Základná hra Carcassonne

(Redirected from Základná hra Carcassonne)
This page is a translated version of the page Base game and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.


Carc V3 Mindok.jpg
20th Anniversary Edition Box.png
Carcassonne C3 (Tretia edícia) Carcassonne Jubilejné vydanie 20 rokov
Carcassonne C2 (Druhá edícia)
Box BaseGame3 C1 CZ.png
Box BaseGame1 C1 Albi CZ.png
Albi Mindok

Úvod

Viac informacií o samotnej hre nájdete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pre zobrazenie obsahu sa prosím zaregistrujte).


The game was released in its first edition, known as C1 for short, in 2000. This edition includes some variations in wording, if compared with later editions, and a different graphic style. However, all the editions are compatible.

Juhofrancúzke mesto Carcassonne je povestné svojím jedinečným opevnením, ktoré sa vyvíjalo od rímskych dôb až do veky rytierov. Hráči so svojimi spoločníkmi vyrážajú na cestu, lúky, do miest a kláštorov, aby v okolí mesta Carcassonne hľadali svoje šťastie. Vzhľad krajiny a strategické rozmiestnenie ich spoločníkov, či už sedliakov, lupičov, mníchov alebo rytierov určuje cestu k úspechu.

Informácie o pravidlách pre sedliakov

Sedliaci sú pre väčšinu hráčov Carcassonne považovaní za základnú súčasť hry. Hrajú sa takto aj na oficiálnych turnajoch, pretože sa bežne nepovažujú za rozšírenie hry. V C2 a ďalších vydaniach byli sedliaci oddelení ako samostatné rozšírenie, aby sa zjednodušili pravidlá pre začiatočníkov hry. Pre účely ďalších rozšírení a častí WikiCarpedie sú sedliaci považovaní za súčasť základnej hry. Pravidlá pre sedliakov nájdete na samostatnej stránke   Sedliaci.

Herný materiál a príprava hry

 • 72 kartičiek krajiny, na ktorých sú vyznačené časti miest, ciest, križovatky a kláštory, a to všetko stojí na lúkach.
 
časť mesta
 
úsek cesty
 
kláštor

Rub kartičiek je svetlý, s výnimkou štartovacej kartičky, ktorej rub je tmavý, aby ste ju ľahko rozoznali. [1]

 
rub štartovacej kartičky
 
rub ostatných kartiček

Štartovaciu kartičku (s tmavým rubom) položte doprostred stola lícom nahor. Ostatné kartičky zamiešajte a položte na stôl lícom nadol do niekoľkých kôpok tak, aby a ne všetci dobre dosiahli.

 
Štartovacia kartička
 • Počítadlo bodov umiestnite na okraj stola tak, aby bylo po ruke.
 
Časť počítadla bodov so spoločníkmi na štartovacom políčku 0.
 • 40 figúriek spoločníkov, vždy 8 vo farbách žltá, červená, zelená, modrá a čierna. [2] Zároveň je v hre aj 5 figúrek opatov, po 1 v každej farbe. Ich použitie je vysvetlené v pravidlách   Opát.
Spoločníci

Najprv si každý hráč vezme 7 spoločníkov zvolenej farby. Títo tvoria zásobu hráča.
Ôsmeho spoločníka vašej farby postavte na políčko „0“ na počítadle bodov.
Zvyšné figúrky vráťte do karbice. Ak nehráte rozšírenie   Opát, tak vráťte do krabice aj figúrky opatov.

   Otázka: Príliš málo spoločníkov - hrajeme zle, alebo je ich skutočne príliš málo?

Odpoveď: 7 spoločníkov je počet, ktorý zamýšľali autori hry. Určitý nedostatok spoločníkov je zámerný. Dôležitým prvkom hry je práve naučiť se svojimi spoločníkmi šetriť a používať ich uvážlivo.

