Bruggen, Burchten en Bazaars

From Wikicarpedia
Revision as of 22:53, 11 January 2021 by Kiap1969 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:


Box BCB C2 999.png

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

Expansion symbol (oorspronkelijk Brücken, Burgen und Basare) werd in 2017 in de Nieuwe Edititie uitgegeven door Hans im Glück. Het is een update van de eerste editie die werd uitgegeven in 2010.

Dit is de achtste grote uitbreiding voor Carcassonne en introduceert enkele nieuwe aspecten in het spel. Rondtrekkende handelaren die in het land aankome organiseren bazaars, waarbij handjeklap tot een kunst wordt verheven. Tegelijkertijd breiden ingenieurs het wegennet uit met moderne bruggen en worden er overal kleine burchten gebouwd om de regio te verdedigen.

De nieuwe items zijn:

 • Bruggen
 • Burchten
 • Bazaars

Een Carcassonne-uitbreiding kan niet met recht een uitbreiding op het basisspel zijn als er geen nieuwe tegels bij zitten en dus vind je in de doos 12 tegels met stadsdelen, wegdelen en kloosters in nieuwe combinaties plus op sommige tegels de bazaars waarmee een nog mooier speelveld gemaakt kan worden.

Speelmateriaal

 • 12 nieuwe landtegels waarvan 8 met een bazaar
Bazaar symbool
 • 12 burchtfiches
Burchtfiche
 • 12 houten bruggen
Houten brug

Spelregels

Voorbereiding

Schud de nieuwe landtegels door de andere landtegels en maak zoals gebruikelijk gedekte stapels op tafel zodat alle spelers er gemakkelijk bij kunnen.

Verdeel nu de bruggen en burchten onder de spelers:

 • Bij 2, 3 of 4 spelers krijgt iedere speler 3 bruggen en 3 burchten.
 • Bij 5 of 6 players, krijgt iedere speler 2 bruggen en 2 burchten.

De twaalf nieuwe landtegels dienen door die van het basisspel geschud te worden. Tijdens he spel worden ze volgens de normale spelregels getrokken en aangelegd.

Bruggen

Bridges Castles Bazaars C2 Feature Bridge.png


1. Landtegel leggen

Net als in het basisspel moet je landtegels zo aanleggen dat de zijden overeenkomen met de tegels die al op he speelveld liggen. Na het leggen van een landtegel mag [1] je een brug bouwen. Een brug geldt als een weg en verbindt wegen over projecten of meeples op die tegel. [2]

Voorbeeld 1: Een brug bouwen

Je mag de brug op de aangelegde tegel bouwen, of op een tegel die aan de zojuist gelegde tegel grenst. Beide brugpilaren moeten op weiden worden gezet en kan horizontaal of vertikaal op de tegel staan (diagonaal over de tegel mag niet). Eenmaal gebouwd, blijft de brug tot het einde van het spel staan.

Je mag een tegel zo leggen dat een weg in een weide eindigt, maar dan moet je in dezelfde beurt een brug bouwen die de weg verlengt. Je mag meer dan één brug achter elkaar gebruiken in dezelfde weg, maar op elke tegel kan maar één brug worden gebouwd. [3] Bruggen mogen gebouwd worden op tegels waar al meeples op staan.


Voorbeeld 2 - Brug op de aangelegde tegel bouwen: Rood legt een tegel om de stad uit te breiden. Omdat er geen weg op de aangelegde tegel staat, verlengt rood de weg met een brug.
Voorbeeld 3 - Brug op een aan de gelegde tegel grenzende tegel bouwen: Rood legt een tegel aan en bouwt een brug op de naastgelegen tegel om de weg te verlengen.
Voorbeeld 4: Op deze tegel kun je geen brug bouwen omdat niet beide brugpilaren op een weide komen te staan.
Voorbeeld 5: Twee bruggen op rij, waarvan één een klooster met een monnik overspant.

2. Een meeple zetten

Na het leggen van een tegel mag je, zoals gebruikelijk, een meeple op de tegel zetten. Als je een brug op de aangelegde tegel hebt gebouwd, mag je je meeple (of een ander speelstuk) ook op de brug zetten, als was het een weg.

3. Puntentelling afhandelen

Bruggen worden op dezelfde manier geteld als tegels met een weg. [4]

Bruggen scheiden geen steden of weiden.

Voorbeeld 6: Rood bouwt de weg af en krijgt er 6 punten voor.

