Revision history of "Expansion List Labels/ro"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • curprev 17:35, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,271 bytes +251 Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:left;" ! | Tipul extensiei ! | Descriere |- || '''Oficial''' (P) || Orice extensie publicată la nivel comercial (HiG, CundCo, SpielBox, HobbyWorld etc.) |- || '''Pioni/Jetoane și Reguli''' (F) || Reguli care include jetoane și/sau pioni adiționali, dar niciun cartonaș de teren adițional; include piese în formă sau de mărime de cartonaș care nu sunt plasate în peisaj, precum cartonașe de declanșar..."
 • curprev 17:21, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,020 bytes +796 Created page with "Acest câmp conține de asemenea scurtă descriere a extensiei, inițial ascunsă, dar vizibilă prin apăsarea pe legătura Extinde - poate fi ascunsă din nou apăsând pe legătura rezultantă Restrânge. Descrierea este conținută într-o cutie colorată în concordanță cu starea extensiei - verde palid = „Finalizat”, portocaliu palid = „În dezvoltare”, roz palid = „Pierdut”, albastru palid = „Gânduri” și alb pentru „Disponibil la nivel comer..."
 • curprev 16:40, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,224 bytes +17 Created page with "Celula este colorată în concordanță cu starea extensiei - verde palid = „Finalizat”, portocaliu palid = „În dezvoltare”, roz palid = „Pierdut”, albastru palid = „Gânduri” și alb pentru „Disponibil la nivel comercial”. |- || '''Extensie'''<br>('''Titlu''' și '''Descriere''') || Denumirea publicată dată extensiei, în limbile engleză și germană; versiunea în germană se poate să fie o traducere automată dacă nu este disponibilă nicio t..."
 • curprev 16:35, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,207 bytes +9 Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:left;" ! | Coloană ! | Descriere |- || '''Ref'''<br>(și '''Stare''')|| Primul caracter reprezintă tipul extensiei [Numai cartonașe (T), Numai reguli/Variante (V), Cartonașe+Reguli (R), Cartonașe+Reguli+Pioni/Jetoane (A), Pioni/Jetoane+Reguli (F), Oficial/Publicat (P)]; numărul este un număr de ordine din cadrul categoriei, care se poate să se schimbe pentru intrări individuale pe parcursul timpului...."
 • curprev 16:31, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,198 bytes −2
 • curprev 16:31, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,200 bytes 0
 • curprev 16:31, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,200 bytes −46 Created page with "Această filă explică diferitele categorii de la Tip de extensie."
 • curprev 16:30, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,246 bytes −56 Created page with "<div id='textExpansionTypes_Label'>"
 • curprev 16:30, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,302 bytes −56 Created page with "</div>"
 • curprev 16:30, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,358 bytes −36 Created page with "<p>Acest <b>Selector de extensii</b> îți permite să navighezi prin numeroasele extensii deopotrivă oficiale și făcute de fani disponibile pentru Carcassonne. În concordanță cu selecția ta, lista de mai jos va fi filtrată. Astfel, poți restrânge lunga listă disponibilă.</p>"
 • curprev 16:28, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,394 bytes −10 Created page with "<p>Îți va permite să selectezi criteriile pentru filtrarea listei de extensii de mai jos: după ediție, după publicator (dacă sunt oficiale), după tipul de extensie și/sau autor (dacă sunt făcute de fani) sau după teritorii.</p>"
 • curprev 16:26, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,404 bytes −105 Created page with "<p>Fila are o etichetă cu text în concordanță cu formatul <b>„Filtru (X/Y)”</b> pentru a identifica numărul de extensii selectate (reprezentat prin <b>X</b>) și numărul total disponibil (reprezentat prin <b>Y</b>).</p>" Tags: Mobile edit Mobile web edit
 • curprev 16:24, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,509 bytes −55 Created page with "<h4>2.1. Fila „Filtru”</h4>"
 • curprev 16:23, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,564 bytes +1
 • curprev 16:23, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,563 bytes −49 Created page with "<h3>1. Introducere</h3>" Tags: Mobile edit Mobile web edit
 • curprev 16:22, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,612 bytes −105 Created page with "<!-- <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id='inputX_Label'>xxx</div> <div id=..."
 • curprev 16:22, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,717 bytes −112 Created page with "</div>"
 • curprev 16:22, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 11,829 bytes −209 Created page with "<p>Aceasta este fila curentă afișată cu informații de ajutor despre <b>Selectorul de extensii</b>.</p> </div> </div> </onlyinclude>"
 • curprev 16:21, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,038 bytes −50 Created page with "<p>Categoriile de criteriu prezintă simbol <b>„[+]”</b> care poate fi apăsat sau <b>„[–]”</b> când sunt deschise. În ultimul caz, toate extensiile sunt afișate și pot fi selectate și deselectate individual.</p>"
 • curprev 16:20, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,088 bytes −15 Created page with "<p>Fila prezintă un set de categorii de criteriu unde fiecare etichetă este precedată de o căsuță de bifat pentru a permite selectarea și deselectarea sa pe de-a-ntregul.</p>"
 • curprev 16:18, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,103 bytes −11 Created page with "<p>Următoarele secțiuni descriu filele și funcționalitatea acestora.</p>" Tags: Mobile edit Mobile web edit
 • curprev 16:17, 24 May 2024FuzzyBot talk contribs 12,114 bytes −51 Updating to match new version of source page
 • curprev 16:16, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,165 bytes −57 Created page with "Această file descrie Coloanele care sunt afișate la Rezultate."
 • curprev 16:16, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,222 bytes −104 Created page with "<div id='inputWinterEditionDownload_Label'>Ediția de iarnă pentru descărcat (WD)</div>"
 • curprev 16:15, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,326 bytes −53 Created page with "<div id='inputC3_Label'>A treia ediție (C3)</div>"
 • curprev 16:15, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,379 bytes −52 Created page with "<div id='inputC2_Label'>A doua ediție (C2)</div>" Tags: Mobile edit Mobile web edit
 • curprev 16:15, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,431 bytes −53 Created page with "<div id='inputC1_Label'>Prima ediție (C1)</div>" Tags: Mobile edit Mobile web edit
 • curprev 16:15, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,484 bytes −111 Created page with "<div id='inputEditions_Label'>Ediții</div>"
 • curprev 15:56, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,595 bytes −56 Created page with "__NOTOC__ <onlyinclude> <div id='wica-translation-table' style='display: none;'>"
 • curprev 15:27, 24 May 2024NGC 54 talk contribs 12,651 bytes +12,651 Created page with "Etichete ale listei de extensii"