Speciální kláštery (původní edice)

This page is a translated version of the page Monasteries (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Speciální kláštery (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Monasteries C1 Tile GE05.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Monasteries C1 Tile NB05.jpg
German Monasteries C3 Tile 05.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Německé kláštery Německé kláštery
Japanese Buildings C2 Tile C.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

 
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření   Holandsko-belgické kláštery (vydané HiG) a   Německé kláštery v edici C1 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla pro rozšíření   Německé kláštery publikovalo roku 2014 jako součást samostatného rozšíření. Dříve pravidla pro rozšíření   Holandsko-belgické kláštery publikovalo vydavatelství 999 Games v nizozemštině roku 2014 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce:   Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotných rozšířeních Německé kláštery a Holandsko-belgické kláštery naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pravidla pro Holandsko-belgické kláštery a Německé kláštery jsou shodná.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

Pravidla

Pokud se níže uvedená pravidla zmiňují o speciálních kartičkách, předpokládejte že se týkají jak Holandsko-belgické kláštery tak Německých klášterů, protože tato rozšíření mají stejná pravidla. V níže uvedeném textu jsou z důvodu zjednodušení zmiňovány pouze jako speciální kláštery.

Příprava hry  

Odstraňte „původní“ kartičky s kláštery ze základní hry a vraťte je do krabice. [1] Kartičky se speciálními kláštery zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Kartičky tohoto rozšíření se přikládají podle základních pravidel hry Carcassonne.

Umístění družiníka  

Pokud si hráč vytáhne kartičku se speciálním klášterem, přiloží ji podle běžných pravidel. Poté má dvě možnosti, jak na klášter umístit družiníka: [2] [3] [4]

  1. Jako mnich: V tomto případě se s klášterem hraje stejně jako s klášterem v základní hře a hodnocení probíhá podle běžných pravidel hry; nebo
  2. Jako opat: V tomto případě je družiník považována za opata v klášteře. Pro zdůraznění této funkce hráč postaví družiníka na hranu, aby naznačil že klášter bude hodnocen jinak než klášter. Klášter se hodnotí až na konci hry. [5] [6] Opat tedy zůstává na kartičce a nevrací se k hráči.
 
Příklad: Umístění družiníka jako opata v klášteře.

Započítání bodů  

Vyhodnocení mnicha

Družiník umístěný do kláštera jako mnich se hodnotí podle běžných pravidel základní hry Carcassonne.

Závěrečné vyhodnocení opata

Opat v klášteře je hodnocen až na konci hry. Hráč získá za svého opata 1 bod za každou kartičku nacházející se ve svislém sloupci a vodorovné řadě směrem ven od kláštera. Samotná kartička s klášterem také získává 1 bod. Jakékoli prázdné pole v řadě nebo sloupci od kláštera přerušují řadu kartiček, které se pro klášter započítávají. [7]

 
Příklad: Modrý a červený hráč umístily v průběhu hry opata a nyní na konci hry se vyhodnotí. Modrý získá za opata 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 bodů (protože v řadě napravo od kláštera je mezera, nedostane v tomto směru žádné body). Červený získá za opata 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: Pro lepší přehlednost odpovídají čísla v příkladu počtu kartiček v následujícím pořadí: sloupec nahoře, řádek vpravo, sloupec dole, řádek vlevo a kartička s klášterem.

Seznam kartiček

Německé kláštery  

Celkem kartiček: 6
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
Vysvětlivky
  •   - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření:   | německý klášter (má různé grafické provedení)

Holandsko-belgické kláštery  

Verze 999Games (2014)

Celkem kartiček: 6
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
Vysvětlivky

Verze HiG (2016)

Celkem kartiček: 6
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
  1×
  
Vysvětlivky

Popis jednotlivých klášterů

Německé kláštery  

  Klášter Andechs
(Bavorsko)

Na východním břehu jezera Ammersee se nachází klášter Andechs, nejstarší poutní místo v Bavorsku. Byl založen v roce 1455 jako filiálka benediktinských mnichů. Klášter je známý i daleko za hranicemi Bavorska díky svému pivu.
www.andechs.de


  Klášter Eberbach
(Hesensko)

Klášter Eberbach je bývalé cisterciácké opatství nedaleko Eltville. Klášter byl založen ve 12. století a se svými románskými a raně gotickými prvky patří k nejvýznamnějším památkám v Evropě. Světovou proslulost získal jako místo natáčení filmové adaptace románu Umberta Eca „Jméno růže“.
www.kloster-eberbach.de


  Klášter Lorch
(Badensko-Würtembersko)

Lorch, bývalý benediktinský klášter, se nachází na horském hřebeni nad údolím řeky Rems a je vidět zdaleka. V roce 1102 jej daroval vévoda Fridrich I. Švábský se svou rodinou. Rozkvět benediktinského kláštera nastal v pozdním středověku. I dnes je půvabný klášter s kostelem, hospodářskými budovami a zahradou, obehnaný kruhovou zdí, stále zcela neporušený láká mnoho návštěvníků.
www.kloster-lorch.com


