegel aan het einde van je beurt, hierdoor heb je meer tijd om na te denken over het aanleggen van je tegel en vermijd je lange denktijd.
 • Spelen met drie tegels op hand. De abdij telt hiervoor mee. Speel je beurt, inclusief de bouwmeester en vul je hand weer aan tot drie tegels. Deze tegels kunnen zichtbaar zijn voor de andere spelers of verborgen. (Met dank aan DavidP en youtch.)
 • Wanneer er gespeeld wordt met een zak voor de tegels, kun je de reguliere starttegel ook in de zakstoppen, en onspeelbare tegels kunnen weer terug in de zak worden gedaan in plaats van ter zijde gelegd te worden. (Met dank aan dwhitworth)
 • Bomen (struiken) op de wegen eindigen een weg niet—alleen huizen doen dit (wanneer de weg zich afsplitst). Hierdoor wordt het bouwen van wegen een stuk meer dynamisch. (Tobias bedankt.)
 • Wanneer een tegel de enige tegel is waarmee een bepaalde feature kan worden afgebouwd, andere spelers kunnen dan een bod doen om die tegel dan te "kopen" met punten, handelswaar, een abdij, enzovoorts. (Dank aan Deatheux.)
 • Als je een tegel plaatst dat een gat in het veld opvult, dus alle vier de zijdes ligt een tegel, krijg je een extra beurt. Dit helpt mensen te motiveren om het bord af te maken, zelfs als ze geen voordeel halen uit het plaatsen van die tegel. (Deze regel geldt niet voor de abdijtegel).(Met dank aan Viberunner).
 • Onvolledige projecten scoren aan het einde van het spel geen punten. (Met dank aan Metoth).
 • Het randje van de tafel is het einde van het speelbord. Een speler mag dus geen tegel voorbij de rand van de tafel plaatsen of het speelgebied verplaatsen om een tegel te plaatsen die voorbij de rand van de tafel zou zijn geweest. (Met dan aan Metoth voor het voorstellen, verder toonde SkullOne aan dat dit al een officiële regel uit Jagers en Verzamelaars is).
 • Tafelranden BOUWEN een project AF, net zoals een abdijtegel dat zou doen. (Met dank aan PreGy.)
 • Gebruik een gekleurde dobbelsteen in plaats van meeples op het scorebord. Start met het tonen van nummer 6 bovenop. Wanneer de dobbelsteen een rondje heeft voltooid draai je hem om naar 1 dit om aan te tonen dat hij 1 rondje heeft gedaan. Dit laat in één keer zien welke speler in welk rondje zit en hoeveel punten die heeft. Met een scorebord dat tot 100 punten gaat is het zelfs makkelijker om het uit te lezen. (Met dank aan Carcking).

Tegelverdeling

Aantal tegels: 84

72 tegels als in de originele Carcassonne:

Winter Edition C2 Tile A.jpg x2 
Winter Edition C2 Tile B.jpg x4 
Winter Edition C2 Tile C.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile D.jpg x4 
Winter Edition C2 Tile E.jpg x5*
Winter Edition C2 Tile F.jpg x2 
Winter Edition C2 Tile G.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile H.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile I.jpg x2 
Winter Edition C2 Tile J.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile K.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile L.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile M.jpg x2 
Winter Edition C2 Tile N.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile O.jpg x2 
Winter Edition C2 Tile P.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile Q.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile R.jpg x3 
Winter Edition C2 Tile S.jpg x2 
Winter Edition C2 Tile T.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile U.jpg x8*
Winter Edition C2 Tile V.jpg x9*
Winter Edition C2 Tile W.jpg x4*
Winter Edition C2 Tile X.jpg x1 

Het onderstreepte aantal is inclusief de starttegel.

Tegels gemarkeerd met een ster (*) hebben grafisch verschillende versies die in het spel zijn opgenomen.