Cieľ hry

V priebehu hry vykladáte kartičky krajiny a prikladáte ich k postupne rozširujúcemu hernému plánu. Budú vznikať cesty, mestá, kláštory a lúky. Svoje figúrky spoločníkov budete umiestňovať na herný plán ako lupičov, rytierov, mníchov alebo sedliakov. Tým budete v priebehu hry a tiež na jej konci získavať víťazné body. Kto ich nazbiera najviac, zvíťazí!

Priebeh hry

Najmladší hrác môže určiť, kto zahajuje hru.[3] Ostatní po ňom následujú v smere hodinových ručičiek. Hráč na ťahu (aktívny hráč) vykoná nasledujúce akcie v pevne stanovenom poradí. Po ňom je na rade hráč po ľavici atď.

1. Priloženie kartičky

Aktívny hráč musí otočiť 1 kartičku z ľubovoľnej kôpky a priložiť ju k hernému plánu.[4]

2. Umiestnenie figúrky

Na práve priloženú kartičku môže aktívny hráč umiestniť jednu figúrku zo svojej zásoby.

 

3. Započítanie bodov

Ak získal priložením kartičky či umiestnením figúrky niektorý hráč víťazné body, je treba ich hneď zaznamenať.  

Cesta

1. Priloženie kartičky

Otočenú kartičku ukážte spoluhráčom, aby vám mohli „dobre“ poradiť. [5] Potom ju priložte k hernému plánu tak, aby aspoň jednou stranou nadväzovala na nejakú už na stole ležiadu kartičku. Priložiť kartičku len rohom nie je dovolené. Územie (tj. cesty, mestá a lúky) na dotýkajúcích sa stranách kartičiek na sebe musia nadväzovať. Ak sa dotýká novo priložená kartička viacerých kartiček položených predtým, musia územia nadväzovať na všetkých miestach dotyku. [6] [7]

 
Příklad 1a: Toto je práve otočená kartička a bola priložená tak, že cesta nadväzuje a obe lúky sa rozšírily.

2. Umiestnenie spoločníka ako lupiča

Po priložení kartičky je možné na ňu umiestniť figúrku spoločníka. Figúrka umiestená na cestu predstavuje lupiča a je možné ju umiestniť na ľubovoľnú časť cesty na kartičke, pričom na rovnakej ceste na kartičkách priložených skôr však nesmie stáť žiadny iný lupič, ani vlastný. Umiestnenie figúrky nie povinné.

Pokiaľ nie je cesta uzavretá, k žiadnemu započítaniu bodov (akcia č. 3, viď podrobne ďalej) nepríde a na rade je ďalší hráč.

 
Príklad 1b: Na práve priloženú kartičku môže červený hráč umiestniť svojho spoločníka ako lupiča na ľubovoľnú časť cesty vychádzajúcej z križovatky uprostred. Rozhodol sa pre označený úsek cesty, pričom daná cesta nie je zatiaľ nikým obsadená.

Ďalší modrý hráč vo svojom ťahu otočí túto označenú kartičku a priloží ju podľa obrázka. Na dlhej obchodnej ceste už vpravo stojí spoločník červeného hráča, takže sem svojho spoločníka modrý umiestniť nemôže, ale mohol by ju umiestniť ako lupiča na ktorýkoľvek z oboch zvyšných úsekov cesty novo priloženej kartičky. Rozhodne sa však umiesniť svojho spoločníka ako rytiera do mesta.

Spoločníka je možné umiestniť aj na územie, ktoré bolo priložením kartičky práve uzavreté. Keby nestál vpravo spoločník červeného hráča, mohol by modrý svojho spoločníka ako lupiča na túto uzavretú cestu umiestniť.

 
Příklad 1c: Cesta vpravo je obsadená, preto se modrý rozhodne umiestniť svojho spoločníka ako rytiera do mesta.

