Německé katedrály

From Wikicarpedia
Revision as of 16:32, 5 May 2024 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření Německé katedrály obsahuje 6 kartiček se známými německými katedrálami. Katedrály přinášejí nový způsob hodnocení a zvýhodní k nim napojené cesty.

German Cathedrals C2 Tile 05.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Cathedrals C1 01.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Německé katedrály Německé katedrály
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol GermanCathedrals C2.png

Rozšíření Německé katedrály obsahuje 6 kartiček se známými německými katedrálami. Katedrály přinášejí nový způsob hodnocení a zvýhodní k nim napojené cesty.

Toto minirozšíření zahrnuje 6 kartiček slavných německých katedrál, které vám umožní získat body za arcibiskupy a lupiče.

Úvod

Symbol GermanCathedrals C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Německé katedrály v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2023 jako součást Symbol Bundle.png Balíčku minirozšíření I. Předcházející pravidla C2 publikovalo vydavatelství HiG roku 2020 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2014 v původní edici (C1) jako Německé katedrály Německé katedrály.

Toto rozšíření bylo koncipováno pro použití se základní hrou Carcassonne, jejíž všechna obvyklá pravidla nadále platí, s následujícími drobnými úpravami. Je však možné nové katedrály použít i při hře s dalšími rozšířeními. K tomu však neposkytujeme žádné oficiální úpravy pravidel.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny představujících významné německé katedrály.
Na každé kartičce jsou také vyznačeny 3 nebo 4 části cesty. [1]

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte nové kartičky katedrál mezi ostatní kartičky krajiny.

Německé katedrály  

German Cathedrals C2 Image 02.png
1. Přiložení kartičky s katedrálou

Doberete-li si kartičku nové katedrály, přiložte ji k hernímu plánu podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka jako arcibiskupa

Po přiložení kartičky na ni lze družiníka umístit podle běžných pravidel – na cestu, na louku nebo na samotnou katedrálu jako arcibiskupa.

3. Započítání bodů
Uzavřená cesta

Vede-li uzavřená cesta alespoň na jednom konci ke katedrále, získáte za každý její úsek po 2 bodech (namísto obvyklého 1). [2] [3]

Zvláštní případ

Pozor, všechny úseky cesty na kartičkách katedrál se počítají zvlášť. Tvoří-li uzavřená cesta smyčku od katedrály k téže katedrále, za oba úseky na téže kartičce si započítáte body.

German Cathedrals C2 Example 01.png
Příklad 1 - Vyhodnocení dokončené cesty: Červený získá 10 bodů za dokončenou cestu. Na kartičce katedrály se počítají oba úseky cesty.
Vyhodnocení katedrály

Katedrála se vyhodnotí v okamžiku, kdy jsou uzavřené všechny cesty, které k ní vedou. Arcibiskup přinese po 1 bodu za každý jednotlivý úsek každé takové cesty. Každý úsek cesty na samotné kartičce katedrály se počítá samostatně. [3]

Pozor: Cesta, která začíná i končí u katedrály je v takovém případě počítána pouze jako jedna a nebude znovu počítána. [4]

German Cathedrals C2 Example 02.png
Příklad 2 - Vyhodnocení dokončené katedrály: Červený získá za svého arcibiskupa 8 bodů (ke katedrále vedou dvě uzavřené cesty, jedna má 5 úseků, druhá 3). Modrý získá 6 bodů za lupiče na uzavřené cestě vedoucí ke katedrále (po 2 bodech za každý ze 3 úseků).

Po vyhodnocení se družiník jako obvykle vrací do zásoby příslušného hráče.

 Výklad pravidel komunitou Při hodnocení německé katedrály se hodnotí každý úsek cesty zvlášť. Je to tak správně?

Ano, jak je vidět z výše uvedeného příkladu hodnocení, hodnota německé katedrály je součtem bodů, které získala každá cesta, která je k ní připojena. V tomto základním příkladu to nemusí mít žádný význam, nicméně je to důležité v případě, kdy jedna nebo více kartiček přispívá k různým cestám připojeným k téže německé katedrále (tyto kartičky jsou bodovány jednou za každý úsek cesty). [3]


Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry se ještě přidělují body za neuzavřené cesty a katedrály. Za lupiče i arcibiskupa získáte za každý úsek cesty vedoucí ke katedrále po 1 bodu (úseky cest na kartičce s německou katedrálou se počítají zvlášť). [3] [5]

German Cathedrals C2 Clarification Example 01.png
Příklad 3 - Vyhodnocení nedokončené katedrály: Červený získá za nedokončenou katedrálu 6 bodů (tři nedokončené cesty: 1x v hodnotě 3 bodů, 1x v hodnotě 1 bodu (úsek cesty na kartičce s katedrálou) a 1x v hodnotě 2 bodů). Modrý získá 2 body za nedokončenou cestu.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Hostince a katedrály (1. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Za každou uzavřenou cestu s hostincem [6] která vede ke katedrále získáte 3 body (místo 2 bodů) za každou kartičku cesty a 2 body (místo 1 bodu) za arcibiskupa. [7] Nedokončené cesty nepřinášejí na konci hry žádné body. To platí pro lupiče i arcibiskupa. [3]

