Zlatá horečka (základní hra)

This page is a translated version of the page Gold Rush Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:
GoldRush Tile 64.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. GoldRush Tile 31.png
Pokud mají vaše kartičky tento vzhled, pak máte originální základní hru Carcassonne.Base Game C3 Tile M.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png

Divoký západ - neznámé dálavy leží před námi. Začíná se stavět železnice a ze stanových městeček prvních osadníků se brzy stanou opravdová kvetoucí města. Obchod s Indiány je výnosný, obzvláště cenní jsou divocí koně. Ale když je objevena v horách první zlatá žíla, není už nikdo k zadržení. Všichni chtějí ze dne na den zbohatnout. Ale pozor! Své zlaté doly musíte dobře hlídat. Než se ohlédnete, mohou být vaše zlaté nugety pryč. Všechny zachvátila zlatá horečka!

Úvod

 
rub kartiček

Následující česká pravidla pro spin-off hru Zlatá horečka publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce:   Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 72 kartiček krajiny (včetně 1 startovní kartičky s odlišnou zadní stranou): Na kartičkách jsou koleje s lokomotivami, hory se symboly zlatých nugetů, prérie s indiánskými tábory a divokými koňmi nebo města.
 
Kartičky zlaté horečky:

A. rub startovní kartičky
B. město
C. část hor

D. část prérie
E. úsek kolejí
F. křižovatka

Symboly na kartách:
 
lokomotiva
 
zlaté nugety
 
indiánský tábor
 
divocí koně
 • 25 dřevěných figurek kovbojů (v 5 barvách): Každého kovboje můžete při hře využít jako železničáře, zlatokopa, obchodníka či farmáře. Jeden kovboj od každé barvy počítá body.
 
 • 5 stanů zlatokopů (v 5 barvách): Stanem můžete založit tábor v horách, abyste mohli vytěžit zlatou žílu.
 
 • 1 počítadlo bodů - Zaznamenává aktuální stav bodů všech hráčů.
 
 • pravidla hry
 • 63 žetonů zlatonosné rudy - V průběhu hry jsou pokládány na kartičky hor a hráči je pak „vykopávají“. Na lícové straně jsou na nich znázorněny zlaté nugety (za 1, 2, 3 nebo 5 bodů) nebo štěrk (0 bodů).
               Rubová strana žetonu zlatonosné rudy

Cíl hry

Hráči přikládají v každém tahu novou kartičku krajiny. Vznikají nové tratě, hory, města a prérie, které mohou hráči postupně obsazovat svými kovboji. V horách je možné najít zlato, a to i v oblastech, které patří někomu jinému. Kdo dokáže nejlépe obstát na Divokém západě, se ukáže až tehdy, jsou-li přiloženy všechny kartičky krajiny a sečteny všechny dosažené body.

Příprava hry

 
Přední strana startovní kartičky
 • Vyložte startovní kartičku lícem nahoru doprostřed stolu. Na část hor položte 1 žeton se

zlatonosnou rudou. Zbylé kartičky krajiny zamíchejte a položte lícem dolů na několik hromádek tak, aby na ně každý hráč mohl dosáhnout.

 • Žetony se zlatonosnou rudou si připravte lícem dolů do hromádky na stole tak, aby byly po ruce.
Určete si jednoho hráče, který se bude starat v průběhu hry o jejich přidávání na herní plochu.
 • Každý hráč si vezme svých 5 kovbojů a stan ve zvolené barvě. 1 kovboje položí na počítadlo bodů na políčko „0“. Zbylé 4 si postaví před sebe.
 • Nejmladší hráč může určit, kdo začíná. [1]

Průběh hry

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na tahu, provádí následující úkony, a to v uvedeném pořadí:

  1.   Hráč si musí vzít a přiložit jednu kartičku krajiny. (Je-li to třeba, umístěte žetony zlatonosné rudy.)

  2a. Hráč může umístit jednoho svého kovboje, kterého má ve své zásobě, na právě přiloženou kartičku. NEBO
  2b. Může postavit nebo přemístit stan na některou část hor. NEBO
  2c. Může si vzít žeton s rudou z hor, ve kterých stojí jeho stan.

(Hráč smí provést jen jednu z těchto tří možností. Může se jich také vzdát.)

  3.   Pokud hráč přiloženou kartičkou dokončí železniční trať nebo hory nebo napojí město na kompletní železniční síť, započítají se mu okamžitě příslušné body.