3. Započítánie bodov za cestu

Len čo je cesta obsadená lupičom z oboch strán uzavretá, dôjde k jej vyhodnoteniu. Cesta je uzavretá křižovatkou (malou dedinou), časťou mesta, kláštorom alebo vytvorením uzavretej slučky. [8]

 
Příklad 1d: Modrý hráč vo svojom ťahu uzavrel cestu obsadenú červeným lupičom. Cesta vedie po 3 kartičkách, červený hráč preto získa 3 body.

   Otázka: Môže cesta končiť hranou ďalšej kartičky s lúkou?

Odpoveď: Ne, rovnako ako všetky ostatné kartičky krajiny musí úsek cesty nadväzovať na iný úsek cesty na všetkých hranách.

Každá kartička, po ktorej cesta vedie, znamená zisk 1 bodu, pričom je jedno, kto cestu uzavrel. Aj keď cestu v našom príklade uzavrel červenému hráčovi modrý hráč, stále je to cesta červeného hráča a len on za ňu získa body.

It is now time to note your score. You keep track of your score with the meeple you placed on the scoreboard before starting the game. Continuing our example, you move it forward 3 spaces to show that you’ve scored 3 points. Note: if your score passes 50 points, lay down your scoring meeple to show your 50+ points.

 
Příklad 1e: Červený si zaznamená získané body na počítadle bodov tak, že posunie svoju figúrku na počítadle o 3 polia vpred.

Figúrku spoločníka si vezme hráč z vyhodnocovaného územia spať do svojej zádoby.

 
Příklad 1f: Červený hráč si vezme do svojej zásoby späť svojho spoločníka, za kterého v ťahu modrého získal 3 body. Modrý rytier ostáva stáť na hernom pláne, protože mesto nie je zatiaľ uzavreté.

Mesto

1. Priloženie kartičky

Ako v každom ťahu, otočenú kartičku je treba najprv priložiť k hernému plánu, všetky územia musia nadväzovať. Mesto musí nadväzovať na mesto.

 
Príklad: Kartička s mestom.
2. Umiestenie spoločníka ako rytiera
Rovnako pri meste je potrebné skontrolovať, či už nie je obsadené iným spoločníkov (aj vlastným). Ak to tak nie je, červený môže umiestniť svojho spoločníka ako rytiera podľa obrázka.
 
Príklad 2a: Červený priložil kartičku tak, že rozšíril mesto. Toto mesto nie je nikým obsadené, červený sem teda môže umiestniť svojho spoločníka.

   Otázka: Máme problém s určením, kedy priložená kartička predstavuje nové mesto a kedy patrí k mestu, které už je rozostavané.

Odpoveď: „Z rohu do rohu“ nie je spojenie. Časti území je možné prepojiť len na okrajoch kartičiek. V tomto príklade sú to v tejto chvíli dve samostatné mestá.
3. Započítánie bodov za mesto

V niektorom z ďalších ťahov priloží červený hráč červeno zvýraznenú kartičku. Tým mesto uzavrie. Ak je mesto úplne ohraničené hradbami a nie sú v ňom žiadne medzery, je uzavreté. Červený si teraz započíta získané body.

Za každú kartičku, na ktorej leží mesto, získa príslušný hráč 2 body (pozor, nie za každú časť mesta, čo môže hrať rolu v prípade, že sa na jednej kartičke nadchádzajú dve časti mesta). Každý erb vyznačený v meste prináša navyše ďalšie 2 body.[9] Podobne ako pri cestách nehrá rolu, ktorý hráč mesto uzavrel - body získava hráč, ktorému patrí rytier v meste.

 
Príklad 2b: Za toto uzavreté mesto získá červený 8 bodov. 6 za tri kartičky plus 2 za erb. Svojho spoločníka si potom vezme z herného plánu späť do zásoby.