Burchten

Token Castle C2.png


3. Een kleine stad afbouwen en een burcht bouwen

Als je een tegel legt waarmee je een kleine stad (een stad die uit slechts twee halfronde delen bestaat [5] [6]) afbouwt, en die stad door een van je meeples bezet is, mag je kiezen of je de stad op de gebruikelijke manier telt en 4 puntent krijgt, of er een burcht op bouwt. [7]

Wanneer de eigenaar een burcht bouwt, legt hij één van zijn burchtfiches uit zijn voorraad op de zojuist afgebouwde kleine stad en plaatst daarop de meeple die eerst in de kleine stad stond bovenop de burcht. [8] [9]

Eenmaal gebouwd, blijft het burchtfiche op de kleine stad liggen tot het einde van het spel.

Een burcht met een meeple is nog niet afgerond. [10] [11]

Bij het plaatsen van een burcht maakt het niet uit of je meeple al op de eerste helft van de kleine stad staat voordat de burcht wordt geplaatst, of dat je de meeple op de tweede helft van de kleine stad die je zojuist hebt voltooid, plaatst. [10]

Voorbeeld 1: Je legt een tegel om de kleine stad af te bouwen. In plaats van 4 punten te krijgen, bouw je een burcht en zet er een meeple op.

3. Punten voor een burcht ontvangen

Het bouwen van een burcht levert je geen punten op. In plaats daarvan krijg je punten als in een latere beurt een aangrenzend project wordt afgebouwd. [12] [13] [14] Een project bevindt zich in de directe omgeving van de burcht als het op één van de twee tegels ligt waarop de burcht ligt, op de twee tegels rechts ervan of de twee tegels links ervan.

Het is voldoende als tenminste een deel van een afgebouwd project op een aangrenzende tegel ligt om er punten voor te krijgen. Zowel jij als de speler die normaalgesproken punten krijgt voor dat project krijgt de volle punten. [15] Nadat je punten hebt gekregen voor het aangrenzende project, neem je je meeple terug in je voorraad. Het burchtfiche blijft liggen tot het einde van het spel.

Voorbeeld 2: De landtegels 1 tot en met 6 grenzen aan jouw burcht. Je kunt punten krijgen als één van de volgende projecten wordt afgebouwd:
 • Het klooster op 1
 • De weg naar 1
 • De stad op tegel 3 boven
 • De stad op tegel 6 rechts
(De kleine stad op tegel 3 en 6 was al afgebouwd voordat de burcht werd gebouwd, daardoor kan deze stad geen punten meer opleveren voor de burcht).

Onderstaande regels zijn van toepassing op burchten:

 • Je krijgt punten voor het eerste project dat wordt afgebouwd en zich in de directe omgeving bevindt. Je mag niet van de punten afzien om je meeple te laten staan voor een later project.
 • Ook al staat er geen meeple op het eerste project dat wordt afgebouwd, je krijgt toch de punten als het in de directe omgeving van jouw burcht ligt. [16]
 • Als je de eigenaar bent van zowel de burcht als het eerstvolgende project in de directe omgeving, dan krijg je de punten tweemaal (voor het project én voor de burcht).
 • Een klooster bevindt zich alleen in de directe omgeving als de tegel met het klooster op een van de zes omringende tegels te zien is.
 • Als er door het leggen van een tegel meerdere projecten die in de directe omgeving van jouw burcht liggen tegelijk worden afgebouwd, mag jij beslissen voor welk project je punten krijgt. Een burcht kan maar voor één enkel project punten krijgen. [17]
 • Er kunnen twee of meer onafgebouwde burchten naast elkaar liggen. Als één ervan punten krijgt, geldt die als afgebouwd project voor de naastgelegen burchten. Elk van de eigenaren van deze burchten krijgt dus hetzelfde aantal punten. [18] [19]
 • Burchten scheiden weiden, net als wegen of steden.
Voorbeeld 3: Blauw bouwt de stad af en krijgt 16 punten. Omdat een deel van de stad in de directe omgeving van jouw burcht ligt en het het eerste project is dat in de directe omgeving is afgebouwd, krijg jij ook 16 punten.
De eindtelling

Aan het einde van het spel, worden eerst alle meeples die nog op een burcht staan verwijderd en daarna begint de eindtelling pas. Niemand krijgt nog punten voor een burcht. [20]

Wanneer de waarde van een weiland wordt geteld zijn burchten 4 punten waard (in plaats van 3).

Bazaars

Feature Bazaar C2.png


Trek je een tegel met een bazaar, volg dan de volgende stappen: 1. Landtegel leggen, 2. Een meeple zetten, 3. Puntentelling afhandelen, net als normaal.[21] Het is niet mogelijk een meeple op de bazaar te zetten.

4. Er wordt een bazaar georganiseerd

Nadat je een tegel met een bazaar hebt gelegd en je beurt hebt afgerond, vindt een bazaar veiling van landschapstegels plaats. Sla deze stap over als er minder tegels over zijn dan er spelers zijn.