Poté je na tahu další hráč.

  1. Přiložení kartičky

Pravidla v tmavě červených rámečcích jsou shodná se základní hrou Carcassonne. Zkušení hráči je mohou přeskočit.

Nejprve musí hráč, který je na tahu, přiložit kartičku krajiny, kterou si vzal z hromádky na stole. Ukáže ji všem spoluhráčům (aby mu mohli dobře poradit), a pak ji přiloží na stůl. Přitom musí dodržet následující pravidla:

 • Nová kartička (v našem případě orámovaná červeně) musí přiléhat k ostatním vyloženým kartičkám alespoň jednou stranou. Připojení přes roh není možné.
 • Části kolejí, prérií a hor na sebe musí navazovat. Pokud výjimečně nelze kartičku nikam přiložit, vyřaďte ji ze hry a hráč si vezme místo ní kartičku jinou.
 
Úseky kolejí a části prérií na sebe navazují.
 
Části hor na sebe navazují.
 
Na jedné straně navazuje část hor na druhé straně část prérie.
 
Takto kartičku přiložit nelze.

Pokládání zlatých nugetů

Pokud si hráč vytáhne kartičku s horami, pak po jejím přiložení na ni položte tolik žetonů s rudou, kolik je na ní symbolů zlatých nugetů. Pro větší přehlednost tyto žetony pokládejte jen na jedno místo v celých horách.

 
Na přiložené části hor jsou znázorněny dva zlaté nugety: Proto jsou přidány dva žetony s rudou.
 
Dva nové žetony položte nahoru na ty již vyložené.

Abyste nezapomněli na doplňování žetonů, doporučujeme určit si na začátku jednoho hráče, který bude mít tuto činnost po celou hru na starosti.

  2a. Umístění figurky kovboje

Poté, co hráč přiložil kartičku, může umístit svoji figurku kovboje. Musí však respektovat tato pravidla:

 • Umístit může vždy jen 1 figurku kovboje.
 • Může použít pouze figurku, kterou má ve své zásobě. (Nelze umístit figurku, kterou hráč v daném tahu získal dokončením města, trati nebo hor zpět. Tuto figurku smí hráč použít až v následujícím tahu.)
 • Figurku může umístit pouze na právě přiloženou kartičku.
 • Musí se rozhodnout, na kterou část kartičky ji umístí: tj. jako …
železničáře zlatokopa obchodníka farmáře
  nebo   nebo   nebo   sem
nebo
sem
na úsek kolejí na část hor do města na část prérie figurku položte na bok

Poznámka: První hru doporučujeme hrát bez farmářů.

 • Pokud na nově vzniklých spojených částech hor, úsecích trati nebo částech prérií již stojí jakákoli figurka kovboje, byť vlastní, není možné tam postavit další. [2] Pro ilustraci viz dva příklady:
 
Modrý nesmí umístit železničáře, protože tyto koleje jsou již obsazeny jiným hráčem. Může postavit zlatokopa na hory nebo položit farmáře na prérii.
 
Modrý nesmí umístit zlatokopa na hory. Hory jsou již obsazeny. Může umístit železničáře na koleje, nebo položit farmáře na prérii. Zároveň doplňte žeton zlatonosné rudy na stávající hromádku.

Pokud hráči v průběhu hry dojdou figurky kovbojů, může jen přikládat kartičky. Ale nemějte obavy, figurky lze získat zpět.

  2b. Postavení čí přemístění stanu

Místo umístění kovboje může hráč umístit či přemístit stan. Při tom platí následující pravidla:

 • Stan může být umístěn pouze v horách.
 • Hory ještě nesmí být dokončené.
 • Část hor na dané kartičce nesmí být nikým obsazena (na dalších částech dané kartičky mohou stát jiní kovbojové).
 • Na jiných kartičkách v těchto horách mohou stát i jiní zlatokopové či stany!
 • Hráč může stan umístit i na kartičku, kterou právě nepřiložil!
 • Není důležité, zda hráč vzal stan ze své zásoby či jej přemisťuje z jiné kartičky!
 
Žlutý postavil stan na hory, které dříve obsadil modrý zlatokop.
 