Kláštor

1. Priloženie kartičky

Rovnako kartičku s kláštorom je treba priložiť tak, aby všetky územia v miestach dotyku nadväzovali. [10] Kláštory sú vyznačené vždy v strede kartičky, ale k niektorým vedú cesty. [11]

 
Príklad: Kartička s kláštorem.

2. Umiestenie spoločníka ako mnícha

Do kláštora je rovnako možné umiestniť svojho spoločníka, a to ako mnícha. Spoločníka postavte do stredu kartičky priamo na kláštor.

 
Príklad 3a: Kartičku s kláštorem ide takto priložiť, protože lúka naväzuje na lúku. Červený obsadí kláštor svojím mníchom.

3. Započítanie bodov za kláštor

Kláštory se vyhodnocujú, len čo sú úplne obklopené susediacimi kartičkami ze všetkých 8 strán. Za každú z týchto kartiček vrátane samotnej kartičky s kláštorem získate 1 bod.

Priložením poslednej kartičky sa obklopí kláštor. Červený zaň získa 9 bodov a spoločník sa vracia automaticky do zásoby hráča.

 
Příklad 3b: Vyhodnotenie obklopeného kláštora.

Zhrnutie

1. Priloženie kartičky

 • Otočenú kartičku je nutné priložiť k hernému plánu, a to aspoň jednou stranou ku niektorej kartičke priloženej predtým. Územia na všetkých susediacich stranách musia nadväzovať.
 • Ak nastane veľmi nepravdepodobný prípad, že kartičku nie je možné žiadnym platným spôsobom priložiť, vráťte ju do krabice a otočte novú kartičku. [6]

2. Umiestnenie spoločníka

 • Spoločníka môže aktívny hráč umiestniť len na práve priloženú kartičku.
 • Dané územie však nesmie byť obsadené žiadnym iným spoločníkom (ani vlastným).
3. Scoring a feature
 • A road is completed when both ends lead to a village, a city, a monastery, or the road forms a loop. Each tile in a completed road is worth 1 point.
 • A city is completed when it is surrounded by walls and there are no holes inside the city. Each tile in the completed city is worth 2 points. Each coat of arms in the completed city is worth an extra 2 points.
 • A monastery is completed when it is surrounded by 8 tiles. Each of the monastery’s tiles (the 8 surrounding tiles and the one with the monastery itself) is worth 1 point.
 • Scoring always occurs at the end of a player’s turn. At that moment, each player with a meeple in a scored feature earns points. [12]
 • After each scoring, return the scored meeples to their owners' supply.
 • If there are multiple meeples in a single scored feature, the player with the most meeples is awarded full points and all other players receive nothing. When more than one player have the most meeples in a scored feature, the tied players all score full points.

Game end and final scoring

The game ends as soon as a player can no longer draw and place a landscape tile. [13] Then, players proceed to a final scoring, after which the winner will be known.

Once the game is over, all meeples still in play are scored:

 • Each incomplete road is worth 1 point per tile, just like during the game.
 • Each incomplete city is worth 1 point per tile and 1 point per coat of arms, which is only half the points.
 • Each incomplete monastery is worth 1 point plus 1 point per adjacent tile, just like during the game.
 
Example of final scoring:
 • Left city: Green is the only one to score 8 points (5 tiles and 3 coat of arms). Black does not score any points since Green has the most meeples in this city.
 • Monastery: Yellow scores 4 points for this incomplete monastery (3 points for the adjacent tiles and 1 point for the monastery itself).
 • Right city: Blue scores 3 points for this incomplete city (2 tiles and 1 coat of arms).
 • Road: Red scores 3 points for this incomplete roads (3 tiles).

Once the final score is known, the winner is the player with the most points.[14]

Special cases

Viac spoločníkov na jednej ceste

 
Príklad 4a: Touto kartičkou môžete prodĺžiť cestu obsadenú žltým spoločníkom, ale nemohli by ste na ňu postaviť svojho spoločníka ako lupiča. Môžete však kartičku tiež priložiť tak, že cesta zatiaľ nenadväzuje.
 