German Cathedrals C2 Clarification Example 04.png
Příklad 1 - Vyhodnocení dokončené katedrály s hostinci: Červený získá 13 bodů za dokončenou katedrálu s hostinci (dvě dokončené cesty: 1x v hodnotě 10 bodů za hostinec a 1x v hodnotě 3 bodů). Modrý získá 6 bodů za dokončenou cestu.
German Cathedrals C2 Clarification Example 05.png
Příklad 2 - Vyhodnocení dokončené katedrály s hostinci: Červený získá 18 bodů za dokončenou katedrálu s hostinci (tři dokončené cesty: 1x v hodnotě 8 bodů za hostinec, 1x v hodnotě 2 bodů a 1x v hodnotě 8 bodů za hostinec). Modrý za dokončenou cestu s hostincem získá 12 bodů.
German Cathedrals C2 Clarification Example 04.png
Příklad 3 - Vyhodnocení nedokončené katedrály s hostinci: Červený získá 5 bodů za nedokončenou katedrálu (jedna dokončená cesta a jedna nedokončená cesta: 1x v hodnotě 5 bodů a 1x v hodnotě 0 bodů za hostinec). Modrý nezíská žádné body za nedokončenou cestu s hostincem.
German Cathedrals C2 Clarification Example 04.png
Příklad 4 - Vyhodnocení nedokončené katedrály s hostinci: Červený získá 12 bodů za nedokončenou katedrálu (dvě dokončené cesty a jedna nedokončená cesta: za dokončenou cestu s hostincem získá 1x 8 bodů, za druhou dokončenou cestu 1x 2 body a za nedokončenou cestu 1x 2 body). Modrý získá 2 body za nedokončenou cestu.

Princezna a drak (3. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud drak vstoupí na kartičku s katedrálou, sežere arcibiskupa.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Německé katedrály nejsou kláštery a nemohou se zapojit do souboje o vliv se svatyní.

 Výklad pravidel komunitou Otázka: Pokud hrajeme s německými katedrálami a svatyněmi, fungují německé katedrály jako druh kláštera?

Odpověď: Ne, nedochází k žádnému souboji o vliv, jako je tomu mezi klášterem a svatyní.

Mág a čarodějnice (mini 5)

Výklad pravidel komunitou Mág počítá skutečný počet úseků cesty jako obvykle, včetně kartiček s německou katedrálou. Proto nejsou části cest na kartičkách s německou katedrálou posuzovány samostatně.

German Cathedrals C2 Example 03.png
Příklad - Vyhodnocení cesty s mágem: Červený dokončí cestu ze 4 kartiček vedoucí zpět k německé katedrále. Mág je na cestě také. Červený získá celkem 14 bodů:
 • (3 úseky cest + 2 části cesty na kartičce s německou katedrálou) x 2 body = 5 x 2 body = 10 bodů.
 • 4 kartičky x 1 bod za Mága = 4 body.

Trhy v Lipsku

Výklad pravidel komunitou Bonus za čtvrt kolářů zohledňuje skutečný počet kartiček s cestou jako obvykle, včetně kartičky s německou katedrálou. Části cest na kartičkách s německou katedrálou nejsou pro tento bonus posuzovány samostatně.

Fanouškovská rozšíření

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Následující fanouškovská rozšíření mají Německé katedrály zahrnuty ve svých pravidlech:

Seznam kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 6
German Cathedrals C3 Tile 01.png 1×
 
German Cathedrals C3 Tile 02.png 1×
 
German Cathedrals C3 Tile 03.png 1×
 
German Cathedrals C3 Tile 04.png 1×
 
German Cathedrals C3 Tile 05.png 1×
 
German Cathedrals C3 Tile 06.png 1×
 
Vysvětlivky (má různé grafické provedení)

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 6
German Cathedrals C2 Tile 04.png 1×
 
German Cathedrals C2 Tile 05.png 1×
 
German Cathedrals C2 Tile 02.png 1×
 
German Cathedrals C2 Tile 01.png 1×
 
German Cathedrals C2 Tile 06.png 1×
 
German Cathedrals C2 Tile 03.png 1×
 
Vysvětlivky (má různé grafické provedení)

Podrobné informace o katedrálách

Katedrála sv. Petra (Severní Porýní-Vestfálsko) Katedrála sv. Petra
(Severní Porýní-Vestfálsko)

Katedrála sv. Petra patří mezi největší gotické katedrály na světě. Její základní kámen byl položen ve 13. století, ale dokončena byla až ve století devatenáctém. Dnes je kolínská katedrála zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
www.Koelner-dom.de


Katedrála v Mnichově (Bavorsko) Katedrála v Mnichově
(Bavorsko)