  Klášter Maria Laach
(Porýní-Falcko)

Maria Laach je středověký klášter založený v roce 1093, který se nachází na jihozápadní straně jezera Laacher. Dominantou tohoto benediktinského kláštera je šestivěžový klášterní kostel Laacher Munster.
www.maria-laach.de


  Klášter Marienthal
(Sasko)

Klášter svatého Marienthalu je nejstarším klášterem cisterciáckého řádu v Německu. Funguje nepřetržitě od svého založení v roce 1234 až dodnes. Nachází se nedaleko města Görlitz, na trojmezí Německa, Polska a České republiky.
www.kloster-marienthal.de


  Klášter Maulbronn
(Badensko-Würtembersko)

Klášter Maulbronn, bývalé cisterciácké opatství, které je dnes zapsáno na seznamu světového dědictví, je považován za nejzachovalejší středověký klášter severně od Alp. Byl založen ve 12. století a jsou zde zastoupeny všechny slohy a vývojové stupně od románského období až po pozdní gotiku.
www.kloster-maulbronn.de

Holandsko-belgické kláštery  

  Trapistické opatství Westmalle
(Westmalle, Belgie)

Toto opatství patří řádu cisterciáků, který byl založen v 11. století. Tento řád se nazývá jednoduše trapisté podle normanského opatství La trappe. Dodnes jsou známí svým pivem.


  Opatství Averbode
(Averbode, Belgie)

Toto opatství patří k řádu Prémontré, který byl založen v roce 1121 v Prémontré v severní Francii. Členové řádu se proto nazývají premonstráti.


  Saint-Trudoabbey Brugge
(Bruggy, Belgie)

Saint-Trudoabbey je klášter řádových kanovnic Božího hrobu, který od roku 1954 sídlí na zámku Male v Saint-Kruis Brugge.


  Klášter Huissen
(Huissen, Nizozemsko)

V tomto klášteře, který se nachází nedaleko Arnhemu na kopci za zimním stadionem, sídlili dominikáni v roce 1858. Původně se nejednalo o nic jiného než o panský dům, později byl rozšířen o dvě křídla a kapli.


  Klášter Heilig Hart (Svaté srdce)
(Steyl, Nizozemsko)

V roce 1875 se do tohoto kláštera přestěhovalo mnoho Němců, kteří museli kvůli Kulturkampfu opustit svou vlast. Otec Arnold Janssen založil ve Steylu misijní dům, který se rozrostl v působivou klášterní enklávu. V této enklávě sídlily tři klášterní řády; tento je jedním z nich.


  Opatství Panny Marie Nazaretské
(Our Dear Lady of Nazareth) (Brecht, Belgie)

Založili ho cisterciáčtí opati v roce 1945 poté, co bylo v roce 1797 zničeno opatství Nazaret v Lier. V tomto regionu je tento řád znám jako opatství trapistinek (trapistek). Členky opatství se zabývají především výrobou svíček a podobnými úkoly. V opatství se nachází také velká šicí dílna, kde se šijí roucha.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

  1.   Alternativně mohou být speciální kláštery přidány do hry bez odebrání původních klášterů. Pokud však hrajete pouze se základní hrou bez dalších rozšíření, může být kartiček s kláštery příliš mnoho. (4/2014)
  2.   Tyto dvě možnosti (umístění družiníka jako mnicha nebo jako opata) je možné použít vždy, když je družiník umísťován na speciální klášter: počáteční umístění družiníka, pohyb vozu, použití tajné chodby nebo létajícího stroje atd. (5/2014)
  3.   Uvědomte si, že speciální klášter je pouze jediné území, i když jej lze použít dvěma různými způsoby. Pokud je obsazen družiníkem, nelze již do kláštera umístit fantoma, přesunout vůz nebo do něj umístit družiníka pomocí tajné chodby. (7/2014)
  4.   Pokud je pomocí Létajících strojů na speciální klášter umístěn druhý družiník, může si hráč vybrat (bez ohledu na umístění prvního družiníka), zda se nový družiník stane mnichem nebo opatem. Pokud je však speciální klášter již obklopen osmi kartičkami (představuje tak dokončený klášter) musí být druhý družiník umístěn už pouze jako opat. (7/2014)
  5.   Protože opat získává body až na konci hry a tento klášter není nikdy považován za dokončený, klášter s opatem nikdy nepřinese body pro družiníka na hradě. (5/2014)
  6.   Opat se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem na kultovním místě/svatyni, protože oba mechanismy hodnocení jsou zcela odlišné (opatův klášter není nikdy dokončen, takže by vždy vyhrál kacíř). (5/2014)
  7.   Při použití speciálních klášterů se body navíc za vinici na speciální klášter použijí pouze pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako dokončený klášter. Pokud je družiník umístěn jako opat, body navíc za vinici se neuplatní, protože opat se hodnotí až na konci hry, kdy už vinice nemá žádný účinek. (5/2014)