Príklad 4b: V niektorom neskoršom ťahu môžete priložiť kartičku tak, že se cesta spojí. Teraz sú na nej lupiči dvou hráčov – žltého a červeného. Žiadny nemá prevahu, obaja preto získajú 4 body.

Many meeples in the same city

 
Example 5a: You wish to take control of the city away from yellow and place your tile as pictured with a knight on it. You are allowed to place a knight there because the city segment is not connected to another city segment with a knight on it. If you succeed in linking your two city segments, your two knights will allow you to take the city from yellow.
 
Example 5b: That is exactly the tile you needed to connect the city segments. Since you now have the most knights in the city, only you get to score the 10 points awarded for completing that city. Then, both you and the other player take back your meeples.

Use a meeple, score a feature, and get the meeple back

You can place a meeple in a feature you just completed, immediately score it, and then return the meeple to your supply.

To do so, follow these steps: [15]

__ 1. Place a tile, completing a feature (such as a road, city, or monastery).

__ 2. Place a meeple as a highwayman, knight, or monk on the feature you just completed.

__ 3. Score the completed road, city, or monastery and return the meeple to your supply.

 
Example - Sequence taking place:
1. You place a tile.
2. You place your meeple on the road.
3. You score 3 points for the road. Return your meeple to your supply.

   Otázka: There is a situation that puzzles us. If a player draws a tile with two city segments and completes a small city, earning 4 points, can he or she then deploy a meeple to a new city segment in the same turn?

Odpoveď: A player may only deploy one meeple per turn, and that meeple may be deployed only once, and it must be before any scoring. If the player already occupies the small, now-completed city, he or she may deploy a second meeple to the other city segment immediately after placing the tile. The small city will then be scored and the meeple involved returned to the player. If the player does not yet occupy this city, he or she can decide which of the two city segments to deploy a meeple to. If the meeple is deployed to the small city (1), it will be returned immediately (2) and the player will earn four points, but the meeple cannot be redeployed (3).

Domáce pravidlá

  The players decide who starts the game by any method they choose—such as by rolling three meeples. The first player to ‘roll’ a standing meeple decides who plays first. (Thanks to Joff.)

  To determine the first player; each player draws a tile from the bag, the player that drew the tile with the most roads (0 to 4) plays first, if there is a tie for most roads, a draw-off takes place. This is repeated until someone wins. (Thanks to michael.)

  Take your next tile at the end of your turn, to give you time to think about placement and avoid analysis paralysis.

  Play with a three-tile hand. The abbey counts as part of your hand. Play your turn, including the builder, and then draw back up to three tiles. These tiles could be visible to all or hidden to the other players (Thanks to DavidP and youtch.)

  When playing with a bag for the tiles, the original starting tile may be put into the bag, and unplayable tiles can be put back into the bag rather than set to one side. (Thanks to dwhitworth.)

  Trees (bushes) on roads do not end the road—only houses do (when the road forks). This makes road building a lot more dynamic. (Thanks to Tobias.)

  When a tile is the only tile which can currently complete a structure, other players can offer to ‘buy’ it by offering points, trades counter, abbey, and so on. (Thanks to Deatheux.)

  If you place a tile that fills a hole in the playing field by touching something on all four adjacent sides, you get another turn. This helps motivate people to finish the board even if they do not get an advantage from the placement. (Does not apply to the abbey tile). (Thanks to viberunner.)

  Incomplete features at the end of the game do not score points at the end of the game. (Thanks to metoth.)

  The edge of the table limits the playing area. Thus, a player may not place a tile past the edge of the table or move the playing area to place a tile that would have been past the edge of the table. (Thanks to metoth for prompting this one, and to SkullOne for pointing out that this is an official rule from Hunters and Gatherers.)

  Table borders COMPLETE features as an abbey would. (Thanks to PreGy.)