12 tegels met dieren:

Winter Edition C2 Tile Z01.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z02.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z03.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z04.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z05.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z06.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z07.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z08.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z09.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z10.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z11.jpg x1 
Winter Edition C2 Tile Z12.jpg x1 

Voetnoten

Ga voor licentie en uitleg over de pictogrammen naar de pictogrammen pagina.

 1. Icon Open Book.png Vraag: Te weinig volgelingen - spelen we verkeerd of zijn er echt te weinig? antwoord: Naar onze mening zijn het er niet te weinig. Een zeker tekort aan volgelingen is geheel opzettelijk. Een belangrijk element van het spel is juist leren om zuinig te zijn met je volgelingen.
 2. Icon World Black.png Een van de dieren op de tegels is een Wolpertinger, een fictief beest uit Zuid Duitsland. Het Amerikaanse equivalent dat er het dichtst bij komt is de fictieve Jackalope, hoewel dat de Wolpertinger niet echt recht doet.
 3. Icon World Black.png HiG heeft de fans van het spel om nieuwe regels gevraagd voor gebruik met de dierentegels. Voorlopig zijn de dieren echter gewoon esthetisch.
 4. Icon House Black.png Tegels kunnen ook in een zak worden geplaatst en willekeurig worden getrokken.
 5. Icon Open Book.png vraag: We hebben moeite om te bepalen of een gelegde tegel een nieuwe stad voorstelt of bij een stad hoort die al in aanbouw is. antwoord: 'Van hoek tot hoek' is geen verbinding! De tegels kunnen alleen aan de randen met elkaar worden verbonden. In het getoonde voorbeeld zijn er op dit moment twee steden.
 6. Icon Open Book.png Kloosters kunnen direct naast elkaar, of hoek aan hoek geplaatst worden. Het is niet nodig dat er acht andere (niet klooster) tegels naast een klooster liggen. Een klooster staat in het midden van een weiland en andere tegels kunnen ernaast geplaatst worden. In tegenstelling tot wegen, steden en weilanden is het niet mogelijk om met een klooster te verbinden.
 7. Icon Open Book.png Een nieuw gelegde landtegel moet aan alle kanten passen op het aangrenzende tegels. Bij het plaatsen is het niet voldoende om slechts één zijde te zoeken die past.
 8. Icon House Black.png Bij het trekken van tegels uit een zak kan een tegel die niet geplaatst kan worden, terug in de zak worden gedaan voor later gebruik.
 9. Icon Open Book.png Als je bij het plaatsen van een tegel een onbezette stad afrondt, hoef je deze stad niet te bezetten en de punten te verdienen. Je kunt de stad sluiten zonder dat deze bezet is en (bijvoorbeeld) een boer inzetten zolang de boerderij onbezet is. De stad hoeft niet per se door een ridder bewaakt te worden.
 10. Icon Open Book.png Vraag: OMogen we op kloostertegels een volgeling inzetten op het omliggende weilanden? Antwoord: Ja! Voor een weiland dat een klooster omgeeft gelden dezelfde regels als voor elk ander weiland. Je kunt ook een boer naast een klooster zetten. In dat geval blijft het klooster de rest van het spel onbezet.[tenzij het klooster wordt bezet via een magisch portaal, of door een volgeling in Carcassonne—ed.]
 11. Icon Open Book.png Er zijn verschillende aanwijzingen in de spelregels dat de spelers het eerste spel moeten spelen zonder boeren.