Trek net zoveel landtegels als er spelers meedoen en leg deze open op tafel. De speler links van je kiest één van deze landtegels en doet er een openingsbod op. Met de klok mee mogen de overige spelers om beurten een hoger bod doen of passen, totdat alle spelers in de gelegenheid zijn geweest om te bieden of te passen. Vervolgens moet de speler die de tegel uitgekozen heeft:

 • De tegel van de hoogste bieder kopen door die speler het geboden aantal punten te geven, OF
 • De tegel verkopen aan de hoogste bieder, je ontvangt van hem het geboden aantal punten (hoogste bod).

Dit wordt zo op het scorespoor verwerkt dat de punten van de koper worden verminderd en die van de verkoper worden verhoogd met het aantal punten van het hoogste bod. De koper krijgt de tegel die geveild werd. Als de speler die de tegel had uitgekozen de enige bieder is, betaalt hij het aantal punten wat hij geboden had zonder dat een andere speler deze krijgt.

Het is toegestaan om meer punten te bieden dan je hebt, hierdoor is het mogelijk dat spelers minder dan 0 punten hebben als gevolg van het bieden, zeker aan het begin van het spel.

Een speler die tijdens de bazaar veiling een tegel gekocht heeft, is voor deze ronde klaar en mag niet meer meebieden. Van de spelers die in deze ronde nog geen tegel gekocht hebben, met de klok mee vanaf de vorige veilingmeester [22] kiest (als de nieuwe veilingmeester) welke tegel er nu geveild gaat worden en er begint een nieuwe veiling. Dit gaat zo door tot er nog één tegel over is. De speler die nog geen tegel heeft mag die gratis hebben.

Nu hebben alle spelers een tegel gekocht. Met de klok mee, te beginnen met de speler links van de speler die aan de beurt is, [23] [24] leggen alle spelers de tegel die ze gekocht hebben aan zoals bij een normale beurt dus met de fasen 1. Landtegel aanleggen, 2. Een meeple zetten (als hij of zij dat wil), en 3. Puntentelling afhandelen. Uiteraard trekt er niemand tijdens deze "bazaar"-ronde een tegel. [25]

Voorbeeld met 3 spelers:
Jij trekt een tegel met bazaar en legt die zoals gebruikelijk aan. Na jouw beurt trek je 3 tegels voor de veiling.
 1. Blauw kiest één van de tegels en biedt 2 punten. Zwart past, jij biedt 3 punten. Omdat jij de hoogste bieder bent en blauw toch de tegel wil hebben, koopt hij of zij die van jou door 3 punten achteruit te gaan, terwijl jij er 3 bij krijgt.
 2. Zwart kiest de volgende tegel en biedt 2 punten. Jij biedt 3 punten. Zwart besluit om de tegel aan jou te verkopen. Jij verliest 3 punten en zwart krijgt er 3 punten bij.
 3. Er is nu nog maar één tegel over, die zwart kosteloos ontvangt. Te beginnen met blauw voert iedere speler met de de aangeschafte tegel een gewone beurt uit.

Als de bazaar veiling is afgerond, gaat het spel op de gebruikelijke manier verder met de speler links van jou.

Geen kettingreactie: Als een bazaartegel een andere bazaartegel veilt, vindt er geen veiling plaats wanneer de tweede bazaartegel aangelegd wordt. Pas nadat alle geveilde tegels aangelegd zijn, kan er een nieuwe bazaarveiling plaatsvinden. [26]

Bazaar variant zonder bieden: Als je een bazaar tegel hebt gelegd, trek je zoveel landschapstegels als er spelers meedoen en legt deze open op tafel. Iedere speler kiest één van de open tegels en voert er onmiddellijk een normale beurt mee uit, te beginnen met de speler links van jou. Daarna gaat het spel zoals gebruikelijk verder.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

Bruggen

 • Bonussen en acties van toepassing op lokaal geprinte wegen op een tegel door nabijheid (het project moet op de weg zijn) of er aan grenzen (het project moet grenzen aan de weg) heeft geen invloed op bruggen die automatisch over de tegel gaan:
 • Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen: Een herberg op een tegel heeft geen gevolgen voor een brug die op die tegel staat. De herberg heeft alleen gevolgen voor afgedrukte wegdelen ernaast. De brug kan echter, net als elk ander afgedrukt wegdeel, wel profijt hebben van een herberg als ze onderdeel zijn van dezelfde weg.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Inns affect those road segments they are on, that is, directly adjacent to. So a bridge placed on a tile with an inn would not be affected by the bridge, since the inn would not be accessible from the bridge. Is this correct? See tile examples from Exp. 8 below.