Kostel Frauenkirche v hlavním městě Bavorska byl postaven v pozdně gotickém slohu. Již v roce 1494 byl vysvěcen jako místo bohoslužeb. Se svými téměř 100 metrů vysokými věžemi je charakteristickým prvkem mnichovského panoramatu.
www.muencher-dom.de


Katedrála nejsvatější trojice (Sasko) Katedrála nejsvatější trojice
(Sasko)

Katedrála nejsvatější trojice v Drážďanech byla postavena v barokním slohu v letech 1725-1743. Během druhé světové války byla těžce zasažena spojeneckými nálety a ráno 15. února 1945 se zřítila. Přestavba začala v roce 1994 a byla dokončena o 11 let později.
www.frauenkirche-dresden.de


Kostel sv. Michaela (Hamburg) Kostel sv. Michaela
(Hamburg)

Hlavní evangelický kostel sv. Michala zvaný „Michel“ („Mike“) je nejznámějším kostelem v Hamburku a dominantou hanzovního města. Je považován za nejvýznamnější barokní kostel v severním Německu a je zasvěcen archandělu Michaelovi, jehož obrovská bronzová socha stojí nad hlavním portálem.
www.st-michaelis.de


Velechrám v Ulmu (BádenskoWürttembersko) Velechrám v Ulmu
(BádenskoWürttembersko)

Velechrám v Ulmu byl postaven v gotickém stylu a má nejvyšší kostelní věž na světě (161,5 m). Jeho základní kámen byl položen v roce 1377, kdy byl Ulm ještě převážně katolický. Dnes je největší protestantskou církevní stavbou v Německu.
www.ulmer-muenster.de


Katedrála Panny Marie (Severní Porýní-Vestfálsko) Katedrála Panny Marie
(Severní Porýní-Vestfálsko)

Během 600 let bylo v katedrále v Cáchách korunováno 40 německých králů - její stavba byla zahájena v roce 796. V roce 1978 byla katedrála jako první německá kulturní památka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
www.aachenerdom.de

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Poznámka autorů: Ve skutečnosti samozřejmě stojí tyto katedrály ve městech. Protože se katedrály vyskytují už v 1. rozšíření „Hostince a katedrály Hostince a katedrály“, chtěli jsme od nich nové katedrály výrazně odlišit. Nové katedrály stojí volně na loukách a mají jinou funkci. Také je nám známo, že v evangelických církvích se katedrály ani arcibiskupové nevyskytují. V zájmu herního mechanismu jsme se dopustili tohoto zjednodušení.
 2. Výklad pravidel komunitou Nachází-li se na dokončené cestě více katedrál získáte body navíc pouze za jenu z nich.

   Výklad pravidel komunitou Otázka: Pokud cesta začíná u jedné katedrály a končí u jiné katedrály, hodnotí se cesta stále s 2 body za kartičku s cestou?

  Odpověď: Ano, stále 2 body za každou kartičku s cestou. Německé katedrály se nepočítají vícekrát. (3/2016)

 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Výklad pravidel komunitou Následující tabulka shrnuje různé případy vyhodnocení. Vezměte v úvahu, že úseky cest na německé katedrále se počítají samostatně a získávají stejné body jako jakákoli kartička s cestou:
  Území Dokončená obyčejná cesta Dokončená cesta s hostincem (hostinci) Nedokončená obyčejná cesta Nedokončená cesta s hostincem (hostinci)
  Vyhodnocení během hry
  Cesta vedoucí k německé katedrále
  (každá cesta se hodnotí zvlášť)
  2 body / kartička 3 body / kartička
  Arcibiskup na katedrále 1 bod / kartička 2 body / kartička
  Hodnocení na konci hry
  Cesta vedoucí k německé katedrále
  (každá cesta se hodnotí zvlášť)
  1 bod / kartička 0 bodů / kartička
  Arcibiskup na katedrále 1 bod / kartička 2 body / kartička 1 bod / kartička 0 bodů / kartička

  Následující odkazy dále ukazují několik příkladů pokročilého hodnocení německých katedrál (poskytl Kettlefish - německý korektor původního rozšíření):

 4. Výklad pravidel komunitou Tato poznámka byla součástí pravidel původního vydání od HiG, z nového vydání byla vypuštěna.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tento odstavec byl aktualizován tak, aby odrážel původní význam pravidel HiG. V poskytnutých oficiálních vysvětleních bylo uvedeno, že:
  • Lupiči na nedokončených cestách se vyhodnocují jako obvykle, tj. s přihlédnutím k početní převaze.
  • Arcibiskupové na nedokončených katedrálách získávají 1 bod za kartičku ze všech dokončených i nedokončených cest vedoucích ke katedrále.
  V každém případě se úseky cest na kartičce s katedrálou počítají zvlášť pro cesty začínající a končící u katedrály. (4/2016)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Více hostinců se nesčítá: Pokud je na cestě více než jeden hostinec, získáte za cestu stále 2 body za každou kartičku cesty.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Arcibiskup získá 2 body za každou kartičku s cestou na dokončené cestě s hostincem během hry i na konci. (4/2016)