Ikony

From WikiCarpedia
Revision as of 12:15, 7 September 2018 by MajFrost (talk | contribs) (Created page with "* 16px|text-bottom| - Na te pytanie nie ma oficjalnej odpowiedzi (ani żadnych podejrzeń). * 16px|text-bottom| - Po...")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎български • ‎русский

Ikony stworzone przez Pixel perfect ze strony www.flaticon.com licencjonowane: CC 3.0 BY

  • Icon Locked Red.png - Na te pytanie nie ma oficjalnej odpowiedzi (ani żadnych podejrzeń).
  • Icon House Black.png - Popularne "house rule" lub warianty.
  • Icon Double Arrow Black.png - Różnice w różnych zestawach zasad pomiędzy wydawcami (np. z powodu tłumaczeń) lub zmiany historyczne.
  • Icon World Black.png - Interpretacje zasad społeczności CarcassonneCentral lub autorów CAR, lub WICA.
  • Icon Open Book.png - Oficjalne wyjaśnienia zasad pochodzące od Hans im Glück (HiG), oryginalnego wydawcy Carcassonne.