Antwoord: Yes, that is right. The inn only counts for a road segment printed next to it. But a bridge could count as part of an "inn road" if it is linked to it. (1/2021)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg

 • Uitbr. 4 - De Toren: Een toren en een berug kunnen op dezelfde tegel staan. Verschuif zonodig de toren om ruimte te maken voor de brug.
 • Uitbr. 10 - Het Circus:
  • Een brug mag over een tenttegel gebouwd worden (met of zonder circustent).
  • Je mag geen artiest op een artiestentegel zetten waar een brug op gebouwd is.
 • Kleine Gebouwen: Een klein gebouw op een tegel heeft gevolgen voor een brug die op die tegel gebouwd is.
 • De Wachttorens: Tegels met een brug tellen mee voor de puntentelling van een wachttoren voor aangrenzende tegels met wegdelen.

Burchten

 • Bij de puntentelling van een burcht, krijg je ook bonuspunten voor deze projecten (zie volledige details hieronder, inclusief andere projecten):
The following table details the feature scoring modifiers and bonuses applicable to a feature when scored. The resulting points will be scored by the owner of the castle unless the castle lord is a mayor:
Legenda:
Waarde Ja nb
Symbool
Features triggering a castle scoring
Scoring Modifiers Road City Monastic building (1) Another castle Garden Baba Yaga's hut German castle German cathedral
Inn
Cathedral
Vineyard
Mage / Witch
Labyrinth
German castle
Bathhouse
Cathars / Siege / Besiegers
Little building
German cathedral
Darmstadtium
Scoring tiles

Opmerkingen:

 1. Monastieke gebouwen vertegenwoordigt een van de volgende kenmerken: klooster, abdij, cultusplaats, Duitse klooster, Nederlandse en Belgisch klooster, Japans gebouw, kerk van Darmstadt.


 • Special case: small cities and castles with multiple meeples
  • Interpretatie uit de gemeenschap Small cities are normally occupied by one single meeple from one player. However, several meeples (from one or more players) may occupy the same small city if playing with Mini #1 - The Flier (Flying Machines). In this case, if only one player has the majority in the feature, that player will be the one either scoring it or converting the small city into a castle only occupied by the meeple(s) of the player with the majority.
Additionally, some special situations may arise when meeples from different players share the majority in the same small city, since each player may decide differently. So, we may encounter the following scenarios:
 • All the players with the majority decide to score the small city: The city will be scored as usual taking into account the majority in the feature.
 • All the players with the majority decide to convert the small city into a castle: The resulting castle will have several occupiers (the meeples from the players sharing the majority in the small city). If the castle is completed eventually, all the players sharing the castle will score points for it.
 • Some of the players sharing the majority decide to score the small city and the rest choose to convert it into a castle: The players scoring the city will apply the majority without taking into consideration those meeples from players who decided to convert the small city into a castle. After scoring, the meeples involved will be returned to their owners. The castle will be created only with the meeples of the players who decided to convert the small city. If the castle is completed eventually, all the players sharing the castle will score points for it.
Additional notes:
 • Deploying meeples from the city of Carcassonne: If playing with the Count of Carcassonne (Exp. 6 - Count, King & Robber), players will be allowed to deploy meeples from the city of Carcassonne to the small city only if at least one player is scoring it. All these additional meeples will participate in the scoring only. They cannot be deployed to the small city to later occupy the resulting castle if any player decided to convert it instead of scoring the small city.
 • Castle tokens: Each player who chose to convert the small city into a castle will have to place a castle token from their supply on top of the small city. No player can keep their castle token for a later use because other player was placing theirs. As an alternative, instead of stacking the castle tokens, you may place only one of them and remove the rest from the game.
  This means that a player without any castle tokens in their supply cannot decide to convert a shared small city into a castle. In this case, the player can only score the small city.
 • Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw: De draak vreet geen meeple op de burcht. Je mag de fee bij een meeple op de burcht zetten om de gebruikelijke punten te krijgen.
  • De draak kan geen meeples eten die in een burcht staan.
  • Het is toegestaan om de fee bij een meeple in een burcht te plaatsen en de gebruikelijke fee punten te scoren. [27]
 • Uitbr. 4 - De Toren: Een toren kan geen meeple op een burcht gevangennemen.
 • Uitbr. 5 - Burgemeesters en Abdijen: Een burcht geeft voor een herenboerderij en voor boeren die door eeen herenboerderij worden geteld 1 punt meer dan een afgebouwde stad.
 • Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten:
  • Koning en Roofridder: Een burcht geldt voor de Koning niet als afgebouwde stad.
  • De Graaf van Carcassonne: Meeples uit de Stad Carcassonne mogen niet naar een burcht verplaatst worden.
  • De Rivier II: De kudde varkens levert een punt extra op voor burchten in de weide.
 • Uitbr. 10 - Het Circus:
  • Bij een circus telling krijgt een meeple op een burcht ook punten als een deel van de burcht in de directe omgeving van het circus ligt.
  • Een artiestenpiramide geldt niet als afgebouwd project en levert dus geen punten op voor een burcht.
  • Aan het einde van het spel, de laatste circusscore moet worden uitgevoerd voordat een overgebleven burchtheer uit het speelveld wordt verwijderd.
 • Het Rad van Fortuin: Burchten tellen wel mee voor de telling van het segment Hongersnood van het Rad van Fortuin aangezien dit in feite een boerentelling is.
 • Mini #5 - Tovenaar en Heks: De tovenaar en de heks mogen niet op een burcht gezet worden aangezien het geen stad meer is. Dit impliceert ook dat als één van deze speelstukken op een kleine stad staat waarop een burcht wordt gebouwd, ze verwijderd dienen te worden.
 • Kloosters in Duitsland (nieuwe editie) / Japanse Gebouwen of Kloosters in Duitsland (1e editie) / Kloosters in Nederland en Belgë:
  • Omdat een abt pas aan het einde van het spel punten krijgt en dit klooster nooit als afgebouwd wordt beschouwd, levert een klooster met een abt nooit punten op voor een meeple op een burcht. (5/2014)
  • Deze bijzondere kloosters kunnen alleen afgebouwd worden als ze onbezet zijn of als er tenminste één monnik op staat (ongeacht of er andere meeples als abt op hetzelfde project staan). Een bijzonder klooster wordt als niet afgebouwd beschouwd als het volledig omringd is door tegels en alleen wordt bezet door meeples die als abt zijn gezet.
 • Belegeraars -Katharen - Beleg: Op een belegerde stad (of een stad onder aanval van Katharen) mag een burcht gebouwd worden en geldt dan als normale burcht. Na het bouwen van de burcht wordt het beleg of de Kathaarse aanval genegeerd.
 • De Pest: Meeples in burchten zijn veilig voor de pest aangezien die rechtstreeks effect heeft op de tegel en burchten niet op een specifieke tegel liggen.