  Use colored dice instead of meeples on the scoring track. Start out with the 6 showing on top. When the marker completes one lap, turn it to the number 1 to indicate it has completed one lap. This shows at a glance which player is on what lap and who's ahead. On the 100 space track it’s even easier to determine someone’s score at a glance. (Thanks to Carcking.)

Use of a table

A number of questions have been asked about rules related to the play area itself, including what happens when the edge of the area is reached, or if a table has to be used for play. The following clarifications are from Georg Wild from HiG (5/2013):

 • The edge of the table is the limit for the game if, as stated in the rules, a table is used.
 • The rules state that the starting tile is placed in the middle of the table. If all of the tiles are shifted to allow more room, the starting tile would no longer be in the middle. So in principle, total shifting of the tiles is not allowed. Additionally, with a manual shift of all of the tiles, the tiles and figures on the field can slip, which could lead to incorrect positioning of tiles or figures.
 • Addition of a second table is possible if one of an appropriate height is added to the first table. If a table is extended (as with an additional panel), make sure that the tiles and figures on the playing field do not slip.
 • Playing on the floor: The rules technically do not allow this, because the rules state that the first tile is placed in the middle of the table. Playing on the floor is not forbidden, however, if use of a table is not feasible. If the floor is used, tiles must be placed so all tiles are visible to all players. Tiles cannot be placed under the sofa, cabinet/shelf, etc.
 • It is important generally, that all the players in the round agree how to play:
  • Table - Standard
  • Table - with "total shifting" of tiles
  • Table - with extension
  • Floor
 • Continue to play fairly and not intentionally unfair to other players.

Zmeny oproti pôvodnej edícii C1

 
Carcassonne C1 (Pôvodná edícia)

Carcassonne Základná hra vyšla pôvodne v roku 2000 s grafickým návrhom (označovaným ako C1), ktorý vytvorila Anne Pätzke/sk. V roku 2014 vyšla nová edícia hry Carcassonne s grafickým návrhom (C2), ktorý vytvorila Doris Matthäus/sk. A nakoniec v roku 2022 vyšla vynovená verzia (C3), ktorá vychádza z predchádzajúcej s malými grafickými úpravami, ktorý vytvoril Marcel Gröber/sk.

Všetky verzie sú kompatibilné, hoci majú odlišný grafické stvárnenie.

Základnou zmenou oproti pôvodnej verzii je, že Základná hra priamo obsahuje dve mini rozšírenia   Rieka, ktoré bolo v pôvodnej edícii dostupné aj samostatne a úplne nové rozšírenie   Opát, ktoré prináša novú figúrku spoločníka Opata a nový typ územia Záhrada. Zároveň sú pravidlá   Sedliaci v pravidlách novej edície uvedené ako samostatné mini rozšírenie, vraj kvôli rýchlejšiemu nábehu nových hráčov na hru.

Hráči, ktorí prechádzajú z pôvodnej edícue na novú edíciu si musia v nových pravidlách zvyknúť nato, že figúrka sa v nových pravidlách označuje ako spoločník, a že sú pravidlá písané z vášho pohľadu, na rozdiel od pohľadu hráča používaného v pravidlách pôvodnej edície.

Zároveň sú vypustené pravidlá, ktoré boli pozmenené ešte v ranných verziách pôvodnej edície.

Nasledujuce pravidlá už neplatia 23 rokov ani v jednej z edícií:

 1. Malé mesto za 2 body (mesto pozostávajúce len z 2 kartičiek nebolo za 4 body ako teraz, ale len za 2 body).
 2. Vyhodnotenie miest pre farmárov podľa prevahy (ak mesto obklopovalo viacero sedliakov, body za neho mohol získať len hráč s prevahou sedliakov okolo neho, a to len raz, aj keby mal prevahu sedliakov na rôznych lúkach okolo toho istého mesta).