Žlutý postavil stan na hory, na kterých už stojí modrý a červený zlatokop a zároveň modrý stan. Na kartičce vpravo dole sice již stojí červený železničář, ale hory na ní jsou zatím neobsazené.
  2c. Dobývání zlata

Pokud hráč ve svém tahu neumístí kovboje (2a) nebo neumístí či nepřemístí stan (2b), může si vzít horní žeton s rudou, pokud má v daných horách svůj stan. Přitom není důležité, který hráč má v daných horách přesilu zlatokopů. Hráč si může odebraný žeton kdykoliv prohlédnout, ale položí ho skrytě před sebe na stůl. Body na žetonech se sečtou až na konci hry při závěrečném vyhodnocení.

 
V pozdějším tahu si žlutý může vzít žeton s rudou z hromádky, vedle které už stojí modrý zlatokop.

Výjimka: Pokud vyložením kartičky vznikla dokončená železniční trať, uzavřené hory nebo město bylo napojeno na dokončenou železniční síť, započítejte okamžitě body a posuňte figurky příslušných hráčů na počítadle bodů.

Tím končí tah jednoho hráče a na tahu je další hráč.

  3. Bodování ukončených železničních tratí, hor a měst

Pokud je železnice, hora nebo město právě přiloženou kartičkou dokončeno, nyní se vyhodnotí. [3]

Dokončená železniční trať

Železniční trať je dokončena v případě, že se na obou stranách kolejí nachází křižovatka, město nebo hory, nebo když vytvoří uzavřený okruh. Mezi těmito ukončeními se může nacházet libovolný počet kartiček s kolejemi.

Za každou dokončenou železniční trať obdrží hráč, který na ní má svého železničáře, tolik bodů, z kolika kartiček je trať složena.

 
Modrý obdrží 4 body.
 
Modrý obdrží 3 body.
Dokončená železniční trať s lokomotivami

Pokud na dokončené trati jezdí jedna lokomotiva, počet bodů získaných za tuto trať se zdvojnásobí.

Pokud na ní nejezdí žádná nebo více než jedna lokomotiva, bodové hodnocení zůstává stejné.

 
Modrý získává 8 bodů (4 body za koleje se díky jedné lokomotivě zdvojnásobí).
 
Modrý získává 6 bodů (neboť na kolejích jezdí víc než jedna lokomotiva a body se tak nezdvojnásobují).
Počítadlo bodů

Všechny dosažené body se v průběhu hry okamžitě zaznamenávají na počítadle bodů. Počítadlo bodů je okruh s 50 políčky, který může hráčova figurka obkroužit během hry i vícekrát. Dosáhne a překročí-li hráč políčko 49, ocitne se na políčku „0“ a dál, jeho figurku položte. Tím se odliší, že hráč již získal více než 50 bodů. [4]

 
Žlutý získá 2 body. Posune svoji figurku z políčka 49 na políčko 1. Aby zdůraznil, že překročil 50, svou figurku položí.
Více železničářů na dokončené železniční trati nebo na uzavřených horách

Díky důmyslnému přikládání kartiček krajiny se může stát, že se na jedné trati ocitne více železničářů nebo v jedněch horách více zlatokopů.

Body získává ale vždy jen ten, který má v dané dokončené oblasti železničářů nebo zlatokopů více. Je-li počet např. dvou hráčů stejný, obdrží body oba.

 
Nová kartička propojí dvě dříve oddělené části tratí a vytvoří z nich jednu dokončenou.
Modrý a žlutý získají oba po 5 bodech, neboť mají na této dokončené trati každý jednoho železničáře.

Uzavřené hory

Hory jsou uzavřeny, pokud jsou ze všech stran obklopeny prérií a není v nich žádné volné pole. Hory se mohou skládat z neomezeného počtu kartiček.

Za uzavřené hory obdrží hráč, který na nich má nejvíce zlatokopů nejprve všechny zbývající žetony se zlatonosnou rudou. Dále za každý symbol zlatého nugetu v horách získá 1 bod. [5] [6]

V případě stejného počtu zlatokopů více hráčů, si tito hráči rozdělí žetony rudy. Nejprve si vezme žeton hráč, který je na tahu, pak další, který je na tahu po něm a tak dále, až jsou všechny žetony rozebrány. Následně obdrží všichni tito hráči plný počet bodů za zlaté nugety.

 
Hory jsou uzavřeny. Žlutý obdrží nejprve všechny zbylé žetony rudy a pak se mu započítá 7 bodů (za 7 symbolů zlatých nugetů).
 