Bazaars

Als je een bazaartegel legt en daarmee een weg of stad met je bouwmeester erop uitbreidt [28] [29], maak je eerst de bazaarronde af en begint daarna pas aan je extra beurt.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Wat is de speelvolgorde als de bazaartegel een project met een bouwmeester erop uitbreidt?

Antwoord:
Bridges Castles Bazaars C2 Bazaar QA.png

Als je een bazaartegel trekt en een bouwmeester-beurt mag doen, trek dan eerst het aantal tegels dat nodig is voor de bazaar en houd de veiling. Er start nu een speciale ronden met bijzondere eigenschappen - elke speler heeft een open en bekende tegel in plaats van een gedekte onbekende tegel, en je mag je abdij niet als eerste tegel leggen. Als je je geveilde tegel hebt aangelegd en daardoor een bouwmeester-beurt krijgt, mag je kiezen of je je abdij legt of een nieuwe onbekende tegel trekt. Als een speler [tijdens zijn of haar bouwmeester-beurt] een nieuwe bazaartegel trekt, wordt die genegeerd totdat de laatste speler die een geveilde tegel heeft zijn beurt heeft afgemaakt (inclusief een eventuele bouwmeester-beurt). Eventuele uitstaande uitgestelde bazaars worden nu op volgorde georganiseerd. Nadat alle bazaarrondes klaar zijn, voer je je bouwmeester-beurt uit.

Met andere woorden:

 • Trek een bazaar en voer het eerste deel van je dubbele beurt uit.
 • ** // Start uitstaande bazaars // **
 • Trek de tegels (gedekt)
 • Draai de tegels open en houd de veiling
 • ( Start uitstel nieuwe bazaars )
  • Eerste speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeester-beurt van de eerste speler, indien van toepassing
  • Volgende speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeester-beurt van de volgende speler, indien van toepassing
  • ...
  • Laatste speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeester-beurt van de laatste speler, indien van toepassing
 • Speler die een nieuwe bazaartegel getrokken en gelegd heeft in zijn of haar bouwmeester-beurt (uitstaande uitgestelde bazaar)
 • ** Terug naar // Start uitstaande bazaars // totdat er geen uitstaande uitgestelde bazaars meer zijn **
 • Voer je bouwmeester-beurt uit (tweede deel van je dubbele beurt)


 • Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw: Als je tijdens een bazaar veiling een draaktegel legt, gaat de draai onmiddellijk op jacht voordat de bazaar veiling verdergaat.