Zoznam kartiček

Tretia edícia C3

Celkovo kartičiek: 72
  2×
Kláštor + (W;–)
  4×
Kláštor + (B;E;2×–)
  1×
(T)
  4×
(B;S;2×–) + (S)
  5×
(G;B;T;2×–)
  2×
(T;–)
  1×
  3×
(G;T;–)
  2×
(G;–)
  3×
(W;B;K)
  3×
(W;B;E)
  3×
  2×
(G;–)
  3×
(G;T;–)
  2×
(B;K)
  3×
(W;T;–)
  1×
  3×
(G;T;–)
  2×
(T;–)
  1×
  8×
(G;2×W;B;S;3×–)
  9×
(G;2×W;B;S;K;3×–)*
  4×
  1×
(S) - označuje štartovaciu kartičku (s tmavým rubom)
Niektoré kartičky obsahujú dodatočné ilustrácie, ktoré môžu mať význam v kombinácii s niektorým z ďalších rozšírení. Označenie písmami ponechávame v pôvodnom znení:
 
 
B | Farma
 
 
S | Chliev
Poznámka: Malé ilustrácie ako kravín, chliev a oslia stajňa sú spoločne označované ako maštale alebo stajne.

Toto vydanie zamieňa jeden chliev za jeden kravín na kartičke s označením *.

20th Anniversary Edition

Celkovo kartičiek: 72
  2×
Kláštor + (W;–)
  4×
Kláštor + (B;E;2×–)
  1×
(T)
  4×
(B;S;2×–) + (S)
  5×
(G;B;T;2×–)
  2×
(T;–)
  1×
  3×
(G;T;–)
  2×
(G;–)
  3×
(W;B;K)
  3×
(W;B;E)
  3×
  2×
(G;–)
  3×
(G;T;–)
  2×
(B;K)
  3×
(W;T;–)
  1×
  3×
(G;T;–)
  2×
(T;–)
  1×
  8×
(G;2xW;B;S;3×–)
  9×
(G;2xW;B;2xS;3×–)
  4×
  1×
(S) - označuje štartovaciu kartičku (s tmavým rubom)
Niektoré kartičky obsahujú dodatočné ilustrácie, ktoré môžu mať význam v kombinácii s niektorým z ďalších rozšírení. Označenie písmami ponechávame v pôvodnom znení:
 
 
B | Farma
 
 
S | Chliev
Poznámka: Malé ilustrácie ako kravín, chliev a oslia stajňa sú spoločne označované ako maštale alebo stajne.

The 20th Anniversary Edition includes some celebratory details besides the glossy UV-printing:

 • The highwaymen by the roads usually look a bit different, but they can also join the party (maybe they will be a bit more peaceful in the future...). In case you play with an expansion that use them, they will count as normal highwaymen, as usual.
 • There are also additional details on the tiles, such as people partying everywhere, as well as hidden many so-called "Easter eggs". These make reference to other Carcassonne or HiG games. All these details have no effect on the rest of the game.

Druhá edícia C2

Celkovo kartičiek: 72
  2×
Kláštor + (W;–)
  4×
Kláštor + (B;E;2×–)
  1×
(T)
  4×
(B;S;2×–) + (S)
  5×
(G;B;T;2×–)
  2×
(T;–)
  1×
  3×
(G;T;–)
  2×
(G;–)
  3×
(W;B;K)
  3×
(W;B;E)
  3×
  2×
(G;–)
  3×
(G;T;–)
  2×
(B;K)
  3×
(W;T;–)
  1×
  3×
(G;T;–)
  2×
(T;–)
  1×
  8×
(G;2xW;B;S;3×–)
  9×
(G;2xW;B;2xS;3×–)
  4×
  1×
(S) - označuje štartovaciu kartičku (s tmavým rubom)
Niektoré kartičky obsahujú dodatočné ilustrácie, ktoré môžu mať význam v kombinácii s niektorým z ďalších rozšírení. Označenie písmami ponechávame v pôvodnom znení:
 
 
B | Farma
 
 
S | Chliev
Poznámka: Malé ilustrácie ako kravín, chliev a oslia stajňa sú spoločne označované ako maštale alebo stajne.

