Mág a čarodějnice

This page is a translated version of the page Mage and Witch and the translation is 100% complete.
Other languages:


V okolí Carcassonne se pohybují lidé s nadáním k magii. Magie se ovšem dá využívat různými způsoby. Zatímco moudrý mág obyčejným lidem pomáhá, zlomyslná čarodějnice jim škodí.

Úvod

 
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření   Mág a čarodějnice v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást   Big Box 7 (C3). Předcházející pravidla C2 publikovalo roku 2020 jako součást 2. vydání   Big Box 6 a roku 2017 jako součást 1. vydání   Big Box 6. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce:   Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2012 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny se symbolem mága
 
kartička se symbolem mága
 • 1 dřevěná figurka mága ve fialové barvě
 
 • 1 dřevěná figurka čarodějnice v oranžové barvě
 

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem mága zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Obě magické figurky mějte po ruce.

Mág a čarodějnice  

1. Přiložení kartičky

Pokud si doberete kartičku se symbolem mága, přiložte ji obvyklým způsobem na herní plán. Před tím, než budete pokračovat v kroku 2. Umístění družiníka musíte uvést do hry (na začátku) nebo přemístit (pokud již jsou ve hře) mága nebo čarodějnici. Umístěte jednu z těchto dvou figurek buď na část nedokončené cesty, nebo na část nedokončeného města. [1] [2] Mág a čarodějnice nesmějí stát na stejné cestě nebo ve stejném městě. Poté můžete běžným způsobem umístit svoji figurku. [3] [4]

Pozor: Po přiložení kartičky se symbolem mága musíte nasadit nebo přemístěna jednu z magických figurek. Není-li to možné (není-li zrovna v krajině žádná nedokončená cesta či město), musíte jednu magickou figurku z herního plánu odstranit.

Zvláštní případ: Pokud se po přiložení některé kartičky krajiny ocitnou mág a čarodějnice na stejné cestě nebo ve stejném městě, musí hráč, který je právě na tahu, nejdříve jednu z magických figurek přesunout. [5] Tento přesun proběhne ještě před započítáváním bodů na konci tahu. [6]

2. Umístění družiníka

Na kartičky se symbolem mága můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Dokončíte-li cestu nebo město, kde stojí některá z magických figurek, boduje se následujícím způsobem:

 • Mág přináší 1 bod navíc za každý úsek právě dokončené cesty nebo díl právě dokončeného města.
 • Čarodějnice půlí body (zaokrouhlujte nahoru) za právě dokončenou cestu nebo město.

Magickou figurku po vyhodnocení cesty nebo města vraťte zpět vedle herního plánu. Může se vrátit zpět na herní plán pomocí další kartičky se symbolem mága.


 
Příklad 1: Červený dokončí město. Podle běžných pravidel by město mělo hodnotu 20 bodů (8 kartiček + 2 erby po 2 bodech). Ve městě je mág a město je složeno z 8 kartiček, přináší tedy 8 bodů navíc. Červený a modrý získají každý 28 bodů.


 
Příklad 2: Červený dokončí zároveň dvě cesty. Cesta modrého se skládá z 5 kartiček, ale modrý dostane jen 3 body (polovina z 5, zaokrouhlená nahoru), neboť na cestě je čarodějnice. Cesta červeného se skládá ze 3 kartiček a přinese 6 bodů, neboť je na ní mág.
Závěrečné vyhodnocení s magickými figurkami

Na konci hry při závěrečném vyhodnocení ovlivňují mág a čarodějnice počet získaných bodů úplně stejným způsobem jako v průběhu hry.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Křižovatka se stromy (bez vesnice) uprostřed také rozděluje cestu.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

 Hostince a katedrály (1. rozšíření)

  Při hodnocení cesty s hostincem nebo města s katedrálou, v nichž je přítomna také čarodějnice, nejprve přičtěte dodatečné body za hostinec nebo katedrálu, až poté tento součet snižte na polovinu. [7]
  Neuzavřené cesty s hostincem běžně na konci hry přinášejí 0 bodů. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku.
  Podobné je to s neuzavřenými městy s katedrálou. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku. Erby ve městě ale žádné body nepřinesou.

Seznam kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 8
  1×
  1×
  
  1×
  + (T)
  1×
  
  1×
  + (G)
  1×
  
  1×
  
  1×
  + (B)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 8
  1×
  1×
  
  1×
  + (T)
  1×
  
  1×
  + (G)
  1×
  
  1×
  
  1×
  + (B)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •   - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření:   | symbol mága
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1.   To znamená, že pokud dokončíte cestu nebo město obsahující kartičkou se symbolem mága, nemůžete již na tato území umístit magickou figurku (území již není nedokončené). Přiložením kartičky bylo území dokončeno dříve, než na něj bylo možné umístit magickou figurku.
 2.   Pokud jsou splněny omezení uvedená v pravidlech lze magické figurky umístit na libovolnou kartičku herního plánu (včetně právě přiložené kartičky).
 3.   Pokud se již mág nebo čarodějnice nacházejí na některé kartičce herního plánu a je přiložena kartička se symbolem mága, musí být jedna magická figurka přesunuta do jiného území. (5/2014)
 4.   Tedy: 1) Pokud není ve hře ani jedna figurka, umístíte jednu do hry. 2) Pokud jsou ve hře obě magické figurky, přesunete jednu z nich na jiné území. 3) Pokud je ve hře pouze jedna figurka, vyberete si jednu z nich k přesunu - můžete přesunout buď figurku, která je již ve hře, nebo figurku, která začala tah mimo herní plán. Ve všech těchto situacích si můžete vybrat, zda pohnete mágem nebo čarodějnicí. (aktualizováno 5/2014; opraveno 3/2020)
 5.   Vybranou magickou figurku je třeba přesunout na jinou nedokončenou cestu nebo město na libovolnou kartičku hrací plochy (může být umístěna na stejnou kartičku, ale jinou část krajiny). Pokud není přesun možný, odloží se magická figurka stranou.
 6.   Tato poslední věta není součástí originálních pravidel pro   Big Box 7 (C3) od HiG (v českých pravidlech od Mindoku zůstala zachována). Její znění může vést k nepochopení pořadí tahů. Někteří čtenáři si mohou pravidla vyložit tak, že pohyb jedné kouzelné figurky (pokud obě skončí na stejném území), může být proveden až těsně před fází 3. Započítání bodů. Tento úkon by měl správně proběhnout ještě ve fázi 1. Přiložení kartičky.
 7.   V pravidlech   Big Box 6 ani   Big Box 7 (C3) od Mindoku není toto dodatečné vysvětlení uvedeno. Bylo přidáno z návodu pro   Big Box 4 a   Big Box 7 (C3) od HiG. V návodu   Big Box 6 od HiG je také tento text zařazen do hlavního textu.