Tegelverdeling

Tegels: 12

Bridges Castles Bazaars C2 Tile A.jpg  x1     
(B)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile B.jpg  x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpg  x1 (–)
Herberg
Bridges Castles Bazaars C2 Tile D.jpg  x2     
(W;–)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile E.jpg  x1 (+)
(R)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile F.jpg  x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg  x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile H.jpg  x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile I.jpg  x1 (–)
(T)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg  x1 (+)
Herberg
Bridges Castles Bazaars C2 Tile K.jpg  x1     
 

Opmerking: De oorspronkelijke tegelverdeling door HiG in Duitsland had per ongeluk de volgende verschillen: Tegels aangegeven met (–) ontbraken en waren in plaats daarvan vervangen door twee exemplaren aangegeven met (+).

Op sommige tegels staat een kleine illustratie. De letters tussen haakjes geven aan om welke illustratie het gaat:

Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C2.png
B | Boerderij
Feature WaterTower C2.png
W | Watertoren
Feature Highwayman C2.png
R | Struikrovers

Bovendien staat op twee tegels een extra afbeelding aangegeven in vet, een herberg, die bedoeld is in combinatie met Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen.


Burchtfiches: 12

Token Castle C2.png x12

Footnotes

For Icons explanation and licensing please visit Icons page.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Let hier op het gebruik van het woord "mag". Een speler is niet verplicht om een brug op een tegel te bouwen, zelfs niet als dat ertoe leidt dat de tegel weggelegd moet worden. De speler heeft dus de keuze om de brug te bouwen of de tegel weg te doen. (10/2014)
 2. Officiële verheldering van de uitgever Net als bij gewone wegen moet elke brugpilaar een al bestaand wegdeel (of brug) verlengen of grenzen aan een lege plek. (12/2014)
 3. Officiële verheldering van de uitgever Er kunnen geen twee bruggen haaks op elkaar op een tegel staan. Volgens de spelregels moeten de brugpilaren op een weide staan, en als je bruggen over elkaar heen zet raakt tenminste é´n pilaar van de bovenste brug de weide niet.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Aangezien de brug op dezelfde manier wordt geteld als een afgedrukt wegdeel, levert een afgebouwde weg met op dezelfde tegel zowel een brug als een daarop afgedrukt wegdeel nog steeds maar 1 punt op voor die tegel. (2/2014)
 5. Officiële verheldering van de uitgever In de spelregels van HiG staat dat alleen een kleine stad die uit "twee halfronde delen" bestaat in aanmerking komt om er een burcht op te bouwen, waarmee bijvoorbeeld driehoekige delen worden uitgesloten. Het burchtfiche moet de kleine stad volledig bedekken om die visueel te vervangen op het speelveld. (7/2010)
  Dit standpunt is bevestigd door Christof Tisch (HiG) op BGG:

  https://boardgamegeek.com/thread/538079/1-question-about-castles

  Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat de volgende tegels geen deel uit kunnen maken van een kleine stad die omgezet wordt naar een burcht, aangezien er "ruïnes" van de onderliggende stad zichtbaar zouden blijven: delen van stadsburen, stadsbruggen of restanten van stadsdelen:

  Princess And Dragon C2 Tile F.jpg  
  Stadsdeel
  boven
  Bridges Castles Bazaars C2 Tile I.jpg  
  Heksenhoed
  stadsdeel
  Abbey And Mayor C2 Tile E.jpg  
  Bovenste stadsdeel
  met brug
  Abbey And Mayor C2 Tile I.jpg   
  Vierkantachtig
  stadsdeel
  Hills And Sheep C2 Tile K.jpg   
  Driehoekig
  stadsdeel
  Hills And Sheep C2 Tile O.jpg   
  Beide stads-
  delen raken
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels van ZMG definiëren een kleine stad als "een stad bestaande uit slechts twee tegels". Het gebrek aan beperkingen maakt het mogelijk om kleine steden te vormen met andere tegels dan de standaard halfronde stadsdelen, zoals het stadsdeel in de vorm van een heksenhoed. De enige aanwijzing dat dit niet bedoeld is, zijn de voorbeelden.
 7. Officiële verheldering van de uitgever Bij het bouwen van een burcht maakt het niet uit of de eerste helft van de stad al door een meeple bezet werd, of dat deze er door de speler die aan de beurt is na het leggen van de tweede helft in zijn beurt op is gezet.
 8. Officiële verheldering van de uitgever Als je een burcht bouwt op één van deze tegels uit De Toren, dan moet je de toren misschien een beetje opzij schuiven.