Prvá edícia C1

Celkovo kartičiek: 72
  1×
  3×
  1×
  2×
  1×
  3×
  2×
  2×
  3×
  2×
  3×
  2×
  1×
  5×
  3×
  4×
(S)
  3×
  3×
  9×
  8×
  4×
  1×
(S) - označuje štartovaciu kartičku (s tmavým rubom)

Poznámky pod čiarou

Vysvetlenie ikoniek nájdete na tejto stránke.

 1.   Dodatočné ilustráce na niektorých kartičkách nemajú žiadny vplyv na základné pravidlá, ale môžu byť použité v niektorom z rozšírení, napr.   Trhy v Lipsku alebo   Mýtne.
 2.   V pravidlách   Big Box 6 a   BigBox2021 sú spoločníci aj pre šieste hráča (v ružovej farbe) popísaný ako súčasť základnej hry a nie ako súčasť   Hostince a katedrály, čím sa stávajú pravidlá prehľadnejšími.
 3.   Bežnou praxou je náhodný výber začínajúceho hráča.
 4.   Práve priložená kartička krajiny musí zapadať do herného plánu tak, že nadväzuje na všetkých jej hranách! Pri prikladaní nestačí len hľadať len jednu stranu, ktorá sa hodí.
 5.   V slovenských pravidlách Mindoku je táto prvná veta upravená. V pôvodných pravidlách táto podmienka nie je uvedená.
 6. 6.0 6.1   Případně, pokud to tah hráče umožňuje, může hráč místo tahu kartičky krajiny přiložit kartičku opatství (rozšíření 5 - Opatství a starosta). (1/2013)
    Diky dalším rozšířením je možné vybrat i další kartičky v zásobě hráče: německý hrad (Německé hrady) nebo trojúhelníkové kartičky (Půlky).
 7.   Při tahání kartiček z pytlíku lze kartičku, kterou nelze přiložit, vrátit opět zpět do pytlíku.
 8.   Toto je základný zoznam a je považovaný za otvorený. Niektoré rozšírenia totiž obsahujú ďalšie prvky, ktorými môže cesta končiť, napr. skupina stromov, jazerá, hrady, rôzne typy náboženských stavieb a ďalšie
 9.   Všimnime si, že erb má vplyv len na časť mesta, v ktorom sa nachádza, a nie na celú kartičku (to v prípade, že sa na kartičke nachádza viac častí).
 10.   Kláštory môžu byť priložené veďla seba na susedných kartičkách. Nie je nutné, aby s kláštorem susedilo osem kartičiek, na ktorých se nenachádza kláštor. Na rozdiel od ciest, miest a lúk nieje možné sa pripojiť ku kláštoru.
 11.   V niektorých rozšíreniach se môžete stretnúť s kartičkami kláštorov s okrajmi miest, a dokonce aj kláštory, ktoré sú vo vnútri miest.
 12.   When two meeples of one color are occupying the same road, city, or field, you do not score double in these cases. The number of meeples (or in   Rozš. 1 - Hostince a katedrály the size of the meeples) has no effect on the points that a player earns from a road, city, monastery, or field. Two knights do not double the points. The number of meeples is only important in establishing who has the majority.
 13.   The ZMG rules state the following, which lead to certain interpretation issues when dealing with some expansions: "The game ends immediately after the turn of the player who placed the last tile."
 14.   Rules do not include tiebreakers. That is rules explaining situation when few players share the same score.
 15.   Note that features are considered to be complete as soon as the tile is placed, although meeple placement and scoring only occur afterwards. This is important when playing with magic portals (  Rozš. 3 - Princezná a drak) or flying machines (  Mini 1: Lietacie stroje).