Kruhy v obilí (původní edice)

From Wikicarpedia
Revision as of 10:06, 13 August 2023 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Crop C1 2 04.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Crop Circles C3 Tile B.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Kruhy v obilí Kruhy v obilí
Crop Circles C2 Tile B.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C1 pro rozšíření Symbol CropCircles C1C2.pngKruhy v obilí mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C1 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012 jako součást  Big Box 4. Dříve ve stejném roce byly publikovány jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o jednotlivých rozšířeních Kruhy v obilí I a Kruhy v obilí II naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pravidla pro Symbol CropCircles C1C2.pngKruhy v obilí I a Symbol CropCircles C1C2.pngKruhy v obilí II jsou shodná.

V polích v okolí Carcassonne se objevují mysteriózní obrazce, které různými způsoby ovlivňují životy rytířů, sedláků či lupičů.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny s obrazci v obilí (Kruhy v obilí I)
 • 6 kartiček krajiny s obrazci v obilí (Kruhy v obilí II)

Pravidla

Příprava hry  

Nové kartičky krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

Pokud hráč táhne kartičku s obrazcem v obilí, přiloží ji obvyklým způsobem do krajiny.
Poté může umístit běžným způsobem svoji figurku. Pokud dojde k uzavření některé části krajiny, tato se vyhodnotí. Kromě toho poté postupně každý hráč, počínaje hráčem po levici toho, který je na tahu, buď…

A) může umístit [1] jednu figurku ze své zásoby na část krajiny, kde již stojí alespoň jedna jeho figurka

NEBO

B) musí vzít jednu figurku, která je již umístěna v krajině, zpět do své zásoby.

Co je důležité:

 • Hráč, který je právě na tahu, musí nejdříve rozhodnout, kterou z akcí (A nebo B) budou všichni hráči provádět.
 • To, kterých figurek se akce bude týkat, určuje tažená kartička.
Obrazec „vidle“ - Akce se týká sedláků na loukách.
Obrazec „kyj“ - Akce se týká lupičů na cestách.
Obrazec „štít“ - Akce se týká rytířů ve městech.
 • Při akci A musí hráč vždy přidat svoji figurku tam, kde už se alespoň jedna jeho figurka stejného druhu nachází (sedláka k sedlákovi, lupiče k lupiči a rytíře k rytíři). [2]
 • Nemůže-li hráč tuto podmínku splnit, protože nemá v krajině žádnou figurku daného druhu, je přeskočen a akci dále provádí je hráč po jeho levici.
 • Hráč, který je právě na tahu, provede tuto akci navíc jako poslední. Poté je na tahu s běžným tahem další hráč. [3]
Příklad akce A)
 1. Červený táhne a přiloží kartičku s obrazcem "štít" a umístí na ni svou figurku. Vybere akci A. Každý hráč smí umísti jednoho svého rytíře (symbol štítu) k dalšímu svému rytíři v krajině.
 2. Zelený umístí svého rytíře ke dříve umístěnému rytíři.
 3. Modrý nemá v krajině žádného rytíře, nic nedělá.
 4. Červený umístí druhého rytíře k rytíři na právě přiložené kartičce. Nesmí ho umístit do druhé části města na stejné kartičce, neboť v té žádného rytíře nemá. Mohl by také umístit rytíře do města vlevo nahoře.
Příklad akce B)
 1. Zelený táhne a přiloží kartičku s obrazcem "vidle" a umístí na ni svou figurku. Město se vyhodnotí, zelený dostane 6 bodů a vrátí si rytíře zpět do zásoby. Poté vybere akci B - každý hráč si musí vrátit zpět do zásoby jednoho sedláka (symbol vidlí).
 2. Modrý si vezme svého sedláka.
 3. Červený si vezme svého sedláka.
 4. Zelený nemá v krajině žádné sedláky - nemusí do své zásoby nic vracet.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Crop C1 1 06.png
Na této kartičce není jeden úsek cesty se třemi odbočkami. Tři části cest na této kartičce končí na křižovatce (i přesto že na cestě nejsou žádné překážky). Se všemi křižovatkami se bez ohledu na ilustraci zachází stejně. (5/2014)

Seznam kartiček

Kruhy v obilí I  

Celkem kartiček: 6
Crop C1 1 01.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ S
Crop C1 1 02.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ S
Crop C1 1 03.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ M
Crop C1 1 04.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ M
Crop C1 1 05.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ K
Crop C1 1 06.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ K + Popis
Vysvětlivky

Kruhy v obilí II  

Celkem kartiček: 6
Crop C1 2 01.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ M
Crop C1 2 02.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ M
Crop C1 2 03.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ S
Crop C1 2 04.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ K
Crop C1 2 05.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ K
Crop C1 2 06.png 1×
Symbol CropCircles C1C2.png/ S
Vysvětlivky
 • Výklad pravidel komunitou Tyto kartičky jsou obsaženy v rozšířeních Mini 1-6
 • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pole s obilím (žlutá oblast) je odlišný prvek a odděluje části cest a louky. (1/2013)

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že pravidla pro akci A jasně poukazují, že hráči se mohou rozhodnout, zda druhého družiníka umístí. Jinými slovy, hráč na tahu rozhodne, jaká akce se pomocí obrazce v obilí vykoná. Zda A) umístění nebo B) odebrání. Pokud hráč zvolí akci umístit, ostatní hráči mají při této akci možnost se rozhodnout zda svého družiníka umístí či nikoli. Pokud hráč v zásobě žádného družiníka nemá, je nucen zvolit „neumístit“ druhého družiníka. Pokud hráč na tahu zvolí akci odebrat, musí všichni hráči jednoho svého družiníka odebrat.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Každý družiník, kterého lze umístit do města, je považován za rytíře.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Po akci s obrazcem v obilí by měl hráč na tahu pokračovat v dalších akcích, které ho čekají v rámci jeho tahu, jako je například odstanění rytíře z obléhaného města přes klášter (viz  Obléhání / Kataři) nebo provedení druhé části dvojitého tahu (viz 2. rozšíření  Kupci a stavitelé). Po provedení všech čekajících akcí může pokračovat další hráč.