Modrý je na tahu. Přiloží svou kartičku a tím uzavře hory. Vezme si první ze zbylých 3 žetonů, červený si vezme druhý žeton a modrý poslední. Modrý a červený pak získají každý po 5 bodech.

Stany se v tomto hodnocení nezapočítávají, nehrají žádnou roli a jejich vlastníci si je ihned vezmou zpět do své zásoby.


Město napojené na dokončenou železniční síť

Město je napojeno na železniční síť, když jsou všechny 3 resp. 4 koleje, které z města vycházejí, napojeny na dokončenou železniční trať.

Za každou tuto dokončenou železniční trať získá hráč, který má ve městě svého obchodníka, 3 body.

Důležité: Okruh, který vede od jedné koleje vycházející z města k druhé, se započítává pouze za 3 body.

 
Modrý obchodník ve městě obdrží za dvě dokončené železniční tratě celkem 6 bodů.

Návrat kovbojů zpět do zásoby hráčů

Po vyhodnocení a přidělení bodů za dokončené tratě, hory nebo napojení města na železnici se kovbojové vrací vždy ke svému vlastníkovi. Hráči je mohou použít hned v následujícím tahu podle pravidel a potřeby.

V jednom tahu je možné figurku kovboje nasadit do hry, okamžitě vyhodnotit a vrátit vlastníkovi zpět do zásoby.

To však musí proběhnout v následujícím pořadí:

1. Přiloženou kartičkou dokončit železniční trať, hory nebo napojit město.
2. Umístit železničáře, zlatokopa či obchodníka. (Musí se ale jednat o dosud neobsazené území.)
3. Započítat body za toto území podle předchozích pravidel.
4. Vzít si kovboje zpět do zásoby.
 
Modrý přiloží kartičku a na ni postaví svého železničáře. Modrý získá 3 body.
 
Modrý přiloží kartičku a postaví na ni svého zlatokopa. Modrý získá 2 žetony rudy a 2 body.

Prérie

(Nejste-li zkušení hráči Carcassonne, doporučujeme první hru hrát bez farmářů a bez bodů za prérie.)


Prérie jsou plochy, které se v průběhu hry nevyhodnocují. Slouží jen k zaměstnávání farmářů.

Vlastníci farmářů za ně dostanou body až na konci celé hry. Přitom farmář zůstává po celou dobu na svém místě a nevrací se zpět k vlastníkovi. (Aby toto bylo lépe viditelné, figurky farmářů na kartičky pokládejte.) Jednotlivé prérie jsou od sebe odděleny tratěmi, horami a okraji herní plochy. (To je důležité pro závěrečné vyhodnocení!)

 
Každý farmář má svou vlastní prérii. Hory tyto prérie od sebe oddělují.
 
Po přiložení nové kartičky se obě prérie těchto farmářů propojí. Pozor: Hráč, který tyto prérie svou kartičkou propojil, na ni nesmí položit svého farmáře, protože na takto vzniklé prérii již farmáři jsou.

Konec hry

Na konci tahu, ve kterém byla přiložena poslední kartička, hra končí.

Závěrečné bodování

Nyní následuje závěrečné vyhodnocení, v kterém se přidělí body za nedokončené tratě, neuzavřené hory a nenapojená města. Také přidělte body za farmáře na prériích. Úplně nakonec připočtěte i body za žetony se zlatonosnou rudou.

Vyhodnocení nedokončených tratí, hor a nenapojených měst

Hory: Nejprve odstraňte všechny nerozdělené žetony rudy a stany ze všech kartiček a vraťte je do krabice. Za ně již žádné body nedostanete. Pak dostane zlatokop, kterému hory patří, po 1 bodu za každý symbol nugetu v těchto horách.

Železniční tratě: Vlastník trati získává po 1 bodu za každý dílek trati (lokomotivy v tomto hodnocení nehrají žádnou roli).

Města: Vlastník města získává 3 body za každou dokončenou železniční trať, která z města vychází.

Po tomto vyhodnocení odstraňte dané figurky kovbojů z herní plochy.

 
 • Zelený získal za tyto velké neuzavřené hory 10 bodů (10 zlatých nugetů v horách). Černý nezískal žádné body, neboť zelený zde má převahu se dvěma zlatokopy.
 • Červený získal 2 body za trať (2 dílky trati).
 • Žlutý získal 3 body za město (za jednu dokončenou trať).
 • Modrý získal 3 body za neuzavřené hory (3 zlaté nugety).