 12. Icon Open Book.png Vraag: Er is een situatie die ons voor een raadsel stelt. Als een speler een tegel trekt met twee stadsdelen en een kleine stad voltooit, wat 4 punten oplevert, kan hij of zij dan in dezelfde beurt een volgeling inzetten in een nieuw stadsdeel? Antwoord: Per beurt mag een speler slechts één volgeling inzetten, en dat slechts één keer, en wel vóórdat er gescoord wordt. Als de speler de kleine, nu voltooide stad al bezet heeft, mag hij direct na het plaatsen van de tegel een tweede volgeling inzetten in het andere stadsdeel. De kleine stad wordt dan geteld en de betrokken volgeling gaat terug naar de speler. Als de speler deze stad nog niet bezet heeft, mag hij zelf bepalen naar welke van de twee stadsdelen hij een volgeling inzet. Als de volger naar de kleine stad wordt gestuurd, dan wordt deze onmiddellijk teruggegeven en krijgt de speler vier punten, maar de volger kan niet opnieuw worden ingezet.
 13. Icon Open Book.png Vraag: Kan een weg eindigen in niets? Antwoord: Nee, net als alle gewone landtegels moet een wegdeel aan alle randen doorlopen naar een ander wegdeel.
 14. Icon Open Book.png vraag: Hoe worden de gedeelten tussen T-kruisingen gescoord? Zijn de horizontale gedeelten (bovenop de T) ook eindpunten, of tellen deze mee als rechte wegen die elders moeten worden afgemaakt? Antwoord: Op ieder kruispunt (of splitsing) eindigt een weg, ongeacht vanuit welke richting ze het kruispunt bereiken. De struikrover kunnen ook niet in de kleine dorpjes op de kruispunten komen. In het getoonde voorbeeld bevindt iedere struikrover zich op zijn eigen weg.
 15. Icon World Black.png Merk op dat een schild alleen invloed heeft op het stadsgedeelte waar het zich bevindt, niet op de hele tegel (als er meer dan één stadsgedeelte op één tegel is.
 16. Icon Open Book.png Wanneer twee volgelingen van één kleur een weg, stad of boerderij bezetten, scoor je in deze gevallen NIET dubbel. Het aantal volgelingen heeft geen invloed op de punten die een speler verdient met een weg, stad, klooster of boerderij. Twee ridders verdubbelen de punten niet. Het aantal volgelingen is alleen van belang om te bepalen wie de meerderheid heeft.
 17. Icon Open Book.png Bij het bepalen van de boerderijgrootte kunnen boerderijen beperkt worden door allerlei barrières, bijvoorbeeld wegen of steden die niet omzeild kunnen worden, of de rand van het speelveld. Het kan zeker gebeuren dat een boerderij bijna het hele speelveld beslaat, en er zullen waarschijnlijk boerderijen zijn die het hele spel open blijven.
 18. Icon World Black.png Het gebruik van tellers, zoals de 50/100 tegels uit de standaard editie van Carcassonne (Inns and Cathedrals of Big Box sets), zou ook nuttig zijn.
 19. Icon Open Book.png Vraag: Eindscore: weggedeelten van onvolledige wegen. 1 punt per volger of 1 punt per verkeersdeel? Klooster: 1 punt voor elke aangrenzende tegel (bijv. 5), of is een incomplete kloostertegel slechts 1 punt waard? Antwoord: Tijdens de eindtelling verdienen wegen precies evenveel als tijdens het spel, dat wil zeggen 1 punt per wegdeel. In het voorbeeld hiernaast levert blauw aan het eind van het spel vier punten op. De kloostertegel zelf levert 1 punt op voor de klooster zelf en 1 punt voor elke aangrenzende tegel. Als er vijf tegels om de kloostertegel heen liggen levert dat in totaal 6 punten op.
 20. Icon Open Book.png Vraag: Scoren we aan het eind van het spel boerderijen die volledig door wegen zijn afgesloten, maar die geen aangrenzende steden hebben? Zo ja, hoe? Antwoord: Strikt genomen moeten ze dezelfde punten krijgen als elke andere boerderij, met 3 punten voor elke voltooide stad. In dit geval maakt dat een totaal van nul punten. En toch kan de boer de boerderij niet verlaten. Dit alles is natuurlijk zeer frustrerend en schreeuwt om wraak!
 21. Icon Double Arrow Black.png Dit beschrijft wat bekend staat als de "derde editie" methode van punten tellen voor boerderijen, de methode die momenteel door alle uitgevers wordt geaccepteerd voor alle versies van Carcassonne.
 22. Icon World Black.png Een aangrenzende stad is een stad die een muur heeft die grenst aan de boerderij; een enkel raakpunt op de hoek van een tegel is niet voldoende.