Geselecteerde Regels Varianten

This page is a translated version of the page Selected Rules Variants and the translation is 100% complete.
Other languages:


Oorspronkelijk van de officiële home page op 'www.carcassonne.de. Niet meer beschikbaar.

Collectieve planning

door Bernd Eisenstein

Drie tegels worden met de beeldzijde naar boven gelegd. De spelers kunnen dan beslissen om één van de openliggende tegels te nemen of één van de stapel. Als een van de openliggende tegels wordt gebruikt, wordt deze aan het eind van de beurt vervangen, zodat er altijd drie te kiezen zijn.

Kloosters voor iedereen!

door Bernd Eisenstein

Aan het begin van het spel krijgt iedere speler een kloostertegel en legt deze open voor zich neer. Deze tegel mag op elk moment tijdens het spel worden geplaatst in plaats van er een van de stapel te trekken.

De architecten

door Tobias Stapelfeldt

De tegels worden verdeeld onder de spelers, die een tegel uit deze individuele stapels mogen kiezen om te plaatsen. Het kan strategisch handig zijn om de kloosters apart te verdelen.

Horige onnauwkeurigheid

door Bernd Eisenstein

Een speler mag geen horige op de zojuist aangelegde tegel zetten, maar alleen op een reeds aangelegde tegel (uiteraard volgens de gebruikelijke spelregels voor het zetten ervan).

Minder horigen

door Holger Peine

Het aantal horigen wordt bepaald in verhouding tot het aantal spelers:

 • twee spelers: zeven horigen
 • drie spelers: zes horigen
 • vier spelers: vijf horigen

Het aantrekkelijke van deze variant is dat het spelers stimuleert om goed na te denken of een horige wel echt op een bepaalde tegel gezet moet worden.

Gevangenen

Als een horige een reeds bezette stad "binnenkomt" door het aanleggen van een verbindingstegel, dan mag de speler die die volgeling heeft gezet ervoor kiezen om een van de andere horigen op het project gevangen te nemen. In dat geval krijgt de speler beide horigen: zijn of haar horige moet "op wacht" worden gezet. De "wacht" kan echter op elk moment weer op een tegel worden gezet, waarna de gevangene wordt teruggegeven aan de eigenaar.

De strijd om de voltooide kloosters

door Frank Rudolf

 1. Tijdens zijn of haar beurt, heeft elke speler twee tegels om uit te kiezen in zijn of haar hand.
 2. Bij de eindwaardering wordt de score van elk incompleet klooster aan de tegenstander toegekend. In het geval van meer dan twee spelers, krijgt de speler links de punten, waardoor de respectieve tegenstanders gedwongen worden verschillende belangen en strategieën te hebben.

Deze variant biedt een speler de mogelijkheid om het kloostervoordeel van een tegenstander om te buigen in een voordeel voor hemzelf, door te proberen te voorkomen dat de tegenstander een klooster kan voltooien.

Een nieuwe kijk op het leven

door Tobias Stapelfeldt

In plaats van een horige te zetten, mag een speler een van de volgende acties uitvoeren:

 1. Vestigen: een struikrover die aan de speler toebehoort, mag naar een onbezette weide die aan de weg grenst verplaatst worden.
 2. De roep van de stad: een boer mag naar een onbezette stad die aan het weiland grenst verplaatst worden.
 3. Godsdienstoorlog: twee van de ridders van een speler mogen naar een klooster dat door een monnik van een tegenstander bezet wordt verplaatst worden, de monnik gaat dan terug naar de voorraad.
 4. De struikrover: één van de ridders van de speler mag naar een weggedeelte op één van de tegels waaruit de stad bestaat waar de ridder in stond verplaatst worden.

Het gedachtestreepje

door Tobias Stapelfeldt

Dezelfde regels gelden als voor "Een nieuw leven". Na elke actie of inzet van een horige mag de speler een punt op het scoretableau offeren om een volgende actie uit te voeren of een andere horige in te zetten.

Bergen

door Tobias Stapelfeldt

In plaats van de tegel op de gebruikelijke manier aan te leggen, mag de speler de tegel in een berg veranderen door deze - ondersteboven - naast een veld zonder weg te leggen. Bij het aanleggen van een tegel aan een berg moet de rand van de aangelegde tegel altijd een weide zonder weg zijn. Op de berg kun je horigen zetten als mijnwerker, zij blijven daar tot het einde van het spel staan. Als er binnen twee tegels afstand van de mijnwerker een wapen (smederij) op een tegel staat, dan geldt de mijnwerker:

 1. als ridder bij de puntentelling van de betreffende stad, en
 2. telt deze als een extra boer voor die stad bij de eindtelling.

Wederopbouw

door Tobias Stapelfeldt

Nadat een speler zoals gebruikelijk een tegel heeft aangelegd, kan hij in plaats van de gebruikelijke procedure te volgen, het volgende doen:

 1. Zijn telspeelstuk een aantal punten achteruit zetten.
 2. Voor elk afgetrokken punt mag de speler een onbezette tegel van het speelveld nemen en die ergens anders weer aan het speelveld leggen. De verwijderde tegel mag aan niet meer dan twee zijden aan andere tegels grenzen, en de verwijderde tegel mag het speelveld niet in onaangesloten stukken verdelen.
 3. Zoals gebruikelijk mag er op de verplaatste tegel een horige gezet worden.
 4. De puntentelling verloopt zoals gebruikelijk.

Er kan er maar één kiezen

door Robert Vötter

Voor deze variant is een extra figuur nodig; deze wordt gebruikt om aan te geven welke speler aan de beurt is. Deze speler trekt evenveel tegels als er spelers zijn. Na het bekijken van de tegels verdeelt hij of zij deze naar keuze onder de andere spelers, waarbij hij of zij natuurlijk één tegel.

Variatie a): Verdeel de tegels met de beeldzijde naar beneden. Variatie b): Verdeel de tegels met de beeldzijde naar boven, zodat alle spelers de tegels kunnen zien.

Beginnend met de speler die aan de beurt is, leggen de spelers vervolgens om beurten hun tegels neer.

Dan wordt de figuur doorgegeven aan de volgende speler en het spel gaat verder volgens hetzelfde principe.

Opmerking: Bij deze variatie is het vaak mogelijk dat een speler een tegel doorgeeft die nutteloos lijkt, om er vervolgens achter te komen dat een andere speler hem zo goed gebruikt dat men zich er behoorlijk aan kan ergeren.

De graaf van Carcassonne: Officiële varianten

Zelfs de aristocratie is aan bepaalde spelregels gebonden, en kan niet zomaar doen wat zij wil. De volgende varianten houden hier rekening mee en beperken de vrijheid van de graaf. Het gebruik van deze varianten geeft de mini-uitbreiding nog meer tactische mogelijkheden. In beide varianten mag de graaf niet meer vrij bewogen worden, maar in plaats daarvan:

 • wordt de graaf, telkens als er een nieuwe horige naar de stad Carcassonne wordt verplaatst, met de klok mee naar het volgende stadskwartier verplaatst; of
 • wordt de graaf wordt naar het stadskwartier waar de nieuwe horige gezet is verplaatst.