Mapové žetony: Pyrenejský poloostrov

From Wikicarpedia
Revision as of 20:16, 7 June 2024 by Petul (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

V případě mapy Pyrenejského poloostrova mohou hráči sbírat žetony a umisťovat je jako „kešky“. Hráči, kteří „kešku“ najdou, získají body.

Other languages:


Úvod

Symbol Map Chips.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro variantu mapových žetonů mapových žetonů k mapě Pyrenejský poloostrov Pyrenejský poloostrov v edici C3 a C2 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2023. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotné mapě naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Jedná se o variantu s různými pravidly pro každou Carcassonne: Mapu. V případě mapy Pyrenejského poloostrova mohou hráči sbírat žetony a umisťovat je jako „kešky“. Hráči, kteří „kešku“ najdou, získají body.

Herní materiál

 • 30 mapových žetonů ve třech barvách (10x fialové, 10x světle modré a 10x oranžové)
Carcassonne Maps C2 Map Chips Banner.png
mapové žetony
Map-Chips C2 Chip Back.png
zadní strana žetonu

Doporučujeme hrát se 110-120 kartičkami, například se základní hrou a prvním a druhým rozšířením, tedy: 1. rozšířením Hostince a katedrály Hostince a katedrály a 2. rozšířením Kupci a stavitelé Kupci a stavitelé.

Požadovaný herní materiál

 • 1 Carcassonne: Mapa - Pyrenejského poloostrova

Pravidla

Příprava hry  

Použijte 3 ze 4 dostupných startovních polí (León, Pamplona, Évora a Murcia).

Map-Chips Iberian Peninsula C2 Start-Tiles.png
Startovní pole mapy - Pyrenejský poloostrov

Všech 30 mapových žetonů otočených lícem dolů a zamíchejte. Následně je rovnoměrně rozmístěte na pole mapy při dodržení následujících pravidel:

 • Žetony musí být umístěny lícem dolů
 • Na každém poli může být pouze 1 žeton
 • Žetony se nesmí umísťovat na pole s velkými městy
 • Žetony nesmí ležet vodorovně ani svisle vedle sebe (pouze úhlopříčně).
 • Žádné žetony nepokládejte vodorovně ani svisle vedle použitého startovního pole nebo na volný okraj velkého města.
Map-Chips Iberian Peninsula C2 Example Preparation.png
Příklad: Jeden z příkladů, jak mohou být rozmístěny žetony (žetony na obrázku jsou zvětšené).

Mapa: Pyrenejský poloostrov  

1. Přiložení kartičky

Ostrovní pole s erby

Na ostrovní pole můžete položit kartičku, pouze pokud byl ostrov připojen trajektem z pevniny (viz obecná pravidla na této stránce). Pokud položíte kartičku na pole s erbem, získáte za každý erb 2 body.

Příklad 1: Ostrov byl spojen s pevninou. Na ostrov položíte kartičku a okamžitě získáte 4 body (za dva erby).

Sbírání žetonů

Pokud přiložíte kartičku na pole kde se nachází žeton, vezmete si jej a započítáte si body podle jeho hodnoty (1 nebo 2) na lícové straně. Poté žeton opět umístíte lícem nahoru na mapu podle následujícího pravidla umisťování „kešky“.

Příklad 2: položte kartičku na políčko s žetonem a vezmete si jej. Získáte za něj 2 body.

Umístění „kešky“

Barva žetonu určuje řádky na které musíte žeton umístit:

 • Oranžový žeton = horní řady (1. až 4.)
 • Modrý žeton = střední řady (5. až 8.)
 • Fialový žeton = spodní řádky (9. až 12.)
Poznámka: Jednotlivé řádky rozeznáte jednoduše pomocí postranního barevného pruhu.

Zde si vyberete volné místo bez kartiček (umístěných nebo předtištěných) v jedné z řad a položíte na něj žeton otočený barevnou (lícovou) stranou nahoru. [1] [2]

Sbírání „kešek“

Pokud položíte kartičku na pole s „keškou“ (již otočený žeton), vyjměte ji ze hry a obdržíte dvojnásobek bodů z uvedeného čísla (2 nebo 4 body). [3] Poté žeton vyřaďte ze hry.

Příklad 3: Položte kartičku na pole s „keškou“, vezměte si (žeton) a započítejte si 4 body.

Konec hry

Žetony, které zůstaly ležet na mapě nepřináší žádné body.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Hodnocení probíhá dle obvyklých pravidel.

Seznam žetonů

Celkem žetonů: 30
Map-Chips C2 Chip Purple 1.png 6×
Map-Chips C2 Chip Purple 2.png 4×
Map-Chips C2 Chip Light Blue 1.png 6×
Map-Chips C2 Chip Light Blue 2.png 4×
Map-Chips C2 Chip Orange 1.png 6×
Map-Chips C2 Chip Orange 2.png 4×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že slovo „volné místo“ zdůrazňuje, že na vybraném poli nesmí být žeton. Podle pravidel, na vybraném poli nesmí být ani vytištěná nebo umístěná kartička. Na jedno pole tedy není dovoleno umístit více než jednu „kešku“.
 2. Výklad pravidel komunitou Jelikož pole na španělských ostrovech nemají přiřazené barevné pruhy, nelze na ně umístit žádné žetony.
 3. Výklad pravidel komunitou Původní německá pravidla uváděla jiný počet bodů: „dostanete trojnásobek bodů uvedených na žetonu (3 nebo 6 bodů).“ To se týkalo i příkladu 3. V nejnovějších pravidlech byla tato nesrovnalost odstraněna.