Vyhodnocení farmářů  

(Nejste-li zkušení hráči Carcassonne, doporučujeme první hru hrát bez farmářů a bez bodů za prérie.)

Teď už zbývají jen farmáři v prériích. Nejprve zjistíme, kdo je vlastníkem prérie. Pokud se na prérii nachází farmář jen jednoho hráče, je tento jejím vlastníkem. Pokud má na prérii své farmáře více hráčů, pak je vlastníkem ten, který zde má farmářů nejvíce. Pokud mají hráči stejný nejvyšší počet farmářů na prérii, jsou jejími společnými vlastníky. Ten nebo ti pak obdrží za prérii následovné body:

 • za každý indiánský tábor 2 body.
 • za každé stádo divokých koní 4 body.
 
 • Zelený a žlutý jsou společnými vlastníky prérie. Každý tak obdrží 6 bodů (2 za indiánský tábor a 4 za divoké koně).
 • Červený je vlastníkem prérie vpravo nahoře. Získá tak 4 body (za 2 indiánské tábory).
 • Modrý je se svými dvěma farmáři vlastníkem velké prérie. Obdrží za ni 16 bodů (4 body za 2 indiánské tábory a 12 bodů za 3 stáda divokých koní). Žlutý neobdrží za svého farmáře žádné body.

Vyhodnocení těžby zlata  

Nakonec všichni hráči otočí své získané žetony se zlatonosnou rudou a připočítají si za ně odpovídající body. Na každém žetonu je znázorněn určitý počet nugetů a ty se sečtou. Žetony se štěrkem jsou za 0 bodů.

 
Modrý při hře získal 9 žetonů se zlatonosnou rudou a získává za ně celkem:

 3 body (3× 1 nuget) +
 8 bodů (4× 2 nugety) +
 5 bodů (1× 5 nugetů) +

 0 bodů (1× štěrk) = 16 bodů

Kdo získal nejvyšší celkový počet bodů, je nejúspěšnějším účastníkem zlaté horečky a vyhrává celou hru. [7]

Domácí pravidla

  Pokud zjistíte, že vám čtyři kovbojové nestačí, nebo se vašemu soupeři podařilo uvěznit vaše kovboje na územích které se nikdy nedokončí, můžete zavést domácí pravidlo. je založené na pravidle z dřívější hry Jižní moře, které vám umožňuje odstranit figurku z herního plánu (bez ohodnocení) místo umístění figurky. Případně použijte nějaký jiný typ značky pro počítadlo bodů a můžete tak ve hře použít pět kovbojů.

Tile Distribution

Celkem kartiček: 72
 • Tyto čtyři typy kartiček znázorňují různé rozmístění táborů a divokých koní:
  7×
  5×
  6×
  5×
 • Následující vzhled kartičky zahrnuje také startovní kartičku:
  5×
 • Ostatní kartičky:
  4×
  4×
  4×
  2×
  1×
  3×
  3×
  2×
  2×
  2×
  5×
  2×
  3×
  4×
  1×
  1×
  1×
  1×
Celkem žetonů: 63
  10×
  30×
  10×
  3×   
  10×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Pokud nechcete přiznat svůj věk, dohodněte se na jiné metodě.
 2. Můžete umístit svého kovboje na části hor, která neobsahuje žádné kovboje, ale je obsazena Šerifem s nadějí, že bude v pozdější fázi hry přemístěn pryč.
 3. Tato věta se v původních pravidlech nenachází, je z pravidel pouze odvozena.
 4.   jako alternativu lze použít bodovací kartičky 50/100, které součástí rozšíření Carcassonne,   Hostince a katedrály, nebo na fanouškovských stránkách rozšíření, například CarcassonneCentral.
 5.   Pokud dokončím hory, které obsahuje můj stan, mohu je nejprve vytěžit a poté rozdělit žetony a získat body? Ano.
 6.   Pokud na dokončené hoře, která obsahuje žetony zlatonosné rudy, nejsou žádní těžaři zlata, jsou žetony odstraněny z hrací plochy a umístěny zpět do obecné zásoby.
 7.   V pravidlech od ZMG byl tento text malinko upraven: V případě remízy se hráči utkají ve hvězdném souboji (nebo, pokud je jich více než dva, tak v soutěži). Vyhrává ten kovboj, který mrkne jako poslední!