  Tower C2 Tile B.jpg  
  Tower C2 Tile M.jpg  
 9. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de ZMG regels is het plaatsen van de meeple op het kasteel weggelaten.
 10. 10.0 10.1 Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de ZMG regels is deze zin weggelaten.
 11. Officiële verheldering van de uitgever De burcht geldt op dit moment als niet afgebouwd.
 12. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van HiG staat dat dat je punten krijgt als projecten in hun leengoed bij een latere beurt afgebouwd worden: "Je krijgt geen punten voor het bouwen van de burcht. Je krijgt punten voor je burcht als een project (klooster, stad of weg) in de directe omgeving van je burcht bij een latere beurt wordt afgebouwd." Dit detail staat niet in de spelregels van ZMG.
 13. Interpretatie uit de gemeenschap De verwijzing naar "een latere beurt" moet gelezen worden als bij een latere puntentelling, met andere woorden, je kunt geen burcht bouwen en er meteen punten voor krijgen. Er moet tenminste nog een tegel worden aangelegd voordat je punten kunt krijgen voor je burcht. Met dit in het achterhoofd, zou je bij een dubbele beurt (in feite één beurt met twee delen), een burcht kunnen bouwen in het eerste deel van je beurt en er al meteen bij het tweede deel van de beurt punten voor krijgen. Er staat niets in de spelregels over het negeren van projecten die afgebouwd werden direct na het bouwen van de burcht, alleen over de puntentellingsfase van de ronde waarin de burcht werd gebouwd. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld:
  1. Je legt een tegel waarmee je een stad met jouw bouwmeester uitbreidt en een kleine stad afbouwt waarop je een burcht bouwt (uiteraard door jou bezet). De bouwmeester geeft je een dubbele beurt.
  2. Tijdens het tweede deel van je dubbele beurt, bouw je een ander project in het leengoed van de burcht af en krijg je punten voor zowel het project als voor de burcht die je in het eerste deel van de beurt gebouwd hebt.
  Een vergelijkbaar geval doet zich voor als je met Mini #2 - Nieuwsberichten speelt:
  1. Je legt een tegel waarmee je zowel een kleine stad die door jou bezet is als een ander project dat van jou is afbouwt. Op de kleine stad bouw je een burcht en je krijgt punten voor het andere project. Na deze puntentelling komt je scorepion op een donker vakje en je ontvangt nieuwsbericht 4.
  2. Je trekt een nieuwe tegel waarmee je een ander project in het leengoed van de burcht, die je eerder deze beurt gebouwd hebt, afbouwt. Hoewel het nieuwsbericht deze zelfde beurt is uitgegaan, ontstaat er een nieuwe puntentelling. Het gevolg is dat je voor zowel het afgebouwde project als de burcht punten krijgt.
 14. Officiële verheldering van de uitgever Op dit moment wordt de burcht als afgebouwd beschouwd.
 15. Interpretatie uit de gemeenschap Dit is na het toepassen van bonus- of strafpunten (zoals bij de Kathedraal of Heks). (4/2014)
 16. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat dit in feite betekent dat er de punten voor alle afgebouwde projecten geteld worden, zelfs als ze onbezet zijn. Gewoonlijk krijgt echter niemand punten voor een onbezet project. (2/2015)
 17. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG is de betekenis van deze alinea aangepast, daar staat:
  "Als er een tegel wordt gelegd waardoor meerdere projecten die zich in de directe omgeving van jouw burcht bevinden tegelijk worden afgebouwd, beslis jij in welke volgorde de punten ervoor worden geteld. Zoals gebruikelijk, krijg je alleen punten voor het eerste project."
  Deze discrepantie is mogelijk het gevolg van een foutieve vertaling.
 18. Interpretatie uit de gemeenschap Een afgebouwde burcht die in het leengoed van een andere burcht ligt veroorzaakt een puntentelling voor die laatste. Als de leengoederen van twee burchten elkaar overlappen, leidt het afbouwen ervan over een weer tot een puntentelling die gezamenlijk plaatsvindt. Dit effect kan ook meer dan twee burchten raken.
  Voorbeeld: De leengoederen van de gele en de rode burcht overlappen elkaar. Het leengoed van de blauwe burcht overlapt die van de rode burcht, maar omgekeerd niet. De leengoederen van de blauwe den de gele burcht overlappen niet.
  • Een afgebouwd project dat de puntentelling van de rode of de gele burcht veroorzaakt geeft punten aan beide burchten. Als de blauwe burcht wordt afgebouwd, veroorzaakt dit een puntentelling voor beide andere burchten aangezien de blauwe burcht in het leengoed van de rode burcht ligt.
  • Het afbouwen van de rode burcht (en daarme de gele burcht) veroorzaakt geen puntentelling voor de blauwe burcht, aangezien de rode burcht niet in het leengoed van de blauwe burcht ligt.
 19. Interpretatie uit de gemeenschap Deze alinea is herschreven volgens de Duitse spelregels. De Engelse bewoording door ZMG is minder duidelijk: "Als er punten worden geteld voor een burcht die aan jouw burcht grenst, dan krijg jij ook punten voor je burcht. Alle burchten die bij een dergelijke puntentelling betrokken zijn krijgen de punten van het eerst-afgebouwde aangrenzende project.
 20. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de ZMG regels is het verwijderen van meeples van niet gescoorde burchten weggelaten.
 21. Officiële verheldering van de uitgever Als de tegel niet gelegd kan worden en terzijde wordt gelegd, vindt er geen bazaar plaats. (10/2014)
 22. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van de ZMG-editie staat "de volgende speler met de klok mee vanaf de vorige koper", maar in de Duitse spelregels staat "de volgende speler met de klok mee die nog geen tegel heeft" waarmee de volgende speler met de klok mee vanaf degene die de vorige te veilen tegel gekozen had bedoeld wordt. Daarom verwijzen we naar de "veilingmeester" om de volgorde te verhelderen.
 23. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat de speler die aan de beurt is, de speler is die de bazaartegel heeft aangelegd.
 24. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG staat "te beginnen met de eerste koper," wat afwijkt van de Duitse spelregels waarin staat "de speler na de speler die aan de beurt is begint."
 25. Interpretatie uit de gemeenschap Alle spelers leggen de tegels die ze gekocht hebben aan zoals tijdens een normale beurt. Na het aanleggen van de tegel mag de speler er een meeple op zetten en, als een weg of stad met de bouwmeester is uitgebreid, krijgt de speler een dubbele beurt en mag hij nog een tegel trekken en die zoals gebruikelijk aanleggen. Alles precies zoals in een normale beurt. (2/2010)
 26. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat een aangeschafte bazaartegel geen nieuwe bazaar veroorzaakt, maar een daarna getrokken bazaartegel wel. Niettemin, zoals besproken in de V&A verheldering in het gedeelte Andere uitbreidingen, vindt de bazaar mogelijk niet onmiddellijk plaats als die tegel getrokken werd in een bouwmeester-beurt tijdens bazaar-ronde.
 27. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de meest recente uitleg bij de 1e editie was het niet toegestaan de fee in een burcht te zetten, terwijl dat voorheen volgens de spelregels in Big Box 3 wel mocht.
 28. Interpretatie uit de gemeenschap De spelregels van ZMG gebruiken hier het werkwoord "afbouwen" maar in de oorspronkelijke Duitse HiG spelregels wordt "uitbreiden" gebruikt, dat is ook de bedoelde betekenis.
 29. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Er is een andere versie van deze spelregel waarin staat dat je je bouwmeester-beurt voor de bazaar uitvoert. Deze discrepantie (voortkomend uit een foutieve vertaling van een verheldering uit 5/2013) wordt door HiG als een geldig alternatief gezien aangezien het spel er niet veel door verandert. De redenering achter de oorspronkelijke regel is dat de bazaar een actie is die afgeleid wordt van de tegel die in het eerste deel van de dubbele beurt gelegd is en dus moet worden afgehandeld voordat de bouwmeester-beurt wordt uitgevoerd. (08/2016)
  Interpretatie uit de gemeenschap Deze variant, beschreven in de CAR en sinds 12/2018 geïmplementeerd door JCloisterZone, lijkt meer voordehandliggend voor sommige spelers. De volgorde van spelen is dan als volgt:
  • Trek een bazaar en voer het eerste deel van je dubbele beurt uit.
  • ** // Start uitstaande bazaars // **
  • Trek de tegels (nog gedekt)
  • ( Start uitstel nieuwe bazaars )
  • Voor je bouwmeester-beurt uit (tweede deel van je dubbele beurt)
  • Draai de tegels open en houd de veiling
   • Eerste speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeester-beurt van de eerste speler, indien van toepassing
   • Volgende speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeester-beurt van de volgende speler, indien van toepassing
   • ...
   • Laatste sepeler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeester-beurt van de laatste speler, indien van toepassing
  • ( Stop uitstel nieuwe bazaars )
  • De speler die een nieuwe bazaar getrokken en aangelegd heeft tijdens zijn of haar bouwmeester-beurt (uitstaande uitgestelde bazaar)
  • ** Terug naar // Start uitstaande bazaars // totdat er geen uitstaande uitgestelde bazaars meer zijn **